logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa signatury

1 ..Litánie.:.2019.9788081613692; 978-80-8161-369-2.45;
2 .Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6.36;
3 .Marshall, Bruce,.Plná slávy.:.2019.9788081613876; 978-80-8161-387-6.životopisy svatých;
4 ..100 najpiękniejszych miejsc i obiektów na Lubelszczyźnie =.Lublin ::Lubelski Klub Książki,.2003..8391651525;83-916515-2-5.23;
5 ..Alois a Vilém Mrštíkové, Rok na vsi :.:Brno :.1997.80-238-1980-1.67;
6 ..Asketika II..:.1980??..25;
7 ..Básnľ svaté Terezie Ježíškovy.:Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydťí.2005??..02;
8 ..Biblia Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy.:Slovenská Evanjelická Cirkev 1979.2005??..36;
9 ..Biblické ženy.B.m.:b.v..1988.9788018023884; 978-80-18-02388-4.10;
10 ..Boží ľud na cestách.:.1970?..25;
11 ..Brněnská diecéze (1777-2007) :.:[Brno] :.2006.80-239-5678-7.38;
12 ..Buď dobrý.Praha:.1945..26;
13 ..Catechismo della Chiesa Cattolica. (Katechizmus katolíckej Cirkvi.).Citta del Vaticano:Libreria Editrice Vaticana.1992.8820918889;88-209-1888-9.33;
14 ..Cesta k pravde XIII. O osobitnom povolaní 2. o kńazoch, rehoľníkoch, laikoch a chorých.:.1980?..26;
15 ..Cirkevné dejiny 2.Bratislava:.1943..24;
16 ..Dějiny duše blahoslavené Terezie od jezulátka, karmelitky /1873-1897/.Praha:.1923..02;
17 ..Dějiny spásy.Praha:Česká katolická Charita.1985..25;
18 ..Denné zvyky. Iné rehoľné zvyky..:.1980??..františkánske;
19 ..Denné zvyky. Iné rehoľné zvyky..:.1980??..františkánske;
20 ..Dotknout se neviditelného Boha--.:Návrat domů.2006.80-7255-144-2.24;
21 ..Duch Svaté Terezie Ježíškovy.:.2005??..02;
22 ..Encyklopédia histórie sveta.Praha ::Cesty,.2001.80-7181-568-3.37;
23 ..Filokalia, alebo, Láska k dobru, kráse a čnosti. I. diel prvá časť.Ružomberok:VERBUM - vydavateľstvo KU.2016.9788056103975; 978-80-561-0397-5.25;
24 ..Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..20;
25 ..Filozofický slovník /.Bratislava ::Slovenské vydavatel\'stvo politickej literatúry,.1956..19;
26 ..Formatio catholica w duchu świętego Pawła.Stalowa Wola:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.2008.9788361307242 (brož.); 978-83-61307-24-2.26;
27 ..Franciszkanizm w spotkaniu z duchowością kościołów wschodnich. 1. Materiały z 2. Sympozjum zorganizowanego przez Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej. Was.Warszawa:Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej.1996.8390531909; 83-905319-0-9.františkánske;
28 ..František Hadri-Drevenický (1905-1961) - významná osobnosť Spiša.Spišská Nová Ves:ABC studio.2011.9788097080402 (brož.); 978-80-970804-0-2.23;
29 ..František Hadri-Drevenický (1905-1961) - významná osobnosť Spiša.Spišská Nová Ves:ABC studio.2011.9788097080402 (brož.); 978-80-970804-0-2.životopisy svätých;
30 ..Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-022-2.františkánske;
31 ..Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982..FRANTIšKáNSKE;
32 ..Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982..františkánske;
33 ..Františkánské prameny II..:.1980?..františkánske;
34 ..Františkánské prameny II..Bratislava:Serafín.1994..františkánske;
35 ..Františkánské prameny III..:.1980?..františkánske;
36 ..Františkánské prameny III..:.1980?..františkánske;
37 ..Františkánské prameny IV..:.1980?..františkánske;
38 ..Generácia Jána Pavla II..Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU.2006..47b;
39 ..Hidergarda z Bingenu.:.2005??..11;
40 ..Hľadieť na Krista očami Márie.:.2003 ?..46;
41 ..Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.1995.80-7142-024-7.34;
42 ..Jak překonat vyhoření :.Praha ::Návrat domů,.2011.978-80-7255-252-8.24;
43 ..Johannes Paul II..[S.l.]:[s.n.].1990??.3-86070-544-X.47 b;
44 ..Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.1999.80-968167-9-9.25;
45 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.25;
46 ..Katolický katechismus. První učení o Bohu.:.1984..25;
47 ..Kompendium KKC. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-664-0.25;
48 ..Kresťania v dialógu. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-8-5.25;
49 ..Kresťanstvo v masmédiách.. Serafín:Bratislava.1992.80-85310-20-1.16;
50 ..Láska smrtí nekončí.Český Těšín:Cor Jesu.1992..07;
51 ..Lectio divina na každý den v roce. 13, Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden, roční cyklus.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-863-1.36;
52 ..Lectio divina na každý den v roce. 15, Všední dny liturgického mezidobí (26.- 34. týden, roční cyklu.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-878-X.36;
53 ..Legenda o písaní testamentu grófom Pálffym.Prievidza:Tlačiareň Ofsetka.2007.978-80-969740-0-9.11;
54 ..Legendy a kroniky Koruny uherské /.Praha ::Vyšehrad,.1988..31;
55 ..Love story a skutočný svet.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-399-2.26;
56 ..Ľudská sexualita-pravda a poslanie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-163-3.33;
57 ..Matkino srdce :.Rím ::Slov. ústav svätého Cyrila a Metoda,.1981..45;
58 ..Medzinárodná konferencia v roku Prof. ThDr. Štefana Hlaváča O úcte k životu.Michalovce:.1993..25;
59 ..Misál latinsko-slovenský /.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1952..25;
60 ..Misijné zvony :.Nitra ::Nákladom Misijného domu Matky Božej,.1943-..26;
61 ..Mládež v záhradke.Bratislava:Vydavateľstvo Záhradka.2004.80-7125-025-2.42;
62 ..Mluv, Pane.Rím:Křesťanská akademie.1970..26;
63 ..Národní divadlo :.:[Praha] :.1999?.80-85921-67-7.44;
64 ..O kultúre a kultúrnosti.Bratislava:LUC.2003.80-7114-443-6.20;
65 ..Obeta darovaného života.Bratislava:Lúč.2017.9788081790768; 978-80-8179-076-8.životopisy svatých;
66 ..Očová - história a súčasnosť. Knižné centrum:Žilina.1999.80-8064-026-2.41;
67 ..Oltár bohyne víťazstva.Bratislava:Tatran.1971..61;
68 ..P. Arnold Janssen :.:.2005??..03;
69 ..Pamätnica z osláv dvojstého výročia narodenia Jána Hollého /.Martin ::Matica slovenská,.1985..38;
70 ..Papež Benedikt XVI. v České republice.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-426-2.37;
71 ..Pastoračná činnosť biskupa Jána Vojtašáka.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad.1999.80-968171-9-1.08;
72 ..Pavel, apoštol Ježíše Krista :.:Praha :.2008.978-80-86949-51-2.15;
73 ..Pedagogická encyklopédia Slovenska /.Bratislava ::Veda,.1984-..37;
74 ..Pisma :.Kraków :; Warszawa ::\"M\" ;; Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej,.2002..8372212953;83-7221-295-3.františkánske;
75 ..Pocta spolupatronum Evropy :.V Praze ::Teologicko-mirova tiskova komise SKD Pacem in terris CSR ve spolupraci se slovenskymi bratrimi,.1982...07;
76 ..Poďme sa rozprávať.Levoča:SKN.2012.9788018010082 (CD-ROM); 978-80-18-01008-2.20;
77 ..Pohon na učitel̕ov :.Bratislava ::Slovenská l̕udová strana,.1999-..31;
78 ..Predrahá krv.Bratislava:LUC.2001.80-7114-333-2.30;
79 ..Predrahá krv.Bratislava:LUC.2001.80-7114-333-2.10;
80 ..Prejavy sv.Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.Bratislava:Pápežské misijné diela .1996..33;
81 ..Příprava na biřmování :.:Praha :.2000.80-238-7296-6.25;
82 ..Putovanie po súsi a po mori :.Bratislava ::Tatran,.1975...51;
83 ..Rakovina prsníka.Bratislava :Liga proti rakovine.2007.978-80-89201-32-7.72;
84 ..Regula Františkánskeho Svetského Rádu.Pittsburgh, Pa.:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa.1979..františkánske;
85 ..Řím a Vatikán.Firenze ::Editprojekt,.2000.88-476-0056-1.47 b;
86 ..Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..25;
87 ..Romano Guardini.Bratislava:LUC.1994.80-7114-124-0.životopisy svatých;
88 ..Rosa mystica:.Brno:Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství ve spolupráci s farním úřadem Sloup.2003..45;
89 ..Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3.24;
90 ..Rozprávania z tisíc a jednej noci.:Tatran.1973..65;
91 ..Ruská kuchyňa :.Bratislava ::Champagne Avantgarde,.1992.80-7150-012-7.48;
92 ..Ružomberok _ monografia mesta. .Banská Bystrica :Štúdio Harmony.2009.978-80-89151-22-6.42;
93 ..Sestry Makiokovy.:Praha : Brána.2010..978-80-7243-489-3.50;
94 ..Slovenské ľudové balady /.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1958..51;
95 ..Slovensko :.:Praha :.2009.978-80-7360-834-7.23;
96 ..Spiritualita sv. Ignáca.:.1980??..26;
97 ..Staroslověnské legendy českého původu :.Praha ::Vyšehrad,.1976..31;
98 ..Starý zákon - Knihy prorocké - 4.Praha:Česká katolická Charita.1985..36;
99 ..Starý Zákon I.Spolok sv.Vojtecha 1968.:.2005??..36;
100 ..Starý Zákon II. Spolok sv.Vojtecj 1969.:.2005??..36;
101 ..Svätá Biblia čiže celé Sväté Písmo PRAHA 1964.:.2005??..36;
102 ..Sväté Písmo NZ.Rím:Slovenský Ústav Cyrila a Metoda.1988..36;
103 ..Svätý Benedikt : patrón Európy - medaila - modlitby.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-0-1.10;
104 ..Taliančina na cesty s prepisom výslovnosti : Konverzačná príručka.Bratislava:Príroda.2007.978-80-07-01562-3.73;
105 ..Traja Košickí mučeníci.:.1985??..životopisy svätých;
106 ..Usmievaj sa! Myšlienky blahoslavenej Zdenky. .Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-811-1.05;
107 ..Veční milenci.:NESTOR.1998.80-88801-45-1.61;
108 ..Veľká kniha milostí.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018028384; 978-80-18-02838-4.47 b;
109 ..Veľpieseň.:.1980?..26;
110 ..Verím Malý katolícky katechizmus.:.1999..25;
111 ..Veselé prechádzky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..47;
112 ..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..26;
113 ..Vír.Bratislava:Tatran.1976..55;
114 ..Wiara a kultura.Sandomierz:Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka.2004.8373003819 (brož.); 83-7300-381-9.26;
115 ..YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5.25;
116 ..YOUCAT.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.25;
117 ..Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Serafín:Bratislava.2001.80-85310-55-4.františkánske;
118 ..Zažíhaj svetlá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..66;
119 ..Zjavenia Panny Marie v Mexiku - Guadalupe.:.1990??.978-80-970597-1-2.46;
120 ..Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.46;
121 ..Zoznam katolíckych škôl Slovenska.[S.l.] :[s.n.].1996..41;
122 ..Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.46;
123 ., sestra Emmanuela.Medžugorský zázrak .:Vydavateľstvo Misionár.2010.978-80-88724-50-6.46;
124 .[ilustrace a text Stanislav Weigel]..Tajemství eucharistie :; v meditativních obrazech Stanislava Weigela.:Kartuziánské nakladatelství.2004.80-901943-5-4.25;
125 .+uk-Olszewski, Dariusz,.Svedok bezhraničnej lásky :.Brno ;; Bratislava ;; Nitra ;; Niepokalanów ::Konvent minoritů v Brně,.2016.978-80-903395-8-3.životopisy svatých;
126 .A. J. Cronin.Citadela.:Smena.1965..52;
127 .Abbás, Chvadža Ahmed..Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..63;
128 .Abbé Pierre.Testament... Bohu vďaka.Bratislava:Lúč.1999.80-7114-274-3.životopisy svätých;
129 .Abū al-Hasan al-Kisāī,činný 11. století.Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch :.Bratislava ::Tatran,.1980..12;
130 .Adam, S Šifer, K.Noc nemá konce.Praha:Naše vojsko.1958..63;
131 .Adamovič, Karol.Dvadsaťpäť rokov časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.:.1985??..21;
132 .Agasso, Domenico.Don Bosco.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743635 (brož.); 978-80-8074-363-5.09;
133 .Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Martin ::Osveta.1990.80-217-0193-5.životopiy svatých;
134 .Ahern, Patrick V.,1919-2011.Tři dary Terezie z Lisieux /.:.2005??.978-80-262-0922-5.02;
135 .Ajtmatov, Čingiz.Džamila. Bratislava:Tatran.1979..63;
136 .Akimjak, Amantius.Služba mimoriadneho vysluhovateľa svätého prijímania.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-055-5.26;
137 .Aksanov, Sergej,Timofejevič.Detské roky Bagrova vnuka.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1960..63;
138 .Alain Fournier.Veľký tulák.:Slovenský spisovateľ.1965..64;
139 .Alarcón, P.A..Trojrohý klobúk.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..63;
140 .Albanese, G..Nový kvas.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..26;
141 .Albanese, Giovanni.Z pokladnice Múdrosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..26;
142 .Alberti, P..Papežové. I. 2. časť (682 - 1073).Přerov:Nový Národ.1932..33;
143 .Albino, Luciani.Listy včerajším.:Nové Mesto.1995.80-85487-29-2.29;
144 .Aleksandr, Isajevič Solženicyn.Matrionina chalupa.:Slovenský spisovateľ.2003.80-220-1267-X.50;
145 .Aleksandr, Ivanovič Kuprin.Sulamit.:Tatran.1971..29;
146 .Aleksej, Nikolajevič Tolstoj.Krívajúci veľkomožný; Čudáci.:Tatran.1977..47 a;
147 .Alexy, Janko.Život nie je majáles.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1956..63;
148 .Alexy, Janko,1894-1970.Profesor Klopačka.Bratislava:Tatran.1949..63;
149 .Alfons z Liguori, sv..Rozjímání.Praha:Řád L. P..1992..32;
150 .Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.].1935..25;
151 .Alighieri, Dante.Božská komédie. hudby a umění:Státní nakladatelství krásné literatury.1958..58;
152 .Allender, Dan.Pláč duše : jak emoce odhalují naše nejhlubší otázky o Bohu.Bratislava :Porta libri.2002.80-89067-05-0.24;
153 .Allinghamová, Margery.Dvojí smrt Johna Lafcadia.:Mladá fronta.1967..63;
154 .Alpatov, Michail Vladimirovič.Dejiny umenia : 1. Praveké umenie : Praveké umenie.Bratislava:Tatran.1976..38;
155 .Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-.Dejiny umenia /.Bratislava ::Tatran,.1978..38;
156 .Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-1986.Dejiny umenia :.Bratislava ::Tatran,.1981..38;
157 .Altmann, Petra, 1953-.Léčivá síla klášterních bylinek.:V Kostelním Vydří :.2008.978-80-7195-277-0.48;
158 .Amado, Jorge,1912-2001.Cesty hladu (Červená siatba).Bratislava:Pravda.1952..63;
159 .Amado, Jorge,1912-2001.Zem zlatých plodov.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1953..63;
160 .Amenda, Alfred,1893-1973.Appassionata :.[S.l.] ::Tatran,.1968..63;
161 .Amorth, Gabriele,1925-.Posledný exorcista.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0.25;
162 .Amosov, Nikolaj..Bratislava:Obzor.1983..63;
163 .Andersen, Hans Christian.Rozprávka môjho života bez príkras.Bratislava :Buvik.2004.80-89028-49-7.63;
164 .Anderson Scherwood.Smrt v lese.:Mladá fronta.1964..63;
165 .Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.Panna Mária Guadalupská .:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.978-80-89342-18-1.45;
166 .Andrejev, Leonid Nikolajevič,1871-1919.Poviedka o siedmich obesených /.Bratislava ::SVLK,.1961..63;
167 .Andres, Stefan.Velký příběh bible.Praha:Vyšehrad.1969..34;
168 .Andrić, Ivo,1892-1975.Slečna /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1963..63;
169 .Andrič, Ivo.Prekliaty dvor.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2011.9788018007532; 978-80-18-00753-2.63;
170 .Andrzejewski, Jerzy.Popol a diamant.Bratislava:Dukla.1951..63;
171 .Angela, z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-064-1.13;
172 .Angelo, Viganó.Birmovanie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-81-4.32;
173 .Angelo, Viganó.Boh Otec.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-11-0.32;
174 .Angelo, Viganó.Boh Stvoriteľ.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-12-9.32;
175 .Angelo, Viganó.Krst.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-80-6.32;
176 .Angelo, Viganó.Kultúrny projekt.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-16-1.32;
177 .Angelo, Viganó.Láska k Bohu a k človeku.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-21-8.32;
178 .Angelo, Viganó.Manželstvo.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-95-4.32;
179 .Angelo, Viganó.Mária v Otcovom pláne.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-20-X.32;
180 .Angelo, Viganó.Modlitba.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-17-X.32;
181 .Angelo, Viganó.Mravné svedomie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-15-3.32;
182 .Angelo, Viganó.Nádej dar Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-97-0.32;
183 .Angelo, Viganó.Nový človek.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-13-7.32;
184 .Angelo, Viganó.Pomazanie chorých.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-93-8.32;
185 .Angelo, Viganó.Svätý Duch.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-77-6.32;
186 .Angelo, Viganó.Svätý Duch a Cirkev.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-78-4.32;
187 .Angelo, Viganó.Svätý Duch a jeho dary.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-79-2.32;
188 .Angelo, Viganó.Svätý Duch a Mária.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-96-2.32;
189 .Angelo, Viganó.Sviatosť posvätného rádu.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-94-6.32;
190 .Angelo, Viganó.Úcta k životu.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-18-8.32;
191 .Angelo, Viganó.Zákon.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-14-5.32;
192 .Angelo, Viganó.Zmierenie alebo pokánie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-92-X.32;
193 .Angelo, Viganó.Zmierenie alebo pokánie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-92-X.32;
194 .Anna Katarína Emmerichová.Tajomstvá posledných časov.[Košice]:Zachej.2015.978-80-971881-7-7.16;
195 .Anna Kolková.Vnášať život do života.Bratislava:LUC.1990.80-7114-015-5.44;
196 .Anne, Golon.Angelika 1.:Tatran.1990.80-222-0242-8.55;
197 .Anne, Golon.Angelika 3.:Slovenský spisovateľ.1991.80-220-0257-7.55;
198 .Anne, Golon.Angelika 7.:Slovenský spisovateľ.1992.80-220-0360-3.55;
199 .Antolovič, Josip.Margita Mária Alacoque:.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-156-6.09;
200 .Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..21;
201 .Antonín Kratochvíl..Oheň baroka.Brno:Cesta..1991.80-85319-05-5.38;
202 .Antonov, Sergej Petrovič,1915-1995.Aľonka /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1962..63;
203 .Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3.36;
204 .Arnaud, Georges..:Práce.1961..63;
205 .Arnová, Gaby.Vydajú vás.:MPK.1986..09;
206 .Arpino, Giovanni,1927-1987.Roky rozhodnutia /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1960..63;
207 .Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:SSV Trnava.1950..15;
208 .Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:SSV Trnava.1950..15;
209 .Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.08;
210 .Artimová, Marta.Hervartov, Šiba, Uście Gorlickie : Exkurzia minulosťou cez prítomnosť do budúcnosti.Hervartov:Obecný úrad.2006.80-969536-5-6.44;
211 .Aškenazy, Ludvík.Ukradený měsíc.Brumovice:Carpe diem.1997.80-902354-0-9.63;
212 .Atarov, Nikolaj.Smrt pod pseudonymem.Praha:Naše vojsko.1959..63;
213 .Athanasius.Život blahoslaveného Antona (opáta a pustovníka).Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..10;
214 .Aubry, Joseph.Poď za mnou.Rím:SÚCM.1989..26;
215 .Augustín,.Boží štát \n zv.2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-573-6.03;
216 .Augustín,354-430.O zasvätenom panenstve.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2015.9788081350610 (brož.); 978-80-8135-061-0.03;
217 .Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6.28;
218 .Aurélius, Augustín.Boží štát. Lúč :Trnava.2005.80-7162-571-X.03;
219 .Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.03;
220 .Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.03;
221 .Autorský kolektív.Ekumena Košice. KARNAT:Košice.2001.80-968519-3-4.12;
222 .Axel, Munthe.Kniha o San Michele.:Tatran.1969..61;
223 .Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Báby a dědkové.Praha ::Vyšehrad,.1973..74;
224 .Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Holoubek :.Praha ::Vyšehrad,.1969..63;
225 .Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Na srdci přírody :.Praha ::Vyšehrad,.1972..74;
226 .Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Poslední soud :.V Praze ::Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské,.1928..74;
227 .Baar, Jindřich, Šimon.Na Chodsku od jara do zimy.Praha:Novina.1940..41;
228 .Babjak, Ján, SJ.Rehole a kongregácie na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-183-3.františkánske;
229 .Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodská tradícia u Slovákov.:SAP - Slovak Academic Press.1993.80-85665-08-5.07;
230 .Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..32;
231 .Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..42;
232 .Bagin Anton, ThDr..Život Gorazda.Martin:Matica slovenská.1992.80-7090-197-7.06;
233 .Bagin, Anton.Apoštolé Slovanú Cyril a Metoděj a Velká Morava.Praha:Česká katolická Charita.1985..07;
234 .Bachová, Anna, Magdaléna.Malá kronika.Turčiansky sv.Martin:Živena, vydavateľské družstvo.1944..63;
235 .Bajan, Silvester.Pieseň o láske .:Shalom.2009.978-80-969939-6-3.36;
236 .Balaguer, Josemaría Escrivá de.Cesta.Brno:Cesta.1992.80-85319-20-9.10;
237 .Balázs, Ján Krstiteľ .Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.:Serafín.1999.80-88944-23-6.Františkánske;
238 .Baláž, Zoltán .Z klauzuly do vyhnanstva : Rehoľníci a rehoľníčky na území Banskobystrickej diecézy perzekvovaní tot.Banská Bystrica :Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-31-9.47 b;
239 .Báliková prel, Jana.Jedlo ako jed, jedlo ako liek. Bratislava:Readers Digest Výber.1998.80-967878-1-0.48;
240 .Balling, Adalbert Ludwig.Všetko najlepšie.Bratislava:Lúč.2007.978-80-7114-624-7.10;
241 .Balzac, Honoré.Benátský Žid.:.1980??..74;
242 .Balzac, Honoré.Temný prípad.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..63;
243 .Balzac, Honoré de,1799-1850.Gobseck.[S.l.]:[s.n.].1926..63;
244 .Balzac, Honoré de,1799-1850.Modesta Mignonová.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018016664; 978-80-18-01666-4.63;
245 .Bamonte, Francesco.Diabolské posadnutia a exorcizmus.:.2018??.9788089866199; 978-80-89866-19-9.25;
246 .Banšell, Koloman,.Slovenský Dekameron.[S.l.]:B. Gubitš.1924..70;
247 .Banšell, Koloman,1850-1887.Túhy mladosti.Bratislava:SVKL.1963..63;
248 .Barbarič, Slavko.Dej mi své raněné srdce!.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..26;
249 .Barbarič, Slavko.Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Bratislava:MCM.1997.80-88717-20-5.46;
250 .Barbarič, Slavko; Vlašic, Tomislav.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie.1995..45;
251 .Barbu, Eugen.Ľudia z predmestia.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..63;
252 .Barč-Ivan, Július,1909-1953.Železné ruky.Bratislava:Slov. vydav. krás. lit..1965..74;
253 .Baroková Anna.Sviatosť Eucharistie v Spisoch a v živote sv. Františka z Assisi.Ružomberok:Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity.2017.978-80-561-0506-1.Františkánske;
254 .Baroková, Terézia.Keď Boh volá.Bratislava:.1990..františkánske;
255 .Barstow, S..Niečo ako láska.Bratislava:Tatran.1966..74;
256 .Bárta, Jan, 1921-1982.Syntéza učení víry. 1. svazek. Malá teologie. II. semestr..Praha:Sekretariát řeholních společností v ČSSR.1969..26;
257 .Bárta, Jan, 1921-1982.Syntéza učení víry. 1. svazek. Malá teologie. II. semestr..Praha:Sekretariát řeholních společností v ČSSR.1969..26;
258 .Bartoli, Marco.Svatá Klára. Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-694-8.františkánske;
259 .Baumann, mile.Apoštol národov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..15;
260 .Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-249-4.35;
261 .Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie II.Broumov:sestry dominikánky.1969..35;
262 .Bednár, Alfonz.Hodiny a minúty.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1980..63;
263 .Bednár, Alfonz.Hromový zub.:Causa editio.1992.80-85533-00-6.74;
264 .Bednár, Alfonz.Sklený vrch.:Tatran.1968..63;
265 .Bednáříková, Anna,1963-.Ozveny života.Ružomberok:Verbum.2012.9788080849061 (brož.); 978-80-8084-906-1.10;
266 .Beha, Benedicta.Príď kráľovstvo tvoje. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-66-X.25;
267 .Beke, Eduard.Kňaz pokory.Martin:Eduard Beke.2000.80-968468-1-7.06;
268 .Belák, Blažej.Katolícke Slovensko.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-374-1.38;
269 .Beliš, Stanislav.Ani smrť ma nechcela.Bratislava ::Nádej,.1992.80-7120-016-6.14;
270 .Beljajev, Aleksandr Romanovič,1884-1942.Člověk obojživelník ;.Praha ::MF,.1958..54;
271 .Bell, Thomas.Dva svety.Bratislava:Obroda.1949..74;
272 .Bellová, Bianca,(1970-).Sentimentální román.[Praha] ::IFP Publishing,.2009.978-80-903997-5-4.64;
273 .Benčík, Antonín,1926-.21. srpen 1968 /.Praha ::Delta,.1990..66;
274 .Benda Vladimír .Hledání.Praha:ČKCH.1988..20;
275 .Benda, Vladimír,1927-2010.Nacházení /.V Praze ::Ústřední církevní nakladatelství,.1988..26;
276 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.33;
277 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.47 b;
278 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.33;
279 .Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.33;
280 .Benedikt XVI..Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-582-5.33;
281 .Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.33;
282 .Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.33;
283 .Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.33;
284 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9.33;
285 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.33;
286 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5.33;
287 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.33;
288 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.33;
289 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.33;
290 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.33;
291 .Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.33;
292 .Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.33;
293 .Beneš Třebízský, Václav,1849-1884.Trnová koruna.Praha ::Vyšehrad,.1974..50;
294 .Beneš, Eduard.Nemčina pre ôsmy ročník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1966..73;
295 .Benešová, Božena.Krutá mladosť.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1960..74;
296 .Benešová, Božena, 1873-1936 - autor.Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová.:Třebíč :.1999.80-7268-019-6.63;
297 .Benešová, Božena,1873-1936.Člověk /.Praha ::Československý spisovatel,.1957..54;
298 .Beniak, Valentín.Igric :.Bratislava ::Elán,.1944..50;
299 .Beniak, Valentín.Svätográlske legendy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-83-5.12;
300 .Beniak, Valentín.Svätográlske legendy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-83-5.25;
301 .Beníček J..Mystika v tradici křesťanského východu.:Hlas Velehradu.1994..35;
302 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..26;
303 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva : rozjímania. I. diel, Evanjeliá [A].Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..35;
304 .Beňo, Ján Augustín, SDB.poculi sme slovo panovo.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1981..35;
305 .Benson, Robert Hugh.Neviditelné světlo.Praha:Vyšehrad.1968..74;
306 .Bergius, C. C..Osudný medailón. Tatran:Bratislava.1989.80-222-0074-3.59;
307 .Bernanos, Georges.Deník venkovskeho farare.Praha:Vyšehrad.1969..08;
308 .Bernanos, Georges.Dialógy karmelitánok.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..24;
309 .Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.06;
310 .Berwińska, Krystyna,1919-2016.Con amore /.Bratislava ::Pravda,.1981..47 a;
311 .Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.26;
312 .Bevere, John.Bližšie k Bohu. .Bratislava :Slovo života international.2010.978-80-89165-25-4.32;
313 .Bevere, john.Satanova návnada : Tvoja reakcia určuje tvoju budúcnosť.Bratislava:Slovo života.2005.80-89165-07-9.32;
314 .Bevere, john.Víťazstvo nad strachom.Bratislava :Slovo Života International.2006.80-89165-13-3.21;
315 .Bhattačárja, Bhabaní.Kto raz vysadol na tigra.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..74;
316 .Bianco, Enzo.Čokoľvek ste neurobili....1. :Don Bosco.2009.978-80-8074-091-7.24;
317 .Bielek, Anton Karol,1857-1911.Obrázky z hôr :.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1957..74;
318 .Bielik, František.Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách.Bratislava:Da Vel.1991.80-900931-0-8.24;
319 .Bieloskalský, P..Myšlienky múdrych ľudí na každý deň v roku.Žilina:Peter Ťapaj.1944..26;
320 .Bill, Joseph K..Ježiš sa ma dotkol.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0522-2.14;
321 .Bill, Joseph K..Ježiš, oceán lásky.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0521-4.26;
322 .Billa Joseph.Duchovné myšlienky Otca Jozefa K.Billa V.C..Kostolná - Záriečie:Koral, o.z..2008..26;
323 .Bini, Giacomo.Chválospev na Kláru z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-74-0.františkánske;
324 .Biser, Eugen.Vyznanie viery a otčenáš, Nová interpretácia.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-067-2.26;
325 .Bishop, Jim.Den, kdy zemřel Kristus.Praha:Vyšehrad.1971..08;
326 .Biskupská synoda.Magie, zlí duchové, satanské obřady.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-094-0.24;
327 .Bj?rnson, Bj?rnstjerne,.Synnöve zo Solbakkenu.Bratislava:SVKL.1958..74;
328 .Blahunka, Viktor.Sv.Monika.Chicago:Blahunka Viktor.1960??..03;
329 .Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5.25;
330 .Bloch, Jean-Richard,1884-1947.Kurdská noc /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1958..74;
331 .Bloy, Leon.Chudá žena.Praha:Vyšehrad.1969..74;
332 .Bob, Jozef.Ľúbostné siluety, Triptych zo života Jána Kollára, Andreja Sládkoviča a Ľudovíta Štúra. .Levoča :Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-8110-597-5.74;
333 .Bodenek, Ján.Na starom grunte.:Slovenský spisovateľ.1957..54;
334 .Bodenek, Ján,1911-1985.Kríž profesora Hunku.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..74;
335 .Bodenek, Ján,1911-1985.Zapálené srdce /.Bratislava ::Tatran,.1966..74;
336 .Bodický, Samuel,1850-1919.Otcova kliatba.Bratislava:Tatran.1973..74;
337 .Bohmannová, Andrea.Umenie stolovať c Andrea Bohmannová ; Eva Magulová, Jan Líman.Bratislava:Jaspis.1991.80-900477-0-X.48;
338 .Bohoslovci Arcibiskupských seminářu v Praze a Olomouci.Totus Tuus.Praha:Vérité.1994..46;
339 .Bohuslav.Lurd maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1978..45;
340 .Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.Levoča:Polypress.2002.80-88704-51-0.24;
341 .Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.Levoča:Polypress.2002.80-88704-51-0.24;
342 .Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.Levoča:Polypress.2002.80-88704-51-0.24;
343 .Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.Levoča:Polypress.2002.80-88704-51-0.24;
344 .Boll, Heinrich.Chlénb mladých let.Praha:Mladá fronta.1959..63;
345 .Bonifacio, Alberto.Otevřte swá srdce Marii Královně Míru :.[S.l.] ::[s.n.],.1984..39;
346 .Boom, Corrie Ten.Útočište.:.1980?..08;
347 .Boris, Pasternak.Doktor Živago.:Tatran.1969..65;
348 .Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9.25;
349 .Borodin, Sergej Petrovič,1902-1974.Bleskurýchly Bájazíd /.Bratislava ::Slov. spis.,.1974..54;
350 .Borodin, Sergej Petrovič,1902-1974.Chromý Timur /.Bratislava ::Slov. spisov.,.1966..54;
351 .Borodin, Sergej Petrovič,1902-1974.Vatry na pochode /.Bratislava ::Slov. spis.,.1967..54;
352 .Borovička, V. P.1920-2004.Konec ostrova Oscar /.Praha ::Naše vojsko,.1959..65;
353 .Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3.12;
354 .Boržík, Štefan.Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-322-5.františkánske;
355 .Boržík, Štefan.Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-322-5.františkánske;
356 .bosau, helmold.slawenchronik.Berlin:Rutten & Loening.1980??..17;
357 .Bosco, Teresio.Dominik Savio.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-041-0.04;
358 .Bosmans, Phil.Daruj úsmev.Bratislava:Lúč.2005.80-7114-522-X.24;
359 .Bosmans, Phil.Z lásky pre teba.Bratislava:LUC.2005.80-7114-523-8.10;
360 .Bošmanský, Karol, SVD.Človek z pohľadu pastorálnej medicíny a bioetiky.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-149-2.24;
361 .Botek, Anton C..Pre plnší život.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1979.0920150187;0-920150-18-7.26;
362 .Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..35;
363 .Botto, Jan.Spevy.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..63;
364 .Botto, Ján,1829-1881.Smrť Jánošíkova.Praha:Jindřich Bačkovský, čsl. kníhkup., antikvariát a nakladat..1925..63;
365 .Botto, Július,1848-1926.Slováci :.:.1920??..71;
366 .Botto, Július,1848-1926.Slováci :.:.1980??..54;
367 .Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970..29;
368 .Bougaud, Emil - Kurtha, V.H..O bolesti.:.1946..26;
369 .Boulad, Henri, 1931- - autor.Všechno je milost :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-51-0.24;
370 .Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš a dejiny.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..24;
371 .Bovon, François, 1938- - autor.Místo svobody :.:Třebenice :.1993.80-901589-1-9.29;
372 .Božena, Slančíková Timrava.Ťažké položenie.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..50;
373 .Bradbury, Ray.Zlaté jablká slnka.Bratislava:Petit Press.2004.80-85585-26-X.54;
374 .Bragg, William.O povaze věcí.Praha:Jednota československých matematikú a fysikú.1927..64;
375 .Braine, John,1922-1986.Místo nahoře /.Praha ::Mladá fronta,.1960..54;
376 .Brandstaetter, Roman .Umbrijské kroniky.:Lidová demokracie.1968..františkánske;
377 .Brandys, Kazimierz.Hotel Řím.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1961..74;
378 .Branecký, Jozef 1882-1962.Fráter Johannes:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-178-X.06;
379 .Brat, Bernard.Modlitby v ťažkých situáciách.:Serafín.1999.80-85310-96-1.25;
380 .Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-53-8.11;
381 .Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-53-8.25;
382 .Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.1992.80-7114-057-0.66;
383 .Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.24;
384 .Breemen, Piet van,.Duchovná cesta k starnutiu. Don Bosco:Bratislava.2005.80-8074-026-7.26;
385 .Breier, Pavel.Vincent Hložník : (v mojich fotografiách a spomienkach).Bratislava:Petrus Publishers.2004.80-88939-90-9.23;
386 .Bremond, H..Modlitba a poézia.Martin:Matica slovenská.1943..12;
387 .Brentano, Clemens,.Ajhľa človek!.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1948..35;
388 .Brežný, Peter.Za riekou čierneho draka.Bratislava:Mladé letá.1968..54;
389 .Brigita Švédska.Sme zachránení. Košice:Mikuláš Havrila.1996.80-968634-4-4.10;
390 .Brigita Švédska.Sme zachránení. Košice:Mikuláš Havrila.1996.80-968634-4-4.10;
391 .Břízová, j..1000 rád pre domácnosť.Bratislava:Príroda.1986..72;
392 .Břízová, Joza,1905-1983.Dobrá rada pro každou domácnost /.Praha ::Práce,.1967..48;
393 .Brockman, James R..Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-014-1.františkánske;
394 .Brockman, James R..Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-014-1.Františkánske;
395 .Brodek, Peter.Bratia múdrosti :.Bratislava ::Karmelitánske nakladateľstvo,.2012.978-80-8135-025-2.07;
396 .Brouka, Piatrus.Rečou srdca.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1976..65;
397 .Brtoš, Stanislav.Krvou spečatené.Ružomberok:Literárny klub ružomberských spisovateľov.2016.978-80-972043-1-0.10;
398 .Brtoš, Stanislav.Loretánske veršovanie.Ružomberok:Stanislav Brtoš.2008.978-80-969951-0-3.10;
399 .Brtoš, Stanislav.Postrehy zo života. _ 1. .Černová :Brtoš Stanislav.2009.978-80-970186-5-8.10;
400 .Brtoš, Stanislav.Slávime obetu. _ 1. .Černová :Brtoš Stanislav.2009.978-80-970186-6-5.10;
401 .Brtoš, Stanislav.Spevy duše. .Ružomberok:Stanislav Brtoš.2008.978-80-970047-9-8.10;
402 .Brtoš, Stanislav.Spevy o slobode. .Ružomberok:Stanislav Brtoš.2009.978-80-970150-8-4.10;
403 .Brtoš, Stanislav.Životné okamihy.Ružomberok:Stanislav Brtoš.2007.978-80-969840-4-6.10;
404 .Bubák, Milan.Ľudské vzťahy a komunikácia.Bratislava:Univerzitné pastoračné centrum bl.Jozefa Freindemetza.1999..22 ;
405 .Bubán, Ján.Za hlbším životom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..25;
406 .Buc, Bonaventúra Štefan, OFM.F. Mauriac: Život Ježiša.Bratislava:.1944..14;
407 .Buday, Jozef.Závet pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..životopisy svatých;
408 .Bugan, Bystrík.Svätý Bystrík.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-660-5.07;
409 .Bujak, Adam(1942- )..Łagiewniki :.Kraków ::Biały Kruk,.2012..9788375531350;978-83-7553-135-0.41;
410 .Bujak, Adam(1942- )..Łagiewniki :.Kraków ::Biały Kruk,.2012..9788375531350;978-83-7553-135-0.47b;
411 .Bulwer-Lytton, Edward.Posledné dni Pompejí.:Tatran.1969..61;
412 .Bunin, Ivan Aleksejevič,1870-1953.Dedina /.Bratislava ::Slovenský spisovatel\',.1973..74;
413 .Bunin, Ivan Aleksejevič,1870-1953.Pán zo San Francisca.Martin:Matica slovenská.1939..54;
414 .Bunyan, Ján.Cesta křesťana a poutnika.s.l.:s.n..1960??..10;
415 .Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2.26;
416 .Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6.30;
417 .Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6.31;
418 .Buonaroti, Michelangelo.Som ako mesiac.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..54;
419 .Buonarroti, Michelangelo.Tebe to, Láska, hovorím.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1963..54;
420 .Buonarroti, Michelangelo.Útrapy v hľadaní.:ARS STIGMY.1990.80-85264-01-3.32;
421 .Burpo, Todd.Nebo nie je výmysel.Levoča:SKN.2013.9788018021187 (CD-ROM); 978-80-18-02118-7.26;
422 .Burroughs, Edgar Rice.Tarzanov syn.Bratislava:Mladé letá.1970..54;
423 .Burroughs, Edgar Rice.Tarzanove šelmy.Bratislava:Mladé letá.1969..72;
424 .Burroughs, Edgar Rice.Tarzanove šelmy.Bratislava:Mladé letá.1969..54;
425 .Busch Wilhelm.Život bez všedních dnu.:samizdat.1970?..10;
426 .Busch, Wilhelm,1832-1908.Život bez všedních dnů.[S.l. ::s.n.,.1900 a 1985..10;
427 .Byrne, Lorna,1953-.Posolstvo nádeje od anjelov.Bratislava:Ikar.2013.9788055133508 (viaz.); 978-80-551-3350-8.24;
428 .Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-682-4.13;
429 .Cádra, Fedor,1926-1998.Smrt v soumraku /.Praha ::Naše vojsko,.1964..51;
430 .Calasanzová Ziescheová Maria.Dokonalá sloboda.Trnava:Spolok sv.Vojtecha .2016.978-80-8161-224-4.10;
431 .Caldwell, Erskine.Tabákova cesta.Bratislava:Sväz slovenských spisovateľov.1958..57;
432 .Calic Edouard.Amundsen.Praha:Vyšehrad.1971..52;
433 .Camara, Helder.Prameny.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1971..74;
434 .Campos Guzmán G..Camilo Torres.Praha:Vyšehrad.1973..53;
435 .Camus, Albert, 1913-1960 - autor.Cizinec.:Praha :.2005.80-86379-94-9.59;
436 .Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2.30;
437 .Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2.26;
438 .Cantalamessa, Raniero.Panenství.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-27-8.30;
439 .Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.30;
440 .Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.30;
441 .Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.30;
442 .Cantalamessa, Raniero.Sestra smrt.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-311-7.30;
443 .Cantalamessa, Raniero.Sestra smrt.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-311-7.26;
444 .Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6.30;
445 .Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.30;
446 .Cantalamessa, Raniero.Život v Kristovi.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-066-5.30;
447 .Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Chudoba.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1995 [v tiráži spr..80-7192-074-6.30;
448 .Carmen, Bernos de Gasztold.Modlitby z korába.:Alfa konti.1994.80-88739-08-X.25;
449 .Caroli Ernesto OFM.Leksykon duchowosci franciszkanskiej.Krakow-Warszawa:Francizkanskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Polnocnej.2006.83-7221-766-1.františkánske;
450 .Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5.10;
451 .Carretto, C..Lebo si môj otec.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982..10;
452 .Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..10;
453 .Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-111-9.26;
454 .Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-111-9.26;
455 .Carretto, Carlo.Púšť uprostred mesta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..26;
456 .Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.25;
457 .Carson, Ben.Širšie súvislosti .:Advent-Orion.2010.978-80-8071-125-2.22;
458 .Carson, Ben,1951-.Zlaté ruky.Vrútky:Advent-Orion.2011.9788080711412 (viaz.); 978-80-8071-141-2.08;
459 .Casanova, Giacomo,1725-1798.Útek z Benátok /.Bratislava ::Slov. spis.,.1969..59;
460 .Cascales, Josef G..K stavu dnešnej cirkvi. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1996.80-7165-048-X.08;
461 .Cehuľa, Jozef.Pod palestínskym nebom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..15;
462 .Celder, Július.Šťastie.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1931..59;
463 .Cellini, Benvenuto.Kamenná serenáda. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2010.978-80-8110-520-3.53;
464 .Celoslovenský tím pastorácie povolaní.Plán pastorácie povolaní na Slovensku. Nitra:SBS.2004.80-85223-36-8.františkánske;
465 .Cencini, Amedeo.Bůh je můj přítel : psychologie seberealizace a autoidentifikace v Bohu.Praha:Paulínky.2004.80-86025-12-8.24;
466 .Cencini, Amedeo.Bůh je můj přítel : psychologie seberealizace a autoidentifikace v Bohu.Praha:Paulínky.2004.80-86025-12-8.21;
467 .Cencini, Amedeo.Život v usmíření.Praha:Paulínky.1998.80-86025-15-2.26;
468 .Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.františkánske;
469 .Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Boh Otec:.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-07-4.32;
470 .Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Kristus:.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-87-2.32;
471 .Cervantes Saavedra, Miguel de,1547-1616.Žiarlivý Extremadurčan a iné novely /.Bratislava ::SVKL,.1957..43;
472 .Cetkovský, Gorazd.Učitelka prostoty. Spiritualita svaté Terezie z Lisieux..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-258-7.02;
473 .Cianchetta, Romeo.Assisi :.Narni-Terni ::Plurigraf,.1989..františkánske;
474 .Cīrulis, Gunārs,1923-2002.Byt bez čísla :.Bratislava ::Smena,.1960..53;
475 .Ciszek, Walter SJ.On ma vedie.:.1980?..24;
476 .Claudel, Paul,1868-1955.Zvestovanie.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1940..53;
477 .Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6.34;
478 .Cloud, Henry.Hranice :.Praha:Návrat domů.2002.80-7255-055-1.21;
479 .Coddington, Andrea.Židovka. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2011.978-80-18-00248-3.09;
480 .Collins, Wilkie, 1824-1889 - autor.Žena v bílém.:Praha :.2000.80-7202-591-0.58;
481 .Congar, Yves.Za církev sloužící a chudou.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-006-1.26;
482 .Conrad, Joseph, 1857-1924 - autor.Lord Jim.:Ostrava :.1995.80-85491-82-6.65;
483 .Conrad, Joseph,1857-1924.Mladosť ;.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1959..63;
484 .Conrad, Joseph,1857-1924.Vyvrheľ z ostrovov /.Bratislava ::Spoločnosť priateľov krásných kníh,.1973..59;
485 .Constantin, Theodor.O půlnoci spadne hvězda /.Praha ::Naše vojsko,.1961..52;
486 .Cordes, Paul Josef.Znamenia nádeje. Bratislava:Nové Mesto.1998.80-85487-53-5.26;
487 .Ćosić, Dobrica,1921-.Korene.Bratislava:Slov. spis..1957..53;
488 .Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6.36;
489 .Crabb, Lawrence.Uvnitř.Praha:Návrat.1995.80-85495-27-9.21;
490 .Crabb, Lawrence J..Přibližte se k Bohu--.:Návrat domů.2006.80-7255-145-0.26;
491 .Crane, Stephen, 1871-1900 - autor.Modrý hotel a jiné prózy.:Praha :.2001.80-7207-408-3.59;
492 .Creanga Ion.Spomienky z detstva.:.1957..63;
493 .Cristofanelli, Rolando.Denník blázna Michelangela.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1982..54;
494 .Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.21;
495 .Cronin, A. J.1896-1981.Křižákův hrob.Praha ::Vyšehrad,.1974..59;
496 .Cronin, Archibald Joseph.A hviezdy mlčia.:Smena.1970..59;
497 .Cronin, Archibald Joseph.Klobučníkov hrad.:S Aktuell.1994.80-85597-29-2.59;
498 .Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov.spisovateľ.1968.80-7114-591-2.59;
499 .Cronin, Archibald Joseph.Svetlo severu.:Slovenský spisovateľ.1961..59;
500 .Cronin, Archibald Joseph.Tri lásky.Praha:Vyšehrad.1972..59;
501 .Cronin, Archibald Joseph,1896-1981.Zelené roky.Bratislava:Bohumil Buocik.1948..59;
502 .Crostarosa, Mária Celesta.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-8-2.06;
503 .Crux, Anna Gloria.Tretie tajomstvo z Fatimy. Keď viem, keď vidím. .Zvolen :Miroslav Polovinčák - Námásté.2001.80-968661-0-9.46;
504 .Curieová, Eva.Paní Curieová /.Praha ::Mladá fronta,.1959..65;
505 .Curtis, Brent.Posvätná romanca. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-03-7.26;
506 .Curwood, James Oliver, 1878-1927 - autor.Kočovníci severu.:Praha :.1992.80-901204-2-3.59;
507 .Czeska-Maczynska, M..Kristov rytier. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1944..15;
508 .Čajak, Ján,1863-1944.Humoristické rozprávky.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1948..56;
509 .Čajak, Ján,1863-1944.Z povinnosti /.Bratislava ::SVKL,.1956..69;
510 .Čakovskij, Aleksandr Borisovič,1913-1994.Snúbenica /.Bratislava ::Slov. spisovatel\',.1973..53;
511 .Čandar, Krišan,1914-1977.Budem ťa čakať /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1962..51;
512 .Čapek, Karel.Továrna na absolutno, Krakatit.Praha:Čs. spisovatel.1982..64;
513 .Čaplovič, Ján.ˇHviezdoslav vo fotografii.Bratislava:Tatran.1952..47 a;
514 .Čarnogurský, Jan.Videné od Dunaja.Bratislava ::Kalligram.1997.80-7149-179-9.31;
515 .Čarnogurský, Jozef.Proces s tromi slovenskými biskupmi /Vojtaššák, Buzalka, Gojdič/.Spišské Podhradie:[s.n.].1998..23;
516 .Čarska, L.A..Ruža z Kaukazu.Žilina:O. Trávniček.1942..53;
517 .Čarskaja, Lidija Aleksejevna, 1875-1937 - autor.Sibiročka :.:Vimperk :.1992.80-901111-5-7.53;
518 .Čechov, Anton Pavlovič,1860-1904.Pomýlené lásky /.Bratislava ::Tatran,.1966..53;
519 .Čechov, Anton Pavlovič,1860-1904.Stávka :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1934..53;
520 .Čejka Gustav.Sborník teologických statí V..Praha:Česká katololická charita.1986..25;
521 .Čejka Gustav.Sborník teologických statí IV..Praha:Česká katololická charita.1985..26;
522 .Čejka, Gustáv.Mír - hodnota bez hranic.Praha:ČKCH.1988..26;
523 .Čejka, Gustáv.Písmo svaté a Maria.Praha:ČKCH.1989..46;
524 .Čejka, Gustáv.Radíme záhradkárom.Bratislava:Príroda.1979..40;
525 .Černý, Rafael Michael, SDB.Poznáte Pannu Máriu?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..45;
526 .Četyna, Bohumír,1906-1974.Valašský vojvoda /.Praha ::Mladá fronta,.1957..53;
527 .Četyna, Bohumír,1906-1974.Živly /.Ostrava ::Krajské nakladatelství,.1962..53;
528 .Čížkovský, Zdeněk.V Africe mi říkali Sípho : životní příběh českého misionáře.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2003.80-7192-758-9.15;
529 .Dacík , R.M..Buh ve svém díle.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1938..26;
530 .Dacík, R.M..Buh ve svátostech.:.1935?..26;
531 .Dacík, R.M..Duše světcu.:.1946..životopisy;
532 .Dacík, Reginald Maria, 1907-1988.Školy duchovního života /.Olomouc ::Dominikánská Edice Krystal,.1938..26;
533 .Dacík, Reginald Maria,1907-1988.Cesta apoštolské svatosti :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1940..29;
534 .Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-28-6.34;
535 .Dachovský, Karel,1949-.Cesta františkánského kněze Jana Bárty :.Praha ::Řád,.1991 [na obálce spr.] 1992..františkánske;
536 .Dachovský, Karel,1949-.Umlčený zvon :.Praha ::Řád,.1991..františkánske;
537 .Daniel-Ange.Dein Leib - geschaffen für das Leben.Sonntagberg:[Sonntagberg Besitz Gemeinnützige GmbH].1996.3950060405 (brož.); 3-9500604-0-5.73;
538 .Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.22;
539 .Daniel-Ange, 1932-.Kdo je můj bratr?.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-396-8.14;
540 .Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..02;
541 .Dante Alighieri, 1265-1321.Božská komedie. |p Očistec.:Brno :.2009.978-80-7399-659-8.58;
542 .Dante,Alighieri.Božská komédia.Raj.Bratislava:Tatran.1986..72;
543 .Daudet, Alphonse,1840-1897.Listy z môjho mlyna.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1946..63;
544 .Daumann, Rudolf,1896-1957.Sediaci Býk /.Bratislava ::Mladé letá,.1970..53;
545 .Daxner, Igor.Ľudáctvo pred Národným súdom 1945-1947 /.Bratislava ::Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,.1961..19;
546 .Däniken, Erich von, 1935-.Den, kdy přišli bohové.:V Praze :.2008.978-80-242-2160-1.53;
547 .Dcéry kresťanskej lásky.Svätá Katarína Labouré:.s. l.:s. n..1995..11;
548 .De Amicis, Edmondo,1846-1908.Srdce /.Bratislava ::Nakl. Slov. ligy,.1943..58;
549 .de Balzac, Honoré.Eugénie Grandetová.Bratislava:Tatran.1966..63;
550 .de Balzac, Honoré.Kabinet starožitností. Stará panna. Quinoluv duvtip. Macecha. Spekulant.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1962..63;
551 .De Goncourt, Edmund.Herečka Jistinová.Bratislava:Tatran.1970..71;
552 .De Lazzari, Francesco, 1943-.Eucharistický život svaté Kláry.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2011..978-80-7412-081-7.františkánske;
553 .Defoe, Daniel,asi 1661-1731.Denník morového roku /.Bratislava ::Tatran,.1970..53;
554 .Deiss, Joseph Jay,1912-1999.Vysoká hra /.Praha ::Mladá fronta,.1961..52;
555 .Dejčík, František.Andrrej Hlinka.Ružomberok:Miestny odbor Matice slovenskej.1991..41;
556 .Del Rio, Domenico.Ján Pavol II. očami novinára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-384-9.47 b;
557 .Deleda, Grazia.Požiar v olivovom háji.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1939..51;
558 .Deledda, Grazia.Elias Portolu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..53;
559 .Deledová, Grazia.Ztracený chlapec.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1963..63;
560 .Demjanovičová s. Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..05;
561 .Den, Petr.Světélko jen malé.Řím:Křesťanská akademie.1963..74;
562 .Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.35;
563 .Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.36;
564 .Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.46;
565 .Desbonnets, Théophile.Po stopách sv. Františka z Assisi. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3.františkánske;
566 .Dessí, Giuseppe,1909-1977.Krajina tieňov /.Bratislava ::Slov. spis.,.1974..51;
567 .Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..07;
568 .Dhombre, Pierre.Klára Assiská.Bratislava-Strasbourg:Serafín-Éd.du Signe.1992.8085310171; 80-85310-17-1.františkánske;
569 .Dhombre, Pierre.Klára Assiská.Bratislava-Strasbourg:Serafín-Éd.du Signe.1992.8085310171; 80-85310-17-1.františkánske;
570 .Dib, Mohamed.Africké leto.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..63 ;
571 .Dick, Robert.Nepoznaná hodina.Komárno:Nec Arte.1998.80-967875-9-4.25;
572 .Dickens, Charles,1812-1870.Vianočná pieseň a iné novely.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..51;
573 .Dieška, Dionýz.Vademecum medici ; Dionýz Dieška, L. Badalík, M. Šašinka, Augustín Bárdoš, Miloš Brix, Karol Holomáň, I. Stanci, Viliam Izakovič, Emil Makovický, D. Orolin, Robert Brož, Ján Andel.Martin:Osveta.1985..48;
574 .Dilong, Rudolf, OFM.Ja, Rudolf Dilong, trubadúr.:Matica slovenská.1992.80-7090-236-1.09;
575 .Dilong, Rudolf, OFM.Sväté rozjímanie.:.1984..26;
576 .Dilong, Rudolf, OFM.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.františkánske;
577 .Dilong, Rudolf, OFM.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.františkánske;
578 .Dilong, Rudolf,1905-1986.Matka celá krásna.Hamilton:Slov. vydav..1970..mariánske;
579 .Dimitrova, Blaga,1922-2003.Lavína /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1973..51;
580 .Dlouhá Pavla, Zavadil Miloš, Veselý Karel a dr. Gottheinerová Tili.Angličtina pro jazykové školy II..Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1963..73;
581 .Dlouhá, Pavla.Televizní kurz angličtiny.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1981..73;
582 .Dlugoš, František.Mariánska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami Európy.Levoča:MTM Levoča.2008.978-80-89187-21-8.46;
583 .Dlugoš, František.Svätý Jakub apoštol v chráme a medzi nami.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2006.80-89187-10-2.07;
584 .Dlugoš, František,1955-.Kresťanská výchova a vzdelávanie v procese evanjelizácie a v duchu Druhého vatikánskeho koncilu.Levoča:MTM.2015.9788089736171 (brož.); 978-80-89736-17-1.26;
585 .Döblin, Alfred,1878-1957.Berlín-Alexandrovo náměstí.Praha:Odeon.1968..51;
586 .Dobraczynski, Jan.Listy Nikodemovy.Praha:Vyšehrad.1969..09;
587 .Dobraczynski, Jan.Listy Nikodémovy.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-003-6.09;
588 .Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad.1971..51;
589 .Dobraczyński, Jan.V rozbúranom dome.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..51;
590 .Dobraczyński, Jan,1910-1994.Nikodémove listy /.Řím ::Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda,.1975..27;
591 .Dobraczyński, Jan,1910-1994.Stín Otce :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-091-6.34;
592 .Dobríková-Porubčanová, Patrícia a kol. .Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-581-7.24;
593 .Dobromil, Ječný.Breviár moderného človeka.:Obzor.1970..25;
594 .Dobroslav, Chrobák.Kamarát Jašek.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..50;
595 .Dodin, André.Spiritualita sv. Vincence de Paul /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1997..07;
596 .Doherty, Catherine de Hueck .Pustina. Křesťanská spiritualita Východu pro člověka západní kultury..Brno:Cesta.1997..24;
597 .Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.životopisy svatých;
598 .Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové III. Přerov:.1932..33;
599 .Don, Richardson.Dieťa pokoja.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-01-5.74;
600 .Dončev, Anton,1930-.Čas rozhodnutia /.Bratislava ::Slov. spis.,.1969..59;
601 .Donovalová, Viera.So srdcom na dlani. Jas:Zvolen.2000.80-88795-67-2.05;
602 .Doolaard, A. den,1901-1994.Bohovia sa vracajú /.Bratislava ::Slov. spis.,.1974..51;
603 .Doránsky, Ján L.,1911-1973.Od splnu po zatmenie :.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1972..65;
604 .Dorazil, Otakar,1889-1979.Světové dějiny v kostce :.Praha ::Toužimský a Moravec,.1947..24;
605 .Doré, Gustave.Biblia.Bratislava:Gemini.1990.80-85265-00-1.36;
606 .Dostalová, Leopolda,1879-1972.Herečka vzpomíná /.Praha ::Orbis,.1964..51;
607 .Dostojevskij, Fëdor Michajlovič,.Netočka Nezvanovová.Bratislava:SVKL.1958..63;
608 .Dostojevskij, Fedor Michajlovič,(1821-1881).Zápisky z Mŕtveho domu :.Bratislava ::Spoločnosť priateľ klasických kníh,.1946?..65;
609 .Dostojevskij, Fedor Michajlovič,1821-1881.Neobyčejné příhody /.Praha ::Odeon,.1984..51;
610 .Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Idiot.:Tatran.1989.80-222-0084-0.51;
611 .Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Strýčkov sen.:Kunder.1997.80-85725-04-5.65;
612 .Doubravová, Ivana.Italština : Přehledná gramatika.Dubicko:Infoa.1997.80-85836-68-8.73;
613 .Dovženko, Oleksandr.Začarovaná desna.Bratislava:Malá svetová knižnica.1960..63;
614 .Doyle, Arthur Conan.Pes Baskervilský..Bratislava:BELIMEX.2000.80-85327-90-2.52;
615 .Doyle, Arthur Conan,1859-1930.Poklad z Agry :.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1958..52;
616 .Dr.R.W.Hynek.Ohrození Římem.Praha:ČAT.1880??..41;
617 .Drda, Jan,1915-1970.Mestečko na dlani /.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1962..51;
618 .Drda, Jan,1915-1970.Nemá barikáda.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1951..65;
619 .Drenkelfort, Heinrich.Blahoslavený Arnold Janssen.:SÚSCM.1984..03;
620 .Dřímal, Ludvík.František Tomášek,jako katecheta dětí a mládeže.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-107-8.09;
621 .Druon, Maurice,1918-2009.Burziáni /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1962..63;
622 .Duda, Ján.V službe Božieho kráľovstva.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-75-9.19;
623 .Dumas, Alexandre,1824-1895.Dáma s kaméliami.Bratislava:Bibliotheka.1947..52;
624 .Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X.24;
625 .Ďuríčková, Mária.Sedemfarebný kvietok.Bratislava:Mladé letá.1975..42;
626 .Dutourd, Jean.Vejce pro maršála.Praha:Mladá fronta.1962..63;
627 .Dutti-Rutishauserová, Mária .Vyslankyňa lásky. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-323-5.13;
628 .Duun, Olav,1876-1939.Justín a Gudrun /.Bratislava ::Slov. spis.,.1973..52;
629 .Dvorak, P..Schöne Weihnachtszeit.Hamburg:Interpress.1981..47 a;
630 .E. F. Schumecher.Po stupňoch bytia.:Logos.1985..27;
631 .Eagle, White.Klidná mysl.Bratislava:Aquamarin.1992.80-85592-01-0.26;
632 .Eareckson, Joni.Joni.Praha:Ústř.církevní nakl..1990..09;
633 .Ecclesia Catholica.Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-511-6.33;
634 .Ecclesia catholica.Vyhlásenie Dominus Iesus. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-58-7.33;
635 .Editor Karol Hýreš.Sonina rada.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE.1977..10;
636 .Eduard Karkan.Autom po Európe.:Ottovo nakladatelství.2007.978-80-7360-591-9.44;
637 .Eduard, Bass.Cirkus Humberto.:Československý spisovatel.1971..54;
638 .Eduard, Gombala.Zdravas, Mária.:MARTgrafik.1998.80-967965-0-X.46;
639 .Efraim, brat.Neskoré dažde. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-52-X.11;
640 .Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.46;
641 .Egel, Karl Georg,1919-1995.Dr. Schlüter :.Bratislava ::Epocha,.1970..52;
642 .Egri, Viktor.Srdce nevymeníš. .Levoča :Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-8110-783-2.52;
643 .Ehm, Josef,1909-1989.České gotické umění =.:.2005??..38;
644 .Ekumenicka rada cirkvi.Nový zákon s ilustracemi.:ERC.1987..36;
645 .Eldredge, John.Cesta túžby.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-6-4.21;
646 .Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.21;
647 .Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Očarujúca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-9-4.21;
648 .Elena, Holbová.Námesačný vzdych.:Knižné centrum.1997.80-88723-71-X.51;
649 .Elena, Maróthy Šoltésová.Moje deti.:Matica slovenská.1952..69;
650 .Eliášková, Věra.Pani M c Věra Eliášková ; Prekl. Margaréta Binderová ; Aut. obál. Pavol Čisárik.Bratislava:Alfa.1993.80-05-01127-X.09;
651 .Eliášová, Teofila.Zdravie za akúkoľvek cenu.Prešov:VMV.1997.80-7165-077-3.25;
652 .Eliot, T.S..Vražda v katedrále.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1979..51;
653 .Elisabeth de la Trinite.Nebo vo viere.:s.n..2007..10;
654 .Elizabeth, Barrett.Portugalské sonety.:Tatran.1987..74;
655 .Ellin, Stanley,1916-1986.Klíč k Nicholsově ulici /.Praha ::Mladá fronta,.1965..52;
656 .Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:.2010..františkánske;
657 .Emil Horváth.Dom s dvoma amormi.Bratislava:Tatran.1973..47;
658 .Emil, B. Štefan.Alibi na púondelok.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1968..50;
659 .Emmanuela, sestra.Medžugorie: .Michalovce:Redemptoristi.2011.978-80-88724-52-0.46;
660 .Emmanuella, sestra, nar..Medžugorje : dny války.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-168-8.mariánske;
661 .Emmerich, Anna Katharina.Život a umučení pána našeho Ježíše Krista : 5.díl..Brno:Jota.1993.80-85617-07-2.12;
662 .Emmerichová, Katarína Anna.Umučenie Pána Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-451-4.12;
663 .Ernest, Hemingway.Komu zvoní hrana.:Knižní klub.2000.80-242-0390-1.47;
664 .Ernest, Hemingway.Zbohom zbraniam.:Slovenský spisovateľ.1964..47;
665 .Esser, Kajetán.Život a regula. Smernice pre rehoľný život vo františkánskom duchu.Rím:Dietrich-Coelde.1968..františkánske;
666 .Eusebius Pamphili.Církevní dejiny.Praha:Česká katolická charita.1988..24;
667 .Evans, Allan Roy.Soby tiahnu.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1949..65;
668 .Evely, Louis.Otčenáš.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-113-2.26;
669 .Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.1991.80-7114-040-6.05;
670 .Fabián, Karel,1912-1983.Černý vlk /.Praha ::Naše vojsko,.1965..52;
671 .Fabián, Karel,1912-1983.Juan netančí karmaňolu /.Praha ::MF,.1960..65;
672 .Fabián, Karel,1912-1983.Pozor, bomby! /.Praha ::Naše vojsko,.1958..52;
673 .Fabián, Karel,1912-1983.Psí komando /.Praha ::Naše vojsko,.1959..52;
674 .Fabíková, Blažena.Storočná cesta. Dejiny kongregácie Školských sestier III. regulovaného rádu sv. Františka.Rím:Generalát.1992..františkánske;
675 .Fallada, Hans,1893-1947.Kto si raz oddýchol v chládku /.Bratislava ::Tatran,.1974..51;
676 .Faricy, Robert.Dar kontemplácie a rozoznávania.Prešov:Michal Vaško.1995.80-7165-026-9.26;
677 .Farmer, David Hugh .Oxfordský lexikón svätcov.:Kalligram.1996.80-7149-094-6.životopisy svätých;
678 .Farra, Harry.Začiatky malého mnícha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-342-9.09;
679 .Farrell, James Gordon, 1935-1979 - autor.Nepokoje.:Praha :.1989.80-207-0001-3.74;
680 .Fatranský, E. Zvonocký, G.Dve novely.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1972..63;
681 .Fedin, Konstantin Aleksandrovič,1892-1977.Sanatorium Arktur /.Praha ::Svět sovětů,.1960..52;
682 .Felder, Hilarin.Ideály sv Františka z Assisi/.Olomouc ::Serafínské Květy,.1926..františkánske;
683 .Felder, Hilarin,1867-1951.Ideály sv. Františka Serafínského /.:.1960??..františkánske;
684 .Felinau, Pelz von.More nemlčí.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018017814; 978-80-18-01781-4.67;
685 .Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3.františkánske;
686 .Feuchtwanger, Lion.Škaredá vojvodkyňa. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..52;
687 .Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Príde deň.Bratislava:Tatran.1966..51;
688 .Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Synovia.Bratislava:Tatran.1966..51;
689 .Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Židovská vojna.Bratislava:Tatran.1966..51;
690 .Feuchtwanger, Lion,1884-1958.Úspech :.Bratislava ::Vydav. politickej lit.,.1965..74;
691 .Fiedler, Arkady,1894-1985.Malý bizón /.Bratislava ::Mladé letá,.1967..51;
692 .Fielding, Henry,1707-1754.Jozef Andrews :.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1962..51;
693 .Fietz, Klara.Jen Tebe.Brno:Rozrazil.1991.80-900182-8-9.františkánske;
694 .Fietz, Klara.Přijměte ode mne mnoho srdečných pozdravů-.Kutná Hora:Haifa Island.2006.80-903341-1-3; 978-80-903341-1-3.františkánske;
695 .Figuli, Margita.Babylon. 1..:Slovenský spisovateľ.1987..51;
696 .Figuli, Margita.Babylon. 1..:Slovenský spisovateľ.1987..51;
697 .Figuli, Margita.Babylon. 2..Bratislava:Slov.spisovateľ.1987..51;
698 .Figuli, Margita,1909-1995.Babylon.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2013.9788018025154; 978-80-18-02515-4.51;
699 .Figuli, Margita,1909-1995.Pokušenie.Bratislava:Leopold Mazáč.1937..51;
700 .Figuli, Margita,1909-1995.Tri gaštanové kone.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1947..51;
701 .Fiker Eduard.Kilometr devatenáct.:Mladá Fronta.1960..64;
702 .Fiker, Eduard,1902-1961.Rozkaz 42 /.Praha ::NV,.1960..51;
703 .Fiker, Eduard,1902-1961.Zlatá čtyřka /.Praha ::Martin Trojan - 3-JAN,.2009.978-80-86839-25-7; 978-80-86839-26-4.51;
704 .Filkusová, Mária.Rusko-slovenský slovensko-ruský slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1961..73 s.;
705 .Finžgar, František Saleški.Pod slobodným slnkom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..51;
706 .Flaubert, Gustave,1821-1880.Tri poviedky /.Bratislava ::SVKL,.1956..63;
707 .Flemingová, Joan.V Istambulu číhá smrt.Praha:Vyšehrad.1970..52;
708 .Flossmann, Karel.Moudrost ve Starém zákoně /.Praha ::Čes. katolická Charita,.1989..34;
709 .Foerster, Fr.W..Do života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..21;
710 .Foerster, Josef Bohuslav.Co život dal :.Praha ::L. Mazáč,.1942..51;
711 .Fontane, Theodor,1819-1898.Pani Jenny Treibelová /.Bratislava ::Tatran,.1966..51;
712 .Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.32;
713 .Forrest, Tom.Ježiš ma uzdravuje.Bratislava:LUC.1993.80-7114-104-6.25;
714 .Fort, Gertrud von le.Pápež z Geta.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..06;
715 .Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.07;
716 .Foustka, Ivan,1928-1994.Vzpoura proti času /.Praha ::Naše vojsko,.1965..51;
717 .France, Anatole,1844-1924.Thais.Bratislava:Pravda.1947..63;
718 .France, Anatole,1844-1924.Vzbura anjelov.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1951..51;
719 .Francois, Mauriac.Beránek.:Vyšehrad.1978..65;
720 .Francoise, Saganová.Dobrý deň smútok.:Slovenský spisovateľ.1966..43;
721 .Frank, Leonard.Traja z troch miliónov.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..63;
722 .František Dvorník.Byzantske misie u Slovanu.:Vyšehrad.1970..07;
723 .František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.33;
724 .František, pápež, 1936 -.Encyklika Laudato Si’.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611803 (brož.); 978-80-8161-180-3.33;
725 .František,1936-.O nebi a zemi.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018027110; 978-80-18-02711-0.33;
726 .František,1936-.Posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka Amoris laetitia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.9788081612183 (brož.); 978-80-8161-218-3.33;
727 .František,1936-.Posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka Amoris laetitia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.9788081612183 (brož.); 978-80-8161-218-3.33;
728 .Franz, Werfel.Štyridsať dní Musa Daghu.:B. m. n..1951..66;
729 .Franz, Werfel.Štyridsať dní Musa Daghu.:B. m. n..1951..66;
730 .Frassati Gawronská, Luciana.Pier Giorgio Frassati _ Dni jeho života. .Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2009.978-80-970126-1-8.životopisy svätých;
731 .Frická.Mária.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.45;
732 .Frigo, Gilberto.Katechizmus zasväteného života.Košice?:Zachej.2015.978-80-971881-1-5.26;
733 .Fritz, Rudolf.Himalájski tigri.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018012895; 978-80-18-01289-5.70;
734 .Frkin.Keď chlapec a dievča chodia spolu.:.1992..10;
735 .Fromm, Erich.Budete jako bohové : Radikální interpretace Starého zákona a jeho tradice.:Praha : Lidové noviny.1993.80-7106-075-5.34;
736 .Frossard, André.Portrét Jána Pavla II.Praha:ZVON.1990..47 b;
737 .Frýd, Norbert,1913-1976.Krabice živých /.Praha ::Československý spisovatel,.1957..51;
738 .Frýd, Norbert,1913-1976.Ztracená stuha :.Praha ::Československý spisovatel,.1957..51;
739 .Fuchs, Alfréd,1892-1941.Svatý František Xaverský /.Olomouc ::Vítězové,.1936..09;
740 .Fulla, Ľudovít,1902-1980.Okamihy a vyznania /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1983..38;
741 .Furmanov, Dmitrij.Čapajev.Praha:Naše vojsko.1950..52;
742 .G. Medica.Objavitelia prameňov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1983..12;
743 .GaÆÑzka, Grzegorz.¤ladami Jana PawÆa II.Marki:Michalineum.2006.8370194109; 83-7019-410-9.47b;
744 .Gabaj, Ferdinand.Moji piataci.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1952..51;
745 .Gaboriau, Émile.Zločin v Orcivale. Slovenský spisovateľ:Bratislava.1989.80-220-0095-7.74;
746 .Gabriel Hevenesi.JISKRY SV. IGNÁCE.Rím - Itália:.1982..26;
747 .Gabriel od sv. Magdalény.Dôverne s Bohom 1.diel. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1993.80-7162-023-8.35;
748 .Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967..35;
749 .Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Dôverne s Bohom V..Rím:SÚSCM.1969..35;
750 .Gaius, Suetonius, Tranquillus.Životopisy rímskych cisárov.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo Krásnej literatúry.1964..50;
751 .Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.V tichu kláštorov a knižníc.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-491-6.19;
752 .Galeštoková, Dominika.Novéna k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej. .Trnava :KON-PRESS.2003.80-85413-54-X.10;
753 .Galot, Jean.Inšpirátorka rehoľnej komunity.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-056-X.františkánske;
754 .Galot, Jean.Inšpirátorka rehoľnej komunity.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-056-X.františkánske;
755 .Galsworthy, John.Puto najsilnejšie.:Smena.1967..52;
756 .Galsworthy, John.Vidiecke sídlo na Forsytovskej burze.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..52;
757 .Galsworthy, John,1867-1933.Forsytovská sága.Bratislava ::Slov spisovateľ,.1959..52;
758 .Galuška, Zdeněk,1913-1999.Slovácko sa nesúdí /.Praha ::Mladá fronta,.1973..41;
759 .Gálvez, Manuel.Defilé hriechu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..51;
760 .Galzy, Jeanne.Učiteľka s prázdnym náručím.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1946..64;
761 .Garšin, V.M..Ohnivý kvet.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo kránej literatúry.1960..63;
762 .Gašpar, Tido J.,1893-1972.Karambol a iné novely.Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1925..52;
763 .Gašpar, Tido Jozef,(1893-1972).Námorníci :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1944..51;
764 .Gaucher, Guy.Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-181-5.02;
765 .Gavenda, Marián.V sile Slova.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080742676 (brož.); 978-80-8074-177-8;978-80-8074-267-6.36;
766 .Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-085-6.25;
767 .Gazzela,A.V jeho šľapajach.Rrím:.1982..27;
768 .Gazzera, A. .V jeho šľapajach..Rím:SÚSCM.1981..27;
769 .Gebhardtová, Gusti.Od pěti do pětadvaceti /.Praha ::Apoštolská administratura,.1969..22;
770 .Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0038-0.36;
771 .Gemelli, Agostino.Františkánské poselství světu..Praha:Ladislav Kuncíř.1948..františkánske;
772 .Gemelli, Augustin.františkánské poselství světu. Praha:Kuncíř Ladislav.1948..františkánske;
773 .German, Jurij Pavlovič,1910-1967.Jménem spravedlnosti.Praha:Svět sovětů.1963..52;
774 .German, Jurij Pavlovič,1910-1967.Príbeh Ĺošku zlodeja /.:.1980??..55;
775 .Géze, Ernest.Princezná chudobných. USPO:Bratislava.1995.80-88717-05-1.životopisy svatých;
776 .Giglinger, Fritz.Milý brat František.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-044-9.františkánske;
777 .Gilbert, Keith Chesterton.Pochybnosti otce Browna.:Vyšehrad.1974..48;
778 .Gilles, Antony E.Lidé cesty.Praha:Portál.1993.80-85282-45-3.24;
779 .Giono, Jean.Spev sveta.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..74;
780 .Giordani, Igino.Božské dobrodružstvo. Nové mesto:Bratislava.1995.80-85487-18-7.29;
781 .Giordani, Igino.Ohnivý denník. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-16-0.15;
782 .Giordano, Francesco.Sv. Jozef Kalazanský.(Svätý Jur):Slovenská provincia rehole piaristov.1994..09;
783 .Giorgio, Zevini, Pier Giordano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 7, Neděle liturgického mezidobí (cyklus C.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-825-9.36;
784 .Giorgio, Zevini, Pier Giordano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 7, Neděle liturgického mezidobí (cyklus C.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-825-9.36;
785 .Giorgio, Zivini, Pier Goirdano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 14, Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-790-2.36;
786 .Giudici, Maria Pia - autor.Marie Dominika Mazzarellová :.:Praha :.1994.80-85282-47-X.06;
787 .Gjergji, Lush.Kochac Zyc Swiadczyc :.Gorle ::Velar,.1999.88-7135-091-X.38;
788 .Gjergji, Lush.Kochac Zyc Swiadczyc :.Gorle ::Velar,.1999.88-7135-091-X.38;
789 .Glowatzky, Herbert.Pobádaní milosrdenstvom.Lipsko:Meinwerk - Verlag.1960..09;
790 .Gnip, Jozef.páter František Paňák SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-595-4.12;
791 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.39;
792 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.39;
793 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.45;
794 .Goda, Gábor,1911-1996.Šaty nerobia človeka /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1962..67;
795 .Gogoľ N. V..Mŕtve duše.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1946..74;
796 .Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.2002.80-7266-110-8.františkánske;
797 .Gogola, Jerzy Wiesław.Teológia spoločenstva s Bohom.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2004.80-89138-20-9.26;
798 .Gomes, Pereira.Riečne ramená /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1960..64;
799 .Goncourt, Edmond de,1822-1896.Herečka Faustinová ;.Bratislava ::Tatran,.1970..55;
800 .Gor, Gennadij Samojlovič,1907-1981.Rozpečetěný čas :.Praha ::Svět sovětů,.1963..67;
801 .Gorbačev, Michail Sergejevič,1931-.Perestroika :.New York ::Harper and Row,.1987.0-06-039085-9.66;
802 .Gordon, Allan.Skalpel a meč.Bratislava:Mladé letá.1958..63;
803 .Gordon, Robert, 1942- - autor.Duch svatý.:Albrechtice :.1995.80-7112-029-4.25;
804 .Gorkij, Maxim.Příběhy o lásce.Praha:Mladá fronta.1949..64;
805 .Gottheinerová Till, Tryml Sergej.Handbook of Englisch Conversation.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1974..73;
806 .Goytisolo, Juan.Na predmestí Barcelony.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..64;
807 .Graf, Oskar Maria,1894-1967.Únik do prostřednosti /.Praha ::Svobodné slovo,.1966..55;
808 .Gráf, Štefan.Jur Jánošík.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..55;
809 .Gráf, Štefan,1905-1989.Jur Janošiak /.Bratislava ::Tatran,.1972..71;
810 .Gráfel, Ľudovít.Nec arte nec marte.Komárno:Mestský úrad; NEC ARTE.2006.8096793012 (viaz.); 80-967930-2-0;80-967930-1-2.23;
811 .Graham, Greene.Ministerstvo strachu.:Kentaur/Polygrafia.1993.80-85285-49-5.52;
812 .Granat, Wincenty,1900-1979.K člověku a Bohu v Kristu :.Řím ::Křesťanská akademie,.1981..29;
813 .Graubner Jan.Proste Pána žně.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1998..26;
814 .Graun, Engelbert.Anton Paduánsky.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-009-5.františkánske;
815 .Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5.františkánske;
816 .Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.25;
817 .Green, Thomas H..Piť z vyschnutej studne.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4.25;
818 .Green, Thomas, SJ.Temnota na trhovisku.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-280-5.24;
819 .Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970..08;
820 .Greene, Graham,1904-1991.Náš člověk v Havaně /.Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,.1961..47;
821 .Greene, Graham,1904-1991.Tichý Američan /.Praha ::Mladá fronta,.1957..47;
822 .Greene, Graham1904-1991.Moc a sláva.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..48;
823 .Gregor, Jozef.Prečo sme sa rozišli s náboženstvom.Banská Bystrica:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry.1962..66;
824 .Gregor, Manfred,1929-.Most /.Praha ::Práce,.1974..52;
825 .Gregorčok, Igovän Andrej,1916-1998.Práca kronikára /.Martin ::Osveta,.1958..64;
826 .Gregorová, Hana,1885-1958.Ženy.Bratislava:Novum.1946..65;
827 .Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.O pravej úcte k Panne Márii.Košice:Vienala.1993.8096724908 (brož.); 80-967249-0-8.45;
828 .Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.45;
829 .Grigorovič, Dmitrij Vasil\'jevič,1822-1899.Neborák Anton /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1961..52;
830 .Grilli, Massimo.Evanjelium pocestného.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2016.9788089120475 (brož.); 978-80-89120-47-5.36;
831 .Grilli, Massimo.Skutky apoštolov, cesta Slova.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2016.9788089120482 (brož.); 978-80-89120-48-2.36;
832 .Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8.25;
833 .Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.32;
834 .Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.32;
835 .Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.32;
836 .Gróf, Ivan, SDB.Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.32;
837 .Gróf, Ivan, SDB.O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.32;
838 .Gróf, Ivan, SDB.O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.32;
839 .Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.32;
840 .Gróf, Ivan, SDB.Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.26;
841 .Gróf, Ivan, SDB.Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.32;
842 .Grudniok, Franciszek.Jas utrpenia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-021-1.25;
843 .Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.39;
844 .Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.2000.80-7114-442-8.18;
845 .Grun, Anselm.Daruj mi široké srdce _ Modlitby. .Trnava :Dobrá kniha.2009.978-80-7141-649-4.18;
846 .Grun, Anselm.Duchovné vedenie u Otcov púšte.Bratislava:Serafín.2004.80-85310-81-3.18;
847 .Grun, Anselm.Hľadanie vnútornej rovnováhy.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-063-4.18;
848 .Grün, Anselm.Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-050-9.18;
849 .Grün, Anselm.Kniha otázok a odpovedí. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-696-8.18;
850 .Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.františkánske;
851 .Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.františkánske;
852 .Grun, Anselm.Myšlenky na každý den.Praha:Portál.1998.80-7178-278-5.18;
853 .Grün, Anselm.Obrazy premenenia.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-76-7.26;
854 .Grün, Anselm, 1945-.Umění stárnout.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-316-6.21;
855 .Grün, Anselm, 1945- - autor.V půli cesty :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-569-1.22;
856 .Grün, Anselm,1945-.and quot;Čo mám robiť? and quot;.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417347 (viaz.); 978-80-7141-734-7.18;
857 .Guardini, Romano.Modlitba Páně : odraz Kristova nitra jako poselství pro naší dobu.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-522-5.26;
858 .Guardini, Romano.O modlitbe.Praha:ČKCH.1970..26;
859 .Guardini, Romano.Ruženec naší Paní.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-543-8.45;
860 .Guerrazzi, Francesco Domenico,1804-1873.Obliehanie Florencie /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1960..66;
861 .Guitton, Jean.Portrét Marty Robinovej.:.1986?..05;
862 .Gulbranssen, Trygve.So Smrtnej hory fúka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..52;
863 .Günter, Ernst.Tajomstvo zdravia a dlhého života.Bratislava:Fórum zdravej výživy.1994.80-7114-034-1.48;
864 .Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.06;
865 .Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..27;
866 .Günthör, Anselm, 1911- .Morálna teológia. II/a :.Rím:SÚSCM.1990..27;
867 .Gustavo, Parisciani..Svatý Josef Kopertinský : patron studentů.:Konvent minoritů.2003.80-903395-0-6.09;
868 .Gwyn, Griffin.Boží vyvolenci.:Slovenský spisovateľ.1962..51;
869 .Gyr, Meinrad SJ.Obnovte se v Duchu : 8 dní ticha na způsob duchovních cvičení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-46-4.25;
870 .Haas, Rudolf.Sibírsky trestanec.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2011.9788018007372; 978-80-18-00737-2.47;
871 .Habberton, John,1842-1921.Helenine deti /.Bratislava ;; T. Sv. Martin ::Ján Horáček,.1942..51;
872 .Habe, Hans.Aj keď tisíce padnú /.Bratislava ::Vydavateľstvo politickej literatúry,.1965..51;
873 .Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0.58;
874 .Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-43-8.05;
875 .Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované slnko.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-39-X.05;
876 .Haemmerling, Konrad,1888-1957.Muž ktorý sa volal Shakespeare /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1961..51;
877 .Haesele, Mária.Eucharistické zázraky.:GENEZIS.1991.80-85220-38-5.26;
878 .Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.46;
879 .Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.25;
880 .Hahn, Scott.Veľa je povolaných . Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8.24;
881 .Hailey, Arthur.Kolesá.:Slovenský spisovateľ.1974..52;
882 .Hais, Karel.Anglická mluvnice : stručný přehled.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-24717-2.73;
883 .Hais, Karel.Anglicko český česko anglický kapesní slovník.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1974..73;
884 .Háj, Felix, 1887-1934 .Školák Kája Mařík. |n III. díl.:Praha :.1990.80-900100-3-2.08;
885 .Háj, Felix, 1887-1934 - autor.Školák Kája Mařík. |n II. díl.:Praha :.1990.80-900100-2-4.08;
886 .Háj, Felix, 1887-1934 - autor.Školák Kája Mařík. |n II. díl.:Praha :.1990.80-900100-2-4.48;
887 .Hála, Ján,1890-1959.Pod Tatrami /.Liptovský Sv. Mikuláš ::Tranoscius,.1948..38;
888 .Haľamová, Maša,1908-1995.Červený mak.Bratislava:Sväz slov. študentstva.1932..51;
889 .Halas, František,1901-1949.Naše paní Božena Němcová :.Praha ::Československý spisovatel,.1984..51;
890 .Halás, Štefan.Osobnosť profesora Hlaváča.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-414-4.14;
891 .Haľko, Jozef (1964).Tam,kde zomrel Peter. Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.47 b;
892 .Halldór Laxness,1902-1998.Salka Valka /.:.1985??..61;
893 .Hammet, Dashiell.Krvavá žatva.Bratislava:Tatran.1967..74;
894 .Hamsun, Knut,1859-1952.Viktória :.Bratislava ::Mladé letá,.1973..51;
895 .Hana, Gregorová.Radosť bez tône a slzy vekov.:Buocik.1945..51;
896 .Hana, Zelinová.Alžbetin dvor.:Slovenský spisovateľ.1975..49;
897 .Hannan, Peter.Prejavy Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-99-6.25;
898 .Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad.1988..31;
899 .Hanus, Ladislav.Jozef Kútnik-Šmálov.Spišské Podhradie:Kňazský seminár J. Vojtaššáka.1992.80-7142-005-0.24;
900 .Hanus, Ladislav.Pokonštantínska Cirkev.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-280-8.33;
901 .Hanus, Ladislav.Princíp pluralizmu.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-204-2.20;
902 .Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X.20;
903 .Hardick, Lothar .Výklad reguly.:.1987?..františkánske;
904 .Hardy Schilgen.Mladí hrdinovia.:Posol.1947..08;
905 .Hardy Schilgen.Ty a On.:Posol Božieho srdca.1948..22;
906 .Hargaš, Michal.Medžugorie.Bratislava :Magnificat.2008.978-80-967740-8-1.46;
907 .Harris, Alex.Robiť ťažké veci.[S.l.]:Kumran.2011.978-80-89487-11-0;9788089487110 (brož.); 978-80-89487-11-0.24;
908 .Hartley, Bernard.Streamline English :.Oxford ::Oxford University Press,.1988.0-19-432221-1.73;
909 .Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 1.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-61-6.72;
910 .Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 1.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-61-6.73;
911 .Hartog, Jan de,1914-2002.Hledá se levá noha /.Praha ::Mladá fronta,.1966..51;
912 .Hatala, Ladislav.\"-postavme si kostol\".[S.l.]:[s.n.].1997..25;
913 .Hauptmann, Gerhart.Kacír zo Soany.Bratislava:SVKL.1957..52;
914 .Hausner, Milan.Duševně nemocný mezi námi.Praha:Státní zdravotnické nakladatelství.1969..26;
915 .Havel, Václav.O lidskou identitu.Praha:Rozmluvy.1990.0 946352 04 6;0-946352-04-6.19;
916 .Havelka, Emanuel,1873-1956.I princezny mají děti :.Praha ::Otto,.1947..47;
917 .Havlíček, Jaroslav,1896-1943.Petrolejové lampy.Praha ::Odeon,.1983..48;
918 .Havrilla, Mikuláš.Tvoje dni sú spočítané.Košice:Slovo.1995.80-85291-16-9.45;
919 .Hawkey, Raymond.Vedľajší účinok.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2011.9788018003466; 978-80-18-00346-6.48;
920 .Hayden, Christopher.Modlit se s Písmem.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-810-0.35;
921 .Häring, Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..25;
922 .Hečko, František,1905-1960.Červené víno.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1952..48;
923 .Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969..20;
924 .Heinrich Boll.Biliard o pol desiatej. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..74;
925 .Heinrich, Kraft.Slovník starokresťanskej literatúry.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-048-9.26;
926 .Henri Marrou.Svatý Augustin.Paríž:Nakladatelství SEUL.1955..03;
927 .Henry, O.,1862-1910.Spomienky žltého psa a iné poviedky /.Bratislava ::SVKL,.1961..47 a;
928 .Henryk Sienkiewicz.Ohňom a mečom I.. Bratislava:Tatran.1988..50;
929 .Herbeck, Peter.Čo hovorí Duch?. Familiaris:Bratislava.1997.80-967813-0-8.25;
930 .Herbert, George Wells.Příběh pana Pollyho. Láska a pan Lewisham.:Odeon.1988..74;
931 .Heriban, Jozef, SDB.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1995.80-85405-36-9.34;
932 .Heriban, Jozef, SDB.Bibliografická príručka pre štúdium svätého písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..34;
933 .Heriban, Jozef, SDB.Príručný lexikon Biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..36;
934 .Heriban, Jozef, SDB.Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..24;
935 .Herout, Jaroslav.Staletí kolem nás : Přehled stavebních slohů.Praha:Panorama.1981..37;
936 .Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..24;
937 .Heske, Jozef.Hnutie Svetlo-Život na Slovensku.:Grafotlač.1999.80-968141-4-1.26;
938 .Heufelder, Emanuel Maria.Slobodná pre Boha.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-031-4.05;
939 .Hevenesi, Gábor,1656-1715.Citáty a reflexe k dennímu zamyšlení /.Řím ::Křesťanská akademie,.1982..26;
940 .Hevenesi, Gabriel.Iskry sv. Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-530-8.26;
941 .Heym, Stefan,1913-2001.Prípad Glasenapp /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1961..65;
942 .Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.11;
943 .Hinn, Benny.Pomazanie..Humenné:Kresťanské spoločenstvo.2000.80-89098-04-5.26;
944 .Hlavacek, Lubos. [from old catalog].Nesmrtelni ve filmu;.Praha,:Orbis,.1961...47;
945 .Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-034-3.11;
946 .Hlaváč, Ľudovít.Vymokliny c Ľudovít Hlaváč ; Aut. obál. Veronika Rónaiová.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-87-8.14;
947 .Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7.10;
948 .Hlinická, Jarmila.Pištolníci a kovboji.Bratislava:Smena.1970..65;
949 .Hlinka Anton SDB.Na cestu.Mnichov:Sabina.1981..25;
950 .Hlinka, Anton,.Svetlo z Lisieux.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-08-2.02;
951 .Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977.80-85405-50-4.18;
952 .Hlinka, Anton, SDB.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.18;
953 .Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-96-7.životopisy svatých;
954 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.18;
955 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 4. Bratislava:Alfa.1994.80-05-01130-X.18;
956 .Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6.31;
957 .Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky.. Vyd. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-56-3.18;
958 .Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..26;
959 .Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..26;
960 .Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5.životopisy svatých;
961 .Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5.životopisy svatých;
962 .Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.07;
963 .Hocken, Sheila.Ema a ja.Bratislava:Smena.1982..47;
964 .Hodr, Václav.Italsko-český a česko-italský slovník.Praha:Státní pedagogické nakl..1990.80-04-23408-9.73;
965 .Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus,1776-1822.Slečna Scuderi.Martin:Academia.1932..47;
966 .Hochmann František.Putování praotcú.Praha:Česká katolická Charita.1986..15;
967 .Hochmann František.Zahrada Eden.Praha:ČKCH.1989..20;
968 .Hochmann, František.Na počátku : Biblická odpověď na otázku po začátku.Praha:Ústř.církevní nakl..1989..34;
969 .Hochmann, František.Svazek dvanácti kmenů : III.. Osídlení zaslíbené země izraelským lidem. Praha:ČKCH.1988..34;
970 .Hochmann, František,1920-1992.Láska v Písni nejkrásnější /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1984..34;
971 .Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.františkánske;
972 .Holec, Roman .Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť.:Matica slovenská.1997.80-7090-436-4.41;
973 .Holka, Peter,1950-.Leto na furmanskom koni /.Bratislava ::Mladé letá,.1986..51;
974 .Holková Marie.Novéna ke svaté Anežce České.Praha:Česká katolická charita.1989..06;
975 .Holková, Marie.Kdyby lásky neměl : Vyprávění ze života A.C.Stojana.Brno:Cesta.1991.80-85319-14-4.09;
976 .Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..25;
977 .Hollanek, Adam,1922-1998.Katastrofa na slunci Antarktidy /.Praha ::Naše vojsko,.1960..51;
978 .Hollý, Ján.Na slovenský národ.Bratislava:.1957..69;
979 .Holzner Josef.Svätý Pavol.Trnava:SSV.1945..15;
980 .Honek Alois.Žijem vo viere v Božieho Syna.Banská Bystrica:nie je uvedený.1991..25;
981 .Honek Alois.Žiji ve víře v Syna Božího.Praha:ČKCH.1988..26;
982 .Höppnerová, Věra.Němčina pro jazykové školy 2 : 2.díl. : Der,die,das.Praha:Státní pedagogické nakl..1981.80-04-26157-4.73;
983 .Horák, Alexander.Apoštoli Slovienov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1963..07;
984 .Horák, Jozef.Biele ruky.:Tatran.1966..51;
985 .Horák, Jozef.Povesti spod Sitna.Bratislava:Mladé letá.1987..51;
986 .Horák, Jozef.Smrť kráča k zlatému mestu.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2011.9788018007396; 978-80-18-00739-6.74;
987 .Horák, Jozef.Zlaté mesto.Bratislava:Slovenský Tatran.1974..47;
988 .Horák, Jozef,1907-1974.Lukavická škola /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1962..51;
989 .Horák, Jozef,1907-1974.Strieborné hlbiny :.Bratislava ::Mladé letá,.1962..47;
990 .Hořká, Ludmila,1892-1966.Dolina /.Praha ::Lidová demokracie,.1962..47;
991 .Hranička, Jaroslav.Jan XXIII. /.Praha ::Svoboda,.1966..08;
992 .Hrbata Josef.Světlo v temnotách.Řím:Křesťanská akademia.1980..26;
993 .Hrbata Josef, Dr..Cestou domu (Žid 11, 16).Řím:Velehrad - Křesťanska akademie.1979..26;
994 .Hrbata, Josef.Klíč ke Starému zákonu.Thaur:Österreichischer Kulturverlag.1990..26;
995 .Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).26;
996 .Hrbata, Josef,1924-.Setba a žeň :.Řím ::Křesťanská akademie,.1977..26;
997 .Hromják, Ľuboslav,(1976-).Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka.Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2012.9788089170418 (brož.);978-80-89170-41-8.08;
998 .Hromník, Milan, SJ.Obetovali svoj život. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-702-6.09;
999 .Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Chlieb.Martin:Matica slovenská.1931..47;
1000 .Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Jozef Mak.Martin:Matica slovenská.1936..47;
1001 .Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Podpolianske rozprávky.Martin:Matica slovenská.1935..47;
1002 .Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Sedem sŕdc.Martin:Živena.1934..47;
1003 .Hrubín, František, 1910-1971.Srpnová neděle.:Praha : Artur.2011..978-80-87128-59-6.47;
1004 .Hruška Blahoslav.Pod Babylónskou věží.Praha:Práce.1987..08;
1005 .Hrušovská, Alžbeta.Ruže uprostred zimy.Staré Hory:Kláštor Bosých Karmelitánov.2016.9788097234447 (viaz.); 978-80-972344-4-7.37;
1006 .Hrušovská, Alžbeta.Ruže uprostred zimy.Staré Hory:Kláštor Bosých Karmelitánov.2016.9788097234447 (viaz.); 978-80-972344-4-7.02;
1007 .Hrušovský, Ján.Jánošík.Praha:Leopold Mazáč.1935.9788018020715; 978-80-18-02071-5.48;
1008 .Hrušovský, Ján.Ruže a trón.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018016800; 978-80-18-01680-0.48;
1009 .Hrušovský, Ján.Ruže a trón.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018016800; 978-80-18-01680-0.47;
1010 .Hrušovský, Ján,1892-1975.Pohroma :.Praha ::Vyšehrad,.1974..47;
1011 .Hrušovský, Ján,1892-1975.Pohroma :.Praha ::Vyšehrad,.1974..47;
1012 .Hrušovský, Ján,1892-1975.Prípad poručíka Seeborna :.Bratislava ::Tatran,.1976..47;
1013 .Hrušovský, Ján,1892-1975.Rozmarné poviedky /.Bratislava ::Slov. spis.,.1974..47;
1014 .Hrušovský, Ján,1892-1975.Stála vojna, stála ... :.Bratislava ::Tatran,.1971..48;
1015 .Hrušovský, Ján,1892-1975.Stalo sa v našom mestečku a iné poviedky /.Bratislava ::Slov. spis.,.1957..47;
1016 .Hrůza, Jiří,1925-2012.Československá města :.Praha ::Olympia,.1976..44;
1017 .Hučko, Ladislav.Život je vzťah.:Nové Město.1997.80-85487-50-0.25;
1018 .Hudaček, Milan.Jezuiti.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-535-9.38;
1019 .Hudaček, Milan.Košickí mučeníci.:.2019.9788081911996; 978-80-8191-199-6.životopisy svatých;
1020 .Hudák, Pavol a kol..Dotyk radosti. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2009.978-80-89404-03-2.21;
1021 .Hudák, Pavol, SVD.Mučenica čistoty Anka Kolesárová. Košice:UPC.1999..09;
1022 .Hudák, Pavol, SVD.Mučenica čistoty Anka Kolesárová. Košice:UPC.1999..04;
1023 .Hugo, Victor, 1802-1885 - autor.Devadesát tři.:Praha :.2002.80-207-1104-X.48;
1024 .Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.26;
1025 .Hunermann.Matkin odkaz.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..45;
1026 .Hünermann, Vilém.Syn brusiče nožů.Brno:Cesta.1995.80-85319-38-1.04;
1027 .HÜNERMANN, Wilhelm.Blčiaci oheň. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..05;
1028 .Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-764-0.14;
1029 .Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9.08;
1030 .Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.františkánske;
1031 .Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.06;
1032 .Hünermann, Wilhelm,.Svätý Vincent de Paul, misionár lásky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-40-1.09;
1033 .Hünermann, Wilhelm,.Svätý Vincent de Paul, misionár lásky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-40-1.09;
1034 .Hünermann, Wilhelm, 1900-1975.Farář arský.:Kostelní Vydří :.2007.978-80-7195-112-4.14;
1035 .Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Otec vyhoštěných :.Český Těšín ::Cor Jesu,.1996..09;
1036 .Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Živé svetlo.:.2018.9788081613142; 978-80-8161-314-2.skrinka životopisy svätých;
1037 .Hurban Vajanský, Svetozár.Babie leto. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1957..49;
1038 .Hurban, Jozef Miloslav,.Obrazy zo života.Bratislava:SVKL.1956..47;
1039 .Hurban, Jozef Miloslav,1817-1888.Gotšalk.Praha:Leopold Mazáč.1935..47;
1040 .Huysmans, Joris Karl.Katedrála.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..47;
1041 .Hviezdoslav, Pavol Országh,.Krvavé sonety.Martin:Hviezdoslavova spoločnosť.1952..47;
1042 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Ežo Vlkolinský.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1953..47;
1043 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Ežo Vlkolinský.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1953..47;
1044 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hájnikova žena.Martin:Matica slovenská.1934..48;
1045 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hájnikova žena.Martin:Matica slovenská.1934..47;
1046 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Odkazy.Turčiansky Sv. Martin:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. MS.1949..47;
1047 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oráč a kosec.:.1964..50;
1048 .Hynek, R. W..Mysteria Božské tváře.Praha:Školské sestry OSF.1935..26;
1049 .Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl.1946..26;
1050 .Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Hořicí srdce :.Stará Říš ::Antonín Stříž,.1933..26;
1051 .Chalíl, Džibrán Džibrán.Blázen a jiné paraboly.:Dar Ibn Rushd.1994.80-900767-7-7.09;
1052 .Chalíl, Džibrán Džibrán.Prorok.:Gardenia.1993.80-85662-02-7.42;
1053 .Chalupa, Július.Posila v slove A. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-3-0.36;
1054 .Chalupecký, Ivan.Biskup Ján Vojtaššák :.:Verbum.1995??.978-80-971341-2-9.08;
1055 .Chalupecký, Ivan.Biskup Ján Vojtaššák :.:Verbum.1995??.978-80-971341-2-9.08;
1056 .Chalupecký, Ivan.Biskup Ján Vojtaššák :.:Verbum.1995??.978-80-971341-2-9.08;
1057 .Chalupecký, Ivan.V mene Božom. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Sp. Kapitula-Spišské Pohradie.2000.80-7142-078-6.26;
1058 .Chalupka, Jan.Bendeguz.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..47;
1059 .Chan, Francis.Bláznivá láska. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-9-9.26;
1060 .Chandler, Raymond, 1888-1959 - autor.Dáma v jezeře.:Praha :.1992.80-204-0327-2.50;
1061 .Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..20;
1062 .Charouz, Jindřich Zdeněk.Biskup-vyznavač :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1991..09;
1063 .Chata, Jozef (Búda, Jozef).Ohnisko lásky 2. diel.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..25;
1064 .Chautard, Dom.Čo je dušou každého apoštolátu?.:.1989?..26;
1065 .Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.Přerov:Bonus A.1927..26;
1066 .Chautard,J.B..Činný a vnitřní život.Rím:Velehrad- Křěstanská akademie.1980..29;
1067 .Chesterton, Gilbert Keith.Klub zneuznaných mužu.Praha:Vyšehrad.1972..49;
1068 .Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3.františkánske;
1069 .Chesterton, Gilbert Keith.Vybrané essaye.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..47;
1070 .Chevalier, Haakon,1902-1985.Človek ktorý chcel byť bohom /.Bratislava ::Slov. vyd. krás. lit.,.1962..49;
1071 .Chevalier, Jules.Sestra Apolónia Andriveau a Škapuliar umučenia. .Nitra :Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.2009.978-80-970127-2-4.04;
1072 .Chevrier, Pierre.Saint Exupéry /.Praha ::Vyšehrad,.1986..49;
1073 .Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..03;
1074 .Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9.28;
1075 .Chmeľ, Alojz, OAD.Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša.Trnava: Augustiniánske nakladateľstvo .1993.80-7162-009-2.04;
1076 .Chovanec, Vlastimil.Kvetinky svätého Hanibala Máriu Di Francia.Prešov:VMV.2004.80-7165-453-1.08;
1077 .Chrenková, Edita.Rusko-slovenský slovensko ruský vreckový slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1982..72;
1078 .Christiaan, Barnard.Nežiadúci.:Smena.1986..74;
1079 .Chrobák, Vladimí­r.Martin Križan - medzi Kivarmi v ekvádorskom pralese.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-072-6.07;
1080 .Chuda, Michal.Láska je dom bez zatvorených dverí. Nové mesto:Bratislava.1993.80-85487-11-X.48;
1081 .Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.1993.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3.františkánske;
1082 .Ibrahim, Ayad.Izrael a Kresťania.s.l.:s.n..1990??..25;
1083 .Ignác z Loyoly,1491-1556.Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského /.Trnava ::Posol BSJ,.1945..06;
1084 .Ignác, z Loyoly.Duchovní cvičení.Řím:Křesťanská akad..1990..10;
1085 .Iĺja, Erenburg.V Prietočnej uličke.:Slovenský spisovateľ.1965..53;
1086 .Iľja, Iľf.12 stoličiek.:SPKK.1948..48;
1087 .Iľja, Iľf.12 stoličiek.:SPKK.1948..49;
1088 .Iľja, Iľf.Zlaté teľa.:Európa.2002.80-88897-83-1.48;
1089 .Inovecký Jozef.Golgotha ist ganz nahe.Freiburg/Schweiz:Kanisius - Verlag.1967..31;
1090 .Irving Stone.Agónia a extáza. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..47 a;
1091 .Irving, Stone.Agónia a extáza.:Slovenský spisovateľ.1963..12;
1092 .Irving, Washington,1783-1859.Povesť z Ospanlivej kotliny /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1959..47 a;
1093 .Isaac, Asimov.Konec věčnosti.:Albert.1993.80-85834-02-2.63;
1094 .Istrati, Panait,1884-1935.Noc v močiari /.Bratislava ::Slov. spis.,.1971..43;
1095 .Ivan, Cindori.Kam smeruje tvoj život?.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-239-2.25;
1096 .Ivan, Kňaze.Deti prírody.:Nádej.1993.80-7120-025-5.42;
1097 .Ivan, Krasko.Lyrické dielo.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..69;
1098 .Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník.:Cesty.2002.80-7181-768-6.37;
1099 .Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník A-F.:Cesty.2002.80-7181-618-3.37;
1100 .Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník G-L.:Cesty.2002.80-7181-659-0.37;
1101 .Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník M-R.:Cesty.2002.80-7181-708-2.37;
1102 .Ivan, Sergejevič Turgenev.Otcovia a deti.:Tatran.1969..50;
1103 .Ivančić, Tomislav.Poď za mnou. Stretnutie s Ježišom Kristom na krížovej ceste.. Združenie Jas:Zvolen.1995.80-88795-03-6.10;
1104 .Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.26;
1105 .Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie,východisko šťastného života. Združenie Jas:Zvolen.1997.80-88795-40-0.25;
1106 .Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.31;
1107 .Ivančić, Tomislav(1938-).Uzdravenie skrze odpustenie.Zvolen:Jas.2012.9788089219285 (brož.);978-80-89219-28-5.24;
1108 .Ivančič.Zustaňte ve mně, a ja´ve vás.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1994..25;
1109 .Ivančič, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:JAS.1993.80-900548-6-2.10;
1110 .Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.Zvolen:Jas.1993.80-900548-8-9.24;
1111 .Ivanov, Vsevolod Vjačeslavovič,1895-1963.Fakírove dobrodružstvá /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1963-1964..48;
1112 .Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X.14;
1113 .Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.15;
1114 .Jack, London.Mořský vlk.:Odeon.1975..64;
1115 .Jacobs, Immanuel.Israel.Münsterschwarzach:Vier-Türme.1990.3-87868-418-5.41;
1116 .Jacobs, Immanuel.Israel.Münsterschwarzach:Vier-Türme.1990.3-87868-418-5.44;
1117 .Jacobsen, Jens Peter,1847-1885.Niels Lyhne /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1959..48;
1118 .Jacobsen, Jörgen Frantz.Barbora.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..48;
1119 .Jakábová, Anna.Muškáty /.Bratislava ::Príroda,.1983..42;
1120 .Jakub Loew.Ježiš nazývaný Kristus.:Rím.1975..26;
1121 .James, Henry,1843-1916.Washingtonovo námestie /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1971..48;
1122 .Ján Buchta.Stretnutie s Edith Steinovou.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-018-7.životopisy svatých;
1123 .Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas.1944..25;
1124 .Jan Pavel II..Tertio millennio adveniente : Apoštolský list O přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.Praha:Zvon.1995.80-7113-126-1.33;
1125 .Ján Pavol.Brehy duše c Karol Wojtyla ; Vlastimil Kovalčík, Vincent Hložník, Jozef Gális.Bratislava:Smena.1990.80-221-0220-2.47 b;
1126 .Ján Pavol II.Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru .Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989..33;
1127 .Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.33;
1128 .Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7.33;
1129 .Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.33;
1130 .Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.47 b;
1131 .Ján Pavol II,.Ut unum sint : encyklika Jana Pavla II.o ekumenickém úsilí z 25. května 1995.Praha:ZVON.1995.80-7113-140-7.33;
1132 .Ján Pavol II,.Vám, moji najmilší.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6.33;
1133 .JÁN PAVOL II. .Encyklika Slavorum Apostoli pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom, rehoľným rodinám a všetkým kresťanským veriacim na pamiatku evanjelizačného diela svätých Cyrila a Metoda po jed. :[Citta del Vaticano] : Tipografia Poliglotta Vaticana.1985. - ..33;
1134 .Ján Pavol II..Apoštolská exhortácia svätého otca Jána Pavla II. Dar vykúpenia Redemptoris Donum.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..33;
1135 .Ján Pavol II..Apoštolský list svätého Otca Jána Pavla II. o dôstojnosti a povolaní ženy mulieris dignitatem.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1991..33;
1136 .Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.33;
1137 .Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..33;
1138 .Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.33;
1139 .Ján Pavol II..Dar vykúpenia Redemptoris donum.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1984..33;
1140 .Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..33;
1141 .Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1.33;
1142 .Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.33;
1143 .Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.33;
1144 .Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.33;
1145 .Ján Pavol II..Encyklika o ľudskej práci Laborem Exercens.Rím:SÚCM.1984..33;
1146 .Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-193-5.33;
1147 .Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4.33;
1148 .Ján Pavol II..Encyklika Svätého Otca Jána Pavla II. o sociálnej starostlivosti cirkvi Sollicitudo rei socialis.Rím:SÚCM.1989..33;
1149 .Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2.33;
1150 .Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-06-4.33;
1151 .Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.33;
1152 .Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.33;
1153 .Ján Pavol II..Jeseň života.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-39-0.34;
1154 .Ján Pavol II..Ježiš Nazaretský.Bratislava:nové mesto.1997.80-85487-51-9.33;
1155 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980..33;
1156 .Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..33;
1157 .Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1983.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..33;
1158 .Ján Pavol II..Matka Vykupiteľa.Redemptoria Mater..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..33;
1159 .Ján Pavol II..Milovanému slovenskému národu. Badín:KS.2004.80-967172-7-8.47 b;
1160 .Ján Pavol II..Modlitba svätého Otca Jána Pavla II. z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1982..33;
1161 .Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.33;
1162 .Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.33;
1163 .Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.33;
1164 .Ján Pavol II..Pápež odpovedá.Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..33;
1165 .Ján Pavol II..Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-280-X.33;
1166 .Ján Pavol II..Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-280-X.33;
1167 .Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca mladým na celom svete pri príležitosti .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-221-4.33;
1168 .Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.33;
1169 .Ján Pavol II..Redemptoris missio.:Libreria editrice vaticana.1991..33;
1170 .Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7.47 b;
1171 .Ján Pavol II..Salvifici doloris.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..33;
1172 .Ján Pavol II..Ut unum sint.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-148-X.33;
1173 .Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.33;
1174 .Ján Pavol II..Vstaňte, poďme!. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-497-7.33;
1175 .Ján Pavol II..Zmierenie a pokánie. Reconciliatio et paenitentia. Exhortácia..Rím:SÚSCM.1985..33;
1176 .Ján Pavol1920-2005.Otvorte dvere Vykupiteľovi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..33;
1177 .Ján z Kríža.Duchovní píseň.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-436-9.30;
1178 .Ján z Kríža.Krátké spisy a korenspodence.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-183-1.30;
1179 .Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.25;
1180 .Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X.30;
1181 .Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2.30;
1182 .Ján z Kríža.Živý plamen lásky.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-435-0.30;
1183 .Janáč - Hrubý, Pavol.Katolický katechizmus..Bratislava ::Príroda,.1990.80-85198-07-X.25;
1184 .Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.25;
1185 .Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-07-00607-9.25;
1186 .Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.25;
1187 .Janáč - Hrubý, Pavol.Modlitba rodiny.Námestovo:Štúdio F.2003.80-968922-0-7.31;
1188 .Janáč - Hrubý, Pavol.Mučeník bez vyliatia krvi.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-969277-1-X.08;
1189 .Janáč - Hrubý, Pavol.Odkaz koncilu veriacim XXI. storočia.Spišská Kapitula:Rím.-kat. Bisk. úrad.2013..33;
1190 .Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7.25;
1191 .Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7.25;
1192 .Jančová, Mária,1908-2003.Bochník.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1950..49;
1193 .Jane, Austen.Pýcha a předsudek.:Vyšehrad.1986..63;
1194 .Jane, Austen.Pýcha a predsudok.:Media klub.1997.80-88772-47-8.63;
1195 .Janko, Jesenský.Láska a život.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..69;
1196 .Janko, Jesenský.Na zlobu dňa.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..69;
1197 .Janko, Jesenský.Pani Rafiková a iní.:Matica slovenská.1950..69;
1198 .Janko, Jesenský.Ženích a iné rozprávky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..69;
1199 .Jankovčin, Jozef.Spišský biskup Ján Vojtaššák a slovenská politika.Spišské Podhradie:[s.n.].1999..životopisy svatých;
1200 .Jánošová, M..Slávnostní príležitosti.Bratislava:Obzor.1981..42;
1201 .Jánošová, Marta.Malované jehlou.Praha:Práce.1985..42;
1202 .Janovs\'kyj, Jurìj Ìvanovyč,1902-1954.Jazdci /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1962..48;
1203 .Jaroslav Skála....až na dno!?. Praha:Avicenum.1988..74;
1204 .Jasieński, Bruno,1901-1939.Človek mení kožu /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1958..48;
1205 .Javorka, Ľubo.Rezonancie : Chvenie duše spoznané srdcom.Ružomberok :TESFO.2004.80-969087-4-X.22;
1206 .Jawień, Andrzej,(1920-2005).Profily :.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metody,.1979..48;
1207 .Jean-Jaques von Allmen s aut. kolektivem.Biblický slovník.Praha:Edice Kalich v Ústrředním církevním nakladatelství.1987..36;
1208 .Jefremov, Ivan Antonovič,1907-1972.Mlhovina v Andromedě.Praha ::Mladá fronta,.1960..49;
1209 .Jégé.Adam Šangala.:Tatran.1970..65;
1210 .Jégé,1866-1940.Adam Šangala.Martin:Matica slovenská.1928..49;
1211 .Jégé,1866-1940.Svätopluk ;.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1963..49;
1212 .Jeřábek, Čestmír.Někomu život, někomu smrt.Praha:Československý spisovatel.1963..51;
1213 .Jeřábek, Čestmír,1893-1981.Alespoň ve snu :.Praha ::Československý spisovatel,.1959..60;
1214 .Jeřábek, Čestmír,1893-1981.Hledači zlata :.Brno ::Blok,.1970..60;
1215 .Jeřábek, Čestmír,1893-1981.Kam jde tvá cesta :.Brno ::Blok,.1972..60;
1216 .Jeřábek, Čestmír,1893-1981.Odcházím, přijdu :.Praha ::Československý spisovatel,.1957..66;
1217 .Jeroným Horák.Ježíš v evangeliu podle Marka. Řím:Velehrad křesťanská akademie.1986..35;
1218 .Jeroným Horák.Ježíš v evangeliu podle Marka. Řím:Velehrad křesťanská akademie.1986..35;
1219 .Jeroným, - otec, 1907-1985 .Umění naslouchat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-72-3.25;
1220 .Jesenský, Janko.Demokrati.Bratislava:SVKL.1958..51;
1221 .Jesenský, Janko,1874-1945.Cestou k slobode :.V Liptovskom Sv. Mikuláši ::Tranoncius,.1946..51;
1222 .Jesenský, Janko,1874-1945.Malomestské rozprávky.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1948..51;
1223 .Ježková, Alena,1966-.Tichá srdce :.Praha ::Práh,.2013.978-80-7252-436-5.37;
1224 .Ježková, Alena,1966-.Tichá srdce :.Praha ::Práh,.2013.978-80-7252-436-5.37;
1225 .Jilemnický, Peter,1901-1949.Kronika.Bratislava:SNDK.1954..51;
1226 .Jindřich, František.Núž na hrdle.Praha:Naše vojsko.1959..51;
1227 .Job, Pavol.Don Bosco by vám poradil takto.Trnava:Kon-press.1999.80-85413-11-6.21;
1228 .Job, Pavol.Tebe Slovenská spieva krajina.Košice:KON - PRESS.1993.80-85413-16-7.46;
1229 .Jöckle, Clemens, 1950-.Blahoslavení milosrdní :.Strasbourg ::Éditions du Signe,.2009.978-2-7468-2028-9.37;
1230 .Johann, Wolfgang Goethe.Utrpenie mladého Werthera.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..64;
1231 .John Hunt.Výstup na Everest.Praha:Sportovní a turistické nakladatelství.1958..41;
1232 .John, Galsworthy.Moderná komédia.:Slovenský spisovateľ.1961..52;
1233 .John, Galsworthy.Tmavý kvet.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..63;
1234 .John, Jaromír.Večery na slamníku.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..59;
1235 .John, Knittel.El Hakim.:Smena.1994.80-221-0281-4.69;
1236 .Johr Pavel.Písně království 1.Rím:Velehrad - křesťanská akademie.1989..34;
1237 .Johr Pavel.Písně království 2.Rím:Velehrad - Křesťanská akademie.1989..26;
1238 .Johson, Jan.Keď sa nám zrútil svet:.s. l.:International Bible Society.2005.80-86755-05-3.24;
1239 .Jókai, Mór.Cigánsky barón.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1966..68;
1240 .Jókai, Mór,1825-1904.Rab Ráby.Bratislava:Csehszlov. Magyar Könyvkiadó.1954..60;
1241 .Jókai, Mór,1825-1904.Uhorský nabob /.Bratislava ::Tatran,.1966..60;
1242 .Jókai, Mór,1825-1904.Zoltán Kárpáthy /.Bratislava ::Tatran,.1970..68;
1243 .Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X.františkánske;
1244 .Josef Zvěřina ; odp.red. P.Novák..Teologie Agapé : 2.díl. Dogmatika.Díl 5.-10 : Dogmatika.Praha:Scriptum.1994.80-85528-20-7.25;
1245 .Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-477-8.33;
1246 .Jostein, Gaarder.Vita brevis.:SOFA.1999.80-85752-67-0.12;
1247 .Jozef Červeň.7777 myšlienok 2.časť.:.1998..25;
1248 .Jozef Luscoň.Titus, ideš!.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2017.978-80-8074-382-6.životopisy svätých;
1249 .Jozef Luscoň.Titus, ideš!.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2017.978-80-8074-382-6.životopisy svatých;
1250 .Jozef Šuppa.Vám, milovaní a povolaní-.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-123-X.28;
1251 .Jozef Tiňo.Exodus.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-766-8.36;
1252 .Józef, Augustyn, Jozef.Jak hledat a nalézat Boží vůli.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-312-5.28;
1253 .Jozef, Figura.Spod Tatier pod Fudžijamu.Záhreb:Logos .1987..09;
1254 .Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-049-X.11;
1255 .Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.24;
1256 .Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.24;
1257 .Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.24;
1258 .Judák, Viliam.Od Petrovho stolca k Veľkej Morave.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-930-6.07;
1259 .Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.životopisy svätých;
1260 .Judák, Viliam.Živé dedičstvo.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.97880-8135-016-0 (brož.);978-80-8135-016-0.07;
1261 .Július Pašteka.Konštantín.Bratislava:LUC.1999.80-7114-281-6.07;
1262 .Július, Pašteka.Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny.Bratislava:LUC.2002.80-7114-370-7.72;
1263 .JUNGWIRTH, Karel.Nemčina pre 10. postupný ročník.Bratislava:SPN.1955..73;
1264 .Juraj Potúček.Biblická konkordancia.:Slovenská biblická spoločnosť.1997.80-85486-21-0.36;
1265 .Juraj, Kuniak.Púť k sebe.:Skalná ruža.2003.80-967526-4-2.10;
1266 .Jurčovič, Fidél Ambróz, OFM.Smiať sa zakázané?. Juraj Mrocek:Bratislava.2003.80-968887-2-2.františkánske;
1267 .Jurij, German.Doktor Ustimenko.Bratislava:SVKL.1960..51;
1268 .Jurik, Rudolf.Mariánska hora v Levoči.Levoča:RkFú v Levoči.1948..46;
1269 .Jurina, Pavol Hrtus.Návrat na výšiny.Toronto, Ružomberok:Zahr. Matica slov., Lev.1991..68;
1270 .Jurko, Jozef (1950).Príď, Duchu lásky a pokoja.Poprad-Veľká:Slza.1998.80-88680-21-2.36;
1271 .Jurko, Jozef,1950-.Zjavujte Božiu lásku podľa odkazu koncilu.Kapušany:Bens.2016.9788089679157; 978-80-89679-15-7.25;
1272 .Jůzová, Eva.Severozápadní Čechy =.Praha ::Panorama,.1984..38;
1273 .Kačurová, Ivana.Poklady srdca : Príručka o modlitbe s deťmi.Bratislava :eRko.2004.80-88710-62-6.22;
1274 .Kadlec Jaroslav, prof. Dr..Bohemia sancta.Praha:Česká katolická charita.1989..08;
1275 .Kafka, Břetislav.Kultúra rozumu a vôle : Človek budúcnosti.Bratislava :ARS STIGMY.1992.80-85264-38-2.20;
1276 .Kalčík, Rudolf,1923-1980.Král Šumavy.Praha ::Československý spisovatel,.1983..60;
1277 .Kalinčiak, Jan.Knieža liptovské.Bratislava:SVKL.1960..60;
1278 .Kalinčiak, Ján.Reštaurácia.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1943..69;
1279 .Kalinčiak, Ján,1822-1871.Orava ;.Bratislava ::SVKL,.1957..69;
1280 .Kalinčiak, Ján,1822-1871.Púť lásky.Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1922..60;
1281 .Kalista, Zdeněk,1900-1982.Ctihodná Marie Elekta Ježíšova :.Řím ::Křesťanská akademie,.1975..09;
1282 .Kálmán, Mikszáth.Prípad mladého Nosztyho s Marikou Tóthovou.:Tatran.1966..64;
1283 .Kalwarczyk, Grzegorz(1941- )..Kościoły lewobrzeżnej Warszawy :.Warszawa ::Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy :; \"Studio Plus\". Oddział,.2004]..8391624072;83-916240-7-2.23;
1284 .Kamala, Markandaya.Nektár v site.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1963..74;
1285 .Kamenec, Ivan,1938-.Slovenský štát v obrazoch (1939-1945).Praha ::Ottovo nakladatelství.2008.9788073607005.23;
1286 .Kamenistý, Ján.Slová o modlitbe.Bratislava:Motýľ.2006.80-89199-47-X.25;
1287 .Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.24;
1288 .Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2.františkánske;
1289 .Káňa, Vašek,1905-1985.Cesty do života /.Praha ::Československý spisovatel,.1964..66;
1290 .Káňa, Vašek,1905-1985.Válkou narušení /.Praha ::Československý spisovatel,.1959..67;
1291 .Kapek, Miroslav,1926-1997.Hříšná kopa /.Praha ::Albatros,.1983..67;
1292 .Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0259-3.55;
1293 .Karl, Rahner.Skúsenosť ducha.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-175-3.26;
1294 .Karol Dzuriak.Stovka 100 Liptovského múzea v Ružomberku.Liptovský Mikuláš:REPROservis Kováč.2013.9788097009496 (viaz.); 978-80-9700944-9-6.47 b;
1295 .Karvaš, Peter.Polnočná omša.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1960..66;
1296 .Kasper, Walter,1933-.Úvod do viery.[Spišské Podhradie] ::Spišský kňažský seminár,.1991..26;
1297 .Kasper, Walter,1933-.Úvod do viery /.[Spišské Podhradie] ::Spišský kňažský seminár,.1991..26;
1298 .Kasprowicz, Jan.Hymny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..31;
1299 .Kašparů, Jaroslav Max, 1950- - autor.Třicet případů, aneb, Malé, bílé, kulaté.Brno ::Brno :.2007.978-80-7295-098-0.22;
1300 .Kašparů, Jaroslav Max, 1950- - autor.Vánoční proč, kdy, jak, kde.:V Kostelním Vydří :.2004.80-7192-923-9.10;
1301 .Kašparů, Jaroslav Max,(1950-).Malý kompas víry.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1995..26;
1302 .Katajev, Valentin.Belie sa plachta osamelá.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1946..66;
1303 .Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..26;
1304 .Kathy, C. Miller.Vitamín C od Boha.:Motýľ.1997.80-88775-40-X.09;
1305 .Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.25;
1306 .Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.25;
1307 .Katolícka cirkev.Sociálne encykliky:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6.33;
1308 .Katolícka Cirkev.Sväté písmo Starého i Nového zákona. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-152-8 ( 0-86516-335-9 ).36;
1309 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.KODEX KANONICKÉHO PRÁVA.Praha:ZVON.1994.80-7113-082-6.19;
1310 .Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8.33;
1311 .Katolická církev..Litera slovem oživená /.Praha ::Česká katolická charita,.1985..19;
1312 .Katrin Muchová.Themen (Glossar Deutsch-Slowakisch, 1.zv.).:Slovart.1991.80-85163-71-3.73;
1313 .Kavec, Matúš,1898-1980.V rudých hmlách :.Turčiansky Sv. Martin ::Nákladom Kníhtlačiarskeho účast. spolku,.1930..67;
1314 .Kavec, Matúš,1898-1980.V rudých hmlách :.Turčiansky Sv. Martin ::Nákladom Kníhtlačiarskeho účast. spolku,.1930..67;
1315 .Kawalec, Julian,1916-.Podvojný život /.Bratislava ::Vydav. polit. lit.,.1965..51;
1316 .Kazantzakis, Nikos,1883-1957.Kapitän Michalis :.:.1970??..60;
1317 .Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.25;
1318 .Keler, Gottfried.Traja spravodliví hrebenári a iné novely.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1950..60;
1319 .Kellermann, Bernhard,1879-1951.More.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1938]..60;
1320 .Kendera, Radislav.Ružomberok.Ružomberok:Profi.1993..41;
1321 .Kendrick, Stephen ; Kendrick, Alex.Dar lásky. .Bratislava :Vydavateľstvo Tatran.2009.978-80-222-0571-9.22;
1322 .Keszler, František.Moje srdce zostane s Vami : Život Božieho služobníka Jána Háma, Satmárskeho biskupa (1827-1857).Vrícko:Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.2007.978-80-969820-1-1.07;
1323 .Kibic, Karel,1930-.Historické radnice /.Praha ::Tisková, ediční a propagační služba MH,.1988..38;
1324 .Kielland, Alexander Lange,1849-1906.Jakub /.Praha ::Svoboda,.1951..51;
1325 .Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.67;
1326 .Klátik, Zlatko,1922-1990.Neodovzdaný odkaz /.Bratislava ::Mladé letá,.1961..51;
1327 .Klátik, Zlatko,1922-1990.Poetka detstva a bolesti :.Bratislava ::Mladé letá,.1957..51;
1328 .Kleist, Heinrich von,1777-1811.Michael Kohlhaas /.Bratislava ::Slov. nakl. krásnej lit.,.1963..51;
1329 .Kliman, Andrej,1902-1980.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses :.Bratislava ::Církevné nakladatelstvo,.1969..09;
1330 .Klímová-Fügnerová, Miroslava,1905-.Ohýbaj ma, mamko ... /.Bratislava ::Smena,.1959..22;
1331 .Klostermann, Karel.Ecce Homo !.Praha:Vyšehrad.1971..68;
1332 .Klotzová Justína.Boh sa prihovára k duši.Deggendorf:vdp.Hubert Josef HINTERMAIER.1993..25;
1333 .Kľučár, Michal (1920-1988).Traja košickí mučeníci.Košice:.1983..08;
1334 .Kluz, Władysław.47 rokov života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.9788071628804 (brož.); 978-80-7162-880-4.05;
1335 .Knapík, František.Odišiel, ale zostal s nami. Kaplánom u Jána Farkašovského. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-30-0.09;
1336 .Kneipp, Sebastian,1821-1897.Kneippova velekniha domácí a přírodní léčby :.Praha ::Orel,.1932..42;
1337 .Kocián, Václav.Už je tu ten čas _ 2. diel. .Zvolen :Združenie Jas.2009.978-80-89219-21-6.24;
1338 .Kocian, Václav.Zlatý kľúč v srdci Európy.Zvolen:Jas.2012.9788089219292 (brož.); 978-80-89219-29-2.24;
1339 .Kočánová, Mária.Ukradnuté šťastie a iné novely.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..51;
1340 .Kočanová, Mária,1890-1976.Raj srdca :.Bratislava ::Sväz sociálnych a sociálno-zdravotných spolkov,.1943..51;
1341 .Kočík, Jozef, SDB.Charakterológia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-184-2.21;
1342 .Koch, Ursula.Hildegarda z Bingenu.Bratislava:Lúč.2011.9788071148500 (viaz.);978-80-7114-850-0.11;
1343 .Kojnok, Eduard.Cesta k trvalému šťastiu.Rožňava:Biskupský úrad .1995??..25;
1344 .Koláček, Josef.Magnificat z Nového světa. Řím:Křesťanská akademie.1977..08;
1345 .Koláček, Josef, 1929-.Moravské exultet.Kostelní Vydří:KN.1990.80-900138-1-3.životopisy svatých;
1346 .Koláček, Josef, 1929-.Moravské exultet.Kostelní Vydří:KN.1990.80-900138-1-3.08;
1347 .Koláček, Josef,1929-.Martin Středa /.Český Těšín ::Cor Jesu,.1992..09;
1348 .Kolakovič.Božie podzemie.:Fatima.1994..životopisy svatých;
1349 .Kolář, Petr.Také se nerádi zpovídáte?.Praha:Societas.1994..26;
1350 .Kolářová,J..Maria ve světle ducha Svatého.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..46;
1351 .Kolbenheyer, Erwin Guido,1878-1962.Zo sna do života /.V Turč. Sv. Martine ::Živena,.1944..60;
1352 .Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád.1991..29;
1353 .Kollár, Jan.Vlastenec.:Matica slovenská.1952..69;
1354 .Kollár, Ján,1793-1852.Vrúcna ľúbosť :.Bratislava ::Tatran,.1984..67;
1355 .Kollárová, Zuzana.Stráže - známe, neznáme 1276-2001. Mestský úrad:Poprad.2001.80-968556-8-9.44;
1356 .Kollermann, Berhard.Mesto Anatol.Bratislava:SVKL.1960..68;
1357 .Kolvenbach, Peter-Hans .Verní Bohu a ľuďom.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2.25;
1358 .Koma, Štefan.Cieľ a Cesta.Námestovo:Štúdio F.2002.80-89070-02-7.26;
1359 .Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8.24;
1360 .Komenský, Jan Amos.Labyrint světa a ráj srdce.Praha:Nadace Lyry Pragensis.1998.80-7059-035-1.08;
1361 .Komorová, Mariana.Sklenená ovečka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-091-2.09;
1362 .Kondor, Luis.Sestra Lucia hovorí o Fatime.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1995..46;
1363 .Konference vyšších řeholních představených České republiky.Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Olomouc:MCM.1997..26;
1364 .Konfucius.A riekol Majster.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0089-1.70;
1365 .Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života.Bratrský život ve společenství.:Societas.1994..františkánske;
1366 .Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského.Láska smrťou nekončí. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-617-3.07;
1367 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X.františkánske;
1368 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.33;
1369 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.33;
1370 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.33;
1371 .Kongregácia pre klérus.Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-262-1.33;
1372 .Kongregácia pre vieroučné otázky.Dokumenty o teológii oslobodenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..33;
1373 .Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..33;
1374 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1.26;
1375 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.24;
1376 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v zápase stáročí.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-061-9.24;
1377 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.24;
1378 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.24;
1379 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LUC.1992.80-7114-064-3.24;
1380 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-028-7.24;
1381 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.24;
1382 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Sloboda ako dar - či záhuba? 2. diel.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-602-5.24;
1383 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.24;
1384 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9.24;
1385 .Kosecová, Cecília M..Spomienky.Bratislava:Sova.1996.80-967003-4-0.11;
1386 .Kosef Kubalík.Ježíš světlo národu.:Česká katolícka charita.1989..35;
1387 .Kosidowski, Zenon.Co rozprávali proroci.Bratislava:Obzor.1989.80-215-0006-9.11;
1388 .Kossak-Szczucka, Zofia.Nadšenci boží.Turčiansky Sv. Martin:Ján Horáček.1947..10;
1389 .Kossaková, Zofia.Beze zbraně.Praha:Vyšehrad.1973..50;
1390 .Kossaková, Zofia.Beze zbraně.Praha:Vyšehrad.1973..67;
1391 .Kossaková, Zofja.Malomocný kráľ. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2010.978-80-8110-852-5.65;
1392 .Košturiak, Ján,(1961-).Peniaze v rukách kresťana.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741648 (brož.);978-80-8074-164-8.26;
1393 .Koudelková, Jana - autor.Česká zastavení v Římě. Český poutní dům Velehrad : :Praha :.2000.80-7178-427-3.47 b;
1394 .Kouřimská, Milada,.Nemecká konverzácia a čítanie. SPN:Bratislava.1991.80-08-00421-5.73;
1395 .Kováč, Damián,1929-.Teória všeobecnej psychológie. (Cesty jej rozvíjania) /.Bratislava ::Veda,.1985..22;
1396 .Kováčik, Marián.kúpele Turčianske.Bratislava:Reklama Čedok.1970..41;
1397 .Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.13;
1398 .Kozičová, Zuzana.Beda porazeným. Bratislava:Nádej.1993.80-7120-014-X.67;
1399 .Kozičová, Zuzana.Žila som v tme.:Nádej.1991.80-7120-002-6.12;
1400 .Kozlov, Petr Kuzmič.Mŕtve mesto.Martin:Matica slovenská.1951..67;
1401 .Kožík, František.Kronika života a vlády Karla IV.,krále českého a císaře římského.Praha:Čs.spisovatel.1981..11;
1402 .Kožík, František, 1909-1997 - autor.Největší z Pierotů.:Praha :.1996.80-235-0081-3.56;
1403 .Kožík, František,1909-1997.Normální obraz srdce /.Praha ::Československý spisovatel,.1976..65;
1404 .Krajčík, Augustín.Sv. Alfonz M.de Liguori.Canada:.1980??..09;
1405 .Krajčík, Augustín, CSsR.Tvrdá škola.Bratislava:Slza.1992..01;
1406 .Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenského pravopisu.Bratislava:SAV.1991.80-224-0080-7.72;
1407 .Kráľ, Fraňo,1903-1955.Cesta zarúbaná.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1953..67;
1408 .Kráľ, Fraňo,1903-1955.Jano.Bratislava:SNDK.1955..74;
1409 .Kráľ, Janko,1822-1876.Moja pieseň.Martin:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. MS.1952..69;
1410 .Kranz, Gisbert.Svätý Augustín:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-181-X.03;
1411 .Krapka, Emil, SJ.Tajomstvá svätej omše.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-202-3.25;
1412 .Krasko, Ivan.Nox et solitudo.:Tatran.1975..70;
1413 .Krásnohorská, Eliška.Výbor z díla.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1956..70;
1414 .Krásnohorská, Eliška.Výbor z díla.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1956..70;
1415 .Kratochvíl, Miloš V.,1904-1988..Povídky lásky a smrti /.Praha ::Svoboda,.1968...67;
1416 .Kratochvíl, Miloš Václav,1904-1988.Veronika :.Praha ::Československý spisovatel,.1956..67;
1417 .Krčméry, Silvester, SF.To nás zachránilo.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-152-6.31;
1418 .Křelina, František.Klíče království.Praha:Vyšehrad.1971..60;
1419 .Kremenik, Anne.Good Shepherd.Pensylvania:Jednota Press.1998..41;
1420 .Kresánek, Jaroslav.Atlas liečivých rastlín a lesných plodov.Martin:Osveta.1988..40;
1421 .Kristína, Royová.Bez Boha na svete.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-03-1.26;
1422 .Kristmann Guðmundsson,1901-1983.Belasé pobrežie /.Bratislava ::Slov. spis.,.1966..51;
1423 .Křivohlavý, Jaro.Povídej-naslouchám.Praha:Návrat.1993.80-85495-18-X.22;
1424 .Křížková, Marie Rút.Žít jako znamení : Rozhovory s Josefem Zvěřinou.:Praha : Zvon.1995.80-7113-147-4.09;
1425 .Krleža, Miroslav,1893-1981.Čertov ostrov :.T. Sv. Martin ::Matica Slovenská,.1936..51;
1426 .Krysztofowicz, Michał M..Božia pochodeň.Bratislava:Post Scriptum.2016.9788089567553; 978-80-89567-55-3.05;
1427 .Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1946..25;
1428 .Kubka, Jiří,1924-.Klub nepřátel Ideokratu /.Praha ::Naše vojsko,.1960..52;
1429 .Kučera, Jiří .Vyznavač a mučedník Štěpán Trochta.:Portál.2006.80-7367-116-6 (Naše ISBN sa nezhoduje: 80-7178-116-6).05;
1430 .Kuchař, Leo P..Průlet ve stínu radaru : Vzpomínky na dvě tajná kněžská svěcení za dveřmi sousedovými.Brno:Petrov.1990.80-85247-03-8.životopisy svatých;
1431 .Kukučín, Martin.Dedinský román.:Matica slovenská.1952..69;
1432 .Kukučín, Martin,1860-1928.Mladé letá.Bratislava:SNDK.1953..67;
1433 .Kukučín, Martin,1860-1928.Rysavá jalovica.Martin:SÚ ĽUT.1953..67;
1434 .Kukučín, Martin,1860-1928.Tiene i svetlo /.Bratislava ::Sloven. vydav. krásnej literatúry,.1953..69;
1435 .Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny - Novovek : Obdobie absolutizmu a osvietenstva. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-2-1.24;
1436 .Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny : Súčasné obdobie (1914-2000). Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-09-9.24;
1437 .Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny \n [2] \p Raný kresťanský stredovek. Polypress:Levoča.2001.80-88704-37-5.24;
1438 .Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny \n [3] \p Zlaté obdobie kresťanského stredoveku. Polypress:Levoča.2001.80-88704-47-2.24;
1439 .Kumpf, Alfred.Pastyr a kormidelník.Praha:LD.1967..08;
1440 .Kuncewiczowa, Maria,1899-1989.Cudzinka /.Bratislava ::Tatran,.1974..66;
1441 .Kunhlová, Methoda.Učebnice esperanta.Praha:redakce časopisu českých esperantistu.1940??..73;
1442 .Kurjaková, Eva.História farnosti Zubrohlava 1770-2000.:VEK.2000.80-968341-3-4.41;
1443 .Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.26;
1444 .Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie loretánske : Rozbor a výklad - Suma mariológie.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-404-5.45;
1445 .Kútnik Šmálov, Jozef.Literárna kritika ako poznávanie a hodnotenie : Výber z diela 1.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-459-2.72;
1446 .Kyrinovičová Irena.Svätci na Slovensku.[S.l.]:I & I PR, s.r.o.,.2008..37;
1447 .L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..04;
1448 .La Grua, Matteo.Modlitba oslobodenia. .Zvolen :Združenie Jas.2010.978-80-89219-24-7.25;
1449 .La Mure, Pierre,1909-1976.Maliar z Moulin Rouge /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1972..61;
1450 .Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.37;
1451 .Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.37;
1452 .Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia III. 1986 - 1987.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1999.80-08-03006-2.37;
1453 .Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia IV. 1988 - 1990.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2000.80-08-03142-5.37;
1454 .Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.37;
1455 .Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.37;
1456 .Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik V. 1991-1993.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2001.80-08-03188-3.37;
1457 .Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.47 b;
1458 .Lacko, Michal.Gréckokatolíkom.Košice:BYZANT.1992.80-85581-00-0.07;
1459 .Lacko, Michal.Svätý Cyril a Metod.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..07;
1460 .Lackovič, Jozef, SJ.Fatima odkaz Panny Márie.:.1944..45;
1461 .Lackovič, Jozef, SJ.Fatima. Odkaz Panny Márie.Trnava:Posol BSJ.1948..45;
1462 .Laco, Zrubec.Posledný súboj.:Matica slovenská.2003.80-7090-699-5.57;
1463 .Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7.25;
1464 .ladislav Mňačko.Ja, Adolf Eichmann.:Politickej Literatúry.1961..52;
1465 .Ladislav, Mňačko.Ako chutí moc.:Slovenský spisovateľ.1968..68;
1466 .Ladislav, Mňačko.Kde končia prašné cesty.:Osveta.1963..68;
1467 .Ladislav, Nádaši Jégé.Cesta životom.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..49;
1468 .Ladislav, Nádaši Jégé.Kuruci a iné rozprávky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..49;
1469 .Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad.1970..13;
1470 .Lagerkvist, Pär,1891-1974.Kat a jiné povídky /.Praha ::NPL,.1965..56;
1471 .Lagerkvist, Pär,1891-1974.Trpaslík /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1963..67;
1472 .Lagerlöf, Selma,.Gösta Berling.Bratislava:Tatran.1973..67;
1473 .Lagerlöf, Selma,1858-1940.Löwensköldov prsteň.Martin:Živena.1945..67;
1474 .Lagerlofová, Selma.Anna Svardová.Turčiansky sv.Martin:Živena, vydavateľské družstvo.1945..67;
1475 .Lagerlofová, Selma.Cisár z Portugálie.Bratislava:SPKK.1950?..67;
1476 .Lagerlofová, Selma.Charlotta Lowenskoldová.Turčiansky sv.Martin:Živena, vydavateľské družstvo.1945..67;
1477 .Lagerlofová, Selma.Lovenskoldov prsten.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..67;
1478 .Lagerlőfová, Selma.Poklad pana Arne :.v Praze ::J. Otto,.1905..67;
1479 .Lagerlofová, Selma.Povesť o panskom sídle.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..67;
1480 .Lagin, Lazar.Patent AW.Praha:Svět Sovětu.1960..64;
1481 .Lachmanová, Kat.Kotva nádeje. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-37-9.31;
1482 .Lachmanová, Kat..Sila orodovnej modlitby. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-30-0.31;
1483 .Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0.31;
1484 .Lachmanová, Kateřina.O milosrdenstve.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-415-0.26;
1485 .Lainati, Chiara Augusta .Svätá Klára z Assisi. Bratislava:Serfaín.1994.80-85310-41-4.františkánske;
1486 .Lajčiak, Ladislav,1945-.Povestný černovský kostolíček.Ružomberok:Ján Šindléry - TESFO.2012.9788089253487 (brož.); 978-80-89253-48-7.09;
1487 .Lamanec, Anton.Folklór ako predpoklad ďalšej spolupráce.Svidník:Tlačiareň svidnícka.2006.80-969592-0-4.44;
1488 .Langenberg, Ruth.Engel.München:Prestel.2012..978-3-7913-4714-1.38;
1489 .Langer, František,1888-1965.Zázrak v rodine /.Bratislava ::Tatran,.1973..67;
1490 .Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva).45;
1491 .Lao, Še.Rikšiar.:Slovenský spisovateľ.1962..50;
1492 .Lara, Cardell.Chcela som nohavice.:Práca.1989.80-7094-189-8.51;
1493 .Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Ukaž mi svou tvář.Praha:Paulínky.2000.80-86025-23-3.26;
1494 .Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.45;
1495 .Lassilová, Maiju.Vstal z mŕtvych.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..67;
1496 .Latko, Albín.Čo ukrýval tajomný archív.[Martin]:Albín Latko.2010.9788097055998 (viaz.); 978-80-970559-9-8.74;
1497 .Lauček, Anton.Andrej. .Krivá :M-SERVIS.2009.978-80-969978-7-9.09;
1498 .Lauček, Anton.Anjelom svojim prikážem o tebe. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-080-8.08;
1499 .Lauček, Anton.Cez utrpenie. Peter Huba:Dolný Kubín.1997.80-88803-16-0.14;
1500 .Lauček, Anton.Katolícka moderna.Ružomberok:Katolícka univerzita.2003.80-89039-26-X.09;
1501 .Lauček, Anton.Slovenská literatúra pre deti a mládež v deväťdesiatych rokoch a na začiatku milénia (1990-2003).Ružomberok:Katolícka univerzita.2004.80-89039-87-1.09;
1502 .Lauček, Anton.Výrobný román : Schematickosť a dogmatickosť slovenského výrobného románu (1950 - 1955).Ružomberok:Katolícka univerzita.2004.80-89039-58-8.09;
1503 .Lavrenev, Boris Andrejevič,1891-1959.Štyridsiaty prvý /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1960..67;
1504 .Lawrence, D. H.1885-1930.Duha.Praha ::Argo,.1999.80-7203-127-9 .61;
1505 .Lazarová, Katarína,1914-1995.Interview s labuťami /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1966..67;
1506 .Lazarová, Katarína,1914-1995.Kavčie pierko /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1967..67;
1507 .Lazarová, Katarína,1914-1995.Kňažná z Lomúrie /.Bratislava ::Slov. spis.,.1964..65;
1508 .Lazi????an, Eugen,.Slowakei. Neografia:Martin.1997.80-85186-95-0.38;
1509 .Lazišťan, Eugen,.Slovakia. Neografia:Martin.1997.80-85186-94-2.38;
1510 .Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X.františkánske;
1511 .Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Pilátova žena.Praha:ČKCH.1971..08;
1512 .Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.25;
1513 .Le Sage, Alain René.História Gila Blasa de Santillane.Bratislava:SVKL.1955..43;
1514 .Leclerk, Eloi.Múdrosť chudáčika.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-054-0.františkánske;
1515 .Ledóchowska, Tereza.Na cestách obnovy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..05;
1516 .Lee, Nicky - Lee, Sila.Kniha o manželstve. .Pezinok :Familiaris.2011.978-80-89428-04-5.21;
1517 .Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.47 b;
1518 .Lehmann, Leonhard.František - mistr a učitel modlitby.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-358-3.františkánske;
1519 .Lehmann, Leonhard.František z Assisi vo svetle jeho listov.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-030-3.františkánske;
1520 .Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.06;
1521 .Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..26;
1522 .Lelotte, Fernand.Tajomstvo krásy života. 2 :.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..26;
1523 .Leloup, Jean-Yves.Slová z vrchu Athos. Petra:Prešov.2000.80-89007-08-2.25;
1524 .Lem, Stanisław,1921-2006.Invaze z Aldebaranu /.Praha ::Mladá fronta,.1961..56;
1525 .Lemaitre, Elisabeth.Zmysel pôstu.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-93-7.25;
1526 .Lencz, Ladislav.Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-308-1.46;
1527 .Lenčiš, Štefan.Milosrdní bratia v Spišskom Podhradí.:Spišský dejepisný spolok.1999.80-966964-4-0.14;
1528 .Lenin, V.I..Lenin spisy.Bratislava:Pravda.1978..65;
1529 .Léon-Dufour, Xavier .Slovník biblickej teológie.Zagreb, Bratislava:Kršćanska sadašnjost, Dobrá kniha.1990..36;
1530 .Leonov, Leonid M..Jazveci.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018014691; 978-80-18-01469-1.61;
1531 .Lepáček, Celestín Alojz, OFM.Františkáni v borbe za práva slovenského ľudu.Prešov:Serafínsky svet.1948..františkánske;
1532 .Lepáček, Celestín Alojz, OFM.Nanebevzatá.Prešov:Serafínsky svet.1947..46;
1533 .Lepp,I..Viera v modernom svete.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1969..25;
1534 .Leskov, Nikolaj Semenovič,1831-1895.Očarený pútnik /.Bratislava ::SVKL,.1957..67;
1535 .Leśmian, Bolesław,1878-1937.Príbehy námorníka Sindáda /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1974..61;
1536 .Lev, Nikolajevič Tolstoj.Hadži Murat.:Paseka.1996.80-7185-073-X.50;
1537 .Lev, Ovalov.Měděný knoflík.:Svět sovětu.1968..65;
1538 .Lewis Wallace.Ben Hur.:Vyšehrad.1969..17;
1539 .Lewis, C. S..Velký rozvod.Praha:Návrat.1992.80-85495-06-6.09;
1540 .Lewis, C. S. (Clive Staples), 1898-1963.Rady skúseného diabla.:Porta libri.2007.978-80-89067-45-9.26;
1541 .Lewis, Clive Staples.Zaskočený radosťou. Bratislava:Porta libri.2007.978-80-89067-40-4.08;
1542 .Lewis, Sinclair.Anna Vickersová.Bratislava:Práca.1949..64;
1543 .Lewis, Sinclair,1885-1951.Martin Arrowsmith /.Bratislava ::Slov. spis.,.1958..66;
1544 .Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..05;
1545 .Libor, Míček.Duševní hygiena.:Státní pedagogické nakladatelství.1984..22;
1546 .Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Michalovce:MISIONÁR.1994.80-88724-01-5.31;
1547 .Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.26;
1548 .Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Vznešenosti Marie Panny /.Frýdek ::Exerciční dům,.1939..46;
1549 .Lichnerová, Alžbeta.Hladkovaná výšivka /.Bratislava ::Práca,.1979..44;
1550 .Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Matuša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-146-7.34;
1551 .Lin\'kov, Lev Aleksandrovič,1908-1971.Kapitán \"Staré želvy\" /.Praha ::Naše vojsko,.1960..52;
1552 .Lindgrenová, Astrid.Rasmus na vandrovke.Bratislava:Mladé letá.1961..64;
1553 .Linhardt, Robert.Naše ideály.Košice:Verbum.1948..20;
1554 .Lion, Feuchtwanger.Jefta a jeho dcéra.:Slov. vydav. krásn. lit..1959..59;
1555 .Lion, Feuchtwanger.Židovka z Toleda.:Odeon.1983..52;
1556 .Lippert, Peter S:J..Z Entgadinu.Košice:Verbum.1947..64;
1557 .Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..životopisy svätých;
1558 .Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.45;
1559 .Liptovská, Miriam.Príď, Duchu Svätý! Sedemtýždňová príprava k Turíciam.s. l.:s. n..1983..25;
1560 .Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.25;
1561 .Liptovská, Miriam.Srdce v srdci. Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5.životopisy svatých;
1562 .Little, Paul E..Víš, proč věříš?.[Illinois] ::[Inter Varsity Press],.1968..26;
1563 .Litva, Félix, SJ.Kanadský experiment.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-491-3.25;
1564 .Livius, Titus.Hrdinské báje Ríma.Bratislava:Tatran.1978..44;
1565 .Ljubič, Marijan.Medjugorje. Stručná správa o udalostiach a posolstvách.Prešov:Michal Vaško pre Mariánske centrum.2010.978-80-7165-784-2.46;
1566 .Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press.1990..46;
1567 .Lobl, Eugen.Svedectvo o procese.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1968..24;
1568 .Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.2001.80-85929-45-7.08;
1569 .Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.08;
1570 .Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.06;
1571 .London, Jack,1876-1916.Elam Ohnivák.Bratislava:Pravda.1949..56;
1572 .London, Jack,1876-1916.Mesačné údolie.Bratislava:Tatran.1949..66;
1573 .Loon, Hendrick.Rembrandt.Praha:Mladá fronta.1977..64;
1574 .Lorant, Stefan,1901-1997..Pittsburgh :.Pittsburgh, Pa. ::Esselmont Books,.1999..0967410304;0-9674103-0-4.37;
1575 .Lotz, Johannes B..Martin Heidegger a Tomáš Akvinský : člověk-čas-bytí.Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-27-5.20;
1576 .Louis Evely.Otče náš.:.1970?..26;
1577 .Louis, Bromfield.Nastali dažde-diel 2.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1948..56;
1578 .Louis, Bromfield.Nastali dažde-diel 2.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1948..56;
1579 .Lozano, Neal.Vyslobodení .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-05-1.24;
1580 .Lozano, Neal,1949-.Návrat staršieho brata.Bratislava:Kumran.2013.9788089487363(brož.); 978-8089487-36-3.26;
1581 .Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947..26;
1582 .Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..28;
1583 .Lubich, Chiara,.Meditace c Chiara Lubich ; Miloslav Vlk, Marek Trizuljak.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-00-4.28;
1584 .Lubich, Chiara,.Vo svetle lúča. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-40-3.28;
1585 .Lubich, Chiara, 1920-2008.Každý okamžik je dar : úvahy o žití přítomnosti.:Praha : Nové město.2010..978-80-86146-62-1.28;
1586 .Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2.28;
1587 .Lubich, Chiara,1920-2008.Áno človeka Bohu.Bratislava:Nové mesto.2011.9788085487916 (brož.); 978-80-85487-91-6.28;
1588 .Lubich, Chiara,1920-2008.Byť tvojím Slovom.Bratislava:Nové mesto.2011.9788085487886 (brož.); 978-80-85487-88-6.28;
1589 .Lubichová, Chiara.Cokoliv jste učinili....:.1993.80-901542-3-9.28;
1590 .Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4.28;
1591 .Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4.28;
1592 .Lucado, Max.Láska hodná dávania. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-7-5.24;
1593 .Lucký, Metod Ondrej.Kvetinky svätého Františka.Žilina:Andrej.1944..františkánske;
1594 .Lucký, Metod Ondrej.Kvetinky svätého Františka.Žilina:Andrej.1944..františkánske;
1595 .Ludmila Hořká.Mezivodky.Ostrava:krajské nakladatelství v Ostravě.1962..47;
1596 .Ľudmila, Podjavorinská.V otroctve.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..65;
1597 .Ľudo, Zúbek.Jar Adely Ostrolúckej.:Mladé letá.1965..65;
1598 .Ľudo, Zúbek.Skrytý prameň.:Tatran.1967..49;
1599 .Ľudovít Bertrand.Svatý Augustín.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1943..03;
1600 .Ľudovít Fulla.Vlkolínec.:Knižné centrum.2000.80-8064-060-2.41;
1601 .Ľudovít, Janota.Slovenské hrady.:Tatran.1974..44;
1602 .Ľudovít, Kubáni.Valgatha.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..67;
1603 .Ludwig, Otto.Kleopatra.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018013335; 978-80-18-01333-5.65;
1604 .Lullus, Rajmund.Vlastný život. Testament.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-057-1.03;
1605 .Lullus, Rajmund.Vlastný život. Testament.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-057-1.10;
1606 .Luscoň, Jozef,.Titus, ideš!.Bratislava:Don Bosco.2017.9788080743826; 978-80-8074-382-6.životopisy svatých;
1607 .Luscoň, Jozef, SDB.„Titus, ideš!“.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2017..životopisy svatých;
1608 .Luscoň, Jozef, SDB.Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.26;
1609 .Luscoň, Jozef, SDB.Zaľubenému sa ľahšie žije.[Bratislava]:Don Bosco.2016.9788080743413; 978-80-8074-341-3.22;
1610 .Lustig, Arnošt.Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.:Mladá fronta.1990.80-204-0199-7.56;
1611 .Lustiger, Jean Marie.Zvolil som si Boha.s.l.:s.n..1985?..09;
1612 .Macák, Ernest, SDB.Utečenci pre Krista.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-044-5.životopisy svatých;
1613 .Macák, Ernest, SDB.Utečenci pre Krista.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-044-5.42;
1614 .Macák, Ľudovít, SDB.Malý generál.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-01-6.08;
1615 .Macák, Ľudovít, SDB.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..10;
1616 .Macák, Ľudovít, SDB.V bunkri hladu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..životopiy svatých;
1617 .Madačov, Maroš.Študenti, na slovíčko! :.Trnava:Spolok sv. Vojtecha,.1944..10;
1618 .Madách, Imre,1823-1864.Tragedie člověka :.V Praze ::J. Otto,.1893..67;
1619 .Mader, Julius.Tajomstvo z Huntsville :.Bratislava ::Vydavateľstvo politickej literatúry,.1964..56;
1620 .Madinger, Herbert.Pane, co chceš, abych činil? :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993..29;
1621 .Mádr, Oto, 1917-2011 - autor.Slovo o této době :.:Praha :.1992.80-7113-063-X.25;
1622 .Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.34;
1623 .Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.1990.80-900411-4-0.25;
1624 .Magdaléna Ježišova.Ježiš je Pánom nad nemožným. Oto Németh:[Bratislava].1998.80-967639-7-0.05;
1625 .Mácha, Karel Hynek.Máj - Marinka.Praha:Nakladatelství Svoboda.1951..63;
1626 .Maiarelli, Stanislao Paolo.Assisi:.Assisi:Santuario Porziuncola.1997.88-270-0322-3.františkánske;
1627 .Majerová, Marie,1882-1967.Mučenky :.Praha ::Čin,.1934..56;
1628 .Majerová, Marie,1882-1967.Robinsonka :.Praha ::Československý spisovatel,.1984..56;
1629 .Malá, Mária.Otvorila som dlaň a ponúkla im svoje srdce.Nitra:Garmond.2012.9788089148806 (brož.); 978-80-89148-80-6.24;
1630 .Malewska, Hanna.Kamene budú volať.Košice:Verbum.1947..56;
1631 .Malewska, Hanna.Kamení bude volat.Praha:Vyšehrad.1974..69;
1632 .Malewska, Hanna.Kamení bude volat.Praha:Vyšehrad.1974..56;
1633 .Mali, Jaroslav.Horský veniec :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1940..66;
1634 .Maliňáková, Danka.Duchovný a ľudský rozmer Mons. Štefana Garaja.Ružomberok:Verbum.2012.9788080849122 (brož.);978-80-8084-912-2.09;
1635 .Maliński, Mieczysław.Aby neomdlievali na ceste....Rímskokatolícky farský úrad:Liesek.2003.80-89070-13-2.26;
1636 .Maliński, Mieczysław.Náš chlieb každodenný.Námestovo:Štúdio F.2007.978-80-89070-30-5.25;
1637 .Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.46;
1638 .Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-267-2.26;
1639 .Mann, Heinrich.Mladosť kráľa Heinricha IV..Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1973..66;
1640 .Mann, Heinrich.Vážny život.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1967..61;
1641 .Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia 2.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..34;
1642 .Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 1.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..34;
1643 .Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 3.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..34;
1644 .Mann, Thomas,1875-1955.Pán a pes /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1960..67;
1645 .Mann, Thomas,1875-1955.Príbehy života a smrti /.Bratislava ::Tatran,.1976..66;
1646 .Mannová, Marta.Výšivky /.Bratislava ::Práca,.1975..41;
1647 .Mantke, Wolfram.Panna Maria mluví ve Fatimě.Praha?:Fatimský apoštolát v ČR.2007..mariánske;
1648 .Marainiová, Dacia.Nebezpečné roky.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1965..66;
1649 .Margaret, Mitchell.Odviate vetrom diel 1.:Slovenský spisovateľ.1967..68;
1650 .Margies, Wolfhard.Milost.Praha:Logos.1992.80-85335-13-1.31;
1651 .Margita, Figuli.Babylon Zv. 1.:Melantrich.1987..51;
1652 .Margita, Figuli.Mladosť.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..51;
1653 .Mária od Navštívenia,1844-1907.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:Lúč.2011.9788071148685 (brož.); 978-80-7114-868-5.24;
1654 .Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6.františkánske;
1655 .Maria, Kaczkowska.Víťazstvo lásky.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-90-2.životopisy svatých;
1656 .Maria, Kaczkowska.Víťazstvo lásky.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-90-2.05;
1657 .Mária, Spoločníková.Korunovanie Panny Márie.:Oriens.1997.80-88828-08-2.46;
1658 .Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9.33;
1659 .Marie-Françoise - autor.Rozchody a setkání.:V Praze :.1995.80-237-2298-0.58;
1660 .Maritain, Jacques,1882-1973.Traja reformátori.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1947..08;
1661 .Maritain, Jacques,1882-1973.Traja reformátori.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1947..64;
1662 .Marko, Ernest.Príručka gramatiky nemčiny.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1987..73;
1663 .Maroušková, Marie.Nemčina 3. SPN:Bratislava.1990.80-08-00865-2.73;
1664 .Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad.1948..64;
1665 .Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad.1969..08;
1666 .Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.09;
1667 .Marshall, Bruce, (1899-1987).Zázrak otca Malachiáša.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-181-7.09;
1668 .Marshall, Bruce, 1899-1987.Každému po denári.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-247-8.11;
1669 .Marshall, Bruce,1899-1987.Starý voják neumírá.Praha :Vyšehrad.1973..66;
1670 .Martin, Eduard.Kniha radosti.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-113-1.20;
1671 .Martin, Kukučín.Dom v stráni. a.s.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961.80-551-0295-3.61;
1672 .Martin, Kukučín.Lukáš Blahosej Krasoň I..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..69;
1673 .Martin, Kukučín.Lukáš Blahosej Krasoň II..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..69;
1674 .Martin, Kukučín.Spod školského prachu.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..67;
1675 .Martin, Kukučín.Život.:Matica slovenská.1950..69;
1676 .Martin, Weis..Mariánské květy : "... od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení ...".:Sursum.2003.80-7323-046-1.45;
1677 .Martínek, Vojtěch,1887-1960.Stavy rachotí :.Praha ::Československý spisovatel,.1962..66;
1678 .Martínek, Vojtěch,1887-1960.Trojí cesta Blažeje Potěšila /.Praha ::Československý spisovatel,.1958..66;
1679 .Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.25;
1680 .Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5.24;
1681 .Mártonová, Klára.Ukradnite ma, prosím! /.Bratislava ::Mladé letá,.1982..64;
1682 .Masson, Perry.Prípad ľadových rúk.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1971..57;
1683 .Masterman, J. C.1891-1977.Oxfordská tragédie /.Bratislava ::Smena,.1962..52;
1684 .Matejka, Martin.P.Benjamin Martinský SJ.Ružomberok:[s.n.].2017..15;
1685 .Matiášek, Jan,1922-.Xaver má strach /.Praha ::Naše vojsko,.1958..64;
1686 .Matka Myriam.Verím s Máriou.[S.l.] :Editunio.2013.978-963-08-5607-2.46;
1687 .Maťugová, Soňa.Oravská Lesná. Peter Huba:Dolný Kubín.1997.80-88803-05-5.41;
1688 .Maturin, Charles Robert,1782-1824.Poutník Melmoth /.Praha ::Odeon,.1972..67;
1689 .Maugham, W. Somerset1874-1965.Vtedy a teraz /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1959..67;
1690 .Mauriac, François,1885-1970.Bozk malomocnému /.Bratislava ::Slov. spis.,.1969..64;
1691 .Maurizio, Baradello.Sociálne a politické úsilie.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-19-6.32;
1692 .Maurois, André.Dve lásky Philippa Marcenata.:Slovenský spisovateľ.1967..65;
1693 .Maxwell.Papežové : život a vláda.Praha ::Praha : Svoboda.1998.80-902300-3-2.47 b;
1694 .May, Karl,1842-1912.Old Surehand..Bratislava ::Mladé letá,.1968..68;
1695 .May, Karl,1842-1912.Poklad v Striebornom jazere /.:.1985??..68;
1696 .Mcdonnel, Kilian.Rozdúchavanie Plameňa. Zvolen:Jas.1993.0-8146-5013-9.26;
1697 .McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9.09;
1698 .Mečiar, Stanislav.Hviezdoslavova Hájnikova žena.Turčiansky Sv.Martin:Matica slovenská.1939..69;
1699 .Medňanský, Alojz.Malebná cesta dolu Váhom.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2007.978-80-8061-280-1.74;
1700 .Mednyanský, Alojz.Dávne povesti o slovenských hradoch.:Mladé letá.1995.80-06-00606-7.44;
1701 .Mednyánszky, Wolf Andy.Veni vidi cognovi.[S.l.]:[s.n.].2006..05;
1702 .Meester, Conrad De.Tvá blizkost je mé štestí.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-79-0.29;
1703 .Melicherčík, Andrej.Jánošíkovská tradícia na Slovensku.Bratislava:SAVU.1952..64;
1704 .Meliškov, Radovan.Ruženec o Panne Márii Sedembolestnej.[Litava:Bratstvo Božského Srdca Ježišovho.2014.9788097154745 (brož.); 978-80-971547-4-5.39;
1705 .Melus, Albert .Počúvaj, dieťa moje.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..25;
1706 .Meredith, George,1828-1909.Diana z Rázcestia /.Bratislava ::Slov. spis.,.1974..56;
1707 .Merell, J. ThDr..Malý Bohovědný Slovník.Praha:Česká katolícka charita.1963..34;
1708 .Merell, Jan.Setkání s Ježíšem.Praha:ČKCH.1990..34;
1709 .Merežkovskij, D. S..Julián Apostata.Bratislava:Tatran.1969..64;
1710 .Mérimée, Prosper.Carmen.Bratislava:Slovenské kníhkupectvo.1922..54;
1711 .Messa, Pietro.František z Assisi a patristická literatúra. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-075-7.františkánske;
1712 .Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..25;
1713 .Mesterházi, Lajos,1916-1979.Štvornohý pes /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1963..67;
1714 .Mickiewicz, Adam.Balady a romance.Bratislava:SVKL.1955..67;
1715 .Mierzeński, Stanisław.Gangstri /.Bratislava ::Epocha,.1970..56;
1716 .Miguel, De Unamuno.Ábel Sánchez.:Vyšehrad.1988..09;
1717 .Mihalusová, Viliama Štefánia OSF.25 rokov Školských sestier sv. Františka v Ružomberku 1979-2004.Ružomberok:OSF.2004..františkánske;
1718 .Michael Schmaus.Život milosti a milostiplná.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..45;
1719 .Michajlov, Viktor Semenovič.Kritické úhly /.Praha ::Svět sovětů,.1961..64;
1720 .Michal, Karel,1932-1984.Krok stranou /.České Budějovice ::Růže,.1969..56;
1721 .Michalička, Ján.Spiritualita svätej Terézie Ježiškovej a dar nábožnosti.Žilina:Inštitút Communio.2013.9788097127558 (brož.); 978-80-971275-5-8.02;
1722 .Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria?.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-91-X.46;
1723 .Michelangelo Buonarroti,1475-1564..Michelangelo :.London ::Constable,.1978.0094623805;0-09-462380-5.38;
1724 .Michna, Vladimír,1927-.Dům v zámecké zahradě /.Praha ::Naše vojsko,.1966..65;
1725 .Michna, Vladimír,1927-.Uzavřený kruh /.Praha ::Naše vojsko,.1959..65;
1726 .Mika, Waltari.Riman Minutus.:Slovenský spisovateľ.1972..74;
1727 .Mikloško, Jozef.Prísne tajné.:PPB.1994.80-967009-1-X.01;
1728 .Mikloško, Jozef.Veľmi prísne tajné - Ako sme boli slobodní.Bratislava:Daco.1999.80-967298-5-3.01;
1729 .Mikluščák Pavel.Mariológia.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule.1995..46;
1730 .Mikszáth, Kálmán.Dáždnik sv. Petra.Bratislava:Práca.1950..67;
1731 .Mikszáth, Kálmán.Posledný hradný pán.Bratislava:Obroda.1949..74;
1732 .Mikszáth, Kálmán.Svadba bez nevesty.Bratislava:Obroda.1949..69;
1733 .Mikszáth, Kálmán.Svadba bez nevesty.Bratislava:Obroda.1949..69;
1734 .Mikuláš, Mikuláš.Cardinál Jozef Tomko : Doctor Honoris Causa Katolíckej Univerzity v Ružomberku.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-068-7.04;
1735 .Milan Ferko.Svätopluk I..:Slovenský spisovateľ.1975..64;
1736 .Milan Ferko.Svätopluk II..:Slovenský spisovateľ.1975..64;
1737 .Milan Ferko.Svätopluk III..:Slovenský spisovateľ.1975..64;
1738 .Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava.1972..28;
1739 .Milan Jurčo.Ty si Peter - skala.:Cirkev bratská na slovensku.1979..25;
1740 .Milan, Rúfus.Čakanka. a.s.:Slovenský spisovateľ.2003.80-220-1224-6.11;
1741 .Milan, Rúfus.Čítanie z údelu.:Tranoscius.1996.80-7140-089-0.24;
1742 .Milan, Rúfus.Epištoly staré i nové.Bratislava ::Národné literárne centrum.1996.80-88878-01-2.30;
1743 .Milan, Rúfus.Óda na radosť a iné básne.:Perfekt.2000.80-8046-149-X.58;
1744 .Milan, Rúfus.Pamätníček.:Mladé letá.1998.80-06-00923-6.43;
1745 .Milan, Rúfus.Presné ako chlieb a voda.:Vydavateľstvo Matice slovenskej.1998.80-7090-482-8.43;
1746 .Milan, Rúfus.Tiché papradie.:Smena.1990.80-221-0078-1.70;
1747 .Miller, Arthur,1915-2005.Mustangy /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1962..67;
1748 .Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-88-0.františkánske;
1749 .Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-88-0.františkánske;
1750 .Milo Urban.Kto seje vietor.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1964..48;
1751 .Milo, Urban.Zelená krv.:Tatran.1970..49;
1752 .Mináč, Vladimír,.Dlhý čas čakania.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1958..64;
1753 .Mináč, Vladimír,1922-1996.Tmavý kút /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1960..64;
1754 .Mináč, Vladimír,1922-1996.Záznamy /.Bratislava ::Slov. spis.,.1963..64;
1755 .Mináč, Vladimír,1922-1996.Zobrané spory J.M. Hurbana /.Bratislava ::Tatran,.1974..64;
1756 .Mináč, Vladimír,1922-1996.Zvony zvonia na deň /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1961..64;
1757 .Minařík, František Kliment,1883-1971.Svatý František v turbanu :.[V Praze ::Třetí řád sv. Františka,.1938]..františčkánske;
1758 .Minárik, Jozef.Po chodníčkoch kamenných Po cestičkách krvavých.Bratislava:Tatran.1980..66;
1759 .Minčev, Christo.Mlčenlivý souboj /.Praha ::Naše vojsko,.1961..56;
1760 .Minucius Felix, Marcus.Marka Minúcia Felixa Oktávius.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..10;
1761 .Miravalle, Mark.Medžugorie a rodina.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.2009.978-80-7165-726-2.46;
1762 .Miroslav, Schlesinger.Kroky k svetlu.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-284-8.26;
1763 .Misál, Stanislav.Ján Kováč: Kňaz vo Východnej a posledný Pirát krásy.Markušovce:Darius.2015.9788097156220;978-80-971562-2-0.16;
1764 .Misál, Stanislav.Liptovská Teplička - domov pod Kráľovou hoľou.Levoča:Marián Tejbus - MTM.2006.80-89187-14-5.44;
1765 .Misál, Stanislav.Sedemnásťročná misia v novej škole. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-27-0.12;
1766 .Misál, Stanislav.Stromy poznania a viery Jána Kováča. .Levoča :MTM.2010.978-80-89187-41-6.24;
1767 .Mišigová J..100 otázok veriacich neveriacim.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1962..25;
1768 .Mišíková, Ľubica.7 rokov Gymnázia sv. Františka v Žiline 1991-1998.Žilina:Gymnázium sv. Františka.1998.80-968232-1-3.františkánske;
1769 .Mitchellová, Margaret.Odviate vetrom II..Bratislava:Slovenský spisovateľ.1967..68;
1770 .Mlčák, Leoš.Hradisko Olomouc.Ostrava:Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody.1978..44;
1771 .Mlynarovič, Miloš Kliment.Boha hľadám.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..68;
1772 .Mlynarovič, Miloš Kliment.V tieni mrakodrapov.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..56;
1773 .Mňačko, Ladislav.Oneskorené reportáže. Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1963..68;
1774 .Mňačko, Ladislav.Smrť sa volá Engelchen.Bratislava:SVPL.1964..68;
1775 .Mňačko, Ladislav,1919-1994.Nočný rozhovor /.Bratislava ::Vydavateľstvo politickej literatúry,.1966..68;
1776 .Moens, Jean-Luc.Evanjelizovať znamená milovať. Nitra:Garmond.1994.80-967282-0-2.26;
1777 .Mojš, Ferdinand.Slovensko pôjde do neba.[S.l.]:[s.n.].1992.80-900434-9-6.19;
1778 .Mondscheinová, Helga.Otec Vendelín a čtyři raubíři.Praha:Zvon.1992..františkánske;
1779 .Monodová, Martine.Normandie -Němen.Praha:Naše vojsko.1961..51;
1780 .Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8.25;
1781 .Montana, Victoria.Dom na skale. Príručka duchovného života pre kňazov a laikov.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-57-5.25;
1782 .Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..25;
1783 .Moody, Rayhond.Svetlo na druhom brehu.:Smena.1991.80-221-0190-7.25;
1784 .Moody, Raymond A..Život po životě.Úvahy o životě po životě.Světlo po životě : Život po životě.Praha:ODEON.1991.80-207-0314-4.29;
1785 .Moore, Thomas.Temné noci duše.Praha:Portál.2009.978-80-7367-547-9.25;
1786 .Mór, Jókai.Uhorský nabob.:Slovenský Tatran.1990.80-222-0099-9.68;
1787 .Móra, Ferenc,1879-1934.Septembrová spomienka /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,.1960..51;
1788 .Móra, Ferenc,1879-1934.Zlatá rakva.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1947..60;
1789 .Moravia, Alberto.Opovrhnutie.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-094-1.68;
1790 .Morcinek, Gustaw,1891-1963.Ľudia sú dobrí /.Trnava ::Spolok Svätého Vojtecha,.1940..60;
1791 .Moretič, Yerko.Dni a noci Latinskej Ameriky.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1969..66;
1792 .Móricz, Zsigmond,1879-1942.Panská lumpačka /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1957..68;
1793 .Móricz, Zsigmond,1879-1942.Zahrada víl /.Bratislava ::Slov spis.,.1975..68;
1794 .Morris, L. West.Leto Červeného Vlka.:Slovenský spisovateľ.1974..66;
1795 .Morstin, Ludvik Hieronym.Kopernik. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1948..60;
1796 .Mosconi, Anacleto.Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-74-0.08;
1797 .Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7.40;
1798 .Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7.47 b;
1799 .Možajev, Boris Andrejevič,1923-1996.Zo života Fiodora Kuzkina /.Bratislava ::Slov. spis.,.1968..60;
1800 .Mrázek,J..Čtyri cesty k Bohu.Rím:Velehrad- Křesťanská akademie.1985..26;
1801 .Mrštík, Vilém,1863-1912.Povídky a obrázky /.V Praze ::Vyšehrad,.1949..65;
1802 .Mrštík, Vilém,1863-1912.Zumři :.:.1970??..66;
1803 .Mrštíková, Božena,1876-1958.Mrštíkové /.V Praze ::Fr. Borový,.1942..67;
1804 .Mrštíková, Božena,1876-1958.Po Vilémově smrti :.V Praze ::František Borový,.1946..65;
1805 .Muhs Wilhelm.Poklady priateľstva.Bratislava:Nové mesto.2002.80-85487-70-5.10;
1806 .Mulford, Clarence.Šerifov pomocník /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1969..52;
1807 .Müller, Josef.Modlíme sa s deťmi.:Serafín.1998.80-85310-94-5.21;
1808 .Murger, Henry,1822-1861.Obrazy zo života bohémy /.Bratislava ::Slov. spisov.,.1966..61;
1809 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..03;
1810 .Muschalek, Hubert,1911-1992.Moderní prírodovedci o Bohu /.Rím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1980-..22;
1811 .Muschalek,H..Moderní prírodovedci o Bohu.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..26;
1812 .Musset, Alfred de,1810-1857.Spoveď dieťaťa svojho veku /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1960..51;
1813 .Mutafčievová, Viera.Sultánov syn.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1974..61;
1814 .Myslivec, Josef;Tkadlčík, Vojtěch.Křesťanský východ a my; Velehradská cesta k odloučeným bratřím. Praha:ČKCh.1970..07;
1815 .Nagymányoky, Gilbert.Krížovou cestou apoštolov.Prešov:Serafínsky svet.1948..františkánske;
1816 .Nachbar, Herbert,1930-1980.Svatba v Lännekene /.Bratislava ::Pravda,.1978..56;
1817 .Nałkowska, Zofia,(1884-1954).Knieža :.V Turčianskom Sv. Martine ::Živena,.1935..67;
1818 .Nałkowska, Zofia,(1884-1954).Medailony.Řepín ::Tomáš Bruckner,.2011.978-80-904661-2-8.61;
1819 .Namislovská, Viera.Bobrov : 1550-1998.Slovensko:.2000.80-968315-0-X.41;
1820 .Nathaniel, Hawthorne.Šarlátové písmeno.:Motýľ.2006.80-89199-34-8.48;
1821 .Neagu, Fanus,1932-.Anjel vykríkol /.Bratislava ::Tatran,.1974..51;
1822 .Nekrasov, Viktor,1911-1987.V rodnom meste /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1960..61;
1823 .Němcová, Božena.Babička.:Slovenské nakladateľstvo detskej knihy.1956..58;
1824 .Němcová, Božena.V zámku a podzámčí.:Mladé letá.1958..58;
1825 .Němcová, Božena,1820-1862.Poviedky.Bratislava:SVKL.1953..61;
1826 .Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.26;
1827 .Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.45;
1828 .Němec Jaroslav.Cesta ke kanonizaci.Olomouc:Matice cyrilometodejská s.r.o..1999..26;
1829 .Němec, Jaroslav,1932-2012.Anežka Česká :.Vídeň ::[s.n.],.1987..09;
1830 .Němec, Vít,(1984-).Školské sestry III. řádu sv. Františka ve Fryštáku 1898-1927.Uherské Hradiště ::Historická společnost Starý Velehrad,.2011.978-80-86157-35-1.františkánske;
1831 .Nepšinský, Vojtech.Krása a umenie v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského.:.1990??..44;
1832 .Neruda, Jan,1834-1891.Menší cesty /.V Praze ::F. Topič,.1910..61;
1833 .Nerval, Gérard de,1808-1855.Dcéry ohňa /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1958..51;
1834 .Nesvadba, Josef.Dialog s doktorem Dongem.:Československý spisovatel.1990.80-202-0175-0.67;
1835 .Nesvadba, Josef,1926-2005.Einsteinův mozek :.Praha ::MF,.1960..56;
1836 .neud.Rozjímavý překlad žalmú a jantik Římského breviáře.Rím:Křesťanská akademie .1970..26;
1837 .neuvedený autor.Velká mše.Rím:Křesťanská akademie.1970..09;
1838 .Neužil, František.Řezenské ortely.:Československý spisovatel.1984..49;
1839 .neznámy.Ježiš a Matka.:samizdat.1950..46;
1840 .Nigg, Walter, 1903-1988 - autor.Tomáš More :.:Brno :.1990.80-900087-7-1.04;
1841 .Nikiforov, Gennadij.Popova žena.Bratislava:Tatran.1973..51;
1842 .Nikolajevová, Galina.Boj na pochode.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..67;
1843 .Nikos, Kazantzakis.Kristus znova ukrižovaný.:Slovenský spisovateľ.1965..17;
1844 .Nikulin, Lev Veniaminovič,1891-1967.S novym sčat\'jem :.Moskva ::Sovet. pisat.,.1963..74;
1845 .Nilin, Pavel.Posledná stráž.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..51;
1846 .Nina Mrázová.Meditácie na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-398-4.24;
1847 .Niziurski, Edmund,1925-2013.Lawrencova smrt /.Praha ::Naše vojsko,.1960..64;
1848 .Nouwen.Dopisy Markovi.Praha:ZVON.1996.80-7113-165-2.08;
1849 .Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.25;
1850 .Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5.25;
1851 .Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5.25;
1852 .Nouwen, Henri J. M., 1932-1996.Modlitba s ikonami.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350320 (brož.); 978-80-8135-032-0.24;
1853 .Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita.1989..24;
1854 .Novák, Josef.Čtvrtá patristická čítanka.:Praha : Ústř.církevní nakl. .1985..26;
1855 .Novák, Josef.Druhá patristická čítanka.:Praha : Ústř.církevní nakl. .1985..26;
1856 .Novák, Josef.Třetí patristická čítanka.:Praha : Ústř.církevní nakl. .1985..26;
1857 .Novák, Jozef.Druhá patristická čítanka.:Česká katolická Charita.1985..29;
1858 .Novák, Jozef.Slovenské mestské a obecné erby.Martin:Osveta.1972..44;
1859 .Novotný, Adolf.Biblický slovník Ř-Ž : 2.Ř-Ž..Praha:Kalich.1956..36;
1860 .Novotný, Vladimír,1901-1977.Mánes a Slovensko.Bratislava:Tvar.1952..65;
1861 .Nový, Rostislav.Ilustrované české dějiny : 2.díl. Český stát v 10.-12.století : Český stát v raném středověku.Praha:Litera.1996.80-7192-082-7.18;
1862 .Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5.životopisy svatých;
1863 .Nývlt, Václav.Dva miliony svědkú.Praha:Mladá fronta.1962..64;
1864 .O. Augustin J. Záň, ThM..Pokrm na cestu.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1977..28;
1865 .Oder, Slavomir - Gaeta, Saverio.Prečo svätý. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-55-3.40;
1866 .Oder, Slavomir - Gaeta, Saverio.Prečo svätý. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-55-3.47 b;
1867 .Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.01;
1868 .Olbracht, Ivan,1882-1952.Dobyvateľ /.Bratislava ::Tatran,.1969..64;
1869 .Olbracht, Ivan,1882-1952.Golet v údolí.Praha ::Československý spisovatel,.1983..67;
1870 .Olekšák, Peter.Michal Marek. KS biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2001.80-7142-092-1.01;
1871 .Oleríny, Vladimír.Život Lazarilla z Tormesu.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..63;
1872 .Olgiati, Francesco.Pošta kocúra.[S.l.]:n. vl..1938.80-900396-4-2.25;
1873 .Olof Ekström, Per.Tancovala jedno leto. Bratislava:Smena.1967..52;
1874 .Olos, Viktor.Kaplnka sv. Cyrila a Metoda v Ľubochni .:Viktor Olos.2008.978-80-969970-4-6.44;
1875 .Ondríková, Libuša.Vlkolínec, najkrajšie miesto na svete.[Ružomberok] :Občianske združenie Vlkolínec.2013..41;
1876 .Ondruš, Dalibor.Toxikománia strašiak či hrozba?.Martin:Osveta.1990.80-217-0141-2.08;
1877 .Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0.životopisy svätých;
1878 .Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.životopisy svätých;
1879 .Ondruš, Rajmund, SJ.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.1991.0-919865-68-2.06;
1880 .Ondruš, Rajmund, SJ.Z Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-597-8.12;
1881 .Orzeskowa, Eliza.Iskry.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..63;
1882 .Ostensová, Marta.Májový nov.Martin:Živena.1931..65;
1883 .Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.františkánske;
1884 .p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..35;
1885 .p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..35;
1886 .Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.26;
1887 .Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.24;
1888 .Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.24;
1889 .Páleš, Emil.Angelológia dejin : pararelné a periodické javy v dejinách.:Sophia.2001.80-968045-4-5.23;
1890 .Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2.25;
1891 .Pánčiová, Bernadeta.Čo zazvonil strieborný zvonček.Vrícko:.2003.80-968929-5-9.14;
1892 .Pánčiová, Bernadeta.Spomienky na Alenku Mačorovú.Vrícko:Rodina Nepoškvrnenej.2004.80-969117-3-2.14;
1893 .Panduro, Leif,1923-1977.Okná /.Bratislava ::Tatran,.1980..60;
1894 .Panov, Nikolaj Nikolajevič,1903-1973.Modrá a černá /.Praha ::Naše vojsko,.1965..64;
1895 .Panova, Vera.Kružilicha.Bratislava:Pravda.1952..66;
1896 .Panovová, Viera Fiodorovna.Serioža, Vaľa, Voloďa.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018013052; 978-80-18-01305-2.66;
1897 .Pápežské misijné diela.Rehole na Slovensku..Bratislava:Páp.mis.diela.1996..33;
1898 .Papini Giovanni.Život Krista.Bratislava:Tatran.1969..35;
1899 .Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7.14;
1900 .Papini, Giovanni.Život Krista. Bratislava:Tatran.1969..35;
1901 .Papini, Giovanni,1881-1956.Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..12;
1902 .Papini, Giovanni,1881-1956.Život Krista.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..35;
1903 .Papp, Ján,1929-1998.Kára plná bolesti /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1976..64;
1904 .Passuth, Lásló.Boh dažďa oplakáva Mexiko.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..56;
1905 .Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.33;
1906 .Pašteka, Július.Literatúra ako svetlo.Bratislava:LUC.2004.80-7114-461-4.72;
1907 .Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..14;
1908 .Paučula, Milan.Pamätnica 110. výročia Ružomberského katolíckeho kruhu.:Ružomberský katolícky kruh .2004..44;
1909 .Pauliny-Tóth, Viliam,.Trenčiansky Matúš.V Bratislave:Slovenská liga.1935..66;
1910 .Pauliny, Andrej.Nové kvety svätosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..10;
1911 .Pauliny, Andrej, SDB.Kapitoly o sviatostiach.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..25;
1912 .Pauliny, Andrej, SDB.Krst nášho dieťaťa. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1974...26;
1913 .Pauliny, Andrej, SDB.Pokračovatelia dedičstva.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-27-X.13;
1914 .Pauliny, Andrej, SDB.Umenie žiť.:Don Bosco.1995.80-85405-26-1.26;
1915 .Pavel VI., - papež, 1897-1978 - autor.Evangelii nuntiandi =.:Praha :.1990.80-7113-026-5.33;
1916 .Pavel VI..Ve jménu Páně.Rím:Křesťanská akademie.1978..33;
1917 .Pavol VI..Encyklika svatého otca Pavla VI. O rozvoji národov.:Slovenskí jezuiti Galt, Ontario, Kanada.1972..33;
1918 .Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.33;
1919 .Pavol VI..Okružní list jeho svatosti papeže Pavla VI. o pokroku národú.:Typis polyglottis Vaticanis.1870??..33;
1920 .Pavol, Jan.Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-365-8.33;
1921 .Pažítka, Mikuláš.Ave Maria.Banská Bystrica:Iuventa .1993..46;
1922 .Pažitka, Mikuláš.Taliančina do vrecka c Mikuláš Pažítka ; Mikuláš Pažítka, Mikuláš Pažítka.Bratislava:TOPAS.1991.80-85353-02-4.73;
1923 .Pažítka, Mikuláš.taliansko-slovenský a slovensko-talianský vreckový slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1965..72;
1924 .Pecka, Dominik.Skryté paprsky. Olomouc:Krystal.1933..25;
1925 .Pěgřím.Anatomie a fyziologie člověka.Praha:Státní zdravotnické nakladatelství.1969..72;
1926 .Péguy, Charles,1873-1914.Ta jediná je paní - Chudoba /.Praha ::Vyšehrad,.1971..65;
1927 .Peprník, Jaroslav.Angličtina pro jazykové školy : 3.díl..Praha:Fortuna.1995.80-7168-289-6.73;
1928 .Pereira, Alfonso.Myšlenky a modlitby.Praha:ZVON.1991.80-7113-043-5.26;
1929 .Pérez Galdós, Benito,1843-1920.Doña Perfecta /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1959..52;
1930 .Pérez Galdós, Benito,1843-1920.Zaragoza.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1964..52;
1931 .Perlaky, Lajos.Savonský zajatec.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..10;
1932 .Perlaky, Lajos.Srdcom k srdcu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..64;
1933 .Perlaky, Lajos.Srdcom k srdcu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..47 a;
1934 .Perlaky, Lajos.Žiť, ale ako...?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..22;
1935 .Perrin, Henri.Staveniště Evropy : Deník kněze-dělníka v Německu.Praha:Vyšehrad.1948..05;
1936 .Pervencev, Arkadij Aleksejevič.Čestná mladosť.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1951..64;
1937 .Pešina, Jaroslav,1912-1992.Mistr Vyšebrodského cyklu.Praha ::Odeon,.1982..38;
1938 .Peter, Jilemnický.Kus cukru.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..51;
1939 .Petershagen, Rudolf,1901-1969.Vzbúrené svedomie /.Bratislava ::Osveta,.1962..65;
1940 .Petr, Bezruč.Slezské písně.:Státní nakladatelství krásné literatury hudby a umění.1960..74;
1941 .Petr1813-1851.Gorski vijenac /.Beograd ::Prosveta,.1963..67;
1942 .Petrarca, Francesco,1304-1374.Vavrín.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1974..65;
1943 .Petrickij, Villi Aleksandrovič,1931-.Světlo v pralese :.Praha ::Albatros,.1985..17;
1944 .Petz Maria Andrea.Uprostred ľudí znamenie kresťanskej nádeje .:Kongregácia Františkánok od Nepoškvrneného počatia Graz.1980??..františkánske;
1945 .Petz Maria Andrea.Uprostřed mezi lidmi znamení křesťanské naděje.:Kongregace Františkánek Neposkvrněného Početí Graz.1980??..františkánske;
1946 .Pevná, Vlastimila.Záhradníctvo : Zeleninárstvo,ovocinárstvo, vinohradníctvo.Bratislava:Príroda.1989.80-07-00039-9.42;
1947 .Pfannmüller, Fr. Donatus.Keď prišiel Spasiteľ na svet.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..14;
1948 .Philipe, Anne,1917-1990.Kratší ako vzdych.Trenčín:F, Pro mente sana.2014.9788088952794 (brož.); 978-80-88952-79-4.65;
1949 .Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.25;
1950 .Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.1992.80-85310-10-4.24;
1951 .Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.25;
1952 .Piccirillo, Michele.Jan Pawel II :.Gorle ::Velar,.2000.88-7135-119-3.47 b;
1953 .Piekutová, Beata.Listy svätej sestry Faustíny.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-590-9.13;
1954 .Pierre, Abbé.Nic než láska.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-548-9.08;
1955 .Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia..Bratislava ::Tatran,.1989..38;
1956 .Pillai, Šivašankara.Zametačov syn.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..63;
1957 .Pio XII..Encyklika pápeža Pia XII. Haurietis aquas O úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-800-2.33;
1958 .Pio, Padre.Myšlenka na každý den.Praha:Řád L.1992.80-901189-0-9.04;
1959 .Piťha, Petr.Svatý kníže Václav.České Budějovice:Poustevník.2003.80-86610-08-X.10;
1960 .Piťha, Petr, 1938- - autor.Dušičková zamyšlení.:České Budějovice :.2004.80-86610-12-8.26;
1961 .Piťha, Petr, 1938- - autor.O lásce a službě sv. Anežky České.:[S.l.] :.2002.80-86610-04-7.09;
1962 .Pius XI.O tajomnom tele Kristovom .Trenčín:úskš v dominikánskej edícií Veritas.1945..33;
1963 .Plávka, Andrej,1907-1982.Obrátenie Pavla.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1945..65;
1964 .Pluhař, Zdeněk,1913-1991.Kříže rostou k Pacifiku :.Praha ::Československý spisovatel,.1966..65;
1965 .Plus,R..Mária v našich božských dejinách .Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1947..46;
1966 .Podjavorinská, Ľudmila.Z domova.:Tatran.1970..64;
1967 .Podolcová, Gabriela.Francúžština do vrecka.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1972..73;
1968 .Poe, Edgar Allan.Vražda na ulici Morgue.:INTERPOPULART SLOVAKIA.1997.80-88834-54-6.67;
1969 .Poe, Edgar Allan, 1809-1849 - autor.Zlatý skarabeus =.:Brno :.1999.80-86137-19-8.64;
1970 .Poe, Edgar Allan,1809-1849.Príhody Arthura Gordona Pyma z Nantucketu /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,.1958..67;
1971 .Pohlmann, Constantin.Nový človek František.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-019-0.františkánske;
1972 .Pojsl, Miloslav,(1945-).Velehrad :.V Brně ::Muzejní a vlastivědná společ.,.1990..38;
1973 .Pojsl, Miloslav,(1945-).Velehrad :.V Brně ::Muzejní a vlastivědná společ.,.1990..38;
1974 .Pokorný Ladislav.Úvahy nad evangeliem pokoje.Praha:ČKCH.1985..34;
1975 .Pokorný Ladislav.Věřím a vyznávám.Praha:Česká katololická charita.1984..25;
1976 .Pokorný, Ladislav.Katolický katechizmus.Praha:Česká katolická Charita.1989..25;
1977 .Pokorný, Ladislav.Obnovená liturgie.Praha:ČKCH.1976..29;
1978 .Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 1.díl..Praha:Česká katolická Charita.1985..24;
1979 .Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 3.díl..Praha:Česká katolická Charita.1986..36;
1980 .Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 3.díl..Praha:Česká katolická Charita.1986..36;
1981 .Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 3.díl..Praha:Česká katolická Charita.1986..24;
1982 .Pokorný, Ladislav,1915-2000.Dvě liturgická pojednání.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1982..26;
1983 .Poláček, Karel.Bylo nás pět.:Československý spisovatel.1979..67;
1984 .Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy:životopisná črta sv. Lujzy de Marillac.Trnava:SSV.1992..05;
1985 .Polc, Jaroslav V.1929-2004.Světice Anežka Přemyslovna /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1988..09;
1986 .Polčin, Stanislav, SJ.Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968..25;
1987 .Polednová, Hermelanda.Duševná kvetinová záhradka :.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1944..26;
1988 .Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.24;
1989 .Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.24;
1990 .Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.24;
1991 .Ponická, Hana,1922-2007.Ábelovský dom /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1959..64;
1992 .Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.24;
1993 .Porter, Eleanor H. .Pollyanna dospieva. (Tretia kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-039-4.66;
1994 .Porterová, Eleanor H. .Pollyanna. (Prvá a druhá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-023-8.66;
1995 .Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.26;
1996 .Porubčan, Štefan, SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990..35;
1997 .Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde II..?:Jezuiti?.1992??..25;
1998 .Posmyszová, Zofia,1923-.Pasažérka /.Praha ::Československý spisovatel,.1966..66;
1999 .Pospělov, N..Dějiny ruské literatury.Praha:Nakladastelství Svoboda.1947..70;
2000 .Považanová, Valéria..Pamätnica Chrámového spevokolu v Ružomberku 1894-1994. Neografia:Martin.1994.80-85186-63-2.41;
2001 .Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.25;
2002 .Pozner, Vladimir,1905-1992.Opona sa dvíha /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1963..51;
2003 .Prečan, Vilém,1933-.Slovenský katolicizmus pred februárom 1948 /.Bratislava ::Osveta,.1961..44;
2004 .Preissová, Gabriela,1862-1946.Pláně a jiné povídky /.Praha ::Státní nakladatelství dětské knihy,.1962..51;
2005 .Premonstratensian sisters.Rodina premoštrátskych sestier.Zsámbék:[s.n.] .2009..24;
2006 .Press, František.Zápas o nový svět. Brno:Mariánské nakladatelství.1997.80-901553-7-5.46;
2007 .Priestley, J.B..Dobrí kamaráti.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1973..55;
2008 .prikryl lubomir.žilinski knazi a reholnici v 20.storoči.:.2007..33;
2009 .Prišvin, Michail Michajlovič,1873-1954.Sivá Sova :.Bratislava ::Mladé letá,.1962..64;
2010 .Procházka, Jan,1929-1971.Zelené obzory /.Praha ::Československý spisovatel,.1963..64;
2011 .PRONZATO, Alessandro .Nepohodlné evanjeliá : najznepokojujúcejšie stránky, ktoré nás vyzýva objaviť Druhý vatikánsky koncil / Alessandro Pronzato ; preložil Adam Výška ; úvod Luigi Santucci ; obálku a i. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981. - ..25;
2012 .Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.36;
2013 .Pronzato, Alessandro.Staroba - vek nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-629-5.22;
2014 .Prosper, Mérimée.Kronika vlády Karola IX..:Tatran.1968..63;
2015 .Prus, Boleslaw.Faraón.Bratislava:Tatran.1971..71;
2016 .Prus, Boleslaw.Palác a chatrč.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..63;
2017 .Prus, Boleslaw.Palác a chatrč.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..63;
2018 .Prus, Bolesław.Faraon.Bratislava:Academia.1930..52;
2019 .Prus, Bolesław,1847-1912.Predná stráž /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965..64;
2020 .Ptáčník, Karel.Ročník 21.Praha:Mladá fronta.1960..64;
2021 .Pujmanová, Marie,1893-1958.Pacientka doktora Hegla /.Praha ::Československý spisovatel,.1966..64;
2022 .Quoist, Michel.Bůh mě čeká.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-84-7.24;
2023 .Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:LUC.2005.80-7114-524-6.24;
2024 .Quoist, Michel.Kristus večne živý.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..26;
2025 .Quoist, Michel.Tvojimi očami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..26;
2026 .Quoist, Michel.Tvojimi očami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..25;
2027 .Quoist, Michel.Úspešný život.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..26;
2028 .Quoist, Michel (1921-1997).Konštrukcia človeka.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-330-8, 8071143308.25;
2029 .Quoist, Michel,1921-1997.Láska - ale aká? :.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..29;
2030 .Rábek, František.Ozveny z Patmosu.Dolný Kubín:.1992..25;
2031 .Ráček Blažej.Československé dějiny.:.1933..24;
2032 .Ragan, Gabriel.Biela sobota a veľkonočná vigília. Vplyv liturgického hnutia na súčasné chápanie a slávenie.. Seminár sv. Karola Boromejského:Košice.2005.80-89138-35-7.24;
2033 .Ragan, Gabriel.Liturgická spiritualita kňaza podľa Redemptoris sacramentum.. Seminár sv. Karola Boromejského:Košice.2005.80-89138-33-0.25;
2034 .Rahner, Karl, 1904-1984 - autor.Bůh je s námi :.:Praha :.1997.80-7113-192-X.32;
2035 .Raimondo, Spiazzi.Sociálny kódex Cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-304-6.19;
2036 .Rais, Karel Václav,1859-1926.Skleník /.Praha ::Československý spisovatel,.1973..49;
2037 .Rama Rau, Santa.Domov do Indie.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1948..47 a;
2038 .Ramuz, Charles Ferdinand.Vrch hrôzy.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1946..47 a;
2039 .Ratzinger, Joseph.Etika reklamy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-197-8.33;
2040 .Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.33;
2041 .Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.33;
2042 .Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.33;
2043 .Ratzinger, Joseph.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-045-1.františkánske;
2044 .Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-424-1.33;
2045 .Ravasiová, Eugénia Elizabet.Nebeský Otec sa prihovára k svojim deťom. .Šipice :Vydavateľstvo sv. Bystríka.2009.978-80-969000-8-4.31;
2046 .Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.skrinka životopisy svätých;
2047 .Raymond, Chandler.Případ naruby.:Riopress.1999.80-86221-12-1.64;
2048 .Rázus, Martin.Sochár a čas.Bratislava:Tatran.1968..55;
2049 .Rázus, Martin,1888-1937.Bača Putera.Martin:Matica slovenská.1937..57;
2050 .Rázus, Martin,1888-1937.Bombura a iné novely.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1948..47 a;
2051 .Rázus, Martin,1888-1937.Júlia.Praha:Leopold Mazáč.1930..47 a;
2052 .Rázus, Martin,1888-1937.Krčmársky kráľ :.V Turč. Sv. Martine ::Matica slov.,.1944..47 a;
2053 .Rázus, Martin,1888-1937.Maroško.Praha:Leopold Mazáč.1932..47 a;
2054 .Rázus, Martin,1888-1937.Maroško.Praha:Leopold Mazáč.1932..05;
2055 .Rázus, Martin,1888-1937.Maroško študuje.Bratislava:Sväz slov. študentstva.1933..47 a;
2056 .Rázus, Martin,1888-1937.Maroško študuje.Bratislava:Sväz slov. študentstva.1933..47 a;
2057 .Rázus, Martin,1888-1937.Svety.Praha:Leopold Mazáč.1929..57;
2058 .Rázus, Martin,1888-1937.Svety.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1947..51;
2059 .Reinsberg, Jiří.Skaut premýšli o kristu.:Scriptum.1992.80-85528-04-5.10;
2060 .Remešová, Věra.České jesličky.Praha:Čes.katolická Charita.1988..44;
2061 .Renč, Václav.Popelka nazaretská.Praha:Vyšehrad.1969..46;
2062 .Repko, Jozef.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.978-80-8161-161-2.12;
2063 .Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5.15;
2064 .Rettigová, Magdalena Dobromila.Domácí kuchařka.Praha:Ikar.1999.80-7202-473-6.48;
2065 .Reuter, Jakob,1911-2007.Blahoslavený Jozef Freinademetz SVD.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..09;
2066 .Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.05;
2067 .Reymont, Wladyslav Stanislaw.Zasľúbená krajina. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2010.978-80-8110-522-7.47 a;
2068 .Reymont, Władysław Stanisław,1867-1925.Lili /.Praha ::Stanislav Minařík,.1926..51;
2069 .Reymont, Władysław Stanisław,1867-1925.Sedliaci..Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965..47 a;
2070 .Řezáč, Václav.Poplach na Kováčskej ulici.Bratislava:SNDK.1954..64;
2071 .Řezáč, Václav, 1901-1956 - autor.Rozhraní.:Praha :.2004.80-7106-412-2.71;
2072 .Řezáč, Václav,1901-1956.Rozhranie /.Bratislava ::Tatran,.1966..47 a;
2073 .Řezáč, Václav,1901-1956.Svedok /.Bratislava ::Tatran,.1976..64;
2074 .Řezáč, Václav,1901-1956.Větrná setba /.Praha ::Československý spisovatel,.1958..64;
2075 .Ribadeneir, Peter.Život svätého Ignáca z Lojoly zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930..06;
2076 .Riboldi, Mario.Opravdivý róm.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2.10;
2077 .Riccardo, Bacchelli.Pláč syna Lavišova.:Vyšehrad.1987..63;
2078 .Ricciotti Giuseppe.Život Ježíše Krista.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1948..35;
2079 .Říha, Tomáš.Svatý Norbert. Řím:Křesťanská akademie.1971..08;
2080 .Richter, Stanislav.Mikuláš Koperník :.Praha:Vyšehrad.1973..58;
2081 .Richter, Stanislav.Říše faraonů.Praha:Vyšehrad.1973..38;
2082 .Rio, Dominico Del.Karol Veľký. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-869-9.47 b;
2083 .Risso, Paolo.PIER GIORGIO Frassati.Praha:Portál.1992.80-85282-29-1.životopisy svatých;
2084 .Rivas, Catalina.Umučení.:Olomouc :.2008.978-80-7266-283-8.24;
2085 .Rivas, Catalina.Umučení.:Olomouc :.2008.978-80-7266-283-8.978-80-7266-283-8;
2086 .Rivasova, Catalina.Zo Sinaja na Kalváriu. .Bratislava :Jacobs Light Communication.2010.978-80-89386-09-3.24;
2087 .Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.11;
2088 .Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.11;
2089 .Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Jonatan. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-641-8.14;
2090 .Robert, Merle.Smrť je mojím remeslom.:Tatran.1975..74;
2091 .Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.25;
2092 .Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.09;
2093 .Rodina Panny Márie.Novéna k sv.Terézii z Lisieux.:.2007..02;
2094 .Rohr, Richard.Slobodní od slobody. Zrno:Dolný Kubín.1997.80-967867-0-9.12;
2095 .Rolf, Hochhuth.Zástupca.:Tatran.1966..47;
2096 .Rolland, Romain,1866-1944.Colas Breugnon.Bratislava:Pravda.1949..56;
2097 .Roman, Kaliský.Obžalovaný, vstaňte!.:Slovenský spisovateľ.1964..68;
2098 .Roman, Štefan B..Človek v rozdvojenom svete.:Dobrá kniha.1981..58;
2099 .Romano Guardini.Pán.:Jezuiti.1970..25;
2100 .Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.26;
2101 .Rosenbaum, Karol,1920-2001.Jozef Gregor Tajovský: Do konca - Žliebky.Bratislava:OÚ.1955..50;
2102 .Rosendorfský, Jaroslav.Česko-italský slovník.Praha:Státní pedagogické nakl..1988..73;
2103 .Rosendorfský, Jaroslav.Italsko-český slovník.Praha:Státní pedagogické nakl..1964..72;
2104 .Rösner, Libor.Archa zákona :.V Brně ::Konvent minoritů ve spolupráci s časopisem Immaculata a s Národním centrem Rytířstva Neposkvrněné,.2014.978-80-903395-6-9.09;
2105 .Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8.26;
2106 .Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8.36;
2107 .Rotterová, Božena,1921-1980.Tajemství pro Barbaru /.Praha ::MF,.1960..43;
2108 .Rotzetter, Anton.Na ceste evanjelia.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.1996.80-967255-0-5.františkánske;
2109 .Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8.františkánske;
2110 .Roumain, Jacques.Vládcovia vlahy.Bratislava:Smena.1975..58;
2111 .Rubin, Sergio.Pápež František.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741860 (viaz.);978-80-8074-186-0.33;
2112 .Rudnicki, Adolf..Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..57;
2113 .Rudolf, Bottan.Dvadsať prechádzok po starej Bratislave.Bratislava ::Alfa.1993.80-05-01124-5.09;
2114 .Rudolph, Fritz.Končiare bez bohov /.Bratislava ::Šport,.1961..43;
2115 .Rudyard, Kipling.Kniha džunglí.:Mladé letá.1965..60;
2116 .Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.34;
2117 .Ruppeldt, Fedor Fridrich,1886-1979.Teraz alebo nikdy!.[Turčiansky Sv. Martin]:Svet.1946..25;
2118 .Rusináková, Magdaléna.Svätý rok milosrdenstva.Bratislava:Lúč.2015.9788081790201 (brož.); 978-80-8179-020-1.36;
2119 .Ružomberský, R.A..Póly. .Poprad :Prunella.2001.80-88923-07-7.24;
2120 .Rybakov, Anatolij Naumovič,1911-1998.Piaďove dobrodružstvá /.Bratislava ::Mladé letá,.1962..43;
2121 .Ryss, Jevgenij Samojlovič,1908-1973.Strach /.Praha ::Svět sovětů,.1963..43;
2122 .Rysuľa, Štefan,1900-1976.Boží obľúbenci.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1947..43;
2123 .Rysuľa, Štefan,1900-1976.Milosť.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1947..43;
2124 .Ryš, Grzegorz.Inkvizícia. .Liesek :Rímskokatolícky farský úrad.2002.80-968866-4-9.24;
2125 .Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma sv. : Starý zákon.Praha:Scriptum.1991.80-900335-6-3.35;
2126 .Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.Praha:Scriptum.1991.80-900335-7-1.36;
2127 .S.M.Jana Kozeková OSF, S.M.Alma Gallová OSF.POHĽAD DO DEJÍN SLOVENSKEJ PROVINCIE KONGREGÁCIE ŠKOLSKÝCH SESTIER OSF.Žilina - provinciálny dom:.1997..františkánske;
2128 .s.n..Ježíši, duvěřuji ti!.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1995??..13;
2129 .s.n..Katechizmus.Řím:Křesťanská akademie.1978..25;
2130 .s.n..Kráľovná pomoci 2000.Bratislava:Združenie Ave.2000..46;
2131 .s.n..Niektoré skutočnosti o súdnom procese Helena a František zo dňa 24.-26. januára 1983.s.l.:ni je udaný.1983..25;
2132 .s.n..Pieseň večne mladá.Bratislava:Mladé letá.1983..65;
2133 .s.n..Poselství Panny Marie.Praha:Vérité.1996..45;
2134 .s.n..Poslední slova sv. Terezie Ježíškovy.Praha:Školské sestry O.S.F..1897..02;
2135 .s.n..Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnificat Slovakia .1995??..10;
2136 .s.n..Proces s vedením sprisahaneckého centras na čele s Rudolfom Slánskym.Praha:Ministerstvo spravodlivosti nakladateľstvo Orbit.1953..66;
2137 .s.n..S.Apolonia Andriveau a škapuliar umučenia.Ladce:Dcéry kresťanskej lásky.1948..10;
2138 .s.n..Václav Klement Petr.California:Rev A.J.Chlest.1990??..10;
2139 .s.n..Výklad reguly.[S.l.]:samizdat.1987..františkánske;
2140 .s.n..Zdravica Dr.Teodorikovi Zúbkovi, OFM z príležitosti 50 rokov kňazstva.s.l.:nie je udaný.1950??..františkánske;
2141 .s.n..Život v Kristu.Řím:Křesťanská akademie.1968..25;
2142 .Sabatier, Robert,1923-2012.Švedske zápalky.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018029343; 978-80-18-02934-3.43;
2143 .Saint-Exupéry, Antoine de.Malý princ.Bratislava:Mladé letá.1986..58;
2144 .Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Malý princ /.Praha ::Albatros,.1972..58;
2145 .Sales, Lorenzo,1889-1972.Ježíšovo srdce světu :.Romae ::[s.n.],.1967..30,;
2146 .Saleský, František.Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..10;
2147 .Salij Jacek.Dekolog. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2.25;
2148 .Salvaneschi, Nino.Pastier na výšinách.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..43;
2149 .Salvaneschi, Nino.Tajomstvo lásky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..26;
2150 .Salvaneschi, Nino.Tajomstvo lásky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..57;
2151 .Samo, Chalupka.Mor ho!.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..47;
2152 .Samo, Tomášik.Bašovci na Muránskom zámku.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..50;
2153 .Sand, George.Diablov močiar.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..57;
2154 .Sand, George,1804-1876.Nanon /.Bratislava ::Tatran,.1975..58;
2155 .Sandany, Artúr.Nemčina do vrecka.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1979..73;
2156 .Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelino chlieb a vino.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-00-7.08;
2157 .Sanchez, Fernand.Astrológia a kresťanský život. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-46-5.24;
2158 .Sanchez, Fernand.Radiestézia, magnetizmus a kresťanský život,. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-47-3.25;
2159 .Sanitas, Jean.Železný baron.Praha:Naše vojsko.1965..58;
2160 .Saroyan, William.Ľudská komédia.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..57;
2161 .Sartakov, Sergej.Chraň si královnu.Praha:Nová sovětská knihovna.1962..58;
2162 .Sasiadeková, Jolanta.Neobyčajne obyčajná. .Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-797-8.13;
2163 .Sayersová, Dorothy Lucy.Devět hran /.V Praze ::Vyšehrad,.1970..58;
2164 .Scanlan, Michael.Vnútorné uzdravovanie.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-95-3.26;
2165 .Sciascia, Leonardo,1921-1989.More vínovej farby /.Bratislava ::Smena,.1979..57;
2166 .Scott, Walter.Nevesta z Lammermooru.Martin:Matica slovenská.1937..57;
2167 .Scott, Walter Sir.Quentin Durward.Praha:Albatros.1990.80-00-00009-1.57;
2168 .Scott, Walter,1771-1832.Waverley aneb Před šedesáti lety /.Praha ::SNKLU,.1962..57;
2169 .Scupoli L..Duchovný boj.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..25;
2170 .Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.Bratislava:Oto Németh.2000.80-88949-12-2.25;
2171 .Sebíňová, Františka.Dávam všetko.:Németh Oto.2007.978-80-89277-04-9.09;
2172 .Sečka, Štefan.Inštrukcia diecézneho biskupa, Mons. Štefana Sečku pre slávenie jubilejného roku a roku viery.:Rím. kat. Biskupský úrad v Spišskej Kapitule pre vnútornú potrebu.2012..25;
2173 .Sečka, Štefan.Kresťan v službe novej evanjelizácie.Spišské Podhradie:Biskupský úrad v Spišskej Kapitule.2012.9788097101398 (brož.);978-80-971013-9-8.26;
2174 .Sečka, Štefan.Zamyslenia Mons. Štefana Sečku, spišského biskupa na jubilejný rok a rok viery.:Rím. - kat. Biskupský úrad v Spišskej Kapitule.2012..25;
2175 .Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl I..Praha:.1900..36;
2176 .Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl II..Praha:Dědictví Sv. Prokopa.1901..36;
2177 .Sedmak, Pavle.Kaplán Martin Čedermac.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1940..56;
2178 .Seewald Peter.Soľ zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-202-8.33;
2179 .Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.33;
2180 .Seghers, Anna,1900-1983.Transit :.Praha ::Melantrich,.1950..49;
2181 .Seghersová, Anna.Muž a jeho jméno.Praha:Československý spisovatel.1959..49;
2182 .Seghersová, Anna.První krok.Praha:Nakladatelství Mír.1953..49;
2183 .Sejfullina, Lidija Nikolajevna,1889-1954.Virinea /.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1962..49;
2184 .Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.26;
2185 .Self, David.Pochopiť utrpenie.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-131-3.26;
2186 .Selma, Lagerlöfová.Jeruzalem.:Slovenský spisovateľ.1977..51;
2187 .Semionov, Julian.Zachráňte stanicu 9.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1964..55;
2188 .Semionov, Julian.Zachráňte stanicu 9.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1964..71;
2189 .Senčík, Š. - Mišovič, B..Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.:.1992..františkánske;
2190 .Senčík, Štefan.Rozhlasujte zo striech.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987..26;
2191 .Senčík, Štefan.Spomienky pútnika.Byzant:Košice.1995.80-85581-09-4.11;
2192 .Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..07;
2193 .Senčík, Štefan, SJ.O postoji k súkromným zjaveniam.Trnava:Dobrá kniha.2000, 2001.80-7141-328-3.45;
2194 .Senčík, Štefan, SJ.Rozhlasujte zo striech A.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..35;
2195 .Senčík, Štefan, SJ.Rozhlasujte zo striech A.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..35;
2196 .Senger, Basilius.Kristova láska naléhá : obraz ze života sestry Kláry Fietzové.Kutná Hora:Haifa Island.2003.80-903341-0-5.františkánske;
2197 .sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2.25;
2198 .Seton, Ernest Thompson,1860-1946.Dvaja divoši /.Bratislava ::Mladé letá,.1967..70;
2199 .Seuffert, Josef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989..04;
2200 .Seuffert, Jozef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989..04;
2201 .Sheed F. J..TEOLÓGIA.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1969..27;
2202 .Sheen, Fulton J..Pokoj v duši.:.1969..24;
2203 .Sheen, Fulton John,.Uverme neuveriteľné.:.2019.9788081912108; 978-8081912108.25;
2204 .Schalück, Hermann.Citlivosť a solidarita : Františkánske inšpirácie.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-86-4.františkánske;
2205 .Schamoni, Wilhelm.Zázraky sú skutočnosťou. SLOVO:Košice.1993.80-85291-07-X.11;
2206 .Scharnhorstová, Erna.Medzi detstvom a dospievaním /.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1987..21;
2207 .Schikora, Rudolf.Naše světla : Čtení ze životů svatých.Frýdek-Místek:Exerciční dům.1947..6ivotopisy svätých;
2208 .Schinle Gertrúda S. M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..26;
2209 .Schinleová, Gertrúda.Videli sme Pána. Nitra:KS.1995.80-88741-05-X.26;
2210 .Schlink, Basilea M.Všecko pro Jediného.Praha ::Luxpress,.1992.80-7130-020-9.26;
2211 .Schlink, M. Basilea.Patmos,kde se otevřelo nebe.Havlíčkův Brod:Ichtys.1994.80-85397-12-9.26;
2212 .Schlinková, Basilea M..Moje zkušenosti s modlitbou.Praha:Luxpress.1992..24;
2213 .Schmaus, M.Božie zjavenie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..27;
2214 .Schmid Max., T. J..Vrchol úcty k srdci Ježíšovu.Praha:Nakladatelství Zvon .1991..10;
2215 .Schmid Max., T. J..Vrchol úcty k srdci Ježíšovu.Praha:Nakladatelství Zvon .1991..10;
2216 .Schmidtová, Elena.Listy nielen o adopcii c Elena Schmidtová ; Ján Vrabec.Martin:Osveta.1990.80-217-0150-1.21;
2217 .Schmiedt, Vojtech.Atléti boží.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..13;
2218 .Schmucki, Oktavian.František z Assisi, muž modlitby.Bratislava:Minor.2018.978-80-89888-05-4.Františkánske;
2219 .Schmucki, Oktavian.František z Assisi, muž modlitby.Bratislava:Minor.2018.978-80-89888-05-4.Františkánske;
2220 .Schneider, Herbert.Kontemplácia s Klárou z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-73-2.františkánske;
2221 .Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3.františkánske;
2222 .Schneider, Rudolf."Auf Deutsch gesagt".Bonn:Printed in Germany.1960??..73;
2223 .Schneiderová, Oda.Kňazstvo ženy.:.1948..21;
2224 .Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X.47 b;
2225 .Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.františkánske;
2226 .Schrejvers, Jozef.Božský priateľ.[S.l.]:[s.n.].1935..25;
2227 .Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-13-9.04;
2228 .Schultz, Josef.Kámen a bolest.Praha:Vyšehrad.1977..50;
2229 .Schulz, Karel, 1899-1943.Peníz z noclehárny.Praha:Vyšehrad.1974..50;
2230 .Schürmann, Heinz, 1913-1999 - autor.Duch dává život :.:Praha :.1992.80-7113-065-6.26;
2231 .Schürmann, Heinz, 1913-1999 - autor.Duch dává život :.:Praha :.1992.80-7113-065-6.24;
2232 .Schutz, Roger.Žít dnešek s Bohem /.Praha ::Vyšehrad,.1970..26;
2233 .Schweitzer, Albert.Lidé v pralese. Praha:Orbis.1966..50;
2234 .Schweitzer, Albert.Z mého života a díla : Albert Schweitzer.Praha:Vyšehrad.1974..09;
2235 .Schweitzer, Albert.Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-010-9.19;
2236 .Schweitzer, Albert.Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-010-9.24;
2237 .Sidor, Karol.Cestou po Poľsku.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1927..70;
2238 .Sienkiewicz.Quo wadis?.:Spolok sv,Vojtecha.1948..55;
2239 .Sienkiewicz.Quo wadis?.:Spolok sv,Vojtecha.1948..55;
2240 .Sienkiewicz, Henryk.Križiaci. Sväzok 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..17;
2241 .Sienkiewicz, Henryk.Potopa 1. diel.:Slovenský Tatran.1986..49;
2242 .Sienkiewicz, Henryk.Potopa 2.diel.:Slovenský Tatran.1986..49;
2243 .Sienkiewicz, Henryk.Potopa 3.diel.:Slovenský Tatran.1986..49;
2244 .Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Križiaci. Sväzok 2.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..17;
2245 .Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Pán Wołodyjowski /.Bratislava ::Tatran,.1968..49;
2246 .Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Za chlebom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..49;
2247 .Silva, José.Marcelinova veľká cesta.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-07-4.08;
2248 .Simma, Maria, 1915- - autor.Duše v očistci :.:Olomouc :.2003.80-7266-133-7.24;
2249 .Sinclair, Lewis.Hlavná ulica.:Tatran.1966..56;
2250 .Sinclair, Upton,1878-1968.Jeho veličenstvo uhlie /.Bratislava ::Tatran,.1974..47 a;
2251 .Sirovič, František, SVD.Duch svätý - svetlo srdca..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1994.80-85223-28-7.26;
2252 .Six, Jean Francois.Malá Terezie.Brno:Cesta.1990.80-900087-3-9.02;
2253 .Skyčák, František.Kritické reflexie. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-282-4.20;
2254 .Sládkovič, Andrej,1820-1872.Detvan.Praha:Veraikon.1919..50;
2255 .Sládkovič, Andrej,1820-1872.Marína.Praha:Jozef Otto.1921..50;
2256 .Sládkovič, Andrej,1820-1872.Spisy básnické Andreja Sládkoviča.Martin:Matica slovenská.1920..50;
2257 .Slavík, Ivan.Svatý a popíraný,milovaný a vysmívaný : Čtení o sv.Janu Nepomuckém.Jemnice u Strakonic:Svatojánské dílo.1993.80-901372-1-0.08;
2258 .Slavomír, Ravik.Boh žije.Bratislava ::Alfa.1992.80-05-01060-5.20;
2259 .Slivka, Michal, SVD.40 rokov misionárom v Indii. Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2004.80-85223-43-0.04;
2260 .Śliwa, Leszek.František - pápež z konca sveta.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417897 (viaz.);978-80-7141-789-7.33;
2261 .Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2008.978-80-85486-52-0.36;
2262 .Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.36;
2263 .Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina. .Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2009.978-80-85486-57-5.36;
2264 .Slowacki, Juljusz.Anhelli.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1949..50;
2265 .Słotwiński, Tadeusz..Święci franciszkańscy na każdy dzień /.Wrocław ::Wydaw. Św[iętego] Antoniego,.2003..8388598384;83-88598-38-4.františkánske;
2266 .Słowacki, Juliusz,1809-1849.Anhelli.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..50;
2267 .Smahel, Rudolf.Velehrad.Olomouc:MCM.1990..38;
2268 .Smahel, Rudolf.Velehrad.Olomouc:MCM.1990..38;
2269 .Smith, Oswald J..Duch Svätý.s. l.:s. n..1990?..26;
2270 .Smoletti, Tobias.Dobrodružstva Rodericka Randoma.Bratislava:Tatran.1966..43;
2271 .Sobolev, Leonid.Generálna oprava.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1959..43;
2272 .Socci, Antonio,1959-.Caterina.Levoča:SKN.2013.9788018013496 (CD-ROM); 978-80-18-01349-6.14;
2273 .Socio, Antonio.Tajomstvá Jána Pavla II. .Stará Ľubovňa :Salifoto.2010.978-80-970268-6-8.47 b;
2274 .Sočufka, František, SJ.Náš priateľ z Vlkolínca Páter Palko Horský. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-692-0.44;
2275 .Soha, Čcho.Krvavé stopy.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..43;
2276 .Solinas Franco .Rybář Squarcio.Praha:Československý spisovatel.1959..50;
2277 .Solnický, Josef,1931-2014.Jeseníky =.Praha ::Panorama,.1981..38;
2278 .Solovëv, Vladimir Sergejevič.Duchovné základy života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-013-0.25;
2279 .Soloviov, Vladimír Sergejevič.Tŕi rozhovory.Praha:ZVON.1997.80-7113-188-1.25;
2280 .Sopčáková Dora, Prom. bot..Jeseň v záhrade.Bratislava:Príroda .1982..40;
2281 .Soukupová, Karla.Úsměv...(životní příběh Aničky Zelíkové).Český Těšín:Cor Jesu.1992..životopisy svatých;
2282 .Speer, Daniel Georg.Uhorský Simplicissimus.Bratislava:Tatran.1975..50;
2283 .Speer, Georg Daniel..Bratislava:Tatran.1975..50;
2284 .Spies, Raymond Couétte Louis.MÁRIA, prečo plačeš?.Košice:Slovo.1995.80-85291-14-2.45;
2285 .Spillmann Joseph.Obeť spovedného tajomstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-027-0.životopisy svatých;
2286 .Spillmann S. J., P. Jozef.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..10;
2287 .Spillmann, Joseph, SJ.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.978-80-8161-272-5.životopisy svätých;
2288 .Spillmann, Jozef.Obeť spovedného tajomstva .Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1992.80-7142-009-3.08;
2289 .St. John, Patricia Mary, 1919-1993.Poklady pod sněhem.Londýn:S. U..1970..10;
2290 .Stanček, Ľubomír,.Ján Pavol II. a mládež.V Ružomberku:Katolícka univerzita.2006.8080840911 (brož.); 80-8084-091-1.34;
2291 .Stanček, Ľubomír, CM.Áno Bohu slovom. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-6-4.36;
2292 .Stanček, Ľubomír, CM.Daj sa mu celý. Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2006.80-89170-18-8.12;
2293 .Stanček, Ľubomír, CM.Daj sa mu celý. Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2006.80-89170-18-8.32;
2294 .Stanček, Ľubomír, CM.Ján Pavol II. a mládež : Zborník.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-091-1.40;
2295 .Stanček, Ľubomír, CM.Matka a syn. Spišské Podhradie:KS.2007.978-80-89170-26-5.09;
2296 .Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom - o modlitbe.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.8071420107;80-7142-010-7.36;
2297 .Stanček, Ľubomír, CM.Všedné dni s Božím slovom \n 3. diel. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-045-X.36;
2298 .Stanček, Ľubomír, CM.Všedné dni s Božím slovom II.diel. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-044-1.36;
2299 .Stanček, Ľubomír, CM.Zatiahni na hlbinu. Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-10-2.24;
2300 .Stašek, Antal.O ševcovi Matúšovi a jeho priateľoch.Bratislava:SVKL.1954..50;
2301 .Staudinger, Otto.\"Spasiteľ je dobrý!\".Bratislava:Katolícka jednota.1933..07;
2302 .Stefan, Žeromski.Vítr od moře.:Vyšehrad.1974..66;
2303 .Stehlík, Ladislav,1908-1987.Marina Alšová /.Praha ::Československý spisovatel,.1952..50;
2304 .Stehr, Hermann.Svätý dvor.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1941?..50;
2305 .Stein, Gertrude,1874-1946.Tři životy /.Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,.1961..47 a;
2306 .Steiner, Johannes.Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-148-8.06;
2307 .Stendhal,1783-1842.Armance.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2013.9788018023891; 978-80-18-02389-1.50;
2308 .Stephen, Leacock.Literární poklesky.:Garamond.2000.80-86379-02-7.56;
2309 .Stevani, Milena.Ako žiť zjednotený rehoľný život.:.1994..františkánske;
2310 .Stevani, Milena.Citová autonómia zasvätenej ženy.:KVPŽR.2005..františkánske;
2311 .Stevenson, Robert Louis, 1850-1894 - autor.Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda.:Praha :.2000.80-85770-97-0.47 a;
2312 .Stevenson, Robert Louis,1850-1894.Únos /.Bratislava ::Slov. vyd. krás. lit.,.1957..47 a;
2313 .Stewartová, Mary.Gabrielove kopovy.Bratislava:Pravda.1974..47a;
2314 .Stinissen, Wilfrid.Cesta vnitřní modlitby.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-88-X.29;
2315 .Stinissen, Wilfrid.Modlitba Ježíšova.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-147-5.26;
2316 .Stinissen, Wilfrid.Putování k pravdě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1998.80-7192-297-8.24;
2317 .Stoerig, Hans Joachim.Malé dějiny filozofie.Praha:ZVON.1992.80-7113-058-3.19;
2318 .Stoklasa, Jiří.Včelí produkty ve vyživě, lékařství, farmacii a kosmetice.Praha:Státní zemědělské nakladatelství .1975..48;
2319 .Stone, Irving,1903-1989.Smäd po živote /.Bratislava ::Slov. spis.,.1964..47 a;
2320 .Storm, Theodor.Jazdec na bielom koni.Bratislava:SVKL.1958..47 a;
2321 .Strachota, Pavel.Hlasy otců /.Řím ::Křesťanská akademie,.1970..10;
2322 .Strauss, Pavol.Mozaika nádeje.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..27;
2323 .Strauss, Pavol.Rekviem za živých c Pavol Strauss ; Milan Rúfus, Jozef Felix, Dušan Grečner.Bratislava:Slovenský sisovateľ.1991.80-220-0219-4.27;
2324 .Strindberg, August,1849-1912.Syn slúžky /.Bratislava ::Tatran,.1967..47 a;
2325 .Strmeň, Karol,.Návštevy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..47 a;
2326 .Strmeňová, Jiřina.Prípad AIDS : Acquired Immunodeficiency Syndrome.Bratislava:Mladé letá.1989.80-06-00171-5.74;
2327 .Stýblová, Valja, 1922- - autor.Nevěra.:V Praze :.1991.80-202-0238-2.47 a;
2328 .Sudermann, Hermann,1857-1928.Pani starosť :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1942..50;
2329 .Suchý, Čestmír.Emigranti proti národu.Bratislava:SVPL.1953..50;
2330 .Sullivan, Francis A. .Charizmy a Charizmatická obnova. Bratislava:Serafín.1998.80-88944-01-5.25;
2331 .SÚVSCM.Nebo nad močiarmi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..životopisy svatých;
2332 .sv. František Saleský..Pojednání o lásce k Bohu.:Matice cyrilometodějská.2003.80-7266-140-X.26;
2333 .sv. Terézia z Avily.Pozvanie k Otcovi .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-21-1.26;
2334 .sv. Terézia z Avily.Pozvanie k Otcovi .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-21-1.26;
2335 .Svátek, Josef,1835-1897.Praha a Řím :.Praha ::F. Topič,.1926..52;
2336 .Svatopluk, T.,1900-1972.Dům v Betlémské /.Praha ::Mladá fronta,.1959..50;
2337 .Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.:Ralsko.1991..10;
2338 .Svatošová, Marie.Hospic.Bratislava:LUC.2001.80-7114-335-9.24;
2339 .Svoboda, Bohumil.Blahoslavená Anežka Česká : Sborník ke svatořečení.Praha:Čes.katolická Charita.1989..09;
2340 .Svozil, Jozef.Učebnica nemčiny pre pokročilých a samoukov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1960..73;
2341 .Szczepanowicz, Marian.Kuriéri Božieho slova :.:.2010.978-80-89694-25-9.34;
2342 .Šaginjan, Marietta Sergejevna,1888-1982.Hydrocentrála.Bratislava:Pravda.1952..50;
2343 .Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Zuzana.Veľký slovník cudzích slov.Veľký Šariš:Samo - AAMM.2008.978-80-89123-07-0.42;
2344 .Šándor, Andrej, SDB.Hymny na posvätenie času III..Rím:SÚSCM.1976..10;
2345 .Šándor, Andrej, SDB.Sejba perál.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..45;
2346 .Šándor, Elo.Sváko Ragan z Brezovej.Myjava:Daniel Pažický.1931..50;
2347 .Šavol, brat .Boží šašo.Bratislava :Cathedra.2010.978-80-89495-06-1.05;
2348 .Ščipák Jozef, prom. geograf.Vreckový atlas sveta.Bratislava:Slovenská kartografia.1984..44;
2349 .Šechný, Jozef.V službe cirkvi k cieľu. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-734-7.14;
2350 .Šejnin, Lev.Zápisky kriminalistovy.Praha:Svět Sovětu.1965..50;
2351 .Šejnman, Michail Markovič.Vatikán medzi dvoma svetovými vojnami /.:.2005??..24;
2352 .Šilhár, Štefan, SDB.Veľké stretnutie.S.l.:Salez. katechet. stredisko [vyd.].1990.80-85257-03-3;80-85257-03-3.10;
2353 .Šilin, Georgij.Lenivá smrt.Praha:Mladá fronta.1965..50;
2354 .Šimko, Ivan.Dobrá správa pre kresťanských demokratov a pre Slovensko. Programová esej..Bratislava:Slovenská nadácia pre európske štúdie.1999..20;
2355 .Školské sestry.Poslední slova sv. Terezie Ježíškovy.:Novissima verba.1930..02;
2356 .Škrabal Pavel O.P..Příruční slovník biblický.Praha:Kropáč & Kucharský.1940..36;
2357 .Škutina, Vladimír, 1931-1995 - autor.Tak už jsem tady s tím vápnem, pane Werichu!.:Praha :.1990.80-85336-01-4.42;
2358 .Škvorecký, Josef, 1924- - autor.Smutek poručíka Borůvky :.:Praha :.1991.80-204-0247-0.43;
2359 .Škvorecký, Josef,1924-2012.Sedmiramenný svícen ;.Voznice :; Praha ::Leda ;; Rozmluvy,.2014.978-80-7335-377-3; 978-80-87440-82-7.50;
2360 .Šlachta, František.Ružomberok c Zost. František Šlachta ; Aut. textu Jaroslav Rezník ; Ďal. zost. Rastislav Kendera ; Fotogr. František Šlachta ; Graf. upr. Robert Brož ; Aut. obál. Robert Brož ; [Úv.Martin:Osveta.1992.80-217-0455-1.41;
2361 .Šmálik, Štefan.Veľký štyridsaťročný pôst cir.na Slovensku.Bratislava:CHARIS.1996.80-88743-12-5.12;
2362 .Šmidová, Bonaventúra.Ježiš a ruža- a človek.[Žilina]:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2015.9788097176488; 978-80-971764-8-8.25;
2363 .Šmilovský, Alois Vojtěch,1837-1883.Za ranních červánků a jiné prózy /.Praha ::Odeon,.1971..43;
2364 .Šoltésová, Elena Maróthy.Prípravy na svadbu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..50;
2365 .Šoltész, Pavel,1927-1993.Scénář píše smrt /.Praha ::Mladá fronta,.1963..51;
2366 .Šoltész, Pavel,1927-1993.Ukolébavka pro sovu /.Praha ::Mladá fronta,.1965..43;
2367 .Špaňár, Július.Latinsko - slovenský, slovensko - latinský slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1962..72;
2368 .Špidlík, Tomáš.Klíč k neznámu.Rím:Krěstanská akademie.1969..30;
2369 .Špidlík, Tomáš.Spiritualita, formácia a kultúra.Velehrad:Refugium.1995.80-901957-1-7.30;
2370 .Špidlík, Tomáš.Umění očišťovat srdce.[S.l.]:[s.n.].1980??..30;
2371 .Špidlík, Tomáš kardinál.Cesta Ducha.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1995.80-901957-0-9.30;
2372 .Špidlík, Tomáš, 1919-2010.Apoštol národů svatý Pavel.:Olomouc :.2008.978-80-7412-005-3.30;
2373 .Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny IV..Bratislava:Komprint.1990? [s.a.]..24;
2374 .Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny, sväzok I..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1943..24;
2375 .Špirko, Jozef.Dejiny a umenie očami historika.Bratislava:LUC.2001.80-7114-359-6.38;
2376 .Šprinc, Mikuláš.Koralový ostrov.Cambridge-Galt:Dobrá kniha.1973..50;
2377 .Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej-Svorad:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-175-5.životopisy svatých;
2378 .Štefan, Krčméry.Stopäťdesiat rokov slovenskej literatúry.:Matica slovenská.1943..51;
2379 .Štech, Václav Vilém,1885-1974.Aleš a Slovensko.Bratislava:Tvar.1952..65;
2380 .Števček, Martin.Pri vianočnom stromčeku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Trnava: Perfekt.1990.80-85261-00-6.42;
2381 .Štúr, Ľudovít.Reči a state.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť.1953..69;
2382 .Šubjaková, E..Hlaholika, posvätné dedičstvo Slovákov. .Bratislava :Združenie Živá Voda Turzovky.2010.978-80-969918-4-6.07;
2383 .Šubjaková, Elena.Devingrad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968587-6-7.24;
2384 .Šubjaková, Elena.Milostivý obraz Kráľovnej Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2006.80-968587-3-4.46;
2385 .Šubjaková, Elena.Obrázkový letopis starobylých Slovákov.Dolný Ohaj:Tlačiareň Merkur.2013.9788097023317 (brož.); 978-80-970233-1-7.23;
2386 .Šubjaková, Elena.Turzovka 50 rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-969918-2-2.46;
2387 .Šuchová, Iveta.Slovenské národné povstanie v dokumentoch.Bratislava:Československá tlačová kancelária.1964..66;
2388 .Šuppa, Jozef, SJ.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-580-0.28;
2389 .Šuppa, Jozef, SJ.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.28;
2390 .Šuppa, Jozef, SJ.Pri prameňoch.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-116-7.27;
2391 .Švantner, František,1912-1950.Nevesta hôľ.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..50;
2392 .T.Bosco.Svedkovia civilizácie lásky.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..05;
2393 .T.K.P.Základné črty ľudského poriadku.Ružomberok:Lev.1947..26;
2394 .Tajovský, Jozef Gregor.Tajní boháči.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..50;
2395 .Tajovský, Jozef Gregor,1874-1940.Do konca /.Martin ::[Mat. Slov.],.1951..69;
2396 .Tančáková, Monika.Volanie Litmanovej hory. .Prešov :Akcent Print.2009.978-80-89295-15-9.45;
2397 .Tardif, Emiliaqno.V ohni lásky Ducha Svätého. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-748-0.24;
2398 .Tatarka, Dominik,1913-1989.Prútené kreslá :.Bratislava ::Tatran,.1967..47 a;
2399 .Tatarka, Dominik,1913-1989.Prvý a druhý úder.Bratislava:Pravda.1950..50;
2400 .Tatranský, M. A..Arcibiskup umiera, III. diel: rozlet a pád Veľkej Moravy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..07;
2401 .Teplý, Libor, 1955- - fotografie; .Biskupství brněnské.:Brno :.2000.80-239-3805-3.38;
2402 .Teresa de Jesús,1515-1582.Vlastní životopis =.Řím ::Křesťanská akademie Řím,.1983..13;
2403 .Teresie de Lisieux, svatá, 1873-1897.Autobiografické spisy : Dějiny duše.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-5-8.02;
2404 .Teresie de Lisieux, svatá, 1873-1897.Básně svaté Terezie z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-92-8.02;
2405 .Tereza, - matka, 1910-1997 - autor.Marie matka smíření.Brno ::Brno :.1991.80-85319-19-5.45;
2406 .Tereza, z Kalkaty Matka.Modlitba - svieži prameň.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-113-5.25;
2407 .Tereza, Z KALKATY MATKA.Myšlenky na každý den : 3..Praha:Nové město.2003.80-86146-00-6.26;
2408 .Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.02;
2409 .Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.02;
2410 .Terézia, Vansová.Výber z diela.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..49;
2411 .Terézia, z Avily,1515-1582.Kniha života.Košice:Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík.2015.9788097221201; 978-80-972212-0-1.13;
2412 .Terezie od Ježíše, sv..Cesta k dokonalosti.Řím:Velehrad .1990..13;
2413 .Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.Vstupuji do života :.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-11-1.02;
2414 .Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6.13;
2415 .Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X.13;
2416 .Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-3-X.13;
2417 .Terstenjak, Anton,1906-1996.O lidských vztazích..Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1969..21;
2418 .Těsnohlídek, Rudolf,1882-1928.Demänová.Praha:Družstevní práce.1926..44;
2419 .Th. Lic. Dominika Duka OP.Úvod do Písma sv..:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří Kazatelu.1991..36;
2420 .Thackeray, William Makepeace,1811-1863.Kniha snobov /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,.1961..49;
2421 .Thackeray, William Makepeace,1811-1863.Veľký Hoggartyovský diamant /.Bratislava ::SVKL,.1956..49;
2422 .Thákur, Rabíndranáth,.Osamelý pútnik.Bratislava:Tatran.1981..17;
2423 .Thákur, Rabíndranáth,1861-1941.Gora.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1960..47 a;
2424 .ThDr. Jan Merell, ThDr. Jarolím Adámek.Cesty k dnešní katolické biblistice/ Vědecká exegeze a Ježíšovo zmrtvýchvstání. Praha:Ústřední cirkevní nakladatelství.1971..34;
2425 .Theodore, Dreiser.Jennie Gerhardtová.:Slovenský spisovateľ.1966..52;
2426 .Theodore, Dreiser.Titan.:Slovenský spisovateľ.1966..52;
2427 .Thompson, Francis,1859-1907.Nebeský chrt /.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1982..56;
2428 .Tilschová, Anna Maria,1873-1957.Vykúpenie.Bratislava:SVKL.1965..47 a;
2429 .Timmermans, Felix.Sedliacky žalm.Košice:Verbum.1948..47 a;
2430 .Timrava, Božena Slančíková.Veľké šťastie.Bratislava:Tatran.1967..50;
2431 .Timrava,1867-1951.Korešpondencia Timravy a Šoltésovej.Bratislava ::Nakl. slov. ak. vied a umení,.1952..47 a;
2432 .Timrava,1867-1951.Veľké šťastie /.Bratislava ::Tatran,.1967..50;
2433 .Timrava,1867-1951.Zobrané spisy.Bratislava:SVKL.1955..50;
2434 .Tolstoj, Aleksej Nikolajevič,1883-1945.Krížová cesta.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1947..57;
2435 .Tolstoj, Aleksej Nikolajevič,1883-1945.Nikitovo detstvo.Bratislava:Obroda.1950..57;
2436 .Tolstoj, Lev Nikolajevič,.Smrť Ivana Iľjiča.Bratislava:SVKL.1959..74;
2437 .Tolstoj, Lev Nikolajevič,.Smrť Ivana Iľjiča.Bratislava:SVKL.1959..74;
2438 .Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910 .Knieža strieborný.Bratislava:Tatran.1970..47 a;
2439 .Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Kreutzerova sonáta.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,.1959..47 a;
2440 .Toman, Josef, 1899-1977 - autor.Po nás potopa.:Frýdek-Místek :.2004, c1963.80-7218-502-0.58;
2441 .Tomáš Akvinský,1225-1274.Theologické summy svatého Tomáše Akvinského :.V Olomouci ::Profesoři bohosloveského učiliště řádu dominikánského,.1937-1940..23;
2442 .Tomášek, František, kardinál.Pedagogika : Úvod do pedagogické praxe pro vychovatele a rodiče.Brno:Nibowaka.1992.80-901294-0-4.21;
2443 .Tomášek, František, kardinál.Pedagogika : Úvod do pedagogické praxe pro vychovatele a rodiče.Brno:Nibowaka.1992.80-901294-0-4.21;
2444 .Tomašovič, Dionýz František, OFM.Po serafínskej ceste.:Serafín.1997.80-85310-76-7.františkánske;
2445 .Tomko, Jozef.Blaženstvá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..04;
2446 .Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.04;
2447 .Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.04;
2448 .Tomko, Jozef.Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám. Bratislava:Alfa Omega Software.1991.80-900546-0-9.04;
2449 .Tomko, Jozef.So srdcom na Slovensku.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-597-1.04;
2450 .Tomko, Jozef.Svetlo národov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..04;
2451 .Tomko, Jozef.Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..07;
2452 .Tomko, Jozef.Zriadenie spišskej, banskobystrickej a rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo v Uhorsku. Kňazský seminár:Spišská Kapitula.1995.80-7142-026-3.04;
2453 .Tondra František.Kňazom a veriacim.Námestovo :kancelária biskupského úradu pri príležitosti 75.narodenín diecézneho biskupa.2011..25;
2454 .Tondra, František.Morálna teológia I.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-023-9.27;
2455 .Toth, Joseph.Radetzkého pochod.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1975..43;
2456 .Tóth, Sándor Somogyi.Nikto mi nerozumie.Bratislava:Mladé letá.1965..50;
2457 .Tóth, Tihamér.Čisté dospívání.:.1936..21;
2458 .Tóth, Tihamér.Charakterný mladík.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..09;
2459 .Tóth, Tihamér.S otvorenými očami v božej prírode.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..42;
2460 .Trapp, Maria Augusta.S písní kolem světa.Praha:Vyšehrad.1971..50;
2461 .Treben, Maria.Liečivé rastliny z Božej záhrady.:Motýľ.1991.80-900404-8-9.47 b;
2462 .Treben, Mária.Zdravie z Božej lekárne.:.1980?..42;
2463 .Trebenová, Maria.Zdravie z Božej lekárne : Liečivé rastliny: rady a skúsenosti.Bratislava:IKAR.2007.978-80-551-1479-8.40;
2464 .Tresmontant Claude.Bible a antická tradice.Praha:Vyšehrad.1970..34;
2465 .Tretera, Rajmund Jiří OP.Církevní právo.Praha:Jan Krigl.1993..19;
2466 .Trobisch Walter A..Dva středy však jeden kruh.Řím:Křesťanská akademie.1975..22;
2467 .Trobisch, Walter A..Měl jsem rád jedno děvče :.Brno ::Pastorační rada,.1968..22;
2468 .Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.25;
2469 .Trstenský, František.Svätý Pavol z Tarzu. .Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-080-1.32;
2470 .Trstenský, Viktor.Ďalšie bolestné výlevy duše túžiacej po pravde a spravodlivosti.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-291-1.01;
2471 .Trstenský, Viktor.Fragment z veľkého svedectva o živej viere..BV.:bm..1999.80-967550-7-2.08;
2472 .Trstenský, Viktor.Menej ponôs, viac modlitieb a boja za pravdu.Námestovo: Štúdio F.1999.80-967550-8-0.01;
2473 .Trstenský, Viktor.Monsiňor alebo rozhovory, listy, úvahy, komentáre, posolstvá.Banská Bystrica:TeleDat.2005..01;
2474 .Trstenský, Viktor.Nemohol som mlčať.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-24-1.01;
2475 .Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.08;
2476 .Truhlař, Břetislav.Veľká inšpirácia.Bratislava:Obzor.1965..50;
2477 .Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4.35;
2478 .Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4.35;
2479 .Trygve, Gulbranssen.Večne spievajú lesy.:Slovenský spisovateľ.1972..52;
2480 .Tryml, Sergej; Gottheinerová, Till.Moderní učebnice angličtiny : Angličtina pro hospodářskou praxi.Praha:Svoboda.1994.80-205-0425-7.73;
2481 .Turanský, Štefan, SDB.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.františkánske;
2482 .Turgenev, Ivan Sergejevič,1818-1883.Jarné vody.Bratislava:Tatran.1948..50;
2483 .Twain, Mark, 1835-1910 - autor;.Dobrodružství Huckleberryho Finna :.:Praha :.1990.80-00-00014-8.50;
2484 .Tykač Ján, Ing..Leto v záhrade.Bratislava:Príroda - Artia.1981..40;
2485 .Tyrol, Anton,.Poznámky k štúdiu biblickej exegézy. Katolícke biblické dielo:Svit.1999.80-968263-2-8.34;
2486 .Tyrol, Anton,1960-.Od Písma k životu.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350122 (brož.); 978-80-8135-012-2.25;
2487 .Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.2001.80-88922-69-0.františkánske;
2488 .Unamuno, Miguel de.Teta Tula.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1929..66;
2489 .Undset, Sigrid, 1882-1949 - autor.Kristina Vavřincova. |n 1., |p Věnec.:Praha :.1999.80-86183-11-4.66;
2490 .Undset, Sigrid, 1882-1949 - autor.Kristina Vavřincova. |n 2., |p Paní.:Praha :.1999.80-86183-12-2.66;
2491 .Undset, Sigrid,1882-1949.Jar /.Bratislava ::Tatran,.1973..66;
2492 .Urban, Jan Evangelista,1901-1991.Dnešní přístup k teologii /.Praha ::Česká katolická Charita v Ústředním církevním nakladatelství,.1969..25;
2493 .Urban, Marek.O kontemplácii Kristovej tváre vo svetle zasväteného života.Prešov:VMV.2005.80-7165-510-4.36;
2494 .Urban, Milo,.Hmly na úsvite.Turčiansky Sv. Martin:Kompas.1941..49;
2495 .Urban, Milo,.V osidlách.Turčiansky Sv. Martin:Kompas.1940..49;
2496 .Urban, Milo,1904-1982.Zhasnuté svetlá /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1958..48;
2497 .Urban, Milo,1904-1982.Živý bič.Praha:Leopold Mazáč.1927.9788018001554; 978-80-18-00155-4.49;
2498 .Urban, Milo,1904-1982.Živý bič.Praha:Leopold Mazáč.1927.9788018001554; 978-80-18-00155-4.49;
2499 .Urbankowski, Bohdan.Bóg dał mi słowo.Kraków:Towarzystwo Slowaków w Polsce.2002.8387842990 (brož.); 83-87842-99-0.24;
2500 .Ušák, Pavol.Tak umieral a žije básnik Paľo Oliva.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-480-0.72;
2501 .Ušák, Pavol.Torzo literárneho diela.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-479-7.72;
2502 .Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.1998.80-967330-2-8.49;
2503 .Václav, Erben.Znamení lyry 2.:Nakladatelství Svoboda.1990.80-205-0169-X.52;
2504 .Václav, Havel.Dálkový výslech.:Melantrich.1989.80-7023-038-X.48;
2505 .Vácval, Anton M..Žena hrdinka Žofia Bosniaková.s.l.:s.n..1980??..10;
2506 .Vachala, Břetislav,1952-.77 zajímavostí ze starého Egypta :.Praha ::Albatros,.1989..09;
2507 .Vajanský, Svetozár Hurban,1847-1916.Koreň a výhonky.Martin:Matica slovenská.1934, 1935..49;
2508 .Valášek, Štefan.Symbolika a ikonografia v stredovekej nástennej maľbe Liptova /.[Slovensko] ::Inertial Technologies,.2013.978-80-971526-0-4.38;
2509 .Valenta, Edvard.Trám.Praha:Československý spisovatel.1963..65;
2510 .Vallejo, César,1892-1938.Volfrám /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1961..74;
2511 .Valtorta, Maria,(1897-1961).Magdaléna.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2012.978-80-7266-372-9 .15;
2512 .Valtorta, Maria,1897-1961.Lekcie k Listu Pavla Rimanom.Bratislava:Jacobs light communication.2014.9788089386154 (viaz.); 978-80-89386-15-4.35;
2513 .Van Straaten, Werenfried.Slzy Boží.Hradec Králové ::Signum Unitatis,.1991..24;
2514 .Vančura, Vladislav,1891-1942.Rozmarné novely /.Praha ::Mladá fronta,.1959..74;
2515 .Vaněk, František Bernard.Na krásné samotě.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-808-9.58;
2516 .Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4.18;
2517 .Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1.18;
2518 .Vanier, Jean.Prijať svoju ľudskosť.Bratislava:Serafín.1992??..18;
2519 .Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-1-9.18;
2520 .Vaňková, Jiřina,1949-.Informačné a komunikačné technológie pomáhajú deťom mladšieho školského veku s postihnutím.Ružomberok:Verbum.2011.9788080848156 (brož.); 978-80-8084-815-6.22;
2521 .Vansová, Terézia,1857-1942.Kliatba.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1949..65;
2522 .Vansová, Terézia,1857-1942.Rozprávky a črty /.V Liptovskom Sv. Mikuláši ::Tranoscius,.1941..65;
2523 .Vansová, Terézia,1857-1942.Sirota Podhradských.Bratislava:Leopold Mazáč.1935..65;
2524 .Váross, Marián,1923-1988.Slovenská výtvarná prítomnosť.Bratislava:Tvar.1953..65;
2525 .Vaško, Alexander.Tajomstvo našich hôr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-214-1.61;
2526 .Vaško, Václav.Kolakovič Profesor. Bratislava:CHARIS.1993.80-88743-02-8.09;
2527 .Vaško, Václav.Ne vším jsem byl rád.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-389-3.42;
2528 .Vaško, Václav.Neumlčená : 1.díl. : Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce.Praha:ZVON.1990.80-7113-000-1.24;
2529 .Vaško, Václav,(1921-2009).Neumlčená :.Praha ::Zvon,.1990.80-7113-035-4 (sv. 2);80-7113-000-1 (sv. 1);80-7113-001-X.24;
2530 .Vávra, Ján.Po stopách Martina Kukučína na Orave.Banská Bystrica:Stredoslovenské vydavateľstvo .1961..41;
2531 .Vávra, Jaroslav Raimund,1902-1990.Ahmed má hlad :.(V Praze) ::Družstevní práce,.1935..49;
2532 .Vavrovič, Jozef.Duchovné cvičenia Jána Palárika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..25;
2533 .Vazov, Ivan.Pod jarmom.V Bratislave:Slov.vydav.krásnej lit..1960..49;
2534 .Vejdělek, Čestmír, 1925- - autor.Návrat z ráje :.:Praha :.1993.80-900030-5-2.49;
2535 .Veľbacký, Ján.Aplikácia bohatstva cirkevnej hudby v praxi. .Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-26-7.42;
2536 .Vella, Elias.Démony vyhánějte, Ze skušeností exorcisty.:.1994..28;
2537 .Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.2008.978-80-968854-8-0.28;
2538 .Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ.Bratislava:LUC.2002.80-968854-0-5.28;
2539 .Vella, Elias, 1941-.Keď Duch Svätý píše môj život.Bratislava:Per Immaculatam.2005.80-968854-4-8.28;
2540 .Vella, Elias,(1941-).Oblečte si srdce Pastiera.Bratislava:Per Immaculatam.2011.9788097000677 (brož.);978-80-970006-7-7.28;
2541 .Vella, Elias,1941-.Kristoterapia.[Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2012.9788089606009 (brož.); 978-80-89606-00-9.28;
2542 .Vella, Elias,1941-.Rieka vody života.Zvolen:Združenie Jas.2011.9788089219261 (brož.); 978-80-89219-26-1.28;
2543 .Vella, Elias,1941-.Uzdrav ma, môj Pane.[Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2013.9788089606030 (brož.); 978-80-89606-03-0.28;
2544 .Ventura, Václav.Jan Evangelista Urban : život a dílo.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-77-1.životopisy svatých;
2545 .Verga, Giovanni.Malavogliovci. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..49;
2546 .Verne, Jules.Sever proti Juhu. Mladé letá:Bratislava.1989.80-06-00097-2.49;
2547 .Verne, Jules,1828-1905.Dvadsaťtisíc míľ pod morom /.Bratislava ::Mladé letá,.1965..49;
2548 .Verner František P..Bibliografie Českých překladu celé bible i jejich částí.:ČKCH.1987..34;
2549 .Verwer George.Hlad po realite.samizdat:George Verwer.1968..10;
2550 .Veselý, Josef.Ne Pane nám ne nám.Opava:[s.n.].2007..26;
2551 .Veselý, Josef.Ne Pane nám ne nám.Opava:[s.n.].2007..22;
2552 .Veselý, Josef,1929-2010.P. Aleš Zlámal :.Opava ::[s.n],.2007..františkánske;
2553 .Vestdijk, Simon,1898-1971.Piata pečať :.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1961..65;
2554 .Vetva, Jan.Od Tibera k Popradu.:Don Bosco.1998.80-85405-91-1.10;
2555 .Vicenová, Mária.Novéna za uzdravenie tela a duše k Jánovi Pavlovi II.. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.2011.978-80-970650-1-0.10;
2556 .Victor, Hugo.Han z Islandu.:Slovenský Tatran.1972..47;
2557 .Victor, Hugo.Chrám Matky božej v Paríži 1.:Tatran.1984..47;
2558 .Viganó, Angelo.Boh kráča s ľuďmi.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-10-2.32;
2559 .Viganó, Angelo.Najsvätejšia Trojica: Boh Otec, Syn a Svätý Duch. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-48-X.10;
2560 .Viktor Hugo.Človek, ktorý sa smeje.Bratislava:Tatran.1968..47;
2561 .Viliam Hunermann.Na ostrov smrti.:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1981..06;
2562 .Vinogradov, Anatolij Kornel\'jevič,1888-1946.Odsúdenie Paganiniho /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1964..64;
2563 .Vinogradov, Anatolij Kornel\'jevič,1888-1946.Tri farby čias /.Bratislava ::Spoločnosť priateľov krásnych kníh,.1959..64;
2564 .Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9.46;
2565 .Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..34;
2566 .Vít de Larigaudie.Radostný život.Trenčín (Veritas):Dominikánske.1946..05;
2567 .Vítek Peter, PhDr..Prvá svetová vojna a Liptov.Turany:Liptovské múzeum v Ružomberku.2014.978-80-971535-2-6.23;
2568 .Vladimír, Germanovič Lidin.Odpadlík.:Slovenský spisovateľ.1967..65;
2569 .Vladimír, Mináč.Dúchanie do pahrieb.:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0006-X.64;
2570 .Vladimír, Mináč.Živí a mŕtvi.:Slovenský spisovateľ.1961..64;
2571 .Vladislav, Jan.Horký leden 1989 v Československu : Mimořádná publikace k znovuobnovení časopisu Reportér.Praha:Novinář.1990.80-7077-396-0.44;
2572 .Vlašič Tomislav. Barbarič Slavko.Otevřte svá srdce Marii Královně Míru.s.l.:nebol udaný.1984..45;
2573 .Vnuk, František.Andrej Hlinka.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-682-7.72;
2574 .Vnuk, František.Mať svoj štát znamená život.Bratislava:Odkaz.1991.80-85193-11-6.13;
2575 .Vojta, Miroslav,1909-1974.Matka a dítě :.Praha ::SZdN,.1955..21;
2576 .Vojtaššák, Ján.Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského /autobiografia/.:Zahraničná Matica slovenská v Toronte.1994..08;
2577 .Vojtaššák, Ján.Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského /autobiografia/.:Zahraničná Matica slovenská v Toronte.1994..01;
2578 .Vojtaššák, Ján.Životopis Jána Vojtaššáka, biskupa spišského.Toronto - Svätý Jur:.1994..08;
2579 .Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-10-3.08;
2580 .Volek, Jindřich,1928-.Kennedyové /.Praha ::Vyšehrad,.1970..57;
2581 .Volek, Peter.Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov. .Ružomberok :Katolícka univerzita, Filozofická fakulta.2009.978-80-8084-497-4.25;
2582 .Volný, Jan.Deutsch tschechisches worterbuch. Německo český slovník..Praha:Artia.1955..72;
2583 .Von le Fort, Gertrud.Magdeburská svatba.Praha:Vyšehrad.1970..55;
2584 .Votruba, František.Víťazná cesta.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..49;
2585 .Votruba, František,1880-1953.Kniha slovenského humoru.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1948..42;
2586 .Vrablec Jozef, ThDr..Aj ty hľadáš šťastie.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1995..25;
2587 .Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl.Rím:.1985..35;
2588 .Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..36;
2589 .Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..35;
2590 .Vrablec Jozef, ThDr..Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6.25;
2591 .Vrablec Jozef, ThDr..Srdcom k Bohu.Rím :.1988-1991..36;
2592 .Vrablec Jozef, ThDr..Srdcom k Bohu.Rím :.1988-1991..10;
2593 .Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..36;
2594 .Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..36;
2595 .Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..36;
2596 .Vrablec, Jozef.Choďte aj vy do mojej vinice - zv. 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-165-X.32;
2597 .Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.26;
2598 .Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.07;
2599 .Vrablec, Štefan.Drahé rehoľné sestry.Rím:.1974..26;
2600 .Vrablec, Štefan.Je niekto z vás chorý ?.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..26;
2601 .Vrablec, Štefan,1925-.Drahé rehoľné sestry..Rím:SÚSCM.1994..26;
2602 .Vragaš, Štefan.Mariazell (pútnické miesto v rakúskom Štajersku). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-483-7.46;
2603 .Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a život Metoda.:Matica slovenská.1991.80-7090-203-5.07;
2604 .Vrbová, Alena.V erbu lvice.:Československý spisovatel.1977..životopisy svatých;
2605 .Vries, Anne de.Biblia pre deti.[S.l.:s.n..1985..36;
2606 .Vukovič, Čedo.Mrtvá Hluboká /.Praha ::Naše vojsko,.1963..47;
2607 .Vyhlídal, Zdeněk.Sarkander : historická freska.Svitavy:Trinitas.2000.80-86036-44-8.životopisy svatých;
2608 .Vymětal, František.Apoštol křesťanské lásky a jednoty církve : život a dílo Dr.Antonína Cyrila Stojana.Praha:Česká katolická charita.1988..08;
2609 .W. R..Nad Lukášovým evanjeliom.Canada:Dobrá kniha.1989.0-919865-19-4.36;
2610 .W. R. .O rehoľnom živote. (v minulosti a v dnešnej obnove).:Knižnica viery.1989..24;
2611 .Walsh, Jane,1929-2008.Vzpomínám /.Praha ::MF,.1956..66;
2612 .Waltari, Mika.Jeho království, 1 a 2.Praha:Vyšehrad.1974..26;
2613 .Walter, Scott.Kenilworth.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..57;
2614 .Warren, Rick.Život s jasným cieľom : Načo som vôbec na zemi?.Bratislava :Porta libri.2005.80-89067-31-X.20;
2615 .Wassermann, Jakob,1873-1934.Prípad Maurizius /.Bratislava ::Tatran,.1968..65;
2616 .Watts, Greg.Matka Tereza:.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-48-5.životopisy svatých;
2617 .Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7.08;
2618 .Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7.životopiy svatých;
2619 .Wegrzyn, OFM Samuel.Svätý brat Albert.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-80-5.10;
2620 .Weigel, George.Svedok nádeje - diel 1..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-455-9.47 b;
2621 .Weigel, George.Svedok nádeje - diel 2..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-477-X.47 b;
2622 .Weigel, George.Svedok nádeje - diel 3..Bratislava:Slovart.2001.80-7145-485-0.47 b;
2623 .Weigel, George,1951-.Svedok nádeje.Praha:Práh.2005.8072521101 (viaz.); 80-7252-110-1.47 b;
2624 .Werfel, Franz,1890-1945.Maturitné výročie /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1964..64;
2625 .Werfel, Franz,1890-1945.Píseň o Bernadettě =.V Praze ::Vyšehrad,.1947..45;
2626 .Werich, Jan.Lymfárum.Bratislava:Mladé letá.1965..74;
2627 .Werner, Reiner.Dieťa s poruchami správania.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1973..72;
2628 .Wernicke, Enrique.Pobrežie rieky /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1958..67;
2629 .Wetter, Immolata.Mária Wardová.[S.l.]:[s.n.].1995??..07;
2630 .Wiechert, Ernst,1887-1950.Prostý život /.Bratislava ::Tatran,.1969..66;
2631 .Wieslav, Wernic.Šerif z Fort Bentonu.:Mladé letá.1970..66;
2632 .Wijngaards, John.Sedem kruhov modlitby. Zvolen:Jas.1997.80-88795-34-6.25;
2633 .Wilde, Oscar,1854-1900.Strašidlo Cantervillské /.Bratislava ::Smena,.1968..66;
2634 .Wilkerson, David.Dýka a kříž.Karviná ::Ostravské tiskárny,.1995.80-900940-6-6 (Ostravské tiskárny. Ostrava : brož.).42;
2635 .Wilkerson, David - autor.Začalo do Dýkou a křížem.:Albrechtice :.1992.80-7112-013-8.09;
2636 .Wilkerson, David R..Dýka a kríž. Kresťanský život:Bratislava.1994.80-967226-0-3.15;
2637 .Willam, F.M..Život Ježiša Krista v kraji a národe izraelskom.:česko-slovenská grafická únia.1938..35;
2638 .William, J. Short.Chudoba a radost : františkánská tradice.:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-779-1.františkánske;
2639 .Williams, Veronica.Radosť z odovzdania sa!.Bratislava:Hnutie Modlitby Matiek.2006.80-969455-7-2.21;
2640 .Willke, Barbara.Človekom od počatia.Český Těšín:Cor Jesu.1993..25;
2641 .Wisdorf, Jozef.Mám problém :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1974..22;
2642 .Wladislaw, St. Reymont.Sedliaci 2 zv..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..47 a;
2643 .Wladyslaw, St. Reymont.Spravodlivosť.:Tatran.1970..56;
2644 .Wohl, Louis de,1903-1961.Julián.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..66;
2645 .Wohl, Louis de,1903-1961.Strom života.Bratislava:Svet.1948..10;
2646 .Wohl, Louis de,1903-1961.Zlatá sieť. Románový životopis svätého Ignáca z Loyoly..Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1982.0920150799; 0-920150-79-9.06;
2647 .Wohl,Louis, de.Zapáľ svet.Camrridge,Ont.:Priatelia Dobrej Knihy.1984.0-919865-02-X.10;
2648 .Wohmannová, Gabriele.Pavlínka bola sama doma.Bratislava:Smena.1980..74;
2649 .Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.15;
2650 .Wojtyla,K..Znamení odporu.Rím:Krěstanská akademie.1981..26;
2651 .Wolf-Mednyánszky, Andy.Putovanie za kameňom mudrcov :.Nitra?:Andreas Wolf?.2004.80-969273-0-2.51;
2652 .Wolfe, Thomas.Domov sa vrátiť nemôžeš. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..66;
2653 .Wolker, Jiří, 1900-1924 - autor.Dílo Jiřího Wolkra.:Brno :.1998.80-86137-15-5.66;
2654 .Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X.36;
2655 .Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X.35;
2656 .Wons, Krzysztof,1959-.Odovzdať sa Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724810 (viaz.); 978-80-88724-81-0.25;
2657 .Wons, Krzysztof,1959-.Prehĺbiť vieru v Ježiša.:.2019.9788088724940; 978-80-88724-90-0;978-80-88724-94-0.36;
2658 .Wons, Krzysztof,1959-.Uveriť Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724766 (viaz.); 978-80-88724-76-6.25;
2659 .Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.Brno ::Cesta Brno.1991.80-85319-04-7.29;
2660 .Wust, Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad.1970..20;
2661 .Xavier, Léon.Slovník biblické teologie.:Academia.2003.80-200-1127-7.36;
2662 .Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7.12;
2663 .Záborský, Jonáš.Rozprávky.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..49;
2664 .Zábrana, Jan, 1931-1984 - autor.Vražda se zárukou.:Praha :.1989.80-202-0020-7.49;
2665 .Zamarovský, Vojtěch,1919-2006.Dějiny psané Římem /.Praha ::Mladá fronta,.1967..31;
2666 .Zamboni, Dori.V hĺbke bolesti. Nové mesto:Bratislava.1994.80-85487-14-4.08;
2667 .Záň Augustín J. ThM..Podľa plánu.Middletown - Pennsylvania:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických.1976..28;
2668 .Záň, Augustín J..Deťom svetla - C.Middletown,Pa:Prvá Katolícka Slovenská Jednota.1975..28;
2669 .Záň, Augustín J..NAŚE VŚETKO.Middletown:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických.1973..09;
2670 .Zan, Augustin J..Zivot /.[Middletown, Pa.?] ::Prva katolicka slovenska jednota,.1981...26;
2671 .Záň, Augustín J..Život (rok C).Middletown:Prvá Katolícka Slovenská Jednota.1981..28;
2672 .Zasępa, Tadeusz.Internet a globalizácia : Antropologické aspekty.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-092-X.48;
2673 .Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.36;
2674 .Záturecký, Adolf Peter.Slovenské príslovia,porekadlá a úslovia.Bratislava:Tatran.1974..49;
2675 .Závadová, Katarína,1933-.Jaroslav Vodrážka :.Martin ::Matica slovenská,.1984..38;
2676 .Zavalloni, Roberto.Osobnosť Kláry z Assisi - psychologická štúdia.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-026-5.františkánske;
2677 .Zdeněk, Pluhař.Ak ma opustíš.:Smena.1962..65;
2678 .Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír,.Obrazy a rozmary.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1955..47;
2679 .Zelivan, Pavel. [from old catalog].Pierre Teilhard de Chardin..Rim,:.1968...27;
2680 .Zem, Stanislaw.Denník z vesmíru.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1958..61;
2681 .Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9.22;
2682 .Żeromski, Stefan,1864-1925.Popol /.Bratislava ::Tatran,.1973..74;
2683 .Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce : Neděle liturgického mezidobí (cyklus A.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-830-5.36;
2684 .Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce : Všední dny liturgického mezidobí (26.-34. týden, roční cyklus 1.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-886-0.36;
2685 .Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce : Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden, roční cyklus 1.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-890-9.36;
2686 .Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 1, Doba adventní.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-636-1.36;
2687 .Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 10. Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus 1)..Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-888-7.36;
2688 .Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 12. Všední dny liturgického mezidobí (1.- 8. týden, roční cyklus 2).Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-831-3.36;
2689 .Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 3. Doba postní a velikonoční triduum..Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-674-4.36;
2690 .Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 6. Neděle liturgického mezidobí (cyklus B).Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-664-7.36;
2691 .Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 6. Neděle liturgického mezidobí (cyklus B).Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-664-7.36;
2692 .Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 8. Všední dny liturgického mezidobí. 1.- 8. týden. Roční cyklus 1..Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-879-8.36;
2693 .Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-637-X.36;
2694 .Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 4, Doba velikonoční.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-761-9.36;
2695 .Zeyer, Július.Tri legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad.1940..mariánske;
2696 .Zeyer, Julius.Tři legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad.1970..09;
2697 .Zeyer, Július.Zahrada mariánska.Praha:Vyšehrad.1972..46;
2698 .Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Poutník.Praha:Portál.1995.80-7178-082-0.09;
2699 .Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Nový začátek :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.2001.80-7192-594-2.17;
2700 .Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5.životopisy svatých;
2701 .Ziescheová, Maria Calazanz.Dokonalá svobodas.Praha:Portál.1991.80-85282-02-X.14;
2702 .Zlatňanský, Jozef.Aj také má dnešný svet.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..10;
2703 .Zoň, Anton.Odpovedať ako svätý František. Anton Zoň:[S.l.].2000.80-968186-6-X.františkánske;
2704 .Zoň, Anton.Odpovedať ako svätý František. Anton Zoň:[S.l.].2000.80-968186-6-X.františkánske;
2705 .zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.Výber z najkrajších modlitieb sveta.:Letra & Line.1991.80-85513-00-5.26;
2706 .Zrotal, Jaroslav,1909-1969.Všichni spravedliví /.Praha ::Naše vojsko,.1962..65;
2707 .Zsigmond, Móricz.Šťastný človek.:Tatran.1967..55;
2708 .Zúbek Ľudo.Skrytý prameň.:.1967..47;
2709 .Zúbek, Ľudo.Rytieri bez meča.Bratislava:Mladé letá.1967..51;
2710 .Zúbek, Ľudo,1907-1969.Doktor Jesenius /.Bratislava ::Mladé letá,.1966..74;
2711 .Zúbek, Ľudo,1907-1969.Murársky chlieb.Bratislava:Smena.1952..65;
2712 .Zúbek, Teodorik J..Chváľme Boha. PA]:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa v U.S.A..1982..10;
2713 .Zubert, Bronisław Wenanty - autor.Řeholní právo :.:Olomouc :.1996 [v tiráži 1997.80-238-0913-X.františkánske;
2714 .Zubko, Peter.Spišskí biskupi.. Kňazský seminár biskupa J.Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-040-9.životopisy svatých;
2715 .Zubko, Peter,1972-.Kult Svätej krvi v Košiciach.Košice:Viliam Ščavnický.2013.9788097106126 (brož.); 978-80-971061-2-6.32;
2716 .Zuchardt, Karl,1887-1968.Umri blázon! /.Bratislava ::Tatran,.1981..09;
2717 .Żukrowski, Wojciech,1916-2000.Kúpeľ /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1964..65;
2718 .Zuzka, Zguriška.Bičianka z doliny.:Tatran.1970..65;
2719 .Zván, Peter.Ajhľa, človek! :.V Liptovskom Sv. Mikuláši ::Tranoscius,.1947..47;
2720 .Zván, Peter.Rojko /.Bratislava ::Slov. spis.,.1959..66;
2721 .Zvěřina, Josef.Teologie Agapé : 1.sv.. Dogmatika : Dogmatika.Praha:Scriptum.1992.80-85528-19-3.25;
2722 .Zvonický Gorazd.Keď mlčať nie je zlato.Rím:Unitas et pax.1988..26;
2723 .Zweig, Arnold,1887-1968.Der Streit um den Sergeanten Grischa :.Berlin ::Aufbau-Verlag,.1959..65;
2724 .Zýbal, František,1891-1940.Jdu na Slovácko krásné :.Praha ::Lidová demokracie,.1959..65;
2725 .Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4.24;
2726 .Žaloudek, Peter.Áina Hemolele - Svätá zem Molokai : Po stopách P. Damiána de Veuster misionára malomocných.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2006.80-89231-10-1.06;
2727 .Žiak, Dalimír.Štvrťstoročie našej práce.Martin:Osveta.1975..44;
2728 .Židlický, Karel.Turzovské příběhy :; [sborník svědectví].Olomouc ::Matice cyrilometodějská.2008.978-80-7266-289-0.46;
2729 .Žifčák, František.Dejiny Klčova. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-26-3.41;
2730 http://knihy.dominikani.sk/c/prvemenu.Cíger Hronský, Jozef.Andreas Búr majster.:Slovenský Tatran.1970..47;