logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHajdu, Gregor, OP

Iné mená:

Rodné meno: Ambróz

Tituly:

iniciátor života v skrytej Cirkvi, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 18. januára 1921, Prešov – † 4. decembra 1979, Prešov

Životopis:

Pochádzal z rodiny živnostníka. Otec bol evanjelik, no všetky deti boli vychované v katolíckej viere. Štyri roky študoval na reálnom gymnáziu v Prešove, potom pokračoval v štúdiu na tamojšej obchodnej akadémii. Zmaturoval v Košiciach r. 1945. V tom istom roku ho prijali do Rehole bratov kazateľov, obliečku mal v Prahe 7. októbra 1946. Takmer celé teologické štúdiá absolvoval na Bohosloveckej fakulte v Olomouci.
Po likvidácii reholí v apríli 1950 ho s neukončeným štúdiom pridelili do pracovného oddielu, no r. 1952 ho zo zdravotných dôvodov poslali do nemocnice v Ružomberku a potom ho prepustili do domáceho liečenia. V r. 1954 ho odsúdili za tzv. trestný čin nadržiavania na osemnásť mesiacov nepodmienečne, lebo sa vo svojom rodnom dome tajne stretával s br. Piom Krivým OP, ktorého hľadala štátna bezpečnosť. Časť trestu si odpracoval v jáchymovských baniach, v r. 1955 mu zvyšok trestu odpustili v rámci všeobecnej amnestie. Potom ťažko pracoval v železnorudných baniach v Rudňanoch, kde utrpel vážny úraz a odišiel do invalidného dôchodku. Už v r. 1960 začal cieľavedomejšie rozvíjať duchovnú aktivitu. Stretával sa s moravskými a českými dominikánmi, snažil sa oživovať rehoľný duchovný život najmä v prešovskom regióne. V priebehu r. 1968 sa intenzívne zapojil do Diela koncilovej obnovy (DKO), nadviazal kontakty s miestnym duchovenstvom, laickými aktivistami a s kresťanskými rodinami.Za kňaza ho tajne vysvätili v Nitre v r. 1970.
Po r.1970 začal rozvíjať spoluprácu aj s českou a moravskou skrytou cirkvou prostredníctvom niektorých tajne vysvätených biskupov; bol v styku aj s inými aktivistami (napr. s tajne vysväteným benediktínskym kňazom P. Coufalom, ktorého neskôr v Bratislave za nevysvetlených okolností zavraždili). Takto si vytvoril predpoklady, aby sa mohol podieľať na tajnej príprave kandidátov kňazstva východného a západného obradu. V druhej polovici 70tych rokov sa väčšmi upriamil na dominikánsky rehoľný dorast. Stal sa tvorcom koncepcie rehoľného života dominikánov v nových podmienkach tajnej Cirkvi, teda pri neexistencii kláštorov.
Dožil sa slávnostných sľubov niektorých svojich zverencov, ich tajné vysviacky sa uskutočnili až po jeho smrti. Zomrel v Prešove v 58. roku života a 33. roku rehoľnej profesie.

Pramene:

Osobný archív Magdalény Hajduovej, 1998. Nekrológ bratov Slovenskej provincie Dominikánskej rehole, r. 2013, elektronický zdroj.