logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGramantik, Vavrinec, SJ

Tituly:

náboženský spisovateľ a prekladateľ.

Životopisné dáta:

* 7. augusta 1882, Prievidza – † 26. januára 1956, Jasov, okr. Košice-okolie

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej v Trnave ho priviedol páter Broniš 13. augusta 1898. Ako šestnásťročný ochorel na tuberkulózu, z ktorej sa nikdy nevyliečil. Po noviciáte zmaturoval r.1905 v Kaloči. Filozofiu študoval od r. 1906 v Bratislave, teológiu od r. 1909 v Innsbrucku. Za kňaza ho vysvätili v r. 1912. Posledné sľuby zložil 2. februára 1915.
Hoci mal chatrné zdravie, účinkoval v rôznych oblastiach: ako finančník, cenzor, knihovník, prézes mariánskej kongregácie mládeže, špirituál a prekladateľ. V rokoch 1925-1926 pôsobil v rehoľnom dome v Ružomberku ako predstavený (superior, hospodár), v rokoch 1927-1935 v Trnave i v Ružomberku, potom sa liečil vo Vyšných Hágoch (1944) a opäť pracoval v Trnave (1944-1945). Exercície dával v Cemjate, kde znova prepukla jeho zdravotná kríza.
V r. 1945 bol špirituálom v Ivanke pri Dunaji, v rokoch 1945-1950 s prestávkami pracoval v Piešťanoch. Po internovaní v apríli 1950 ho previezli do Jasova, Podolínca, Báča a Belušských Slatín. Po r. 1950 pôsobil ako duchovný správca rehoľných sestier v Charitnom dome v Jasove, kde aj zomrel.
Uplatnil sa najmä ako prekladateľ, interpretátor náboženskej literatúry a autor náboženských kníh. Prispieval do periodík: Posol Božského Srdca Ježišovho, Kultúra, Katolícke noviny. Jeho náboženské príručky, modlitbové knihy, knihy na meditácie boli prístupné najširšiemu okruhu veriacich. Sú preniknuté vrúcnou nábožnosťou, najmä k Božskému Srdcu Ježišovmu a k Panne Márii. Rozvinul v nich osobitú mariánsku spiritualitu, vychádzajúcu zo spirituality sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Monfortu (1673-1716), kde sa zdôrazňuje, že len osobitnou úctou k Panne Márii sa možno priblížiť k Ježišovi. Nedostatok tejto úcty má za následok, že Ježiša vlastne nespoznáme, a preto ani nemôžeme podľa neho žiť.
Zostavil: Kto dá prístrešie Panne Márii? (Trnava 1931).
Preklady: Koneberg, H.: Pane, Tvoj miláčik je chorý (Liptovský Mikuláš 1914); Müller, L.: Opatera Božia a modlitba (Trnava 1922, 2. vyd. 1926); Müller, L.: Štvrté prikázanie (Trnava 1922, 2. vyd. 1926); Grignion, Ľ. M.: Príručka pravej pobožnosti k Preblahoslavenej Panne Márii (2. vyd. s názvom O pravej úcte k Panne Márii, Košice 1993); Vercruysse: Rozjímania (1950, 2 zväzky, rukopis).

Pramene:

Zelliger, A.: Pantheon Tyrnaviense Bibliographiam continens recesionem operum typis Tyrnaviensibus. Trnava 1931, s. 220; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 215.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942122Gramantik, Vavrinec, SJKrátke poučenie o pätorakom škapuliari1913
942124Gramantik, Vavrinec, SJÚcta Panny Marie bez poškrvny počatej a svätého Jozefa slávneho jej ženícha1917
942123Gramantik, Vavrinec, SJMesiac milostí1918
896280Gramantik, Vavrinec, SJMesiac milostí1922
896290Gramantik, Vavrinec, SJOpatera Božia a modlitba1922
896296Gramantik, Vavrinec, SJŠtvrté prikázanie1922
896274Gramantik, Vavrinec, SJDodatok ku Spevníčku1925
1049535Gramantik, Vavrinec, SJVšeobecné a zvláštne zpytovanie svedomia1925
896291Gramantik, Vavrinec, SJOpatera Božia a modlitba1926
896299Gramantik, Vavrinec, SJŠtvrté prikázanie1926
942125Gramantik, Vavrinec, SJZlatý kľúč do neba alebo dokonalá ľútosť1926
896275Gramantik, Vavrinec, SJDodatok ku spevníčku1928
896303Gramantik, Vavrinec, SJÚcta Panny Marie bez poškrvny počatej a svätého Jozefa slávneho jej ženícha1928
896292Gramantik, Vavrinec, SJPoďme k Srdcu Ježišovmu1929
896278Gramantik, Vavrinec, SJKto dá prístrešie preb. Panne Márii?1931
1054897Gramantik, Vavrinec, SJTri pomôcky duchovného života1933
896285Gramantik, Vavrinec, SJNebeská rosička dusičkám do očistca1936
896294Gramantik, Vavrinec, SJPríručka gardy B. Srdca Ježišovho1936
896287Gramantik, Vavrinec, SJNebeský poklad1938
942127Gramantik, Vavrinec, SJPríručka gardy B. Srdca Ježišovho1941
721152Gramantik, Vavrinec, SJNebeský poklad1943
942126Gramantik, Vavrinec, SJPoďme k Srdcu Ježišovmu1943
404307Gramantik, Vavrinec, SJSrdcom k srdcu1944
1049265Gramantik, Vavrinec, SJNebeská rosička dušičkám do očistca1945
911081Gramantik, Vavrinec, SJNebeský poklad, čiže modlitby a iné dobré skutky obdarené odpustkami1945
911079Gramantik, Vavrinec, SJAkcia za kresťanskú striezlivosť1947
911082Gramantik, Vavrinec, SJVšeobecné a osobitné spytovanie svedomia1948