logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovEiselle Ľudovít, SJ, ThDr.

Tituly:

misionár, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 28. marca 1882, Močenok, okr. Nitra – † 16. júla 1979, Piešťany

Životopis:

Študoval na nitrianskom gymnáziu, kde sa ho ujal nitriansky biskup Imrich Bende a všestranne ho podporoval. Po maturite v roku 1902 študoval teológiu v nitrianskom seminári. Za kňaza ho vysvätili 3. júla 1906 v Nitre. Ako kaplán pôsobil v Bánovciach nad Bebravou. 20. februára 1911 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Noviciát absolvoval v Trnave, štúdium filozofie a teológie zopakoval v Innsbrucku v rokoch 1912-1914. V rokoch 1914-1916 bol kaplánom v Nagykarpornaku, v rokoch 1916-1917 prefektom na gymnáziu v Päťkostolí, v roku 1918 pôsobil ako vojenský duchovný v Bratislave, Komárne a v Žiline. Potom v rokoch 1918-1920 operáriom v Trnave. Väčšinou pôsobil ako misionár v kongregácii preparandistiek sv. Notburgy (1920-1923), v Ružomberku (1923-1929) a opäť v tejto kongregácii (1929-1930). V rokoch 1930-1933 zastával funkciu superiora rehoľného domu v Trnave, v rokoch 1933-1937 rehoľného domu v Bratislave, potom rehoľného domu v Piešťanoch (1939-1949) a r. 1949 znovu kláštora v Trnave. Na odpočinku žil v Charitnom domove v Beckove.
Počas obdobia svojho mimoriadne plodného účinkovania viedol 150 ľudových misií a 47 exercícií. Treba uviesť misie v Pucove (1921), v Santove (Pilisszántó, 1938), v Selenči s pátrom Vendelínom Javorkom, v Magyarpataku pre Slovákov s pátrom Kolomanom Griegerom. Jeho misie u slovenských krajanov v Maďarsku a v Juhoslávii viedli aj k prehlbovaniu národného povedomia. V noci na 14. apríla 1950 ho spolu s ostatnými rehoľnými spolubratmi internovali a odviezli do Jasova, potom do Podolínca, Belušských Slatín, Báča a do Beckova. Vypomáhal v duchovnej správe v Beckove, v Piešťanoch v charite a v Čelároch-Kírti (1968) v Kongregácii milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok. Od r.1973 v zhoršenom zdravotnom stave žil v Piešťanoch. Propagoval rozvíjanie spirituality kongregácie sv. Notburgy.
Publikoval knižku Čo treba vedieť o kongregácii sv. Notburgy? (Trnava 1921) a spracoval niekoľko vzácnych dokumentov zo života jezuitov na Slovensku v diele Okienko do jezuitského života (Trnava 1940), Pamätník. Misie (rkp. 145 s.), Dejiny domu Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch 1939-1944 (rkp. 66 s.). Z nemčiny preložil monografiu M. Broula Svätá Notburga (Ružomberok 1923). Rajmund Ondruš spracoval jeho život a dielo v monografii Svedok a služobník generácií. P. Ľudovít Eiselle (Trnava 2000).

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 150. 376; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 298; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text;<br /> www.rkfpiestany.weblahko.sk/Piestany.html

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
895506Eiselle Ľudovít, SJ, ThDr.Čo treba vedieť o kongregácii sv. Notburgy?1921
937412Eiselle Ľudovít, SJ, ThDr.M. Boul: Svätá Notburga1923
895513Eiselle Ľudovít, SJ, ThDr.Sbierka piesní1929
895508Eiselle Ľudovít, SJ, ThDr.Čo treba vedieť o kongregácii sv. Notburgy?1931
895510Eiselle Ľudovít, SJ, ThDr.Čo treba vedieť o kongregácii sv. Notburgy?1937
418507Eiselle Ľudovít, SJ, ThDr.Okienko do jezuitského života1941

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
43187KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA19307P. Ľud. Eiselle S. J. U Slovákov v Rumunsku.