logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGego, Alexej

Tituly:

náboženský spisovateľ, historik

Životopisné dáta:

* 25. marca 1805, Csíktapolca, Maďarsko – † 9. októbra 1844, Bratislava

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. V r. 1826 sa v Malackách stal členom františkánskej rehole. Teologické štúdiá absolvoval v Stoličnom Belehrade, Trnave a Bratislave. Za kňaza bol vysvätený v r. 1829. V r. 1835 sa stal členom korešpondentom Maďarskej akadémie vied. Bol kazateľom v Bratislave a v Pešti. V r. 1844 vystúpil z rehole a stal sa kaplánom grófa Zičiho. V čase konania uhorského snemu pôsobil ako maďarský kazateľ v Kostole sv. Salvátora v Bratislave. Prohabsburské vedenie rehole ho pre jeho vyhranený maďarský vlastenecký postoj odvolalo z Pešti a určilo mu miesto profesora v Szombathely, ktoré odmietol.
Tlačou mu vyšlo vyše 30 prác, niektoré z nich sú však iba separátmi z obsiahlejších časopiseckých štúdií. Písal aj príležitostné verše, vydal aj učebnicu maďarčiny a uhorských dejín a preklad učebnice zemepisu F. Albacha z nemčiny. Viedol historicko-etnografický výskum maďarských osídlení v Moldavsku a v Bukovine z poverenia Maďarskej akadémie vied. V niektorých týchto osadách pôsobil krátko ako kňaz. Z jeho diel treba spomenúť: Ünnepi beszédek (Sviatočné kázne, Budapešť 1832), Magyarország története (Dejiny Maďarska, Budapešť 1833), Nyelvtudomány (Jazykoveda, Budapešť 1834), A moldvai magyar telepekrôl (Moldavsko-maďarské osady, Budapešť 1838).

Pramene:

Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 176.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942075Gego, AlexejÜnnepi beszédek1832
942076Gego, AlexejMagyarország története1833
942077Gego, AlexejNyelvtudomány1834
942078Gego, AlexejA moldvai magyar telepekrôl1838