logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovEsterházi, Imrich (1685-1763)

Tituly:

biskup, verejný činiteľ, mecén

Životopisné dáta:

* 4. mája 1685, Szombathely, Maďarsko – † 19. novembra 1763, Nitra

Životopis:

Pochádzal z česneckej vetvy šľachtického rodu (strýko Imrich bol v rokoch 1725-1745 ostrihomským arcibiskupom. Študoval na viedenskom Pázmaneu (1706-1708), na Nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme (1708-1711). Už ako alumnus v Pázmaneu sa stal ratolským prepoštom, potom bratislavským kanonikom (1713). Sprevádzal kaločského arcibiskupa Imricha kardinála Čákiho do Ríma na voľbu pápeža (1721). V r. 1725 sa stal titulárnym doriským biskupom a arcibiskupským vikárom, v r. 1727 ostrihomským kanonikom a šaštínskym archidiakonom, v r. 1733 ostrihomským veľprepoštom.
V rokoch 1740-1763 bol nitrianskym biskupom a županom. V spravovaní diecézy nadviazal na rekatolizačné úsilie svojich predchodcov. Súčasníci ho charakterizovali ako zbožného, rozvážneho, vzdelaného, príkladného. Osobne vizitoval diecézu (1749). V Žiline pri tejto príležitosti posvätil 26. augusta 1749 pre novovzniknuté farnosti, najmä na Kysuciach, 49 nových zvonov a pobirmoval 3462 veriacich. Dal vybudovať kostol v Žíranoch a Močenku, barokovo prestavať rodový kaštieľ v Galante, ktorý využíval ako letné sídlo, na hradnom návrší v Nitre dal postaviť prvú umeleckú sochu Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Uhorsku (1750). Veľkým nákladom opravil poškodenú klenbu nitrianskej katedrály. Stal sa kráľovským radcom. Uskutočnil kánonickú vizitáciu aj šaštínskeho archidiakonátu (1731).
Zachoval sa jeho rukopis týkajúci sa tejto vizitácie.

Pramene:

Arch. Nunc. Wiena Procesi Vesc. Abbati; Indici 1055 III, vol. 410; Judák, V.: Nitrianske biskupstvo v dejinách. In: Kňazský seminár sv. Gorazda. Nitra 1996, s. 31; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s.28; Stránsky, A. - Cserenyey, S.: Dejiny biskupstva nitrianskeho. Trnava 1933, s. 242-245; (Vurum, J.): Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum memoria. Bratislava 1835, s. 414-415.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
940248Esterházi, Imrich (1685-1763)Visitatio ecclesiorum parochorum in archidiaconati Sasvariensi existentium 1731 facta et peracta1731

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943816Lihán, Paulín od Narodenia Panny Márie, SchPOratio de laudibus excell. ill. ac rev. dni Emerici e comitibus Eszterhazy de Galantha, episcopi Nitriensis ... 1764