logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovErdődy, Ladislav Adam

Iné mená:

Erdődy de Monyorókerék

Tituly:

biskup, rekatolizátor

Životopisné dáta:

* 20. septembra 1677, Bratislava – † 12. mája 1736, Nitra

Životopis:

Študoval vo Viedni, teológiu v Siene a na Nemeckouhorskom kolégiu v Ríme, kde v r. 1701 získal doktorát teológie. Od r. 1701 bol rábskym kanonikom, od r. 1705 kráľovským radcom. V rokoch 1706-1736 bol nitrianskym biskupom a županom, v rokoch 1707-1725 aj uhorským kancelárom. Jeho osobné vlastnosti ho predurčovali k zodpovednej biskupskej službe: vzdelanie, inteligencia, rozvážnosť, znalosť latinského, talianskeho, nemeckého, maďarského. Pracoval ako horlivý duchovný pastier, popredný rekatolizátor, svedčí o tom aj skutočnosť, že sa zaslúžil o návrat vyše päťdesiattisíc protestantov do katolíckej Cirkvi, hoci počet veriacich v jeho diecéze vtedy sotva prevyšoval stotisíc. Nitriansky biskupský stolec zaujal až v auguste 1708, keď cisárske vojská vytlačili z mesta rákociovských povstalcov. Biskupstvo prevzal vo veľmi zúboženom stave. Vojnou zničenú biskupskú rezidenciu takmer od základu prestaval do dnešnej podoby. Dal zrenovovať a umelecky vyzdobiť katedrálu, do ktorej daroval nové vnútorné zariadenie, tiež nový organ a liturgické rúcha, dal vybudovať novú vežu, pod ňou umiestnil biskupskú knižnicu, ktorej daroval i svoje knihy. K jeho najvýznamnejším činom v diecéze patrí zriadenie nitrianskeho seminára. Na tento cieľ daroval 2030 zlatých a v Hornom meste dal zakúpiť tzv. almašiovský dom, kde 9. novembra 1715 otvoril veľmi potrebný kňazský seminár, zasvätený sv. Ladislavovi Uhorskému. Prijal do neho ôsmich klerikov. Koniec jeho života bol poznačený ťažkou chorobou, ktorú trpezlivo znášal.

Pramene:

Arch. Nunc. Wiena Procesi Vesc. Abbati; Indici 1055 III. vol. 473; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 22; Stránsky, A. - Cserenyey, S.: Dejiny biskupstva nitrianskeho. Trnava 1933, s. 237-240; (Vurum, J): Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum memoria. Bratislava 1835, s. 410-412.

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1042544Slavkovský, Benedikt Vojtech, SchPNaeniae... comiti Ladislao Adamo Erdődy... 1736