logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovZiči, Pavol

Iné mená:

Zichy, Ziči, Pavol

Tituly:

biskup, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* okolo 1670 – † 16. decembra 1737, Trnava

Životopis:

Pochádzal z barónskej rodiny. V r. 1690 študoval teológiu vo Viedni a od r. 1691 pokračoval už ako budínsky prepošt v štúdiu na Nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme. V r. 1695 získal doktorát teológie. Od r. 1698 bol členom Rábskej kapituly. Od r. 1702 pôsobil ako dekan v dnešnom Lutzmannsburgu. Stal sa aj báčskym prepoštom, od r. 1711 bol členom Ostrihomskej kapituly, od r. 1712 nitrianskym dekanom, od r. 1715 šaštínskym dekanom. V r. 1721 ho vymenovali za čestného kanonika, kráľovského radcu a titulárneho biskupa.
V spolupráci s I. Čákim vytvoril dielo Compendium biblicum (Biblická príručka, Viedeň 1691).

Pramene:

Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 446.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942829Ziči, PavolCompendium biblicum1691