logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGašparič, Kilit Marek, OFM

Iné mená:

Gasparich, Kilit Marek, OFM

Tituly:

nábožensko-sociálny kazateľ, utopický socialista.

Životopisné dáta:

* 2. apríla 1810, Cirkovljan,Juhoslávia – † 2. septembra 1853, Bratislava

Životopis:

Po absolvovaní strednej školy vstúpil 23. októbra 1827 do františkánskej rehole a po absolvovaní teologických štúdií ho r. 1833 vysvätili za kňaza. Pôsobil vo Svätom Antone pri Banskej Štiavnici, ako kazateľ v Pešti, Stoličnom Belehrade a v iných uhorských mestách. Bol vynikajúcim kazateľom so silným sociálnym cítením, svojimi prejavmi si získal značnú popularitu, usiloval sa vychovávať ľudí k mravnosti a striedmosti.
V jeho knižne vydaných prácach rezonuje výzva k mládeži, aby sa usilovala o pokrok, poznanie a vlastenectvo i spravodlivosť, a je namierená proti hrubým nadávkam a kliatbam. Na revolúcii v rokoch 1848-1849 sa zúčastnil ako poľný kurát revolučnej armády a svojimi prejavmi povzbudzoval jej účastníkov. Po porážke revolúcie sa utiahol do Ostrihomu a ako člen protihabsburského Spolku nezávislých prezentoval reformné sociálne myšlienky. Koncom r.1852 ho zatkli, vo Viedni odsúdili na smrť a 2.septembra 1853 v Bratislave popravili.

Pramene:

Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 165; Szinnyei. J.: Magyar írók élete és munkái 3. Budapešť 1894, s. 1036; Révai Nagy Lexikona 8. Budapešť 1913, s. 368.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942036Gašparič, Kilit Marek, OFMEgyházi beszéd melyet az elfelejthetlen kárt, nyomort, inséget és szomorúságot okozot 1838-diki árviz elmultával...1838
942037Gašparič, Kilit Marek, OFMAz Út, igazság és élet, vagyis a megváltó szelid lelke szeretetben és igazságban...1839
942038Gašparič, Kilit Marek, OFMKorszerű szózat felsőkubinyi Meskó Gyurihoz és minden nemes magyar ifjúhoz1840
942039Gašparič, Kilit Marek, OFMSzózat a káromkodás ellen1841