logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovEsterházi, Ladislav

Iné mená:

Eszterházy, Ladislav

Tituly:

biskup, kazateľ

Životopisné dáta:

* 12. júna 1762, Alsópaty, Maďarsko – † 11. septembra 1824, Smolník, okr. Gelnica

Životopis:

Bol príslušníkom šľachtického rodu. Teológiu študoval v Päťkostolí a Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 26. augusta 1792. Najprv pôsobil v pastorácii, neskôr bol riaditeľom kňazského seminára. V r. 1802 sa stal kapitulným kanonikom, v r.1810 rožňavským sídelným biskupom.
Po požiari františkánskeho kláštora v Rožňave (1790) ochabla pastoračná práca v diecéze, preto v r. 1814 založil diecézny kňazský seminár. Výchovou kňazského dorastu chcel v tejto oblasti upevniť pozície katolíckej Cirkvi, ktorými silno otriasla reformácia. Hoci medzi vedením mesta a biskupstvom boli ustavičné rozpory, podporoval mesto Rožňavu v úsilí získať titul a postavenie slobodného kráľovského mesta. V r. 1815 chcel pre Cirkev odkúpiť rožňavskú kameninovú manufaktúru, ktorá mala vtedy hodnotu 27 137 zlatých. Dal rozšíriť katedrálny kostol a biskupskú rezidenciu v Rožňave.
Reprezentoval národné záujmy maďarskej šľachty. V maďarizačnom duchu sa usiloval ovplyvňovať nemaďarských kňazov aj veriacich vo svojej diecéze.
Niektoré jeho príležitostné kázne vyšli tlačou.

Pramene:

Dejiny Rožňavy 1. Košice - Rožňava 1978, s. 231, 312, 450; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 30.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
941712Esterházi, LadislavA szentségnek és tiszteletnek arany koronájával megdicsőített fejedelem1806
941713Esterházi, LadislavPásztori beszéde1815
1018972Esterházi, LadislavMethodus infirmos providendi1818
1043819Esterházi, LadislavMethodus infirmos providendi1872

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1043018Žabka, MartinIllustr. ac Rev. Dno Ladislav e comitibus Eszterházy de Galantha...1815
945902Török, JozefPlausus in solenni Ill. ac Rev. Ladislai e comitibus Eszterházy de Galantha1815
1034150Kruppay, Ján Chryzostom, OPraemCarmen, quo ill. ac. rev. dominum Ladislaum e comitibus Eszterházy 1818
1043082Žilka, IgnácIllustr. ac. Rev. D. D. Ladislao e comitibus Eszterházy de Galántha1821