logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHabáň, Metoděj, OP

Iné mená:

Rodné meno: Petr

Tituly:

kňaz, dominikán, filozof

Životopisné dáta:

* 11. septembra 1899, Huštěnovice, okr. Uherské Hradište – † 27. júna 1984, Brno

Životopis:

Za kňaza bol vysvätený v roku 1924, založil časopis Filosofická revue, publikoval v revue Na hlubinu, Výhledy, Akord atď. V roku 1948 bol administrátorom farnosti Ústí nad Labem, profesorom a špirituálom v litoměřickom seminári a profesorom na gymnáziu v Ústi nad Labem. Po roku 1948 bol 2 roky väznený.
Po návrate z výkonu trestu na Boroch a na Pankráci v októbri 1949 pôsobil na fare v Úštěku u Litoměřic. Znovu bol zatknutý v roku 1951 a odsúdený 20.októbra 1952 na štyri roky. Po prepustení pracoval v civilnom zamestnaní v Jihlave. Od roku 1957 pôsobil v duchovnej správe pri kostole Panny Márie v Chlume sv. Máří na Sokolovsku. V roku 1972 mu bol odňatý štátny súhlas. Zomrel 27. júna 1984 a je pochovaný v Olomouci.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942654Habáň, Metoděj, OPSexuální problém1921
942656Habáň, Metoděj, OPSexuální problém1931
877284Habáň, Metoděj, OPSborník mezinárodních tomistických konferencí v Praze1932
942655Habáň, Metoděj, OPSexuální problém :1933
942659Habáň, Metoděj, OPMatka Marie Kosatíkova1934
942660Habáň, Metoděj, OPSestra Augustina Smičková1935
876908Habáň, Metoděj, OPPsychologie1937
1048556Habáň, Metoděj, OPSexuální problém1938
942661Habáň, Metoděj, OPPsychologie1941
733995Habáň, Metoděj, OPEthika1944
942658Habáň, Metoděj, OPSexuální problém1946
942662Habáň, Metoděj, OPFilosofická anthropologie1981
876208Habáň, Metoděj, OPPřirozená etika1991

Redaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
729752Müller, Inocent, OPSmer, I. ročník(1941)1941
729753Müller, Inocent, OPSmer, II. ročník(1942)1942
729754Müller, Inocent, OPSmer, III. ročník(1943)1943
729756Müller, Inocent, OPSmer, IV. ročník(1944)1944
729757Müller, Inocent, OPSmer, V. ročník(1945)1945

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
267Smer19411P. Mag. Dr. Metod Habáň, O.P. Základy modlitby
5Smer19412P. Mag. Dr. Metod Habáň O.P. Modlitba ako povinnosť
655Smer19414P. Mag. Dr. Metod Habáň, OP Čí človek môže byť ľahostajný k Bohu
668Smer19419Dr. Mag. Metod Habán OP. V duchu a pravde
429Smer19426P. Mag. Dr. Metod Habáň, OP. Nemáme tu trvalý pobyt
41517Duchovný pastier19426Dr. M. Habáň O. P. Koedukácia.
135Smer19433P. Mag. Dr. Metod Habáň, OP. Život z Kristovho kňazstva
195Smer19436P. Mag. Dr. Metod Habáň, OP. Kresťanský život v lisku Kristovho kňažstva
196Smer19436P. Mag. Dr. Metod Habáň, OP. Cirkev je odiata Kristovým kňažstvom
197Smer19436P. Mag. Dr. Metod Habáň, OP. Oslobodzujúci ráz liturgie