logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHrušovský, Stanislav

Tituly:

organizátor náboženského života, redaktor

Životopisné dáta:

* 18. júla 1946, Brestovany, okr. Trnava – † 15. septembra 2018, Ebikon, poch. v Ufhusene, Švajčiarsko

Životopis:

Základnú školu vychodil v rodisku, zmaturoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Trnave v odbore
jadrová technika. Od r. 1966 bol poslucháčom Mechanizačnej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, kde sa angažoval v študentskom hnutí ako nestraník a národne uvedomelý, kresťansky orientovaný Slovák. V r. 1970 ho z politických a náboženských dôvodov vylúčili zo štúdia, čo bolo reakciou vedenia školy na celú jeho činnosť a vplyv na okolie. V r. 1972 odišiel do emigrácie, aby sa mohol stať kňazom. Teologické štúdiá absolvoval v švajčiarskom Chure i v rakúskom Innsbrucku a zavŕšil ich obhajobou diplomovej práce Die Naherwartung Jesu in den synoptischen Evangelien und wir (Očakávanie skorého príchodu Ježiša na základe synoptických evanjelií a my), za ktorú mu Vysoká škola bohoslovecká udelila licenciát teológie. Sviatosť kňazstva prijal 6. júna 1981 v Zürichu. Po príchode do Švajčiarska spolupracoval so Slovenskou katolíckou misiou v Zürichu, kde sa stal iniciátorom a spoluzakladateľom mládežníckeho časopisu Vlna-M. Od vysviacky pôsobil v pastorácii v Churskom biskupstve (Zürich, Regensdorf, Langnau am Albis, Luzern, Ufhusen). Od r. 1998 do r. 2013 pôsobil ako farský administrátor Farnosti sv. Jána Krstiteľa v Ufhusene. Na odpočinku žil v Ebikone. Je pochovaný v Ufhusene.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 534;<br /> parte

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1959Hlasy z Ríma19818-9Stanislav Hrušovský Stal som sa vysluhovateľom svätých tajomstiev.