logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovEmmanuel, Jozef

Iné mená:

Montevideo, Považanec, Smiechoslav, Veleman, J. E.

Tituly:

básnik, národný a ľudovýchovný pracovník

Životopisné dáta:

* 18. marca 1803, Vrbové, okr. Piešťany – † 8. mája 1890, Košeca, okr. Ilava

Životopis:

Narodil sa v rodine obchodníka, jeho otec prišiel na Slovensko z Terstu. Gymnázium vyštudoval v Nitre a Bratislave (1821), filozofiu a teológiu v Trnave. Za kňaza ho vysvätili 15. novembra 1827.
Ako kaplán pôsobil v Bytči a Košeci, v roku 1845 sa stal farárom v Horných Kočkovciach (teraz súčasť Púchova), v rokoch 1846-1890 farárom v Košeci, r.1860 dekanom Ilavského dištriktu.
Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej, Spolku sv. Vojtecha (nakrátko aj členom jeho výboru), katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Zaslúžil sa o postavenie pomníka Jána Hollého na Dobrej Vode; so Š. Závodníkom spolupracoval pri zakladaní spolkov striezlivosti.
Patril k mladšej generácii bernolákovcov, ale ako jeden z prvých sa prihlásil k štúrovskej slovenčine. Jeho básnické prvotiny, písané v bernolákovčine, zostali v rukopisoch. Prvú báseň (K Orlovi) publikoval v Orle tatránskom (1846) až vyše štyridsaťročný. Príležitostné básne k cirkevným sviatkom a udalostiam uverejňoval najmä v časopise Cyrill a Method a v týždenníku Katolícke noviny; v časopisoch Černokňažník a Rarášek sa venoval satire a pranierovaniu spoločenských pomerov. Knižne mu vyšla iba veršovaná vianočná hra Betlehem (Budín 1856), ktorou chcel povzniesť tento upadajúci žáner na vyššiu morálnu úroveň; niektoré jeho príležitostné básne vyšli ako osobitné tlače.
Prevažná časť jeho tvorby však zostala v rukopisnej pozostalosti. Tematicky bola už usporiadaná do cyklov, obsahujúcich básne moralizujúce (Mravné náuky, Venečky kresťansko-mravných citov), príležitostné (Cirkevné slávnosti), žartovné (Večerné zábavy), básne na prírodné motívy (Kalendár domáceho života), Odmena detinskej usilovnosti pre mládež skolskú a Bohyňa Tatranských hor. Viaceré jeho básne posmrtne uverejnil F. R Osvald v Literárnych listoch. Svojím veršovaním sa snažil priblížiť k ľudovej reči, prevzal niektoré znaky ľudového humoru, nedokázal sa však vyhnúť rétorizmu a didaktizmu.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 299-300; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
937413Emmanuel, JozefBetlehem1856

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
42553Cyrill a Method18501Jozef Emmanuel, farár Košetský . Báseň na Cyrilla a Methoda
44253Cyrill a Method18506Jozef Emmanuel Radostný ples
44652Cyrill a Method185219Jozef Emmanuel Pokoj
39824Katolícke noviny185210Joz. Emmanuel, farár Košetský. Štyricaťdenni Swätý Pôst.
39895Katolícke noviny18528Joz. Emmanuel, Farár. Kázeň w čas poswäcania nowého cintera ( hrbytowa ).
39833Katolícke noviny18529Jozef Emmanuel, F. K. Pálenka a jej miláček.
42951Katolícke noviny185226Jozef Emanuel Sláwnosť
42104Katolícke noviny185239Jozef Emmanuel Pieseň
43631Katolícke noviny185242Jozef Emmanuel. Pieseň
43624Katolícke noviny185243Jozefa Emmanuel. Ku uwitaniu nowého spolku.
43056Katolícke noviny185250Jozef Emmanuel. Pieseň wečerná Bohabojného hospodára.
43119Katolícke noviny185251Jozef Emmanuel. Najlepší priateľ.
43929Katolícke noviny185227Jos. Emmanuel Pomník wďačnosti
45972Katolícke noviny185327Jos. Emanuel, s. k. Pobožné ku Bl. P. Marii city.
45987Katolícke noviny185331J. Emmanuel, farár košetský. Sláwnosť.
46622Katolícke noviny185353J. Emmanuel Uprimné city k nowému roku
46946Katolicke noviny185549J.Emanuel. Nádej.
46961Katolicke noviny185550J.Emanuel. Božská wšadepritomnosť.
43270Katolícke noviny18551J. Emmanuel Žiaľ a wzdýchania
43776Katolícke noviny185510J. Emmanuel. Swäto-postne dumy Boha-bojného Hospodára.
43769Katolícke noviny185514Jos. Emmanuel, farár Kossetský. Jar a wskriesenie Jesu Krista.
43782Katolícke noviny185518Jozef Emmanuel Swäté z Rímu hlasy
44123Katolícke noviny185536J. Emanuel Duchowný liek w čas kolery.
46939Katolicke noviny185543J.Emannuel. Hrobitow.
43287Katolícke noviny18556J. Emmanuel Prjadky
47537Katolické noviny18561J. Emmanuel Báseň k nowému roku
47529Katolické noviny18566J. Emmanuel Mravné náuky
47376Cyrill a Method čili Katolícke Noviny185710Jozef Emmanuel MRAVNÉ NAUKY.
47347Cyrill a Method čili Katolícke Noviny185711Jozef Emmanuel. MRAVNÉ NAUKY.
47367Cyrill a Method čili Katolícke Noviny185712Jozefa Emmanuel. MRAVNÉ NAUKY.
47355Cyrill a Method čili Katolícke Noviny18578Jozef Emmanuel. MRAVNÉ NAUKY.
47384Cyrill a Method čili Katolícke Noviny18579Jozef Emmanuel. MRAVNÉ NAUKY.
46444Cyrill a Method čili Katolícke Noviny185814Jozef Emmanuel. Mravné náuky.
45229Cyrill a Method čili Katolícke Noviny18582Jozef Emmanuel. Mravné nauky.
45220Cyrill a Method čili Katolícke Noviny18583Jozef Emmanuel. Mravné náuky.
44740Cyrill a Method čili Katolícke Noviny185852Jozef Emmanuel Věstník Školský. Želanky
45300Cyrill a Method čili Katolícke Noviny18587Jozef Emmanuel. 68. Mravné nauky.
45290Cyrill a Method čili Katolícke Noviny18588Jozef Emmanuel 69. Mravné nauky.
42886Cyrill a Method186425Trenčiansky Považan. Vestník Cirkevný
44893Cyrill a Method18691Jozef Emmanuel, v Košeci. Radosť...
45569Cyrill a Method186926Jozef Emmanuel. Žalostná ozvena ľudu slovenského.
45576Cyrill a Method186929Emmanuel. Mravný Obraz.
45587Cyrill a Method186930Emmanuel. Cirkevné a Školské Zprávy.