logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGazda, Jakub Vojtech, OFM

Iné mená:

Országh, Orság, Jakub Vojtech

Tituly:

náboženský spisovateľ, hudobník

Životopisné dáta:

* 19. júna 1741, Vyšný Kubín, okr. Dolný Kubín – † 26. júla 1817, Žilina

Životopis:

Filozofiu vyštudoval vo Veľkom Varadíne, teológiu v Jágri, v r. 1764 ho vysvätili za kňaza. V rokoch 1764-1767 pôsobil ako organista a učiteľ hudby vo Veľkom Varadíne, dva roky bol organistom v Humennom, organistom a kazateľom v Debrecíne, v rokoch 1769-1771 v Rožňave, v rokoch 1772-1776 v Košiciach, tri roky v Prešove, v rokoch 1781-1790 v Žiline, dva roky v Pruskom. V rokoch 1794-1802 bol kazateľom a učiteľom hudby aj spevu v beckovskom kláštore, potom pôsobil v Žiline ako kazateľ, zároveň bol v rokoch 1806-1810 profesorom gymnázia. Je pochovaný v krypte Kostola sv. Barbory za hlavným oltárom, pravdepodobne v jednom zo siedmich lokulov, o ktorých sa nevie, kto je v nich pochovaný.
Mimoriadne aktívne pracoval v Slovenskom učenom tovarišstve, patril k jeho zakladajúcim členom.
Svojou tvorbou prispel k propagácii národného jazyka, sústreďoval sa na cirkevnú kazateľskú spisbu. Niektoré práce z jeho bohatého diela zostali v rukopise. Niektoré svoje kázne preložil do latinčiny.

Pramene:

Čapkovič, Pius, OFM: Nekrologium františkánskeho kláštora v Žiline, in Františkánsky obzor, roč. X, Žilina 1942, str. 64; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 391-392.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
877120Gazda, Jakub Vojtech, OFMFructus Maturi, to gest: Zrelé Owocá Slowa božého, z domácého Sadú skrze duchowného Hospodára zebrané.1796
1030906Gazda, Jakub Vojtech, OFMEpos festivo patrium honorem 1796
945539Gazda, Jakub Vojtech, OFMHortus florum 1-21798
570619Gazda, Jakub Vojtech, OFMDuodena Mariana1798
571435Gazda, Jakub Vojtech, OFMBolestné Sťažowáňí 1-21799
943297Gazda, Jakub Vojtech, OFMBolestnej Matky Márie v sedem bolestach postavenéj útrpné rozjímání... 1-21799
943298Gazda, Jakub Vojtech, OFMHorké kvílení duše lidskéj...1799
571431Gazda, Jakub Vojtech, OFMHortus florum1800
943299Gazda, Jakub Vojtech, OFMSedmero slow...1801
943300Gazda, Jakub Vojtech, OFMJozef Egyptský...1801
943301Gazda, Jakub Vojtech, OFMObraz Judáša Iškáryotského...1801
1030907Gazda, Jakub Vojtech, OFMExtra-ordinariae conciones1801
1030908Gazda, Jakub Vojtech, OFMAnnus ecclesiasticus 1805