logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov

1 .20. Gymnázium sv. Františka z Assisi, 1991-2011.Žilina:GSF.2011...KONGR-26;
2 .Afrika :.Praha ::Kartografie,.1971...Geo-16;
3 .Biblia v obrazoch Vincenta Hložníka.Ružomberok:Filozofická fakulta Katolíckej univerzity.2007.978-80-8084-251-2..BB-46;
4 .Biblická konkordancia.[Banská Bystrica]:Slovenská biblická spoločnosť.2016.9788089846030 (brož.); 978-80-89846030;978-80-89846-03-0..BB-92;
5 .Biskupská vysviacka Mons. Viliama Judáka. 16.7.2005.Nitra:Biskupský úrad.2005...CD-094;
6 .Bratovi.:.1980??...UU-34;
7 .Crna Gora. Montenegro.Titograd:Turistički savez Crne Gore .1972??...Geo-26;
8 .Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane! Roľnícka nedeľa Nová Baňa.Nová Baňa:.2012...Uvyt-07;
9 .Dejiny sv. Angely z Merici a...2.sväzok, III.diel.Trnava ::Kníhtlačiareň Andreja v Žiline.1942...BIOGR-014;
10 .Deň vďakyvzdania. Roľnícka nedeľa Nová Baňa.Nová Baňa:.2001...CD-092;
11 .Denné zvyky. Iné rehoľné zvyky..:.1980??...KONGR-16;
12 .Dla ciebie zstapilem z nieba na ziemie.Czestochowa:Swiety Pawel.1995.83-85438-60-2..Jpol-03;
13 .Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Národná kultúrna pamiatka.Bratislava:Obzor.1983...CD-063;
14 .Duchovná kytica Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II..Vrícko:Rodina Nepoškvrnenej.2002...PAP-12;
15 .Evangelium prožívané dnes.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992...TEOLpas-07;
16 .Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986.Trnava:SSV.1986...CD-055;
17 .Filokalia, alebo, Láska k dobru, kráse a čnosti. I. diel prvá časť.Ružomberok:VERBUM - vydavateľstvo KU.2016.9788056103975; 978-80-561-0397-5..DV-51;
18 .Filokalia, alebo, Láska k dobru, kráse a čnosti. I. diel prvá časť.Ružomberok:VERBUM - vydavateľstvo KU.2016.9788056103975; 978-80-561-0397-5..DV-52;
19 .Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...FIL-03;
20 .Formačná príručka. Školské sestry Tretieho reh. rádu sv. Františka.Rím:Generalát.2005...KONGR-25;
21 .Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-022-2..FRANT-86;
22 .Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982...FRANT-40;
23 .Františkánsky misál. Dodatok k rímskemu misálu....:.1974...FRANT-07;
24 .Generácia Jána Pavla II..Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU.2006...PAP-13;
25 .Gesù, confido in te!.Città del Vaticano:Libreria editrice Vaticana.1997...Jtal-35;
26 .Gesù, quando tornerà sulla terra troverà ancora al fede?.Roma:Monastero delle Benedettine, Napoli.1989...Jtal-30;
27 .Gli Atti degli Apostoli.Roma:Grande Missione per la Città di Roma.1997...Jtal-08;
28 .Gli scritti di Francesco e Chiara DʹAssisi.Padova:Edizioni Messaggero.1979...Jtal-34;
29 .GM Esplora. Tutto il mondo delle scienze. 1. Ľ acqua..Novara:Istituto Geografico De Agostini. DeAgostini Junior..1997...Jtal-01;
30 .Helena Mostová: její boj a vítězství.Král. Vinohrady:OSF.1920...BIOGR-097;
31 .Historia Franciscana. Katalog výstavy.Praha:Prov. br. Františkánů.2004...FRANT-47;
32 .Hodinky a žalmy.Žilina:Kongregácia Školských sestier sv. Františka z Assisi.1970??...KONGR-32;
33 .Chiesa del silenzio e diplomazia pontifica 1945-1965 =.:.2018.9788826601403; 978-88-266-0140-3..CD-109;
34 .Chváľte Pána Ježiša.:.1980?...Uhsp-01;
35 .Iconographia Mendeliana.Brno:Moravské museum.1965...Z-33;
36 .Il Sacro Speco e il Monastero di Santa Scolastica. Subiaco..Subiaco:Guida Artistica per la visita dei Manasteri. A cura dei Benedettini di Subiaco.1988...Jnem-13;
37 .In cammino con Dio per le vie del mondo.:O.R.P. - Opera romana pellegrinaggi.1995...Jtal-33;
38 .Ja? 30 podnetov na veľkonočné obdobie pre nachádzanie svojho povolania.Bratislava:Don Bosco.1997...ZIVZ-46;
39 .Ján Vojtaššák.:.2018.9788089567867; 978-80-89567-86-7..CD-108;
40 .Jánovo svedectvo.Canada:Dobrá kniha.1988.0-919865-40-2..BB-31;
41 .Jaro v zahradě.Praha:Artia.1980...P-11;
42 .Jestem milościa i milosierdziem....Czestochowa:Swiety Pawel.1995.83-85438-58-0..Jpol-01;
43 .Jestvuje Boh?.s.l.:s.n..1980??...TEOL-03;
44 .Ježiš. Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.USA:New Life.1990...BB-37;
45 .Jugoslávie. Slunný Jadran..:.1972??...Geo-25;
46 .Katechizmus. Učebnica rímskokat. náb. výchovy.Trnava:SSV.1988...DOKUM-45;
47 .Katechizmus. Učebnica rímskokat. náb. výchovy.Bratislava:Vesna pre SSV.1990...DOKUM-46;
48 .Klara z Asyżu - kobieta nowa.Kraków:Wydawnictwo OO. Franciszkanów "Bratni Zew".1993...Jpol-05;
49 .Kompendium KKC. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-664-0..DOKUM-04;
50 .Kresťanstvo v masmédiách.. Serafín:Bratislava.1992.80-85310-20-1..MD-75;
51 .Kresťanstvo v masmédiách.. Serafín:Bratislava.1992.80-85310-20-1..FRANT-52;
52 .Kvietky Svätého Františka.Bratislava:Serafín.1993.80-85310-34-1..FRANT-32;
53 .La crescita spirituale. Tappe, criteri di verifica, strumenti.Bologna:Centro Editoriale Dehoniano.1989...Jtal-27;
54 .La famiglia cristiana nella casa del Padre.Torino:Editrice elle di ci - Leumann.1988.88-01-14261-7 - confezione in brossura, 88-01-14270-4 - copertina in soften..Jtal-36;
55 .La vita fraterna in comunità.Bologna:Edizioni dehoniane Bologna.1994.88-10-11115-X..Jtal-15;
56 .Láska smrtí nekončí.Český Těšín:Cor Jesu.1992...BIOGR-036;
57 .Liptov 1.:Osveta.1970...Geo-14;
58 .Liptov objektívom.Ružomberok:Fotoklub pri Liptovskom múzeu.2014.9788097116316 (brož.); 978-80-971163-1-6..Geo-31;
59 .Lodiamo il Signore.Roma:Suore francescane insegnanti.1982...Jtal-32;
60 .Malá duše na malé cestě. Marie Filippettová.Praha:OSF.1935...BIOGR-087;
61 .Malá encyklopédia zemepisu sveta.Bratislava ::Obzor,.1977...Geo-19;
62 .Mapa Ríma. Linee periferiche atac del comune di Roma.Roma:Editrice Lozzi.1980??...Geo-27;
63 .Miluje nás Pán.:.1980?...Uhsp-08;
64 .Modlitby Školských sester sv. Františka.:V Kostelním Vydří :.2005.80-7192-963-8..KONGR-18;
65 .Moja radosť h hudobnina.Olomouc:APR.1969...Uhsp-12;
66 .Narodil sa Pán.:.1980?...Uhsp-07;
67 .Náš každodenný chlieb. (Biblické texty).Bratislava:Cirkev bratská.1972...BB-38;
68 .Náš najlepší priateľ.Rím:SÚSCM.1989...TEOLkat-08;
69 .Nekonvenčný kresťan.Bratislava:LUC.1997.80-7114-199-2..CD-079;
70 .Oberammergau und sein Passionsspiel 1970.Oberammergau:Verlag der Gemeinde Oberammergau.1970...Jnem-08;
71 .Obhajovacia reč Dr. Martina Greču pred tzv. národným súdom na obranu prezidenta Dr. Jozefa Tisu. Priatelia prezidenta Tisu :Partizánske.1993.80-85587-02-5..CD-038;
72 .Ohlasujte zasväteným mužom a ženám, svedkom evanjelia medzi národmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788081930058; 978-80-8193-005-8..ZIVZ-54;
73 .Padre Pallotta a jeho Madona.(Handlová):.1948...BIOGR-114;
74 .Pamätnica 110. výročia Ružomberkého katolíckeho kruhu. 1894-2004.Ružomberok:Ruž. Kat. kruh.2004...CD-059;
75 .Päť ciest k dokonalej láske.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350221 (brož.);978-80-8135-022-1..MD-76;
76 .Pensando a te. Un natale di gioia..Padova:Edizioni messaggero .1990.88-7026-960-4..Jtal-16;
77 .Pianta monumentale de Roma. Elenco stradale..:.1980??...Geo-28;
78 .Po stopách dávno odviateho času : Monografia obcí Komjatná, Stankovany, Hubová, Švošov, Ľubochňa.Banská Bystrica:Polygrafia Gutrnberg.2007.978-80-969820-9-7..CD-084;
79 .Pod ochranou Matky.:.1980?...Uhsp-10;
80 .Posolstvo svätých:.Praha?:International Masters Publishers.2000?...BIOGR-078;
81 .Praha a okolí. Cyklomapa.Praha:Magistrát hlavního města Prahy v PLANstudio.2007...Geo-30;
82 .Preghiera liturgica. Lodi mattutine, ora media, vespri e compieta.Roma, Padova ?:Famiglie francescane italiane.1989.88-7026-730-X..Jtal-07;
83 .Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.Bratislava:Pápežské misijné diela.1996...PAP-11;
84 .Prídavok ku Kresťanskému spevníku.Bratislava ::Predsednícvo Cirkvi bratskej v Cirkevnom nakladateľstve.1977...Uhsp-13;
85 .Prírodopis pre 6. ročník základnej školy.Bratislava:SPN.1989.80-08-00110-0..P-20;
86 .Psychológia smrti.s.l.:s.n..1980?...PSYpara-01;
87 .Radšej sa zodrieť ako zhrdzavieť, 1. časť.:.1978...NROM-049;
88 .Radšej sa zodrieť ako zhrdzavieť, 2. časť.:.1978...NROM-050;
89 .Road and tourist map of Croatia.Zagreb:Croatian National Tourist Board.2000??...Geo-29;
90 .Ružomberok. Mapa mesta. ... a vedia o Vás.Bratislava:Garp Slovakia.2010??...Geo-13;
91 .Ružomberská kalvária.Spišská Kapitula:spišské biskupstvo.1948...CD-057;
92 .S Ježišom k Otcovi :.Bratislava ::Príroda,.1992.80-85198-72-X..DOKUM-54;
93 .S. Františka Antónia Lampel, 28.8.1807-28.5.1851.:.1990??...KONGR-24;
94 .S.M. Eliška Anna Pretschnerová.Praha:0SF.1996?...KONGR-05;
95 .Santo Subito. .Stará Ľubovňa :SALI-FOTO.2011.978-80-970644-2-6..PAP-27;
96 .Scopri popoli e paesi con Topogeo. 1. Africa mediterranea.Novara:Istituto Geografico De Agostini. DeAgostini Junior..1999...Jtal-02;
97 .Se znamením kříže.Řím:Křesť. akademie.1967...CD-019;
98 .Sestra Marie Marta Chambonová : salesiánka v Chamberách (1841-1907).Praha:OSF.1933...BIOGR-073;
99 .Skutky a Listy apoštolov.Rím:SÚSCM.1976...BB-08;
100 .Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso. Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.1992.80-900 537-3-4..CD-035;
101 .Spevom k radosti. I. diel.:.1980?...Uhsp-05;
102 .Spevom k radosti. III. diel.:.1980?...Uhsp-06;
103 .Spevom k srdcu. Spevníček.Hubová pri Ružomberku:Hudobno spevácky súbor Liptov.1971...Uhsp-11;
104 .Spevy slovenského ľudu.B.m.:b.n..1984...Uhsp-02;
105 .Spievaná viera. 2..:.1984...Uhsp-04;
106 .Spiritualita sv. Ignáca.:.1980??...DV-01;
107 .Sticken, weben, applizieren :.Leipzig:Arnold.1963?...RP-15;
108 .Stručná asketika.Litoměřice:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Litoměřice.1978...ZIVZ-47;
109 .Svätý Benedikt : patrón Európy - medaila - modlitby.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-0-1..BS-03;
110 .Sympózium o rehoľnom živote.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-022-5..ZIVZ-13;
111 .Širým světem.Praha :Česká grafická unie.1924-1944...Geo-20;
112 .Teológia.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metodaň.1969...TEOL-04;
113 .Texty z františkánskej spirituality 1-15.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1991-1993...FRANT-61;
114 .Texty z františkánskej spirituality 101-110.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2002-2003...FRANT-70;
115 .Texty z františkánskej spirituality 111-130.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2003-2004...FRANT-71;
116 .Texty z františkánskej spirituality 131-140.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2005...FRANT-72;
117 .Texty z františkánskej spirituality 141-152. :Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2006...FRANT-73;
118 .Texty z františkánskej spirituality 153-164.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2007...FRANT-74;
119 .Texty z františkánskej spirituality 16-30.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1993-1995...FRANT-62;
120 .Texty z františkánskej spirituality 165-170, 173-178.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2008...FRANT-75;
121 .Texty z františkánskej spirituality 179-192.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2009...FRANT-76;
122 .Texty z františkánskej spirituality 193-196.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2010...FRANT-77;
123 .Texty z františkánskej spirituality 31-37.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1995-1996...FRANT-63;
124 .Texty z františkánskej spirituality 38-45.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1996-1997...FRANT-64;
125 .Texty z františkánskej spirituality 46-60.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1997-1998...FRANT-65;
126 .Texty z františkánskej spirituality 61-70.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1998-1999...FRANT-66;
127 .Texty z františkánskej spirituality 71-80.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1999-2000...FRANT-67;
128 .Texty z františkánskej spirituality 81-90.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2000-2001...FRANT-68;
129 .Texty z františkánskej spirituality 91-100.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2001-2002...FRANT-69;
130 .Tornerò dal Padre.:Comitato Centrale per il Grande Giubileo, Alleanza Biblica Universale.2000.88-237-3436-3..Jtal-31;
131 .Vangelo per la Famiglia..Milano:San Paolo.2012.978-88-215-7170-1..Jtal-38;
132 .VERÍM. Malý katolícky katechizmus.K?nigstein im Taunus:Kirche in Not.1999...DOKUM-42;
133 .Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988...TEOLkat-10;
134 .Viera do vrecka (rok 2011), 0-12.Bratislava:Don Bosco.2011...DV-32/a;
135 .Viera do vrecka (rok 2012), 13-24.Bratislava:Don Bosco.2012...DV-32/b;
136 .Viera do vrecka (rok 2013), 25-36.Bratislava:Don Bosco.2013...DV-32/c;
137 .Viera do vrecka (rok 2014), 37-48.Bratislava:Don Bosco.2014...DV-32/d;
138 .Vo svetle blahozvesti.Trnava:Dobrá kniha.1985.0-919865-04-6..BB-29;
139 .Vreckový atlas sveta.:Slovenská kartografia.1975...Geo-22;
140 .Výchova k láske a čistote:.Košice:Hnutie kresťanských rodín.1994...PSY-08;
141 .Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering.Semmering :Passionistenkloster Maria Schutz.2003...Jnem-07;
142 .Wszystko dla ciebie stworzylem....Czestochowa:Swiety Pawel.1995.83-85438-59-9..Jpol-02;
143 .Wszystko dla ciebie stworzylem....Czestochowa:Swiety Pawel.1995.83-85438-59-9..Jpol-04;
144 .YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých..Bratislava:Karmel. Nakl..2011...DOKUM-48;
145 .Z mŕtvych vstal náš Pán.:.1980?...Uhsp-09;
146 .Záblesky svetla. Zo srdca matky Elvíry..Saluzzo:Comunit? Cenacolo.2011...SpirCe-02;
147 .Zahrada pro radost.Praha:International Masters Publishers.2002-.80-239-0658-5 (v knize neuvedeno : pořadač)..P-01;
148 .Zahrada pro radost.Praha:International Masters Publishers.2002-.80-239-0658-5 (v knize neuvedeno : pořadač)..P-02;
149 .Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Serafín:Bratislava.2001.80-85310-55-4..FRANT-02;
150 .Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Serafín:Bratislava.2001.80-85310-55-4..FRANT-51;
151 .Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Serafín:Bratislava.2001.80-85310-55-4..FRANT-01;
152 .Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Serafín:Bratislava.2001.80-85310-55-4..FRANT-48;
153 .Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Serafín:Bratislava.2001.80-85310-55-4..FRANT-03;
154 .Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Serafín:Bratislava.2001.80-85310-55-4..FRANT-60;
155 .Zasvěcený život ve světle reformy II. vat. koncilu..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997...ZIVZ-03;
156 .Zborník prednášok z príležitosti 50. výročia barbarskej noci. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1997.80-88741-16-5..CD-043;
157 .Zemepisný atlas sveta.Vizovice ::SHOCart,.2011.978-80-7224-659-5..Geo-32;
158 .Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 1.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-313-6..CD-023;
159 .Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-314-4..CD-024;
160 .Znovurodiaca sa nádej (Znovuzrodená nádej).Saluzzo:Comunit? Cenacolo.2011...SpirCe-01;
161 .ZRNKÁ múdrosti a života Matky Františky Antónie Lamplovej.:.1992?...KONGR-23;
162 .Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7..NROM-04/b;
163 A. Z. .Oko nad pyramídou:.s.l.:s.n. .1995?...S-01;
164 Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Martin ::Osveta.1990.80-217-0193-5..BIOGR-108;
165 Alberti, P..Papežové. I. 1. časť (33 - 681).Přerov:Nový Národ.1931...CD-014;
166 Alberti, P..Papežové. I. 2. časť (682 - 1073).Přerov:Nový Národ.1932...CD-015;
167 Alberti, P..Papežové. II. 3. časť (1073 - 1198).Přerov:Nový Národ.1934...CD-016;
168 Alberti, P..Papežové. III. 4. časť (1198 - 1294).Přerov:Nový Národ.1938...CD-017;
169 Alberti, P..Papežové. IV. 5. časť (1294 - 1484).Přerov:Nový Národ.1941...CD-018;
170 Alcántara, Pedro de svatý, (1499-1562 ).Rozjímání sv. Petra z Alkantary.:Praha :.1991.80-900275-4-7..FRANT-37;
171 Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8..ZIVZ-22;
172 Alžbeta od Najsvätejšej Trojice, bl..Nebo vo viere..(Košice):Sestry Bosé karmelitánky.2007?...MD-42/b;
173 Ancilla, Marie.Ve škole otcu poušte.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-426-1..MD-45;
174 Andrej, Ján.Pane, tvoje slovo... Rok "A".:.2001...BB-09;
175 Andrej, Ján.Pane, tvoje slovo... Rok "B".:.2002...BB-10;
176 Andrej, Ján.Pane, tvoje slovo... Rok "C".:.2003...BB-11;
177 Angelo, Viganó.Mária, Ježišova matka.:Don Bosco.1997.80-85405-75-X..PM-57;
178 Angelo, Viganó.Prekvapujúca osobnosť.:Don Bosco.1997.80-85405-67-9..TEOL-13;
179 Anna Katarína Emmerichová.Tajomstvá posledných časov.[Košice]:Zachej.2015.978-80-971881-7-7..NROM-65;
180 Anna od Ježíše, sestra, Marie.Anna od Ježíše : zakladatelka Karmelu ve Francii a v Belgii.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-19-7..BIOGR-023;
181 Antolovič, Josip.Margota Mária Alacoque.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-555-8..BIOGR-131;
182 Apostolato Mondiale di Fatima.Storia e messaggio di Fatima.Torino:Edizioni "Il Cuore della Madre", Apostolato Mondiale di Fatima.1980...Jtal-25;
183 Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3..BB-77;
184 Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:SSV Trnava.1950...BIOGR-003;
185 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2..NROM-048;
186 Artimová, Marta.Hervartov, Šiba, Uście Gorlickie : Exkurzia minulosťou cez prítomnosť do budúcnosti.Hervartov:Obecný úrad.2006.80-969536-5-6..Geo-12;
187 Aubry, Joseph.Poď za mnou.Rím:SÚSCM.1979...ZIVZ-10;
188 Auer, Vilém.Legenda Svatých pro školu a dům.Vimperk:J. Steinbrener.1928...BIOGR-096;
189 Auger, Lucien.Strach, obavy a jejich překonávání.Praha:Portál.1998.80-7178-231-9..PSY-02;
190 Augustín Aurélius.Moja matka Monika.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-101-9..BIOGR-039;
191 Augustín, sv..Vyznania.Trnava:SSV.1942...BIOGR-101;
192 Augustyn, Józef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-244-9..DZ/AUGU1-02;
193 Augustyn, Józef.Deprese. City. Strach.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-054-1..DZ/AUGU1-03;
194 Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-273-2..DZ/AUGU1-06;
195 Augustyn, Józef .Otcovstvo.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-382-8..DZ/AUGU1-01;
196 Augustyn, Józef.Sviatosť zmierenia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-336-9..DZ/AUGU1-04;
197 Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6..DZ/AUGU1-05;
198 Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4..DZ/AUGU1-07;
199 Ausina, Gérard.Lourdes..Lourdes:André Doucet.2000...PM-39;
200 Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7..UU-20;
201 Baán, István.Ako sa modlili Otcovia púšte.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-056-7..MD-55;
202 Baar, Jindřich Š..Maria. Chvály mariánské.Praha:Bohuslav Rupp.1947...PM-02;
203 Bagin Anton, ThDr..Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava.Praha:Čes.kat.charita.1982...BIOGR-077;
204 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny I..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...CD-001;
205 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. II. časť.Trnava:SSV.1969...CD-002;
206 Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985...CD-060;
207 Bajza, Jozef Ignác.Príhody a skúsenosti mladíka Reného.Bratislava, Nový Sad:Tatran, Obzor.1970...SLpr/BAJZ-01;
208 Bakerová, Juliette.Pápež odpovedá. (k encyklike Redemptoris missio).Bratislava:Páp. mis. diela.1996...DOKUM-17;
209 Baklanov, Grigorij.Len justičný omyl?.Bratislava:Smena.1968...SvLpr/BAKL-01;
210 Balák, René.Kresťan - morálnosť - poslanie:.Lublin -Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-393-4..TEOLmor-01;
211 Balázs, Ján Krstiteľ .Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.:Serafín.1999.80-88944-23-6..FRANT-12;
212 Balling, Adalbert Ludwig.Všetko najlepšie.Bratislava:Lúč.2007.978-80-7114-624-7..NROM-072;
213 Balthasar, Hans Urs von.Trojitý věnec.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-018-5..PM-18;
214 Banti, Enrico.Poznanie a viera.:.1980??...FIL-07;
215 Baráth, Bartolomej, SVD.Uviesť svoj život do súladu s Božou vôľou.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2000.80-85223-52-X..DV-30;
216 Baráth, Bartolomej, SVD.Vnímať dotyk Boha a pulz života.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2003.80-85223-65-1..DV-29;
217 Barba, Emanuele.Bratr Alois Maria Chmel od Ukřižovaného Ježíše. Augustiniánské nakladatelství :Trnava.1993.80-7162-010-6..BIOGR-006;
218 Barbara Neumannová.Keď zakvitne rumovisko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-058-0..Z-22;
219 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Daj mi svoje ranené srdce:.Prešov:VMV.2003.80-88717-32-9..PM-48;
220 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Eucharistia : Slávte omšu srdcom.Prešov, Bratislava:VMV pre Mariánske centrum.2004?.80-7165-465-5..PM-47;
221 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Klaňajte sa môjmu Synovi srdcom.Prešov:VMV.2004.80-7165-445-0..PM-49;
222 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom. Prešov:Michal Vaško.2006...PM-51;
223 Barbarič, Slavko.Medjugorje. Postite sa srdcom.Prešov:VMV.2005.80-7165-498-1..PM-50;
224 Barbarič, Slavko.Perly ranených sŕdc.Prešov:VMV.2004.80-7165-431-0..UU-18;
225 Barberis, Bruno,(1953-).Turínske plátno.Bratislava:Lúč.2011.9788071148494 (viaz.);978-80-7114-849-4..TEOL-08;
226 Barden, Ingeburg.Starostlivosť o chorých v domácnosti.Slovenská katolícka charita:[Bratislava].2002.80-88932-08-4..UU-30;
227 Barišová, Margita.Vzory krížikového vyšívania.Bratislava:Práca.1982...RP-10;
228 Baroková, Terézia.Najkrajší dar. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-70-8..FRANT-39;
229 Bárta, Jan, 1921-1982.Syntéza učení víry. 1. svazek. Malá teologie. II. semestr..Praha:Sekretariát řeholních společností v ČSSR.1969...TEOL-02;
230 Basadonna, Giorgio.Invito al deserto.Milano:Ancora.2000.88-7610-819-X..Jtal-29;
231 Bątkiewicz-Brożek, Joanna.Ježišu, ty sa postaraj.:.2018.978-80-8192-054-7..BIOGR-150;
232 Bebko, František,(1981-).Spirituálny pohľad Ignáca z Loyoly na duchovný život.Levoča:MTM.2011.9788089187522 (brož.);978-80-89187-52-2..DV-31;
233 Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X..BB-49;
234 Beha, Benedicta.Príď kráľovstvo tvoje. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-66-X..FRANT-54;
235 Belák, Blažej.Katolícke Slovensko.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-374-1..CD-026;
236 Bendová, Veronika.Sprechen Sie deutsch? : 1. : Příručka k televiznímu kursu němčiny.Praha:Státní pedagogické nakl..1973...Jnem-02;
237 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7..PAP-19;
238 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Vrchol a pramen :.Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2009.978-80-7195-327-2..PAP-14;
239 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X..PAP-18;
240 Benedikt XVI.Drahí priatelia.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2012.9788097064495 (brož.);978-80-970644-9-5..PAP-30;
241 Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8..PAP-31;
242 Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č.85.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.978-80-7162-889-7..DOKUM-63;
243 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1..PAP-15;
244 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1..DOKUM-64;
245 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9..DOKUM-52;
246 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9..DOKUM-13;
247 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5..DOKUM-51;
248 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4..PAP-25;
249 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6..DOKUM-50;
250 Benedikt z Nursie,asi 480-asi 543.Regula sv. Benedikta.Sampor-[Sliač]:Mnísi z rehole sv. Benedikta.2010.9788097047986 (viaz.);978-80-970479-8-6..BS-01;
251 Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7..PAP-26;
252 Beneš Třebízský, Václav,1849-1884.Trnová koruna.Praha ::Vyšehrad,.1974...SvLpr/BENE-01;
253 Benka-Rybár, Gabriel.Udalosti nadprirodzenej povahy na území Košickej arcidiecézy.Ružomberok:Verbum.2014.9788056101995; 978-80-561-0199-5..PM-60;
254 Bennett, Richard.Hľadanie Boha. Bratislava:MSEJK.2002.80-88891-42-6..TEOLnek-02;
255 Beňo, Ján Augustín, SDB.Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...DOKUM-44;
256 Beňo, Ján Augustín, SDB.Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975...BB-27;
257 Beňová, Štefánia.Božie slovo na každý deň II..Kapušany:Bens.2011.978-80-88998-87-7..BB-80;
258 Beňová, Štefánia.Božie slovo na každý deň III..Kapušany:Bens.2012.9788088998938 (brož.);978-80-88998-93-8; 978-80-88998-93-7 - chybné..BB-86;
259 Beňová, Štefánia.Božie slovo na každý deň. .Kapušany :Bens.2010.978-80-88998-85-3..BB-79;
260 Benson, Robert Hugh1871-1914.Pán sveta.:.2018.978-80-8192-055-4..NROM-110;
261 Berkecz, Franciska.S ohňom lásky .Košice:Vienala.2010.978-80-8126-027-8..MD-72;
262 Bermejo, José Carlos.Ďalšie príbehy na uzdravenie duše.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2012.978-80-89231-89-8..NROM-105;
263 Bernard - Mária, brat.Modlitby v ťažkých situáciách. Bratislava:Serafín.1999.80-85310-33-3 (2 rovnaké)..BIOGR-022;
264 Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Boží eros.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4..MD-70;
265 Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0..BIOGR-119;
266 Berz, August.Srdcom k Bohu 1. diel.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...BB-87;
267 Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8..UU-33;
268 Bialas, Martin.Milovat a trpět.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-048-7..UU-21;
269 Bianchi, Enzo.Pregare la parola.Torino:Piero Gribaudi Editore.1992?.88-7152-170-6..Jtal-28;
270 Biathová, Katarína.Maliarske prejavy stredovekého Liptova.Bratislava:Tatran.1983...Uvyt-01;
271 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970...BB-07;
272 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 2 (1. časť ).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...BB-05;
273 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...BB-06;
274 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968...BB-04;
275 Bieľak, Jozef.Ekleziálny rozmer manželstva a rodiny.Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2008.978-80-89170-31-9..TEOLpas-01;
276 Bieler, Henry G., 1893-1975 - autor.V potravě je lék.:[Praha] :.1996.80-238-2001-X..Zdr-08;
277 Bielik, František.Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách.Bratislava:Da Vel.1991.80-900931-0-8..CD-039;
278 Bill, Joseph K..Ježiš sa ma dotkol.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0522-2..DZ/BILL1-01;
279 Bill, Joseph K..Ježiš, oceán lásky.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0521-4..DZ/BILL1-02;
280 Bini, Giacomo.Chválospev na Kláru z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-74-0..FRANT-55;
281 Bishop, Jim.Den, kdy zemřel Kristus.Praha:Vyšehrad.1971...NROM-032;
282 Biskupský úrad Spišská Kapitula.Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy.Spišská Kapitula:Biskupský úrad Spišská Kapitula.2011.9788097079758 (viaz.);978-80-970797-5-8..DOKUM-56;
283 Biskupský úrad Spišská Kapitula.Súhrn nariadení a odporúčaní Druhej synody Spišskej diecézy.Spišská Kapitula:Biskupský úrad Spišská Kapitula.2011...DOKUM-57;
284 Blachnický, František.Pohľady vo svetle milosti.:Svetlo-Život.1989...MD-60;
285 Blech, Richard.Encyklopédia dramatických umení Slovenska. 1. /zv./ A-L ; Richard Blech, Ľubica Kudolániová, Nelly Štúrová, Milota Žiláková, Oto Takáč.Bratislava:Veda.1989...Uvyt-06;
286 Bobek, Karel.Vnitřní lékařství : 2. díl.Část speciální : Učební text pro střední zdravotnické školy(obor zdavotních sester).Praha:Státní zdravotnické nakl..1964...Zdr-14;
287 Bogner, Václav .Knihy prorocké. III. diel. Ezechiel, Daniel.Praha:Čes. kat. charita.1981...BB-19;
288 Böhm, Čestmír.Skalničky našich zahrad.Praha:Státní zemědělské nakl..1980...P-23;
289 Bohuslav, o..Páter Pius, muž bolesti a lásky.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999...BIOGR-105;
290 Bohuš, Juraj Michael.Rím, mesto fontán a obeliskov.:Christextum.1997.80-967522-1-9..CD-103;
291 Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.Levoča:Polypress.2002.80-88704-51-0..CD-110;
292 Bonaventúra, sv..Tributo quotidiano a Maria - Každodenná daň Márii.Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.1996...PM-58;
293 Bonaventura, svatý.Putování mysli do Boha : Itinerarium mentis in Deum.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-22-8..FRANT-38;
294 Boom, Corrie Ten.Útočište.:.1980?...Z-25;
295 Bor, Ján E..Po stopách svätého Františka z Assisi. Historická a cestopisná štúdia.Canada:Fuga, František.1975...FRANT-10;
296 Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9..MD-78;
297 Borovička, Václav Pavel.Atentáty, ktoré mali zmeniť svet.Bratislava:Obzor.1974...SLpr/BORO-01;
298 Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3..BIOGR-130;
299 Borriello, Luigi.Pak přijď a následuj mě : úvahy k teologii zasvěceného života.Praha:Paulínky.1997.80-86025-11-X..ZIVZ-42;
300 Boržík, Štefan.Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-322-5..ZIVZ-25;
301 Bosco, Teresio.Don Bosco : nový životopis.Bratislava::Saleziánske katechetické stredisko.1991...BIOGR-012;
302 Bosmans, Phil.Daruj úsmev.Bratislava:Lúč.2005.80-7114-522-X..DZ/BOSMA1-02;
303 Bosmans, Phil.Kľúč šťastia.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-50-1..DZ/BOSMA1-01;
304 Bosmans, Phil.Z lásky pre teba.Bratislava:LUC.2005.80-7114-523-8..DZ/BOSMA1-03;
305 Bossis, Gabriela,1874-1950.On a ja.Bratislava:Druhá staromestská spol..2002.80-968859-0-1..MD-71;
306 Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970...BB-02;
307 Botto, Július,1848-1926.Slováci : vývin ich národného povedomia.Bratislava:Tatran.1971...Lit-05;
308 Boublík, Vladimír.Boží lid.Rím:Křesťanská akademie.1967...DOKUM-43;
309 Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1..UU-19;
310 Bovet, Theodor.Manželstvo.s. l.:s. n..1968...TEOLpas-02;
311 Brabenec, Miroslav.Zber liečivých rastlín.Praha:Svépomoc.1984...P-27;
312 Braider, Donald.Rubens.Bratislava:Obzor.1981...Z-04;
313 Branecký, Jozef,1882-1962.Alexander a Alexandra.Trenčín:Okresná osvetová rada.1948...SLpr/BRAN-01;
314 Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.1992.80-7114-057-0..CD-042;
315 Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8..FilE-07;
316 Bremnessová, Lesley.Byliny.Bratislava:Fortuna Print.2003.80-89144-12-8..P-35;
317 Brinkley, William.Útek sestry Cecílie.Bratislava:Post Scriptum.2011.978-80-970489-7-6;9788097048976 (brož.); 978-80-970489-7-6..Z-29;
318 Brondino, Giuseppe.Citový život zasvätených.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-92-9..ZIVZ-17;
319 Brosio, Paolo,1956-.Na krok od priepasti.Bratislava:Lúč.2014.9788071149392 (brož.); 978-80-7114-939-2..Z-49;
320 Brtáň, Rudo.Postavy slovenskej literatúry.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1971...Lit-04;
321 Brtoš, Stanislav.Kríž náš každodenný. .Ružomberok:Stanislav Brtoš.2008.978-80-970047-8-1..DPOE-20;
322 Brtoš, Stanislav.Loretánske veršovanie.Ružomberok:Stanislav Brtoš.2008.978-80-969951-0-3..DPOE-21;
323 Brtoš, Stanislav.Modlitby z Budína. .Ružomberok :Stanislav Brtoš.2010.978-80-970464-1-5..DPOE-23;
324 Brtoš, Stanislav.Slávime obetu. _ 1. .Černová :Brtoš Stanislav.2009.978-80-970186-6-5..DPOE-28;
325 Brtoš, Stanislav.Spevy duše. .Ružomberok:Stanislav Brtoš.2008.978-80-970047-9-8..DPOE-20;
326 Brtoš, Stanislav.Spevy o slobode. .Ružomberok:Stanislav Brtoš.2009.978-80-970150-8-4..DPOE-22;
327 Brunot, Amédée.Svetlo z Tábora. Polypress:Levoča.1998.80-88704-20-0..BIOGR-063;
328 Buck, Pearl S., 1892-1973.Vietor od Západu.Bratislava:Mladé letá.1970...SvLpr/BUCK-01;
329 Buhlmann, Walbert.Blahoslavená sestra Ulrika:.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-071-6..BIOGR-132;
330 Bulgakov, Michail Afanasjevič .Majster a Margaréta.Bratislava:Tatran.1972...SvLpr/BULG-01;
331 Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. 1.diel.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-003-1(1.diel) 80-7114-002-3 (Súbor)..BB-12;
332 Buob, Hans.Cesta obrátenia.Zvolen:Jas.1998.80-88795-53-2..DZ/BUOB1-05;
333 Buob, Hans.Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-096-7..DZ/BUOB1-01;
334 Buob, Hans.Duch Svätý - neznámy Boh.Zvolen:Jas.1995.80-88795-02-8..DZ/BUOB1-06;
335 Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2..ZIVZ-34;
336 Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2..DZ/BUOB1-02;
337 Buob, Hans.Rozlišovanie duchov.Zvolen:Jas.1997.80-88795-37-0..DZ/BUOB1-04;
338 Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6..DZ/BUOB1-03;
339 C?nopi, Anna Maria .Evangelium milosrdenství. Otcova tvář..Praha:Paulínky.2001.80-86025-39-X..UU-24;
340 C?nopi, Anna Maria.Setkání s Ježíšem. Meditace nad evangeliem.Praha:Paulínky.2002.80-86025-50-0..BB-54;
341 Caldélari, Henri.Odpuštění,pramen života : proč a jak se zpovídat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-308-7..DV-12;
342 Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-361-3..DZ/CANT1-07;
343 Cantalamessa, Raniero.Eucharistie - naše posvěcení : tajemství poslední večeře.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-178-5..DZ/CANT1-11;
344 Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2..ZIVZ-19;
345 Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7..ZIVZ-21;
346 Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0..ZIVZ-20;
347 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6..DZ/CANT1-02;
348 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8..DZ/CANT1-01;
349 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo Turíc.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-19-8..DZ/CANT1-06;
350 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo verejného účinkovania.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-17-1..DZ/CANT1-03;
351 Cantalamessa, Raniero.Ukřižovaný Kristus. Velkopáteční rozjímání (1996-2001)..Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-607-8..DZ/CANT1-09;
352 Cantalamessa, Raniero.Veľkonočné tajomstvo.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-18-X..DZ/CANT1-05;
353 Cantalamessa, Raniero.Zpěv ducha.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-445-8..DZ/CANT1-08;
354 Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2..DZ/CANT1-10;
355 Carothers, Merlin.Čo nosíš vo svojej mysli?.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2001.80-968401-5-0..DV-11;
356 Carretto, Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...DZ/CARRE1-02;
357 Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-399-5..DZ/CARRE1-06;
358 Carretto, Carlo.Iba láska....Bratislava:Lúč.2003.80-7114-397-9..DZ/CARRE1-04;
359 Carretto, Carlo.Ja, František.Cambridge, Ontario, Canada:Priatelia Dobrej knihy.1983.0-920150-87-X, 092015087X..FRANT-24;
360 Carretto, Carlo.Ja, František.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-396-0..DZ/CARRE1-03;
361 Carretto, Carlo.Kráčajme cestou lásky:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-171-2..DZ/CARRE1-08;
362 Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-400-2..DZ/CARRE1-07;
363 Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-398-7..DZ/CARRE1-05;
364 Carretto, Carlo.Skutečnosti z druhé strany.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996...DZ/CARRE1-01;
365 Castellamare, Antonín .Eucharistická duše. Úvahy a pokyny.Olomouc:Velehrad.1942...TEOLliturg-16;
366 Celebrazione della passione del Signore, Basilica vaticana, 21 aprile 2000, Anno Santo.Celebrazione della passione del Signore.Vaticano:Libreria editrice Vaticana?.2000...Jtal-22;
367 Celli, Giuseppe.Abbà abbracci di tenerezza.Salerno:Consulta.1999...Jtal-10;
368 Celli, Giuseppe.Amati per primi amati da sempre.Roma:.1998...Jtal-13;
369 Celli, Giuseppe.Danzare la gioia nello Spirito.:Archidiocesi di Potenza - Ufficio Catechistico .1998...Jtal-11;
370 Celli, Giuseppe.Dio, il mio caro papà.Salerno:Consulta.1999...Jtal-09;
371 Celli, Giuseppe.Sorgenti dʹacqua.Roma:Lipa Edizioni.1999.88-86517-25-4..Jtal-18;
372 Cencini, Amedeo.Askéza.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-024-0..ZIVZ-24;
373 Cencini, Amedeo.Dych života.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-061-3..ZIVZ-16;
374 Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6..ZIVZ-48;
375 Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Boh Otec:.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-07-4..DOKUM-06;
376 Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Kristus:.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-87-2..DOKUM-05;
377 Ceram, C.W. .Oživená minulost : Dějiny archeologie v obrazech.Praha:Orbis.1972...D-06;
378 Cetkovský, Gorazd.Učitelka prostoty. Spiritualita svaté Terezie z Lisieux..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-258-7..MD-39;
379 Cianchetta, Romeo.Assisi.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-40-7..FRANT-05;
380 Cipár, Marián.Odluka cirkví od štátu.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741914 (brož.);978-80-8074-191-4..DV-32/c7;
381 Círman, Vladimír.Patologie a klinika nemocí : Učebnice pro střední zdravotnické školy.Praha:Avicenum.1980...Zdr-03;
382 Císař, Ivo.Jednota křesťanů.Řím:Křesťanská akademie.1987...DOKUM-53;
383 Clark, Mary Higgins, 1929- .Spi, děťátko, spi.Frýdek Místek:Alpress.1999.80-7218-247-1..SvLpr/CLAR-01;
384 Cloud, Henry.Hranice :.Praha:Návrat domů.2002.80-7255-055-1..PSY-03;
385 Coelho, Paulo.Piata hora : Novela o nevyhnutnom.Bratislava:SOFA.2003.80-89033-30-X..NROM-013;
386 Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.Giubileo della vita consacrata. 2 febbraio 2000.Vaticano:Libreria editrice Vaticana.1999.88-209-2802-7..Jtal-21;
387 Congregazione per la dottrina della fede.Il messaggio di Fatima.Vaticano:Città del Vaticano.2000...Jtal-12;
388 Cook, James.Cookove plavby okolo sveta.Bratislava:Osveta.1964...C-07;
389 Coolen, Antoon.Vidiecky lekár.Bratislava:Tatran.1975...SvLpr/COOL-01;
390 Cousteau, Jacques-Yves.Dych mora.Bratislava:Šport.1971...C-06;
391 Cristofanelli, Rolando.Denník blázna Michelangela.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1982...Z-09;
392 Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2..DV-27;
393 Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov.spisovateľ.1968.80-7114-591-2..NROM-033;
394 Csontos, Ladislav, SJ.Rozvedení katolíci.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741488 (brož.); 978-80-8074-148-8..DV-32/a11;
395 Curtis, Brent.Posvätná Romanca. Bližšie k srdcu Boha.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-969264-5-4..DZ/ELDR1-02;
396 Czakowská, Ewa K..Sestra Faustína.Spišská Nová Ves:Pallotti.2014.9788089479085 (viaz.); 978-80-89479-08-5..BIOGR-15O;
397 Čačková, Miroslava.Dejiny duše ThDr. Jána Mastiliaka CSsR.Prešov:Petra.2015.9788080990961 (brož.); 978-80-8099-096-1..ZIVZ-53;
398 Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990...CD-054;
399 Čejka, Gustáv.Radíme záhradkárom.Bratislava:Príroda.1979...P-21;
400 Čep, Jan.Cesta do Emauz : velikonoční listování v díle Jana Čepa.Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-95-2..NROM-064;
401 Čep, Jan,1902-1974.O lidský svět :.Řím ::Křesťanská akademie,.1953...NROM-092;
402 Čornejová, Ivana.Tovaryšstvo Ježíšovo : Jezuité v Čechách.Praha:Mladá fronta.1995.80-204-0471-6..CD-070;
403 Dachovský, Karel.Cesta františkánského kněze Jana Bárty.Praha:Řád L. P..1992...CD-075;
404 Dachsel, J. .Der Mann aus Assisi. Franziskus und seine Welt.Berlín:Herder.1979...FRANT-06;
405 Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X..PSY-07;
406 Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X..BB-18;
407 DAzeglio, Massimo.Lesk a pád Florencie.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968...SvLpr/AZEG-01;
408 Degro, Imrich (1969).Trpíme za hriechy svojich predkov?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741464 (brož.); 978-80-8074-146-4..DV-32/a9;
409 Del Rio, Domenico.Ján Pavol II. očami novinára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-384-9..BIOGR-106;
410 Demjanovičová, Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:SÚSCM.1984...ZIVZ-12;
411 Demo, Ondrej.Vianočné ľudové koledy, vinše a hry.Martin, Bratislava:Matica slovenská a Prebudená pieseň - združenie.1998.80-88926-00-9..Uhud-02;
412 Denčíková De Blasio, Dagmar.Italiano - slovacco. Slovacco - italiano. Dizionario..Milano:AVALLARDI. (aVallardi).1993.88-11-94155-5..Jtal-39;
413 Desbonnets, Théophile.Po stopách sv. Františka z Assisi. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3..FRANT-11;
414 Dhombre, Pierre.Klára Assiská.Bratislava-Strasbourg:Serafín-Éd.du Signe.1992.8085310171; 80-85310-17-1..FRANT-72;
415 Dickens, Charles, 1812-1870.Pochmúrny dom.Bratislava:Smena.1973...SvLpr/DICK-01;
416 Dickens, Charles, 1812-1870 .Strašidelný dům:.Praha:Vyšehrad.1971...SvLpr/DICK-02;
417 Dičev, Stefan.Krvavý polmesiac.Bratislava:Tatran.1973...SvLpr/DICE-01;
418 Dieška, Dionýz.Vademecum medici ; Dionýz Dieška, L. Badalík, M. Šašinka, Augustín Bárdoš, Miloš Brix, Karol Holomáň, I. Stanci, Viliam Izakovič, Emil Makovický, D. Orolin, Robert Brož, Ján Andel.Martin:Osveta.1985...Zdr-20;
419 Dilong, Rudolf, OFM.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1..FRANT-23;
420 Dlugoš, František.Mariánska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami Európy.Levoča:MTM Levoča.2008.978-80-89187-21-8..PM-06;
421 Dlugoš, František.Pätnásť slobodných pútí 1990-2004.Levoča:MTM.2005.80-89187-02-1..PM-33;
422 Dlugoš, František.Profily odvahy a viery .:VERBUM - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-611-4..CD-082;
423 Dlugoš, František.Profily odvahy a viery .:VERBUM - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-611-4..CD-083;
424 Dobhan, Ulrich.Spiritualita Karmelu.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-57-X..MD-42;
425 Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7114-154-2..BIOGR-017;
426 Dobraczynski, Jan.Listy Nikodemovy.Praha:Vyšehrad.1969...NROM-071;
427 Dobraczynski, Jan.Nikodémové listy..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-285-6..NROM-015;
428 Dobraczyński, Jan.Otcov tieň.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-276-7..NROM-014;
429 Dobson, James.Emócie: dá sa im veriť?.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá pri Evanjelickej a.v. cirkvi.2002.80-88863-25-2..PSY-05;
430 Doherty, Catherine de Hueck .Pustina. Křesťanská spiritualita Východu pro člověka západní kultury..Brno:Cesta.1997...MD-47;
431 Dolores, Marian.Rozvoj osobnosti v řeholním životě. Psychologie řeholní společnosti.:.1966...ZIVZ-43;
432 Domenica di Pasqua risurrezione del Signore, Piazza San Pietro, 22 aprile 2000, Anno Santo.Veglia pasquale nella notte santa.Vaticano:Libreria editrice Vaticana?.2000...Jtal-23;
433 Domenica di Pasqua risurrezione del Signore, Piazza San Pietro, 23 aprile 2000, Anno Santo.Domenica di Pasqua risurrezione del Signore.Vaticano:Libreria editrice Vaticana.2000...Jtal-24;
434 Donovalová, Viera.So srdcom na dlani. Jas:Zvolen.2000.80-88795-67-2..BIOGR-111;
435 Dostálová, Olga.Jak vzdorovat rakovině.Praha:Grada.1993.80-7169-040-6..Zdr-15;
436 Dostojevskij, Fedor Michajlovič, 1821-1881.Zločin a trest.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL).1965...SvLpr/DOST-01;
437 Drenkelfort, Heinrich.Blahoslavený Arnold Janssen.:SÚSCM.1984...BIOGR-041;
438 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969...DOKUM-08;
439 Dubovský, Ján Milan.Akcia kláštory.Martin:Matica slovenská.1998.80-7090-499-2..CD-027;
440 Duda, Ján.V službe Božieho kráľovstva.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-75-9..DOKUM-02;
441 Dugasová, Aurélia.Babkine bylinky.Praha:Ottovo nakladatelství - Cesty.2002.80-7181-756-2..P-04;
442 Duggan, Alfred.Křižácké výpravy.Praha:Orbis.1973...CD-012;
443 Duchoňová, Milina.Vyšívame.Bratislava:Alfa.1976...RP-11;
444 Dumas, Alexandre.Dobytie Bastily. 1..Bratislava:Tatran.1973...SvLpr/DUMA-03;
445 Dumas, Alexandre.Dobytie Bastily. 2..Bratislava:Tatran.1973...SvLpr/BAKL-04;
446 Dumas, Alexandre.Joseph Balsamo. 1..Bratislava:Pravda.1973...SvLpr/DUMA-05;
447 Dumas, Alexandre .Joseph Balsamo. 2..Bratislava:Pravda.1973...SvLpr/DUMA-06;
448 Dumas, Alexandre.Kráľovnin náhrdelník. 1..Bratislava:Tatran.1973...SvLpr/DUMA-01;
449 Dumas, Alexandre.Kráľovnin náhrdelník. 2..Bratislava:Tatran.1973...SvLpr/DUMA-02;
450 Duquin, Lorene Hanley.Boh počúva.:.2018.9788089866755; 978-80-89866-75-5..MD-83;
451 Ďurica, Ján.Sväté písmo.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-797-2..BB-85;
452 Ďurica, Milan Stanislav.Jozef Tiso-slovenský kňaz a štátnik : 1. díl. : 1887-1939.Martin:Matica slovenská.1992.80-7090-217-5..CD-036;
453 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov..Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-386-3..D-05;
454 Durrwell, François-Xavier,1912-2005.Duch otce a syna.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1998...TEOL-09;
455 Durych, Jaroslav.Služebníci neužiteční. I..Lisle - Řím:Nakl. bened. opatství pro Křesť. akademii.1969...NROM-046;
456 Durych, Jaroslav, 1886-1962 .Duše a hvězda.Praha:Vyšehrad.1969...SvLpr/DURY-01;
457 Dušan, Škvarna.Lexikón slovenských dejín.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-02478-X..D-04;
458 Dutti-Rutishauserová, Mária .Vyslankyňa lásky. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-323-5..BIOGR-060;
459 Dyrek, Krzysztof.Kněžské a řeholní povolání : rozlišení a rozvoj (psychologický aspekt.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-001-0..ZIVZ-32;
460 Dziwisz, Stanisław.13 maggio 1981.Città del Vaticano:.2001...Jtal-26;
461 Dziwisz, Stanisław.Nechajte ma odísť.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-532-4..PAP-22;
462 Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9..PAP-24;
463 Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1..TEOLmor-02;
464 Ecclesia Catholica.Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-511-6..ZIVZ-18;
465 Efraim, brat.Neskoré dažde. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-52-X..BIOGR-112;
466 Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1..PM-21;
467 Eichenlaub, John E. - autor.Léčíme doma :.:[Praha] :.1996.80-238-2020-6..Zdr-07;
468 Eichhorn, Manfred.Wieviele Farben hat die Sehnsucht.Fellbach:Lucy Körner Verlag.1986.3-922028-12-8..Jnem-04;
469 Eldredge, John.Cesta túžby.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-6-4..DZ/ELDR1-01;
470 Eldredge, Stasi.Stať sa sebou.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2015.9788089342792 (viaz.); 978-80-89342-79-2..DZ/ELDR1-O3;
471 Eliášová, Teofila.Zdravie za akúkoľvek cenu.Prešov:VMV.1997.80-7165-077-3..UU-28;
472 Emmerichová, Katarína Anna.Umučenie Pána Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-451-4..NROM-004;
473 Ermacora, Guerrino.Hlas kamenů : Život abba Pafnucia.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-596-9..NROM-012;
474 Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-85-1..MK-06;
475 Escrivá de Balaguer, José María, 1902-1975 .Brázda.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1996.80-7162-155-2..MK-03;
476 Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7..PM-27;
477 Esser, Kajetán.Život a regula. Smernice pre rehoľný život vo františkánskom duchu.Rím:Dietrich-Coelde.1968...KONGR-14;
478 Evely, Louis.Otčenáš.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-113-2..MD-79;
479 Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.1991.80-7114-040-6..BIOGR-024;
480 Fabíková, Blažena.Storočná cesta. Dejiny kongregácie Školských sestier III. regulovaného rádu sv. Františka.Rím:Generalát.1992...KONGR-02;
481 Faith, Štefan.Malá umelkyňa (o malej Terezke).Spišská Kapitula:.1935...NROM-030;
482 Faragó, Jenő.Tajomstvo lóže P-2.Bratislava:Pravda.1988...S-04;
483 Faricy, Robert.Dar kontemplácie a rozoznávania.Prešov:Michal Vaško.1995.80-7165-026-9..MD-08;
484 Farra, Harry.Začiatky malého mnícha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-342-9..NROM-055;
485 Fattori, Antonio.Príbehy Starého zákona.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-016-5..BB-13;
486 Fausti, Silvano.Nad evangeliem podle Jana :.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-119-7..BB-96;
487 Fausti, Silvano - autor komentára;.Nad evangeliem podle Matouše :.Praha:Praha :.2009.978-80-86949-77-2..BB-94;
488 Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.Praha:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1..BB-95;
489 Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0..BB-93;
490 Feješ, Viliam.Liečivými rastlinami proti rakovine. V. Feješ:Svätý Jur.1996.80-967504-8-8..Zdr-16;
491 Ferley, Philippe.Modlitba Blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice : Můj Bože v Trojici, Tobě se klaním.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-37-5..MD-65;
492 Ferrero, Bruno.A kvety jednoducho kvitnú. .Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-075-7..DZ/FERR-07;
493 Ferrero, Bruno.Ale veď máme krídla : Malé príbehy na potešenie duše.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-035-6..DZ/FERR-04;
494 Ferrero, Bruno.Je tam hore niekto? .Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-71-4..DZ/FERR-05;
495 Ferrero, Bruno.Niekedy stačí len jeden slnečný lúč.Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-93-5..DZ/FERR-03;
496 Ferrero, Bruno.Příběhy pro potěchu duše.Praha:Portál.1996.80-7178-077-4..DZ/FERR1-02;
497 Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1..DZ/FERR1-01;
498 Ferrero, Bruno.Život je všetko, čo máme : Malé príbehy na potešenie duše.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-009-7..DZ/FERR-06;
499 Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3..BIOGR-093;
500 Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3..FRANT-84;
501 Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X..PM-31;
502 Fietz, Klara.Jen Tebe.Brno:Rozrazil.1991.80-900182-8-9..KONGR-11;
503 Fietz, Klara.Přijměte ode mne mnoho srdečných pozdravů-.Kutná Hora:Haifa Island.2006.80-903341-1-3; 978-80-903341-1-3..KONGR-09;
504 Figuli, Margita.Babylon. 1..:Slovenský spisovateľ.1987...SLpr/FIGU-02;
505 Figuli, Margita.Babylon. 2..Bratislava:Slov.spisovateľ.1987...SLpr/FIGU-03;
506 Figuli, Margita.Víchor v nás.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1974...SLpr/FIGU-01;
507 Filipek, Andrej, SJ.Cez symbolickú reč liturgických znakov bližšie ku Kristovi.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-352-6..TEOLliturg-01;
508 Finďo, Bohuslav.Vnitřní lékařství : Učebnice pro střední zdravotnické školy, obor dětských a ženských sester a radiologických laborantů.Praha:Avicenum.1980...Zdr-04;
509 Fiores, Stefano de.Kto je pre nás Mária?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-412-3..PM-11;
510 Firtel, Hilde.Vzorný prosebník - pro miliony, p. Petr Pavlíček, OFM.:.1983...BIOGR-031;
511 Fišer, Zdeněk Cyril.Dobrodružství třetího věku.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-079-7..UU-27;
512 Follo, Francesco.15 dní s Jánom Pavlom II.. .Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-822-7..PAP-29;
513 Fontana, Umberto.Člověk a zasvěcení v duchu dona Bosca po sto letech od jeho smrti.Turín:Portál.1988...ZIVZ-39;
514 Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990...MD-82;
515 Forrest, Tom.Evanjelizácia 2000. Zvolen:Jas.1996.80-88795-21-4..UU-08;
516 Forrest, Tom.Ježiš ma uzdravuje.Bratislava:LUC.1993.80-7114-104-6..UU-07;
517 Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4..BIOGR-053;
518 Foucauld, Charles de.On chce naše srdce. Myšlienky na každý deň.Rím:SÚSCM.1989...MK-07;
519 Francis, Dick, 1920-2010.Odvaha:.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1996.80-220-0691-2..SvLpr/FRAN-01;
520 František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986..DOKUM-66;
521 František, pápež, 1936 -.Encyklika Laudato Si’.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611803 (brož.); 978-80-8161-180-3..DOKUM-72;
522 František,1936-.Gaudete et exsultate.:.2018.9788081612503; 978-80-8161-250-3..DOKUM-71;
523 Franz, Werfel.Pieseň o Bernadette.Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-12-4..BIOGR-009;
524 Fredriksson, Marianne.Potopa.:Vyšehrad.1998.80-7021-178-4..NROM-067;
525 Frigo, Gilberto.Katechizmus zasväteného života.Košice?:Zachej.2015.978-80-971881-1-5.. ZIVZ-51;
526 Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4..NROM-056;
527 Frossard, André.Portrét Jana Pavla II..Praha:Zvon.1990...BIOGR-107;
528 Fugel, Adolf.Fatima posolstvo a jeho plnenie. Daco:Bratislava.1997.80-967298-4-5..PM-22;
529 Gabriel od sv. Márie Magdalény.Dôverne s Bohom. I. diel.Rím:SÚSCM.1990...BB-44;
530 Gabriel od svätej Magdalény.Dôverne s Bohom. II.diel. Pápežský Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.2000.80-7162-332-6..BB-45;
531 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969...BB-03;
532 Gallo, Max,(1932-).Křesťané:.Praha :Mladá fronta.2007.978-80-204-1221-8..NROM-091;
533 Gallová, Alma .Pán mi dal pieseň do srdca.Žilina:Školské sestry OSF.2004.80-969100-1-9..DPOE-02;
534 Gallová, Alma.Veršobranie veľkej lásky.Ružomberok :Ján Šindléry-TESFO.2008.978-80-89253-22-7..DPOE-29;
535 Galot, Jean.Inšpirátorka rehoľnej komunity.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-056-X..ZIVZ-33;
536 Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2..PM-12;
537 Galot, Jean.Svätý Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-075-6..BIOGR-145;
538 Galsworthy, John.Forsytovská sága.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970...SvLpr/GALS-01;
539 Garczyński, Stefan,1805-1833.Ako vychádzať s ľuďmi.Bratislava ::Obzor,.1968...PSY-04;
540 Gargano, Innocenzo.Zahĺbenie sa do Božieho slova v lectio divina.(S.l.):(S.n.).2003?...BB-82;
541 Gašpierik, Ferdinand.Zázrak menom fytoterapia.Bratislava:Genezis.1991.80-85220-40-7..P-34;
542 Gaucher, Guy.Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta.... .Radošina :Komunita Kráľovnej pokoja.2009.978-80-970306-5-0..MD-41;
543 Gaucher, Guy.Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-181-5..BIOGR-019;
544 Gavenda, Marián.Čerpajme milosť zo sviatostí.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-248-5..DV-38;
545 Gavenda, Marián.Pane, nauč nás modliť sa.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741419 (brož.); 978-80-8074-141-9..DV-32/a6;
546 Gavenda, Marián.Prečo žiť denne z Božieho slova?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2..DV-32/b1;
547 Gavenda, Marián.Svätosť pre každého.Bratislava:Don Bosco.2013.97880-8074-177-8 (brož.);978-80-8074-177-8..DV-32/c2;
548 Gavendová, Oľga.Anjeli v našich predstavách.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741471 (brož.); 978-80-8074-147-1..DV-32/a10;
549 Gazda, Imrich.Kresťan v internetovej sieti.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-271-3..DV-43;
550 Gazda, Jozef.Odkiaľ si a kam ideš? .:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-25-0..CD-089;
551 Gazzera, A. .V jeho šľapajach..Rím:SÚSCM.1981...ZIVZ-35;
552 Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X..DV-22;
553 Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X..FRANT-79;
554 Gemelli, Agostino.Františkánské poselství světu..Praha:Ladislav Kuncíř.1948...FRANT-08;
555 George, Bob.Kresťanstvo pre všedný deň.Ostrava:Vydavatelství Křesťanských sborů.1992.80-85237-27-X..TEOLnek-01;
556 Geppert, Roswitha.Bremeno, ktoré nenesieš.Bratislava:Smena.1983...SvLpr/GEPP-01;
557 German, Jurij .Hippokratova prísaha.Bratislava:Tatran.1970...SvLpr/GERM-01;
558 Géze, Ernest.Princezná chudobných. USPO:Bratislava.1995.80-88717-05-1..BIOGR-016;
559 Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6..DV-28;
560 Giboda, Igor.Čo nás čaká po smrti?.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-204-1..DV-32/c11;
561 Giglinger, Fritz.Milý brat František.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-044-9..FRANT-53;
562 Gilhaus, Hermann.Ich bin nicht mehr allein.München:Ars Sacra.1971...Jnem-09;
563 Glassen, F. M. .Anleitung zur Anfertigung kirchlicher Handarbeiten.Donauworth:Ludvig Auer.1903...RP-19;
564 Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1996...PM-23;
565 Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie, rok 1996.Bratislava:MKH.1997...PM-24;
566 Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie, rok 1997.Bratislava:MKH.1998...PM-25;
567 Gogoľ, Nikolaj Vasiľjevič, 1809-1852 .Revízor:.Bratislava:Tatran.1980...SvLd/GOGO-01;
568 Goldmann, Gereon,(1916-2003).Svetlo kríža v tieni kríža.Bratislava:Serafín.2012.9788080811013 (brož.);978-80-8081-101-3..Z-20;
569 Goodier, Alban.Hriešnici a svätí.Prievidza:Kamil Mečiar.199.80-900425-7-0..BIOGR-062;
570 Gorkij, Maksim, 1868-1936.Matka.Bratislava:Tatran.1972...SvLpr/GORK-01;
571 Gots, Anton."Ano" ke kříži.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996...UU-23;
572 Gottwald, Oldřich.Technika sběru léčivých rostlin.Praha:Avicenum.1971...P-29;
573 Grach, Pavol.Ako meditovať nad Svätým Písmom.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-268-3..DV-42;
574 Grach, Pavol.Čo znamená veriť?.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741839 (brož.);978-80-8074-183-9..DV-32/c4;
575 Grach, Pavol.Naučme sa odpúšťať.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741891 (brož.);978-80-8074-189-1..DV-32/c6;
576 Grach, Pavol.Rok viery.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741693 (brož.);978-80-8074-169-3..DV-32/b11;
577 Grazer Schulschwestern, Franzisanerinnen von der Unbefleckten Empfängnis .Mitten unter den Menschen:.Graz-Esztergom-New York-Paris:Andreas Schnider Verlags-Atelier.1993?.3-900993-32-7..KONGR-22;
578 Gräf, Richard.Áno, otče.Ontario:Slov. jezuiti.1983.0-920150-94-2..UU-32;
579 Grebáč-Orlov, Ignác,1888-1957.V povíchrici.Ružomberok:Lev.1922...SLpo/GREB-01;
580 Green, Julien.Brat František.. Vydavateľstvo Serafín:Bratislava.1997.80-85310-83-X..FRANT-22;
581 Green, Maurus.Zomrela, ale žije. Nové mesto:Bratislava.1998.80-85487-52-7..BIOGR-065;
582 Green, Thomas H..Piť z vyschnutej studne.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4..MD-74;
583 Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970...NROM-054;
584 Gribanov, Boris Timofejevič.Hemingway.Bratislava:Obzor.1973...Z-05;
585 Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8..PM-53;
586 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7..PM-16;
587 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9..PM-45;
588 Gróf, Ivan, SDB.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6..TEOL-12;
589 Grossman, Leonid.Dostojevskij.Bratislava:Tatran.1979...Z-13;
590 Grudniok, Franciszek.Jas utrpenia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-021-1..UU-15;
591 Grün, Anselm.Buď dobrý sám k sobě.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-203-X..DZ/GRUN1-04;
592 Grün, Anselm.Bydlet v domě lásky.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-542-X..DZ/GRUN1-09;
593 Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4..DZ/GRUN1-10;
594 Grun, Anselm.Duchovné vedenie u Otcov púšte.Bratislava:Serafín.2004.80-85310-81-3..DZ/GRUN1-11;
595 Grün, Anselm.Jak zacházet s myšlenkami.Praha:Zvon.1997.80-7113-190-3..DZ/GRUN1-07;
596 Grün, Anselm.Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-050-9..DZ/GRUN1-02;
597 Grün, Anselm.Modlitba a sebepoznání.Praha:Zvon.1997.80-7113-191-1..DZ/GRUN1-06;
598 Grün, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-26-X..MD-11;
599 Grün, Anselm.Nebe začíná v tobě. Moudrost Otců pouště pro dnešní dobu.Praha:Zvon.1997.80-7113-227-6..DZ/GRUN1-05;
600 Grün, Anselm.O mlčení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-48-0..DZ/GRUN1-12;
601 Grün, Anselm.Obrazy premenenia.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-76-7..DZ/GRUN1-08;
602 Grün, Anselm.Poselství shůry.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1999.80-7192-375-3..DZ/GRUN1-01;
603 Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7..DZ/GRUN1-03;
604 Guardini, Romano.Modlitba Páně.Řím:Křesťanská akademie.1967...MD-63;
605 Guardini, Romano.O modlitbě. Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:ČKCH.1970...MD-64;
606 Guarino, Marciano.Novéna svätého pátra Pia.Bratislava:Minor.2011.9788096979684 (brož.);978-80-969796-8-4..FRANT-90;
607 Guitton, Jean.Portrét Marty Robinové. :Signum Unitatis.1991...BIOGR-061;
608 Günter, Ernst.Tajomstvo zdravia a dlhého života.Bratislava:Fórum zdravej výživy.1994.80-7114-034-1..Zdr-09;
609 Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8..BIOGR-120;
610 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988...TEOLmor-06;
611 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...TEOLmor-07;
612 Günthör, Anselm, 1911- .Morálna teológia. II/a :.Rím:SÚSCM.1990...TEOLmor-03;
613 Habovštiak, Anton.Cesta kríža.Trnava:KON-PRESS.1992.80-85413-18-3..CD-053;
614 Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0..NROM-025;
615 Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-43-8..BIOGR-099;
616 Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované slnko.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-39-X..BIOGR-123;
617 Haesele, Mária.Eucharistické zázraky.:GENEZIS.1991.80-85220-38-5..TEOLkat-09;
618 Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3..DZ/HAHN1-02;
619 Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1..DZ/HAHN1-04;
620 Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X..DZ/HAHN1-03;
621 Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X..PM-13;
622 Hahn, Scott.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality .2000.80-902786-4-7..DZ/HAHN1-01;
623 Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8..DZ/HAHN1-05;
624 Hajduk, Anton.Božie kráľovstvo.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-179-5..TEOLpas-06;
625 Hajkovská, Dominika .Bohatstvo rituálov v rodine.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-194-5..DV-32/c9;
626 Hajkovská, Dominika.Talenty a zdravé sebavedomie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-277-5..DV-44;
627 Hajkovská, Dominika.Tresty vo výchove.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741556 (brož.);978-80-8074-155-6..DV-32/b3;
628 Halás, Štefan.Osobnosť profesora Hlaváča.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-414-4..CD-101;
629 Halík, Tomáš, 1948- .Sedm úvah o službě nemocným a trpícím.Brno:Cesta.1991...UU-12;
630 Haľko, Jozef (1964).Tam,kde zomrel Peter. Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1..CD-081;
631 Haľko, Jozef,,1964-.Výpravy v znamení kríža.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741440 (brož.); 978-80-8074-144-0..DV-32/a7;
632 Halliburton, Richard.Kolumbus to začal... :.Bratislava:Obzor.1966...C-03;
633 Hannan, Peter.Prejavy Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-99-6..MD-03;
634 Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X..FIL-05;
635 Hanzlíková, Alena.Háčikom a ihlicami.Bratislava:Obzor.1972...RP-21;
636 Hardick, Lothar .Výklad reguly.:.1987?...KONGR-15;
637 Harrer, Karl-Maria.Die schönsten Mariengeschichten.Regensburg:Fritz Vogl.1964...Jnem-06;
638 Hassel, David.radikálna modlitba.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-128-0..MD-07;
639 Hatoková, Mária.Sprevádzanie chorých a zomierajúcich.Košice:Equilibria.2013.9788081431258 (viaz.);978-80-8143-125-8..UU-29;
640 Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6..PM-56;
641 Häring Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Česká katolická charita.1971...TEOLmor-04;
642 Häring, Bernhard,1912-1998.Objaviť Božie milosrdenstvo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2014.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8..DV-49;
643 Hellebrandt, Vladimír.Zjazdové lyžovanie.Bratislava:Šport.1984...RzHs-02;
644 Hémon, Louis.Príbeh z francúzskej Kanady..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-073-4, 8071620734..NROM-023;
645 Herbeck, Peter.Čo hovorí Duch?. Familiaris:Bratislava.1997.80-967813-0-8..UU-01;
646 Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983...CD-009;
647 Hevenesi, Gabriel.Iskry sv. Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-530-8..MK-02;
648 Hevenesi, Gabriel.Jiskry sv. Ignáce. (Citáty a reflexe).Rím:Velehrad.1990...DV-03;
649 Highsmith, Carol M.,1946-.New York City :.New York ::Crescent Books,.1997..0517183307 ..Geo-24;
650 Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X..UU-03;
651 Hillier, Malcolm.Sušené kvetiny.Bratislava:Gemini.1992.80-85265-56-7..P-12;
652 Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3..TEOL-01;
653 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977.80-85405-50-4..DV-19;
654 Hlinka, Anton, SDB.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6..DV-14;
655 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos.1989...BB-33;
656 Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6..CD-097;
657 Hlinková, Soňa, 1979-.Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku.Ružomberok:Verbum.2014.9788056101322 (brož.);978-80-5610-132-2..Paed-01;
658 Hlouch, Josef,(1902-1972).Minutěnka.Vimperk :Nakladatelství Tiskárny Vimperk.1991.80-900138-4-8..BB-56;
659 Hlouch, Jozef.Minútočka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-207-9..MK-10;
660 Hložník, Vincent.Svätý Vojtech.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-183-8..BIOGR-005;
661 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-006-3..CD-046;
662 Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8..BIOGR-025;
663 Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7..CD-045;
664 Hobizal, František, 1933-2001.Humor v církvi dovolen.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-644-2..NROM-083;
665 Hocken, Sheila.Ema a ja.Bratislava:Smena.1982...SvLpr/HOCK-01;
666 Hoffsűmmer, Willy.Objav svoje krídla.Bratislava:Lúč.1998.80-7114-230-1..NROM-106;
667 Hofmann, Erna Hedwiga.Zpěváčci od Svatého Kříže :.Praha:Vyšehrad.1970...NROM-089;
668 Höhn, Reinhardt.Kvetiny na každú príležitosť :.Bratislava:Príroda.1988...P-26;
669 Hoch, Alois Adalbert.Louis Pasteur.Praha:Orbis.1946...Z-16;
670 Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2..BIOGR-089;
671 Holbička, Peter.Žilinská diecéza.Žilina :Rímskokatolícka cirkev - Žilinská diecéza.2009.978-80-970106-9-0..CD-061;
672 Holdošová, Margita.Čteme německy.Praha:Státní pedagogické nakl..1963...Jnem-03;
673 Holec, Roman .Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť.:Matica slovenská.1997.80-7090-436-4..CD-028;
674 Holková, Marie.Terezka Martinová.Červený Kostelec:Doležalovo nakladatelství.1946...BIOGR-015;
675 Holková, Marie.Tvár plná svetla. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-077-7..BIOGR-102;
676 Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971...TEOLkat-06;
677 Homolka, Jaromír.Majster Pavol z Levoče : Tvorca vrcholného diela slovenskej neskorej gotiky.Bratislava:Slov.vydav.krásnej lit..1961...Uvyt-05;
678 Horák, Jozef.Zlaté mesto.Bratislava:Slovenský Tatran.1974...SLpr/HORA-01;
679 Horváth, Štefan, SVD.75 rokov Spoločnosti Božieho Slova. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.2000.80-85223-54-6..CD-087;
680 Hostomská, Anna, 1907-1995.Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby.Praha:Státní nakladatelství dětské knihy.1959...Uhud-03;
681 Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel)..BB-36;
682 Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel)..BB-35;
683 Hrdlička, Josef.Strmou stezkou. Biblické podněty k rozjímání při cestách přírodou..Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-207-2..MD-25;
684 Hrehová, Helena.Kresťanské cnosti vo východnej spiritualite a duchovnej literatúre.Prešov:VMV.2002.80-7165-351-9..MD-44;
685 Hromják, Ľuboslav,(1976-).Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka.Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2012.9788089170418 (brož.);978-80-89170-41-8..CD-098;
686 Hromník, Milan, SJ.Ako zmierovať Božské Srdce?.Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-687-6..TEOLliturg-09;
687 Hromník, Milan, SJ.Ježiš kráča dejinami.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-372-0, EAN 9788071413721..CD-093;
688 Hromník, Milan, SJ.Z dejín farnosti Konská.Bratislava:ROSA.1995...CD-066;
689 Hromník, Milan, SJ.Zasvätenie Božskému Srdcu.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417415 (brož.);978-80-7141-741-5..TEOLliturg-10;
690 Hromník, Milan, SJ.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-291-0..BIOGR-072;
691 Hronek, Jiří.Jokohama 11.00.Praha:Vyšehrad.1973...SvLpr/HRON-01;
692 Hudaček, Milan.Jezuiti.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-535-9..CD-088;
693 Hudson, W. H..Purpurová země.Praha:Vyšehrad.1971...C-18;
694 Hunčár, Martin.Chceš sa stať misionárom?.Bratislava :Slovo Života International.2004.80-89165-02-8..TEOLnek-03;
695 Hünermann, Vilém.Syn brusiče nožů.Brno:Cesta.1995.80-85319-38-1..BIOGR-144;
696 Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5..BIOGR-090;
697 Hünermann, Wilhelm .Farnost vyznavaču.:.1980?...NROM-082;
698 Hünermann, Wilhelm.Hořící oheň : papež Pius X..Řím ::Křesťanská akademie.1968...BIOGR-010;
699 Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9..BIOGR-045;
700 Hünermann, Wilhelm.Klement Mária Hofbauer - muž viery a nádeje.Bratislava:Lúč.2000.80-7114-283-2..BIOGR-037;
701 Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0..BIOGR-047;
702 Hünermann, Wilhelm.Princ Gonzaga.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-119-1..BIOGR-026;
703 Hünermann, Wilhelm.Zapečetěné rty. Povídky k svátosti pokání.Basel:.1953...NROM-040;
704 Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Živé svetlo.:.2018.9788081613142; 978-80-8161-314-2..NROM-70;
705 Hurnard, Hannah, 1905-1990 - autor.Jako laň na výšinách.Praha:Paulínky.2003.80-86025-56-X..DZ/HURN1-02;
706 Hurnard, Hannah, 1905-1990 - autor.Na horách balzámových.:Praha :.2003.80-86025-59-4..DZ/HURN1-01;
707 Husár, Marián.Ako prijať utrpenie?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-257-7..DV-40;
708 Husár, Marián.Materstvo - cesta k svätosti.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741402 (brož.); 978-80-8074-140-2..DV-32/a5;
709 Husovská, Ľudmila.Slovensko.:Príroda.1994.80-07-00531-5..D-03;
710 Hutchin, Kenneth C..Ako nezabiť sám seba.Martin:Osveta.1979...Zdr-10;
711 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Lýra.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949...SLpo/HVIEZ-01;
712 Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oráč a kosec.:.1964...SLpo/HVIEZ-02;
713 Hynek, R. W..Mysteria Božské tváře.Praha:Školské sestry OSF.1935...MD-41/b;
714 Chalupecký, Ivan.Biskup Ján Vojtaššák :.:Verbum.1995??.978-80-971341-2-9..Z-45;
715 Chalupecký, Ivan.Spišská Kapitula. Kazimír Štubňa - Photography:Spišská Nová Ves.2002.80-968736-0-1..CD-104;
716 Chalupecký, Ivan.V mene Božom. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Sp. Kapitula-Spišské Pohradie.2000.80-7142-078-6..CD-080;
717 Chapman, John.Škola Pánovej služby 2. : Listy o modlitbe.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2007.978-80-969774-5-1..MD-68;
718 Chata, Jozef (Búda, Jozef,1898-1994).Ohnisko lásky.Rím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1979...TEOLliturg-11;
719 Chautard, Dom.Čo je dušou každého apoštolátu?.:.1989?...ZIVZ-40;
720 Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3..FRANT-25;
721 Chlebík, Štefan.Štepenie a zakoreňovanie ovocných stromov.Bratislava:Štátne pôdohospodárske nakladateľstvo.1954...P-18;
722 Chrappová, Jarmila.Zachráň ho, biely doktor!.Bratislava:Obzor.1974...C-02;
723 Christie, Agatha, 1890-1976.Herkulove úlohy.Bratislava:Mladé letá.1966...SvLpr/CHRIS-01;
724 Chrobák, Vladimí­r.Martin Križan - medzi Kivarmi v ekvádorskom pralese.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-072-6..Z-28;
725 Chrobak, Werner.Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.1995.3-929-84925-9..BIOGR-054;
726 Chuda, Michal.Tiché svetlo.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1987...SLpo/CHUDA-01;
727 Iacovelli, Anacleto.Život svätej Kláry z Assisi.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-51-1..FRANT-42;
728 Iafolla, Paolo.Chcem byť tvojou ženou: Gianna Berettová-Mollová.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-72-5..BIOGR-142;
729 Ignác, z Loyoly.Duchovní cvičení.Řím:Křesťanská akad..1990...DV-36;
730 Ilibagiza, Immaculée, 1972-.Odpustila jsem :.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-383-8..Z-34;
731 Ilibagiza, Immaculée,1972-.Chlapec, který se setkal s Ježíšem :.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-778-1..Z-36;
732 Ilibagiza, Immaculée,1972-.Chlapec, který se setkal s Ježíšem :.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-778-1..Z-38;
733 Illés, Béla.Karpatská rapsódie.Praha:Naše vojsko.1973...SvLpr/ILLE-01;
734 Imbach, Josef.Otče náš a Verím v Boha.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-362-3..MD-02;
735 Informativni centar "MIR" Medjugorje.Posolstvá Panny Márie v Medžugorí.Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie.2011...PM-54;
736 Inštitút Nepoš. Srdca PM.Rozjímania IV. K tajomstvám posvätného ruženca.Košice:Inštitút Nepoš. Srdca PM.2007?...PM-19;
737 Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1..MD-22;
738 Irena, Vaverková.Učebnica nemčiny pre samoukov a kurzy.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1989?...Jnem-14;
739 Ivan Kamenec.Vatikán a Slovenská republika (1939-1945).:SAP - Slovak Academic Press.1992.80-85665-00-X..CD-040;
740 Ivan, Chalupecký.Dielo Majstra Pavla.:Proart.1994.80-967139-0-6..Uvyt-03;
741 Ivančič, Tomislav.Bděte a modlete se!.Olomouc:MCM - Matice cyrilometodějská.1998...DZ/IVAN1-04;
742 Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.Zvolen:Jas.1993.80-900548-8-9..DZ/IVAN1-01;
743 Ivančič, Tomislav.Zůstaňte ve mně a já ve vás.Olomouc:MCM - Matice cyrilometodějská.1994...DZ/IVAN1-02;
744 Ivančič, Tomislav.Život ze síly ducha a modlitby.Olomouc:MCM.1995...DZ/IVAN1-03;
745 Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4..BIOGR-117;
746 Izakovičová, Margita.Pre šikovné ruky. 2. :.Bratislava:Alfa.1985...RP-03;
747 Izakovičová, Margita.Pre šikovné ruky. 5. :.Bratislava:Alfa.1988...RP-04;
748 Izakovičová, Margita.Pre šikovné ruky. 7. :.Bratislava:Alfa.1991.80-05-00876-7..RP-06;
749 Izakovičová, Margita.Pre šikovné ruky. 8. :.Bratislava:Alfa.1992.80-05-00752-3..RP-07;
750 Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4..BIOGR-064;
751 Jachym, Radim.Františkánské prameny II..BRATISLAVA, Český Těšín:SERAFÍN, Cor Jesu.1994...FRANT-41;
752 Jamrich, Ján, SVD.In dulci Jubilo. 52 vianočných piesní a kolied.Mödling:Nakladateľstvo St. Gabriel.1983...Uhsp-03;
753 Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1..DOKUM-15;
754 Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7..PAP-09;
755 Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4..PAP-05;
756 Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8..DOKUM-36;
757 Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X..DOKUM-40;
758 Ján Pavol II..Apoštolský list Mulieris dignitatem:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-707-4..DOKUM-37;
759 Ján Pavol II..Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-153-6..DOKUM-33;
760 Ján Pavol II..Augustín z Hippo : Apoštolský list.Prešov:VMV.2005.80-7165-511-2..DOKUM-41;
761 Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970...DOKUM-09;
762 Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0..DOKUM-39;
763 Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1..DOKUM-68;
764 Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3..DOKUM-47;
765 Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750..DOKUM-11;
766 Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6..DOKUM-14;
767 Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4..DOKUM-16;
768 Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2..DOKUM-12;
769 Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2..DOKUM-35;
770 Ján Pavol II..Ježiš Nazaretský.Bratislava:nové mesto.1997.80-85487-51-9..PAP-32;
771 Ján Pavol II..Laborem exercens.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...DOKUM-69;
772 Ján Pavol II..List sv. otca ... z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Rím:SÚSCM.1979...DOKUM-22;
773 Ján Pavol II..List sv. otca ... z príležitosti Zeleného štvrtku 1985.Rím:SÚSCM.1985...DOKUM-24;
774 Ján Pavol II..List sv. otca ... z príležitosti Zeleného štvrtku 1987.Rím:SÚSCM.1987...DOKUM-25;
775 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980...DOKUM-26;
776 Ján Pavol II..Matka Vykupiteľa. Redemptoris Mater..Rím:SÚSCM.1988...DOKUM-20;
777 Ján Pavol II..Modlitba ... z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Rím:SÚSCM.1982...DOKUM-23;
778 Ján Pavol II..Otvorte dvere Vykupiteľovi. Jubileum vykúpenia.Rím:SÚSCM.1983...DOKUM-21;
779 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8..PAP-06;
780 Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5..DOKUM-38;
781 Ján Pavol II..Salvifici doloris. Ap.list o kresťanskom zmysle ľudského utrpenia.:.1984?...DOKUM-59;
782 Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985...DOKUM-27;
783 Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X..DOKUM-30;
784 Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4..ZIVZ-04;
785 Ján Pavol II..Vstaňte, poďme!. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-497-7..PAP-10;
786 Ján Pavol II..Vykupiteľ človeka. Encyklika..Rím:SÚSCM.1980...DOKUM-19;
787 Ján Pavol II..Zmierenie a pokánie. Reconciliatio et paenitentia. Exhortácia..Rím:SÚSCM.1985...DOKUM-28;
788 Ján Taraba.Kráľ Baudouin.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-111-6..BIOGR-116;
789 Ján z Kríža.Krátké spisy a korenspodence.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-183-1..MD-29;
790 Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X..MD-28;
791 Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1..TEOLliturg-02;
792 Janáč - Hrubý, Pavol.Mučeník bez vyliatia krvi.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-969277-1-X..BIOGR-070;
793 Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 4.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-05-3..TEOLkat-03;
794 Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 5.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-06-1..TEOLkat-02;
795 Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-08-8..TEOLkat-04;
796 Janáč - Hrubý, Pavol.Odkaz koncilu veriacim XXI. storočia.Spišská Kapitula:Rím.-kat. Bisk. úrad.2013...TEOLpas-05;
797 Jančovič, Jozef.Žehnajte a nepreklínajte. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-132-7..DV-32/a1;
798 Janega, Pavel.Tam, kde tečie Kongo.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1975...C-12;
799 Janega, Pavel.Z Alasky na Ohňovú zem.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1976...C-13;
800 Janiaková, Danica.Ja si ťa nedám. Diagnóza, ktorá všetko mení. .Bratislava :Kontakt.2010.978-80-970370-0-0..Zdr-17;
801 Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4..FRANT-20;
802 Janka, Jaromír.Celým světem : Zeměpisné a politické přehledy všech států a zemí světa.Praha:Mladá fronta.1966...Geo-21;
803 Janoušková, Anděla, (1921-1999).Modlitby.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-06-5..DPOE-25;
804 Jensen, Thit, 1876-1957.Jörgen Lykke, posledný rytier dánsky.Bratislava:Tatran.1968...SvLpr/JENS-01;
805 Jeroným, - otec, 1907-1985.Protože navždy trvá dlouho.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-36-7..MD-05;
806 Jeroným, - otec, 1907-1985 .Umění naslouchat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-72-3..MD-06;
807 Jirásek, Alois, 1851-1930.Staré pověsti české:.Praha:Jos. R. Vilímek.1932...SvLpr/JIRA-01;
808 Jirásko, Luděk.Církevní řády a kongregace v zemích českých.Praha:Klášter premonstrátů na Strahově.1991.80-85245-11-6..ZIVZ-56;
809 Jiroušek, Ladislav.Slovenský raj.:BAMBOW PRESSATELIER.1993.80-217-0497-7..Geo-05;
810 Job, Pavol.Evanjeliové blaženstvá - nová nádej sveta.Košice-Levoča:ExpoGraph Košice-Levoča (lito a tlač).1993...BB-24;
811 Johr, Pavel.Písně království. Meditace na žaltář Písma svatého I..Řím:Velehrad.1989...BB-83;
812 Johr, Pavel.Písně království. Meditace na žaltář Písma svatého II..Řím:Velehrad.1989...BB-84;
813 Jonáš, Josef,(1945-).Křížovka života :.Ústí nad Labem ::Dialog,.1990.80-7047-036-4 (Severočes. nakl. : váz.);80-85194-00-7 (Dialog : váz.)..Zdr-11;
814 Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X..FRANT-14;
815 Joyner, Rick, 1949- - autor.Povolání do poslední bitvy.:Brno :.2000.80-86442-00-4..NROM-017;
816 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5..CD-010;
817 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5..CD-011;
818 Judák, Viliam.Hviezdy Slovenského neba.:NAŠE KNÍHKUPECTVO.1993.80-85598-09-4..BIOGR-103;
819 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X..BIOGR-066;
820 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4..BIOGR-067;
821 Judák, Viliam.Na ceste k všednému dňu : Myšlienky z éteru VII..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-53-X..BB-55;
822 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7..CD-013;
823 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4..CD-013/2;
824 Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9..BIOGR-030;
825 Junas, Ján.Příruční atlas první pomoci.Praha:Avicenum.1974...Zdr-13;
826 Juraj, Gusič.Matky odvrhnutých.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-136-1..BIOGR-013;
827 Jurčo, Milan.Jazyk spieva o tvojom slove. Žalm 119, 172.Bratislava:Cirkev bratská.1975...DPOE-04;
828 Juríček, Ján.M. R. Štefánik.Bratislava:Mladé letá.1990.80-06-00276-2..Z-14;
829 Jurík, Anton.Medonosné rastliny.Bratislava:Príroda.1979...P-22;
830 Jurik, Rudolf.Mariánska hora v Levoči.Levoča:RkFú v Levoči.1948...PM-07;
831 Jurina, Pavol Hrtus.Návrat na výšiny.Toronto, Ružomberok:Zahr. Matica slov., Lev.1991...NROM-018;
832 Jurko, Jozef (1950).CHvála Ti, Otče, naveky!.Poprad-Veľká:Slza.1999.80-88680-26-3..BB-28;
833 Jurko, Jozef,1950-.Zjavujte Božiu lásku podľa odkazu koncilu.Kapušany:Bens.2016.9788089679157; 978-80-89679-15-7..ZIVZ-55;
834 Kačala, Ján,(1937-).Pravidlá slovenského pravopisu.:Veda.1998.80-224-0532-9..Jsl-03;
835 Kaděra, Bohumil.Opavské chrámy.Opava:Opavské chrámy.2002.80-238-8754-8..CD-085;
836 Kállay, Karol.Mne Slovensko krása je.Bratislava:Obzor.1967...Uvyt-02;
837 Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-91-6..BB-90;
838 Kamenická, Silvia, rod. Hamzová.Don Štefan Olos, SDB - Muzikant Boží.Ružomberok:FF KU.2004...CD-025;
839 Karol, Sidor.Černová.:Matica slovenská.1997.80-7090-441-0..CD-029;
840 Kašparů, Max.Malý kompas viery.Bratislava:LUC.2003.80-7114-414-2..DZ/KASP1-02;
841 Kašparů, Max.Sedem zastavení pri kľúčovej dierke : S obrázkami Jana Heraleckého.Bratislava:LUC.2004.80-7114-478-9..DZ/KASP1-03;
842 Kašparu, Max.Šum z pien : Myšlienky Maxa Kašparů.Bratislava:LUC.2004.80-7114-477-0..DZ/KASP1-04;
843 Kašparů, Max.Vieromer.Bratislava:LUC.2003.80-7114-413-4..DZ/KASP1-01;
844 Katarína Sienská.Dialog s Boží Prozřetelností : Svatá Kateřina Sienská.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-29-5..MD-48;
845 Katolícka cirkev.Kódex kánonického práva:.Trnava:SSV pre KBS.2001.80-7162-227-3..DOKUM-01;
846 Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0..DOKUM-04/b;
847 Katolícka cirkev.Sociálne encykliky:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6..DOKUM-07;
848 Katolícka Cirkev.Sväté písmo Starého i Nového zákona. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-152-8 ( 0-86516-335-9 )..BB-01;
849 Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8..DOKUM-67;
850 Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611582 (brož.); 978-80-8161-158-2..DOKUM-70;
851 Katolícka cirkev..Katechizmus Katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788071629702 (viaz.); 978-80-7162-970-2..DOKUM-03;
852 Katolícka vydavateľská služba KVAS.Svätý Otec Ján Pavol II. v Českej a Slovenskej federatívnej republike.Bratislava:Lúč.1990...DOKUM-31;
853 Keller, Werner.Etruskové.Praha:Orbis.1974...D-01;
854 Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3..NROM-027;
855 Kindja, Vasil.Ani vlastné mamy o tom nevedeli.Trnava:.2008...CD-048;
856 Kizeková, Jana .Pohľad do dejín slovenskej provincie Kongregácie školských sestier III. regulovaného rádu sv. Franti.Žilina:Prov. Dom.1997...KONGR-01;
857 Klára z Assisi, - svatá, 1194-1253 - autor.Růženec se sv. Klárou a sv. Františkem z Assisi.:Kostelní Vydří :.1995.80-7192-021-5..FRANT-80;
858 Klimanová, Ľubica.Okrasná záhradka.Bratislava:Príroda.1972...P-24;
859 Klotzová, Justína.Boh sa prihovára k duši. Vybrané texty.(Pezinok):(Dcéry kresť. Lásky).1993...MD-50;
860 Kodet, Vojtěch.Učeníctvo. Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-50-8..BB-97;
861 Kodet, Vojtěch, 1956- - autor.Svatodušní novéna.:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-373-7..MD-67;
862 Kojnok, Eduard.Cesta k trvalému šťastiu.Rožňava:Biskupský úrad .1995??...TEOLkat-07;
863 Koláčný, Antonín.Malý atlas sveta. 1..Bratislava:Správa geodézie a kartografie na Slovensku.1957...Geo-17;
864 Koláčný, Antonín.Malý atlas sveta. 2..Bratislava:Správa geodézie a kartografie na Slovensku.1957...Geo-18;
865 Koleják, Martin,1970-.Pavol Strauss, hľadač pravdy.Gelnica ::G-ateliér,.2013.978-80-971153-4-0..Z-21;
866 Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8..CD-071;
867 Kondor, Luis.Sestra Lucia hovorí o Fatime.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1995...PM-40;
868 Konečná, Lucia.Druhá šanca.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-368-2..NROM-073;
869 Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X..DOKUM-49;
870 Konferencia biskupov Slovenska.Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-695-4..DOKUM-58;
871 Konferencia vyšších reh. predstavených.Katalóg muž. a žen. rehoľných inštitútov pôsobiacich v SR..Pezinok:KVRP.2008...ZIVZ-02;
872 KonferenciaVyššíchFrantišk.Predstavených.Františkánske proprium.Bratislava:Serafín.2011...FRANT-85;
873 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X..ZIVZ-05;
874 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Služba autority a poslušnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1..ZIVZ-08;
875 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7..ZIVZ-07;
876 Kongregácia pre katolícku výchovu.Zasvätené osoby a ich poslanie v škole. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-467-5..ZIVZ-06;
877 Kongregácia Školských sestier sv. Františka z Assisi.Chronologické znázornění vzniku Kongregace Školských sester III. řádu sv. Otce Františka v Eggenbergu u Grazu:.Praha?:OSF.1980??...KONGR-28;
878 Kongregácia Školských sestier sv. Františka z Assisi.Príprava na doživotné sľuby.Žilina:OSF.1980?...KONGR-29;
879 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2..CD-021;
880 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9..DV-15;
881 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X..PM-32;
882 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X..CD-078;
883 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7..BB-34;
884 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Spomínam, premýšľam, vyznávam :.Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-264-6..CD-099;
885 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4..TEOLpas-04;
886 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9..ZIVZ-09;
887 Kortman, Bohuslav,.Rajecké Teplice. Knižné centrum:Žilina.1996.80-88723-34-5..CD-086;
888 Kosecová, Cecília M..Spomienky.Bratislava:Sova.1996.80-967003-4-0..CD-050;
889 Kosidowski, Zenon.Čo rozprávajú Proroci.Bratislava:Obzor.1971...BB-14;
890 Kosmák, Václav,1843-1898.Chrt :.V Brně ::Tiskem a nákladem Knihtiskárny Benediktinů Rajhradských,.1905...NROM-099;
891 Kosmák, Václav,1843-1898.Kukátko..Brno ::Papež. knihtisk. bened. rajhradských,.1904...NROM-098;
892 Kosmák, Václav,1843-1898.Nové obrazy z kukátka.Brno ::Knihtisk. benedikt. rajhrad.,.1905...NROM-100;
893 Kosmák, Václav,1843-1898.Obrázky z kukátka.Brno ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1925...NROM-096;
894 Kosmák, Václav,1843-1898.Obrázky z kukátka ; Básně ; Řeči.Brno ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1925...NROM-104;
895 Kosmák, Václav,1843-1898.Obrázky ze života.V Brně ::Benediktinská knihtiskárna,.192-...NROM-103;
896 Kosmák, Václav,1843-1898.Potkalo ji štěstí:.Brno:Knihtiskárna benediktinu rajhradských.1909...NROM-102;
897 Kosmák, Václav,1843-1898.Povídky. I..Brno ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1922...NROM-093;
898 Kosmák, Václav,1843-1898.Povídky. II..Brno ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1922...NROM-094;
899 Kosmák, Václav,1843-1898.Povídky. III..Brno ::Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1922...NROM-095;
900 Kosmák, Václav,1843-1898.Sláva a úpadek pana Jana Kroutila, pololáníka z Drnkálova.Brno ::Knihtisk. benediktinů rajhrad.,.1903...NROM-097;
901 Kosmák, Václav,1843-1898.Ženit se či neženit? :.V Brně ::Tiskem a nákladem Knihtiskárny benediktinů rajhradských,.1907...NROM-101;
902 Kossaková, Zofia.Beze zbraně.Praha:Vyšehrad.1973...NROM-084;
903 Köster, Peter.Hledejte moji tvář : od slov k mlčení - cesta ke kontemplaci.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-32-4..MD-57;
904 Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.1991.80-7114-038-4..ZIVZ-50;
905 Košťál, Anton.Taliansko-slovenský a slovensko-taliansky slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1972...Jtal-03;
906 Koštial, Vladimír,1912-2001.Vysoké Tatry.Martin:Osveta.1955...Geo-07;
907 Košturiak, Ján,(1961-).Peniaze v rukách kresťana.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741648 (brož.);978-80-8074-164-8..DV-32/b7;
908 Kovácsová, Heike.Liečba domácimi prostriedkami :.Bratislava :Ikar.2010.978-80-551-2164-2..P-10;
909 Kowalewski, Robert.Súboj svätých a mystikov s démonmi.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676682 (brož.); 978-80-89676-68-2..DV-50;
910 Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7..MD-53;
911 Kozák, Pavel,1922-2003.Intenzívní péče ve vnitřním lékařství :.Praha ::Avicenum,.1982...Zdr-01;
912 Krajči, Jozef.Izrael.Bratislava:INKA.2000.80-967567-6-1..CD-069;
913 Kráľová, Dagmar.Krása podľa Biblie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-281-2..DV-45;
914 Kráľová, Dagmar.Kresťanská modlitba verzus východná meditácia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-289-8..DV-48;
915 Kranz, Gisbert.Augustin -Život a pusobení.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-212-9..DV-20;
916 Kranz, Gisbert.Svätý Augustín:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-181-X..BIOGR-100;
917 Krčméry, Silvester, SF.V šľapajach Kolakoviča.Bratislava:Charis.1996.80-88743-13-3..CD-052;
918 Krčméry, Silvester,1924-2013.Pravdou proti moci :.:.1995?? s.a..978-80-89718-09-2..Z-50;
919 Kreppold, Quido.Nemocné stromy-nemocné duše.Svitavy:Trinitas.1996.80-901457-5-2..FRANT-78;
920 Kropáček, Jiří.Jak se máme modlit? : Myšlenky a podněty.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-41-3..MD-58;
921 Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I..Bratislava:SAV.1977...Geo-01;
922 Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II..Bratislava:SAV.1977...Geo-02;
923 Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III..Bratislava:SAV.1978...Geo-03;
924 Krüger, Ursula.Zeleň v bytě : Návrhy na umístění pokojových rostlin.Bratislava:Nezávislosť.1996.80-85217-63-5..P-13;
925 Kruif, Paul de .Lovci mikróbov.Bratislava:Mladé letá.1958...Z-11;
926 Kuharić, Franjo.Kráčajme v pravde.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-127-2..ZIVZ-26;
927 Kuchař, Leo.Vždyť jsem to já : rozhovory s Pánem Ježíšem před svatostánkem.Brno:Cesta.1997.80-85319-68-3..TEOLliturg-13;
928 Kumpf, Alfred.Pastyr a kormidelník.Praha:LD.1967...BIOGR-007;
929 Küng, Hans.Aby svět uvěřil.Rím:Křesťanská akademie.1968...TEOL-11;
930 Kupka, Jan.Svätá Faustína Kowalská : Sekretárka Božieho milosrdenstva.Spišská Nová Ves :Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Pallotti.2008.978-80-969870-8-5..BIOGR-157;
931 Kurjaková, Eva.Zákamenné.Námestovo:Kubík.2007?...CD-065;
932 Kurth, Hertha.Werken mit Stroh.Leipzig:Rudolf Arnold.1960...RP-16;
933 Kurth, Hertha.Werken mit Stroh :.Leipzig ::Rudolf Arnold,.1964...RP-17;
934 Kuruc, Jozef.Spišská Nová Ves.Martin:Osveta.1979...Geo-06;
935 Kustić, Živko.Kľúčik k Biblii.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-305-4..BB-23;
936 Kušnier, Jozef.Glosy zo života Štefana Šmálika. .Tvrdošín :Anna Lajmonová.2008.978-80-970031-3-5..Z-48;
937 Kútna, Anna.Úlomky šťastia. .Ružomberok :TESFO.2008.978-80-89253-27-2..DPOE-24;
938 Kútnik Šmálov, Jozef....myšlienky zostávajú. Obecný úrad Liptovské Sliače:Liptovské Sliače.2001.80-968570-0-2..CD-056;
939 Kyncl, František.Řez ovocných dřevin.Praha:Státní zemědělské nakl..1980...P-31;
940 L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988...BIOGR-042;
941 Labo, Šebastián.Zabijem pastiera (Atentát na pápeža).Rím:Unitas et pax.1987...BIOGR-086;
942 Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4..BIOGR-084;
943 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6..BIOGR-083;
944 Labo, Šebastián, SJ.Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého : 18. mája 1920 - 2. apríla 2005.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-615-5..BIOGR-126;
945 Lacko, Michal, SJ.Sv. Cyril a Metod.Rím:SVSCM v Ríme.1969...BIOGR-068;
946 Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7..TEOLliturg-08;
947 Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad.1970...NROM-028;
948 Lagerlöf, Selma, 1858-1940.Cisár z Portugálie a iné :.Bratislava:Tatran.1978...SvLpr/LAGE-01;
949 Lagerlöf, Selma, 1858-1940.Gösta Berling.Bratislava:Tatran.1978...SvLpr/LAGE-04;
950 Lagerlöf, Selma, 1858-1940.Löwensköldov prsteň :.Bratislava:Tatran.1978...SvLpr/LAGE-03;
951 Lagerlöf, Selma, 1858-1940.Zasľúbená krajina.Bratislava:Tatran.1978...SvLpr/LAGE-02;
952 Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0..DZ/LACH1-01;
953 Lachmanová, Kateřina.O milosrdenstve.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-415-0..DZ/LACH1-03;
954 Lachmanová, Kateřina.Vězení s klíčem uvnitř.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-127-0..DZ/LACH1-02;
955 Lainati, Chiara Augusta .Svätá Klára z Assisi. Bratislava:Serfaín.1994.80-85310-41-4..FRANT-17;
956 Lajčiak, Ján.Slovensko a kultúra. Bratislava:Q 111.1994.80-85401-26-6..Lit-02;
957 Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1..NROM-087;
958 Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva)..BB-43;
959 Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Ukaž mi svou tvář.Praha:Paulínky.2000.80-86025-23-3..MD-09;
960 Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1..PM-34;
961 Láska, Vladimír.Slovník: náboženstvo, cirkev, teológia.Kežmarok:ViViT.2000.80-88903-15-7..RELIG-01;
962 Lauček, Anton.Anjelom svojim prikážem o tebe. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-080-8..BIOGR-095;
963 Lauček, Anton.Cez utrpenie. Peter Huba:Dolný Kubín.1997.80-88803-16-0..NROM-039;
964 Lauček, Anton.Iba tak III. .Krivá :M-Servis.2009.978-80-969978-5-5..SLpr/LAUC-02;
965 Lauček, Anton.Keď lastovičky nemôžu lietať.Ružomberok :TESFO.2006.80-89253-06-7..SLpr/LAUC-01;
966 Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-85-6..FIL-06;
967 Laurentin, René,.Život sv. Kataríny Labouré. Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul [vyd.] :Trnava.1992.80-7162-014-9..BIOGR-128;
968 Lavigneová, Ruth H..Svätý Klaudius la Colombiére.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-353-4..BIOGR-141;
969 Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X..FRANT-30;
970 Leclerc, Eloi.Múdrosť Chudáčika. SERAFÍN:Bratislava.2001.80-88944-38-4..FRANT-29;
971 Legrix, Denise.Taká som sa narodila.Bratislava:Mladé letá.1979...SvLpr/LEGR-01;
972 Legutky, Milan.Tatry naše malebné.Martin:Osveta.1986...Geo-09;
973 Lehmann, Leonhard.František - mistr a učitel modlitby.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-358-3..FRANT-34;
974 Lehmann, Leonhard.František z Assisi vo svetle jeho listov.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-030-3..FRANT-89;
975 Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8..NROM-022;
976 Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970...TEOL-07;
977 Lelotte, Fernand.Tajomstvo krásy života. 2 :.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969...TEOL-06;
978 Lencz, Ladislav.Zajtra budeme opäť zdraví.Bratislava:LUC.1992.80-7114-051-1..Zdr-12;
979 Lencz, Ladislav, 1927- .Metodický materiál II k predmetu etická výchova.Bratislava:Metodické centrum v Bratislave.1995.80-88796-18-0..FilE-02;
980 Lencz, Ladislav, 1927-.Metodický materiál III k predmetu etická výchova..Bratislava:Metodické centrum v Bratislave.1995.80-85185-78-4..FilE-03;
981 Lencz, Ladislav, 1927-.Metódy etickej výchovy..Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1996.80-88796-23-7..FilE-04;
982 Lencz, Ladislav, 1927-.Pedagogika etickej výchovy:.Bratislava:Metodické centrum v Bratislave.1996.80-88796-42-3..FilE-05;
983 Lenczewska, Alícia Mária,1934-2012.Cesta dozrievania.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2017.9788081920325; 978-80-8192-032-5..DV-55;
984 Lenczová, Terézia - Schindlerová, Mária.Ako hovoriť s deťmi o sexualite?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-245-4..DV-37;
985 Léon-Dufour, Xavier .Slovník biblickej teológie.Zagreb, Bratislava:Kršćanska sadašnjost, Dobrá kniha.1990...BB-20;
986 Lepp, Ignace, 1909-1966 .Cesty priateľstva.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-055-1..PSY-06;
987 Léthel, François-Marie,1948-.Teológia svätých.Prešov; Ružomberok:Vydavateľstvo Michala Vaška; Verbum; Katolícka univerzita.2014.9788071659471 (brož.); 978-80-7165-947-1..TEOL-17;
988 Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9..BIOGR-055;
989 Ligges, Wulf.Nella terra di Francesco e di Chiara.Torino:Edizioni Paoline.1992.88-315-0674-9; 8831506749..FRANT-04;
990 Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0..DZ/LIGU1-03;
991 Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1..DZ/LIGU1-01;
992 Liguori, Alfonso Maria de,.Cesta lásky. Michal Vaško:Prešov.1997.80-7165-093-5..DZ/LIGU1-02;
993 Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5..PM-44;
994 Liptovská, Miriam.Príď, Duchu Svätý! Sedemtýždňová príprava k Turíciam.s. l.:s. n..1983...BB-58;
995 Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3..BB-52;
996 Ljubič, Marijan.Medjugorje. Stručná správa o udalostiach a posolstvách.Prešov:Michal Vaško pre Mariánske centrum.2010.978-80-7165-784-2..PM-46;
997 Ljubičić, Petar.Výzva Kráľovnej pokoja.Bratislava:USPO pre Mariánske centrum Medžugorie.1996.80-88717-12-4..PM-41;
998 Llewellyn, Richard.Bolo raz zelené údolie.Bratislava:Smena.1971...SvLpr/LLEW-01;
999 Loew, Jakub.Ježíš nazývaný kristus.Rim:KA.1975...TEOL-14;
1000 Lohfink, Norbert.Jak porozumět Písmu svatému.Rím:Křesť. akademie.1968...BB-39;
1001 Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6..BIOGR-147;
1002 Loose, Helmuth Nils - fotografie; .Terezie a Lisieux.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-238-2..BIOGR-127;
1003 Lorad, E..Umelecko-historické pamätné kostoly na Slovensku.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1957...CD-022;
1004 Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8..CD-105;
1005 Loukotková, Jarmila.Pod maskou smích.Praha:Melantrich.1977...SvLpr/LOUK-01;
1006 Lozano, José Jiménez.Historie jednoho podzimu.Praha:Vyšehrad.1977...NROM-024;
1007 Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.1996.80-967068-6-1..DV-06;
1008 Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947...FIL-01;
1009 Lubich, Chiara, 1920-2008.Dobrodružstvo jednoty:.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-05-5..DZ/LUBI1-01;
1010 Lubich, Chiara, 1920-2008.Meditácie.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-17-9..DZ/LUBI1-02;
1011 Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2..DZ/LUBI1-03;
1012 Lucado, Max,1955-.Zvládneš to.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2014.9788089487516 (brož.); 978-8089487-51-6..UU-35;
1013 Lucas, Richard .O zázračných bylinách.:[Praha] :.1996.80-238-3447-9..P-06;
1014 Lucia, sestra.Výzvy fatimského posolstva.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN)..PM-08;
1015 Luciani, Albino.Otče náš. Myšlienky k modlitbe Pána.. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre:Nitra.1996.80-88741-13-0..PAP-03;
1016 Luciani, Albino.Vzory. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2003.80-88741-30-0..PAP-01;
1017 Luciani, Albino,1912-1978.Ave Maria. Nitra:KS.1998.80-88741-22-X..PAP-04;
1018 Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999...PAP-02;
1019 Lucký, Metod Ondrej.Kvetinky svätého Františka.Žilina:Andrej.1944...FRANT-09;
1020 Lullus, Rajmund.Vlastný život. Testament.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-057-1..FRANT-36;
1021 Lundkvist, Artur.Vulkanický kontinent :.Bratislava:Osveta.1963...C-09;
1022 Luscoň, Jozef, SDB.Ako prežívať svätú omšu?.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741815 (brož.);978-80-8074-181-5..DV-32/c3;
1023 Luscoň, Jozef, SDB.Blahoslavená Anka.:.2018.9788057001171; 978-80-570-0117-1..BIOGR-159;
1024 Luscoň, Jozef, SDB.Eucharistia, brána do neba .Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-283-6..DV-46;
1025 Luscoň, Jozef, SDB.Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7..DV-32/b4;
1026 Luskač, Rudolf.Revír bez hranic.Praha:Lidové nakladatelství.1971...C-04;
1027 Macák, Ernest, SDB.Dva roky v katakombách.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-61-7..CD-100;
1028 Macák, Ľudovít, SDB.Muž s ranami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983.80-7162-005-X..FRANT-57;
1029 Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1..DV-21;
1030 Madre, Philippe.Ale zbav nás od zlého.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-40-5..DV-24;
1031 Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8..DV-25;
1032 Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.1996.80-7114-177-1..DV-26;
1033 Madrid, Patrick.Kde je to v Biblii?. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-14-3..BB-91;
1034 Maga, Ján.Týždenník. Modlitebná knižka.:.1998...MD-54;
1035 Maiarelli, Stanislao Paolo.Assisi:.Assisi:Santuario Porziuncola.1997.88-270-0322-3..FRANT-28;
1036 Majda, Martin.Blahoslavená Zdenka.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.2013.9788089605064 (viaz.);978-80-89605-06-4..BIOGR-138;
1037 Majerník, Tomáš.Správne tušenie.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-176-1, 8071651761..DPOE-18;
1038 Májovský, Jozef.Rastliny lesov 1..Bratislava:Obzor.1976...P-32;
1039 Malá, Věra.Cesty Boží lásky.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-23-5..Z-24;
1040 Malewska, Hanna.Kamení bude volat. Román z XIII. století.Praha:Vyšehrad.1974...NROM-081;
1041 Maliński, Mieczysław.Aby neomdlievali na ceste....Rímskokatolícky farský úrad:Liesek.2003.80-89070-13-2..BB-47;
1042 Maloney, George A..Aby vaša radosť bola úplná.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-166-3..MD-15;
1043 Maloney, George, A..Láska sa dáva v tichu.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-258-9..MD-19;
1044 Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4..PM-10;
1045 Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-267-2..TEOLliturg-05;
1046 Malý, Vincent, 1922-.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-303-2..TEOLliturg-07;
1047 Mancová, Božena.Pro šikovné ruky : 6. Krosienkovanie,frivolitkovanie, vyšívanie na tyle,háčkovanie,pletenie : Krosienkovanie.Frivolitkovanie.Vyšívanie na tyle.Háčkovanie.Pletenie.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00077-4..RP-05;
1048 Mannová, Marta.Výšivky.Bratislava:Práca.1973...RP-09;
1049 Mantke, Wolfram.Panna Maria mluví ve Fatimě.Koclířov u Svitav:Fatimský apoštolát v ČR.2005?...PM-52;
1050 Marešová, Zdeňka.V zemi královny ze Sáby.Praha:Orbis.1973...C-11;
1051 Marcheselli, Cesare Casale.Modlitba u sv. Pavla.Rím:Velehrad - Křesť. akademie.1979...BB-26;
1052 Mária Adamčíková.Bohatý na lásku.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-356-9..BIOGR-057;
1053 Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9..DOKUM-29;
1054 Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9..BIOGR-018;
1055 Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá Panny Márie v Medžugorí. USPO pre Mariánske centrum Medžugorie:Bratislava.1998.80-88717-25-6..PM-42;
1056 Márie-Eug?ne, otec.O pokoře.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7195-008-4..MD-66;
1057 Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2..MD-37;
1058 Máriina doba.Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:Združenie Máriina doba pre MKH.1994?...PM-26;
1059 Maritain, Jacques, 1882-1973.Integrální humanismus.Řím:Křesťanská akademie.1967...FIL-04;
1060 Markech, Stanislav.Hor sa na leva!.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-122-1..NROM-062;
1061 Marková, Anežka.Žiariaci život. Juraj Mrocek:Bratislava.2003.80-968887-6-5..FRANT-43;
1062 Markuš, Jozef Ondrej.O ňom a o nás.Martin:Matica slovenská.2000.80-7090-562-X..BB-21;
1063 Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6..NROM-019;
1064 Marshall, Bruce, (1899-1987).Zázrak otca Malachiáša.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-181-7..NROM-020;
1065 Marshall, Bruce,1899-1987.Starý voják neumírá.Praha :Vyšehrad.1973...NROM-088;
1066 Martin, Ralph.Hlad po Bohu. FAMILIARIS:Bratislava.1995.80-967068-4-5..DZ/MARTI1-01;
1067 Martin, Ralph.Príde Ježiš skoro?.Bratislava Familiaris:Familiaris.2001.80-967813-7-5..DZ/MARTI1-02;
1068 Martincová, Illona.Háčkování našich babiček.Praha:Tisková, ediční a propagační služba místího hospodářství.1986...RP-20;
1069 Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6..MD-12;
1070 Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-34-1..DV-56;
1071 Martini, Carlo Maria.Avvolti nel mistero della Trasfigurazione.Roma:Lipa.1997.88-86517-33-5..Jtal-14;
1072 Martini, Carlo Maria.K prameňom evanjelia. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-52-X..FRANT-33;
1073 Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5..DV-34;
1074 Maruniak, Peter.Martin Pazúrik (kňaz a publicista) a černovská tragédia.Podbiel:Murina-Šaško.2007?.80-968175-2-3..CD-074;
1075 Mášik, Peter.Súkromné zjavenia. Veriť či neveriť?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741655 (brož.);978-80-8074-165-5..DV-32/b9;
1076 Mášik, Peter.Tajomstvá zo života Panny Márie.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-200-3..DV-32/c10;
1077 Matka, Tereza.Moje tajomstvo: modlím sa.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-631-5..MD-13;
1078 Matka, Tereza z Kalkaty.Jednoduchá cesta.:Alfa konti.1998.80-88739-39-X..BIOGR-109;
1079 Matthew, Iain.Zasažen Bohem : setkávání s Janem od Kříže.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-719-8..MD-43;
1080 Matura, Thaddée.15 Dní s Františkem z Assisi.:Cesta Brno.1999.80-85319-87-x..FRANT-19;
1081 Matuška, Peter.Svätá spoveď. .Bratislava :Oto Németh.2010.978-80-89277-25-4..DV-10;
1082 Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.2001.80-88949-17-3..PM-09;
1083 Mauger, Gilles.Svätá Terézia .:Lúč.2010.978-80-7114-804-3..FRANT-83;
1084 Mazzi, Antonio.Televízia v našich rukách. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-135-8..DV-32/a3;
1085 Mc Cauley, Angela ....a stále živá!.:.2011?.978-0-9569072-1-9..Z-32;
1086 Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9..UU-26;
1087 McAll, Kenneth.Uzdravení rodových kořenů.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-019-6..UU-37;
1088 McCullough, Colleen, 1937- .Veniec z trávy.Bratislava:Ikar.1995.80-7118-226-5..SvLpr/McCU-01;
1089 McManus, Jim.Odpustenie.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2015.9788089342754 (brož.); 978-80-89342-75-4..UU-36;
1090 Mečiar Kamil, ThDr..Životy víťazov. 3..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-250-6..BIOGR-001/3;
1091 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 1..Bratislava:Lúč.1997.80-7114-147-X..BIOGR-001/1;
1092 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 2..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-229-8..BIOGR-001/2;
1093 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 4..Bratislava:Lúč.1999.80-7114-255-7..BIOGR-001/4;
1094 Meisner, Joachim kardinál.Úvahy o Panně Marii:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-53-7..PM-15;
1095 Mello, Anthony.Sádhana - Cesta k Bohu.Brno:Cesta.1996.80-85319-48-9..MD-24;
1096 Mello, Anthony de, (1931-1987).Minúta múdrosti.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-046-2..NROM-052;
1097 Mello, Anthony de, (1931-1987) .Spev vtáka.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-097-7, 8071410977..NROM-053;
1098 Menéndez, Josefa Marie, 1890-1923.Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu:.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996...MD-51/b;
1099 Menéndéz, Jozefa.Výzva k láske.Dunajská Lužná:Združenie Božej lásky.2005.80-969334-1-8..MD-51;
1100 Merell, Jan.Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky.Praha:Česká kat. charita.1984...BB-57;
1101 Merežkovskij, D. S..Julián Apostata.Bratislava:Tatran.1969...Z-08;
1102 Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4..MD-59;
1103 Merton, Thomas.Rozjímání v samotě.Řím:Křesťanská akademie.1970...MD-62;
1104 Merton, Thomas.Žádný člověk není ostrov.Praha:Krystal OP.1995.80-85929-04-X..MD-16;
1105 Messadié, Gerald.Mojžíš.Praha:Euromedia Group.2000.80-7202-668-2..NROM-001;
1106 Mihalusová, Viliama Štefánia OSF.25 rokov Školských sestier sv. Františka v Ružomberku 1979-2004.Ružomberok:OSF.2004...KONGR-17;
1107 Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria?.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-91-X..PM-55;
1108 Mika, Karol.Príhody pohotovostného lekára.Martin:Osveta.1974...SLpr/MIKA-01;
1109 Miklík, Jozef.Umučenie Pána nášho Ježiša Krista.Bratislava:"Životom".1947...NROM-029;
1110 Mikloško, Jozef.Prísne tajné.Jozef Mikloško:DACO.1995.80-967298-0-2..CD-047;
1111 Mikuš, Rudolf, SJ.Duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly.Rím:Sl. vyd. Sv. Cyrila a Metoda.1961...DV-02;
1112 Milan, Hamada.Zrod novodobej slovenskej kultúry.:SAP - Slovak Academic Press.1995.80-88746-05-1..Lit-01;
1113 Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-88-0..FRANT-16;
1114 Minárik, Jozef.Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva. 1. stredovek.Bratislava:Tatran.1984...Lit-06;
1115 Minařík, Klemens (OFM).Cesta. Duchovní cvičení pro kněze, řeholníky a řeholnice..Praha:Cyrilo-metodějské knihkupectví.1934...ZIVZ-49;
1116 Misál, Stanislav.Sedemnásťročná misia v novej škole. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-27-0..KONGR-07;
1117 Misál, Stanislav.Stromy poznania a viery Jána Kováča. .Levoča :MTM.2010.978-80-89187-41-6..CD-077;
1118 Mistrík, Jozef.Slovenčina pre každého.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1971...Jsl-01;
1119 Mišíková, Ľubica.7 rokov Gymnázia sv. Františka v Žiline 1991-1998.Žilina:Gymnázium sv. Františka.1998.80-968232-1-3..CD-062;
1120 Mišíková, Ľubica.7 rokov Gymnázia sv. Františka v Žiline 1991-1998.Žilina:Gymnázium sv. Františka.1998.80-968232-1-3..KONGR-08;
1121 Mišovič, Bernard, SJ.Sibyla severu - svätá Brigita švédska.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-094-2..BIOGR-021;
1122 Mitchell, Margaret.Odviate vetrom I..Bratislava:Slovenský spisovateľ.1973...SvLpr/MITCH-01;
1123 Mitchell, Margaret.Odviate vetrom II..Bratislava:Slovenský spisovateľ.1973...SvLpr/MITCH-02;
1124 Modr, Zdeněk.Antibiotika a jejich lékové formy.Praha:Státní zdravotnické nakl..1969...Zdr-18;
1125 Molinié, Marie Dominique.Jákobův zápas : Můžeme žít s Bohem? Můžeme žít bez Boha?.Praha:ZVON.1996.80-7113-164-4..DV-09;
1126 Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3..MD-17;
1127 Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8..ZIVZ-41;
1128 Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X..TEOLkat-05;
1129 Montes, Jesus Sanz.Francesco e Chiara di Assisi. Icona e parola di amicizia.Rím:Movimento religiose francescane.1990...FRANT-21;
1130 Moody, Raymond A..Život po živote : Klasický bestseller, ktorý ponúka udivujúce dokazy o živote po telesnej smrti.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1991.80-234-0032-0..PSYpara-03;
1131 Motzková, Alma.Omilostěná duše S. M. Klára Fietzová. Školská sestra OSF.:.1980??...KONGR-10;
1132 Mráček, František.Medžugorje : 1.díl..Praha:Vérité.1991.80-900843-1-1..PM-03;
1133 Mrázek, Jiří.Kde začíná budoucnost.Praha:Naše vojsko.1980...SvLpr/MRAZ-01;
1134 Mrázová, Jiřina,(1935-).Paměť Ořechova :.Ořechov ::Pro obec Ořechov nakl. Gloria Rosice,.2006.80-86760-26-X..Z-27;
1135 Mrocková, Viera.Čo František nezažil : Čriepky zo života P. Radima Jáchyma OFM slovom i obrazom.Bratislava:Juraj Mrocek.2005.80-969245-6-7..FRANT-56;
1136 Mulaisho, Dominic.Jazyk nemého:.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-102-7..NROM-074;
1137 Muráňová, Mária, 1932-2008 .Malá učebnica starnutia:.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-336-7..PSY-01;
1138 Muroňová, Eva, 1967-.Benedikt XVI. :.Praha ::Praha :.2009.978-80-7360-903-0..PAP-35;
1139 Musolesi, Angela.Poraziť diabla skrze Ježiša.[S.l.]:Zachej.sk.2016.9788097188191 (brož.); 978-80-971881-9-1..DV-57;
1140 Mutschlechner, Nikolaus.Lékař, který zvolil Boha.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-96-0..NROM-078;
1141 Nello spirito dʹ Assisi, lunedì 27 ottobre 1986.Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi.Roma:Movimento francescano italiano.1986...Jtal-20;
1142 Němcová, Božena.Pohorská vesnice.Praha - St. Strašnice:Nakladatelství Vojtěch Šeba.1925?...SvLpr/NEMC-01;
1143 Němec, Jaroslav.Noví mučednici.Olomouc:MCM.1993...BIOGR-004;
1144 Nepšinský, Vojtech,(1950-).Eucharistické dni a kongresy na Slovensku.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2011.9788088937470 (brož.);978-80-88937-47-0..TEOLliturg-12;
1145 Neupauer, František,(1979-).Za komunizmu nám bolo lepšie-.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3..DV-32/b12;
1146 Neupauer, František,1979-.Silvo Krčméry.Bratislava:Nenápadní hrdinovia.2012.9788097094508 (brož.);978-80-970945-0-8..Z-26;
1147 Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4..BIOGR-098;
1148 Nouwen, Henri J. M..Cesta srdca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-8-6..DZ/NOUW1-07;
1149 Nouwen, Henri J. M..Má ma niekto rád?.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-418-2..DZ/NOUW1-02;
1150 Nouwen, Henri J. M..Naslouchal jsem tichu.Praha:Portál.1994.80-7178-021-9..DZ/NOUW1-06;
1151 Nouwen, Henri J. M..Naslouchal jsem tichu.Praha:Portál.1994.80-7178-021-9..MD-21;
1152 Nouwen, Henri J. M..Náš největší dar.Praha:Zvon.1997.80-7113-214-4..DZ/NOUW1-04;
1153 Nouwen, Henri J. M..Návrat márnotratného syna.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-151-5..DZ/NOUW1-01;
1154 Nouwen, Henri J. M..Tady a teď.Praha:Zvon.1997.80-7113-213-6..DZ/NOUW1-05;
1155 Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0..DZ/NOUW1-03;
1156 Novotný, Adolf.Biblický slovník.Praha:Kalich.1956...BB-22;
1157 Novotný, Štefan.Zázraky a znamenia v Biblii. .Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.2011.978-80-8074-133-4..DV-32/a2;
1158 Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5..BIOGR-121;
1159 O'Brien, Michael D..Apokalypsa. Ronov nad Doubravou:Triality spol.s.r.o..1998.80-901876-1-7..NROM-045;
1160 Ochotnik, A. (Macák, Ernest).Zápisky spoza mreží.Chicago:b.v..1976...CD-102;
1161 Okáľ, Karol,(1924-).Piesne vo zvykoch Gombáša.Ružomberok:Verbum.2012.9788080848484 (brož.);978-80-8084-848-4..Uhud-01;
1162 Okáľ, Karol,1924-.Detské dedinské hry a pranostiky.[Hubová]:Karol Okáľ.2013.9788097154240 (brož.);978-80-971542-4-0..Paed-02;
1163 Olekšák, Peter.Historia domus Švošov. Kronika farnosti Švošov.Švošov:Rímskokatolícky farský úrad.2014...CD-106;
1164 Olekšák, Peter.Ján Maga, katolícky kňaz a publicista.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-312-0..CD-049;
1165 Olekšák, Peter.Medzištátna zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou v ohlasoch masmédií.Ružomberok:Katolícka univerzita.2005.80-8084-031-8..CD-090;
1166 Olekšák, Peter.Vzťah Cirkvi a štátu na Slovensku v rokoch 1992-2000.:Katolícka univerzita.2000.80-89039-01-4..CD-041;
1167 Olekšák, Peter, 1969- .Cirkev a médiá.Ružomberok:Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta.2008.978-80-8084-290-1..ZURN-03;
1168 Olivar, Roberto Roche.Etická výchova.Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana.1992.80-7158-001-5..FilE-01;
1169 Olos, Viktor.Kaplnka sv. Cyrila a Metoda v Ľubochni .:Viktor Olos.2008.978-80-969970-4-6..CD-076;
1170 Olos, Viktor.Spomienky z môjho života.Ružomberok:Verbum.2014.9788056101100 (brož.); 978-80-561-0110-0..Z-47;
1171 Ondrášik, Ivan.Filozofické aspekty problému zmyslu života.Banská Bystrica:Univerzita Mateja Bela. Fakulta humanitných vied. Katedra filozofie.2013...FIL-13;
1172 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0..BIOGR-156;
1173 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0..BIOGR-091;
1174 Ondruš, Rajmund, SJ.Dosiahli cieľ.Rím:SÚSCM.1984...BIOGR-129;
1175 Ondruš, Rajmund, SJ.Keď zlyhajú všetky zmysly.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-219-8..BIOGR-059;
1176 Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9..BIOGR-040;
1177 Ondruš, Rajmund, SJ.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.1991.0-919865-68-2..BIOGR-008;
1178 Ondruš, Rajmund, SJ.Z Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-597-8..BIOGR-076;
1179 Oravec, Ján.Príručka slovenského pravopisu pre školy.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1975...Jsl-02;
1180 OSF.Regula a konštitúcie Školských sestier III. regulovaného rádu sv. Františka.Vatikán:Generalát OSF.1993?...KONGR-19;
1181 Osvald, Andrej, SJ.Boží dlžník. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-606-7..CD-051;
1182 Ovsiaková, Monika.Život kňaza Štefana Milana.Levoča:MTM.2015...Z-37;
1183 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...BB-59;
1184 Pala, Jiří.Vyprávění o Janu Sarkandrovi na sklonku dvacátého století.Třinec:REANA.1995...BIOGR-051;
1185 Palinská, Celina S.M..Láska a smír. Výňatky z deníku.Vimperk:Viener.1997.80-85982-03-X..MD-52;
1186 Pamukov, Dimiter Petrov.Prírodná lekáreň.Bratislava:Príroda.1991.80-07-00494-7..P-36;
1187 Pánčiová, Bernadeta.Čo zazvonil strieborný zvonček.Vrícko:.2003.80-968929-5-9..NROM-057;
1188 Pápežské misijné diela.Rehole na Slovensku..Bratislava:Páp.mis.diela.1996...ZIVZ-01;
1189 Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7..NROM-075;
1190 Papini, Giovanni.Život Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-222-0247-9..NROM-043;
1191 Pardel, Tomáš.Motivácia ľudskej činnosti a správania : Kapitoly zo všeobecnej psychológie.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1977...PSY-11;
1192 Parisot, Jean-Christophe.Chcem žiť, aj keď trpím.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-318-6..UU-22;
1193 Pasquale, Gianluigi.Duchovní odkaz otce Pia. 1. :.Praha:Paulínky.2003.80-86025-53-5..FRANT-58;
1194 Pasquale, Gianluigi.Duchovní odkaz otce Pia. 2..Praha:Paulínky.2003.80-86025-54-3..FRANT-59;
1195 Páter Pio.Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-395-X..FRANT-91;
1196 Paulík, Jozef.Praveké umenie na Slovensku.Bratislava:Tatran.1980...Uvyt-04;
1197 Pauliny, Andrej, SDB.Atlét na Petrovom stolci.Bratislava:ARCHA.1990.80-7115-000-2..PAP-33;
1198 Pauliny, Andrej, SDB.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3..BIOGR-143;
1199 Paulov, Štefan.Mikrobiont.Praha:Státní pedagogické nakl..1974...SLpr/PAUL-01;
1200 Pavanello, Fernando A..Kazateľ milosti. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-54-6..FRANT-46;
1201 Pávková, Eva.Rozhovory s Bohem.Třináctiúterní pobožnost ke sv. Antonínu.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994...FRANT-45;
1202 Pavla VI..Humanae vitae. O správnom spôsobe regulovania pôrodnosti.Rím:SÚSCM.1989...DOKUM-18;
1203 Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846..DOKUM-34;
1204 Pavol, Jan.Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. mladíkom a dievčatám celého sveta .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-308-3..DOKUM-32;
1205 Pažítka, Mikuláš.Ave Maria.Banská Bystrica:Iuventa .1993...PM-36;
1206 Pereira, Clemente.Gott braucht Priester.Donauwört:Verlag Ludwig Auer Cassianeum.1966?...Jnem-10;
1207 Pereira, Clemente.Kto nám povie pravdu? :.Bratislava:Svetlo.1993...PSY-09;
1208 Périot, Gérard.Sám uprostřed pralesa :.Praha:Orbis.1973...C-17;
1209 Pešková, Ludmila.Pleteme a háčkujeme na zimu i na léto :.Praha:Práce.1973...RP-12;
1210 Petiška, Eduard.Staré grécke báje a povesti.Bratislava:Mladé letá.1961...SLpr/PETI-01;
1211 Petranský, Ivan A..Život pod hviezdou.Prešov :Michal Vaško.2008.978-80-7165-683-8..BIOGR-092;
1212 Petz, Maria Andrea.Uprostred ľudí znamenie kresťanskej nádeje 1.zv..:Kongregácia Školských sestier sv. Františka z Assisi -OSF.1993?...KONGR-20;
1213 Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6..DZ/PHIL1-01;
1214 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8..DZ/PHIL1-02;
1215 Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9..DZ/PHIL1-04;
1216 Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9..FRANT-13;
1217 Philippe, Jacques.Vnútorná sloboda.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2013.978-80-971282-6-5..DZ/PHIL1-03;
1218 Philippe, Jacques.Volám ťa žiť.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2010.978-80-970380-8-3..DZ/PHIL1-05;
1219 Philippe, Jacques,1947-.Cesta dôvery a lásky.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslovenstiev.2013.9788097147631 (brož.);978-80-971476-3-1..DZ/PHIL1-06;
1220 Pigna, Arnaldo.Řeholní život. Teologie a spiritualita. Studijní texty.Rím:.1994...ZIVZ-14;
1221 Pigozzi, Caroline.Pápež v súkromí..Bratislava:Remedium vydavateľstvo.2000.80-88993-42-3..BIOGR-085;
1222 Pilát, Albert.Atlas alpínek.Praha:Academia.1973...P-15;
1223 Pilát, Albert.Atlas rostlin.Praha:Státní pedagogické nakl..1964...P-16;
1224 Pilát, Albert.Vreckový atlas húb.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1972...P-33;
1225 Piqué, Elisabetta.František: život a revolúcia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611223 (viaz.); 978-80-8161-122-3..PAP-34;
1226 Piteková, Eugénia.Plná a dierkovaná výšivka.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00523-7..RP-01;
1227 Piťha, Petr, 1938-.Přišla jsem vám sloužit :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-247-3..KONGR-06;
1228 Plávka, Andrej.Všade ťa vidím.Bratislava:Tatran.1972...SLpo/PLAV-01;
1229 Podjavorinská, Ľudmila.Preťatý život cez poly....Bratislava:Slovenský Tatran.1970...SLpo/PODJ-01;
1230 Podjavorinská, Ľudmila.Z domova.:Tatran.1970...SLpr/PODJ-01;
1231 Podolský, Peter B. .Slobodomurárstvo - nešťastie našej doby.Bratislava:Magnifikat.2007.978-80-967740-7-4..S-05;
1232 Pohlmann, Constantin.Nový človek František.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-019-0..FRANT-35;
1233 Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy:životopisná črta sv. Lujzy de Marillac.Trnava:SSV.1992...BIOGR-032;
1234 Polidoro, Gianmaria.František z Assisi. Človek - kresťan.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-076-4..FRANT-88;
1235 Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3..DV-13;
1236 Półtawska, Wanda,1921-.Príbeh priateľstva Karola Wojtylu a rodiny Półtawskej.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2011.9788097064433 (viaz.);978-80-970644-3-3..Z-19;
1237 Ponec, Jozef.Živé skvosty našej prírody.Martin:Osveta.1976...P-14;
1238 Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X..MD-20;
1239 Porubčan, Jozef, SJ.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-001-2..BB-60;
1240 Porubčan, Jozef, SJ.Desatoro.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-308-9..DV-23;
1241 Porubčan, Jozef, SJ.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9..MD-10;
1242 Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0..BB-32;
1243 Porubčan, Jozef, SJ.Posolstvo, ako o ňom písal Pavol. III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-175-7..BB-25;
1244 Porubčan, Jozef, SJ.Tajomný muž z iného sveta.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-003-9..NROM-069;
1245 Porubčan, Jozef, SJ.Z kostolnej nástenky.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-229-5..DPOE-05;
1246 Pospíšilová, Ludmila.Vzpomínky sester na druhou generální představenou M. M. Xaverii Fűrgottovou.Praha:0SF.1998...KONGR-04;
1247 Považanová, Valéria..Pamätnica Chrámového spevokolu v Ružomberku 1894-1994. Neografia:Martin.1994.80-85186-63-2..CD-058;
1248 Powell, John.Dotkol sa ma.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-228-7..DZ/POWE1-05;
1249 Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-165-5..DZ/POWE1-01;
1250 Powell, John.Láska bez podmínek.Praha:Portál.1998.80-7178-283-1..DZ/POWE1-04;
1251 Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5..DZ/POWE1-02;
1252 Powell, John.Riešenie hádanky o sebe.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-240-6..DZ/POWE1-03;
1253 Press, František.Maria. Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-5-9..PM-43;
1254 Pretschnerová, Eliška.Školské sestry OSF. Zbierka historických materiálov..Rím:Generalát.1980...KONGR-30;
1255 Pretschnerová, Eliška (úvod).Školské sestry OSF. Sbírka historických materiálů.Rím:OSF.1980...KONGR-21;
1256 Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Bratislava:LUC.2002.80-7114-363-4..UU-14;
1257 Pronzato, Alessandro.Tisíc a jedna sestra.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-177-9..NROM-041;
1258 Provincialát uršulínok rímskej únie.Načúvanie svätej Angely Mericiovej.Bratislava:Uršulínky.1990??...BIOGR-113;
1259 Prus, Boleslaw.Faraón.Bratislava:Tatran.1971...SvLpr/PRUS-01;
1260 Purm, Augustin.Putování za hlasem božím. Sv. Klement Maria Hofbauer.Praha:Čes.kat.charita.1989...BIOGR-088;
1261 Quoist, Michel.Cesta k úspechu.Rím:SÚSCM.1985...DZ/QUOI1-06;
1262 Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-108-9..DZ/QUOI1-02;
1263 Quoist, Michel.Mezi člověkem a Bohem.Praha:ČKCH.1969...DZ/QUOI1-01;
1264 Quoist, Michel.Setkání.Řím:Křesť. akademie.1967...DZ/QUOI1-05;
1265 Quoist, Michel (1921-1997).Konštrukcia človeka.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-330-8, 8071143308..DZ/QUOI1-03;
1266 Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Kristus uprostřed světa.Praha:Portál.1995.80-7178-080-4..DZ/QUOI1-04;
1267 Radcliffe, Timothy.Medvěd a mniška.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-845-3..ZIVZ-52;
1268 Radváni, H. (pripravil do tlače).Naša národná svätyňa. Bazilika v Šaštíne..Trnava:SSV.1990...CD-064;
1269 Rahner, Hugo.Mária a Cirkev.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-157-4..PM-14;
1270 Rahner, Karl.Slova do mlčení.Svitavy:Trinitas.2004.80-86036-96-0..MD-69;
1271 Rahner, Karl, 1904-1983.Kresťan v dnešnom svete:.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-044-6..TEOLpas-03;
1272 Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3..MD-61;
1273 Ramon.Moudrost svatého Františka z Assisi.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-322-2..FRANT-82;
1274 Raučinová, Mária.Gender alebo rodová ideológia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-264-5..DV-41;
1275 Ravasiová, Eugénia Elizabet.Nebeský Otec sa prihovára k svojim deťom. .Šipice :Vydavateľstvo sv. Bystríka.2009.978-80-969000-8-4..DZ/RAVA1-01;
1276 Ravier, André.František Saleský. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-873-6..BIOGR-134;
1277 Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8..BIOGR-124;
1278 Rebro, Augustín,.Vody uzdravujúce a osviežujúce.Martin:Osveta.1979...Zdr-19;
1279 Rébuffat, Gaston.Medzi zemou a nebom.Bratislava:Obzor.1965...C-05;
1280 Refatto, Florindo.Nový člověk, nová píseň.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-68-5..BB-50;
1281 Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3..BIOGR-154;
1282 Renner, F. G..Naši nebeskí priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-122-6..BB-61;
1283 Repka, Miroslav Jozef .Magnifikat.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-190-7..DPOE-03;
1284 Repko, Jozef.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.978-80-8161-161-2..NROM-108;
1285 Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5..BIOGR-137;
1286 Restrepo, Marino.Z temnôt do svetla. .Hontianske Tesáre :Vydavateľstvo sv. Bystrí­ka.2009.978-80-969000-5-3..NROM-085;
1287 Reuter, Jakub.Pre nich som sa stal Číňanom. Nitra:SBS.2003.80-85223-03-1..BIOGR-034;
1288 Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8..BIOGR-035;
1289 Říha, Tomáš.Svatý Norbert : a jeho dílo.Řím:Křesťanská akademie.1971...BIOGR-046;
1290 Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0..PM-59;
1291 Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0..PM-37;
1292 Richter, Stanislav.Mikuláš Koperník :.Praha:Vyšehrad.1973...Z-02;
1293 Rinpočhe, Sogjal.Tibetská kniha o životě a smrti :.Praha:Pragma.1996.80-7205-006-0..RELIG-02;
1294 Říský, Bernard.Maria. Duchovní cvičení.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992...PM-35;
1295 Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3..DZ/RIVE1-03;
1296 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Betsabe.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-521-9..DZ/RIVE1-04;
1297 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Mária.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-546-4..DZ/RIVE1-05;
1298 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rachab.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1..DZ/RIVE1-02;
1299 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9..DZ/RIVE1-01;
1300 Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Áron.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-598-5..DZ/RIVE1-06;
1301 Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Jonatan. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-641-8..DZ/RIVE1-08;
1302 Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Kaleb. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-627-2..DZ/RIVE1-07;
1303 Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X..DV-18;
1304 Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9..NROM-042;
1305 Rodion, kňaz.Ľudia a démoni: výber: Čo je vlastne Halloween:.Prešov:Petra.2000...S-02;
1306 Rodion, kňaz.Ľudia a démoni: výber: Historický pôvod mágie a astrológie:.Prešov:Petra.2000...O-01;
1307 Rodion, kňaz.Ľudia a démoni: výber: Mimozmyslové javy, ich pôvod a podstata:.Prešov:Petra, Blahovistnik.2000...PSYpara-02;
1308 Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 3/2.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930...ZIVZ-15;
1309 Roger z Taizé, brat.Boh môže iba milovať.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-025-7..UU-25;
1310 Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8..NROM-063;
1311 Rollin, Bertrand.Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0..BS-02;
1312 Roma, Giusepino de.Pane, ukáž mi svoju tvár! Lectio divina.:.1980??...MD-56;
1313 Rončáková, Terézia, 1980-.Rodina a médiá:.Ružomberok:Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta.2009.9788080844219 (brož.);978-80-8084-421-9..ZURN-01;
1314 Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-348-0..BIOGR-140;
1315 Rossi, Pietro.Největší dílo svatého Františka.Uherské Hradiště:L.V. Print (tlač).1980??...FRANT-27;
1316 Rossi, Severo.Fátima.Fátima:Ediç?es Miss?es Consolata.1998?.972-8265-10-7..PM-38;
1317 Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8..DV-16;
1318 Rotzetter, Anton.Jak František kázal zvířatům.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-309-5..FRANT-81;
1319 Rotzetter, Anton.Na ceste evanjelia.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.1996.80-967255-0-5..FRANT-18;
1320 Rozsypalová, Marie.Péče o nemocné : Učebnice pro střední zdravotnické školy.Praha:Avicenum.1980...Zdr-02;
1321 Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2..BB-48;
1322 Rúfus, Milan.Modlitbičky.:Mladé letá.1993.80-06-00543-5..DPOE-17;
1323 Ruppert, Fidelis.Modli se a pracuj.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-64-2..MD-18;
1324 Růžička, Otakar.Italsky od A do Z.Praha:Orbis.1946...Jtal-05;
1325 Rybár, Ján, SchP.Myšlienky umelcov o živote a smrti, vyjadrené štetcom a dlátom.:vl. n..1995...FIL-12;
1326 Rybár, Ján, SchP.Náboženstvo a krásna spoločnosť.Bratislava:Letra & Line.1993.80-85513-03-X..FIL-10;
1327 Rybár, Ján,(1949-).Sociálno-psychologické úvahy o povahe reči a jej živote.Bratislava ::Letra & Line.1992.80-85513-02-1..FIL-11;
1328 Ryska, Jaromír (zostavovateľ).Cesty po Římě.Rím:Velehrad.1991...CD-068;
1329 Saint-Exupéry, Antoine de, 1900-1944.Citadela.Praha:Vyšehrad.1984...SvLpr/SAIN-01;
1330 Salamon, Vladislav (zost.).Náš biskup František (4.6.1936 - 3.5.2012).Stará Ľubovňa:Sali-foto.2012.978-80-89605-01-9..CD-096;
1331 Saleský, František sv..Filotea. Návod k nábožnému životu.Rím:SÚSCM.1969...DV-17;
1332 Salij, Jacek.Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava:LUC.2003.80-7114-389-8..DV-07;
1333 Salij, Jacek.Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život. .Bratislava :Lúč.2002.80-7114-388-X..DV-08;
1334 Sanetrníková, Iva.Ještěrka.:.1980??...NROM-076;
1335 Sanchez, Fernand.Radiestézia, magnetizmus a kresťanský život,. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-47-3..O-02;
1336 Saniga, Miroslav,1964-.Božia signatúra na úžasnom diele prírody.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2014.9788081350481; 978-80-8135-048-1..P-39;
1337 Saniga, Miroslav,1964-.Čerenie duše.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611599; 978-80-8161-159-9..DV-53;
1338 Saniga, Miroslav,1964-.Druhý dych.:.2017.9788081612862; 978-80-8161-286-2..DV-54;
1339 Saniga, Miroslav,1964-.Impresie prírody.[Liptovské Revúce:Miroslav Saniga].2011.9788097079093 (viaz.); 978-80-970981-3-1..P-38;
1340 Saniga, Miroslav,1964-.Príroda oslavuje Stvoriteľa.[S.l.]:Miroslav Saniga.2016.9788097228149 (viaz.); 978-80-972281-4-9..P-37;
1341 Saxon, Michal.Pravda Biblie v sociológii človečenstva.Humenné:Klasická sociológia.1991.80-900409-0-X..S-03;
1342 Scanlan, Michael.Vnútorné uzdravovanie.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-95-3..UU-06;
1343 Scupoli L..Duchovný boj.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948...DV-05;
1344 Sebíňová, Františka.Tajomná radosť.Bratislava:LUC.2001.80-7114-357-X..BIOGR-048;
1345 Sečka, Štefan.Inštrukcia diecézneho biskupa Mons.Š. Sečku.Spišská Kapitula:Rím.-kat.bisk.úrad.2012...DOKUM-61;
1346 Sečka, Štefan.Kresťan v službe novej evanjelizácie.Spišské Podhradie:Biskupský úrad v Spišskej Kapitule.2012.9788097101398 (brož.);978-80-971013-9-8..DOKUM-60;
1347 Sečka, Štefan.Zamyslenia Mons. Š. Sečku, spišského biskupa.Spišská Kapitula:Rím.-kat.bisk.úrad.2012...DOKUM-62;
1348 Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9..PAP-28;
1349 Segert, Stanislav.Synové světla a synové tmy. Svědectví nejstarších biblických rukopisů.Praha:Orbis.1970...BB-16;
1350 Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5..BIOGR-082;
1351 Seko, Roman.Keď nás hryzie svedomie.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741747 (brož.);978-80-8074-174-7 \z 9788080741730 ;978-80-8074-173-0..DV-32/b12;
1352 Self, David.Pochopiť utrpenie.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-131-3..UU-13;
1353 Semuf, Štefan.Chorí radia zdravým. Úsmev a smiech, najlepší lekár....Michalovce:.2007...UU-31;
1354 Senčík, Š. - Mišovič, B..Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.:.1990...KONGR-13;
1355 Senčík, Š. - Mišovič, B..Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.:.1992...KONGR-12;
1356 Senčík, Štefan.Kvet z bardejovských záhonov: Miriam Terézia Demjanovičová.Rím:SVSCM.1972...BIOGR-069;
1357 Senčík, Štefan.Spomienky pútnika.Byzant:Košice.1995.80-85581-09-4..MD-46;
1358 Senčík, Štefan, SJ.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4..BIOGR-104;
1359 Senčík, Štefan, SJ.Ježiš naša cesta.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-303-8..TEOL-10;
1360 Senčík, Štefan,1920-2001.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418511 (brož.); 978-80-7141-851-1..BIOGR-149;
1361 Senger, Basilio.Amare e soffrire. Piccola biografia de Suor Clara Fietz.Graz - Eggenberg:Comitato: Suor Clara Fietz.1987...Jtal-17;
1362 Senger, Basilius.Kristova láska naléhá : obraz ze života sestry Kláry Fietzové.Kutná Hora:Haifa Island.2003.80-903341-0-5..KONGR-31;
1363 Seuffert, Josef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989...BIOGR-148;
1364 Seuffert, Josef,.Tomáš Morus.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01041-9..BIOGR-043;
1365 Seward, Ingrid.Diana.Bratislava:Daniela.1997.80-85541-08-4..Z-10;
1366 Sheen, Fulton.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-314-3..MK-01;
1367 Sheen, Fulton J.Život krista.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-207-4..NROM-068;
1368 Sheen, Fulton J..Pokoj v duši.:.1969...DV-35;
1369 Schalück, Hermann.Verso il 2000. La nuova evangelizzazione.:.1991...Jtal-19;
1370 Schikora, Rudolf (zostavil).Naše světla : čtení ze životů svatých.Frýdek ::Exerciční dům.1947...BIOGR-002;
1371 Schindlerová, Mária.Boh za dverami manželskej spálne.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741594 (brož.);978-80-8074-159-4..DV-32/b5;
1372 Schinle, Gertrúda, S.M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:SÚSCM.1980...BB-81/b;
1373 Schinle, Gertrúda, S.M..S Markom o Kristovi.Rím:SÚSCM.1974...BB-81;
1374 Schlegel, Leo.Život služebnice Boží Gemmy Galgani.Praha:Nákladem vlastním.1922...BIOGR-056;
1375 Schmaus Michael.Božie zjavenie.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1986...TEOL-15;
1376 Schmaus, Michael.Cirkev.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983...TEOL-16;
1377 Schmaus, Michael, 1897-1994.Sviatosti:.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981...TEOL-05;
1378 Schmid, Max.Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu.Přerov:Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie.1947...TEOLliturg-14;
1379 Schmid, Max.Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu.Praha:ZVON.1991...TEOLliturg-15;
1380 Schmidkonz, Theo.Volám k tobě,Bože.:.1999.80-7192-403-2..MD-26;
1381 Schmucki, Oktavian.František z Assisi, muž modlitby.Bratislava:Minor.2018.978-80-89888-05-4..FRANT-73;
1382 Schneider.Život rehoľnej sestry :.Bratislava ::Rim.-katol cirkev,.1948...ZIVZ-38;
1383 Schneider, Herbert.Kontemplácia s Klárou z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-73-2..FRANT-44/a;
1384 Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3..FRANT-44;
1385 Scholzel, Margot.Ein Geschenk fur Dich!.Leipzig:Rudolf Arnold .1965 ?...RP-18;
1386 Schőnová, Bernadeta (OSF).Dejiny Kongregácie šk. sestier sv. Fr. na Slovensku 1919-2000.Žilina:OSF.2006...KONGR-27;
1387 Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6..FRANT-15;
1388 Schrijvers, Josef.Umění dávati se.Praha:Gustav Francl.1937...ZIVZ-27;
1389 Schryvers, Josef .Božský přítel.Obořiště:Redemtoristi.1935...DV-33;
1390 Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-13-9..BIOGR-011;
1391 Schultz, Ján 4 com ;sostavil Ján Schultz.Nemecko-slovenský slovník I..Bratislava:Komenský.1941...Jnem-11;
1392 Schulz, Karel, 1899-1943.Peníz z noclehárny.Praha:Vyšehrad.1974...SvLpr/SCHUL-01;
1393 Schweitzer, Albert.Z mého života a díla : Albert Schweitzer.Praha:Vyšehrad.1974...Z-07;
1394 Simon, Boris.Emauzskí handrári.Bratislava:LUC.2004.80-7114-454-1..NROM-047;
1395 Sion, Victor.Cesta k duchovnímu realismu.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-255-2..MD-73;
1396 Sládkovič, Andrej.Marína.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1957...SLpo/SLAD-02;
1397 Sládkovič, Andrej.Poézia.Bratislava:Tatran.1976...SLpo/SLAD-01;
1398 Sládkovičová, Oľga.Kňaz s harmonikou : Jozef Strečanský, salezián.Trnava :Hnutie kresťanských pedagógov Slovenska.2005.80-89214-10-X..Z-4ž;
1399 Slamová, Adriana.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-40-6..FRANT-49;
1400 Slamová, Adriana.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy.Bratislava:Serafín.2000.80-88944-40-6..FRANT-50;
1401 Slaninka, Leopold, 1967- .Citový a náboženský vývin v prvých piatich rokoch života:.Martin :Francesca Creation.2009.978-80-970084-1-3..PSY-10;
1402 Slavomír Ondica, Pavol.Svätý meč.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-325-9..NROM-016;
1403 Slivoň, Jozef.Projekt vlastného života.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-285-0..DV-47;
1404 Slivoň, Jozef.Žijeme spolu, nie sme zosobášení.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741853 (brož.);978-80-8074-185-3..DV-32/c5;
1405 Slota, Boleslaw.Svetlá pre biednych.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-5-8..BIOGR-139;
1406 Slovakofarma.Divozel veľkokvetý :.Bratislava ::Obzor,.1971...P-28;
1407 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2008.978-80-85486-52-0..BB-41;
1408 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3..BB-40;
1409 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina. .Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2009.978-80-85486-57-5..BB-42;
1410 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-24-X..TEOLliturg-04;
1411 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatostiach chorých.Trnava; Bratislava:SSV v CN.1985...TEOLliturg-06;
1412 Slovenskí františkáni v Amerike.Malé hodinky k preblahoslavenej Panne Márii.Pittsburgh:Slovenskí františkáni v Amerike.1943...PM-01;
1413 Smahel, Rudolf.Kroměříž.Brno:Blok.1971...Geo-10;
1414 Smalley, Gray; Trent, John.Požehnanie.Sabinov:Dom Júdov.2002.80-968738-0-6..UU-09;
1415 Smelý, Igor.Čo prezrádzajú naše sny?.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-206-5..DV-32/c12;
1416 Smiešková, Elena.Malý frazeologický slovník.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1977...Jsl-04;
1417 SNG v Bratislave; Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku.Ľudovít Fulla 1902-1980.Bratislava ::Tatran,.1982...Z-15;
1418 Socio, Antonio.Tajomstvá Jána Pavla II. .Stará Ľubovňa :Salifoto.2010.978-80-970268-6-8..PAP-23;
1419 Sočufka, František, SJ.Advent a Vianoce s Benediktom XVI.. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-694-4..PAP-16;
1420 Solarová, Amabilis.Matka Františka Antónia Lampelová.Graz:OSF.1971...KONGR-03;
1421 Soldo, Mirjana,.Moje srdce zvíťazí.:.2018.9788089866526; 978-80-89866-52-6..PM-61;
1422 Solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Piazza San Pietro, 29 giugno 2002.Solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Piazza San Pietro, 29 giugno 2002.Città del Vaticano:.2002...Jtal-37;
1423 Soukupová, Karla.Úsměv...(životní příběh Aničky Zelíkové).Český Těšín:Cor Jesu.1992...BIOGR-028;
1424 Spillmann, Joseph, SJ.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.978-80-8161-272-5..NROM-109;
1425 Spišská katechetická komisia.S Ježišom ideme k Otcovi. 3.Trnava, Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Príroda.1990.80-85198-04-5;8085198045..DOKUM-55;
1426 sr. Angela od srdca Ježišovho.Deväťdňová pobožnosť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-59-2..MD-81;
1427 Stanček, Ľubomír, CM.Boh žije v svojom slove. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Kušnír.1997.80-7142-021-2..BB-88;
1428 Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom - o modlitbe.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.8071420107;80-7142-010-7..BB-53;
1429 Stanček, Ľubomír, CM.Slovo kvasom.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-074-3..BB-89;
1430 Staněk, Oldřich.Čierny a Biely Váh.Martin:Osveta.1956...Geo-04;
1431 Staríček, Imrich, 1919-2002.Život a viera v jednote a mnohosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-022-X..FIL-02;
1432 Stašíková Galvánková, Alena.Žofia Bosniaková - slovenská svätica.Žilina:Georg.2015.9788081541292 (viaz.); 978-80-8154-129-2..Z-41;
1433 Steffahny, Hermine.Das Grosse Handarbeitsbuch. II. Band.Berlin - Leipzig - Wien:Verlag von W. Vobach & Co..1900??...RP-08;
1434 Steiner, Johannes.Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-148-8..Z-23;
1435 Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.1991.80-7113-034-6..BIOGR-122;
1436 Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0..BIOGR-152;
1437 Stevani, Milena.Ako žiť zjednotený rehoľný život.:.1994...ZIVZ-28;
1438 Stinissen, Wilfrid.Cesta vnitřní modlitby.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-88-X..MD-01;
1439 Strauss, Pavol.Ecce Homo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-80-0..NROM-035;
1440 Strauss, Pavol.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X..NROM-034;
1441 Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-81-9..NROM-036;
1442 Studený, Jaroslav, 1923-2008.Křesťanské symboly.Olomouc:s.n. .1992...TEOLliturg-03;
1443 Suetonius, Gaius Tranquillus.Životopisy rímskych cisárov.Bratislava:Tatran.1974...Z-06;
1444 sv. Terézia z Avily.Pozvanie k Otcovi .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-21-1..MD-80;
1445 Svätokrížny, Jozef.Slovenskí misionári vo svete v 20. storočí.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-336-5..CD-072;
1446 Syřišťová, Eva.Normalita osobnosti.Praha:Avicenum.1972...Zdr-06;
1447 Szaniszló, Inocent M..Sexualita nie je o zákazoch.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741938; 978-80-8074-193-8..DV-32/c8;
1448 Szentimihályi, Péter Szabó.Ležení Avarů.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-011-7..SvLpr/SZEN-01;
1449 Šadlák, Pavol.Slovenský Betlehem. Rajecká Lesná..:.2000?...CD-067;
1450 Šalingová, Mária.Malý slovník cudzích slov.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1964...Jsl-05;
1451 Šándor, Andrej, SDB.Slnko ma miluje.Rím:SÚSCM.1967...DPOE-16;
1452 Šatura, Vladimír, SJ.Psychológia meditácie.Trnava:Dobrá kniha.1988.0-919865-25-9..MD-23;
1453 Šaturová-Seppová, Magda.Esperanto do vrecka.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1970...Jesp-01;
1454 Ščipák, Jozef.Atlas sveta.:Slovenská kartografia.1981...Geo-15;
1455 Šejchová, B. - Schneider, R.H..Opovážim sa nazývať ho Otcom.Rím:SÚSCM.1980...NROM-026;
1456 Šimánek, Ján.Menej známe ovocniny.Bratislava:Príroda.1977...P-30;
1457 Šípka, M..Vinšujeme Vám.:Trian.1992.80-901166-1-2..DPOE-26;
1458 Školské sestry III. reh. rádu sv. Františka.Provinciálne smernice, Slovenská provincia.Žilina:Provincialát.2007...KONGR-19/b;
1459 Škvareninová, Oľga.Spoločenská etiketa platí aj v kostole.:.2011...FilE-06;
1460 Šlachta, František.Ružomberok c Zost. František Šlachta ; Aut. textu Jaroslav Rezník ; Ďal. zost. Rastislav Kendera ; Fotogr. František Šlachta ; Graf. upr. Robert Brož ; Aut. obál. Robert Brož ; [Úv.Martin:Osveta.1992.80-217-0455-1..Geo-08;
1461 Špidlík, Tomáš,(1919-2010).Bajky o moudré sově.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-090-9 ..NROM-086;
1462 Špidlík, Tomáš,1919-2010.Prameny světla :.Řím ::Křesťanská akademie .1972...TEOLspir-01;
1463 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny I.Bratislava:Komprint.1990?...CD-005;
1464 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny II.Bratislava:Komprint.1990?...CD-006;
1465 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny III.Bratislava:Komprint.1990?...CD-007;
1466 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny IV..Bratislava:Komprint.1990? [s.a.]...CD-008;
1467 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny, sväzok I..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1943...CD-003;
1468 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny, sväzok II..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1943...CD-004;
1469 Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej-Svorad:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-175-5..BIOGR-038;
1470 Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0..Z-31;
1471 Šrot, Radoslav.Tisíc dobrých rád mladým ovocinárom, kvetinárom, zeleninárom, šľachtiteľom, pokusníkom.Bratislava:Mladé letá.1973...P-19;
1472 Štefaňak, Ondrej .Reľov a Hágy v premenách času. .Reľov :Obecný úrad.2009.978-80-970134-7-9..Geo-11;
1473 Šubjaková, Elena.Devingrad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968587-6-7..CD-091;
1474 Šubjaková, Elena.Kráľovná Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2000.80-968477-3-2..PM-20;
1475 Šubjaková, Elena.Milostivý obraz Kráľovnej Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2006.80-968587-3-4..PM-30;
1476 Šubjaková, Elena.Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-968587-8-1..PM-28;
1477 Šubjaková, Elena.Obnova krstných sľubov v prameňoch Živčáku.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2006.80-968587-2-6..PM-29;
1478 Šullová, Anna.Techniky ručných prác.Bratislava:Alfa.1984...RP-02;
1479 Šumšal, Jaroslav,(1905-1942).Rubín Moravy, blahoslavený Jan Sarkander.Olomouc ::Profesoři bohosloveckého učiliště řádu dominikánského,.1934...BIOGR-052;
1480 Šuppa, Jozef, SJ.Byť Kristovým kňazom.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-348-8..DZ/ŠUPP1-03;
1481 Šuppa, Jozef, SJ.Dám vám pastierov.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-310-0..DZ/ŠUPP1-01;
1482 Šuppa, Jozef, SJ.Dám vám pastierov.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-310-0..ZIVZ-29;
1483 Šuppa, Jozef, SJ.Pán ma povolal.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-092-6..DZ/ŠUPP1-02;
1484 Šuppa, Jozef, SJ.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7..DZ/ŠUPP1-06;
1485 Šuppa, Jozef, SJ.V dnešný večer, Pane 1.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-131-0..DZ/ŠUPP1-04;
1486 Šuppa, Jozef, SJ.V dnešný večer, Pane...II.:.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-449-2..DZ/ŠUPP1-05;
1487 Šuppa, Jozef, SJ.Vyznať sa v sebe samom.Trnava:Dobrá kniha.2012.97880-7141-740-8 (brož.);978-80-7141-740-8..DZ/ŠUPP1-07;
1488 Šustr, J.K..Tvář černé Afriky :.Praha:Nakl. politické literatury.1963...C-08;
1489 Tadeusiewicz, Asia.So Sssetim do Svätej zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-080-7..NROM-031;
1490 Takáč, Ferdiš, SJ.Život ma naučil mať ľudí rád. Väzenské spomienky chorváta jezuitu.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-592-3..Z-39;
1491 Talalajová, Daniela.Divy sveta rastlín.Bratislava:Príroda.1975...P-25;
1492 Tančáková, Monika.Príbeh spod litmanovskej hory.Liptovský Mikuláš:JANEVA OS DMF.1994.80-88682-03-7..PM-04;
1493 Tarábek, Koloman.Oceány a moria.Bratislava:SPN.1975...C-14;
1494 Tardif, Emiliano.Charizma uzdravovania.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-176-3..UU-10;
1495 Tatranský, M. A..Arcibiskup umiera, III. diel: rozlet a pád Veľkej Moravy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985...BIOGR-049;
1496 Tavel, Peter.Hodnota staroby.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741525 (brož.); 978-80-8074-152-5..DV-32/a12;
1497 Telchin, Stan.Zrada.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-152-1..NROM-051;
1498 Tellechea Idígoras, José Ignacio,(1928-2008).Osamelý pútnik Ignác Loyolský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417576 (viaz.);978-80-7141-757-6..BIOGR-133;
1499 Teresie de Lisieux, svatá, 1873-1897.Autobiografické spisy : Dějiny duše.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-5-8..MD-40;
1500 Tereza, - matka, 1910-1997 - korešpondent;.Pojď, buď mým světlem :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-228-2..BIOGR-125;
1501 Tereza, z Kalkaty Matka.Modlitba - svieži prameň.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-113-5..MD-04;
1502 Tereza, Z KALKATY MATKA.Myšlenky na každý den : 3..Praha:Nové město.2003.80-86146-00-6..MK-04;
1503 Terézia, z Lisieux.S Terezkou každý deň. [Rád bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel]:Košice.2000.80-968498-8-3..MK-09;
1504 Terezie od Ježíše, sv..Cesta k dokonalosti.Řím:Velehrad .1990...MD-36;
1505 Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.Vstupuji do života :.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-11-1..MD-38;
1506 Terezie z Lisieux,(1873-1897).Myšlenky na každý den.Praha ::Nové město,.2001.80-86146-29-4..MK-05;
1507 Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6..MD-34;
1508 Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X..MD-33;
1509 Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-3-X..BIOGR-155;
1510 Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-3-X..MD-32;
1511 Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-3-X..BIOGR-155;
1512 Terezie, od Ježíše, svatá.Nad Velepísní a jiné spisy.Kostelní Vydří:Nakl.Tisk.Vimperk.1991.80-900807-2-3..MD-35;
1513 Terezie, od Ježíše, svatá.Vlastní životopis.Velehrad, Řím:Křesťanská akademie.1983...BIOGR-029;
1514 The Voice of the Martyrs.Ja som n.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2016.9788089487813; 978-80-89487-81-3..Z-51;
1515 Thurzová, Ľudmila .Malý atlas liečivých rastlín.Martin:Osveta.1984...P-05;
1516 Tibenský, Ján.Priekopníci slovenskej kultúry.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1975...Lit-03;
1517 Tibenský, Ján a kolektív.Slovensko. Dejiny. 1..Bratislava:Obzor.1971...D-02;
1518 Tobino, Mario.Plavovlasý bol a krásny.Bratislava:Tatran.1980...Z-12;
1519 Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910 .Anna Kareninová I..Bratislava:Tatran.1969...SvLpr/TOLS-02;
1520 Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910.Anna Kareninová II..Bratislava:Tatran.1969...SvLpr/TOLS-03;
1521 Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910 .Knieža strieborný.Bratislava:Tatran.1970...SvLpr/TOLS-01;
1522 Tomašovič, Dionýz František, OFM.Po serafínskej ceste.:Serafín.1997.80-85310-76-7..FRANT-31;
1523 Tomíško, Čeněk Maria.Ave Maria.:.1950?...DPOE-30;
1524 Tomko, Jozef.Na misijných cestách.Trnava, Rím, Bratislava:SSV v spolupráci so SÚSCM vo Vyd. Ikar.1991.80-85198-35-5..BIOGR-110;
1525 Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2..BIOGR-115;
1526 Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2..BIOGR-075;
1527 Tomko, Jozef.Význam sv. Cyrila a Metoda v slov. katolicizme a v sl. Dejinách.Rím:SÚSCM.1984...CD-073;
1528 Tomko, Jozef.Zriadenie spišskej, banskobystrickej a rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo v Uhorsku. Kňazský seminár:Spišská Kapitula.1995.80-7142-026-3..CD-044;
1529 Tondra, František.Európska biskupská synoda 1991 / Biskupská synoda o Európe.s. l.:KBS.1991...DOKUM-65;
1530 Tonnelier, Constant - autor.15 dní s Janem od Kříže.:Brno :.1998.80-85319-73-X..MD-31;
1531 Torkington, David, 1938- .Mystik :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-510-1..DZ/TORK1-03;
1532 Torkington, David, 1938-.Mystika všedního dne.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-675-2..DZ/TORK1-05;
1533 Torkington, David, 1938-.Neztrácet naději :.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-677-9..DZ/TORK1-06;
1534 Torkington, David, 1938-.Poustevník:.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-286-2..DZ/TORK1-01;
1535 Torkington, David, 1938- .Prorok :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-351-6..DZ/TORK1-02;
1536 Torkington, David, 1938- .Vnitřní život :.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-573-X..DZ/TORK1-04;
1537 Tošovský, Václav,1912-2007.Dětská chirurgie.Praha ::Státní zdravotnické nakladatelství,.1967...Zdr-05;
1538 Tóthová, Anna.Vybrané z tvorby Anny Tóthovej.Trenčín:Ivan Štelcer.1980??...DPOE-19;
1539 Trandžíková, Mária.Paličkujeme.Bratislava:Alfa.1978...RP-14;
1540 Trapp, Maria Augusta .Spievaj v mojom náručí.Bratislava:Motýľ.1994.80-967045-2-4, 8096704524..NROM-077;
1541 Treben, Maria.Bolesti hlavy a migréna.Bratislava:S Aktuell.1993.80-85597-10-1..P-07;
1542 Treben, Maria.Zdravie z Božej lekárne.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-012-2..P-09;
1543 Troisi, Simone.Chiara Corbella Petrillo.Bratislava:Lúč.2014.9788071149552 (brož.);978-80-7114-955-2..Z-35;
1544 Trojan, Stanislav.Biologie člověka v obrazech.Praha:Avicenum.1976...Zdr-21;
1545 Trstenský, Viktor.Ďalšie bolestné výlevy duše túžiacej po pravde a spravodlivosti.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-291-1..CD-033;
1546 Trstenský, Viktor.Fragment z veľkého svedectva o živej viere..BV.:bm..1999.80-967550-7-2..CD-031;
1547 Trstenský, Viktor.Katechizmus pre najmenších II.Trstená:Viktor Trstenský.1993...TEOLkat-01;
1548 Trstenský, Viktor.Menej ponôs, viac modlitieb a boja za pravdu.Námestovo: Štúdio F.1999.80-967550-8-0..CD-032;
1549 Trstenský, Viktor.Monsiňor alebo rozhovory, listy, úvahy, komentáre, posolstvá.Banská Bystrica:TeleDat.2005...CD-095;
1550 Trstenský, Viktor.Nemohol som mlčať.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-24-1..CD-034;
1551 Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0..CD-030;
1552 Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4..BB-15;
1553 Turanský, Štefan, SDB.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1..ZIVZ-23;
1554 Tyrol, Anton.Dei Verbum : Komentár k dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu.Ružomberok:Katolícka univerzita.2003.80-89039-22-7..DOKUM-10;
1555 Tyrol, Anton..Lectio Divina. KBD:Svit.2005.80-89120-05-9..BB-78;
1556 Unione Monastica italiana per la Liturgia.Salterio Quotidiano.:Edizione fuori commercio vietata la vendita nelle librerie.1975...Jtal-04;
1557 UPC Košice.Anka Kolesárová. Mučenica čistoty.Košice:.1999...BIOGR-094;
1558 Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 1. díl, |p Stavební prvky duchovního života.Praha:[Praha] :.1993.80-901426-2-1..ZIVZ-44;
1559 Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 2. díl, |p Vzrůst duchovní zkušenosti.Praha:[Praha] :.1993.80-901426-3-X..ZIVZ-45;
1560 Urban, Marek.O kontemplácii Kristovej tváre vo svetle zasväteného života.Prešov:VMV.2005.80-7165-510-4..FRANT-92;
1561 Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8..BIOGR-135;
1562 Vacval Anton M., SDB.Malý hrdina z katakomb.:.1990...BIOGR-146;
1563 Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.2004.80-88795-97-4..UU-04;
1564 Vadakkel, Jozef.Môj Ježiš žije.. Zvolen:Jas.2005.80-89219-03-9..UU-05;
1565 Vadkerti, Jozef.Kresťan a voľby.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9..DV-32/b2;
1566 Vadkerti, Jozef.Prepáčte, ja som len katolík-.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5..DV-32/a4;
1567 Vadkerti, Jozef.V Boha verím, cirkev nepotrebujem.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741761 (brož.);978-80-8074-176-1..DV-32/c1;
1568 Vagovič, Štefan.Životný štýl.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971...TEOLmor-05;
1569 Vajanský, Svetozár Hurban.Čo ľud môj cíti....:Tatran.1971...SLpo/VAJA-01;
1570 Valábek, Marián.Evanjelizácia podľa Františka.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-253-9..DV-39;
1571 Valenta, Edvard.Strýček Eskymák :.Praha:Státní nakl. dětské knihy.1958...C-10;
1572 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-01-7..BB-67;
1573 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 10..Bratislava:Jacobs light communication.2011.978-80-89386-11-6..BB-76;
1574 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-02-4..BB-68;
1575 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-03-1..BB-69;
1576 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 4. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-04-8..BB-70;
1577 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 5. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-05-5..BB-71;
1578 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 6. .Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-06-2..BB-72;
1579 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 7. .Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-07-9..BB-73;
1580 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 8. .Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-08-6..BB-74;
1581 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 9..Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-10-9..BB-75;
1582 Valtorta, Marie.Život pána Ježíše:.Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-4-0..NROM-002;
1583 Valtorta, Marie.Život Panny Marie :.Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-3-2..NROM-003;
1584 Vandová, Alena.Kapesní atlas světa.Praha:Ústřední správa geodézie a kartografie.1965...Geo-23;
1585 Vaněk, František Bernard,1872-1943.Na srdci :.Havlíčkův Brod ::Krajské nakladatelství,.1958...SvLpr/VANE-01;
1586 Vaněk, Vlastimil.Trvalky v zahradě.Praha:Státní zemědělské nakl..1973...P-17;
1587 Vanetti, Pietro.La Bibbia. Testo ufficiale CEI. Con introduzioni, commenti, illustrazioni e cartine.Casale Monferrato:Piemme.1988...Jtal-06;
1588 Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4..ZIVZ-30;
1589 Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1..ZIVZ-31;
1590 Vanier, Jean.Porušené telo. Charis:Bratislava.1994.80-88743-04-4..UU-16;
1591 Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-1-9..UU-17;
1592 Vantuch, Anton.Príbeh o Jane z Arku.Bratislava:Mladé letá.1982...NROM-080;
1593 Vasiľ, Cyril, SJ.Prečo práve Cyril a Metod?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741624 (brož.);978-80-8074-162-4..DV-32/b6;
1594 Vašica, Josef (prekladateľ).Listy svaté Kateřiny Sienské.Praha:B. Kočí.1930...MD-49;
1595 Vaško, Václav.Ne vším jsem byl rád : vlastní životopis.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-600-0..Z-42;
1596 Vavrovič, Jozef1910-1994.Trnava. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-051-3..CD-020;
1597 Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM.Jemu jedinému.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0248-7..DPOE-01;
1598 Velgosová, Marta.Naše liečivé rastliny.Bratislava:SPN.1988...P-03;
1599 Vella, Elias, 1941-.Keď Duch Svätý píše môj život.Bratislava:Per Immaculatam.2005.80-968854-4-8..DZ/VELLA1-02;
1600 Vella, Elias, 1941-.Kristoterapia:.Veľký Lapáš? Bratislava?:Per Immaculatam.2010.978-80-970006-5-3..DZ/VELLA1-04;
1601 Vella, Elias, 1941-.Tancovanie v púšti:.Veľký Lapáš? Bratislava?:Per Immaculatam.2010.978-80-970006-2-2..DZ/VELLA1-03;
1602 Vella, Elias,1941-.Mária, dokonalá žena.[ Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2014.9788089606016 (brož.);978-80-89606-01-6..DZ/VELLA1-01;
1603 Verdi, Giuseppe.Nabucco. Bulletin.Košice:Opera Štátneho divadla - Pressko.1994/95...DPOE-06;
1604 Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Samotka v Želivě.Rosice u Brna:Gloria.2002.80-86200-58-2..BIOGR-136;
1605 Veselý, Josef.A proto zpívám.Opava:Josef Veselý, Grafis 2000.2006...DPOE-14;
1606 Veselý, Josef.Dům lásky a bolesti.Opava:Josef Veselý, Grafis 2000.2006...DPOE-09;
1607 Veselý, Josef.In memoriam.Opava:Josef Veselý, Grafis 2000.2006...DPOE-13;
1608 Veselý, Josef.Kamínky do mozaiky.Praha:Bezručův kraj a Řád.1992...DPOE-07;
1609 Veselý, Josef.Mgr. Miroslav Tělupil. 1923-1993.Opava:Josef Veselý, Grafis 2000.2006...DPOE-10;
1610 Veselý, Josef.P. Jan Jiří Vícha, OFM Cap.. 1923-1997.Opava:Josef Veselý, Grafis 2000.2006...DPOE-12;
1611 Veselý, Josef.P. Valentin Rafaja. 1909-1985.Opava:Josef Veselý, Grafis 2000.2006...DPOE-11;
1612 Veselý, Josef - Vodvářka, Pavel.Na stejné lodi.Opava:Josef Veselý, Grafis 2000.2000...DPOE-08;
1613 Veselý, Josef, (1929-2010).P. Aleš Zlámal :.Opava ::[s.n],.2007...FRANT-87;
1614 Viglaš, Ján.Mágia, horoskopy, veštenie, povery-.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-166-2 (brož.);978-80-8074-166-2..DV-32/b10;
1615 Viglaš, Ján.Umelé oplodnenie: žiadny problém!?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741457 (brož.); 978-80-8074-145-7..DV-32/a8;
1616 Villányi, Györgyi.Pre šikovné ruky.Bratislava:Alfa.1972...RP-13;
1617 Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9..PM-17;
1618 Vladimír Repka.Listy o modlitbe.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-340-2..MD-77;
1619 Vlašič, Tomislav - Barbarič, Slavko.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:.1995...PM-05;
1620 Vogel, Štefan .Konečnosť vesmíru.s. l.:s. n..1980??...FIL-09;
1621 Vojtáš, Matej.Tatárska pohroma.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1970...SLpr/VOJT-01;
1622 Vojtech, L. Levský.Sebaobrana.:Obzor.1970...RzHs-03;
1623 Volák, Jan.Veľká kniha liečivých rastlín.Bratislava:Príroda.1987...P-08;
1624 Volný, Jan.Deutsch tschechisches worterbuch. Německo český slovník..Praha:Artia.1955...Jnem-01;
1625 Vondruška, Isidor,1865-1944.Životopisy svatých v pořadí dějin církevních /.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1930-1931...BIOGR-058;
1626 Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X..PAP-17;
1627 Vrablec Jozef, ThDr..Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6..UU-02;
1628 Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3..DZ/VRAB1-01;
1629 Vrablec, Štefan.Drahé rehoľné sestry.Rím:SÚSCM.1994...ZIVZ-11;
1630 Vrablec, Štefan.Je niekto z vás chorý?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1986...UU-11;
1631 Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8..BIOGR-151;
1632 Vrbová, Alena.V erbu lvice:.Praha:Československý spisovatel.1977...NROM-090;
1633 Vymětal, František.Apoštol křesťanské lásky a jednoty církve : život a dílo Dr.Antonína Cyrila Stojana.Praha:Česká katolická charita.1988...Z-30;
1634 W. R..Nad Lukášovým evanjeliom.Canada:Dobrá kniha.1989.0-919865-19-4..BB-30;
1635 W. R. .O rehoľnom živote. (v minulosti a v dnešnej obnove).:Knižnica viery.1989...ZIVZ-37;
1636 W. R. Z..Kristov kňaz. K jeho povolaniu, osobnosti a životu.:Knižnica viery.1989...ZIVZ-36;
1637 Wallhof, Hans.Svätý Vincent Pallotti : zvestovateľ budúcnosti.:Editrice VELAR.1993...BIOGR-050;
1638 Wallis, Velma.Dve staré ženy:.Bratislava:SOFA.1998.80-85752-56-5..NROM-021;
1639 Waltari, Mika.Nesmrteľný Turms:.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1979...SvLpr/WALT-01;
1640 Wegener, Thomas.Anna Katarína Emmerichová.[Košice]:Zachej.sk.2017.9788089866137 (viaz.); 978-80-89866-13-7..BIOGR-153;
1641 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 1..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-455-9..BIOGR-079;
1642 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 2..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-477-X..BIOGR-080;
1643 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 3..Bratislava:Slovart.2001.80-7145-485-0..BIOGR-081;
1644 Weigl, A. M..Geschichte einer Liebe.Altötting:Verlag st. Grignionhaus.1966...Jnem-05;
1645 Weiser, František.Hrdina z Nagasaki: blahoslavený Karol Spinola.Trnava:Posol.1946...BIOGR-074;
1646 Weissman, Petr.Laskavé slovo na každý den.Praha:Portál.2006.80-7367-149-2..MK-08;
1647 Welte, Bernhard.Světlo z nicoty : O možnosti nové náboženské zkušenosti.Praha:ZVON.1994.80-7113-105-9..FIL-08;
1648 Werfel, Franz.Verdi.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958...Z-01;
1649 Westermann, Claus.Tisíc let a jeden den. Církev čte Starý zákon..Praha:Kalich.1972...BB-17;
1650 White, John.Duchovní zápas.Praha:Návrat domů.1994.80-85495-30-9..TEOLnek-04;
1651 Wider, Dominik.K plnosti lásky. Michal Vaško:Prešov.1998.80-7165-120-6..MD-27;
1652 Wilder, Thornton, 1897-1975.Ôsmy deň stvorenia.Bratislava ::Tatran,.1970...SvLpr/WILD-01;
1653 Wilkerson, David.Dýka a kříž.:ewp.1969...NROM-037;
1654 Wilkerson, David.Začalo to dýkou a křížem.:.1980??...NROM-038;
1655 Willam, František Michal.Život Ježiša v kraji a národe izraelskom.:Česko-slovenská grafická unie úč. spol..1935...NROM-044;
1656 Wiseman, Mikuláš.Fabiola:.Bratislava:Flash-Press.1996.80-967560-9-5..BIOGR-044;
1657 Wohl, Louis de .Svetlo nad Akvinom.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-139-6..BIOGR-027;
1658 Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0..BIOGR-118;
1659 Wojtyla, Karol.V hlbinách jasu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-97-5..PAP-08;
1660 Wojtyla,K..Znamení odporu.Rím:Krěstanská akademie.1981...PAP-07;
1661 Wolf-Mednyánszky, Andy.Putovanie za kameňom mudrcov :.Nitra?:Andreas Wolf?.2004.80-969273-0-2..C-15;
1662 Wolf-Mednyánszky, Andy.Veni-vidi-cognovi :.Bratislava:Andreas Wolf.2006.80-969541-6-4..C-16;
1663 Wolff, Pierre.Hladné srdce.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-256-2..MD-14;
1664 Wolff, Pierre.Rozlišovanie.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-389-5..DV-04;
1665 Wons, Krzysztof.Bol stratený a našiel sa:.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-33-9..DZ/WONS1-02;
1666 Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X..DZ/WONS1-01;
1667 Wons, Krzysztof,1959-.Odovzdať sa Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724810 (viaz.); 978-80-88724-81-0..DZ/WONS1-04;
1668 Wons, Krzysztof,1959-.Prehĺbiť vieru v Ježiša.:.2019.9788088724940; 978-80-88724-90-0;978-80-88724-94-0..DZ/WONS1-05;
1669 Wons, Krzysztof,1959-.Uveriť Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724766 (viaz.); 978-80-88724-76-6..DZ/WONS1-03;
1670 Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7..NROM-079;
1671 z iné orig. prel. Ján ZamborZambor, Ján - preklad;.Živý plameň lásky.:Slovenský spisovateľ.1997.80-220-0812-5..MD-30;
1672 Záborský, Ladislav.Básne z väzenia.Zvolen:Jas.2003.80-88795-90-7..DPOE-31;
1673 Záborský, Ladislav.Dialógy s večnosťou.:.2000.80-88686-32-6..DPOE-27;
1674 Zahradníček, Jan.Rouška Veroničina.Řím:.1968...DPOE-15;
1675 Zalewski, Piotr.Vytrhnutí z otroctva.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2015.9788089342716 (brož.); 978-80-89342-71-6..Z-40;
1676 Zanet, Lodovica Maria.Blahoslavený Titus Zeman, životopis /.:.2017.978-80-8074-387-1..BIOGR-158;
1677 Zanzucchi, Michele, 1957-.Mám všechno : 18 let života blahoslavené Chiary Badano. 2010. : Praha : Nové město.2010.978-80-86146-58-4..BIOGR-071;
1678 Zapletal, Štěpán.Německá konverzace pro střední všeobecně vzdělávací školy.Praha:Státní pedagogické nakl..1963...Jnem-12;
1679 Zasępa, Tadeusz.Ako rozumieť televízii.Ružomberok:Verbum.2013.9788056101032 (brož.);978-80-561-0103-2..ZURN-04;
1680 Zasępa, Tadeusz.Diplomacia pre žurnalistov.Ružomberok:Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta.2008.978-80-8084-257-4..ZURN-02;
1681 Zasępa, Tadeusz,1946-.Sám, aby iní neboli sami.Prešov:Michal Vaško - Vydavateľstvo.2016.9788071659839 (viaz.); 978-80-7165-983-9..Z-43;
1682 Zasępa, Tadeusz,1946-.Sám, aby iní neboli sami.Prešov:Michal Vaško - Vydavateľstvo.2016.9788071659839 (viaz.); 978-80-7165-983-9..Z-44;
1683 Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X..BB-51;
1684 Záturecký, Adolf, Peter.Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia.Bratislava:Tatran.1975...SLvy/ZATU-01;
1685 Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír (1824-1908 ) .Päťdesiat rokov slovenského života. I..Bratislava:Tatran.1974...Z-17;
1686 Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír (1824-1908 ).Päťdesiat rokov slovenského života. II..Bratislava:Tatran.1974...Z-18;
1687 Zelienka, Ľudo, 1917-1977 .Poľovnícke smiechoty.Bratislava:Príroda.1972...SLpr/ZELI-01;
1688 Zerer, Anton.Windsurfing.Bratislava:Šport.1982...RzHs-01;
1689 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 10. Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus 1)..Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-888-7..BB-65;
1690 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 12. Všední dny liturgického mezidobí (1.- 8. týden, roční cyklus 2).Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-831-3..BB-66;
1691 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 3. Doba postní a velikonoční triduum..Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-674-4..BB-62;
1692 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 6. Neděle liturgického mezidobí (cyklus B).Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-664-7..BB-63;
1693 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 8. Všední dny liturgického mezidobí. 1.- 8. týden. Roční cyklus 1..Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-879-8..BB-64;
1694 Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.A vody plynou :.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-411-3..NROM-008;
1695 Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Návrat :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-534-9..NROM-010;
1696 Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Poutník.Praha:Portál.1995.80-7178-082-0..NROM-007;
1697 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Dokonalá svoboda.:Praha :.1996.80-7178-056-1..NROM-005;
1698 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Nový začátek :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.2001.80-7192-594-2..NROM-011;
1699 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Odkaz :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-587-X..NROM-009;
1700 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Prázdné ruce.:Praha :.1993.80-85282-75-5..NROM-006;
1701 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5..BIOGR-020;
1702 Zikmund, Miroslav.Tisíc a dve noci.Bratislava:Vydav.politickej literatury.1967...C-01;
1703 Zlámal, Bohumil.Svatí Cyril a Metoděj.Řím:Křesťanská akademie.1985...BIOGR-033;
1704 Zoň, Anton.Odpovedať ako svätý František. Anton Zoň:[S.l.].2000.80-968186-6-X..FRANT-26;
1705 Zúbek, Ľudo.Doktor Jesenius.Bratislava:Tatran.1973...Z-03;
1706 Zuchardt, Karl, 1887-1968 .Umri, blázon!.Bratislava:Tatran.1976...SvLpr/ZUCHA-01;
1707 Zuchniewicz, Pawel.Náš pápež : Životopis Karola Wojtylu.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-421-2..PAP-20;
1708 Zuchniewicz, Pawel.Zázraky Jána Pavla II...Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-531-6..PAP-21;
1709 Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4..CD-037;