logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHančinský, Silvester Narcius

Tituly:

náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 22. decembra 1894, Stará Bystrica, okres Čadca – † 20. júna 1970, Piešťany, poch. v Žabokrekoch nad Nitrou

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Žiline. Kňazské svätenie mu udelili po absolvovaní teologických štúdií 29. júna 1920 v Košiciach.
Stal sa kaplánom v Močenku. Od roku 1921 pôsobil v Biskupskom úrade v Nitre ako notár i ako biskupský ceremoniár. V roku 1923 sa stal kaplánom v Dubnici nad Váhom, v roku 1927 sa stal kaplánom v Rajci a ešte v tom istom roku farárom v Hornej Porube. Od roku 1933 bol kurátom Kostola sv. Anny v Trenčíne. Napokon od roku 1940 bol farárom v Žabokrekoch nad Nitrou a od roku 1946 zastával aj funkciu sekretára Skačianskeho dištriktu. V roku 1968 ho penzionovali a usadil sa v Piešťanoch. Pochovali ho v Žabokrekoch nad Nitrou.
Spolu s dubnickým organistom F. Paškayom vydal v roku 193 katolícky spevník „Cesta spásy“.
Pôsobil aj ako spisovateľ. Svoju mimopastoračnú prácu sústreďoval predovšetkým na používanie slovenského jazyka medzi kňazmi a veriacimi.

Pramene:

Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
896619Hančinský, Silvester NarciusCesta spásy1926
896622Hančinský, Silvester NarciusCesta spásy1930