logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHúska, Bertrand Ľudovít, OP

Iné mená:

Húska, Bertrand Ľudovít

Tituly:

kňaz, dominikán

Životopisné dáta:

* 11. júna 1897, Párnica na Orave, okr. Dolný Kubín – † 9. júna 1966, Ružomberok, poch. v Košiciach

Životopis:

Časné sľuby zložil 24. septembra 1914 po noviciáte v Grazi, kde aj študoval. Za kňaza ho vysvätili 17. decembra 1921 v Olomouci. Pôsobil v Košiciach, Chebe, Ústí nad Labem, vo Vašvári, v Szombathely, v Debrecíne, Třeboni a po II. svetovej vojne opäť v Košiciach.
Venoval sa ľudovým misiám, exercíciam a literárnej činnosti.
Je autorom kníh Pravá cesta dokonalosti alebo cestovný pas do neba a Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti. V časopisoch (hlavne Kráľovná sv. ruženca, Svätý ruženec a Smer) uverejnil viacero príspevkov o svätcoch a duchovnom živote. V roku 1950 bol internovaný komunistickým režimom do Podolínca, neskôr sa utiahol do podnájmu v Ľubochni, kde s odvahou vydával svedectvo svojím rehoľným a kňazským životom. Zomrel v 69. roku života a 52. roku rehoľnej profesie. Pochovaný je na cintoríne sv. Rozálie v Košiciach.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 540.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942770Húska, Bertrand Ľudovít, OPPravá cesta dokonalosti alebo cestovný pas do neba1930
720873Húska, Bertrand Ľudovít, OPPamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?1935

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
39126Kráľovna sv ruženca19234P. Bertrand Brat Leodat.
39146Kráľovna sv ruženca19276P. Bertrand, dominikán. Sv. Anton, patrón ztratených vecí.
41578Kráľovná svätého ruženca19281P. Bertrand O. Pr. Dvanásťročný Ježiško v Jeruzaleme.
42219KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA.192810P. Bertrand Húska, O. Pr. Zem je v rukách Božích.
42230KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA.192810P. Bertrand M. Utrpenie spravodlivých.
42202KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA.192811P. Bertrand Húska O. Pr. Čoho sa má varovať mládež.
42391KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA.192812P. Bertrand, O. Pr. Dobrý, praktický katolík.
41538Kráľovná svätého ruženca19282P. Bertrand M. Zjav nebeský.
41935KRÁĽOVNÁ SVÄTÉHO RUŽENCA.19283P. Bertrand M., dominikán. Strachuplný prípad.
41941KRÁĽOVNÁ SVÄTÉHO RUŽENCA.19284P. Bertrand, O. Pr. Damoklesov meč.
42018KRÁĽOVNÁ SVÄTÉHO RUŽENCA.19285P. Bertrand, dominikán. Vianočné videnie Terezie Neumannovej.
42247KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA.19286P. Bertrand, dominikán. Ryby — učiteľky.
42260KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA.19287-8P. Bertrand, dominikán. Kráľovna sv. Ruženca našou potechou.
42268KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA.19287-8P. Bertrand O. Pr. Sv. Ludvik IX. a brat Egid.
42295KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA.19289P. Bertrand, dominikán. Dievka s ranami Krista Pána.
42836KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA19303P. Bertrand M. Húska. Pôst je P. Bohu milý.
43158KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA19306P. Bertrand, dominikán. Pravá vzdelanosť.
41597Kráľovná svätého ruženca19301P. Bertrand M. Húska, O. Pr. Horlivosť za vieru.
43692Kráľovná sv. ruženca193012P. Bertrand, O. Pr. Pannenská čistota.
42813KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA.19302P. Bertrand M. Húska, O. Pr. Obrátený mladík.
43026Kráľovná sv. ruženca19304P. Bertrand, Ord. Praed. Vít de Fontgalland.
43620Kráľovná sv. ruženca19305P. Bertrand, dominikán. Vít de Fontgalland.
41987KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA19317-8P. Bertrand Húska, dominikán. Dávaj rád almužnu!
41972Kráľovna sv. ruženca193112P. Bertrand M. Húska. Vianočné dary.
42968KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA19321P. Bertrand Húska, O. Pr. Otče náš, ktorý si na nebesiach
42855KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA19322P. Bertrand Húska Čo konal Ježiš a čo konáme my?
42856KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA19322P. Bertrand Húska Z Kláštornej samoty.
45167Kráľovná sv. ruženca19324P. Bertrand Huska, dominikán. Sv. Albert Veľký, cirkevný učiteľ.
45554Kráľovná sv. ruženca19328-9P. Bertrand, dominikán. Boh vytrhne nás z priepasti zármutku.
43134KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA193310Peter Bertrand, dominikán. Neposlušnosť a poslušnosť dietok.
43101KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA19336P. B. Húska Spolok Živého Ruženca.
43103KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA19336P. B. Húska Pomoc naša v mene Pána.
42183KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA19341P. Bertrand, dominikán Tridsaťdňové duchovné cvičenia.
42041KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA19348-9P. Bertrand, dominikán Sedemstoročné jubileum svätorečenia sv. Dominika.
42304KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA.193412P. Bertrand, O. Pr. Cti kňaza ako zástupcu Božieho!
39287SVÄTÁ RODINA19354P. Húska Bertrand, O. Pr. Dobrá kresťanská výchova.
39293SVÄTÁ RODINA19356-7P. Bertrand, dominikán Nebeský chlieb rodiny.
46056Kráľovná sv. ruženca19351P. Bertrand, dominikán. Všetky údy svoje máme Bohu obetovať.
46537Kráľovná sv. ruženca193510P. Bertrand O. Pr. Prikázanie božského Majstra.
46564Kráľovná sv. ruženca193511P. Bertrand M. Húska, dominikán. P. Boh stará sa o svoj ľud.
46075Kráľovná sv. ruženca19353P. Bertrand, O. Pr. Padre Pio.
46019Kráľovná sv. ruženca19358-9.P. Bertrand, dominikán. Smrť, nanebovzatie a korunovanie P. Márie.
43668Kráľovná sv. ruženca19361P. Bertrand, O. Pr. Knieža Ján Gagarin — jezuita, ruský konvertita.
44087Kráľovná sv. ruženca193610P. Bertrand M. Húska. Po krivých cestách.
44350Kráľovná sv. ruženca193611P. Bertrand Húska. Vernosť dieťaťa k rodičom.
44388Kráľovná sv. ruženca193612P. Bertrand, dominikán. Znesvätená mladosť.
43706Kráľovná sv. ruženca19362P. Bertrand, O. Pr. Predobrazy preblahosl. P. Márie zo Starého Zákona.
43721Kráľovná sv. ruženca19362P. Bertrand Húska, O. Pr. Knieža Ján Gagarin, jezuita — ruský konvertita.
43681Kráľovná sv. ruženca19363P. Bertrand, O. Pr. Trnistý život sv. grófky, Ithy.
43735Kráľovná sv. ruženca19364P. Bertrand, dominikán. Hroziace nebezpečenstvo.
44021Kráľovná sv. ruženca19366-7P. Bertrand O. Pr. Povolanie ku kňazskému alebo rehoľnému stavu.
44055Kráľovná sv. ruženca19368-9P. Bertrand Húska. Láska ku krížu.
44332Kráľovná sv. ruženca19371P. Bertrand O. Pr. Vážnosť života.
45130Kráľovná sv. ruženca193710P. Bertrand, dominikán. Spomienky na nebohého redaktora.
44476Kráľovná sv. ruženca19372P. Bertrand, O. Pr. Doba prorokov.
44849Kráľovná sv. ruženca19376P. Bertrand O. Pr. Svetový eucharistický kongres r. 1938.
45146Kráľovná sv. ruženca19379P. Bertrand Húska, dominikán. Chvála pravej múdrosti.
777Smer19457-10P. Bertrand Húska, OP. Duch pokory svätej Terézie Ježiškovej.
1126Svätý ruženec19462P. Bertrand Húska OP. Golgota — Vzkriesenie
1130Svätý ruženec19462P.Bertrand Húska,OP. BOJ PROTI PYŠNÝM MYŠLIENKAM
1146Svätý ruženec19463P.Bertrand Húska,OP. Bl. Ľudovít Grignion, veľký čitateľ Kráľovnej sv. ruženca
1160Svätý ruženec19465P. Bertrand Húska, OP. Predrahá krv Pána Ježiša.
1192Svätý ruženec19468-12P.Bertrand Húska, O.P. Boh sa nedá vysmievať
1114Svätý ruženec19461P. Bertrand Húska, OP. Najhorlivejší rozširovateľ sv. ruženca blah. Alán de Rupe
922smer194610P. Bertrand Húska, OP. Svätá Margita, dominikánka, a dary Ducha svätého.
1290Svätý ruženec194711-12P. Bertrand Húska, O. P. P. Damián de Veuster, apoštol malomocných
1296Svätý ruženec194711-12P. Bertrand Húska, O. P. Úryvky zo života v Dachau
1237Svätý ruženec19474-5P. Bertrand Húska OP. Voda a požehnanie sv. Vincenta Fererského
1241Svätý ruženec19474-5P. Bertrand M. Huska, OP Pomoc Matky Božej zdanlive mŕtvemu
1250Svätý ruženec19476-7P. Bertrand M. Huska, OP Blah. Mária Goretti,. mučenica čistoty
1265Svätý ruženec19478P. Bertrand Huska OP. Ježiš miluje hriešnikov
935smer19471P. Bertrand Húska. OP. Svätá Margita, dominikánka, a dary Ducha svätého.
1310Svätý ruženec19481P. Bertrand Húska, O. P. Úryvky zo života v Dachau
1397Svätý ruženec194810P. Bertrand Húska OP: Cesta k pravej blaženosti
1406Svätý ruženec194811P. Bertrand Húska OP: Na úskalí nezdarov
1408Svätý ruženec194811P. Bertrand Húska, dominikán Sviatosti zomierajúcich
1317Svätý ruženec19482-3P. Bertrand Húska, O.P. Zmŕtvychvstanie
1322Svätý ruženec19482-3P. Bertrand Húska, O. P. Mužovia modliaci sa sv. ruženec
1324Svätý ruženec19482-3P. Bertrand Húska, O.P. Neporušená socha P. Márii
1360Svätý ruženec19486P. Bertrand Húska, O. P. Sandomierski mučeníci
1362Svätý ruženec19486P. Bertrand Húska, OP Sv. Anton Paduánsky, cirkevný učiteľ
1377Svätý ruženec19487-8P. Bertrand Húska : Sv. Ján z Gorkumu
1386Svätý ruženec19489P. Bertrand Húska OP: Anjel Strážca
41644Duchovný pastier19489P. Bertrand Húska, O. P. Poznámky k sv. ľudovým misiám.

Články o ňom

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1132Svätý ruženec19462Vlasta Podtatranská Sv. misie v Oravskej Lesnej (Erdútka)
1133Svätý ruženec19462Gabriela Terňanská. Sv. misie vo farnosti: sv. Juraj- Gombošovce (7-14. IV. 1946)