logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHabdelič, Juraj, SJ

Iné mená:

Habdelich, Habdelič, Juraj

Tituly:

profesor, spisovateľ

Životopisné dáta:

* 17. apríla 1609, Lekenik-Turopolski, Chorvátsko – † 27. novembra 1678, Záhreb

Životopis:

Študoval na gymnáziu v Záhrebe a v Trnave, filozofiu vo Viedni. Dňa 19. októbra 1630 vstúpil v Leobene do Spoločnosti Ježišovej, kde absolvoval aj noviciát (1631-1632). Filozofiu študoval v Štajerskom Hradci (1633-1635), ako magister vyučoval humanitné predmety na rehoľných kolégiách v Rijeke (1636), vo Varaždíne (1637), v Záhrebe (1638), znova vo Varaždíne (1639). Teológiu vyštudoval na univerzite v Trnave (1640-1643), potom rok vyučoval gramatiku vo varaždínskom kolégiu. Tretiu probáciu si robil v Judenburgu (1645).
V rokoch 1646-1647 prednášal rétoriku vo Varaždíne, filozofiu v Trnave (1648). Rok pôsobil v pastorácii v Záhrebe, potom ho poverili vedením rehoľného domu a školy vo Varaždíne (1650-1652), v Záhrebe pôsobil ako kazateľ, rektor seminára a spovedník (1653-1677), naposledy opäť vo Varaždíne ako rektor seminára (1678). Od r. 1648 profes so štyrmi sľubmi.
Bol autorom barokových náboženských spisov, zameraných na získanie odlúčených protestantov. Časť spisov napísal v kajkavskom chorvátskom nárečí, bohatým a obrazným jazykom, aby sa priblížil ľudu. Pre študujúcu mládež vydal chorvátsko-latinský slovník, prvý svojho druhu.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae Societatis Jesu II. (1601-1640). Rím 1982, s. 608.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942226Habdelič, Juraj, SJZercalo marijansko vsem slovenskoga i horvatskoga naroda kerščenikom na nasleduvanie1662
942228Habdelič, Juraj, SJFasciculus palmarum, seu eulogia neomartyrum Cocincinensium1668
942230Habdelič, Juraj, SJDictionar ili reči slovenske s vegšega ukup zebrane1670
942227Habdelič, Juraj, SJPervi našeho otca Adama grech1674
942229Habdelič, Juraj, SJSillabus vocabulorum grammaticae E. Alvari in Illyricam sive Croatis et Slavonibus vernaculum conversorum, cum appendice generum et declinationum1726