logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovEmerám, sv.

Tituly:

biskup, mučeník

Životopisné dáta:

* 605, Poitiers, Francúzsko? – † 652, Kleinhelfendorf, poch. v Regensburgu

Životopis:

Pochádzal pravdepodobne z Poitiers vo Francúzsku. Podľa legendárnej Passio (649) prišiel do Bavorska na pozvanie vojvodu Teoda. Požiadal ho, aby ako biskup spravoval cirkevné spoločenstvo na jeho území. Tu požehnane pôsobil. V treťom roku svojej misijnej činnosti chcel cestovať do Ríma, aby podal správu pápežovi. Podľa iných jeho cesta mala viesť na slovanské územie, kde chcel ako misijný biskup evanjelizovať. Pri únose dcéry regensburského vojvodu Ota bol obvinený; poznal totiž mená únoscov. Keďže chcel uchrániť česť dievčaťa, neprezradil vinníkov. Zato ho mučili a napokon usmrtili. Stalo sa to asi r. 652 v obci Kleinhelfendorf pri Aiblingu. Jeho telo pochovali v Kostole sv. Juraja v Regensburgu. Regensburský biskup Gaubald dal v r. 740 postaviť kostol na jeho počesť. V tom čase aj freisinský biskup Erembert dal postaviť chrám na mieste jeho umučenia. Podľa Emeráma pomenovali aj slávny benediktínsky kláštor v Regensburgu (pôvodný rímsky cintorínsky Kostol sv. Juraja).
Úcta k nemu v krátkom čase prevýšila úctu k sv. Erhardovi, ktorý bol biskupom a patrónom mesta. Zobrazuje sa s biskupskými insígniami (mitra, pastierska palica a s rebríkom - nástroj, na ktorom bol umučený, aj symbol cesty do neba). Franskí misionári rozšírili úctu k nemu aj na našom území. Mnohí ho pokladali za patróna prvého kostola na našom území, ktorý dal postaviť Pribina v Nitre a okolo r. 830 vysvätil salzburský arcibiskup Adalrám. Proti patrocíniu sv. Emeráma hovorí jeho pôvod - Regensburg, odkiaľ však údajne pochádzala Pribinova manželka - príbuzná arcibiskupa Adalráma; za hovorí lokalizácia chrámu na Nitrianskom hrade. Jeho relikvie, ktoré vlastnila nitrianska katedrála, boli r. 1990 odcudzené a r. 1998 získané z regensburskej katedrály pre Katedrálu sv. Emeráma v Nitre.

Pramene:

Acta Sanctorum. VI. Tom. Sept. Paríž - Rím 1867, s. 454-515; Acta Sanctorum Ungariae, ex Joannis Bollandi Societatis Jesu Theologi, Continuatoribus, Aliisque Scriptoribus excerpta, et Prelegomenis, ac Notix illustrata. Semestre Secundum. Trnava 1744, s. 222-232; Ondruš, R.: Dosiahli cieľ. Rím 1984, s. 797-798.