logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGalbavý, Ján (1801-1884)

Iné mená:

Rodomil

Tituly:

pedagóg, ľudovýchovný a osvetový pracovník

Životopisné dáta:

* 29. decembra 1801, Brodzany, okr. Partizánske – † 16. januára 1884, Jabloňové, okr. Malacky

Životopis:

Stredoškolské gymnaziálne štúdium absolvoval v Nitre a Trnave, teológiu študoval v generálnom seminári v Trnave, 13. marca 1826 ho vysvätili za kňaza. Jeden rok pôsobil ako domáci kaplán u p. Benčíka v Trávnici. Osem týždňov bol kaplánom v Kuchyni. Od r. 1827 bol vo Veľkých Levároch, od r. 1830 v Modre, od r. 1832 sa vrátil do Kuchyne. V mesiaci máji 1838 sa stal farárom v Jablonovom v okrese Malacky. V r. 1841 tu vykonal vizitáciu Michal Adamkovič. 19. septembra 1842 zhorela za pár okamihov celá obec s kostolom a zvonmi. Po požiari nepretržité dažde zdevastovali holé domy, takže aj farár bol nútený odísť. Po veľkých a zdĺhavých útrapách sa farár snažil napraviť škody, avšak zničený v útrapách zomrel.
Je známy najmä ako ľudovýchovný pracovník a národný dejateľ, propagujúci politickú spoluprácu slovenskej katolíckej a evanjelickej inteligencie. Stal sa členom spolku Tatrín; po vydaní zatykača na Ľudovíta Štúra v máji 1848 ho ukrýval na jablonovskej fare a previedol ho na Moravu. Bol zakladajúcim členom a patrónom gymnázia v Kláštore pod Znievom, členom výboru Spolku sv. Vojtecha. Žiadal právo na vzdelanie pre ľud, založil spolok miernosti, propagoval ovocinárstvo a včelárstvo.
Pre ľudové školy zostavil náboženské príručky a školské učebnice. Okrem učebníc vydal ľudovýchovnú prácu Tetka Trápelka alebo Zlý jazyk a jeho zlé následky (Skalica 1864); prejavy a state publikoval v časopisoch Priateľ školy a literatúry, Letopis Matice slovenskej a Katolícke noviny. Spolu s I. Juračkom (pôsobil v susedných farnostiach) rozvíjali na Záhorí horlivú národnú činnosť. S.H. Vajanský spomína i jeho ako národného činiteľa v románe Kotlín.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 381.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
941993Galbavý, Ján (1801-1884)Tetka Trápelka alebo Zlý jazyk a jeho zlé následky1864
941988Galbavý, Ján (1801-1884)Biblika čili počiatky dejín biblických1870
941989Galbavý, Ján (1801-1884)Počtoveda1870
941990Galbavý, Ján (1801-1884)Deje biblické Starého i Nového zákona...1871
941991Galbavý, Ján (1801-1884)Mluvnica reči slovenskej1871
941992Galbavý, Ján (1801-1884)Zemepis pre školy elementárne, konfesionálne na Slovensku1871
501227Galbavý, Ján (1801-1884)Názorné vyučovanie pre školy elementárne náboženské : menovite v ohľade zvierat domácich na Slovensku zo stanoviska prírodopisného, mravného a hospodárskeho1871