logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGreguška, Anton Štefan, OFM

Iné mená:

Greguska, Anton Štefan, OFM

Tituly:

rehoľný historik

Životopisné dáta:

* 15. januára 1753, Bratislava – † 11. novembra 1828, Bratislava

Životopis:

Do františkánskej rehole vstúpil 1. septembra 1769 vo Svätej Kataríne. Štyri roky študoval filozofiu, potom teológiu na františkánskych učilištiach. Tretí ročník teológie absolvoval na Trnavskej univerzite, kde ho v r. 1776 ešte ako študenta vysvätili za kňaza.
Štúdium ukončil v Pešti s vynikajúcim prospechom, na základe čoho mu Peštianska univerzita povolila vyučovať filozofiu a teológiu na všetkých učilištiach provincie. Účinkoval vo viacerých konventoch Mariánskej provincie ako pedagóg a magister novicov. V dvoch funkčných obdobiach zastával úrad provinciála (1812-1815, 1821-1824). Zúčastnil sa na cirkevnej synode, ktorá sa na podnet uhorského prímasa Alexandra Rudnaya konala v r.1822 v Bratislave.
Počas svojho pôsobenia na čele provincie pokračoval v spracovávaní jej dejín, ktoré začal písať jeho predchodca Eugen Kosa (1714-1783), potom na neho nadviazal Bernard Balog (1742-1818), nakoniec Greguška, ktorý spracoval obdobie rokov 1808-1827. Toto dielo sa neskôr stalo vzorom pre vznik podobných prác rehoľných autorov. Skladá sa z dvoch častí; prvá mapuje dejiny provincie od príchodu prvých minoritov do Uhorska, druhá sleduje vývoj jednotlivých konventov, ktoré boli súčasťou provincie. Autori zaradili medzi ne i konventy klarisiek. Podklady čerpali z provinčného a konventných archívov, ktoré sa zachovali iba v torzách, preto údaje v Antiquarii collectanea sú jedinečné a majú veľký význam pre výskum dejín rehole na Slovensku.

Pramene:

Gajdoš, V. J.: Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, Ohio, 1979, s. 83 a nasl.; Farkas, S.: Scriptores Provinciae Hungariae Reformatae nunc S. Mariae. Bratislava 1879, s. 111 a nasl.; Danišovič, P. L.: Dejiny minoritov 1. Bratislava 1934, s. 13 a nasl.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942140Greguška, Anton Štefan, OFMAntiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria Ordinis Minorum Sancti Francisci collectanea 1808-18271827