logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGojdič, Štefan

Tituly:

gréckokatolícky teológ, pedagóg, spisovateľ, redaktor náboženských časopisov.

Životopisné dáta:

* 9. januára 1887, Ľubovec - Ruské Pekľany, okr. Prešov – † 11. júla 1968, Modra, okr. Pezinok

Životopis:

Pochádzal z váženej rusínskej kňazskej rodiny. Ľudovú školu navštevoval v Bardejove (1894-1898). Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Bardejove a Prešove. Zmaturoval s vyznamenaním 2. júna 1905. Biskup J. Vályi ho v r. 1905 poslal na teologickú fakultu do Budapešti (1905-1909), kde študoval aj pedagogiku. Doktorát teológie dosiahol v r. 1920. Dňa 6. októbra 1914 sa oženil s Máriou Vaškovičovou; mali dve deti. Kňazskú vysviacku mu udelil vladyka Š. Novák 16. marca 1915 v prešovskej katedrále.
Od r. 1911 až do r. 1950 pôsobil na Učiteľskej akadémii v Prešove ako profesor, v rokoch 1931-1939 aj ako riaditeľ. Istý čas bol prefektom v jej internáte. Do tzv. „akcie P“ býval v biskupskej rezidencii. Po jej násilnom obsadení pravoslávnymi sa presťahoval do Košíc k synovi Eugenovi. Prepustili ho zo školských služieb a nedostával nijaký dôchodok. Štátna bezpečnosť ho viackrát vypočúvala vo veci jeho brata biskupa P.P. Gojdiča, vykonala u neho aj domovú prehliadku.
Bol jediným blízkym príbuzným biskupa Gojdiča, ktorému asi šesťkrát dovolili navštíviť ho vo väzení v Leopoldove. Keď v r. 1951 Štátna bezpečnosť deložovala jeho syna Eugena s celou rodinou z Košíc do nevyhovujúcich bytových priestorov v Krásnej nad Hornádom, nemohol viac u neho bývať. Zvyšok života prežil izolovaný v charitných domoch v Báči, Rúbani, neskôr v Pezinku.
Vykonával funkciu „defensora matrimonii“ (obhajcu manželstva), stal sa členom rôznych cirkevných komisií, okrem iného aj komisie pre vydávanie rusínskych učebníc. Bol redaktorom časopisu Russkoje Slovo (počas všetkých 15 ročníkov) aj časopisu Cerkov a škola, úradného orgánu eparchie v rokoch 1920-1923.
Napísal a vydal náboženské brožúrky Ty jesi Petr a Istoria Cerkvi Christovoj dľa národných i hraždanskich škol, učebnicu pre gymnáziá Chrestomatija, skriptá Novyj periód karpatoruskoj literatúry, divadelné scénky Imeniny batka Aleksandra Duchnoviča (Meniny otca Alexandra Duchnoviča), Zakopanoje sokrovišče (Skrytý poklad), Hospodin direktor ne doma (Pán riaditeľ nie je doma) a iné. R.1933 ho Pius XII. vymenoval za pápežského komorníka. Pričinil sa o exhumáciu biskupa P.P Gojdiča i o prevezenie jeho telesných pozostatkov z leopoldovského väzenského cintorína do krypty prešovskej Katedrály sv. Jána Krstiteľa. Takisto sa pričinil o jeho rehabilitáciu.

Pramene:

Babjak, J.: Zostali verní II. Osudy gréckokatolíckych kňazov. Košice 1998, s. 41-44; Dr.Štefan Gojdič, novyj direktor prjaševskoj gr.-kat. preparandii učiteľskoj seminári. Russkoje slovo, 1931, č. 9, s. 2; Dokumenty z rodinného archívu.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
902164Gojdič, ŠtefanIstorija Cerkvi Christovoj1934
942101Gojdič, ŠtefanNovyj period karpatoruskoj literatury1944
910854Gojdič, ŠtefanChrestomatija k proizvedenijam epičeskoj poezii s kratkoj teoriej epiki1947
910853Gojdič, ŠtefanChrestomatija k proizvedenijam epičeskoj poezii s kratkoj teorijej epiki1949