logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGabon, Anton, SJ

Tituly:

univerzitný profesor

Životopisné dáta:

* 16. januára 1677, Banská Bystrica – † 7. mája 1735, Ráb, Maďarsko

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 24. októbra 1694 vo Viedni, noviciát absolvoval v Banskej Bystrici (1695-1696). Po ukončení noviciátu vypomáhal pri výchove mládeže vo Viedni (1697) a vyučoval gramatiku na kolégiu v Banskej Bystrici (1698). Filozofiu vyštudoval na univerzite v Trnave (1699-1704), kde po skončení štúdia zostal vyučovať humanitné náuky. Teológiu študoval v Štajerskom Hradci (1705-1708), tretiu probáciu si robil v Judenburgu (1709). Získal doktorát filozofie.
Potom vyučoval gramatiku v Banskej Štiavnici (1710), humanitné náuky na kolégiu v Košiciach (1711-1712), pôsobil ako kazateľ v Bratislave v Kolégiu Najsvätejšieho Spasiteľa (1713-1714). V ďalších rokoch prednášal filozofiu na univerzite vo Viedni (1715) a v Trnave (1716-1718), kazuistiku v Rábe (1719-1720) a v Jágri (1721), tam sa stal aj prefektom školy a špirituálom; v Trnave prednášal kazuistiku a bol rektorom seminára (1722-1723), v Košiciach pôsobil ako riaditeľ konviktu (1724-1725), opäť prednášal kazuistiku na univerzite v Rábe (1726), v Trnave zastával funkciu rektora seminára a prednášal kazuistiku (1727-1732); v Trenčíne bol hospodárom rehoľného domu (1733), a potom v Rábe, kde sa stal i prefektom školy (1734-1735). Od r. 1712 profes so štyrmi sľubmi.
Jeho košické vydanie Exotickej fyziky... z r.1767 obsahovalo aj slovník latinských, nemeckých, maďarských a slovenských termínov. Tlačou vyšli aj jeho promočné prejavy.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogus generalis sen Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars I. Rím 1987, s. 385.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1030872Gabon, Anton, SJLuctuosa Hilaria1704
941973Gabon, Anton, SJPhysica exotica, sive secreta naturae et artis1717
941975Gabon, Anton, SJPanegyrici praelatorum et magnatum Ungariae1718
941974Gabon, Anton, SJPhysica exotica, sive secreta naturae et artis1767