logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v databáze českých a slovenských kníh


Výpis knihy


Číslo záznamu : 1026699
Typ položky : Periodikum
Typ zodpovednosti : Šéfredaktor
Zodpovednosť : Papp, Štefan
Kód autora : pappstefan
Názov : Slovo r. XI. (1979)
Podnadpis : mesačník gréckokatolíkov v ČSSR
ISSN : 1335-7492
Periodicita : 1x mesačne
Jazyk : slovensky
Počet strán : 16 s.
Popis : A4
Vydavateľ : Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava
Kód vydavateľa : ssv1990
Miesto vydania : Bratislava
Tlač : Duklianske tlačiarne, n. p., Prešov
Rok : 1979
Odbor : duchovný život
Väzba/typ : časopis
Poznámka : Zmena šéfredaktora sa odzrkadlila aj v grafickej vizáži časopisu. Stránky sa stávajú strohejšími a
obsahujú mnohokrát iba samotný text.