logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v databáze českých a slovenských kníh


Výpis knihy


Číslo záznamu : 1026770
Typ položky : Periodikum
Typ zodpovednosti : Šéfredaktor
Zodpovednosť : Dancák, František
Kód autora : dancakfrantisek
Názov : Slovo r. XXII. (1990)
Podnadpis : mesačník gréckokatolíkov v ČSFR
ISSN : 1335-7492
Periodicita : 1x mesačne
Jazyk : slovensky
Počet strán : 16 s.
Popis : A4
Vydavateľ : Spolok sv. Vojtecha
Kód vydavateľa : ssv1990
Miesto vydania : Trnava
Tlač : Duklianske tlačiarne, š. p., Prešov
Rok : 1990
Odbor : duchovný život
Väzba/typ : časopis
Poznámka : Prvý závan slobody je cítiť až vo februárovom čísle v roku 1990. Od tohto čísla sa titulný list Slova obohatilo ďalšiu farbu. Júlové číslo reaguje na zmenu štátoprávneho usporiadania Čechov a Slovákov v ČSFR, čím sa mierne mení podnadpis Slova.