logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovAndronikus, sv.

Tituly:

učeník, prvý biskup v Sirmiu

Životopisné dáta:

1. st.

Životopis:

Žil v prvom storočí.O jeho jestvovaní, pôvode i pôsobení máme dochovaných málo správ. Pramenia zo Svätého písma a cirkevnej tradície. Sv. Pavol v Liste Rimanom píše: „Pozdravujte Andronika a Juniáša, mojich pokrvných a spoluväzňov, ktorí sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou boli v Kristovi“ (16,7). Poznámky spresňujú, že Andronikus a Juniáš boli asi ozajstnými pokrvnými apoštola Pavla, nielen židovskí súkmeňovci. V tradícii Cirkvi sa dochovalo, že Pavol uviedol Andronika za biskupa v Sirmiu (dnes Sriemska Mitrovica) v Ilýrii, s pôsobnosťou aj na celú Panóniu, čiže aj jej severnú časť (dnešné Slovensko). Na tomto základe pápež Hadrián II. na Koceľovu
prosbu menoval Metoda za arcibiskupa Sirmie, teda na prestol sv. Andronika, ako sa píše v Živote Metoda: „Koceľ
ho prijal (Metoda) s veľkou úctou. No potom ho opäť poslal k Apoštolskému - a s ním i dvadsať mužov, ctihodných
ľudí -, aby mu ho vysvätil za biskupa v Panónii, na prestol svätého Andronika“ (Martin 1991, s.82). Pôsobenie apoštolov Petra i Pavla medzi Slovanmi zaznamenáva ruský letopisec Nestor. Andronikovo biskupstvo po rozrumení mesta Atilom zaniklo, ale povedomie o jeho jestvovaní v rímskom práve nie. O rozsah tejto arcidiecézy sa potom preli s Metodom franskí biskupi.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 20-21.