logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGreschner, Ján Nepomuk, SchP

Iné mená:

Greschner Ján

Tituly:

PhDr., ThDr., rehoľný kňaz

Životopisné dáta:

* 20. mája 1805, Nemecké Pravno, dnes Nitrianske Pravno, okr. Prievidza – † 7. decembra 1881, Bratislava

Životopis:

Do Rehole piaristov vstúpil 5. októbra 1824 v Trenčíne. Noviciát absolvoval v rokoch 1825-1826 v Trenčíne, potom v rokoch 1827-1828 učil v Podolínci I. gramatickú triedu, v rokoch 1829-1830 študoval vo Vacove filozofiu a 15. novembra dosiahol doktorát. Po ukončení štúdia teológie bol 21. augusta 1832 vysvätený v Nitre za kňaza.
V rokoch 1831-1834 prednášal filozofiu na univerzite v Pešti, pričom v r. 1832 zložil rigorózne skúšky z hermeneutiky. V rokoch 1835-1840 učil na gymnáziu v Budíne šesť tried. V rokoch 1841-1847 bol profesorom teológie, vicerektorom, vo Svätom Jure rektorom a riaditeľom gymnázia. V r. 1850 učil v Budíne humanitné predmety, v rokoch 1851-1854 bol rektorom a riaditeľom gymnázia v Banskej Štiavnici. V rokoch 1855-1860 pôsobil v Šoprone, kde bol zároveň inšpektorom škôl dištriktu, potom v r. 1860-1861 opäť v Budíne, kde bol vyznamenaný rytierskym Radom Františka Jozefa. V r. 1862 sa stal v Budíne zaslúžilým profesorom, v r. 1863 vo Viedni kráľovským profesorom. 24. júla 1863 sa stal v Banskej Bystrici zakladajúcim členom Matice slovenskej. V r . 1865 sa stal asesorom. Bol rytierom radu Františka Jozefa I. Neskôr pôsobil v Bratislave ako emeritný správca. Od r. 1881 žil na dôchodku.
Jeho diela vyšli tlačou v Pešti a v Budíne. V r. 1831 vyšiel pozdrav k meninám pod názvom Onomasticon honoris spect. ac adm. rev. dni Franc. Xav. Osvald almae archidioecesis Strigoniensis praesbyteri, oblatum. A tiež Epicedion piis manibus adm. rev. patris Martini Bolla. V r. 1833 vyšla Ode honoribus magn. ac rev. dni Georgii Fejér ad. diem nominia dicata. V r. 1839 vyšli v Budíne tri diela: Carmen bucolicum honoribus adm. rev. patris Glycerii Spányik cc. rr. scholarum piarum assistentis provincialis domus Budensis rectoris... dum in assessorem centralis censurae, cum comissione studiorum uniti collegii renunciaretur a II. hum. scholae alumnis in perenne grati animi monumentum ad diem nominis oblatum 1839; Carmen saeculare quo introducti in oppidum Magyar-Óvár instituti scholarum piarum memoria recolitur die 25. Aug. 1839 a Cels. ac rev. dno principi Josepho Kopácsy metropolit. eccl. Strigoniensis archiepiscopo... dum archiepiscopus et supremus comes... inauguraretur Strigonii die 28 Mai 1839. scholae piae in Hungaria et Transsilvania. V r. 1854 vyšli vo vestníku v Banskej Štiavnici po nemecky krátke dejiny tamojšieho gymnázia pod názvom Ein Wort über die Gymnasialbildung, Kurzgefasste Geschichte des kath. Gymnasiums zu Schemnitz (Slovo o gymnaziálnom vzdelaní, Stručné dejiny kat. gymnázia v Banskej Štiavnici).

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1031053Greschner, Ján Nepomuk, SchPAdserta ex universa theologia1830?
1031054Greschner, Ján Nepomuk, SchPOde honoribus spect. ac adm rev. dni Ladislai Vass1831
1031055Greschner, Ján Nepomuk, SchPOde honoribus adm. rev. ac. exim. patris Joannis Bapt. Grosser1838
1031056Greschner, Ján Nepomuk, SchPCels. ac rev. principi Joanni Bapt. Scitovszky de Nagy-Kér1850