logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovEder, František, SJ

Iné mená:

František Xaver Eder, František Xaverský Eder

Tituly:

misionár

Životopisné dáta:

* 1. septembra 1727, Banská Štiavnica – † 17. apríla 1772, Banská Bystrica

Životopis:

Vyššie gymnázium absolvoval v Banskej Bystrici, kde vstúpil aj do Spoločnosti Ježišovej, noviciát si konal v Trenčíne v rokoch 1743-1744. Filozofiu študoval v rokoch 1745-1747 na univerzite v Trnave. Potom vyučoval rok na gymnáziu v Banskej Štiavnici, rok v Banskej Bystrici. Už počas štúdia teológie sa rozhodol ísť do zámorských misií. Predstavení splnili jeho žiadosť a za miesto pôsobenia mu určili Peruánske kráľovstvo. Vypravil sa tam zo španielskeho prístavu Cádiz, odkiaľ s ďalšími dvadsiatimi jezuitskými misionármi odplával v októbri 1750.
Priplavil sa do Limy, v Kolégiu San Pablo pokračoval v štúdiu teológie a bol aj vysvätený za kňaza. Za pôsobisko mu určili Redukciu sv. Martina, kde žilo asi 2000 kresťanských Indiánov. Najväčším nebezpečenstvom pre misionárov boli divo žijúci Indiáni. Dvakrát mu od nich hrozila smrť. Bolo ťažké priúčať domorodcov usadlému spôsobu života (obrábať pôdu, chovať dobytok, vykonávať remeslá), zanechávali chalupy, ktoré si vystavali, opúšťali obrobenú pôdu, podpálili mu aj domec, v ktorom býval. Redukciu trikrát zničil požiar. Ako misionár musel byť aj lekárom, ošetrovateľom, učiteľom a vychovávateľom.
V r. 1764 španielska vláda zrušila rehoľu jezuitov a misionárom zakázala pôsobiť v jej kolóniách. Vojaci ich odvádzali ako zločincov do sústreďovacích staníc, naloďovali ich na vojenské lode a odvážali do Európy. Takto sa aj Eder, spolu s ďalšími asi 30 misionármi, vrátil v auguste 1769 opäť do španielskeho prístavu Cádiz. Odtiaľ cestoval do Viedne, kde mu predstavení jeho jezuitskej provincie určili ako miesto ďalšieho pôsobenia Banskú Bystricu. Nevrátil sa ako víťaz, ale ani ako porazený. K návratu ho prinútila len hrubá moc, nespravodlivé násilie. Po návrate do vlasti v polovici roka 1770 vyvinul nevšednú osvetovú činnosť. Chodil po mestách stredného Slovenska a prednášal o neznámych krajoch a ľuďoch.
Na žiadosť poslucháčov opísal svoje poznatky o živote Indiánov kmeňa Mojos (čítaj Mochos), v ktorom pôsobil pätnásť rokov. Začiatkom roku 1772 rukopis dokončil a nazval ho: Brevis descriptio Missionum Societatis Jesu Provintiae Peruanae vulgo Los Moxos (Krátky opis misií Spoločnosti Ježišovej v provincii Peru, ľudovo nazývaný Medzi Mochitmi). Osudy tohto literárneho diela boli pohnuté. Do r.1773 bol rukopis v Banskej Bystrici alebo u jeho spolubrata Jána Molnára, profesora na Trnavskej univerzite, ktorý uverejnil o ňom článok v r.1783. Potom sa rukopis dostal do rúk učeného jezuitu a významného historika Juraja Praya, od neho zasa do Univerzitnej knižnice v Budíne. Tam ho našiel niekdajší Ederov rehoľný spolubrat Pavel Mako, zostručnil ho a vydal tlačou v Budíne v r. 1791 pod názvom: Descriptio provinciae Moxitarum in Regno Peruano (Opis provincie Mochitov v Peruánskom kráľovstve). Takto vydané dielo bolo preložené do španielčiny a v r. 1888 vyšlo v La Paz.
Nedávno sa ním znova zaoberal bolívijský historik Josep M. Bernadas. Ako základ pre nové vydania prevzal pôvodný Ederov rukopis z Univerzitnej knižnice v Budapešti; zistil totiž, že verne a pravdivo zobrazuje život niekdajších peruánskych Indiánov. A tak po viac ako dvoch storočiach vyšlo v Cochabambe v Bolívii dielo skromného misionára zo Slovenska tlačou v plnom rozsahu.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 295-296.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
887647Eder, František, SJBrevis descriptio Missionum Societatis Jesu Provintiae Peruanae vulgo Los Moxos1772
887645Eder, František, SJDescriptio Provinciae Moxitarum In Regno Peruano1791
887646Eder, František, SJDescripción de la Provincia de los Mojos, en el Reino del Perú1888
887648Eder, František, SJBreve descripción de las reducciones de Mojos1985