logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovErős, Pavol, SJ

Iné mená:

Eroess, Pavol, SJ

Tituly:

archidiakon, kanonik

Životopisné dáta:

* 20. januára 1733, Stropkov – † po r. 1807

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 27. októbra 1748 v Košiciach, noviciát si robil vo Viedni v rokoch 1749-1750. Rok vypomáhal v Skalici pri výučbe žiakov (1751), filozofiu študoval v Štajerskom Hradci (1752-1753). Ako magister filozofie vyučoval gramatiku a humanitné predmety v kolégiu v Jágri (1754-1757), v Košiciach prednášal rétoriku (1758), v Trnave vyučoval matematiku, bol prefektom konviktu a študoval teológiu (1759-1764). Tretiu probáciu si robil v Banskej Bystrici (1765). Opäť sa vrátil do Trnavy, kde pôsobil ako prefekt konviktu a zástupca hospodára domu (1766-1770). Od r. 1766 profes so štyrmi sľubmi. V rokoch 1771-1773 prednášal filozofiu na univerzite v Košiciach. Po zrušení rehole pôsobil ako svetský kňaz, člen Spišskej kapituly, spišský kanonik, liptovský archidiakon a prísediaci liptovskej súdnej stolice. O jeho smrti nemáme správy.
Bol autorom náboženskej panegyriky: D. Ivo oratione panegyrica celebratus (Oslavná reč o sv. Ivovi, Trnava 1762) a latinskej reči na počesť Emanuela Čákyho zo zbierky modlitieb, vydanej v Levoči v r. 1807.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars I. Rím 1987, s. 299; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 24.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
939962Erős, Pavol, SJD. Ivo oratione panegyrica celebratus1762