logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v databáze českých a slovenských kníh


Výpis knihy


Číslo záznamu : 1026686
Typ položky : Periodikum
Typ zodpovednosti : Redaktor
Zodpovednosť : Hučko, Ladislav
Názov : Slovo r. II. (1970)
Podnadpis : časopis gréckokatolíkov
ISSN : 1335-7492
Periodicita : 1x mesačne
Jazyk : slovensky
Popis : A4
Vydavateľ : Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava
Kód vydavateľa : ssv1990
Miesto vydania : Bratislava
Rok : 1970
Odbor : duchovný život
Väzba/typ : časopis
Poznámka : Nový druhý ročník sa niesol v znamení nádeje a pôvodnej myšlienky vydávať Slovo ako dvojtýždenník. Prvé číslo vyšlo 15. januára 1970 a druhé I. februára toho istého roku. Už od počiatku tohto roku badať určité náznaky problémov, ktoré prinášala normalizácia. Pôvodný zámer sa však redaktorom vydaril len počas dvoch mesiacov, kedy vyšli dve čísla. Vo februári a apríli 1970 Slovo vychádza ako dvojčíslo na celý mesiac. Táto tendencia obmedziť vydávanie Slova prerástla v máji do reality. Slovo sa na základe výnosu Slovenského úradu pre tlač a informácie s účinnosťou od I. apríla 1970 vrátilo k mesačnej periodicite. Tento fakt vyplýva z prípisu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SSR, č. 6. 761/1970-18 zo dňa 16. apríla 1970. Čo sa týka hlavičky časopisu, tak po prvom ročníku, ktorý obsahoval iba prostý text Slovo, sa k textu v rokoch 1970 a 1971 pridáva emblém – otvorená kniha, z ľavej stránky knihy vychádzajúci dvojramenný kríž a na pravej symbolické tri riadky.