logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovErdélyi, Július Ladislav, OSB

Tituly:

historik, univerzitný profesor

Životopisné dáta:

* 2. marca 1868, Žihárec, okr. Šaľa – † 16. augusta 1947, Zalavár, Maďarsko

Životopis:

Vstúpil do benediktínskeho rádu, stredoškolské vzdelanie získal v Pannonhalme, kde študoval aj filozofiu a teológiu. Štúdiá skončil na univerzite v Budapešti. V r. 1891 ho vysvätili za kňaza, v r. 1892 získal doktorát filozofie. V r. 1905 ho menovali za člena korešpondenta Maďarskej akadémie vied. V rokoch 1936-1937 sa stal rektorom univerzity v Debrecíne. Od r. 1892 vyučoval na teologickej škole a v rokoch 1899-1906 bol archivárom rehole, od r. 1910 aj hlavným knihovníkom v Pannonhalme. Od r. 1911 profesor uhorských dejín na univerzite v Kluži, od r. 1919 v Segedíne. Od r. 1938 bol priorom benediktínskeho kláštora v Zalaapáti.
Prispieval do cirkevných a historických odborných časopisov. Zaoberal sa najmä dejinami benediktínskej rehole a jej kláštorov, sociálnymi a kultúrnymi dejinami stredovekého Uhorska. Od r. 1898 bol redaktorom a spoluautorom dejín benediktínov i autorom dejín pannonhalmského opátstva. Pre školy vydal prehľadné dejiny Uhorska.

Pramene:

Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 20; Révai Nagy Lexikona 6. Budapešť 1912, s. 603; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1030029Erdélyi, Július Ladislav, OSBSzerémi György és emlékirata1892
938182Erdélyi, Július Ladislav, OSBA pannonhalmi főapátság története 1-51902-1907
938053Erdélyi, Július Ladislav, OSBA Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története 1-121902-1916
939232Erdélyi, Július Ladislav, OSBMagyarország társadalma 1. századi törvényben1907
939233Erdélyi, Július Ladislav, OSBEgyházi földesúr és szolgái a középkorban1907
939231Erdélyi, Július Ladislav, OSBA tihanyi apátság története 1-21908
939234Erdélyi, Július Ladislav, OSBAz egyházi vagyon eredete és jellege Magyarországon1913
939235Erdélyi, Július Ladislav, OSBMagyar művelődéstörténet 1-21915-1918
939236Erdélyi, Július Ladislav, OSBSzent Imre és kora1930
939237Erdélyi, Július Ladislav, OSBA magyar lovagkor társadalma és művelődése: 1205-15261932
939238Erdélyi, Július Ladislav, OSBAnonymus, III. Béla jegyzője1933
939239Erdélyi, Július Ladislav, OSBKrónikáink : Atyja Kézai1933
939240Erdélyi, Július Ladislav, OSBA mohácsi vész nemzedéke1941
939241Erdélyi, Július Ladislav, OSBÖtven historikus Szent Istvánról1941
939242Erdélyi, Július Ladislav, OSBMagyarország törvényei Szent Istvántól Mohácsig1942