logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHorth, Jozef

Iné mená:

Horth Josephus.

Tituly:

bernolákovský kazateľ a spisovateľ

Životopisné dáta:

* 3. februára 1786, Klčovany, okr. Trnava – † 6. septembra 1876, Kátlovce, okr. Trnava

Životopis:

Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v seminári Marianum v Trnave, za kňaza ho vysvätili 1. septembra 1810. Ako kaplán pôsobil v Modre, Doľanoch a od r. 1816 v Hlohovci. Od r. 1819 bol farárom v Kátlovciach, r. 1855 dekan dištriktu Dobrá Voda. Do dôchodku odišiel 10. novembra 1862. Od 5. júna 1871 bol nestorom arcidiecézy.
Bol príslušníkom druhej generácie bernolákovcov, písal náboženské práce. Celé roky sa venoval aj prekladu Evanjelií a Listov k pôstnej dobe. Bol milovníkom literatúry, veľa venoval na slovenské knihy ako aj cudzojazyčné teologické diela. Keď v roku 1870 bol založený Spolok sv. Vojtecha, medzi prvými podporovateľmi a šíriteľmi.

Pramene:

Némethy, L.: Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis. Ostrihom 1894, s. 628; Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 181; internetový zdroj.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1031830Horth, JozefEwangelia a Listi, na každi Deň štiricať Dňow swatého Pôstu wiznačené a zrídené.1840