logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGeiger, Matej, SJ

Tituly:

náboženský spisovateľ, pedagóg.

Životopisné dáta:

* 24. februára 1720, Kluž, Rumunsko – † 1794, Ráb, Maďarsko

Životopis:

Od r. 1738 bol členom jezuitskej rehole. Asi pätnásť rokov bol profesorom filozofie a matematiky v Budíne a v Kluži, tri roky rektorom viedenského Tereziána, štyri roky riaditeľom arcibiskupského konviktu v Trnave. V r. 1768 pôsobil ako riaditeľ šľachtického konviktu v Šoprone.Po zrušení rehole r. 1773 sa stal vychovávateľom šľachtickej mládeže v Rábe. Jozef II. ho pozbavil úradu.
Písal a inscenoval divadelné hry pre rehoľné školy. Ovládal mnoho jazykov, hovoril po latinsky, po nemecky, po maďarsky, po francúzsky, po taliansky, po anglicky, po rumunsky a po turecky. Zomrel po 50. výročí kňazstva.

Pramene:

Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 176.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942081Geiger, Matej, SJCineres pretiosi1744
942082Geiger, Matej, SJOratio de Spiritu Sancto1748
942083Geiger, Matej, SJDoctrina christiana1757
942084Geiger, Matej, SJFétes célebrées a Tyrnau per la jeune noblesse de l’académie royale a l’occasion du mariage de Sa Majesté le roi des romains Joseph II avec Maria Josephe duchesse de Baviére le 5. 1765
942085Geiger, Matej, SJBenjamin, seu recognitio Josephi1768
942086Geiger, Matej, SJEsope au collége1772