logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v databáze českých a slovenských kníh


Výpis knihy


Číslo záznamu : 1026758
Typ položky : Periodikum
Typ zodpovednosti : Šéfredaktor
Zodpovednosť : Dancák, František
Kód autora : dancakfrantisek
Názov : Slovo r. XVIII. (1986)
Podnadpis : mesačník gréckokatolíkov v ČSSR
ISSN : 1335-7492
Periodicita : 1x mesačne
Jazyk : slovensky
Počet strán : 16 s.
Popis : A4
Vydavateľ : Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava
Kód vydavateľa : ssv1990
Miesto vydania : Bratislava
Tlač : Duklianske tlačiarne, n. p., Prešov
Rok : 1986
Odbor : duchovný život
Väzba/typ : časopis
Poznámka : V roku 1986 dochádza znova ku grafickej zmene hlavičky. Navyše písmená Alfa a Omega vystriedal text
v cirkevnej slovančine – Slovo.