logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGörgey, Martin

Tituly:

biskup, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 1. novembra 1740, Pečovská Nová Ves, okr. Sabinov – † 23. augusta 1807, Budín, Maďarsko

Životopis:

Po stredoškolských štúdiách v Levoči a Bratislave študoval filozofiu a teológiu v trnavskom seminári. 5. septembra 1763 obhájil všeobecnú teológiu s priazňou arcibiskupa Barkóczyho. Ako diakon bol protokolistom vikariátneho úradu. 10. októbra 1765 sa stal farárom v Podunajských Biskupiciach. Tu bol v r. 1770 postavený kostol za 6000 florénov, patrónom bola rábska kapitula. 5. januára 1775 ho vymenovali za bratislavského a 14. apríla 1777 za ostrihomského kanonika. V r. 1778 bol kanonikom-pobočníkom ostrihomského arcibiskupa kardinála J. Baťána a stal sa titulárnym prepoštom, 24. novembra 1787 tekovským, 13. septembra 1790 hontianskym archidiakonom, r. 1791 hlavným kňazom Kráľovskej tabule. Od 24. augusta 1802 bol svätojurským prepoštom.
V r. 1805 ho vysvätili za titulárneho biskupa a bol vymenovaný za arcibiskupského vikára v Trnave, v r. 1807 za päťkostolského diecézneho biskupa, pred inštaláciou však zomrel. Je pochovaný na kalvárskom vrchu.
Vydal kázeň prednesenú v Trnave na počesť sv. Kláry a prejav o živote sv. Vojtecha. Jeho pohrebná kázeň za Máriou Teréziou ostala v rukopise.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 410-411.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942116Görgey, MartinIgaz és kedves jegyese a mennyei vőlegénynek.1772
942115Görgey, MartinEncomia vitae S. Adalberti episcopi et martyris...1791