logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovĎuriš, Ignác Kajetán, OSPPE

Iné mená:

Gyuriss Cajetanus. Gyuriss, Ignác Kajetán, OSPPE

Tituly:

literát, kazateľ, misionár

Životopisné dáta:

* 1745, Stupava, okr. Malacky – † 5. marca 1824, Plavecký Štvrtok, okr. Malacky

Životopis:

Po gymnaziálnych štúdiách vstúpil do Rádu sv. Pavla prvopustovníka v Marianke, kde dostal rehoľné meno Kajetán. Po teologických štúdiách ho v r. 1769 vysvätili za kňaza. Pôsobil v Marianke ako slovenský kazateľ, v rokoch 1780-1781 bol v pavlínskom kláštore vo Vranove nad Topľou, od r. 1782 znovu v Marianke ako administrátor farnosti. Od r. 1784 až do zrušenia rehole Jozefom II. r.1786 zastával úrad tajomníka provincie. Po zrušení rehole bol prijatý do Ostrihomskej diecézy. Keď v r. 1787 kardinál Jozef Baťán erigoval farnosť v Plaveckom Štvrtku farnosť, ktorý bol predtým filiálkou Malaciek, urobil ho prvým administrátorom, potom aj tamojším farárom. Tu pôsobil až do svojej smrti.
Jeho slovenské kázne na vyše 330 stranách vyšli pod latinským názvom. Napísal ich bernolákovčinou a obsahujú kázne z Marianky, Vranova, Lefantoviec, zo Stupavy, Záhorskej Bystrice, z Osuského a Trnavy, čo dokazuje, že ako misionár pôsobil na viacerých miestach Slovenska.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 605; Podracký, H., Radváni, H.: Kázne I. Kajetána Duriša spred 205 rokov. Katolícke noviny r. 92, 1977, č. 19.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
937389Ďuriš, Ignác Kajetán, OSPPEPrimitiae Muneris Apostolici sive sermones varii de Festis Domini et Sanctorum concinnati et ad populum dicti per novissimum Verbi Dei Praeconem P. Cajetanum Gyuriss Ordinis S. Pau1772