logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov

1 .1. Mojžíšova (Genesis). International Bible Society ::Praha :.1998.80-7130-059-4..Lectio divina 40;
2 .1. Samuelova ;. Luxpress ::Praha :.1998.80-7130-066-7..Lectio divina 46;
3 .100 postáv z Biblie. .Bratislava :Slovart.2010.978-80-556-0168-7..Biografia 48;
4 .1000 rád domáceho lekára.Bratislava :Reader´s Digest Výber Slovensko.2008.978-80-8097-006-2..Zdravie 03;
5 .2. Mojžíšova (Exodus). Luxpress ::Praha :.1999.80-7130-081-0..Lectio divina 41;
6 .3. Mojžíšova (Leviticus). Luxpress ::Praha :.2002.80-7130-098-5..Lectio divina 42;
7 .365 myšlienok svätého Františka Saleského:.s. l.:s. n..1967?...ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 06;
8 .4. Mojžíšova (Numeri). Luxpress ::Praha :.2002.80-7130-097-7..Lectio divina 43;
9 .5. Kniha Mojžíšova (Deuteronomium). Luxpress ::Praha :.2003.80-7130-099-3..Lectio divina 44;
10 .Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš. Luxpress ::Praha :.2001.80-7130-093-4..Lectio divina 57;
11 .Akatist k Bohorodičke. Slovo:Košice.1999.80-85291-74-6..Panna Mária 087;
12 .Akatisty:.s. l.:s. n..1990?...Panna Mária 062;
13 .Ako ďalej žiť?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-140-4..Katechetika Učebnice 01;
14 .Ako nestratiť dieťa vo svete internetu .:eSlovensko.2011.978-80-970676-0-1..Pedagogika Výchova témy 056;
15 .Alfa pre mládež. Príručka pre vedúcich:.Prešov:Marana Tha.2010...Katechetika Príručky 52;
16 .Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník /.Bratislava ::Slovak Pedagogical Publishing House,.1970...Slovníky 009;
17 .Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník /.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1979...Slovníky 012;
18 .Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník =.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladatel\'stvo,.1963...Slovníky 010;
19 .Angličtina pro každého /.Praha ::Státní pedagogické nakladatelství,.1985...Príručky 021;
20 .Antológia staršej slovenskej literatúry /.Bratislava ::Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,.1964...Literatúra teória 01;
21 .Antonín Cyril Stojan.Řím ::[Accademia Cristiana],.1966...Životopisy 87;
22 .Apokalypsa - Zjavenie sv. Jána. Zborník príspevkov z 2.medzinár. biblickej konferencie, 5.-7.11.1998 Ružomberok, KPF sv.Ondreja ŽU. EDIS-Vyd. Žilinskej univerzity:Žilina.1999.80-7100-588-6..Filozofia 18;
23 .Arnold Janssen :.Nitra ::Misijní dům SVD Nitra - Kalvária,.1991...ŽS/ARNOLD JANSSEN - 03;
24 .Asketika.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho v Trnave.1944...Mystika a asketika 03;
25 .Asketika II..:.1980??...Mystika a asketika 04;
26 .Beatifikácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-450-0..Ján Pavol II. 60;
27 .Belgium. 300 colour photos.Brussels:Thill.2010?...RegD/Belgicko- 01;
28 .Bible. Praha:BIBLICKÉ DÍLO EKUMENICKÉ RADY V ČSR.1979...Iné 10;
29 .Biblia v obrazoch Vincenta Hložníka.Ružomberok:Filozofická fakulta Katolíckej univerzity.2007.978-80-8084-251-2..Iné 33;
30 .Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971...Katechetika Katechizmus 01;
31 .Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971...Starý zákon 16;
32 .Biblický atlas. .Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-58-2..Iné 29;
33 .Boh prichádza už v Advente. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-124-2..DZ/VIERA - 01/0;
34 .Bohoslužba hodín niektorých svätých z rádu nášho serafínskeho otca svätého Františka.:.1980?...Františkánska spiritualita 006;
35 .Bohoslužba hodin. Část C. Svátky svatých.:.1980?...Životopisy svätých 11;
36 .Boží ľud na cestách.:.1970?...Cirkevné dejiny 03;
37 .Božie deti.Banská Bystrica:Biskupský úrad .2003...Katechetika Príručky 26;
38 .Božie deti h zvukový dokument. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN):Levoča.2004.80-89089-12-7..Životopisy svätých 26;
39 .Božie milosrdenstvo - tvoja záchrana. TYPOPRESS:Košice.2002.80-968634-6-0..Modlitby 026;
40 .Bratia, už je čas ... Dekrét o službe a živote kňazov (Prosbyterorum ordinis).Canada:.1967...M - Apoštolské listy 002;
41 .Bratovi:.:Vydané ako rukopis..1975??...Vierouka 80;
42 .Cesta k spoločenstvu:.:.1975?...Zasvätený život 017;
43 .Cesta k trvalému šťastiu.:Pre vnútornú potrebu Rožňavskej diecézy.1975?...Katechetika Príručky 13;
44 .Cesty k prameňom.:Vyšehrad.1971...Starý zákon 22;
45 .Cesty k prameňom.:Vyšehrad.1971...Starý zákon 21;
46 .Cez chmáry k svetlu :.Prešov ::Sancta Maria,.1948...RIH-Anglické panny, CJ 03;
47 .Cieszyn wczoraj i dziś =. Wart ::V Českém Těšíně :.2001.80-238-7590-6..RegD/ČeskoČ - 01;
48 .Cíl a cesta.Řím:Křesťanská akademie.1969...Vierouka 58;
49 .Cíl a cesta.Řím:Křesťanská akademie.1969...Teológia 35;
50 .Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918-1945.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-268-6..Cirkevné dejiny Slovenska 58;
51 .Cirkevné dejiny.Bratislava:.1943...Cirkevné dejiny 19;
52 .Cirkevné dejiny - učebnica pre stredné školy.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946...Cirkevné dejiny 11;
53 .Cirkevné dejiny 1..Turčiansky sv. Martin:Neografia.1943...Cirkevné dejiny 22;
54 .Cirkevné dejiny 2.Bratislava:.1943...Cirkevné dejiny 20;
55 .Cirkevné dejiny 2..Turčiansky sv. Martin:Neografia.1943...Cirkevné dejiny 23;
56 .Cirkevní dějiny.Praha:Česká katolická charita.1988...Cirkevné dejiny 15;
57 .Cirkevní dějiny v přehledu a obrazech.Praha:Vyšehrad.1939...Cirkevné dejiny 21;
58 .Daniel ;. Luxpress ::Praha :.1997.80-7130-058-6..Lectio divina 56;
59 .Dei Verbum :.:Praha :.1992.80-85528-01-0..M - Dokumenty II.VK 12;
60 .Dejiny Kongregácie Školských sestier III. regulovaného rádu svätého Františka.Žilina:Provincia OSF.1972?...Naša kongregácia 021;
61 .Dějiny počátku křesťanské církve - skutky apoštolů.Praha:Praha :.1995.80-7130-043-8..Lectio Divina 62;
62 .Deň vďakyvzdania. Roľnícka nedeľa Nová Baňa.Nová Baňa:.2001...RegD/SlovenskoN - 02;
63 .Detská rozprávková Žilina 2015.[Žilina:Krajské kultúrne stredisko].2015.9788085161915 (brož.); 978-80-85161-91-5..Literatúra teória 17;
64 .Deviatnik k trom košickým mučeníkom.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-060-8..Modlitby 006;
65 .Diecézny eucharistický kongres. Eucharistia, svetlo a život pre nové tisícročie:.s. l.:s. n..2005...Liturgika 21;
66 .Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9..M - Dokumenty 02;
67 .Dizionario dei sinonimi e dei contrari della lingua italiana.La Spezia ?:Fratelli MELITA Editori (FME).1995.88-403-6661-X..Slovníky 041;
68 .Dokument PBK. Interpretácia Biblie v Cirkvi. Žilinská univerzita:Žilina.1998.80-7100-481-2..Filozofia 17;
69 .Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu.r:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...M - Dokumenty II.VK 02;
70 .Dokumenty duhého vatikánskeho koncilu . II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1993...M - Dokumenty II.VK 07;
71 .Dokumenty II. vatikánskeho koncilu. I. .Trnava:SSV.1993...M - Dokumenty II.VK 06;
72 .Dóm sv. Alžbety v Košiciach.Košice:Vydavateľstvo Obzor.1983...RegD/SlovenskoK - 05;
73 .Dotkol sa nás.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742973 (brož.); 978-80-8074-297-3..RIH-Saleziáni SDB 03;
74 .Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990...Katechetika Učebnice 31;
75 .Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990...Katechetika Učebnice 30;
76 .Dr. Arvéd L. Grébert 85-ročný. Matica slovenská:[Martin.2001.80-7090-595-6..Životopisy 169;
77 .Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku : Bardejov a okolie.Prešov:Petra.2007.978-80-8099-009-1..RegD/SlovenskoB - 03;
78 .Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku : Svidník a okolie.Prešov:Petra.2007.978-80-8099-010-7..RegD/SlovenskoS - 04;
79 .Druhý vatikánský sněm.Rím:Křesťanská adademie.1983...M - Dokumenty II.VK 05;
80 .Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch.V Žiline:Krajská knižnica.2014.9788085148800 (viaz.); 978-80-85148-80-0..Ján Pavol II. 55;
81 .Duchovný život v nemocnici.Bratislava:KBS.2006.80-969527-5-7..Psychológia 45;
82 .Dvanást století cirkevních dějín.:.1973...Cirkevné dejiny 04;
83 .Encyklopédia Slovenska. VI. zv. T - Ž.Bratislava:Veda.1982...Encyklopédie Slovenska 10;
84 .Evangelia vo spišštine. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-91-1..Nový zákon 14;
85 .Evanjeliá podľa Lukáša.:.1980?...Nový zákon 20;
86 .Evanjelium na každý deň.Kapušany:Ing. Stanislav Beňo - Bens.2016.9788089679171; 978-80-89679-17-1..Lectio divina 82;
87 .Evanjelium na každý deň II.Kapušany:Vydavateľstvo Ing. Stanislav Beňo - Bens.2017.9788089679218 (brož.); 978-80-89679-21-8..Lectio divina 83;
88 .Evanjelium podľa Jána. spol. s r.o.:Slovenská biblická spoločnosť.1997.80-85486-14-8..Nový zákon 34;
89 .Evanjelium zážitok novosti.:.1975?...Nový zákon 35;
90 .Ezechiel. Luxpress ::Praha :.2001.80-7130-092-6..Lectio divina 55;
91 .Falošné predstavy o Bohu:.Spišská Belá:Diecézna animátorská škola v Spišskej diecéze.2001...Katechetika Príručky 25;
92 .Filokalia, alebo, Láska k dobru, kráse a čnosti. I. diel prvá časť.Ružomberok:VERBUM - vydavateľstvo KU.2016.9788056103975; 978-80-561-0397-5..RIH-Mnísi, pustovníci 12;
93 .Filokalia, alebo, Láska k dobru, kráse a čnosti. I. diel prvá časť.Ružomberok:VERBUM - vydavateľstvo KU.2016.9788056103975; 978-80-561-0397-5..RIH-Mnísi, pustovníci 13;
94 .Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...Filozofia 12;
95 .Formačná príručka. Školské sestry Tretieho reh. rádu sv. Františka.Rím:Generalát.2005...Naša kongregácia 008;
96 .Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-022-2..Františkánska spiritualita 032;
97 .Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982...Františkánska spiritualita 009;
98 .Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982...Františkánska spiritualita 001;
99 .Františkánské prameny II..:.1980?...Františkánska spiritualita 002;
100 .Františkánské prameny III..:.1980?...Františkánska spiritualita 003;
101 .Františkánské prameny IV..:.1980?...Františkánska spiritualita 004;
102 .Františkánsky misál. Dodatok k rímskemu misálu....:.1974...Františkánska spiritualita 007;
103 .Františkánsky svetský rád. Myšlienky na každý deň :.:.1980?...Františkánska spiritualita 005;
104 .Generácia Jána Pavla II..Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU.2006...Ján Pavol II. 49;
105 .Giotto :.Berlin ::Henschelverlag Kunst und Gesellschaft,.1964...Výtvarné umenie 03;
106 .Habemus papam /.Kraków ::Dom Wydawniczy \"Rafael\",.2013.9788375694192;978-83-7569-419-2..František 02;
107 .Hebrew - Yiddish, New Testament, Biblia.Edgware, Middlesex, England:Society for Distributing Hebrew Scriptures.1994...Iné 25;
108 .Hebrew tenach (Old Testament).Edgware, Middlesex:The Society for Distributing Hebrew Scriptures.1997...Iné 24;
109 .Historické knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-494-8..Starý zákon 11;
110 .Hlas volajúceho na púšti-. Réma:[Prešov].2000.80-968226-1-6..Nový zákon 39;
111 .Horiace srdce.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350191 (brož.); 978-80-8135-019-1..ŽS/AUGUSTÍN - 08;
112 .Hovory na nemocničním lůžku :.Řím ::Křesťanská akad.,.1983...Františkánska spiritualita 129;
113 .Hrdinovia a géniovia.Vrútky :Advent-Orion.2005.80-8071-036-8..Životopisy 31;
114 .Hruštín.Hruštín:Miestny národný výbor.1990.80-900408-2-9;80-900408-2-9..RegD/SlovenskoH - 01;
115 .Chemie v práci konzervátora a restaurátora.Praha ::Academia,.1987...Umenie 18;
116 .Chlieb náš každodenný. 2007.Lučenec:IN Network Slovakia.2006?...Meditácie 020;
117 .Choďte!.[S.l.]:Rada KBS pre mládež a univerzity.2013...Katechetika Príbehy 07;
118 .Chrám jako znamení Boží přítomnosti.Rím:Křesťanská akadémie.1986...Liturgika 15;
119 .Chudobka z Orlických hor :.Ústí nad Orlicí ::Flétna,.2014.978-80-904947-5-6..Životopisy 156;
120 .Chváľte Pána Ježiša.:.1980?...Hudba. Spevníky 7;
121 .Icone russe in Vaticano :.Roma ::F.lli Palombi,.1989..887621593X;88-7621-593-X..Výtvarné umenie 11;
122 .II. čtení advent, vánoce, pust, velikonoce.:.1970...Homiletika 20;
123 .II. vatikánský sněm.Řím :Křesťanská adademie.1966...M - Dokumenty II.VK 01;
124 .Il Nuovo Dizionario Inglese Garzanti.Milano?:Redazioni Garzanti.1984-1985...Slovníky 014;
125 .Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti.Bratislava:Reader\'s Digest Výber.2001.8088983118;80-88983-11-8..Encyklopédie 03;
126 .Ilustrovaný atlas sveta pre budúce storočie. Readers Digest Výber:Bratislava.1999.80-967878-8-8..Encyklopédie 09;
127 .Incarnationis Mysterium.:Patria.1999.80-968215-1-2..M - Apoštolské listy 029;
128 .Index paralelných textov.:.1995??...Iné 22;
129 .Italština do kapsy :.Bučovice ::RO-TO-M,.1991...Príručky 018;
130 .Izbové kvetiny od A do Z. 1. časť.Bratislava:IMP .1999?...Botanika 16;
131 .Izbové kvetiny od A do Z. 2. časť.Bratislava:IMP .1999?...Botanika 17;
132 .Izbové kvetiny od A do Z. 3. časť.Bratislava:IMP .1999?...Botanika 18;
133 .Ja? 30 podnetov na veľkonočné obdobie pre nachádzanie svojho povolania.Bratislava:Don Bosco.1997...Zasvätený život 033;
134 .Ja? 30 podnetov na veľkonočné obdobie pre nachádzanie svojho povolania.Bratislava:Don Bosco.1997...Zasvätený život 034;
135 .Jan.Praha:Praha :.1995.80-7130-038-1..Lectio Divina 61;
136 .Jan Paweł II - Santo subito! /.Częstochowa ::Kuria Metropolitalna :; Tygodnik Katolicki \"Niedziela\",.2009..9788360134764;978-83-60134-76-4..Ján Pavol II. 59;
137 .Jasať budú moje pery, keď Ti zaspievam:.Okoličné:Novicky OSF.1999?...Hudba. Spevníky 16;
138 .Jedenáste medzinárodné modlitbové stretnutie mládeže v Medžugorí v dňoch 31. 7. - 6. 8. 2000:.Bratislava:Františkánski terciári.2000...Panna Mária 058;
139 .Jeremjáš ;.Praha:Praha :.1998.80-7130-079-9..Lectio divina 54;
140 .Ježíš hovoří k duši :.:Olomouc :.1998.80-238-3361-8..Zasvätený život 030;
141 .Ježiš. Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.USA:New Life.1990...Nový zákon 28;
142 .Ježišu, dôverujem v Teba!.Trnava:VIA.1995.80-967336-0-5;80-967336-0-5..Modlitby 036;
143 .Jób. International Bible Society ::Praha :.1995.80-7130-052-7..Lectio divina 50;
144 .Jozue ;. Luxpress ::Praha :.1997.80-7130-057-8..Lectio divina 45;
145 .Jubileum s deťmi. eRko:[S.l.].2000.80-88710-35-9..Katechetika Príručky 22;
146 .Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.1999.80-968167-9-9..M - Dokumenty KBS 03;
147 .Karol Sidor 1901-1953. Matica slovenská :[Martin].2001.80-7090-558-1..Životopisy 167;
148 .Katedra a inštitút psychológie jubilujúcej Trnavskej univerzity (1992-2002). Trnavská univerzita:Trnava.2002.80-89074-32-4..Psychológia 11;
149 .Katechetika.:.1980?...Katechetika Príručky 16;
150 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1..Katechetika Katechizmus 05;
151 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1..Katechetika Katechizmus 15;
152 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1..Katechetika Katechizmus 03;
153 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1..Katechetika Katechizmus 04;
154 .Katechizmus katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-88680-24-7..Katechetika Katechizmus 027;
155 .Katolicizmus farnosti Stará Ľubovňa.:.1985...Cirkevné dejiny Slovenska 05;
156 .Katolícky laik ako svedok viery v škole.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8052-184-0 ?..Pedagogika Výchova 016;
157 .Každý deň s Božím slovom II.Kapušany:Bens.2014.9788089679065 (brož.); 978-80-89679-06-5..Lectio divina 71;
158 .Každý deň s Božím slovom III.Kapušany:Bens.2015.9788089679140 (brož.); 978-80-89679-14-0..Lectio divina 78;
159 .Knihy letopisů (Paralipomenon). Luxpress ::Praha :.2000.80-7130-086-1..Lectio divina 48;
160 .Knihy letopisů (Paralipomenon). Luxpress ::Praha :.2000.80-7130-086-1..Lectio divina 48;
161 .Kresťanský svet - stručná história.Bratislava:Slovart.2007...Cirkevné dejiny 24;
162 .Kresťanstvo a kultúra. II..Bratislava:SNG.1999.80-8059-030-3..Filozofia 16;
163 .Kresťanstvo v masmédiách.. Serafín:Bratislava.1992.80-85310-20-1..Filozofia Etika 02;
164 .Kresťanstvo v masmédiách.. Serafín:Bratislava.1992.80-85310-20-1..Životopisy svätých 40;
165 .Kresťanstvo v ohrození.:Vydavateľstvo Michala Vaška .2010...Cirkevné dejiny Slovenska 33;
166 .Kristovci.Žilina:VIFO.2013.9788097146207 (viaz.); 978-80-971462-0-7..Životopisy 125;
167 .Krížiková výšivka. 2..Bratislava:Príroda.1998.8007010491; 80-07-01049-1..Ručné práce 10;
168 .Krížiková výšivka. 3..Bratislava:Príroda.2000.8007011536;80-07-01153-6..Ručné práce 11;
169 .Krížová cesta milosrdenstva podľa blahoslavenej Faustíny.s. l. :s. n..1990?...Modlitby 048;
170 .Kto je kto v Biblii.Bratislava:Reader and apos;s Digest Výber.2013.9788080971649 (viaz.); 978-80-8097-164-9..Iné 28;
171 .Kurz pre rodičov tínedžerov.Pezinok:Familiaris.2014.9788089428113; 978-80-89428-11-3..Pedagogika Výchova 025;
172 .Láska smrtí nekončí.Český Těšín:Cor Jesu.1992...Životopisy 104;
173 .Lectio divina na každý den v roce. 13, Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden, roční cyklus.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-863-1..Lectio divina 13;
174 .Lectio divina na každý den v roce. 15, Všední dny liturgického mezidobí (26.- 34. týden, roční cyklu.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-878-X..Lectio divina 15;
175 .Lexikón svetových náboženstiev.Bratislava:Aktuell.2006.8089153283 (viaz.); 80-89153-28-3..Biblické slovníky 14;
176 .Licheńska Bazylika /.Licheń ::Zakład Gospodarczy \"Dom Pielgrzyma\",.2007..9788392519348;978-83-925193-4-8..Panna Mária 057;
177 .Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990.80-215-0116-2..Pedagogika Výchova 021;
178 .Listy: Jakubův, Petrovy, Janovy, Judův. Luxpress ::Praha :.1995.80-7130-037-3..Lectio Divina 66;
179 .Ľudská sexualita-pravda a poslanie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-163-3..Pedagogika Výchova témy 005;
180 .Lukáš. International Bible Society ::Praha :.1995.80-7130-047-0..Lectio Divina 60;
181 .Magnifikat anima mea Dominum.s. l.:s. n..1980?...Panna Mária 054;
182 .Majster Pavol z Levoče :.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1964...RegD/SlovenskoL - 01;
183 .Malá encyklopédia spisovateľov sveta.Bratislava ::Obzor,.1978...Literatúra teória 04;
184 .Malá encyklopédia spisovateľov sveta.Bratislava ::Obzor,.1978...Encyklopédie 07;
185 .Malá encyklopédia zdravia /.Bratislava ::Obzor,.1971...Zdravie 05;
186 .Malý bohovědný slovník /.Praha ::Česká katolická charita,.1963...Biblické slovníky 08;
187 .Maria putuje zeměmi všech světadílů na konci druhého tisíciletí.Koclířov u Svitav ::Českomoravská Fatima,.1999...Panna Mária 055;
188 .Markovo evangelium.Praha ::International Bible Society,.2003.80-7130-113-2 ..Lectio Divina 59;
189 .Matka Jozafata. Celým srdcom.Prešov:Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie.2002...Modlitby 037;
190 .Matka Terézia. Môj život.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-379-2..ŽS/MATKA TEREZA - 09;
191 .Matouš. International Bible Society ::Praha :.1997.80-7130-065-9..Lectio Divina 58;
192 .Mediálna výchova pre učiteľov stredných škôl.Trnava:Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie.2011.9788081052484 (brož.); 978-80-8105-248-4..Pedagogika Výchova 015;
193 .Medugorje.Medugorje:.2000?...Panna Mária 090;
194 .Medzi Temžou a Tiberom.Trnava:Dobrá kniha.1987.0-919865-11-9..Životopisy svätých 20;
195 .Medžugorie 1981 - 2013.:.2013?...Panna Mária 014;
196 .Memoriál mučeníka Jozefa Tisu MMXIV.Prešov:Nové slobodné Slovensko.2014.9788097071516 (brož.); 978-80-970715-1-6..Politika 04;
197 .Menej ponôs, viac modlitieb a boja za pravdu.Námestovo:Tlačiareň Kubík.1999...Cirkevné dejiny Slovenska 65;
198 .Mesto Žilina a okolie/The City of Žilina and its surroundings.Žilina:Knižné centrum.2005.80-8064-224-9..RegD/SlovenskoŽ- 05;
199 .Metoda měření bazálních teplot.Praha:Apoštolská administratura v Praze.1969...Pedagogika Výchova témy 049;
200 .Metodické listy pre katechétov: 2. roč. ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990...Katechetika Príručky 28;
201 .Milostivý rok 1925.Bratislava:[s.n.].1928...Pápeži 17;
202 .Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952...Liturgika 16;
203 .Modlitby s blahoslavenou Sárou.Košice:Vienala.2014.9788081261008 (brož.); 978-80-8126-100-8..Modlitby 010;
204 .Modlitby Školských sester sv. Františka.:V Kostelním Vydří :.2005.80-7192-963-8..Naša kongregácia 024;
205 .Mons. ThDr. Jozef Kapala. Matica slovenská:[Martin.2001.80-7090-615-4..Životopisy 170;
206 .Monsiňor Viktor Trstenský , pápežský prelát.Banská Bystrica:Tele Dat.2005...Cirkevné dejiny Slovenska 79;
207 .MultikulturART _ spoznaj kultúru menšín. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-777-0..Pedagogika Výchova témy 053;
208 .Myšlienky bl. Jána Pavla II..Žilina:Krajská knižnica.2014.9788085148794 (viaz.); 978-80-85148-79-4..Ján Pavol II. 64;
209 .Myšlienky Márie Wardovej.:.1990??...RIH-Anglické panny, CJ 02;
210 .Na križovatke života.s. l. :s. n..1980?...Katechetika Učebnice 33;
211 .Na križovatke života.s. l. :s. n..1980?...Katechetika Učebnice 34;
212 .Najšťastnejší ľudia na zemi. .Bratislava :Christian Project Support.2010.978-80-970361-0-2..Životopisy 132;
213 .Národný kalendár ....Martin:Matica slovenská.1994-.978-80-8128-014-6; 80-8128-014-6..Dejiny Slovenska 13;
214 .Národný kalendár ....Martin:Matica slovenská.1994-.978-80-8128-014-6; 80-8128-014-6..Dejiny Slovenska 15;
215 .Národný kalendár ....Martin:Matica slovenská.1994-.978-80-8128-014-6; 80-8128-014-6..Dejiny Slovenska 16;
216 .Nasledujeme svätého Norberta.:Slovenská provincia Kongregácie sestier Premonštrátok.1993...ŽS/NORBERT - 02;
217 .Náš život s Kristom 4.Bratislava; Trnava:Príroda; Spolok sv. Vojtecha [vyd.].1993.8007006214; 80-07-00621-4..Katechetika Učebnice 21;
218 .Náš život z víry.Řím:Velehrad - Křesťanská akademie.1986...Katechetika Katechizmus 25;
219 .Naša nádej.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti .1974...Vierouka 79;
220 .Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa. Kláštor otcov redemptoristov:Michalovce.1993.80-88724-02-3..Modlitby 020;
221 .Nebo nad močiarmi.s. l.:s. n..1990?...ŽS/MÁRIA GORETTI - 01;
222 .Nedeľný schott.:.1975 ?...Homiletika 22;
223 .Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník /.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1979...Slovníky 022;
224 .Nevyriešené záhady ľudstva.Bratislava:Reader\'s Digest Výber.2005.8088983533 (viaz.); 80-88983-53-3..Encyklopédie 06;
225 .Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1995...Nový zákon 25;
226 .Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1995...Nový zákon 45;
227 .Nové povolania pre novú Európu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-470-5..Zasvätený život 022;
228 .Nové pravidlá cestnej premávky platné od 1. októbra 2008. .Bratislava :Nová Práca.2008.978-80-89350-03-2..Príručky 034;
229 .Novéna k blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků, Bedřicha Bachsteina a druhů, františkánů :.Praha ::Paulínky,.2012.978-80-7450-060-2..Františkánska spiritualita 094;
230 .Novéna k pátrovi Viktríciovi Weissovi.:Bratislava.1999...Modlitby 005;
231 .Novéna k sv. Terézii z Lisieux.Stará Halič:Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2007...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 14;
232 .Novéna ke sv. Terezii z Lisieux.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-296-X..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 23;
233 .Nový zákon Pána nášho Ježiša Krista. Časť 1..Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1913...Nový zákon 47;
234 .Nový Zákon Pána nášho Ježiša Krista. Časť 2..Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha).1914...Nový zákon 48;
235 .Nový zákon. Nádej pre každého.Herrljunga:International Bible Society.1993.80-7131-013-1;80-7131-013-1..Nový zákon 10;
236 .O Eucharistii s Vojtěchem Kodetem.. Karmelitánske nakladateľstvo:Bratislava.2005.80-89231-02-0..Vierouka 74;
237 .O počiatkoch slovenských dejín :.Bratislava ::Slovenská akad. vied,.1965...Dejiny Slovenska 02;
238 .O posvátných znameních.Rím:Kresťanská akadémie.1968...Liturgika 12;
239 .O výchove v rodine:. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2001.80-968318-7-9..Pedagogika Výchova 022;
240 .Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám.Bratislava:.1991...Cirkevné dejiny Slovenska 36;
241 .Ochrana, sprístupňovanie a využívanie archívnych dokumentov /.Bratislava ::Archívna správa MV SSR,.1988...Dejiny 07;
242 .Originální ruční dekorace.:V Praze :.2007.978-80-249-0889-2..Ručné práce 13;
243 .Otázky o láske a živote.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-242-2..Pedagogika Výchova témy 014;
244 .Otvárame sa Duchu Svätému - Posvätiteľovi.Ružomberok:Rím.- kat. farský úrad.1992...Katechetika Učebnice 18;
245 .P. Antonín Šuránek :.Vrchoslavice:Alois Kotek.2004...Životopisy 67;
246 .Pastorácia kultúry. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-37-4..M - Dokumenty 04;
247 .Pastorácia povolaní : Povolaní a povolávajúci : zborník 1..Bratislava:LUC.2006.80-7114-562-9..Zasvätený život 038;
248 .Pastorácia povolaní : Rozpoznať povolania : zborník 3..Bratislava:LUC.2006.80-7114-564-5..Zasvätený život 040;
249 .Pastorácia povolaní : Sprevádzať povolania : zborník 2..Bratislava:LUC.2006.80-7114-563-7..Zasvätený život 039;
250 .Pastoračná činnosť biskupa Jána Vojtašáka.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad.1999.80-968171-9-1..Cirkevné dejiny Slovenska 66;
251 .Pavlovy listy: do Říma.Praha:Praha :.1995.80-7130-044-6..Lectio Divina 63;
252 .Pät ciest k dokonalej láske :.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-088-2..Mystika a asketika 39;
253 .Päťdesiate piate výročie počiatkov slovenského povojnového exilu. Mestský úrad :Martin.2000.80-7090-582-4..Dejiny Slovenska 23;
254 .Písmo sväté Nového zákona.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952...Nový zákon 43;
255 .Po stopách kláštora pod Inovcom.Trnava :Dobrá kniha .1999...Cirkevné dejiny Slovenska 73;
256 .Po velikomu šelkovomu puti =.Alma-Ata ::KRAMDS,.1991.5-86636-127-2..RegD/Kazachstan - 02;
257 .Pobožnosť k Milosrdenstvu Božiemu.[Stará Ľubovňa]:Sali - Foto.1998.8096792113; 80-967921-1-3..Modlitby 023;
258 .Polsko-český slovník /.Praha ::Slovanské nakladatelství,.1951...Slovníky 015;
259 .Posledná vila.Canada :Dobrá kniha.1990...Cirkevné dejiny Slovenska 39;
260 .Posolstvá Panny Márie v Medžugorí.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-252-0..Panna Mária 020;
261 .Posolstvá Panny Márie v Medžugorí.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2004...Panna Mária 077;
262 .Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2..Vierouka 72;
263 .Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985...Vierouka 70;
264 .Pozvaní na hostinu. Rímskokatolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-001-2..Katechetika Učebnice 32;
265 .Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom /.Bratislava ::Vydav. Slov. ak. vied,.1967...Slovníky 028;
266 .Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom /.Bratislava ::Vydav. slov. ak. vied,.1971...Slovníky 029;
267 .Prejavy sv.Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.Bratislava:Pápežské misijné diela .1996...Ján Pavol II. 40;
268 .Přijď, Pane Ježíši!.:Olomouc.1991...Katechetika Učebnice 20;
269 .Přísloví ;.Praha ::Mezinárodní biblická společnost,.2003.80-86755-02-9..Lectio divina 52;
270 .Prof. Matúš Černák 1903-1955. Kabinet výskumu dejín slovenského exilu Matice slovenskej Mestský úrad Žilina:Žilina.1999.80-7090-517-4..Životopisy 166;
271 .Prorok Elizeus.B.m.:b.v..1900??...Starý zákon 67;
272 .Průvodce životem - Izajáš.Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2..Lectio divina 53;
273 .Průvodce životem - Izajáš.Praha ::Luxpress.1999.80-7130-080-2..Lectio divina 47;
274 .Průvodce životem - Pavlovy listy: Do Galace, Efezu, Filip, Kolos a Tesaloniky.Praha:Luxpress.1995.8071300489; 80-7130-048-9..Lectio Divina 64;
275 .Průvodce životem : Pavlovy listy: 1. Timotejovi, 2. Timotejovi, Titovi, Filemonovi, list Židům. Praha:International Bible Society.1995.80-7130-053-5..Lectio Divina 65;
276 .Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5..Cirkevné dejiny Slovenska 81;
277 .Prvoučiteľ národa slovenského.Rím:.1988...Cirkevné dejiny Slovenska 14;
278 .Psychológia a pastorácia .Bratislava:HKR.1991...Pastorálka 14;
279 .Psychologie a pedagogika :.Praha ::SPN,.1962...Pedagogika 046;
280 .Pútnik svätovojtešský 2017.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.9788081612251 (brož.); 978-80-8161-225-1..Pútnik svätovojtešský 2017;
281 .Radosť evanjelia na Slovensku.Bratislava:Hlbiny.2015.9788089743100 (brož.); 978-80-89743-10-0..Pastorálka 08;
282 .Rastliny lesov 2..Bratislava ::Obzor,.1966...Botanika 20;
283 .Redemptoris missio. (Vybrané kapitoly - kap. V. a VIII.).Bratislava:Pápežské misijné diela .1991...M - Encykliky 25;
284 .Regula Františkánskeho Svetského Rádu.Pittsburgh, Pa.:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa.1979...Františkánska spiritualita 101;
285 .Řeholní sestra u nemocných.Praha:Kongregace Milosrdných sester sv. Karola Boromejského.1948...Filozofia Etika 08;
286 .Renesančná Florencia /.Bratislava ::Tatran,.1973...Umenie 24;
287 .Renesančná Florencia /.Bratislava ::Tatran,.1973...Umenie 24;
288 .Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov /.Bratislava ::Církevné nakl.,.1971...Katechetika.Katechizmus 02;
289 .Rodinná encyklopédia svetových dejín. .Bratislava :Reader's Digest Výber.2000.80-88983-06-1..Encyklopédie 01;
290 .Romano Guardini.Bratislava:LUC.1994.80-7114-124-0..Životopisy 05;
291 .Rosa mystica:.Brno:Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství ve spolupráci s farním úřadem Sloup.2003...Panna Mária 088;
292 .Rozprávajme sa o rodine!.Stará Ľubovňa:Kumran.2017.9788089487936 (brož.); 978-80-89487-93-6..Pastorálka 16;
293 .Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3..RIH-Mnísi, pustovníci 01;
294 .Ruske ikony..V Praze,:Manes,.1948....Výtvarné umenie 10;
295 .Russkij jazyk =.Bratislava:SPN.1965...Príručky 009;
296 .Russkij jazyk =.Bratislava:SPN.1968...Príručky 010;
297 .Ruština 1.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1975...Príručky 008;
298 .Ruženec k Sedembolestnej. Združenie Jas:Zvolen.1995.80-88795-11-7..Panna Mária 089;
299 .S.M. Eliška Anna Pretschnerová.Praha:0SF.1996?...Naša kongregácia 029;
300 .Santo Subito. .Stará Ľubovňa :SALI-FOTO.2011.978-80-970644-2-6..Ján Pavol II. 20;
301 .Sedmokráska z Orlických hôr :.:.1995??.978-80-89676-56-9..Životopisy 138;
302 .Serafínsky plameň. Serafín:Bratislava.1994.80-85310-21-X..Františkánska spiritualita 039;
303 .Sestra Rozália Rendu:.s. l.:Éditions du Signe.2001.2-7468-1123-5..Životopisy 68;
304 .Si môj Pán.Bratislava:Lúč.1993.8071140937; 80-7114-093-7..Hudba. Spevníky 10;
305 .Sila svedectva.Bratislava:Ústav pamäti národa.2012.9788089335541 (brož.); 978-80-89335-54-1..Cirkevné dejiny Slovenska 18;
306 .Slova našeho svatého Otce Františka.:.1980?...Naša kongregácia 008;
307 .Slová otcov.Prešov:Serafínsky svet.1947...RIH-Mnísi, pustovníci 11;
308 .Slová otcov púšte.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-70-8..RIH-Mnísi, pustovníci 05;
309 .Slovensko-maďarský slovník =.Bratislava ::Slov. ped. nakl.,.1962...Slovníky 016;
310 .Slovensko-nemecký slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-00276-X..Slovníky 023;
311 .Slovenský náučný slovník.Praha:Litevna.1932...Slovníky 026;
312 .Slovenský náučný slovník.Praha:Litevna.1932...Slovníky 025;
313 .Slovenský spevník /.:.1980??...Hudba. Spevníky 18;
314 .Služebnice boží sestra Benigna Consolata Ferrerová ze řádu Navštívení Panny Marie v Comě v Italii /.V Praze ::Školské sestry O.S.F.,.1924...Životopisy 91;
315 .So Svätým Františkom z Assisi k Bohu :.:.1990?...Františkánska spiritualita 105;
316 .Spevník ľudových piesní.Bratislava ::Perfekt,.2013.978-80-8046-614-5..Hudba 3;
317 .Spevník. Radosť rozdávaním rastie.Humenné:COS.1999...Hudba. Spevníky 15;
318 .Spevom k srdcu. Spevníček.Hubová pri Ružomberku:Hudobno spevácky súbor Liptov.1971...Hudba. Spevníky 12;
319 .Spevy slovenského ľudu.B.m.:b.n..1984...Hudba. Spevníky 3;
320 .Spevy slovenského ľudu 3.:.1984...Hudba. Spevníky 5;
321 .Spievaná viera. 2..:.1984...Hudba. Spevníky 4;
322 .Spiritualita sv. Ignáca.:.1980??...ŽS/IGNÁC Z LOYOLY - 02;
323 .Spisy a myšlienky Františky Antónie Lamplovej, zakladateľky Školských sestier sv. Františka.Žilina:Školské sestry sv. Františka.2013...Naša kongregácia 014;
324 .Spisy svatého Františka :.Praha ::Rozmach (Ladislav Kuncíř),.1926...Františkánska spiritualita 096;
325 .Spolupatróni Európy ich odkaz na Slovensku.:.1990...Cirkevné dejiny Slovenska 35;
326 .Spomienky na monsiňora.Trstená:Vydavateľstvo PhDr. Anna Lajmonová.2008.9788096991105 (viaz.); 978-80-969911-0-5..Životopisy 39;
327 .Správní a policejní zákony uherské platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.Kroměříž:J. Gusek.1932...Kánonické právo 06;
328 .Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova.Prešov ::Universum,.1999.80-967753-4-0..RegD/SlovenskoP - 01;
329 .Starý zákon.Praha:Kalich.1982...Starý zákon 7;
330 .Starý zákon :.Praha ::Ústř. církev. nakl.,.1968...Starý zákon 8;
331 .Stratené civilizácie.Bratislava:Reader´s Digest Výber.2003.80-88983-39-8..Dejiny 02;
332 .Stručný katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971...Katechetika Katechizmus 20;
333 .Studia Theologica Scepusiensia. 1. Znaky časov. Zborník referátov z interdisciplinárneho seminára.. TI:Spišské Podhradie.1998.80-7142-059-X..Teológia 8;
334 .Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 /.:.2010??.978-80-8128-131-0..Literatúra teória 16;
335 .Súkromie živočíchov.Bratislava:Reader\'s Digest Výber.1998.8096787845 (viaz.); 80-967878-4-5..Zoológia 02;
336 .Sv. Ján z Boha. Načo sa spovedať? Hriech. Kino a film..Hlučín:Exercíciový dom.1941?...ŽS/JÁN Z BOHA - 03;
337 .Sv. omša so Svätým Otcom Jánom Pavlom II.:.:.2003...Liturgika 22;
338 .Sv. Písmo pre deti.:.1950 ?...Lectio divina 32;
339 .Svatý Benedikt :.Řím ::Křesťanská akademie,.1980...ŽS/BENEDIKT Z NURSIE - 02;
340 .Svätá biblia.:Praha.1964...Iné 16;
341 .Svätá biblia.:Praha.1964...Iné 20;
342 .Svätá omša. .Žarnovica :Benedetto.2009.978-80-970150-6-0..Katechetika Príručky 34;
343 .Svedectvo a vyznanie tajne vysväteného kňaza a jezuitu Petra Záhoránskeho .:Lúč.2010.978-80-7114-810-4..Životopisy 113;
344 .Světla na zemi i na nebi :.České Budějovice ::Poustevník v nakl. Studio Gabreta,.2013.978-80-86610-68-9..Umenie 13;
345 .Svetové misie.:.1941...Misiologia Ekumenizmus 1;
346 .Tajomstvá svätej omše.:.1966...Vierouka 48;
347 .Tajomstvá svätej omše.:.1968...Liturgika 18;
348 .Tajomstvo života.:Združenie Ježiš pre každého.2002.80-968159-3-8..Katechetika Príručky 10;
349 .Taká je historická skutočnosť okolo vzniku a činnosti združenia "Pacem in Terris".:.1989...Cirkevné dejiny Slovenska 46;
350 .Texty z františkánskej spirituality 1-15.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1991-1993...Františkánska spiritualita 118;
351 .Texty z františkánskej spirituality 16-30.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1993-1995...Františkánska spiritualita 118;
352 .Texty z františkánskej spirituality 196-212, 214-216, 218-221.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.2010-2012...Františkánska spiritualita 118;
353 .Texty z františkánskej spirituality 46-60.:Provincia Najsv. Spasiteľa Rehole menších bratov.1997-1998...Františkánska spiritualita 118;
354 .Toporec.:Polypress.1997.80-88704-09-X..RegD/SlovenskoT - 01;
355 .Triedni nepriatelia.[Bratislava]:Hlbiny.2013.9788097098650 (viaz.); 978-80-970986-5-0..Cirkevné dejiny Slovenska 88;
356 .Trnavské kostoly.Trnava:Ars Monument.1993.8090117414; 80-901174-1-4..RegD/SlovenskoT- 02;
357 .U nás :.Praha ::Albatros,.1978...RegD/ČeskoJ - 01;
358 .Učitel víry :.:Kostelní Vydří :.1991.80-85527-01-4..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 03;
359 .Usmievaj sa! Myšlienky blahoslavenej Zdenky. .Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-811-1..ŽS/ZDENKA - 01;
360 .Úvod do Nového zákona.:.1970 ?...Nový zákon 8;
361 .Úvod do písma svätého strarého zákona.:.1976...Lectio divina 26;
362 .Úžasný svet. .Bratislava :Reader´s Digest Výber.2002.80-88983-28-2..Encyklopédie 04;
363 .V škole svätého Františka.:.1980?...Františkánska spiritualita 015;
364 .Vademecum SVD:.Nitra?:SVD?.2013?...Modlitby 017;
365 .Ve šlépějích neposkvrněné :.V Praze ::Vyšehrad,.1947...Panna Mária 091;
366 .Veľkosť jednoduchého života.Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.2014.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2..RIH-Spasiteľky, SDR 02;
367 .Věroučná konstituce o církvi. Světlo národu.:.1970?...M - Dokumenty II.VK 11;
368 .Viera do vrecka (rok 2011), 0-12.Bratislava:Don Bosco.2011...DZ/VIERA - 01;
369 .Viera do vrecka (rok 2012), 13-24.Bratislava:Don Bosco.2012...DZ/VIERA - 02;
370 .Viera do vrecka (rok 2013), 25-36.Bratislava:Don Bosco.2013...DZ/VIERA - 03;
371 .Viera do vrecka (rok 2014), 37-48.Bratislava:Don Bosco.2014...DZ/VIERA - 04;
372 .Viera do vrecka (rok 2015), 49-60.Bratislava:Don Bosco.2015...DZ/VIERA - 05;
373 .Viera do vrecka (rok 2016), 61-72.Bratislava:Don Bosco.2016...DZ/VIERA - 06;
374 .Viera do vrecka (rok 2017), 73-?.Bratislava:Don Bosco.2017...DZ/VIERA - 07;
375 .Viera, veda, spoločnosť. 6. Zborník prednášok na tému "Duch".. Alfa konti:Bratislava.1996.80-88739-24-1..Filozofia 15;
376 .Vieroučné rozdiely v duchu jednoty.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-043-9..Misiologia Ekumenizmus 17;
377 .Vlastnými slovami .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-645-6..Benedikt XVI. 08;
378 .Vojnový zločinec alebo svätec.:REPRINT.1998.80-967851-4-1..Cirkevné dejiny Slovenska 56;
379 .Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8..Katechetika Príručky 53;
380 .všetko.Bratislava:LUC.1999.80-7114-279-4..Cirkevné dejiny Slovenska 15;
381 .Výchova k láske a čistote:.Košice:Hnutie kresťanských rodín.1994...Pedagogika Výchova témy 033;
382 .Vytrvať v Kristovej pravde.[Bratislava]:Kanet.2015.9788097198510 (brož.); 978-80-971985-1-0..Morálka 19;
383 .YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5..Katechetika Katechizmus 21;
384 .YOUCAT.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3..Katechetika Katechizmus 22;
385 .Záblesky života.Bratislava:Din Bosco.2002...RIH-Saleziáni SDB 02;
386 .Začiatky štrikovania.Bratislava:IKAR.2007.978-80-551-1453-8..Ručné práce 15;
387 .Záhrada v kvetináčoch po celý rok.Bratislava:Reader´s Digest Výber.2004.80-88983-40-1..Botanika 08;
388 .Základy politológie.:.1995?...Politika 09;
389 .Zápisky spoza mreží.Bratislava:Don Bosko .1996...Cirkevné dejiny Slovenska 74;
390 .Zasvätení vo svete. Sekulárne inštitúty na Slovensku.Bratislava:Sekulárne inštitúty na Slovensku.2009...RIH-Všeobecne 14;
391 .Zasvätený život ako poslanie a výzva : K výročiu vyhlásenia dekrétu II. Vatikánskeho koncilu Perfect.Pezinok :Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.2007.978-80-969774-3-7..Zasvätený život 089;
392 .Zasvěcený život ve světle reformy II. Vatikánskeho koncilu.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997...Zasvätený život 003;
393 .Zborník prednášok z príležitosti 50. výročia barbarskej noci. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1997.80-88741-16-5..Cirkevné dejiny Slovenska 17;
394 .Zelená do života.Řím:Křesťanská akademie.1969...Pedagogika Výchova témy 026;
395 .Zjevení. International Bible Society ::Praha :.1997.80-7130-067-5..Lectio Divina 67;
396 .Zlatá kniha fatimská.Vrícko:.2007.978-80-969640-0-0..Panna Mária 086;
397 .Zlatá kniha fatimská. .Vrícko :Rodina Nepoškvrnenej.2010.978-80-969640-4-8..Modlitby 038;
398 .Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 1.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-313-6..Cirkevné dejiny Slovenska 11;
399 .Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-314-4..Cirkevné dejiny Slovenska 12;
400 .Zostali verní.Prešov:Petra .2011.978-80-8099-035-0..Cirkevné dejiny Slovenska 10;
401 .Žalmy.Praha ::International Bible Society,.2004.80-86755-03-7 ..Lectio divina 51;
402 .Život a pochvala svatého Cyrila, učitele slovanského národa /.[Ve Staré Říši na Moravě ::Floriánová,.1927]....ŽS/CYRIL A METOD - 09;
403 .Život Krista v kraji a národe izraelskom.:Česko-slovenská grafická únia .1938...Biografia 33;
404 .Život Pána našeho Ježíše Krista.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1946...Biografia 35;
405 .Život patriarchu Jozefa.[S.l.:s.n..1972...Starý zákon 31;
406 .Život před narozením.Praha:Scriptum.1991...Pedagogika Výchova témy 048;
407 .Život sv. Kataríny Labouré.Ladce:Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky.1947...ŽS/KATARÍNA LABOURÉ - 03;
408 .Život sv. Kataríny Labouré.Ladce:Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky.1947...ŽS/KATARÍNA LABOURÉ - 01;
409 .Život v Kristu :.Řím ::Křesťanská akademie,.1965...Katechetika Katechizmus 17;
410 .Život v starom Ríme.Bratislava:Obzor.1971...Cirkevné dejiny 09;
411 .Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda.Praha:Leopold Mazáč.1933...Dejiny Slovenska 05;
412 A. C. N..Nad vznikom a vývojom života.:.1980?...Pedagogika Výchova témy 001;
413 A. F. N..Hovoríme o rodine.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1986...Pedagogika Výchova témy 019;
414 A. H. Mateje.Viem, komu som uveril.Trnava:SSV.1990...Vierouka 32;
415 A. K. R..Sv. Alfonz M. De Liguori.Canada:s. n..1980?...ŽS/ALFONZ - 02;
416 Abbé Pierre.Testament... Bohu vďaka.Bratislava:Lúč.1999.80-7114-274-3..Životopisy 50;
417 Abeln, Reinhard.Odpuštění.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-133-5..DZ/ABEL1 - 01;
418 Abeln, Reinhard.Pomozme si navzájem.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-186-6..DZ/ABEL1 - 02;
419 Abrahams, Peter.Čierny zlatokop.Bratislava:Práca.1950...L - SvPr/ABRA1-01;
420 Adamec, Adolf.Poznej svého Tatínka!.Praha ::Eirene,.1992.80-901318-0-8..Životopisy 120;
421 Adamec, Adolf.Poznej svého Učitele!.Praha ::Eirene,.1992.80-901318-1-6..Modlitby 001;
422 Adámek Jarolím.Výklad prvních tří kapitol Geneze.Praha:Česká katolická Charita v Ústredním církevním nakladatelství.1970...Starý zákon 57;
423 Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Martin ::Osveta.1990.80-217-0193-5..ŽS/MATKA TEREZA - 01;
424 Aimard, Gustave,1818-1883.Stopovač :.Jablonec n. N. ::Karel Vačlena,.1924...L - SvPr/AIMA1-01;
425 Ajtmatov, Čingiz,.Džamila ; Tvárou v tvár.Bratislava:Smena.1964...L - SvPr/AJTM1-01;
426 Akimjak, Amantius.Liturgia sviatostí a svätenín.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-072-7..Liturgika 10;
427 Akimjak, Amantius.Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie.:Polypress.1997.80-88704-08-1..Pastorálka 03;
428 Akimjak, Amantius.Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky.. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1997.80-7142-054-9..Hudba. Liturgia 3;
429 Aland, Kurt; Aland, Barbara.Novum Testamentum Graece et Latine.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1991.3-438-05401-9..Nový zákon 22;
430 Albanese, G..Nový kvas.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970...Meditácie 025;
431 Albanese, Giovanni.Z pokladnice Múdrosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975...Meditácie 052;
432 Albert Veľký.O primknutí sa k Bohu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-042-7..ŽS/ALBERT VEĽKÝ - 01;
433 Alberti, P..Papežové. I.-V.. Přerov:.1931-1941...Pápeži 01;
434 Alberti, P..Papežové. III. 4. časť (1198 - 1294).Přerov:Nový Národ.1938...Pápeži 03;
435 Alberti, P..Papežové. IV. 5. časť (1294 - 1484).Přerov:Nový Národ.1941...Pápeži 04;
436 Albom, Mitch.Strážca času.Bratislava:Tatran.2012.80-222-0628-8..L - SvPr/ALBO1-01;
437 Aldridge, James,1918-2015.Můj bratr Tom /.Praha ::Svoboda,.1980...L - SvPr/ALDR1-01;
438 Alemán, Mateo,1547-1614.Dobrodružstvá Guzmána z Alfarache /.Bratislava ::Tatran,.1975...L - SvPr/ALEM1-01;
439 Alexander, Pat; Alexander, David.Ilustrovaná príručka k biblii.:.2001.80-85486-36-9..Biblické slovníky 13;
440 Alfonso Maria de Ligorio.Ohnivé šípy a vrúcne vzdychy.Stropkov:[s.n.].1936...ŽS/ALFONZ - 07;
441 Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.].1935...ŽS/ALFONZ - 06;
442 Alfonz Mária z Liguori,1696-1787.Slávna si, Mária.Bratislava:Redemptoristi.2014.9788089342655 (brož.); 978-80-89342-65-5..Panna Mária 004;
443 Aloisianum Bratislava.Nová evanjelizácia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-162-0..Misiologia Ekumenizmus 10;
444 Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-1986.Dejiny umenia. 1. Praveké umenie.Bratislava ::Tatran,.1981...Umenie 19;
445 Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-1986.Dejiny umenia. 2. Stredoveké umenie..Bratislava ::Tatran,.1981...Umenie 20;
446 Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-1986.Dejiny umenia. 3. Umenie renesancie.Bratislava ::Tatran,.1981...Umenie 21;
447 Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-1986.Dejiny umenia. 4. Umenie 18. a 19. storočia.Bratislava ::Tatran,.1981...Umenie 22;
448 Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8..Zasvätený život 025;
449 Álvarez, Valentin A. Riesco.A Boh sa stal bratom ľudí .:Lúč.2009.978-80-7114-787-9..ŽS/JÁN Z BOHA - 01;
450 Alžbeta od Najsvätejšej Trojice, bl..Nebo vo viere..(Košice):Sestry Bosé karmelitánky.2007?...ŽS/ALŽBETA2 - 01;
451 Amenda, Alfred,1893-1973.Appassionata :.[S.l.] ::Tatran,.1968...Životopisy 151;
452 Amorth, Gabriele,1925-.S růžencem v ruce /.:.1995?.978-80-7450-253-8..Panna Mária 102;
453 Anderdon, William Henry.Pravdivý Robinson /.Praha ::Českoslovanská akciová tiskárna,.1927...L - SvPr/ANDE1-01;
454 Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.Panna Mária Guadalupská .:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.978-80-89342-18-1..Panna Mária 001;
455 Anderson, Neil T..Vysvobození z pout.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-52-X..Parapsychológia Sekty 11;
456 Andreé - Delastre, Louise.Zélia Martinová:.s. l.:s. n..1951?...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 03;
457 Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.1999.80-968175-3-1..Modlitby 016;
458 Andrej, Ján.Pane, tvoje slovo... Rok "A".:.2001...Homiletika 1;
459 Andrej, Ján.Pane, tvoje slovo... Rok "B".:.2002...Homiletika 2;
460 Andrej, Ján.Pane, tvoje slovo... Rok "C".:.2003...Homiletika 3;
461 Andrew, Edney.Staráme sa o mačku.:Ikar.1996.80-7118-332-6..Zoológia 06;
462 Andričíková, Markéta,1974-.V znamení premeny :.Levoča ::Modrý Peter,.2013.978-80-89545-25-4..Literatúra teória 15;
463 Angela, z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-064-1..Františkánska spiritualita 090;
464 Anne de Vries.Biblia pre deti.:Printed in Poland.1985...Iné 9;
465 Anonymus(lékař).Stalo se ve Vatikánu : zajímavosti ze života papežů 20.století.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2000.80-7192-508-X..Pápeži 12;
466 Anselm Gunthor.Morálna teológia I/b.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988...Morálka 9;
467 Anselm Gunthor.Morálna teológia I/b.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988...Morálka 8;
468 Anselm, Grün.Sny na duchovnej ceste.:Serafín.2002.80-88944-50-3..DZ/GRUN1 - 13;
469 Antolovič, Josip.Margita Mária Alacoque:.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-156-6..ŽS/MARGITA M. ALACOQUE - 01;
470 Anton Habovštiak.Dni sviatočné i všedné. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-066-1..Liturgika 01;
471 Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968...Psychológia 08;
472 Antonov, Sergej Petrovič,1915-1995.Smrť nemá svedka /.Bratislava ::Obzor,.1968...L - SvPr/ANTO1-01;
473 Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987...Filozofia 01;
474 ARCHER, Jeffrey / GRAHAMOVÁ, Janice / LLEWELLYN, Sam / HIGGINS-CLARKOVÁ, Mary.Jedenácté přikázání.Praha ::Reader's Digest Výběr,.2000.80-86196-20-8..L - SvPr/NSC-05;
475 Armenti, Francesco, 1964- - autor.Otevřené dopisy.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-512-8..Meditácie 055;
476 Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3..Starý zákon 35;
477 Arnold, Elliott,1912-1980.Pokrvný brat /.Bratislava ::Smena,.1974...L - SvPr/ARNO1-01;
478 Arnová, Gaby.Vydajú vás.:MPK.1986...Životopisy 86;
479 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2..Misiologia Ekumenizmus 12;
480 Assollant, Alfred,1827-1886.Dobrodružstvá kapitána Korkorána /.Bratislava ::Mladé letá,.1957...L - SvPr/ASSO1-01;
481 Astafiev, Viktor.Stromy rastú pre všetkých.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1976...L - SvPr/ASTA1-01;
482 Atanáz.Redemptoristi v Stropkove v rokoch 1921-1999. Misionár:Michalovce.1999.80-88724-16-3..Cirkevné dejiny Slovenska 87;
483 Aubry, Cécile.Bela a Sebastián.Bratislava:Pravda.1972...L - SvPr/AUBR1-01;
484 Aubry, Cécile.Sebastián a Mary-Morgan.Bratislava:Pravda.1974...L - SvPr/AUBR1-03;
485 Aubry, Cécile.Sebastián medzi ľuďmi.Bratislava:Pravda.1973...L - SvPr/AUBR1-02;
486 Aubry, Joseph.Poď za mnou.Rím:SÚSCM.1979...Zasvätený život 056;
487 Aubry, Joseph.Poď za mnou.Rím:SÚCM.1989...Zasvätený život 058;
488 Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947...Vierouka 82;
489 Augustín, (354-430) sv..Rozhovory duše s Bohem:.Praha:Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla.1935...ŽS/AUGUSTÍN - 10;
490 Augustin,354-430.Čtvero pojednání o křesťanském boji /.Olomouc ::Krystal,.1948...ŽS/AUGUSTÍN - 02;
491 Augustín,354-430.O zasvätenom panenstve.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2015.9788081350610 (brož.); 978-80-8135-061-0..Zasvätený život 094;
492 Augustín,354-430.Sv. Augustína Aurélia Duchovná rukoväť a rozhovory duše s Bohom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946...ŽS/AUGUSTÍN - 13;
493 Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948...ŽS/AUGUSTÍN - 09;
494 Augustinus, Aurelius.Svätého Aurélia Augustína Vyznania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942...ŽS/AUGUSTÍN - 06;
495 Augustyn, Józef.Deprese. City. Strach.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-054-1..DZ/AUGU1 - 03;
496 Augustyn, Jozef.Kodo je muj bližní? Otázky a odpovedi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-313-3..DZ/AUGU1 - 05;
497 Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6..DZ/AUGU1 - 01;
498 Augustyn, Józef.Umět přijmout vlastní život.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1999.80-7192-349-4..DZ/AUGU1 - 04;
499 Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2..ŽS/AUGUSTÍN - 12;
500 Avanzni, John.30, 60 a stonásobok .:Slovo života international.2010.978-80-89165-23-0..Morálka 24;
501 Avermaete, Roger,1893-1988.Rubens a jeho doba /.Bratislava ::Smena,.1968...Životopisy 152;
502 Babjak, Ján, SJ.Rehole a kongregácie na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-183-3..RIH-Všeobecne 02;
503 Babjak, Ján, SJ.Rehole a kongregácie na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-183-3..RIH-Všeobecne 03;
504 Babjak, Ján, SJ.Zostali verní.Prešov:PETRA.2009.978-80-8099-034-3; 9788080990343 (viaz.)..Cirkevné dejiny Slovenska 09;
505 Backman, Fredrik,1981-.Babička pozdravuje a ospravedlňuje sa.Bratislava:Ikar.2016.9788055150888; 978-80-551-5088-8..L - DaMl - 008;
506 Bačíková, Lucia.Poď a nasleduj ma.Prešov:VMV.2005.80-7165-530-9..Cirkevné dejiny Slovenska 52;
507 Baggio, Antonio.Eros, sila lásky.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-10-1..Pedagogika Výchova témy 050;
508 Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodská tradícia u Slovákov.:SAP - Slovak Academic Press.1993.80-85665-08-5..Cirkevné dejiny Slovenska 37;
509 Bagin Anton, ThDr..Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5..ŽS/CYRIL A METOD - 04;
510 Bagin Anton, ThDr..Život Gorazda.Martin:Matica slovenská.1992.80-7090-197-7..ŽS/GORAZD - 01;
511 Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá.Bratislava:Pápežské misijné diela.1996...M - Encykliky 23;
512 Balaguer, Josemaría Escrivá de.Cesta.Brno:Cesta.1991.80-85319-09-8..DZ/BALA1 - 01;
513 Balázs, Ján Krstiteľ .Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.:Serafín.1999.80-88944-23-6..Františkánska spiritualita 044;
514 Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6..Katechetika Učebnice 29;
515 Baláž, Rudolf.Zostaň s nami, Pane : Posynodálna exhortácia.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-26-5..Pastorálka 06;
516 Baláž, Rudolf.Zostaň s nami, Pane : Posynodálna exhortácia.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-26-5..M - Dokumenty KBS 02;
517 Balažia, Ján.Otec a dcéra.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743642; 978-80-8074-364-2..DZ/VIERA - 06/71;
518 Baldacci, David; Higgins, Jack; Delinsky, Barbara; Eidson, Tom.Najlepšie svetové čítanie. Výhra / Čierny barón / Miesto ženy / Pištoľník a rehoľníčka.Bratislava:Readers Digest Výber.1999.80-88983-01-0; 8088983010..L - SvPr/NSC-04;
519 Báliková prel, Jana.Jedlo ako jed, jedlo ako liek. Bratislava:Readers Digest Výber.1998.80-967878-1-0..Zdravie 02;
520 Báliková prel, Jana.Veľké tajomstvá minulosti. Bratislava:Readers Digest Výber.1999.80-967878-6-1..Dejiny 05;
521 Balling, Adalbert Ludwig,1933-.K Bohu vede mnoho cest :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1996...Zasvätený život 043;
522 Balthasar, Hans.Kordula anebo Vážný případ.Řím:Křesťanská akad..1987...Teológia 17;
523 Balzac, Honoré de.Otec Goriot.:Tatran.1970...L - SvPr/BALZ1-04;
524 Balzac, Honoré de,1799-1850.Lesk a bieda kurtizán /.Bratislava ::SVKL,.1964...L - SvPr/BALZ1-01;
525 Balzac, Honoré de,1799-1850.Stratené ilúzie /.Bratislava ::Tatran,.1974...L - SvPr/BALZ1-03;
526 Balzac, Honoré de,1799-1850.Vášeň v púšti /.Bratislava ::Tatran,.1974...L - SvPr/BALZ1-02;
527 Banský, V..Čo sa sluší a čo nie :.Bratislava ::Osveta,.1964...Filozofia Etika 05;
528 Baran, Karol.Bohatosť komôr srdca v jeho premenách.[Bratislava]:Minor-Kapucíni na Slovensku.2013.9788097127305 (brož.); 978-80-971273-0-5..Františkánska spiritualita 104;
529 Baranyai, Ladislav.Animácia skupín.Bratislava:Domka.2000...Katechetika Príručky 40;
530 Baranyai, Ladislav.Bohatstvo kresťanstva.Bratislava:Domka.2000...Katechetika Príručky 36;
531 Baranyai, Ladislav.Kultúra a umenie výchovy.Bratislava:Domka.2000...Katechetika Príručky 38;
532 Baranyai, Ladislav.Mladí a ich vyzrievanie.Bratislava:Saleziáni dona Bosca.2002...Katechetika Príručky 37;
533 Baranyai, Ladislav.Stretanie sa s človekom.Bratislava:Domka.2000...Katechetika Príručky 39;
534 Baráth, Bartolomej SVD.Enneagramm. Objaviť svoje vnútorné ja:.Vidiná:Misijný dom Božského Srdca.1995...Psychológia 24;
535 Barbarić, Slavko, 1946-2000 - autor.Dej mi své raněné srdce! :.:Olomouc :.1998.80-238-3153-4..DZ/BARB1 - 01;
536 Barbarič, Slavko.Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Bratislava:MCM.1997.80-88717-20-5..Panna Mária 022;
537 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9..DZ/BARB1 - 02;
538 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9..DZ/BARB1 - 03;
539 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom:. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-82-1..Panna Mária 083;
540 Barbarič, Slavko - Páter.Nasleduj ma srdcom!. USPO:Bratislava.1998.80-88717-28-0..Panna Mária 021;
541 Barbier, Jean.Mariánski konvertiti.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9..Panna Mária 064;
542 Bargellini, Piero.Svätý Bernardín Sienský.Kremnica:Serafínsky svet.1944...ŽS/BERNARDÍN ZO SIENY - 01;
543 Bargellini, Piero .Zářící život.Brno:.1991...Františkánska spiritualita 081;
544 Baroková, Terézia.Keď Boh volá.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-01-5..Františkánska spiritualita 074;
545 Baroková, Terézia.Najkrajší dar. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-70-8..Františkánska spiritualita 119;
546 Bárta, Jan,1921-1982.Syntéza učení víry :.Praha ::Sekretariát řeholních společností,.1969...Teológia 10;
547 Bárta, Oldřich,1913-1993.Almanach Velká Morava /.Brno ::Mor. muzeum,.1965...Dejiny Slovenska 04;
548 Bárta, Vladimír.Slovensko I..Slovenská Ľupča:AB Art press.2003.80-88817-47-1..Dejiny Slovenska 09;
549 Barthas, C..Pod sluncem Fatimy :.Praha ::Dům milosrdenství - Vincentinum,.1945...Panna Mária 010;
550 Bartók, Béla,1881-1945.Slovenské ľudové piesne..Bratislava ::Slov. ak. vied,.1970...Hudba 2;
551 Bartolini, Bartolino.Adorácia s Jánom Pavlom II..Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-046-1..Modlitby 018;
552 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 1. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1994.80-85405-18-0..Katechetika Učebnice 12;
553 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 2. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1993.80-85405-19-9..Katechetika Učebnice 11;
554 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 3,4,5. Banská Bystrica:BÚ.1993.80-85405-20-2..Katechetika Učebnice 10;
555 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 4. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1993.80-85405-21-0..Katechetika Učebnice 09;
556 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 5. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1993.80-85405-22-9..Katechetika Učebnice 08;
557 Bartoszewski, Gabriel(1933- )..Reguła i życie Braci i Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego :.Warszawa ::Ojcowie Kapucyni,.1992.8385037551;83-85037-55-1..Františkánska spiritualita 011;
558 Baumann, Emile.Znamenie na rukách.Košice:Verbum.1947...NábPr/BAUM2-01;
559 Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...NábPr/BAUM1-04;
560 Baumroth, Wolfgang.Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...NábPr/BAUM1-01;
561 Baumroth, Wolfgang.Víťazstvo kríža.Bratislava:Lúč.2015.9788071149996 (brož.); 978-80-7114-999-6..NábPr/BAUM1-03;
562 Baumroth, Wolfgang,1882-1955.Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.9788081612091 (brož.); 978-80-8161-209-1..NábPr/BAUM1-02;
563 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve svěle liturgie IV.Broumov:sestry dominikánky.1969...Meditácie 031;
564 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie I.Broumov:sestry dominikánky.1969...Meditácie 028;
565 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie II.Broumov:sestry dominikánky.1969...Meditácie 029;
566 Bazin, René.Obilie dozrieva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942...NábPr/BAZI1-01;
567 Beauchamp, Paul.Žalmy. Noc a deň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-468-9..Lectio Divina 22;
568 Beblavý, Miroslav,1977-.O Slovensku otvorene /.:.1995??.978-80-972081-0-3..Politika 07;
569 Beccalossi, Mária Lucia .Dievča spod Ánd: Laura Vicuňa.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-83-0..ŽS/LAURA VICUŇA - 01;
570 Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X..Iné 27;
571 Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999...Katechetika Katechizmus 18;
572 Beha, Benedicta.Príď kráľovstvo tvoje. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-66-X..Františkánska spiritualita 095;
573 Bechný, Ľubo,1963-.Žilina. .Žilina:Knižné centrum.2008.978-80-8064-323-2..RegD/SlovenskoŽ - 02;
574 Beitzel, Barry J..Biblica - biblický atlas. Praha:Fortuna Print.2007.978-80-7321-302-2..Biblické slovníky 12;
575 Beke, Eduard.Bol som učiteľom. G.A.G.:Banská Bystrica.1996.80-85657-04-X..Pedagogika 023;
576 Beke, Eduard.Bol som učiteľom.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-198-2..Pedagogika 022;
577 Beke, Eduard.Kňaz pokory.Martin:Eduard Beke.2000.80-968468-1-7..Životopisy 62;
578 Belák, Blažej.Katolícke Slovensko.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-374-1..Encyklopédie Slovenska 02;
579 Belák, Blažej.Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-194-3..Nový zákon 5;
580 Bellini, Pietro.Augustiniánský projekt života :.Brno ::Augustiniánské opatství,.2000?...RIH-Augustiniáni, OSA 01;
581 Bendová, Veronika.Sprechen Sie deutsch? : 1. : Příručka k televiznímu kursu němčiny.Praha:Státní pedagogické nakl..1973...Príručky 002;
582 Bendová, Veronika.Sprechen Sie deutsch? : 2..Praha ::Státní pedagogické nakl.,.1973...Príručky 003;
583 Bendová, Veronika.Sprechen Sie deutsch? : 3..Praha ::Státní pedagogické nakl.,.1974...Príručky 004;
584 Bendová, Veronika.Sprechen Sie deutsch? : 4..Praha ::Státní pedagogické nakl.,.1975...Príručky 005;
585 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7..Nový zákon 41;
586 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X..Benedikt XVI. 03;
587 Benedikt Baur.Zivot ve svetle liturgie III.:Praha.1969...Meditácie 030;
588 Benedikt XVI.Drahí priatelia.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2012.9788097064495 (brož.);978-80-970644-9-5..Benedikt XVI. 06;
589 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. - na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-656-2..M - Apoštolské listy 037;
590 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger; Schonborn, Christoph.Malý úvod do Katechizmu katolické Církve. Praha:Nové město.1993.80-901542-4-7..Katechetika Katechizmus 11;
591 Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8..Biografia 28;
592 Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8..Benedikt XVI. 04;
593 Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2..M - Exhortácie 13;
594 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1..Benedikt XVI. 10;
595 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9..M - Encykliky 36;
596 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9..M - Encykliky 34;
597 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5..M - Encykliky 35;
598 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4..Kristológia 5;
599 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6..M - Exhortácie 12;
600 Benedikt,sv..Regula. .Dobrá Niva :Mnísi z rehole sv. Benedikta.2010.978-80-970479-7-9..RIH-Benediktíni 01;
601 Benedikt,sv..Regula. .Dobrá Niva :Mnísi z rehole sv. Benedikta.2010.978-80-970479-7-9..ŽS/BENEDIKT Z NURSIE - 04;
602 Beneš, Albert.Božské ctnosti.Praha:Krystal OP.1997.80-85929-21-X..Vierouka 42;
603 Beneš, Josef.Naše víra : Sborník úvah o katolické víře.Praha:ÚCN.1974...Katechetika Katechizmus 08;
604 Beneš, Josef,1905-1979.Kaine, kde je tvůj bratr? :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1973, [na tit. listu chybně] 1971...Životopisy 81;
605 Beneš, Petr Regalát,1963-.Františkánství v kontaktech s jiným a cizím /.Praha ::Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta :; Filosofia,.2009.978-80-7308-283-3; 978-80-7007-300-1..Františkánska spiritualita 125;
606 Bengt, Pleijel.Obrovská moc Božej sily.:Tranoscius.1995.80-7140-065-3..Homiletika 19;
607 Benkovský, Ján, SJ.Tri sľuby.Trnava:Dobrá kniha.2015.978-80-7141-974-7..Zasvätený život 091;
608 Beňo, Ján.Veľpieseň.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4..Meditácie 036;
609 Beňo, Ján Augustín, SDB.Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...Zasvätený život 055;
610 Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979.80-7162-007-6..Meditácie 024;
611 Beňo, Ján Augustín, SDB.Filozofia.Nitra:Rodina.1991.80-900510-3-0..Filozofia 03;
612 Beňo, Ján Augustín, SDB.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...Meditácie 023;
613 Beňo, Ján Augustín, SDB.V službách rodín.Prievidza:Patria I.2001.80-85674-07-6..RIH-Všeobecne 12;
614 Beňová, Štefánia.Božie slovo na každý deň II..Kapušany:Bens.2011.978-80-88998-87-7..Lectio divina 85;
615 Beňová, Štefánia.Božie slovo na každý deň III..Kapušany:Bens.2012.9788088998938 (brož.);978-80-88998-93-8; 978-80-88998-93-7 - chybné..Lectio divina 70;
616 Beňová, Štefánia.Božie slovo na každý deň. .Kapušany :Bens.2010.978-80-88998-85-3..Lectio divina 86;
617 Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom.Kapušany:Bens.2007.978-80-88998-72-3..Lectio divina 69;
618 Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom III.. .Kapušany :Bens.2009.978-80-88998-81-5..Lectio divina 84;
619 Beňová, Štefánia.Každý deň s Božím slovom.Kapušany:Bens.2013.9788089679010 (brož.); 978-80-89679-01-0..Lectio divina 72;
620 Bensi, Camill - autor.Zůstávejte v pokoji.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-77-4..Františkánska spiritualita 048;
621 Berka, Karel,1923-2004.Aristoteles /.Praha ::Orbis,.1966...Životopisy 147;
622 Bernanos, Georges.Dialógy karmelitánok.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975...Životopisy 123;
623 Bernanos, Georges.Mŕtva farnosť.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...NábPr/BERN1-02;
624 Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5..NábPr/BERN1-01;
625 Bernard - Mária, brat.Modlitby v ťažkých situáciách. Bratislava:Serafín.1999.80-85310-33-3 (2 rovnaké)..Modlitby 008;
626 Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Boží eros.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4..ŽS/BERNARD Z CLAIRVAUX - 02;
627 Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0..ŽS/LEOPOLD MANDIĆ - 01;
628 Bernhard, Welte.Duch kresťanstva. Nitra:SBS.1995.80-85223-38-4..Filozofia 27;
629 Berthe, P..Svatý Alfonz z Liguori. Hlučín:Exerciční dúm.1931...ŽS/ALFONZ - 01;
630 Bertrand, Louis.Svätý Augustín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942...ŽS/AUGUSTÍN - 07;
631 Berz, August.Srdcom k Bohu 1. diel.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...Meditácie 018;
632 Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8..Vierouka 84;
633 Bezák, Róbert, CSsR.Róbert Bezák: Vyznanie.Vozokany:Navi Graf.2013.9788097149123 (viaz.);978-80-971491-2-3..Životopisy 137;
634 Bianco, Enzo.Muž, ktorý obraňoval Boha .:Don Bosco.2010.978-80-8074-116-7..ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 02;
635 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-05-5..Starý zákon 50;
636 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970...Nový zákon 17;
637 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 2 (1. časť ).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...Starý zákon 54;
638 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 2 (1. časť ).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...Starý zákon 53;
639 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...Starý zákon 56;
640 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...Starý zákon 55;
641 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968...Starý zákon 52;
642 Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968...Starý zákon 51;
643 Bicák, Peter,1966-.Tajomstvo Trojice.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743321 (brož.); 978-80-8074-332-1..DZ/VIERA - 05/60;
644 Bič, Miloš.Starý zákon - Apokryfy.Praha:Kalich.1985...Starý zákon 9;
645 Bič, Miloš.Stopami dávnych věků. Mezi Nilem a Tigridem.Praha:Vyšehrad.1979...Dejiny 04;
646 Bilý, Peter, 1978-.Desatoro /.Bratislava ::Slovart,.2014.978-80-556-1145-7 (váz.)..L - SlPr/POVIEDKY-01;
647 Bindáč, Arnošt.Bola iba slúžkou. Spoločnosť Božieho slova:[Nitra].1995.80-85223-27-9..Životopisy 70;
648 Bindáč, Ernest, SVD.Blahoslaviť ma budú.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1993.80-85223-21-X..Panna Mária 099;
649 Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5..Homiletika 5;
650 Bini, Giacomo.Chválospev na Kláru z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-74-0..Františkánska spiritualita 082;
651 Birnbaumová, Alžběta,(1898-1967).Císař Karel IV. :.Olomouc ::Vítězové,.1937...Životopisy 57;
652 Bishop, Jim.Den, kdy zemřel Kristus.Praha:Vyšehrad.1971...Biografia 31;
653 Biskupská synoda.Synoda o zasvěceném životě.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-87-1..Zasvätený život 031;
654 Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5..RIH-Oáza, Svetlo-Život 04;
655 Blachnický, František.Pohľady vo svetle milosti.:Svetlo-Život.1989...RIH-Oáza, Svetlo-Život 01;
656 Bloch, Grzegorz B..Ján Duns Scotus. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-82-1..Františkánska spiritualita 077;
657 Bobek, Karel,1909-1964.Abeceda zdravia /.Bratislava ::Osveta,.1969...Biológia človeka 02;
658 Bogliolo, Luigi.Teodícea. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974...Teológia 19;
659 Bohumil, Josef,1929-.Kapka krve :.Řím ;:Kochel,.1988...Životopisy 22;
660 Bókay, János.Puccini /.Bratislava ::Tatran,.1976...Životopisy 140;
661 Bonaventúra z Bagnoregia.Bonaventúra z Bagnoregia.Bratislava:Serafín.2009.978-80-8081-083-2..Františkánska spiritualita 079;
662 Bonaventúra z Bagnoregia.Bonaventúra z Bagnoregia: Breviloquium.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-059-1..Františkánska spiritualita 078;
663 Bonaventúra,.Spisy sv. Bonaventúru 1. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-56-2..Františkánska spiritualita 051;
664 Bonaventura,asi 1217-1274.Putování mysli do Boha =.Praha ::Krystal OP,.2003.80-85929-61-9 (brož.)..Františkánska spiritualita 050;
665 Bonifacio, Alberto.Otevřte swá srdce Marii Královně Míru :.[S.l.] ::[s.n.],.1984...Panna Mária 075;
666 Boom, Corrie ten (Corrie ten Boom).Cestujem po svete s dobrou správou (1945-1975).:.1985?...Životopisy 11;
667 Bor, Ján E..Po stopách svätého Františka z Assisi. Historická a cestopisná štúdia.Canada:Fuga, František.1975...Františkánska spiritualita 043;
668 Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9..RIH-Mnísi, pustovníci 02;
669 Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9..RIH-Mnísi, pustovníci 03;
670 Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3..Životopisy 109;
671 Borriello, Luigi.Pak přijď a následuj mě : úvahy k teologii zasvěceného života.Praha:Paulínky.1997.80-86025-11-X..Zasvätený život 018;
672 Bosco, Giovanni,.Miško Magone :.Bratislava ::Správa Saleziánských spoluprac.,.1944...Životopisy 82;
673 Bosco, Ján.Nestačí ich milovať-.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...Pedagogika Výchova témy 024;
674 Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8..ŽS/DON BOSCO -01;
675 Bosco, Teresio.Živý pomník Panny Márie Pomocnice.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...ŽS/MÁRIA DOMENICA MAZARELLO - 01;
676 Bosmans, Phil.Kľúč šťastia.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-50-1..DZ/BOSM1 - 01;
677 Bosmans, Phil.Z lásky pre teba.Bratislava:LUC.2005.80-7114-523-8..Katechetika Príbehy 09;
678 Bossis, Gabriela,1874-1950.On a ja.Bratislava:Druhá staromestská spol..2002.80-968859-0-1..DZ/BOSS1 - 01;
679 Botek, Anton C..Kniha žalmov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978...Starý zákon 64;
680 Botek, Anton C..Pre plnší život.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1979.0920150187;0-920150-18-7..Meditácie 032;
681 Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970...Starý zákon 60;
682 Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970...Starý zákon 59;
683 Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970...Kristológia 16;
684 Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970...Teológia 18;
685 Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-25-1..DZ/BOUL1 - 02;
686 Boulad, Henri, 1931- - autor.Všechno je milost :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-51-0..DZ/BOUL1 - 01;
687 Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš a dejiny.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944...Kristológia 06;
688 Braito, Silvestr, OP.Církev.Praha:Krystal.1946...Vierouka 36;
689 Braito, Silvestr, OP.Svaté obrázky z Italie.V Tasově ::Marie Rosa Junová,.1948...Životopisy svätých 29;
690 Brandstaetter, Roman,1906-1987.Umbrijské kroniky /.Praha ::Lidová demokracie,.1967...Františkánska spiritualita 099;
691 Branduardi, Carolina.A až potom hovorme o láske.:Don Bosco.1999.80-88933-26-9..Životopisy 18;
692 Branecký, Jozef 1882-1962.Fráter Johannes:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-178-X..NábPr/BRAN1-02;
693 Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929.807162134X (brož.); 80-7162-134-X..NábPr/BRAN1-01;
694 Brantschen, Johannes.Proč nás dobrý Buh nechává trpět?.Praha:Scriptum.1994.80-85528-31-2..Psychológia 39;
695 Brat Efraim.Neskoré dažde. Bratislava:Serafín.1991.80-85310-05-8..RIH-Komunita Blahoslavenstiev 02;
696 Brat Maria Emmanuel.Akordy lásky.Bratislava:LUC.1994.80-7114-121-6..Katechetika Príbehy 016;
697 Brat Roger z Taizé.Láska nad všetku lásku.:Františkánska rehoľa Serafín.1990.80-85310-03-1..RIH-Taizé 01;
698 Braulik, Georg.Civilizácia lásky. KBD:Svit.2001.80-968345-6-8..Lectio divina 35;
699 Braulik, Georg.Kde sú dnes proroci?.Prešov:VMV.1997.80-7165-078-1..Starý zákon 23;
700 Braulik, Georg .Rozumieť Starému zákonu.:Katolícke biblické dielo.2002.80-968345-9-2..Starý zákon 25;
701 Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8..Príručky 033;
702 Breemen, Peter G. van.Ako chlieb, ktorý sa láme.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-126-4..Meditácie 033;
703 Brem, Hildegard.Gianna Beretta Molla.Prešov:VMV.2000.80-967496-4-1..ŽS/GIANNA BERETTA MOLLA 01;
704 Breslin, Kate.V pravej chvíli.[Spišské Hanušovce]:i527.net.2015.9788097144876 (brož.); 978-80-971448-7-6..NábPr/BRES1-01;
705 Briggs, Asa.Kdy, kde, proš a jak se to stalo.:Readers Digest Výběr.1997.80-902069-6-4..Encyklopédie 02;
706 Brindáč, P. Arnošt.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-14-7 (zv. 1.)..Homiletika 6;
707 Brinkley, William.Útek sestry Cecílie.Bratislava:Post Scriptum.2011.978-80-970489-7-6;9788097048976 (brož.); 978-80-970489-7-6..NábPr/BRIN1-01;
708 Břízová, Joza,1905-1983.Dobrá rada pro každou domácnost /.Praha ::Práce,.1967...Domácnosť 01;
709 Brockman, James R..Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-014-1..Františkánska spiritualita 092;
710 Brodek, Peter.Blahoslavenstvá a blahoslavení. Garmond:Nitra.2002.80-968659-9-4..Nový zákon 21;
711 Brontë, Anne,1820-1849.Dvojí život Heleny Grahamové /.Praha ::Mladá fronta,.1975...L - SvPr/BRON2-02;
712 Brontë, Anne,1820-1849.Tajomná pani Grahamová /.Bratislava ::Smena,.1971...L - SvPr/BRON2-01;
713 Brontë, Emily,1818-1848.Búrlivé výšiny /.Bratislava ::Tatran,.1966...L - SvPr/BRON3-01;
714 Brontë, Charlotte,1816-1855.Jana Eyrová /.Bratislava ::Mladé letá,.1973...L - SvPr/BRON1-01;
715 Brontë, Charlotte,1816-1855.Shirley. (1. časť).Bratislava ::Tatran,.1969...L - SvPr/BRON1-04;
716 Brontë, Charlotte,1816-1855.Villette. 1. diel.Bratislava:Tatran.1972...L - SvPr/BRON1-02;
717 Brontë, Charlotte,1816-1855.Villette. 2. diel.Bratislava:Tatran.1972...L - SvPr/BRON1-03;
718 Brookes, John .Príjemný život s kvetinami.:Príroda.1992.80-07-00511-0..Botanika 03;
719 Brooks, Philip.Ilustrovaná historická encyklopédia od kamennej doby k vesmírnemu veku..Bratislava :Svojtka&Co..2009.978-80-8107-192-8..Dejiny 09;
720 Broucker, José de.Helder Camara.Praha:Vyšehrad.1971...Životopisy 25;
721 Brown, Christy.Moje levá noha.Praha:ZVON.1993.80-7113-037-0..Životopisy 115;
722 Brťková, Milada.Kapitoly z dejín pedagogiky.Bratislava:PressenT.2000.8096782444 (brož.); 80-967824-4-4..Pedagogika 018;
723 Brunner, August.Základné poznanie. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...Teológia 26;
724 Brunot, Amédée.Svetlo z Tábora. Polypress:Levoča.1998.80-88704-20-0..ŽS/MIRJAM ARABKA - 01;
725 Bubák, Milan, SVD.Poznáš svoj príbeh?.Bratislava:UPC Bl. Jozefa Freinademetza.2001...Homiletika 18;
726 Buben, Milan.Svatí spojují národy.Praha:Panevropa.1995.80-85846-00-4..Životopisy svätých 15;
727 Bublinec, Marián.Verím - veríme.Bratislava:LUC.2001.80-7114-332-4..Katechetika Príbehy 02;
728 Buck, Pearl S.,1892-1973.Anjel bojovník.Košice:Svojeť.1946...Misiologia Ekumenizmus 31;
729 Bučko, Andrej,1912-1994.Prevencia aterosklerózy /.Bratislava ::Ústav zdravotnej výchovy,.1980...Zdravie 12;
730 Bučko, Ladislav.Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1..Životopisy svätých 31;
731 Buday, Jozef.Závet pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935...ŽS/ANDREJ-SVORAD - 03;
732 Buhlmann, Walbert.Blahoslavená sestra Ulrika:.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-071-6..ŽS/ULRIKA - 01;
733 Buchta, Ján, SJ.Nad Evanjeliom podľa Marka.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-023-3..Nový zákon 33;
734 Bunn, Davis.Abigail.Bratislava:Lúč.2014.9788071149675 (brož.); 978-80-7114-967-5..Biografia 42;
735 Bunn, Davis.Judita. Cesta do Damasku :.Bratislava:Lúč.2015.978-80-7114-998-9..Biografia 43;
736 Bunn, Davis.Leona.Bratislava:Lúč.2013.9788071149156 (brož.);978-80-7114-915-6..Biografia 36;
737 Buob, Hans.Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-096-7..DZ/BUOB1 - 02;
738 Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2..Zasvätený život 075;
739 Buob, Hans.Rozlišovanie duchov.Zvolen:Jas.1997.80-88795-37-0..DZ/BUOB1 - 03;
740 Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6..DZ/BUOB1 - 01;
741 Bureš, Oldřich,zemř. 1966.Jak pěstovat pokojové květiny /.Praha ::TEPS místního hospodářství,.1958...Botanika 24;
742 Burian, Rudolf.Didaktika pre kresťanské školy.Trenčín ::Naša tlač,.1993.80-966994-1-5;80-966994-1-5..Pedagogika 015;
743 Burian, Rudolf.Náčrt kresťanskej pedagogiky.Trenčín:Vydavateľstvo Naša Tlač.1993.80-966994-0-7;80-966994-0-7..Pedagogika 014;
744 Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3..Pedagogika 016;
745 Burns, Jim.Nebojte se věnovat mladým.Brno:Nová naděje.1994.80-901726-1-X..Pedagogika Výchova 001;
746 Burpo, Todd.Nebo nie je výmysel.Levoča:SKN.2013.9788018021187 (CD-ROM); 978-80-18-02118-7..NábPr/BURP1-01;
747 Calvo, Maximiliano.Modlitba pre každého.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-45-1..Mystika a asketika 22;
748 Campbell, Guy.Nemysli si nezmysly.Bratislava:Fragment.2012.9788080895662 (viaz.); 978-80-8089-566-2..L - DaMl - 005;
749 Cantalamessa, Raniero.Eucharistie - naše posvěcení : tajemství poslední večeře.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-178-5..DZ/CANT1 - 17;
750 Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2..DZ/CANT1 - 03;
751 Cantalamessa, Raniero.Maria, zrcadlo církve.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-80-4..DZ/CANT1 - 16;
752 Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4..DZ/CANT1 - 18;
753 Cantalamessa, Raniero.My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-93-7..DZ/CANT1 - 01;
754 Cantalamessa, Raniero.Panenství.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-27-8..DZ/CANT1 - 05;
755 Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7..DZ/CANT1 - 02;
756 Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2..DZ/CANT1 - 07;
757 Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0..DZ/CANT1 - 04;
758 Cantalamessa, Raniero.Sestra smrt.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-311-7..DZ/CANT1 - 08;
759 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6..DZ/CANT1 - 10;
760 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8..DZ/CANT1 - 09;
761 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo poslednej večere.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-48-1..DZ/CANT1 - 11;
762 Cantalamessa, Raniero.Ukřižovaný Kristus. Velkopáteční rozjímání (1996-2001)..Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2002.80-7192-607-8..DZ/CANT1 - 19;
763 Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5..DZ/CANT1 - 14;
764 Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2..DZ/CANT1 - 12;
765 Cantalamessa, Raniero.Život v Kristovi.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-066-5..DZ/CANT1 - 13;
766 Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Chudoba.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1995 [v tiráži spr..80-7192-074-6..DZ/CANT1 - 06;
767 Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-417-2..DZ/CANT1 - 15;
768 Cargnoni, Costanzo.Po stopách kapucínských svatých.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-025-7..Františkánska spiritualita 117;
769 Carothers, Merlin R..Chvály v Biblii - Chvály na každú príležitosť a na každý deň. Verše chvál. Vydavateľstvo sv. Bystríka:[Bratislava].2002.80-968401-8-5..Modlitby 019;
770 Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5..DZ/CARR1 - 09;
771 Carretto, Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...Františkánska spiritualita 100;
772 Carretto, Carlo.Blahoslavená,která jsi uvěřila.Brno:Cesta.1996.80-85319-56-X..Panna Mária 065;
773 Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8..DZ/CARR1 - 08;
774 Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-399-5..DZ/CARR1 - 07;
775 Carretto, Carlo.Duchovní deník :.Brno ::Cesta,.1998??.80-7295-036-3..DZ/CARR1 - 01;
776 Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982...DZ/CARR1 - 05;
777 Carretto, Carlo.Listy z púšte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980...DZ/CARR1 - 06;
778 Carretto, Carlo.Poušť uprostřed města.:Cesta.1997.80-85319-53-5..DZ/CARR1 - 03;
779 Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5..DZ/CARR1 - 02;
780 Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-111-9..DZ/CARR1 - 11;
781 Carretto, Carlo.Púšť uprostred mesta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979...DZ/CARR1 - 04;
782 Carretto, Carlo.Skutečnosti z druhé strany.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996...DZ/CARR1 - 13;
783 Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8..DZ/CARR1 - 10;
784 Carretto, Carlo,1910-1988.Ja, František /.Bratislava ::Lúč,.1993...Františkánska spiritualita 130;
785 Carretto,Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...DZ/CARR1 - 12;
786 Carroll, Patrick.Milovat, dělit se, sloužit :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993...Zasvätený život 023;
787 Carson, Ben,1951-.Zlaté ruky.:Advent-Orion.2001.80-88960-58-4..Životopisy 43;
788 Carson, Ben,1951-.Zlaté ruky.Vrútky:Advent-Orion.2011.9788080711412 (viaz.); 978-80-8071-141-2..Životopisy 44;
789 Carter, Forrest.Malý Strom.Bratislava :Artforum.2006.80-969226-1-0..NábPr/CART1-01;
790 Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 3. diel:.Bratislava:KONTAKT PLUS.2000.80-88855-30-6..Lectio divina 75;
791 Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 4. diel.Bratislava:KONTAKT PLUS.2001.80-88855-35-7..Lectio divina 76;
792 Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 5. diel:.Bratislava:Kontakt plus.2000.80-88855-33-0..Lectio divina 77;
793 Cascales, Josef G..O zväzku priateľstva. Petrus:Bratislava.1996.80-967376-0-0..Filozofia Etika 12;
794 Catholic book publishing co. .New American Bible.New York:catholic book publishing co..1970...Iné 19;
795 Celoslovenský tím pastorácie povolaní.Plán pastorácie povolaní na Slovensku. Nitra:SBS.2004.80-85223-36-8..Zasvätený život 014;
796 Cencini, Amedeo.Bůh je můj přítel : psychologie seberealizace a autoidentifikace v Bohu.Praha:Paulínky.2004.80-86025-12-8..Psychológia 27;
797 Cencini, Amedeo.Dych života.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-061-3..Zasvätený život 076;
798 Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6..Zasvätený život 078;
799 Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Boh Otec:.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-07-4..Vierouka 38;
800 Cervantes Saavedra, Miguel de,1547-1616.Dômyselný rytier Don Quijote / 1. zväzok.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965...L - SvPr/SERV1-01;
801 Cervantes Saavedra, Miguel de,1547-1616.Dômyselný rytier Don Quijote / 2. zväzok.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965...L - SvPr/SERV1-02;
802 Ciarlantini, Primo.Ja Augustín.Cascia - Italia:Augustiniáni.1998??...ŽS/AUGUSTÍN - 11;
803 Cikrle, Karel.Hlaholik.:.1970...Hudba. Spevníky 11;
804 Cipár, Marián.Odluka cirkví od štátu.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741914 (brož.);978-80-8074-191-4..DZ/VIERA - 03/31;
805 Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-030-6..Životopisy 03;
806 Cloud, Henry.Děti a hranice : proč ve vztahu k dětem budovat hranice?.Praha:Návrat domů.1999.80-7255-002-0..Pedagogika Výchova 011;
807 Coelho, Paulo, 1947-.Piata hora.Bratislava:SOFA.1998.80-85752-79-4..NábPr/COEL1-01;
808 Cook, Robin / Higgins-Clarková, Mary / Francis, Dick / Spencerová, LaVyrle.Najlepšie svetové čítanie. Reader`s Digest Výber:Bratislava.1999.80-967878-9-6..L - SvPr/NSC-03;
809 Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935...NábPr/COPU1-01;
810 Cordes, Paul Josef.Znamenia nádeje. Bratislava:Nové Mesto.1998.80-85487-53-5..RIH-Všeobecne 07;
811 Cordes, Paul Josef.Znamenia nádeje. Bratislava:Nové Mesto.1998.80-85487-53-5..RIH-Všeobecne 08;
812 Correth, Emerich.Boh vo filozofickom myslení. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-080-1..Filozofia 05;
813 Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6..Biografia 23;
814 Courtois, René, SJ.Dcéra Izraela - Edita Steinová (1891-1943).s. l.:s. n..1980?...ŽS/EDITA STEIN - 01;
815 Craigová, Mary.Požehnání.Nové Město nad Metují:Signum unitatis.1991...NábPr/CRAI1-01;
816 Crepaldi, Giampaolo,1947-.Katolík v politike.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2013.978-80-971318-1-4..Politika 02;
817 Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2..Pedagogika Výchova témy 040;
818 Cronin, A. J.1896-1981.Citadela /.Praha ::Svoboda,.1969...L - SvPr/CRON1-09;
819 Cronin, A. J.1896-1981.Klobučníkov hrad /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1981...L - SvPr/CRON1-02;
820 Cronin, A. J.1896-1981.Křižákův hrob.Praha ::Vyšehrad,.1974...L - SvPr/CRON1-05;
821 Cronin, A. J.1896-1981.Labutí kaštiel /.Bratislava ::Smena,.1971...L - SvPr/CRON1-07;
822 Cronin, A. J.1896-1981.Španělský zahradník /.Praha ::Vyšehrad,.1984...L - SvPr/CRON1-06;
823 Cronin, A. J.1896-1981.Tri lásky /.Bratislava ::Slov. spis.,.1969...L - SvPr/CRON1-03;
824 Cronin, Archibald.Kľúče od kráľovstva. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-786-2..L - SvPr/CRON1-10;
825 Cronin, Archibald Joseph.A hviezdy mlčia.:Smena.1970...L - SvPr/CRON1-01;
826 Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov.spisovateľ.1968.80-7114-591-2..L - SvPr/CRON1-04;
827 Cronin, Archibald Joseph.Zelené roky.:Smena.1966...L - SvPr/CRON1-08;
828 Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.2009.978-80-89342-07-5..RIH-Spasiteľky, SDR 03;
829 Crux, Anna Gloria.Tretie tajomstvo z Fatimy. Keď viem, keď vidím. .Zvolen :Miroslav Polovinčák - Námásté.2001.80-968661-0-9..Panna Mária 074;
830 Csontos, Ladislav, SJ.Rozvedení katolíci.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741488 (brož.); 978-80-8074-148-8..DZ/VIERA - 01/11;
831 Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4..Pedagogika Výchova témy 006;
832 Cummins, Norbert.Osvobození k radosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-42-1..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 04;
833 Cuskelly, E. J..Současná spiritualita:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-70-7..Psychológia 21;
834 Čanaky, Richard.Čertova kuchyňa a ranné zamyslenia.Moravské Lieskové:Mário Tomášik.2004.80-969197-8-4..Katechetika Príbehy 01;
835 Čapková, Dagmar.Učiteľ učiteľov.:.1992.80-08-01201-3..Pedagogika 020;
836 Čapla, Ján.Dotyk mystiky.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743451 (brož.); 978-80-8074-345-1..DZ/VIERA - 06/63;
837 Čapla, Ján.Vhľad do života noviciátov. Za Kristom.Poprad:Saleziáni don Bosca.1996...Zasvätený život 035;
838 Čapla, Ján.Vhľad do života noviciátov. Za Kristom.Poprad:Saleziáni don Bosca.1996...Zasvätený život 036;
839 Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990...Cirkevné dejiny Slovenska 43;
840 Čarnogurský, Pavol.Štrnásty marec 1939.Bratislava:Veda.1992.80-224-0388-1..Dejiny Slovenska 18;
841 Čejka, Gustáv.Skalka, zakladanie a ošetrovanie :.Bratislava ::Príroda,.1979...Botanika 11;
842 Čepan, Oskár, 1925-1992.Literatúra druhej polovice devätnásteho storočia /.Bratislava ::Vydavatel\'stvo Slovenskej akadémie vied,.1965...Literatúra teória 03;
843 Černý, Rafael Michael, SDB.Poznáte Pannu Máriu?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...Panna Mária 072;
844 Červenka, Martin,1905-1988.Izbové rastliny /.Bratislava ::Mladé letá,.1981...Botanika 25;
845 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980...Starý zákon 2;
846 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980...Starý zákon 4;
847 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980...Starý zákon 6;
848 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980...Starý zákon 3;
849 Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980...Starý zákon 5;
850 Čierna, Mária.Nemecko-slovenský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01408-3..Slovníky 024;
851 Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2..Životopisy 40;
852 Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 17;
853 Čomaj, Ján.Štefan Kvietik. Život bez opony. .Bratislava :Slovart.2010.978-80-8085-992-3..Životopisy 172;
854 Dabić, Milena - fotograf.Warszawa.Kraków:Parol.1993.83-85331-17-4..RegD/PoľskoW- 01;
855 Dacík, R.M..Mravouka.:.1946...Morálka 1;
856 Dacko, Juraj.Tu nás sústredili.:.2010...Cirkevné dejiny Slovenska 94;
857 Dachovský, Karel.Umlčený zvon.:Řád.1991...Životopisy 07;
858 Dachovský, Karel, 1949- - autor.Cestou k Bohu :.:Praha :.2002.80-901973-9-6..Teológia 38;
859 Dachovský, Karel,(1949-).Umlčený zvon.Praha ::Řád,.2007.978-80-86673-11-0..Životopisy 134;
860 Dachovský, Karel,1949-.Cesta františkánského kněze Jana Bárty :.Praha ::Řád,.1991 [na obálce spr.] 1992...Františkánska spiritualita 017;
861 Dajczer, Tadeusz.Rozjímání o víře.Praha:Paulínky.1999.80-86025-21-7..Vierouka 41;
862 Dalmases, Cándido de,1906-1986.Otec a magister :.Řím :; Praha ::Křesťanská akademie ;; Česká provincie T. J.,.1991...ŽS/IGNÁC Z LOYOLY - 04;
863 Dam, William Cornelis van.Okultismus a Křesťanská víra.Havlíčkův Brod:Ichthys.1991.80-85397-02-1..Parapsychológia Sekty 03;
864 Dancák, František.Boh Jediný a Trojjediný. De Deo Uno et Trino. Prednáška z predmetu Špeciálna dogmatika na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.. Náboženské vydavateľstvo PETRA:Prešov.2000.80-89007-07-4..Vierouka 39;
865 Dancák, František.Mária. Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča:Prešov.1998.80-88902-05-3..Katechetika Príbehy 013;
866 Dancák, František.Slúžiť a pomáhať.:PETRA.1999.80-968240-2-3..Katechetika Príbehy 15;
867 Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X..Pedagogika Výchova témy 036;
868 Danková, Rozália Stella sestra.Sestra Rozália Božia služobnica. Nitra:Dcéry kresťanskej lásky.2000...Životopisy 102;
869 Dcéry Božskej Lásky Rehoľa.Lupienky lásky.Bratislava:Lúč.2001.8071143618 (brož.); 80-7114-361-8..Hudba. Spevníky 17;
870 Dcéry kresťanskej lásky.Svätá Katarína Labouré:.s. l.:s. n..1995...ŽS/KATARÍNA LABOURÉ - 02;
871 De Paoli, Maria Cristina.Südtirol im Jahreskreis =.Bozen:Athesia.1999.88-87272-02-6..RegD/Taliansko - 01;
872 Defoe, Daniel,asi 1661-1731.Námorník Robinson Crusoe z Yorku, jeho život a neobyčajné dobrodružství /.Bratislava,:Mladé letá.1959...L - DaMl - 007;
873 Degro, Imrich (1969).Trpíme za hriechy svojich predkov?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741464 (brož.); 978-80-8074-146-4..DZ/VIERA - 01/9;
874 Demjanovičová, Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:SÚSCM.1984...ŽS/MIRIAM TERÉZIA DEMJANOVIČOVÁ - 05;
875 Denčíková De Blasio, Dagmar.Italiano - slovacco. Slovacco - italiano. Dizionario..Milano:AVALLARDI. (aVallardi).1993.88-11-94155-5..Slovníky 006;
876 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9..Meditácie 008;
877 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7..Meditácie 009;
878 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 3. časť..Bratislava:LUC.1998.80-7114-228-X..Meditácie 010;
879 Dermek, Andrej,1914-2003.Nalomenú trstinu nedolomí-.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742874 (brož.); 978-80-8074-287-4..Pedagogika Výchova témy 037;
880 Dermek, Aurel,1925-1989.Poznávajme huby /.Bratislava ::Veda,.1974...Botanika 01;
881 Desbonnets, Théophile.Po stopách sv. Františka z Assisi. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3..Františkánska spiritualita 059;
882 Desbonnets, Théophile.Po stopách sv. Františka z Assisi. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3..Františkánska spiritualita 060;
883 Deschodt, Eric.Saint-Exupéry.Bratislava:Tatran.1987...Životopisy 141;
884 Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941...ŽS/CYRIL A METOD - 12;
885 Dhombre, Pierre.Klára Assiská.Bratislava-Strasbourg:Serafín-Éd.du Signe.1992.8085310171; 80-85310-17-1..Františkánska spiritualita 106;
886 Dhombre, Pierre.Klára Assiská.Bratislava-Strasbourg:Serafín-Éd.du Signe.1992.8085310171; 80-85310-17-1..Františkánska spiritualita 107;
887 Dickens, Charles, 1812-1870.Pochmúrny dom.Bratislava:Smena.1973...L - SvPr/DICK1-08;
888 Dickens, Charles,1812-1870.David Copperfield. 1..Praha ::SNKLHU,.1956...L - SvPr/DICK1-06;
889 Dickens, Charles,1812-1870.David Copperfield. 2..Praha ::SNKLHU,.1956...L - SvPr/DICK1-07;
890 Dickens, Charles,1812-1870.Malá Dorritka. 1..Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (SNKLHU),.1958...L - SvPr/DICK1-04;
891 Dickens, Charles,1812-1870.Malá Dorritka. 2..Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (SNKLHU),.1958...L - SvPr/DICK1-05;
892 Dickens, Charles,1812-1870.Príbeh z dvoch miest.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1951...L - SvPr/DICK1-09;
893 Dickens, Charles,1812-1870.Príhody Olivera Twista /.Bratislava ::Mladé letá,.1968...L - SvPr/DICK1-02;
894 Dickens, Charles,1812-1870.Svrček na ohnisku.Turčiansky Sv. Martin:Ján Horáček.1946...L - SvPr/DICK1-03;
895 Dickens, Charles,1812-1870.Veľké nádeje.Bratislava:Mladé letá.1965...L - SvPr/DICK1-01;
896 Dieška, Ján, SJ.Tajomstvo svätého ruženca v reči kňaza, básnika a maliara.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944...Panna Mária 047;
897 Dilong, Rudolf, OFM.Krížová cesta.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2012...Modlitby 007;
898 Dilong, Rudolf, OFM.Mladosť z očistca. Petrus:Bratislava.2001.80-88939-32-1..Životopisy 26;
899 Dilong, Rudolf, OFM.Rozsievač perál.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973...Životopisy 79;
900 Dilong, Rudolf, OFM.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1..Františkánska spiritualita 030;
901 Disney, Walt.Kuchárska kniha káčera Donalda.:Egmont ČSFR.1990.80-7134-013-8..Pedagogika 042;
902 Dlouhá, Pavla,1918-.Angličtina pro jazykové školy..Praha ::SPN,.1977...Príručky 022;
903 Dlugoš, František....a do svätyne vedú kroky naše .:MTM.2010.978-80-89187-40-9..Panna Mária 026;
904 Dlugoš, František.Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí.:Polypress.2000.80-88704-36-7..Cirkevné dejiny Slovenska 55;
905 Dlugoš, František.Historia Ecclesiae Christi - Starovek.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2006.80-89187-08-0..Cirkevné dejiny 05;
906 Dlugoš, František.Koncily katolíckej cirkvi. Spišské Podhradie:KS.2005.80-89170-13-7..Cirkevné dejiny 12;
907 Dlugoš, František.Mariánska hora v slove a obrazoch.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2006.80-89187-07-2..Panna Mária 023;
908 Dlugoš, František.Prierez cirkevnými dejinami. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-28-7..Cirkevné dejiny 07;
909 Dlugoš, František.Profily odvahy a viery .:VERBUM - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-611-4..Cirkevné dejiny Slovenska 04;
910 Dlugoš, František.Svätý Jakub apoštol v chráme a medzi nami.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2006.80-89187-10-2..RegD/SlovenskoL - 04;
911 Dlugoš, František.Štefan Barnáš - Episcopus Dolorum.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2006.80-89187-11-0..Cirkevné dejiny Slovenska 69;
912 Dlugoš, František.Štefan Klubert 1919_1986. Kňaz, vzdelanec a zveľaďovateľ kultúrneho bohatstva. .Levoča :MTM.2009.978-80-89187-35-5..Cirkevné dejiny Slovenska 51;
913 Dlugoš, František.Vitráže baziliky navštívenia Panny Márie. .Levoča:Milan Tejbus-MTM.2008.978-80-89187-31-7..Panna Mária 024;
914 Dlugoš, František,(1955-).Profily odvahy a viery.Ružomberok:Verbum.2010.97880-8084-602-2 (viaz.);978-80-8084-602-2..Cirkevné dejiny Slovenska 03;
915 Dlugoš, František,(1955-).Profily odvahy a viery.Ružomberok:Verbum.2010.97880-8084-602-2 (viaz.);978-80-8084-602-2..Cirkevné dejiny Slovenska 02;
916 Dlugošová, Jana.Mariánska hora. Európske pútnické miesto. .Levoča :MTM.2011.978-80-89187-46-1..Panna Mária 025;
917 Dlugošová, Jana.Z dejín Kongregácie Školských sestier sv. Františka na Slovensku.Bratislava:UK, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.2000...Naša kongregácia 025;
918 Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7114-154-2..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 01;
919 Dobiáš, Rudolf,1934-.Katalóg výstavy Svedectvo troch krížov vydaný pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule a pietnej spomienky v Trenčíne na bývalých študentov trenčianskeho gymnázia Alberta P.Bratislava:Konferencia politických väzňov Slovenska.1991...Životopisy 71;
920 Dobraczyński, Jan.Otcov tieň.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-276-7..NábPr/DOBR1-02;
921 Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad.1971...NábPr/DOBR1-04;
922 Dobraczyński, Jan,1910-1994.Nikodémove listy /.Řím ::Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda,.1975...NábPr/DOBR1-01;
923 Doherty, Catherine de Hueck .Pustina. Křesťanská spiritualita Východu pro člověka západní kultury..Brno:Cesta.1997...RIH-Mnísi, pustovníci 04;
924 Doig Desmond.Matka Tereza.:Signum unitatis .1991...ŽS/MATKA TEREZA - 12;
925 Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové II. Přerov:.1934...Pápeži 02;
926 Dolista, Karel.Katalog mužských a ženských řeholních institutu začlenených do konferencí vyšších představených v České republice.Praha:KVPMŘ.2004...RIH-Všeobecne 09;
927 Dolista, Karel.Katalog mužských a ženských řeholních institutu začlenených do konferencí vyšších představených v České republice.Praha:KVPMŘ.2004...RIH-Všeobecne 10;
928 Dolman, D. H.Modlitebný život věřících. Praha:Ústředním církevním nakladatelství.1971...Mystika a asketika 26;
929 Dolores, Marian.Rozvoj osobnosti v řeholním životě. Psychologie řeholní společnosti.:.1966...Zasvätený život 008;
930 Dolores, Marian.Rozvoj osobnosti v rehoľnom živote. Psychológia rehoľnej spoločnosti.:.1966...Zasvätený život 010;
931 Dostál, Oldřich.Československá historická města.Praha:Orbis.1974...Dejiny Slovenska 08;
932 Dostojevskij, Fedor Michajlovič,1821-1881.Něžná..Praha ::Lidové nakladatelství,.1980...L - SvPr/DOST1-06;
933 Dostojevskij, Fedor Michajlovič,1821-1881.Setmělé obrazy /.Praha ::Odeon,.1971...L - SvPr/DOST1-01;
934 Dostojevskij, Fedor Michajlovič,1821-1881.Výrostek..Praha ::Mladá fronta,.1974...L - SvPr/DOST1-03;
935 Dostojevskij, Fëdor Michajlovič,1821-1881.Zločin a trest.Bratislava:Ikar.2014.9788055140872 (viaz.); 978-80-551-4087-2..L - SvPr/DOST1-07;
936 Dostojevskij, Fedor Michajlovič,1821-1881.Zločin a trest /.Bratislava ::Tatran,.1978...L - SvPr/DOST1-04;
937 Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Dvojník. Obec Stepančikovo a jej obyvatelia.:Slovenský Tatran.1969...L - SvPr/DOST1-02;
938 Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Zločin a trest.Bratislava:BELIMEX.2001.80-85327-75-9..L - SvPr/DOST1-05;
939 Dráb, Pavol.Ekumenizmus na Slovensku.. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1998.80-7165-116-8..Misiologia Ekumenizmus 25;
940 Drahoš, Marián.Ako dospieť v dnešnom svete.[Bardejov:Marián Drahoš].2016.9788097220792; 978-80-972207-9-2..Psychológia 50;
941 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969...M - Dokumenty II.VK 04;
942 Dubovský, Ján Milan.Akcia kláštory.Martin:Matica slovenská.1998.80-7090-499-2..Cirkevné dejiny Slovenska 45;
943 Dubovský, Ján Milan.Akcia rehoľníčky.Martin:Matica slovenská.2001.80-7090-597-2..Cirkevné dejiny Slovenska 44;
944 Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1..Zasvätený život 093;
945 Duda, Ján.Pokus o katolícku cirkevnoprávnu manželskú kauzistiku. Kňazský seminár biskupa J.Vojtaššáka:Spišské Podhradie - Spišská Kapitula.2001.80-7142-090-5..Kánonické právo 04;
946 Duda, Ján.V službe Božieho kráľovstva.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-75-9..Kánonické právo 02;
947 Dugas, Dionýz.Svatá země.Prešov:Dino.1992.80-85575-01-9..RegD/Izrael - 01;
948 Dugas, Dionýz.Svatá země.Prešov:Dino.1992.80-85575-01-9..Iné 23;
949 Duchoňová, Milina.Vyšívame.Bratislava:Alfa.1976...Ručné práce 14;
950 Dumas, Alexander.Vikomt de Bragelonne - diel 2..Bratislava:Tatran.1971...L - SvPr/DUMA1-18;
951 Dumas, Alexandre.Dobytie Bastily. 1..Bratislava:Tatran.1973...L - SvPr/DUMA1-07;
952 Dumas, Alexandre.Dobytie Bastily. 2..Bratislava:Tatran.1973...L - SvPr/DUMA1-08;
953 Dumas, Alexandre.Hraběnka de Charny - diel 1..Praha:Svoboda.1972...L - SvPr/DUMA1-05;
954 Dumas, Alexandre.Hraběnka de Charny - diel 2..Praha:Svoboda.1972...L - SvPr/DUMA1-06;
955 Dumas, Alexandre.Joseph Balsamo. 1..Bratislava:Pravda.1973...L - SvPr/DUMA1-12;
956 Dumas, Alexandre .Joseph Balsamo. 2..Bratislava:Pravda.1973...L - SvPr/DUMA1-13;
957 Dumas, Alexandre.Rytíř de Maison-Rouge Zv. 1.Praha:Svoboda.1973...L - SvPr/DUMA1-01;
958 Dumas, Alexandre.Rytíř de Maison-Rouge Zv. 2.Praha:Svoboda.1973...L - SvPr/DUMA1-02;
959 Dumas, Alexandre.Vikomt de Bragelonne - diel 1..Bratislava:Tatran.1971...L - SvPr/DUMA1-17;
960 Dumas, Alexandre.Vikomt de Bragelonne - diel 3..Bratislava:Tatran.1971...L - SvPr/DUMA1-19;
961 Dumas, Alexandre.Vikomt de Bragelonne - diel 4..Bratislava:Tatran.1971...L - SvPr/DUMA1-20;
962 Dumas, Alexandre,1802-1870.Dáma z Monsoreau .Bratislava ::Slovenský spisovateľ.1974...L - SvPr/DUMA1-09;
963 Dumas, Alexandre,1802-1870.Gróf Montecristo. I..Bratislava ::Mladé letá,.1974...L - SvPr/DUMA1-14;
964 Dumas, Alexandre,1802-1870.Gróf Montecristo. II..Bratislava ::Mladé letá,.1974...L - SvPr/DUMA1-15;
965 Dumas, Alexandre,1802-1870.Gróf Montecristo. III..Bratislava ::Mladé letá,.1974...L - SvPr/DUMA1-16;
966 Dumas, Alexandre,1802-1870.Grófka de Charny. I. zv..Bratislava ::Tatran,.1976...L - SvPr/DUMA1-03;
967 Dumas, Alexandre,1802-1870.Grófka de Charny. II. zv..Bratislava ::Tatran,.1976...L - SvPr/DUMA1-04;
968 Dumas, Alexandre,1802-1870.Kráľovnin náhrdelník /.Bratislava ::Tatran,.1985...L - SvPr/DUMA1-10;
969 Dumas, Alexandre,1802-1870.Robin Hood /.Praha:Svoboda.1973...L - SvPr/DUMA1-21;
970 Dumas, Alexandre,1802-1870.Traja mušketieri /.Bratislava ::Mladé letá,.1973...L - SvPr/DUMA1-11;
971 Ďurica, Ján.Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-527-8..Starý zákon 12;
972 Ďurica, Ján.Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej biblie. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-625-8..Nový zákon 40;
973 Ďurica, Ján.Pentateuch.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-447-6..Starý zákon 10;
974 Ďurica, Ján.Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-576-3..Starý zákon 13;
975 Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X..Cirkevné dejiny Slovenska 21;
976 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slovenský národ a jeho štátnosť.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00720-5..Dejiny Slovenska 07;
977 Ďurica, Milan Stanislav,1925-.Dr. Jozef Tiso v hodnotení Hitlerových diplomatov a tajných agentov /.Lakewood ::Slovenský výskumný ústav v Amerike,.2000...Dejiny Slovenska 20;
978 Ďurič, Ladislav.Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-02498-4..Psychológia 01;
979 Ďurič, Ladislav.Úvod do pedagogickej psychológie.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1981...Psychológia 03;
980 Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Porozumieť časom ... v ktorých žijeme.Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-969911-8-1..Panna Mária 028;
981 Durych, Jaroslav,1886-1962.Cesta svatého Vojtěcha /.:.1995??...ŽS/VOJTECH -03;
982 Durych, Jaroslav,1886-1962.Světlo ve tmách :.Řím ::Velehrad - Křesťanská akademie,.1988...ŽS/ZDISLAVA - 02;
983 Dušan, Katuščák.Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce.:Stimul.1998.80-85697-82-3..Príručky 029;
984 Dutková, Katuša.Cvičíme aj vo vyššom veku /.Bratislava ::Ústav zdravotnej výchovy,.1980...Zdravie 11;
985 Dutti-Rutishauserová, Mária .Vyslankyňa lásky. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-323-5..ŽS/MÁRIA TERÉZIA SCHEREROVÁ - 01;
986 Dvořáček, Ivan,-1993.Prvá pomoc :.Martin ::Osveta,.1987...Zdravie 08;
987 Dvorník, František.Svatý Václav:.Rim:KA.1968...ŽS/VÁCLAV - 01;
988 Dvorník, František,(1893-1975).Svatý Vojtěch, druhý pražský biskup.Řím ::Křesťanská akademie,.1983...ŽS/VOJTECH -02;
989 Dyrek, Krzysztof.Kněžské a řeholní povolání : rozlišení a rozvoj (psychologický aspekt.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-001-0..Zasvätený život 026;
990 Dziewiecki, Marek.Povolaní žiť v pravde a v láske.Trnava:UPC svätého Stanislava Kostku .2006?...Pedagogika Výchova 004;
991 Dziwisz, Stanisław.Nechajte ma odísť.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-532-4..Ján Pavol II. 33;
992 Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9..Ján Pavol II. 30;
993 Ecclesia Catholica.Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-511-6..Zasvätený život 029;
994 Ecclesia Catholica.Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-511-6..Zasvätený život 028;
995 Editor, Emil Vontorčík.Od slovienskej liturgie ku slovenskej provincii.:Univerzitná knižnica.1992.80-85170-04-3..Liturgika 06;
996 Edwards, Pauline,1940-.Malá cesta uzdravení /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-785-0..Psychológia 49;
997 Efraim, brat.Neskoré dažde. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-52-X..RIH-Komunita Blahoslavenstiev 01;
998 Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1..Panna Mária 043;
999 Egger, Michel Maxime,1958-.Spiritualita starce Silvána /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-547-4..RIH-Mnísi, pustovníci 10;
1000 Eiselle Ľudovít, SJ, ThDr..Okienko do jezuitského života.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1941...RIH-Jezuiti, SJ 01;
1001 Eldredge, John.Veľký príbeh.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2007.978-80-969600-4-0..F/4;
1002 Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Očarujúca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-9-4..DZ/ELDR1 - 01;
1003 Eliášová, Teofila.Zdravie za akúkoľvek cenu.Prešov:VMV.1997.80-7165-077-3..Parapsychológia Sekty 07;
1004 Elliger, Karl; Rudolph, Wilhelm.Biblia Hebraica Stuttgartensia.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1990.3-438-05219-9..Iné 14;
1005 Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:.2009...Františkánska spiritualita 121;
1006 Emmanuela, sestra.Medžugorie: .Michalovce:Redemptoristi.2011.978-80-88724-52-0..Panna Mária 012;
1007 Emmerich, Anna Katharina.Život a hořké umučení pána našeho Ježíše Krista : 2. díl. : Začátek veřejného učitelského Ježíšova působení.Třebíč:Arca Jimfa.1995.80-85766-50-7..Biografia 20;
1008 Emmerichová, Katarína Anna.Umučenie Pána Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-451-4..Biografia 21;
1009 Emmerichová, Katarína Anna.Život a umučení Pána našho Ježiša Krista I.. Třebíč:ARCA JIMFA.1993.80-85766-22-1..Biografia 19;
1010 Espeland, Pamela.Využít každý den.Praha:Portál.1997.80-7178-190-8..Psychológia 33;
1011 Esser, Kajetán.Život a regula. Smernice pre rehoľný život vo františkánskom duchu.Rím:Dietrich-Coelde.1968...Naša kongregácia 010;
1012 Ettl, Elfrída.Po stopách Ježiša.Martin:Slovenská provincia Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.2012.978-80-971068-5-0..Modlitby 029;
1013 Evely, Louis .Nové víno do nových nádob.:.1975?...DZ/EVEL1 - 02;
1014 Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969...DZ/EVEL1 - 01;
1015 Evžen Joly.Čo znamená věřit.Rím:Křesťanská akademie.1967...Teológia 22;
1016 F.Lelotte.Tajomstvo krasy života 1.Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...Vierouka 61;
1017 F.W.Faber.Vyšší život.:nakladatelství Brnenské tiskárny Brno.1948...Vierouka 76;
1018 Fabíková, Blažena.Storočná cesta. Dejiny kongregácie Školských sestier III. regulovaného rádu sv. Františka.Rím:Generalát.1992...Naša kongregácia 019;
1019 Fabry, Chris,1961-.Oratórium.Bratislava:Tatran.2016.9788022208208 (viaz.); 978-80-222-0820-8..NábPr/FABR1-01;
1020 Faith, Štefan.Malá umelkyňa (o malej Terezke).Spišská Kapitula:.1935...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 02;
1021 Familiae locum - Rodinkovo.Správa o činnosti v roku založenia 2012.Žilina:Rodinkovo.2012...Pastorálka 11;
1022 Fankhauser, G. .Příběhy dosud živé 1. - 3..:.1970??...Meditácie 002;
1023 Fankhauser, G. .Příběhy dosud živé 1. - 3..:.1970??...Meditácie 001;
1024 Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 1. diel.:.1975??...Meditácie 003;
1025 Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 4..:.1975??...Meditácie 004;
1026 Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 5..:.1975??...Meditácie 005;
1027 Farbiak, Ján.Ozveny a návraty.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-062-5..Životopisy 04;
1028 Farbiak, Ján.Ozveny a návraty.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-062-5..Cirkevné dejiny Slovenska 62;
1029 Faricy, Robert.Dar kontemplácie a rozoznávania.Prešov:Michal Vaško.1995.80-7165-026-9..Mystika a asketika 20;
1030 Faricy, Robert.Jak rozjímat.s. l.:soukromý tisk.1997?...Mystika a asketika 19;
1031 Farmer, David Hugh .Oxfordský lexikón svätcov.:Kalligram.1996.80-7149-094-6..Životopisy svätých 01;
1032 Farra, Harry.Začiatky malého mnícha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-342-9..DZ/FARR1 - 01;
1033 Fattori, Antonio.Príbehy Nového zákona c Antonio Fattori ; Jana Kubánková.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-010-6..Starý zákon 17;
1034 Fattori, Antonio.Príbehy Starého zákona.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-016-5..Starý zákon 18;
1035 Fausti, Silvano.Príležitosť alebo pokušenie?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629023 (brož.); 978-80-7162-902-3..DZ/FAUS1 - 01;
1036 Favaro, Graziella.Insieme : corso di italiano per stranieri .Scandicci (Firenze):La nuova Italia.1995.88-221-1422-1..Príručky 039;
1037 Fedorenko, Nikolaj Trofimovič,1912-2000.Farby čias :.Bratislava ::Tatran,.1977...Výtvarné umenie 05;
1038 Feiner, Franz, 1953- - autor.Utvářet život :.Praha ::Praha :.1992.80-85282-18-6..Katechetika Učebnice 07;
1039 Feldeková, Anna.Ako funguje svet.:Readers Digest Výběr.1998.80-967878-0-2..Encyklopédie 05;
1040 Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka serafínskeho.Praha:Rád Kapucínu v Praze.1948...Františkánska spiritualita 113;
1041 Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka serafínskeho.Praha:Rád Kapucínu v Praze.1948...Františkánska spiritualita 114;
1042 Feldmann, Christian.Sny začínají žít.Havlíčkuv Brod:Signum unitatis.1991...Životopisy svätých 25;
1043 Feldmann, Christian.Tiší buřiči boží. Nové Město nad Metují:Signum Unitatis.1991...Životopisy svätých 23;
1044 Ferianc, Oskár,1905-1987.Stavovce Slovenska :.Bratislava ::Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied,.1964...Zoológia 08;
1045 Ferianc, Oskár,1905-1987.Stavovce Slovenska :.Bratislava ::Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied,.1965...Zoológia 09;
1046 Feriancová-Masárová, Zora,1930-.Stavovce Slovenska..Bratislava ::Vydav. Slov. akadémie vied,.1965...Zoológia 10;
1047 Ferko, J..[Vyslobodenie z otroctva..[Trnava] ::LUMINA,.1991.80-85677-00-8..Starý zákon 45;
1048 Ferko, J..4x365 :.Trnava ::Lumina,.1992.80-85677-03-2..Starý zákon 42;
1049 Ferko, J..Jednotné kráľovstvo..[Trnava] ::LUMINA,.1992.80-85677-05-9..Starý zákon 40;
1050 Ferko, J..Patriarchovia..Trnava ::KON-PRESS,.1991.80-85413-00-0 (súbor);80-85413-03-5 (3. sv.)..Starý zákon 49;
1051 Ferko, J..Patriarchovia..Trnava ::KON-PRESS,.1991.80-85413-00-0 (súbor);80-85413-03-5 (3. sv.)..Starý zákon 48;
1052 Ferko, J..Sudcovia..[Trnava] ::LUMINA,.1992.80-85677-04-0..Starý zákon 41;
1053 Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 1. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-01-9 (1. zv.)..Starý zákon 47;
1054 Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 2. časť.Zeleneč:KON-PRESS.1991.80-85413-02-7 (2. zv.)..Starý zákon 46;
1055 Ferko, J..Vyslobodenie z otroctva..[Trnava] ::LUMINA,.1992.80-85677-01-6..Starý zákon 44;
1056 Ferko, J..Vyslobodenie z otroctva..[Trnava] ::LUMINA,.1992.80-85677-01-6..Starý zákon 43;
1057 Fernández, Fidel Gonzáles.Hnutia. Od Cirkvi apoštolov po dnešné časy.s. l.:s. n..2008?...RIH-Všeobecne 15;
1058 Ferrari, Marilena.Madre Teresa.Bologna:FMR-ARTE spa.2009...ŽS/MATKA TEREZA - 13;
1059 Ferrero, Bruno, 1946-.Príbeh troch detí z Fatimy.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-378-9; 9788080743789..DZ/VIERA - 07/77;
1060 Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3..Františkánska spiritualita 116;
1061 Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3..Františkánska spiritualita 115;
1062 Fesch, Jacques.Za pět hodin uvidím Ježíše : Deník z vězení.Praha:ZVON.1997.80-7113-194-6..Životopisy 131;
1063 Feuchtwanger, Lion,1884-1958.Goya.Bratislava:Tatran.1976...Životopisy 139;
1064 Fiebigová; Siváková, Heny.Otváram si srdce. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-791-6..ŽS/FAUSTÍNA - 06;
1065 Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X..Panna Mária 046;
1066 Fietko, Grzegorz.Ján de la Salle - Patrón učiteľov.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999...ŽS/JÁN DE LA SALLE - 02;
1067 Fietz, Klara.Jen Tebe.Brno:Rozrazil.1991.80-900182-8-9..Naša kongregácia 007;
1068 Fietz, Klara.Přijměte ode mne mnoho srdečných pozdravů-.Kutná Hora:Haifa Island.2006.80-903341-1-3; 978-80-903341-1-3..Naša kongregácia 005;
1069 Figeľ, Ján,(1960-).V centre spoločnej Európy :.Prešov ::Michal Vaško,.2011.978-80-970722-0-9..Politika 01;
1070 Figura, Jozef, SDB.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos.1987...Misiologia Ekumenizmus 23;
1071 Filipek, Andrej, SJ.Cez symbolickú reč liturgických znakov bližšie ku Kristovi.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-352-6..Liturgika 02;
1072 Filipek, Andrej, SJ.Poďte k prameňom.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-346-4..Meditácie 044;
1073 Filkorn, Eugen.Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti.1968...Ján XXIII. 03;
1074 Filkorn, Eugen,1881-1974.Svätý Ján XXIII..Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418429 (viaz.); 978-80-7141-842-9..Ján XXIII. 01;
1075 Filo, Elemír.Malá koncilová konkordancia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980...Biblické slovníky 11;
1076 Filová, Božena.Slovensko. 3. Ľud 2. časť.Bratislava:Obzor.1975...Encyklopédie Slovenska 14;
1077 Filová, Mária.Peter Fourier.Bratislava:Lúč.2015.9788081790010 (brož.); 978-80-8179-001-0..Pedagogika 041;
1078 Findra, Ján,1934-.Štylistika súčasnej slovenčiny /.Martin ::Osveta,.2013.978-80-8063-404-9..J - slovenský 001;
1079 Finn, Francis J..Tomeš Poctiva:.Praha:Vyšehrad.1938...NábPr/FINN1-01;
1080 Firtel, Hilde.Vzorný prosebník - pro miliony. P. Petr Pavlíček OFM.Wien:Ružencové smírné křížové tažení za mír - RSK.1995??...Životopisy 02;
1081 Fischer-Wolpert, Rudolf.Privádzame dieťa ku Kristovi.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1968...Katechetika Príručky 47;
1082 Flavius, Josephus, 37.Válka židovská.Praha:Stát.nakl. krásné literatury a umění.1965...Iné 05;
1083 Florensová, Grácia.Veď som tvoj.... :Trnava.1997.80-967851-2-5..Životopisy 135;
1084 Flores, José H. Prado.Formovanie učeníkov. Zvolen:Jas.1996.80-88795-26-5..DZ/FLOR1 - 02;
1085 Flores, José H. Prado.Choďte a evanjelizujte pokrstených.Prešov:Réma.2011.978-80-970029-2-3..DZ/FLOR1 - 01;
1086 Florková, Mária.Príď, Duchu Svätý!. Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého [vyd.] :[Nitra].1992.80-85223-18-X..Modlitby 033;
1087 Fogassy, Judit.Príručka katechumenátnej katechézy.Bratislava:KBS.2007.978-80-969721-1-1..Katechetika Príručky 07;
1088 Follett, Ken / Katzenbach, John / Snyder, John J. / Connelly, Michael.Najlepšie svetové čítanie. Kavky / Psychoanalytik / Padlý anjel / Mesto kostí.Bratislava:Readers Digest Výber.2003.80-88983-43-6..L - SvPr/NSC-07;
1089 Fonseca, L. Gonzaga da .Fatima:.:Východosl.vyd..1992.80-234-0016-9..Panna Mária 006;
1090 Fontana, Umberto.Člověk a zasvěcení v duchu dona Bosca po sto letech od jeho smrti.Turín:Portál.1988...RIH-Saleziáni SDB 01;
1091 Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7..Vierouka 20;
1092 Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990...Modlitby 047;
1093 Forrest, Tom.Evanjelizácia 2000. Zvolen:Jas.1996.80-88795-21-4..Misiologia Ekumenizmus 22;
1094 Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6..Misiologia Ekumenizmus 19;
1095 Foster, George R..Nasledovanie Ježiša Krista.Vienna:Bethany Fellowship Mission.1993...Modlitby 046;
1096 Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4..ŽS/DOMINIK GUZMAN - 02;
1097 Francis, Dick,1920-2010.Chybný krok.Levoča:SKN.2011.9788018004609 (CD-ROM); 978-80-18-00460-9..L - SvPr/NSC-01;
1098 Frank, Bruno.Cervantes. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962...Životopisy 143;
1099 Frankl, Viktor Emanuel.Vôľa k zmyslu.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-628-5..Psychológia 28;
1100 František Hochmann.Na počátku Biblická odpoveď na otázku po začiatku.:Česká katolícka charita.1989...Starý zákon 19;
1101 František Krajňák.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať. Kresťansko-charitatívny spolok Makrína:Medzilaborce.1995.80-967274-9-4..Modlitby 045;
1102 František Saleský,1567-1622.Filotea.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1947...ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 03;
1103 František Saleský,1567-1622.Filotea :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1985...ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 07;
1104 František z Assisi,1182-1226.Spisky svätého otca Františka z Assisi.Žilina:Samovzdelávajúci krúžok františkánskych bohoslovcov.1946...Františkánska spiritualita 016;
1105 František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986..M - Encykliky 37;
1106 František, pápež, 1936 -.Encyklika Laudato Si’.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611803 (brož.); 978-80-8161-180-3..M - Encykliky 38;
1107 František, pápež, 1936 -.Vultum dei quaerere. Apoštolská konštitúcia o ženskom kontemplatívnom živote.Bratislava:Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku.2016...Zasvätený život 095;
1108 František, Svätý Otec.Listy zasväteným.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.978-80-89342-98-3..Zasvätený život 074;
1109 František,1936-.Gaudete et exsultate.:.2018.9788081612503; 978-80-8161-250-3..M - Exhortácie 15;
1110 František,1936-.Modlitba na prstoch.Bratislava:Lúč.2013.9788071149323 (brož.); 978-80-7114-932-3..František 03;
1111 Franz kardinál Konig;Kremer, Jacob.Žiť v pravde. Prešov:VMV.1996.80-7165-052-8..Vierouka 50;
1112 Franz, Werfel.Pieseň o Bernadette.Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-12-4..NábPr/CARS1-01;
1113 Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7..Cirkevné dejiny 14;
1114 Frassati Gawronská, Luciana.Pier Giorgio Frassati _ Dni jeho života. .Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2009.978-80-970126-1-8..ŽS/PIER GIORGIO FRASSATI - 01;
1115 Frederick, Forsyth.Najlepšie svetové čítanie.Bratislava:Reader`s Digest.1999.80-967878-7-X..L - SvPr/NSC-02;
1116 Frielingsdorf, Karl.Falešné představy o Bohu : Jejich vznik, odhalení a překonání.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-94-4..DZ/FRIE1 - 01;
1117 Frigo, Gilberto.Katechizmus zasväteného života.Košice?:Zachej.2015.978-80-971881-1-5..Zasvätený život 088;
1118 Frossard André.Portrét Jana Pavla II..Praha:Zvon, České katolické nakladatelství a vydavatelství.1990...Ján Pavol II. 43;
1119 Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4..DZ/FROS1 - 02;
1120 Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1..DZ/FROS1 - 01;
1121 Fuchs, Alfréd, 1892-1941.Křesťan a svět.Praha:Universum.1948...Filozofia 25;
1122 Fuchs, Ľudovít.Šantiace písmenká.Bratislava:Odkaz.1999.808519399X (brož.); 80-85193-99-X..Pedagogika 021;
1123 Fulghum, Robert, 1937- - autor.Už hořela, když jsem si do ní lehal.Praha:Odeon.1994.80-207-0505-8..Pedagogika Výchova 028;
1124 Fulková, Emília.Všeobecná didaktika I.. .Bratislava :Infopress.2008.978-80-85402-90-2..Pedagogika 007;
1125 Fusero, Clemente.Gándhí : Postavy a osudy.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0076-X..Životopisy 127;
1126 Fusseneggerová Gertrud.Boli Kristovými súčasníkmi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-069-6..NábPr/FUSS1-01;
1127 G. Medica.Objavitelia prameňov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1983...Životopisy 84;
1128 Gabriel.Mapa. Serafín:Bratislava.2005.80-8081-040-0..DZ/GABR1 - 01;
1129 Gabriel od sv. Magdalény.Dôverne s Bohom 1.diel. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1993.80-7162-023-8..Meditácie 017;
1130 Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967...Meditácie 012;
1131 Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Dôverne s Bohom V..Rím:SÚSCM.1969...Meditácie 015;
1132 Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.Františkáni v slovenskej literatúre.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1979...Literatúra teória 05;
1133 Galot, Jean.Inšpirátorka rehoľnej komunity.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-056-X..Zasvätený život 080;
1134 Gálvez, Manuel,1882-1962.Mamerto Esquiú o.f.m., řeholník a biskup /.V Praze ::Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla,.1937...Životopisy 77;
1135 Gardianová, Lívia ?.Stručný prehľad cirkevných dejín.s. l.:s. n..2000?...Cirkevné dejiny 29;
1136 Gasparino, Andrea.Revízia života. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-55-2..Pedagogika Výchova 027;
1137 Gasparino, Andrea.Spiritualita dialógu. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-57-9..Pedagogika Výchova 026;
1138 Gašparík, Július.Výber zhudobnených hymnov na posvätenie času.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978...Hudba. Liturgia 1;
1139 Gaucher, Guy.Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-181-5..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 08;
1140 Gausz, Tibor.Spev tvojho srdce /.Trnava ::Posol B.S.J.,.1948...Panna Mária 068;
1141 Gavenda, Marián.Čerpajme milosť zo sviatostí.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-248-5..DZ/VIERA - 04/38;
1142 Gavenda, Marián.Náhody a náhodičky.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018024836; 978-80-18-02483-6..DZ/GAVE1 - 02;
1143 Gavenda, Marián.Nekonečné horizonty kardinála Korca.Bratislava:PERFEKT.2011.978-80-8046-564-3..Životopisy 128;
1144 Gavenda, Marián.Pane, nauč nás modliť sa.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741419 (brož.); 978-80-8074-141-9..DZ/VIERA - 01/6;
1145 Gavenda, Marián.Potrebujeme nedeľu?.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743055 (brož.); 978-80-8074-305-5..DZ/VIERA - 05/55;
1146 Gavenda, Marián.Pôst neznamená len nejesť mäso.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742928 (brož.); 978-80-8074-292-8..DZ/VIERA - 05/50;
1147 Gavenda, Marián.Prečo žiť denne z Božieho slova?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2..DZ/VIERA - 02/13;
1148 Gavenda, Marián.Svätosť pre každého.Bratislava:Don Bosco.2013.97880-8074-177-8 (brož.);978-80-8074-177-8..DZ/VIERA - 03/26;
1149 Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-085-6..DZ/GAVE1 - 03;
1150 Gavenda, Marián 1963-.Odkaz tajnej Cirkvi.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-373-4; 9788080743734..DZ/VIERA - 07/74;
1151 Gavenda, Marián,1963-.Cez kríž k svetlu /.:.2005??.978-80-8046-767-8..DZ/GAVE1 - 01;
1152 Gavenda, Marián,1963-.Očistec, miesto nádeje a lásky.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743482 (brož.); 978-80-8074-348-2..DZ/VIERA - 06/64;
1153 Gavendová, Oľga.Anjeli v našich predstavách.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741471 (brož.); 978-80-8074-147-1..DZ/VIERA - 01/10;
1154 Gavran, Miro,1961-.Poncius Pilát.Bratislava:Perfekt.2015.9788080467319 (viaz.); 978-80-8046-731-9..NábPr/GAVR1-01;
1155 Gazda, Imrich.Kresťan v internetovej sieti.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-271-3..DZ/VIERA - 04/43;
1156 Gazda, Imrich,1982-.Za dverami Vatikánu.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743581 (brož.); 978-80-8074-358-1..DZ/VIERA - 06/67;
1157 Gazsó, Anton.V rúchu Kristovom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948...Homiletika 9;
1158 Gazzera A. - Leonelli A..V jeho šľapajách.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989...Mystika a asketika 11;
1159 Gazzera, A.V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982...Mystika a asketika 10;
1160 Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0038-0..Biblické slovníky 04;
1161 Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X..Mystika a asketika 43;
1162 Gembalová, Anna - Hurajtová, Jana.Zodpovednosť človeka. .Spišská Nová Ves :Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2011.978-80-89538-01-0..Katechetika Učebnice 04;
1163 Gemelli, Agostino.Františkánské poselství světu..Praha:Ladislav Kuncíř.1948...Františkánska spiritualita 022;
1164 Gemelli, Agostino.Františkánské poselství světu..Praha:Ladislav Kuncíř.1948...Františkánska spiritualita 021;
1165 Genzel, Rhona B..Culturally speaking : Second Edition.Boston, MA ::Heinle & Heinle Publishers.1994.0-8384-4213-7..Príručky 028;
1166 Geo-Center International (Praha).Velký ilustrovaný atlas světa.Praha ::Geo-Center International,.1993.3-575-15771-5..Encyklopédie 10;
1167 Gerard, Ján.V tisíc nebezpečenstvách.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1931...Životopisy 59;
1168 Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7..Životopisy 23;
1169 Gersten, Bridget.Speak for yourself! : 1.díl. : Communicating in American English.Praha:Úlehla.1991.80-900157-6-X..Príručky 023;
1170 Gersten, Bridget.Speak for yourself! : 2.díl. : Communicating in American English.Zlín:Úlehla.1991.80-900157-7-8..Príručky 024;
1171 Getty-Sullivanová, Mary Ann.Ženy v Novom zákone.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-504-9..Biografia 00;
1172 Gézo, Ernest.Princezna Chudobných.Bratislava:LUC.2006.80-7114-601-3..ŽS/ALŽBETA-D - 01;
1173 Ghiglione, Gianni.Dar pre všetkých.:Don Bosco.1999.80-88933-24-2..DZ/GHIG1 - 04;
1174 Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-05-6..DZ/GHIG1 - 01;
1175 Ghiglione, Gianni.Tajomstvo srdca. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-44-7..DZ/GHIG1 - 03;
1176 Ghiglione, Gianni.Týždeň s Ježišom z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-85405-86-5..DZ/GHIG1 - 02;
1177 Gianneli Giulio a Paoli Ugo Enrico.Antický Rím.Bratislava:Tatran.1969...Dejiny 01;
1178 Giboda, Igor.O smrti. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-077-1..Teológia 34;
1179 Giehrle, Emma.Kvety s kríža.Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha),.1910...Kristológia 19;
1180 Giglinger, Fritz.Milý brat František.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-044-9..Františkánska spiritualita 072;
1181 Giglinger, Fritz.Milý brat František.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-044-9..Františkánska spiritualita 071;
1182 Gilardová, Madeleine.Skvelé dievča Nicolette.Bratislava:Mladé letá.1972...L - DaMl - 009;
1183 Gilbert, Guy.Ruženec pre mladých..Bratislava:LUC.2001.80-7114-329-4..Panna Mária 093;
1184 Giordano, Aldo.Iná Európa je možná.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2015.9788097164300 (viaz.); 978-80-971643-0-0..Politika 08;
1185 Giorgio, Zevini, Pier Giordano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 7, Neděle liturgického mezidobí (cyklus C.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-825-9..Lectio divina 7;
1186 Giorgio, Zivini, Pier Goirdano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 14, Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-790-2..Lectio divina 14;
1187 Giussani, Luigi.Chrám a čas. Vydavateľstvo Oto Németh:Bratislava.2004.80-88949-66-1..Mystika a asketika 29;
1188 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1996.Bratislava:MKH.1997...Panna Mária 080;
1189 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Bratislava:MKH.1998...Panna Mária 081;
1190 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn..Panna Mária 079;
1191 Gogoľ, Nikolaj Vasiljevič .Mirhorod.Bratislava:Tatran.1968...L - SvPr/GOGO1-01;
1192 Gogoľ, Nikolaj Vasiľjevič,1809-1852.Mŕtve duše.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1946...L - SvPr/GOGO1-02;
1193 Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.2002.80-7266-110-8..Zasvätený život 001;
1194 Gogola, Jerzy.Teológia spoločenstva s Bohom.Prešov:VMV.2005.80-7165-534-1..Teológia 33;
1195 Gogola, Jerzy Wiesław.Teológia spoločenstva s Bohom.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2004.80-89138-20-9..Mystika a asketika 09;
1196 Golonka, Jan.Skarby i klejnoty Jasnej Góry.Czestochowa:Paulinianum.2005.83-89843-00-5..Umenie 11;
1197 Gorkij, Maksim, 1868-1936.Matka.Bratislava:Tatran.1972...L - SvPr/GORK1-01;
1198 Gots, Anton.Prijímam kríž.Bratislava:LUC.1996.80-7114-189-5..Psychológia 34;
1199 Gottwald, Oldřich.Technika sběru léčivých rostlin.Praha:Avicenum.1971...Botanika 23;
1200 Graf, Richard P. C.S.Sp..Útěcha v utrpení.Olomouc:Matice Cyrilometodějská, s.r.o..1993...Mystika a asketika 44;
1201 Grach, Pavol.Ako meditovať nad Svätým Písmom.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-268-3..DZ/VIERA - 04/42;
1202 Grach, Pavol.Čo znamená veriť?.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741839 (brož.);978-80-8074-183-9..DZ/VIERA - 03/28;
1203 Grach, Pavol.Katolíci a protestanti. Ako ďalej?.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-381-9; 9788080743819..DZ/VIERA - 07/78;
1204 Grach, Pavol.Naučme sa odpúšťať.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741891 (brož.);978-80-8074-189-1..DZ/VIERA - 03/30;
1205 Grach, Pavol.Rok viery.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741693 (brož.);978-80-8074-169-3..DZ/VIERA - 02/22;
1206 Grach, Pavol.Viera a rozum.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-375-8; 9788080743758..DZ/VIERA - 07/75;
1207 Graichmanová, Vlasta.Bardejov. História..Bratislava:Danubiaservis.1995...RegD/SlovenskoB - 01;
1208 Grajewski, Andrzej.Rusko a kříž : Z dějin pravoslavné církve v SSSR.Praha:Čes.křesťanská akad..1997.80-85795-31-0..Misiologia Ekumenizmus 26;
1209 Grammatica, Alvaro.Charizmatická animácia. Prežívanie modlitebného stretnutia..B.Bystrica:ELKA.1997...Mystika a asketika 23;
1210 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 1..:Velehrad - Řím.1981...Vierouka 26;
1211 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 2..:Velehrad - Řím.1981...Vierouka 27;
1212 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 3..:Velehrad - Řím.1981...Vierouka 28;
1213 Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 4..:Velehrad - Řím.1981...Vierouka 29;
1214 Grassiano, Dominica.Ako nádoba zo zlata. Mária Terézia Marengová.:.1980?...Životopisy 61;
1215 Grassiano, Dominika.Laura Vicuňa.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969...ŽS/LAURA VICUŇA - 02;
1216 Gray, Theodore W..Prvky :.V Praze ::Slovart,.2012.978-80-7391-544-5..Encyklopédie 11;
1217 Graz, John.Príbeh lásky.:Advent.1991.80-85002-25-6..Životopisy 107;
1218 Gräf, Richard.Ano, Otče.Přerov:Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie.1938...DZ/GRAF1 - 01;
1219 Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5..Františkánska spiritualita 070;
1220 Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5..Františkánska spiritualita 069;
1221 Green, Thomas H..Piť z vyschnutej studne.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4..Mystika a asketika 30;
1222 Greeve, P. de.Světlo Kalvarie /.:.1995??...Kristológia 24;
1223 Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8..ŽS/BENEDIKT Z NURSIE - 03;
1224 Grieger, Pavol, FSC.Rehoľný život a jeho poslanie.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-103-8..Zasvätený život 045;
1225 Grieger, Pavol, FSC.Základná a sústavná príprava na rehoľný život.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-195-X..Zasvätený život 048;
1226 Grieger, Pavol, FSC.Zasvätený život na Slovensku dnes.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-153-4..Zasvätený život 046;
1227 Grieger, Pavol, FSC.Zasvätený život na Slovensku dnes.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-153-4..Zasvätený život 047;
1228 Griesmayr, Gudrun.Chiara Luce Badano: Boh ma predsa miluje!.Bratislava:Lúč.2011.978-80-7114-840-1..ŽS/CHIARA LUCE - 01;
1229 Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8..Panna Mária 084;
1230 Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.O pravej úcte k Panne Márii.Košice:Vienala.1993.8096724908 (brož.); 80-967249-0-8..Panna Mária 045;
1231 Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.Príprava na úplné zasvätenie sa, O pravej úcte k Panne márii, Malý katechizmus ....:ZAEX.2013.978-80-971345-7-0..Panna Mária 085;
1232 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7..Panna Mária 044;
1233 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9..Panna Mária 003;
1234 Grisham, John,(1955-).Poslední vůle.Praha ::Reader's Digest Výběr,.2001.80-86196-23-2..L - SvPr/NSC-06;
1235 Groeschel, Benedict J..Augustín - filozof, mystik, teológ.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-006-0..ŽS/AUGUSTÍN - 01;
1236 Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8..DZ/GROE1 - 04;
1237 Groeschel, Benedict J..Odvaha byť zdržanlivý.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-002-8..DZ/GROE1 - 03;
1238 Groeschel, Benedict J..Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-062-1..DZ/GROE1 - 02;
1239 Groeschel, Benedict J..Stagnácia alebo napredovanie : Duchovné odpovede na psychologické otázky.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-015-X..DZ/GROE1 - 01;
1240 Gróf, Ivan, SDB.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6..Vierouka 09;
1241 Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7..Liturgika 09;
1242 Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7..Vierouka 14;
1243 Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8..Vierouka 08;
1244 Gróf, Ivan, SDB.Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9..Vierouka 19;
1245 Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus? II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-10-X..Vierouka 07;
1246 Gróf, Ivan, SDB.O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3..Vierouka 16;
1247 Gróf, Ivan, SDB.O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3..Vierouka 17;
1248 Gróf, Ivan, SDB.O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5..Vierouka 15;
1249 Gróf, Ivan, SDB.O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1..Vierouka 18;
1250 Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4..Vierouka 10;
1251 Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0..Vierouka 11;
1252 Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (3). VII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-14-2..Vierouka 12;
1253 Gróf, Ivan, SDB.Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5..Vierouka 13;
1254 Gróf, Ivan, SDB.Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6..Vierouka 06;
1255 Grocholewski, Zenon.Postup pri preložení a odvolaní farára.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1999.80-88944-24-4..Kánonické právo 03;
1256 Groppe, Lothar .P. MICHAL PRO SJ.:Dobra kniha Trnava.1992...Životopisy 52;
1257 Gross, Joseph, $d 1866-1931 Kevelaer, $c 1938.Tantum ergo sacramentum. Promluvy pro řeholnice.:.1940??...Zasvätený život 011;
1258 Gross, Joseph,1866-1931.Výstup duše k Bohu :.V Olomouci ::Velehrad,.1940...Zasvätený život 071;
1259 Grun, Anselm.Cesty ke svobodě : duchovní život jako cvičení ve vnitřní svobodě.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-244-7..DZ/GRUN1 - 03;
1260 Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4..DZ/GRUN1 - 18;
1261 Grün, Anselm.Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-050-9..DZ/GRUN1 - 19;
1262 Grün, Anselm.Jak znovu najít radost?.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2008.978-80-7195-118-6..DZ/GRUN1 - 15;
1263 Grun, Anselm.Kdybych měl už jen jeden den života.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-341-9..DZ/GRUN1 - 17;
1264 Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5..Zasvätený život 059;
1265 Grün, Anselm.Modlitba a sebepoznání.Praha:Zvon.1997.80-7113-191-1..DZ/GRUN1 - 09;
1266 Grün, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-26-X..DZ/GRUN1 - 20;
1267 Grun, Anselm.O mlčaní.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-019-2..DZ/GRUN1 - 08;
1268 Grün, Anselm.O mlčení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-48-0..DZ/GRUN1 - 07;
1269 Grün, Anselm.Obrazy premenenia.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-76-7..DZ/GRUN1 - 12;
1270 Grun, Anselm.Otcové pouště s Anselmem Grünem.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2000.80-7192-479-2..DZ/GRUN1 - 16;
1271 Grün, Anselm.Poselství shůry.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1999.80-7192-375-3..DZ/GRUN1 - 06;
1272 Grun, Anselm.Půst : modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2000.80-7192-441-5..DZ/GRUN1 - 05;
1273 Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7..DZ/GRUN1 - 04;
1274 Grun, Anselm.Spiritualita zdola : překročit svůj vlastní stín.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-559-4..DZ/GRUN1 - 11;
1275 Grun, Anselm.Svätý Benedikt z Nursie:.Bratislava:Lúč.2004.80-7114-484-3..ŽS/BENEDIKT Z NURSIE - 01;
1276 Grun, Anselm.Zdraví jako duchovní úkol : Anselm Grün,Meinrad Dufner.Svitavy:Trinitas.1994.80-901457-1-X..DZ/GRUN1 - 01;
1277 Grun, Anselm.Zlyhanie ako šanca.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-010-9..DZ/GRUN1 - 14;
1278 Grün, Anselm, 1945- - autor.Modlitba jako setkání.:Kostelní Vydří :.1999.80-7192-151-3..DZ/GRUN1 - 02;
1279 Grün, Anselm,(1945-).Uzdravení skrze podobenství.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-604-4..DZ/GRUN1 - 10;
1280 Guardini, Romano.Andělé : teologické úvahy : z německého originálu přeložil Dr. Vojtěch Pola.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-300-1..Teológia 11;
1281 Guardini, Romano.Modlitba Páně.Řím:Křesťanská akademie.1967...DZ/GUAR1 - 01;
1282 Guardini, Romano.O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:ZVON.1991.80-7113-038-9..DZ/GUAR1 - 03;
1283 Guardini, Romano.O modlitbě. Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:ČKCH.1970...DZ/GUAR1 - 02;
1284 Guardini, Romano.Život viery.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1975...Vierouka 54;
1285 Guardini, Romano,1885-1968.Růženec :.Řím ::Křesťanská akademie,.1981...Panna Mária 066;
1286 Guccini, Luigi.Zasvätený život a duchovné zosvetštenie.Bratislava:Redemptoristi- Slovo medzi nami.2016.9788089342990;978-80-89342-99-0..Zasvätený život 077;
1287 Guénard, Tim,(1958-).V ringu s Bohem :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2011.978-80-7195-488-0..Životopisy 119;
1288 Guerra, Paola .Dizionario albanese: italiano-albanese, albanese-italiano .Milano:A. Vallardi .1998.88-8211-097-4..Slovníky 038;
1289 Guitton, Jean.Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...Pavol VI 01;
1290 Guitton, Jean.Portrét Marty Robinovej.:.1986?...Životopisy 92;
1291 Gumbel, Nicky.Alfa Otázniky života. .Pezinok :Familiaris.2009.978-80-89428-01-4..Katechetika Príručky 51;
1292 Gumbel, Nicky.Otázky života. Kresťanský život:Bratislava.2002.80-7120-041-7..DZ/GUMB1 - 01;
1293 Gumbel, Nicky,1955-.Ježíšův životní styl /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-695-2..Morálka 18;
1294 Gunčaga, Jan.Laik ako kresťan z povolania.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-178-8..Sociológia 08;
1295 Gundová-Jergová, Agneša,1926-2010.Putovanie za dotykom /.Cambridge ::Dobrá kniha,.1992.0-919865-46-1..Životopisy 12;
1296 Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8..ŽS/BRIGITA ŠVÉDSKA - 01;
1297 Güntherová-Mayerová, Alžbeta,1905-1973.Slovenské ľudové sošky.V Bratislave ::Spolok slovenských výtvarných umelcov,.1944...Umenie 14;
1298 Gunthor Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991...Morálka 12;
1299 Gunthor, Anselm.Morálna teológia III/a.Trnava:Rím.1996.80-7162-169-2..Morálka 13;
1300 Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990...Morálka 11;
1301 Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990...T-Morálka 10;
1302 GÜNTHÖR, Anselm.Morálna teológia. I/a, Všeobecná morálna teológia [A] / Anselm Günthör ; preložili A. Devínsky, A. Danišov ; zrevidoval a doplnil Jozef Zlatňanský ; redaktor edície Jozef Vavrovič . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987. - ...Morálka 6;
1303 GÜNTHÖR, Anselm.Morálna teológia. I/a, Všeobecná morálna teológia [A] / Anselm Günthör ; preložili A. Devínsky, A. Danišov ; zrevidoval a doplnil Jozef Zlatňanský ; redaktor edície Jozef Vavrovič . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987. - ...Morálka 6;
1304 GÜNTHÖR, Anselm.Morálna teológia. I/a, Všeobecná morálna teológia [A] / Anselm Günthör ; preložili A. Devínsky, A. Danišov ; zrevidoval a doplnil Jozef Zlatňanský ; redaktor edície Jozef Vavrovič . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987. - ...Morálka 7;
1305 Gurňák, Daniel.Štáty v premenách storočí. Dejepisný atlas.Bratislava:Mapa Slovakia Škola.2003.80-89080-47-2..Dejiny 10;
1306 Gusić, Juraj.S Máriou vždy vyššie.[S.l.]:Slovenskí jezuiti.1985.0919865224; 0-919865-22-4..Panna Mária 040;
1307 Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3..Zasvätený život 070;
1308 Gyr, Meinrad SJ.Obnovte se v Duchu : 8 dní ticha na způsob duchovních cvičení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-46-4..Modlitby 002;
1309 Haas, Johannes.Žít pokojně : Desatero rad od papeže Jana XXIII..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-90-1..Ján XXIII. 02;
1310 Habovštiak, Anton.Cesta kríža.Trnava:KON-PRESS.1992.80-85413-18-3..Cirkevné dejiny Slovenska 38;
1311 Habovštiak, Anton.Meditácie a modlitby sestry Zdenky.Bratislava:Nové Mesto.2002.80-85487-67-5..ŽS/ZDENKA - 04;
1312 Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované slnko.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-39-X..ŽS/ZDENKA - 02;
1313 Haesele, Mária.Eucharistické zázraky.:GENEZIS.1991.80-85220-38-5..Liturgika 20;
1314 Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3..DZ/HAHN1 - 02;
1315 Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1..DZ/HAHN1 - 01;
1316 Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X..Panna Mária 005;
1317 Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X..DZ/HAHN1 - 03;
1318 Hahn, Scott.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality .2000.80-902786-4-7..DZ/HAHN1 - 06;
1319 Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8..DZ/HAHN1 - 05;
1320 Hahn, Scott.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6..DZ/HAHN1 - 04;
1321 Hajduch, Peter.Orientácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-235-4..Psychológia 13;
1322 Hajduch, Peter.Orientácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-235-4..Pedagogika Výchova 019;
1323 Hajduk, Anton.Božie kráľovstvo.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-179-5..Misiologia Ekumenizmus 14;
1324 Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1..Kristológia 17;
1325 Hajduk, Ryszard.Hľa, tu som, pošli mňa!. Misionár:Michalovce.2001.80-88724-11-2..Zasvätený život 067;
1326 Hájek, Karel,1900-1978.Krásy myslivosti /.Praha ::Orbis,.1965...Zoológia 01;
1327 Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. I. zv. A - D.Bratislava:Veda.1977...Encyklopédie Slovenska 05;
1328 Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. II. zv. E-J.Bratislava:Veda .1978...Encyklopédie Slovenska 06;
1329 Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. III. zv. K - M.Bratislava:Veda.1979...Encyklopédie Slovenska 07;
1330 Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. IV. zv. N - Q.Bratislava:Veda.1980...Encyklopédie Slovenska 08;
1331 Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. V. zv. R-Š.Bratislava:Veda .1981...Encyklopédie Slovenska 09;
1332 Hajkovská, Dominika.Matka a dcéra, blízke aj vzdialené.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743062 (brož.); 978-80-8074-306-2..DZ/VIERA - 05/56;
1333 Hajkovská, Dominika.Matka a syn, vzťah plný dobrodružstva.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743628; 978-80-8074-362-8..DZ/VIERA - 06/70;
1334 Hajkovská, Dominika.Opustiť otca a matku....Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-390-1..DZ/VIERA - 07/82;
1335 Hajkovská, Dominika.Talenty a zdravé sebavedomie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-277-5..DZ/VIERA - 04/44;
1336 Hajkovská, Dominika.Tresty vo výchove.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741556 (brož.);978-80-8074-155-6..DZ/VIERA - 02/15;
1337 Hála, Bedřich, 1927-.Rádce zahrádkářů. Druhý díl.Praha ::SZN,.1955...Botanika 22;
1338 Halambek, Vatroslav.Kvapky na srdce.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-261-9..Meditácie 053;
1339 Halás, Štefan.Osobnosť profesora Hlaváča.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-414-4..Životopisy 64;
1340 Halászová, Brigita.Svätý Konrád z Parzhamu.B. m.:b. v..1994.8096710818 (brož.); 80-967108-1-8..Modlitby 027;
1341 Halbich, Karel.Genéza sionizmu.Bratislava:Agres.1991.80-85406-05-5..Politika 13;
1342 Haľko, Jozef,,1964-.Výpravy v znamení kríža.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741440 (brož.); 978-80-8074-144-0..DZ/VIERA - 01/7;
1343 Hall, Ron - Moore, Denver.Rovnako iný ako ja. .Stará Ľubovňa :Kumran.2011.978-80-89487-04-2..Životopisy 117;
1344 Haluschka.Hovory Adama s Evou.:.1946...Pedagogika Výchova témy 023;
1345 Hanakovič, Štefan.Kristov pútnik na Slovensku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-159-5..Ján Pavol II. 38;
1346 Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad.1988...Iné 11;
1347 Hanus, Ladislav.Pokonštantínska Cirkev.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-280-8..Cirkevné dejiny 01;
1348 Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X..Filozofia Etika 09;
1349 Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X..Pedagogika Výchova témy 002;
1350 Hardick, Lothar .Výklad reguly.:.1987?...Naša kongregácia 003;
1351 Harenberg, Bodo .Kronika ľudstva.Bratislava:Fortuna Print.1992.80-7153-038-7..Encyklopédie 12;
1352 Harris, Alex.Robiť ťažké veci.[S.l.]:Kumran.2011.978-80-89487-11-0;9788089487110 (brož.); 978-80-89487-11-0..Pedagogika Výchova 005;
1353 Hartl, Břetislav,1927-.Inspiromat :.Praha ::Mladá fronta,.1967...Pedagogika Výchova témy 046;
1354 Hatala, Ladislav.\"-postavme si kostol\".[S.l.]:[s.n.].1997...Cirkevné dejiny Slovenska 78;
1355 Hatala, Štefan (1915-1990).Kresťanský spoločenský poriadok. Košice:Verbum.1948...Sociológia 11;
1356 Hatoková, Mária.Sprevádzanie chorých a zomierajúcich.Košice:Equilibria.2013.9788081431258 (viaz.);978-80-8143-125-8..Psychológia 44;
1357 Havelková, Marie.Ovoce a zelenina ve skle :.Praha ::Merkur,.1977...Domácnosť 02;
1358 Havránek, Karel Vladislav,1851-1918.Ukřižuj! :.:.1995??...NábPr/HAVR1-01;
1359 Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6..ŽS/HYACINTA - 01;
1360 Häring Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Česká katolická charita.1971...Teológia 24;
1361 Häring, Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976...Morálka 16;
1362 Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969...Filozofia 29;
1363 Heer, Friedrich,1916-1984.Věčnost začíná dnes /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1970...Filozofia 28;
1364 Hemingway, Ernest,1899-1961.Komu zvonia do hrobu /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1963...L - SvPr/HEMI1-01;
1365 Herbeck, Peter.Čo hovorí Duch?. Familiaris:Bratislava.1997.80-967813-0-8..DZ/HERB2 - 01;
1366 Herbstrithová, Waltraud.Prodlévání před Bohem s Terezií z Avily, Janem od Kříže a Editou Steinovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-716-3..DZ/HERB1 - 01;
1367 Heriban, Jozef.Príručný lexikón biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992...Biblické slovníky 06;
1368 Heriban, Jozef.Príručný lexikón biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992...Biblické slovníky 05;
1369 Heriban, Jozef, SDB.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1995.80-85405-36-9..Nový zákon 2;
1370 Heriban, Jozef, SDB.Bibliografická príručka pre štúdium svätého písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986...Iné 18;
1371 Heriban, Jozef, SDB.Príručný lexikón biblických vied. Don Bosco:Bratislava.1998.80-88933-07-2..Biblické slovníky 03;
1372 Heriban, Jozef, SDB.Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...Nový zákon 15;
1373 Heriban, Jozef, SDB.Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou. Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda :Trnava.1997.80-7162-191-9..Iné 21;
1374 Heřman, Petr.Staletá Praha. XXI. Královská cesta :.Praha :Panorama.1991.80-7038-215-5..RegD/ČeskoP - 02;
1375 Hermant, Dominique.Boží znamení.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-223-4..DZ/HERM1 - 01;
1376 Heske, Jozef.Dva životy v jednom svetle : O živote a diele Franciszka Blachnického a Wojciecha Danielskeho.Sedlice:Rímskokatolícky farský úrad.2006.80-969455-6-4..RIH-Oáza, Svetlo-Život 03;
1377 Hession, Roy.Křížová cesta.Praha:Návrat domů.2000.80-7255-017-9..Psychológia 35;
1378 Heufelder, Emanuel Maria.Slobodná pre Boha.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-031-4..RIH-Anglické panny, CJ 04;
1379 Hevenesi, Gabriel.Jiskry sv. Ignáce. (Citáty a reflexe).Rím:Velehrad.1990...ŽS/IGNÁC Z LOYOLY - 03;
1380 Hildegarda z Bingenu,1098-1179.Listy sv. Hildegardy z Bingen :.Olomouc ::Krystal,.1948...ŽS/HILDEGARDA - 01;
1381 Himes, Kenneth R..Ekologická kríza a vízia Františka z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-88-0..Františkánska spiritualita 036;
1382 Hirjak, Štefan, SJ.Viera Nádej Láska.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1996...Vierouka 83;
1383 Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7..Životopisy 27;
1384 Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7..Životopisy 28;
1385 Hlaváček, Petr et al..Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení.Praha:Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.2012.978-80-7308-436-3..Františkánska spiritualita 024;
1386 Hlebová, B..Rómska literatúra v multikultúrnej a emocionálnej edukácii elementaristov. .Prešov:Prešovská univerzita.2009.978-80-8068-955-1..Literatúra teória 06;
1387 Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970...Teológia 20;
1388 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom. Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...Teológia 14;
1389 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom. Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...Teológia 2;
1390 Hlinka, Anton, SDB.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6..Filozofia Etika 06;
1391 Hlinka, Anton, SDB.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6..Pedagogika Výchova 002;
1392 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 1.. Verona:DOBO.1983...Homiletika 27;
1393 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6..Homiletika 8;
1394 Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky.. Vyd. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-56-3..Pedagogika Výchova 003;
1395 Hlinka, Anton, SDB.Svetlo z Lisieux.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 13;
1396 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979...Vierouka 56;
1397 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979...Vierouka 55;
1398 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00773-6..Vierouka 75;
1399 Hlinka, Anton, SDB.Za kresťanské porozumenie človeka.Bratislava:Zrno.1992.80-900496-5-6..Filozofia 19;
1400 Hlinka, Anton,1925-.Svetlo z Lisieux :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1975...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 11;
1401 Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985...Homiletika 10;
1402 Hlinková, Soňa, 1979-.Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku.Ružomberok:Verbum.2014.9788056101322 (brož.);978-80-5610-132-2..Príručky 042;
1403 Hlouch, Josef, 1902-1972 - autor.Minutěnka.:Třebíč :.1994.80-85766-26-4..Meditácie 021;
1404 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5..Cirkevné dejiny Slovenska 24;
1405 Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8..ŽS/CYRIL A METOD - 03;
1406 Hnilica, Pavol Mária, SJ.Milosťou Božou zdobená.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-6-9..Panna Mária 036;
1407 Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7..Životopisy 45;
1408 Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (Erko).Deti vystupujú z hlbín stvorenia. 1. a 2. časť.s. l.:Erko.1995?...Katechetika Príručky 24;
1409 Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (Erko).Sto hier + 1 rada.s. l.:Erko.1990?...Katechetika Príručky 23;
1410 Hnutie Oáza - Svetlo - Život.Piesne chvál.:.1989??...Hudba. Spevníky 1;
1411 Hnutie Oáza - Svetlo - Život.Piesne chvály.:.1989??...Hudba. Spevníky 2;
1412 Hnutie Svetlo-Život.Príručka ONŽ 1. stupňa C "Zákony nového života".Prešov:Michal Vaško.1994...RIH-Oáza, Svetlo-Život 02;
1413 Hofmann, Erna Hedwiga.Zpěváčci od Svatého Kříže :.Praha:Vyšehrad.1970...NábPr/HOFM2-01;
1414 Hofmanová, Antonie.Lázně uvitř.Jilemnice:Antonie Hofmanová.2004...NábPr/HOFM1-01;
1415 Hofmanová, Antonie.Musíme projít.Jilemnice:Antonie Hofmanová.2003...NábPr/HOFM1-02;
1416 Hofmanová, Antonie.Žijeme jen jednou. Životní příběh statečné ženy.. Nové město:Praha.1998.80-86146-04-9..Životopisy 21;
1417 Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2..Životopisy svätých 12;
1418 Holdošová, Margita.Učíme se německy. 1..Praha ::SPN,.1961...Príručky 006;
1419 Holka, Jozef.Matka diecéznych chrámov.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1994.80-88741-03-3..RegD/SlovenskoN - 03;
1420 Holková, Marie.Novéna k svätej Anežke Českej. Vizovice:Lípa.1991...ŽS/ANEŽKA ČESKÁ - 04;
1421 Holková, Marie, 1908-2002 - autor.Tvář plná světla :.:Praha :.1992.80-7113-059-1..ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 04;
1422 Holková, Marie,1908-2002.Čao, Niku! /.Řím ::Křesťanská akademie,.1970...ŽS/DOMINIK SAVIO - 03;
1423 Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971...Katechetika Príručky 12;
1424 Holota, Vladimír Benedikt.Hovory na nemocničním lužku.Praha:ZVON.1994.80-7113-112-1..Filozofia 10;
1425 Holzner Josef.Svätý Pavol.Trnava:SSV.1945...Biografia 45;
1426 Holzner, Josef.Apoštol Pavel : Hrdinský život v službě Kristově.U Ladislava Kuncíře:Praha .1939...Biografia 46;
1427 Holzner, Jozef.Svätý Pavol. .Bratislava :Lúč.2011.978-80-7114-837-1..Biografia 49;
1428 Honek Alois.Žijem vo viere v Božieho Syna.Banská Bystrica:nie je uvedený.1991...Katechetika Príručky 09;
1429 Horák, Jiří,1884-1975.Zbojnícke piesne slovenského ľudu /.Bratislava ::SVKL,.1965...Hudba 1;
1430 Hordern, Nicholas.Objavovanie Ameriky.Bratislava:Mladé leta.1989.80-06-00117-0..Dejiny 06;
1431 Horna, Vladimír.Podal svůj život :.Přerov ::Společenské podniky,.1947...Životopisy 01;
1432 Horňáková, Angelika.Konverzácia angličtiny. Art press:Prešov.1992.80-7119-011-X..Príručky 036;
1433 Horváth, Štefan, SVD.75 rokov Spoločnosti Božieho Slova. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.2000.80-85223-54-6..Cirkevné dejiny Slovenska 07;
1434 Houška, Petr Alkantara,(1937-).České františkánství.[Praha] ::Petr Alkantara Houška,.2005.80-239-4580-7..Františkánska spiritualita 018;
1435 Hrablayová, Lucia.Dôstojnosť človeka.Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2011.9788089538058 (viaz.); 978-80-89538-05-8..Katechetika Učebnice 03;
1436 Hranička, Jaroslav.Jan XXIII. /.Praha ::Svoboda,.1966...Ján XXIII. 08;
1437 Hrbata Josef.Perly a chléb.Řím:Pro.1969...Meditácie 006;
1438 Hrbata, Josef.Klíč ke Starému zákonu.Thaur:Österreichischer Kulturverlag.1990...Starý zákon 28;
1439 Hrobak, Philip Anthony,1904-1964..Hrobak\'s English-Slovak dictionary,.Middletown, Pa.,:Jednota printery.1944...Slovníky 008;
1440 Hromják, Ľuboslav,(1976-).Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka.Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2012.9788089170418 (brož.);978-80-89170-41-8..Životopisy 95;
1441 Hromní­k, Milan.Žofia Bošňáková. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-647-0..Životopisy 32;
1442 Hromník, Milan, SJ.Ľudia viery - ľudia svetla.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-313-5..Panna Mária 059;
1443 Hrušovský, František..Slovenské rehole v Amerike /.Cleveland, Ohio ::Slovenský ústav pri opátstve sv. Andreja-Svorada,.1955....RIH-Všeobecne 01;
1444 Huberová, Gertrúda.Páter Teodózius Florentini. Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-390-1..Životopisy 103;
1445 Hucík, Pavol.Mariánske večeradlo a Biblické úvahy o Panne Márii.s. l.:Pavol Hucík?.1990?...Panna Mária 049;
1446 Hucík, Pavol.Parapsychológia z pohľadu kresťanstva.:Spišská Kapitula.1999...Parapsychológia Sekty 10;
1447 Hudacký, Ján,1959-.Sociálne učenie cirkvi a rodinné podnikanie.Košice:Typopress.2014.9788089496150 (brož.); 978-80-89496-15-0..Sociológia 06;
1448 Hudák, Pavol a kol..Dotyk radosti. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2009.978-80-89404-03-2..Pedagogika Výchova témy 038;
1449 Hudec, Rudolf.Františkáni v Bratislave v rokoch 1238.1. :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-084-9..Cirkevné dejiny Slovenska 71;
1450 Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6..Nový zákon 42;
1451 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7..Ján Pavol II. 56;
1452 Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5..ŽS/JÁN MÁRIA VIANEY - 03;
1453 HÜNERMANN, Wilhelm.Blčiaci oheň. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984...Pápeži 15;
1454 Hünermann, Wilhelm.Blčiaci oheň /.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1976...Pápeži 14;
1455 Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-764-0..ŽS/JÁN MÁRIA VIANEY - 01;
1456 Hünermann, Wilhelm .Farnost vyznavaču.:.1980?...NábPr/HUNE1-01;
1457 Hünermann, Wilhelm.Klement Mária Hofbauer - muž viery a nádeje.Bratislava:Lúč.2000.80-7114-283-2..ŽS/KLEMENT M. HOFBAUER - 01;
1458 Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0..ŽS/JÁN KAPISTRÁN - 01;
1459 Hünermann, Wilhelm.Princ Gonzaga.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-119-1..ŽS/ALOJZ - 01;
1460 Hünermann, Wilhelm.Svätý Martin.. Lúč:Bratislava.1995.80-7114-165-8..ŽS/MARTIN - 01;
1461 Hünermann, Wilhelm.Syn brusiče nožů /.Řím ::Křesťanská akademie,.1969...ŽS/JULIÁN EYMARD - 02;
1462 Hünermann, Wilhelm, 1900-1975.Syn brusiče nužek:.s. l.:s. n..1963?...ŽS/JULIÁN EYMARD -01;
1463 Hünermann, Wilhelm, 1900-1975.Tanečník ze Spoleta:.Lucerno/Mnichov:Rex - Verlag.1962?...ŽS/GABRIEL POSSENTI - 01;
1464 Hurajtová, Jana.Sloboda človeka. Pracovný zošit pre 7. ročník základných škôl.Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2010...Katechetika Učebnice 02;
1465 Hurnard, Hannah, 1905-1990 - autor.Jako laň na výšinách.Praha:Paulínky.2003.80-86025-56-X..DZ/HURN1 - 01;
1466 Hurnard, Hannah, 1905-1990 - autor.Na horách balzámových.:Praha :.2003.80-86025-59-4..DZ/HURN1 - 02;
1467 Husár, Marián.Ako prijať utrpenie?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-257-7..DZ/VIERA - 04/40;
1468 Husár, Marián.Dôverovať Neviditeľnému.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-385-7..DZ/VIERA - 07/80;
1469 Husár, Marián.Materstvo - cesta k svätosti.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741402 (brož.); 978-80-8074-140-2..DZ/VIERA - 01/5;
1470 Husár, Marián.Milosrdní ako Otec.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743550 (brož.); 978-80-8074-355-0..DZ/VIERA - 06/66;
1471 Husár, Marián,1973-.Svätí medzi nami.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743291 (brož.); 978-80-8074-329-1..DZ/VIERA - 05/58;
1472 Husovská, Ľudmila.Slovensko.:Príroda.1994.80-07-00531-5..Encyklopédie Slovenska 04;
1473 Huyn, Paul.Tajomné požehnanie. Bratislava:LÚČ.2005.80-85487-81-0..Kristológia 23;
1474 Hvížďala, Vladimír.Habla usted espaňol? Mluvíte Španělsky? / ročník I..Praha ::Práce,.1962...Príručky 012;
1475 Hykisch, Anton,1932-.Budúcnosť je už dnes :.Bratislava ::Mladé letá,.1987...Príručky 040;
1476 Hynek, R. W..Mysteria Božské tváře.Praha:Školské sestry OSF.1935...Kristológia 18;
1477 Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl.1946...Nový zákon 27;
1478 Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl.1946...Kristológia 1;
1479 Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Golgota a veda :.Bratislava ::Spolok kolegia Sv. Svorada,.1936...Kristológia 8;
1480 Chalier, Catherine.O filosofii Emmanuela Lévinase. Praha:JEŽEK.1993.80-901625-0-9..Filozofia 11;
1481 Chalupecký, Ivan.Biskup Ján Vojtaššák :.:Verbum.1995??.978-80-971341-2-9..Životopisy 126;
1482 Chapman, John.Škola Pánovej služby 2. : Listy o modlitbe.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2007.978-80-969774-5-1..Zasvätený život 061;
1483 Chaput, Charles J..Čo je cisárovo, cisárovi.Bratislava:Nadácia Antona Tunegu.2014.9788097159610 (viaz.); 978-80-971596-1-0..Politika 03;
1484 Chardin, Pierre.Vesmír a lidstvo.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-043-5..Filozofia 08;
1485 Charles, Pierre.Boh vo všetkých veciach:.s. l.:s. n..1975?...Homiletika 38;
1486 Charouz, Jindřich Zdeněk, 1959- - autor.Oživené dědictví :.:Želiv :.1995.80-238-1838-4..RIH-Premonštráti, OPraem 01;
1487 Chata, Jozef (Búda, Jozef).Ohnisko lásky.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985...Liturgika 25;
1488 Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.Přerov:Bonus A.1927...Mystika a asketika 16;
1489 Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938...Mystika a asketika 17;
1490 Chautard, Jean-Baptiste,1858-1935.Činný a vnitřní život /.Řím ::Velehrad - Křesťanská akademie,.1980...Mystika a asketika 18;
1491 Chawla, Navin.Matka Tereza : fascinující příběh jejího života.S předmluvou bratra biskupa Jiřího Paďoura.Praha:Pragma.1998.80-7205-578-X..ŽS/MATKA TEREZA - 10;
1492 Chesterton, G. K. - (Gilbert Keith), 1874-1936 - autor.Ortodoxie.Brno:Spektrum.1993.80-900802-4-3..Filozofia 04;
1493 Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3..Františkánska spiritualita 065;
1494 Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3..Františkánska spiritualita 066;
1495 Chevrier, Pierre.Saint Exupéry.Praha:Vyšehrad.1986...Životopisy 29;
1496 Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948...Meditácie 047;
1497 Chiara, Lubich.Ideál jednoty.:Nové Město.1992.80-85487-02-0..RIH-Focolare 02;
1498 Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9..RIH-Focolare 04;
1499 Chlapci z Komunity Cenacolo.Matka Elvíra - Komunita Cenacolo.Medžugorie:Komunita Cenacolo.2003?...RIH- Cenacolo 01;
1500 Chmeľ, Alojz, OAD.Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša.Trnava: Augustiniánske nakladateľstvo .1993.80-7162-009-2..ŽS/ALOJZ-CH - 01;
1501 Chovanec, Marián.Eschatológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-48-3..Teológia 5;
1502 Chovanec, Marián.Graciológia.Nitra :GORAZD.2007.978-80-969787-0-0..Teológia 4;
1503 Christie, Agatha,1890-1976.Muž v hnedom obleku.Serbia:Liber Novus.2015.9788651702696 (brož.); 978-86-517-0269-6..L - SvPr/CHRI1-03;
1504 Christie, Agatha,1890-1976.Záhada siedmich ciferníkov.[Belehrad]:Liber Novus.2015.9788651702689 (brož.); 978-86-517-0268-9..L - SvPr/CHRI1-02;
1505 Christie, Agatha,1890-1976.Zlo pod slnkom ;Po pohrebe ; Mačka medzi holubmi.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1979...L - SvPr/CHRI1-01;
1506 I.R.Grigulevič.Pápeži 2O.storočia.:NakladateľstvoPravda Bratislava.1987...Pápeži 05;
1507 Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.1993.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3..Františkánska spiritualita 093;
1508 Iacovelli, Anacleto.Život svätej Kláry z Assisi.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-51-1..Františkánska spiritualita 088;
1509 Ihnátková, Natália,.Slovenský jazyk pre 3.- 4. ročník stredných škôl. Slovenské pedagogické nakladateľstvo:Bratislava.1994.80-08-02120-9..Pedagogika 032;
1510 Ilibagiza, Immaculée,1972-.Chlapec, který se setkal s Ježíšem :.Praha ::Triton,.2014.978-80-7387-778-1..Biografia 41;
1511 Imbert, Jean.Proces s Ježišom.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0..Biografia 38;
1512 Incorvaia, Nicola.Druhá strana AIDS.Saluzzo:Komunita Cenacolo.2001...RIH- Cenacolo 02;
1513 Internacionálny sekretariát P. M. Ú..Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.Rím:Dominant spol.s.r.o.Topoľová 2, Nitra 949 01.1993...M - Apoštolské listy 025;
1514 Irala, Narciso .Pokoj srdca.Cambridge, Ontario - Kanada:Dobrá kniha.1978.0-920150-20-9; 0920150209..Psychológia 29;
1515 Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1..Psychológia 30;
1516 Ivan A. Petranský, Rímskokatolícka bohoslovecká cyrilometodská fakulta UK, Michal Buzalka.Biskup Michal Buzalka.Bratislava:LUC.2002.80-7114-394-4..Cirkevné dejiny Slovenska 60;
1517 Ivančiă, Tomislav.Poď za mnou.. Združenie Jas:Zvolen.1997.80-88795-29-X..Modlitby 013;
1518 Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4..DZ/IVAN1 - 03;
1519 Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.:Združenie Jas.1993.80-967099-3-3..DZ/IVAN1 - 05;
1520 Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4..DZ/IVAN1 - 01;
1521 Ivančič, profesor.Zustaňte ve mně, a já ve vás.Rožňov p. R.:Děkanský úřad /podle magnetofonového záznamu/.1991...DZ/IVAN1 - 04;
1522 Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7..DZ/IVAN1 - 02;
1523 Ivančič, Tomislav.Zůstaňte ve mně a já ve vás.Olomouc:MCM - Matice cyrilometodějská.1994...DZ/IVAN1 - 06;
1524 Ivanová-Šalingová, Mária.Slovník cudzích slov. A/Z.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1979...Slovníky 036;
1525 Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4..Biografia 39;
1526 Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X..Životopisy svätých 28;
1527 Izakovičová, Margita.Pre šikovné ruky. 7. :.Bratislava:Alfa.1991.80-05-00876-7..Ručné práce 03;
1528 Izraelová Parcová, Eva.S modlitbou vo vzťahu.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743598 (brož.); 978-80-8074-359-8..DZ/VIERA - 06/68;
1529 J.G.W.(Korec, Ján Chryzostom).Cirkev v rozvoji. Bratislava:Slovenská duchovná služba.1987...Vierouka 68;
1530 Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4..Pápeži 13;
1531 Jachym, Radim.Františkánské prameny II..BRATISLAVA, Český Těšín:SERAFÍN, Cor Jesu.1994...Františkánska spiritualita 028;
1532 Jachym, Radim.Františkánské prameny II..BRATISLAVA, Český Těšín:SERAFÍN, Cor Jesu.1994...Františkánska spiritualita 029;
1533 Jakabčic, Ivan.Základy vývinovej psychológie.:Iris.2002.80-89018-34-3..Psychológia 12;
1534 Jakubčin, Pavol.Akcie K a R a pôsobenie reholí v ilegalite. .Bratislava :Ústav pamäti národa.2010.978-80-89335-32-9..Cirkevné dejiny Slovenska 20;
1535 Jamrich, Ján, SVD.In dulci Jubilo. 52 vianočných piesní a kolied.Mödling:Nakladateľstvo St. Gabriel.1983...Hudba. Spevníky 6;
1536 Ján Kaššovic.Dejiny katolíckej Cirkvi. Cambridge, Ontario, Canada:Priatelia Dobrej knihy.1983.0-920150-98-5..Cirkevné dejiny 06;
1537 Jan Pavel II..Tertio millennio adveniente : Apoštolský list O přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.Praha:Zvon.1995.80-7113-126-1..M - Apoštolské listy 030;
1538 Ján Pavol.Láska a zodpovednosť. Metodicko-pedagogické centrum:Bratislava.2003.80-8052-170-0..Ján Pavol II. 37;
1539 Ján Pavol.Tretia návšteva pápeža Jána Pavla II. na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-439-5..Ján Pavol II. 58;
1540 Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1..M - Encykliky 29;
1541 Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5..Ján Pavol II. 23;
1542 Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7..Ján Pavol II. 35;
1543 Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7..M - Exhortácie 09;
1544 Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4..Ján Pavol II. 22;
1545 Ján Pavol II,.Nebojme se pravdy : Nedostatky lidí a provinění církve.Praha:ZVON.1997.80-7113-196-2..Ján Pavol II. 27;
1546 Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8..M - Apoštolské listy 033;
1547 Ján Pavol II,.Vám, moji najmilší.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6..D/16;
1548 Ján Pavol II..Apoštoli Slovanov - Slavorum Apostoli.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1988...M - Encykliky 15;
1549 Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X..M - Apoštolské listy 028;
1550 Ján Pavol II..Apoštolský list mladíkom a dievčatám celého sveta:.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1985...M - Apoštolské listy 009;
1551 Ján Pavol II..Apoštolský list Mulieris dignitatem:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-707-4..M - Apoštolské listy 027;
1552 Ján Pavol II..Apoštolský list O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia. Salvifici doloris.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1986...M - Apoštolské listy 010;
1553 Ján Pavol II..Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-153-6..M - Apoštolské listy 031;
1554 Ján Pavol II..Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-298-2..M - Apoštolské listy 032;
1555 Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981...M - Encykliky 11;
1556 Ján Pavol II..Catechesi tradendae.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1993.80-85405-23-7..M - Exhortácie 04;
1557 Ján Pavol II..Dialógom k civilizácii lásky a pokoja.Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-67-6..M - Apoštolské listy 035;
1558 Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970...M - Dokumenty II.VK 03;
1559 Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989...Ján Pavol II. 42;
1560 Ján Pavol II..Ecclesia de eucharistia.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-849-6..M - Encykliky 33;
1561 Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0..M - Exhortácie 11;
1562 Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1..M - Encykliky 26;
1563 Ján Pavol II..Encyklika Centesimus Annus Jeho Svätosti pápeža Jána Pavla II..Spišské Podhradie - Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1991.80-7142-004-2;80-7142-004-2..M - Encykliky 27;
1564 Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3..M - Encykliky 12;
1565 Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750..M - Encykliky 18;
1566 Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6..M - Encykliky 32;
1567 Ján Pavol II..Encyklika Laborem exercens (O ľudskej práci) .Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984...M - Encykliky 13;
1568 Ján Pavol II..Encyklika o Duchu Svätom v živote Cirkvi a sveta / Dominum et vivificantem .Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988...M - Encykliky 17;
1569 Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4..M - Encykliky 22;
1570 Ján Pavol II..Encyklika Slavorum Apostoli (Apoštoli Slovanov)o apoštoloch Slovanov.Cambridge, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1985...M - Encykliky 14;
1571 Ján Pavol II..Encyklika Slavorum apostoli Apoštoli Slovanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-563-9..M - Encykliky 16;
1572 Ján Pavol II..Encyklika Sollicitudo rei socialis - Sociálna starostlivosť (Cirkvi).s. l.:s. n..1987...M - Encykliky 21;
1573 Ján Pavol II..Encyklika Svätého Otca Jána Pavla II. o sociálnej starostlivosti cirkvi Sollicitudo rei socialis.Rím:SÚCM.1989...M - Encykliky 20;
1574 Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2..M - Encykliky 28;
1575 Ján Pavol II..Encyklika Vykupiteľ človeka (Redemptoris hominis).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980...M - Encykliky 10;
1576 Ján Pavol II..Familiaris consortio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-052-1..M - Exhortácie 08;
1577 Ján Pavol II..Familiaris consortio / Rodinné spoločenstvo.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1986...M - Exhortácie 07;
1578 Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-06-4..M - Encykliky 31;
1579 Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2..M - Apoštolské listy 013;
1580 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2002. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2002.80-7162-385-7..M - Apoštolské listy 022;
1581 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti Zeleného štvrtku 1987.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1987...M - Apoštolské listy 011;
1582 Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980...M - Apoštolské listy 005;
1583 Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979...M - Apoštolské listy 004;
1584 Ján Pavol II..Milovanému slovenskému národu. Badín:KS.2004.80-967172-7-8..Ján Pavol II. 54;
1585 Ján Pavol II..Modlitba svätého Otca Jána Pavla II. z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1982...M - Apoštolské listy 006;
1586 Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-21-3..Ján Pavol II. 26;
1587 Ján Pavol II..Otvorte dvere Vykupiteľovi. Aperite portas Redemptori.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1983...M - Apoštolské listy 007;
1588 Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X..Ján Pavol II. 34;
1589 Ján Pavol II..Posolstvo pápeža Jána Pavla II. pre obdobie pôstu 1996 ; Posolstvo svätého otca mládeži celého sveta ; Odkaz svätého otca k 4. svetovému dňu chorých (11. február 1996). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-111-0..M - Apoštolské listy 015;
1590 Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-318-0..M - Apoštolské listy 021;
1591 Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1..M - Apoštolské listy 017;
1592 Ján Pavol II..Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.:Pápežské misijné diela.1996...Ján Pavol II. 41;
1593 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8..Ján Pavol II. 29;
1594 Ján Pavol II..Radosti a nádeje.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972...M - Dokumenty II.VK 13;
1595 Ján Pavol II..Reconciliatio et paenitentia / Zmierenie a pokánie.Trnava:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1993.80-7162-025-4..M - Exhortácie 06;
1596 Ján Pavol II..Redemptoris missio.Praha:ZVON.1994.80-7113-101-6..M - Encykliky 24;
1597 Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7..Ján Pavol II. 36;
1598 Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5..M - Apoštolské listy 034;
1599 Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list madíkom a dievčatám celého sveta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985...M - Apoštolské listy 008;
1600 Ján Pavol II..Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života. Príhovor. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-195-1..M - Apoštolské listy 019;
1601 Ján Pavol II..Ut unum sint.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-148-X..M - Encykliky 30;
1602 Ján Pavol II..Ut unum sint.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-148-X..Misiologia Ekumenizmus 27;
1603 Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4..Zasvätený život 084;
1604 Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4..M - Exhortácie 10;
1605 Ján Pavol II..Zmierenie a pokánie / Reconciliatio et paenitentia.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1985...M - Exhortácie 05;
1606 Jan Pawel II.Tobie Maryjo zawierzam.Bergamo:Velar.1989...Ján Pavol II. 1;
1607 Jan Paweł1920-2005)..Tobie Maryjo zawierzam..Bergamo ::Wydaw. Velar,.1991....Ján Pavol II. 2;
1608 Ján Takáč.Veľká láska.Bratislava:LUC.1999.80-7114-261-1..NábPr/ANDR1-01;
1609 Ján XXIII..Poslušnosť a pokoj /myšlienky Jána XXIII.Bratislava:LUC.2001.80-7114-347-2..Ján XXIII. 05;
1610 Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 06;
1611 Ján z Kríža.Temná noc.:Olomouc : Krystal.1941...Mystika a asketika 01;
1612 Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 02;
1613 Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X..Mystika a asketika 05;
1614 Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 05;
1615 Jana Páleníková.Príprava "Pánových robotníkov".Bratislava:LUC.1999.80-7114-254-9..Zasvätený život 081;
1616 Janáč - Hrubý, Pavol.Cesta viery cez rok viery.Spišská kapitula:Rím.-kat. Biskupský úrad.2012.978-80-970926-1-0..DZ/JANÁ1 - 06;
1617 Janáč - Hrubý, Pavol.Čas pre milosť. .Poprad :Erkac.2000.80-968332-1-9..DZ/JANÁ1 - 02;
1618 Janáč - Hrubý, Pavol.Dobro Eucharistie. .Poprad :Erkac.2000.80-968332-2-7..Vierouka 46;
1619 Janáč - Hrubý, Pavol.Hľa, tajomstvo viery. .Poprad :Erkac.2000.80-968332-0-0..Vierouka 45;
1620 Janáč - Hrubý, Pavol.Katolický katechizmus..Bratislava ::Príroda,.1990.80-85198-07-X..Katechetika Učebnice 23;
1621 Janáč - Hrubý, Pavol.Každý deň vidieť a počuť Ježiša.Námestovo:Tlačiareň Kubík.2014.9788089602193 (brož.); 978-80-89602-19-3..DZ/JANÁ1 - 04;
1622 Janáč - Hrubý, Pavol.Ked žiť je Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-88-6..Katechetika Príručky 06;
1623 Janáč - Hrubý, Pavol.Ked žiť je Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-88-6..Katechetika Príručky 05;
1624 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9..Katechetika Učebnice 28;
1625 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7..Katechetika Učebnice 27;
1626 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-07-00607-9..Cirkevné dejiny Slovenska 32;
1627 Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1..Liturgika 05;
1628 Janáč - Hrubý, Pavol.Modlitba rodiny.Námestovo:Štúdio F.2003.80-968922-0-7..DZ/JANÁ1 - 03;
1629 Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 5.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-06-1..Katechetika Učebnice 22;
1630 Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-08-8..Katechetika Učebnice 24;
1631 Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7..Katechetika Učebnice 25;
1632 Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy Zv. 1.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-47-9..Katechetika Učebnice 26;
1633 Janáč - Hrubý, Pavol.Zoznámte sa prosím !. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1997.80-7142-050-6..DZ/JANÁ1 - 01;
1634 Janáč, Pavol,1942-.Čo mám robiť?.Námestovo:Tlačiareň Kubík.2015.9788089602254 (brož.); 978-80-89602-25-4..DZ/JANÁ1 - 05;
1635 Jančovič, Jozef.Žehnajte a nepreklínajte. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-132-7..DZ/VIERA - 01/1;
1636 Janešová, Jarmila.Italština pro samouky.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1975...Príručky 017;
1637 Janešová, Jarmila,1924-.Taliančina pre samoukov /.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1983...Príručky 015;
1638 Janicki, Syrach Bogdan.Pane, co ode mne chceš, abych udělala?.Bratislava:Juraj Mrocek.2006.80-89237-01-0..Františkánska spiritualita 031;
1639 Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4..Františkánska spiritualita 026;
1640 Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-69-4..Františkánska spiritualita 025;
1641 Janoušek, Jan,(nar. 1901).Politika jako evangelizace :.Praha ::Bílý Slon,.1990??.80-86315-08-8..Misiologia Ekumenizmus 4;
1642 Janšta, Josef,1950-.Odměna lásky :.Olomouc ::Arcibiskupství olomoucké,.1991...Pedagogika Výchova 023;
1643 Jarmila, Drozdíková.Základy judaizmu.:Slovenské národné múzeum.1993.80-85753-15-4..Starý zákon 26;
1644 Jaromír, Homolka.Levoča.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965...RegD/SlovenskoL - 02;
1645 Javorka, Vendelín, SJ.Duch viery.Trnava:Dobrá kniha.2017.978-80-8191-111-8..Vierouka 85;
1646 Jawień, Andrzej,(1920-2005).Profily :.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metody,.1979...Ján Pavol II. 53;
1647 Jeiler, Ignác.Blahoslavená Mária Krescencia Hossová z Kaufbeuren.Praha - Brěvnov:Školské sestry sv. Františka.1937...Naša kongregácia 011;
1648 Jendrejovský, Juraj.Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať : Modlitby hľadajúcich.Martin:Nemocničná duchovná služba MFN.2006.80-969541-0-5..Modlitby 044;
1649 Jeroným, - otec, 1907-1985.Protože navždy trvá dlouho.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-36-7..DZ/JERO1 - 01;
1650 Jeroným, - otec, 1907-1985.Protože navždy trvá dlouho.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-36-7..Zasvätený život 073;
1651 Jeroným, - otec, 1907-1985 .Umění naslouchat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-72-3..DZ/JERO1 - 02;
1652 Jeroným,(1907-1985).Možnosti a melodie.Praha ::Triáda,.2010.978-80-87256-16-9..DZ/JERO1 - 03;
1653 Jerphagnon, Lucien,1921-2011.Modlitby pro nesnesitelné dny /.Paris ::Les Éditions Ouvrières,.1970...Modlitby 014;
1654 Jesenský, Miloš,1971-.Kostol V Ludrovej.[Žilina]:Žilinský samosprávny kraj.2012.9788089172313 (viaz.); 978-80-89172-31-3..RegD/SlovenskoL - 03;
1655 Jiří Kaplan.Žij svobodně.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-093-2..DZ/BOUL1 - 03;
1656 Jiroušek, Alexander.Košice na prelome tisícročí. Agentúra JeS:Košice.1998.80-88900-01-8..RegD/SlovenskoK - 03;
1657 Jiroušek, Alexander,1934-.Okres Stará Ľubovňa /.Košice ::Východoslov. vydav.,.1987...RegD/SlovenskoS - 02;
1658 Job, Pavol.Čerpajme z múdrosti dona Bosca. Oto Németh:Bratislava.1998.80-967639-9-7..ŽS/DON BOSCO -02;
1659 Job, Pavol.Evanjeliové blahoslavenstvá-nová nádej sveta.Bratislava:LUC.1997.80-967639-1-1..Meditácie 046;
1660 Job, Pavol.Tebe Slovenská spieva krajina.Košice:KON - PRESS.1993.80-85413-16-7..Panna Mária 031;
1661 John, Hastings.Krok za krokom k štíhlej línii.Bratislava:Ikar.2005.80-88983-47-9..Zdravie 01;
1662 John, Radek, 1954- - autor.Memento.:Praha :.1989.80-202-0040-1..Pedagogika Výchova témy 012;
1663 Johnson, Paul, 1928-.Ježíš :.:Brno :.2010.978-80-87474-02-0..Biografia 32;
1664 Johnston, Francis.GUADALUPE - Zjavenie Matky Božej v Mexiku..Košice:TYPOPRESS.2002.80-89089-01-1..Panna Mária 002;
1665 Johr Pavel.Písně království 1.Rím:Velehrad - křesťanská akademie.1989...Starý zákon 62;
1666 Johr Pavel.Písně království 1.Rím:Velehrad - křesťanská akademie.1989...Starý zákon 61;
1667 Johson, Jan.Keď sa nám zrútil svet:.s. l.:International Bible Society.2005.80-86755-05-3..Psychológia 36;
1668 Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X..Františkánska spiritualita 063;
1669 Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X..Františkánska spiritualita 064;
1670 Josef Hrbata.Perly a chléb.Řím:Pro.1975...Meditácie 007;
1671 Josef Obr.Osoby a místa v evangliích.Praha:Cyrilo-metodějské knihkupectví Gustava Francla .1947...Nový zákon 11;
1672 Josef Obr.Osoby a místa v evangliích.Praha:Cyrilo-metodějské knihkupectví Gustava Francla .1947...Nový zákon 12;
1673 Josef Štochl .Dějiny raného křesťanství.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury .1997...Cirkevné dejiny 08;
1674 Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-477-8..Liturgika 07;
1675 Joseph Ratzinger ; z přel. J.Lukáš..Hledět na probodeného : Pokus o spirituální kristologii.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1996.80-85959-11-9..Kristológia 12;
1676 Joseph Ratzinger Benedikt XVI..Z môjho života.:Salmon.2013.978-80-89605-05-7..Benedikt XVI. 02;
1677 Josephus Flavius,37-asi 100.Válka židovská : I. a II. díl.Brno ::Boh. Svoboda,.1921...Iné 04;
1678 Jostein, Gaarder.Sofiin svet.Bratislava:SOFA.2002.80-89033-17-2..Filozofia 31;
1679 Jović, Mato.Mária a rodina.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-135-3..Panna Mária 098;
1680 Jozef Daniel Pravda SDB.Budete mi svedkami.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2007...Misiologia Ekumenizmus 5;
1681 Jozef Loidl SVD.Ruanda - Urundi.Nitra:Misijni dom Matky Božej v Nitre.1949?...Misiologia Ekumenizmus 16;
1682 Jozef Novák.Šestá patristická čítanka.Praha:Česká katolická charita.1989...Nový zákon 7;
1683 Jozef Tiňo.Exodus.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-766-8..Starý zákon 34;
1684 Jozef Zlatňanský.Slovo života.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1980...Meditácie 019;
1685 Józef, Augustyn, Jozef.Čtvrthodinka upřímnosti : úvod do modlitby denního zpytování svědomí.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-007-X..DZ/AUGU1 - 02;
1686 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5..Cirkevné dejiny 18;
1687 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5..Cirkevné dejiny 17;
1688 Judák, Viliam.Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-33-5..Meditácie 038;
1689 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X..Životopisy svätých 13;
1690 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4..Životopisy svätých 14;
1691 Judák, Viliam.Na ceste k všednému dňu : Myšlienky z éteru VII..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-53-X..Meditácie 039;
1692 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7..Pápeži 08;
1693 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7..Pápeži 07;
1694 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4..Pápeži 09;
1695 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4..Pápeži 10;
1696 Judák, Viliam.Nitrianske biskupstvo od čias Metodových.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2006.80-88741-64-5..Cirkevné dejiny Slovenska 84;
1697 Judák, Viliam.Od Petrovho stolca k Veľkej Morave.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-930-6..Cirkevné dejiny Slovenska 85;
1698 Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9..Životopisy svätých 16;
1699 Judák, Viliam.Z múdrosti našich otcov : Sv. Beňadik a Skalka.Nitra:Biskupský úrad.2007.978-80-969711-9-0..Cirkevné dejiny Slovenska 49;
1700 Judák, Viliam.Z múdrosti našich otcov : Sv. Beňadik a Skalka.Nitra:Biskupský úrad.2007.978-80-969711-9-0..ŽS/ANDREJ-SVORAD - 04;
1701 Július, Handžárik.Pohľady zvnútra.:Kubko Goral.2001.80-88858-39-9..Politika 10;
1702 Junas, Ján,1925-2002.Víťazí nad chorobami :.Bratislava ::Mladé letá,.1974...Životopisy 175;
1703 Jungbauer, František,1895-1941.Dramatisace k besídkám /.V Praze ::Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského,.1928...Katechetika Príručky 30;
1704 Juraj Müller.Dôveryhodné miesto - Kláštor pod Znievom.:ŠPORT PRESS.1999.80-85742-13-6..RegD/SlovenskoK - 02;
1705 Juraj, Gusič.Matky odvrhnutých.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-136-1..ŽS/MATKA TEREZA - 08;
1706 Jurák, Jeroným M., OP.Cirkevný učiteľ svätý Bazil Veľký (329-379).s. l.:s. n..1946?...ŽS/BAZIL - 01;
1707 Jurášková, Jana.Základy pedagogiky nadaných.:FORMÁT.2003.80-89005-11-X..Pedagogika 003;
1708 Jurčovič, Fidél Ambróz, OFM.Regula Františkánskeho svetského rádu.:.1993...Františkánska spiritualita 102;
1709 Jurčovič, Fidél Ambróz, OFM.Smiať sa zakázané?. Juraj Mrocek:Bratislava.2003.80-968887-2-2..Katechetika Príbehy 11;
1710 Jurečka, Stanislav.Svatý Don Bosco /.Olomouc ::Vítězové, profesoři bohosloveckého učiliště řádu dominikánského,.1938...Životopisy 58;
1711 Jurina, Jozef.Vnútro otvorené dokorán.Trnava:Dobrá kniha.2015.9788071419303 (viaz.); 978-80-7141-930-3..DZ/JURI1 - 01;
1712 Jurko, Jozef (1950).Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9..Katechetika Príručky 01;
1713 Jurko, Jozef (1950).Druhý vatikánsky koncil a Slovensko.Kapušany:Bens.1999.80-968225-2-7..Cirkevné dejiny Slovenska 16;
1714 Jurko, Jozef (1950).CHvála Ti, Otče, naveky!.Poprad-Veľká:Slza.1999.80-88680-26-3..Homiletika 14;
1715 Jurko, Jozef (1950).Neobyčajný príbeh obyčajného človeka kňaza Jozefa Hreška. .Košice :TypoPress.2009.978-80-89089-90-1..Životopisy 42;
1716 Jurko, Jozef (1950).Radostný návrat k Otcovi.Kapušany:Bens.2000.80-88998-02-6..Modlitby 025;
1717 Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre mladých.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.2002.80-88998-26-3..Vierouka 05;
1718 Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre ženy.Kapušany:Ing. Štefánia Beňová - Bens.2003.80-88998-43-3..Vierouka 04;
1719 Jurko, Jozef,1950-.Zjavujte Božiu lásku podľa odkazu koncilu.Kapušany:Bens.2016.9788089679157; 978-80-89679-15-7..Zasvätený život 044;
1720 Jurkovičová prel, Viera.Tisíc nápadov a rád pre záhradkárov. Bratislava:Readers Digest Výber.1999.80-967878-5-3..Botanika 10;
1721 Kačala, Ján,(1937-).Pravidlá slovenského pravopisu.:Veda.1998.80-224-0532-9..Slovníky 030;
1722 Kadlec, Jaroslav,1911-2004.Svatý Prokop, český strážce odkazu cyrilometodějského /.Řím ::Křesťanská akademie,.1968...ŽS/PROKOP - 01;
1723 Kafka, Břetislav.Nové základy experimentálnej psychológie.Bratislava:Ars stigmy.1991.80-85264-33-1..Psychológia 02;
1724 Kajan, Jozef,1910-1996.Žilinský kraj.Bratislava:Nakl. cestovného ruchu.1953...RegD/SlovenskoŽ- 08;
1725 Kaľata, Dominik, SJ.Echo duchovného prúdenia dneška.Cambridge:Dobrá kniha.1972...Misiologia Ekumenizmus 9;
1726 Kalinová, Agneša.Chaplin :.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1964...Životopisy 150;
1727 Kalista, Zdeněk,1900-1982.Blahoslavená Zdislava z Lemberka :.Řím ::Křesťanská akademie,.1969...ŽS/ZDISLAVA - 01;
1728 Kamyczek, Jan.Slušnosť na každý deň.Prievidza:Patria.1994.8085674017 (brož.); 80-85674-01-7..Filozofia Etika 07;
1729 Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2..Životopisy 49;
1730 Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2..Františkánska spiritualita 124;
1731 Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0259-3..Životopisy 35;
1732 Karásek, Oldřich,1939-2006.Československo =.Praha :; Bratislava ::Olympia ;; Šport,.1990.80-7033-013-9; 80-7096-071-X..Dejiny Slovenska 11;
1733 Karg, Cassian.Malé tajemství :.:.1995??...Modlitby 049;
1734 Karlík, Jozef..Jozef Branecký g 1882 - 1962. Matica slovenská:Martin.1992.80-7090-036-9..Životopisy 165;
1735 Karmelitánky z Lisieux.Mojím povolaním je láska. Malý katechizmus: .:.1995??...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 20;
1736 Kasbauer, Sixta.Tí, ktorí prichádzajú z veľkého utrpenia ....Steyl:Misijné sestry: Služobnice Ducha Svätého.1953...Misiologia Ekumenizmus 28;
1737 Kasper, Walter.Uvedení do víry.Řím:Křesťanská akademie.1987...Teológia 16;
1738 Kasper, Walter,1933-.Úvod do viery.[Spišské Podhradie] ::Spišský kňažský seminár,.1991...Vierouka 40;
1739 Kašparů, Jaroslav Max,(1950-).Malý kompas víry.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1995...Katechetika Príbehy 06;
1740 Kašparu, Max.Šum z pien : Myšlienky Maxa Kašparů.Bratislava:LUC.2004.80-7114-477-0..Katechetika Príbehy 10;
1741 Kašparů, Opram.Niekoľko pohľadov na problémové deti a ich výchovu.Lučenec:Novohradské osvetové stredisko.2003.80-85155-26-5..Pedagogika Výchova 010;
1742 Katechetická komisia pri SSV.Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969...Katechetika Učebnice 36;
1743 Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.Praha ::Zvon.1995.80-7113-132-6..Katechetika Katechizmus 16;
1744 Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2..Katechetika Katechizmus 23;
1745 Katolícka cirkev.Kódex kánonického práva:.Trnava:SSV pre KBS.2001.80-7162-227-3..Kánonické právo 01;
1746 Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0..Katechetika Katechizmus 026;
1747 Katolícka cirkev.Sociálne encykliky:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6..M - Encykliky 01;
1748 Katolická církev.Život z víry :.Janov nad Nisou ::Janov nad Nisou :.1995.80-902086-0-6..Katechetika Katechizmus 13;
1749 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-725-8..M - Dokumenty 03;
1750 Katolícka cirkev Konferencia biskupov Slovenska.Učebné osnovy rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho náboženstva pre 1. stupeň cirkevných základných škôl zriadených katolíckou cirkvou.Bratislava:LUC.2002.80-7114-378-2..Katechetika Učebnice 13;
1751 Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8..M - Exhortácie 14;
1752 Katolická církev..Inšpirácia a pravda Svätého písma :.:.2010??.978-80-8161-239-8..M - Dokumenty 09;
1753 Katolícka cirkev..Iuvenescit Ecclesia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - Vojtech.2016.9788081612329; 978-80-8161-232-9..M - Dokumenty 08;
1754 Katolícka vydavateľská služba KVAS.Svätý Otec Ján Pavol II. v Českej a Slovenskej federatívnej republike.Bratislava:Lúč.1990...Ján Pavol II. 47;
1755 Katolícka vydavateľská služba KVAS.Svätý Otec Ján Pavol II. v Českej a Slovenskej federatívnej republike.Bratislava:Lúč.1990...Ján Pavol II. 46;
1756 Katuninec, Milan.Hodnotová demokracia.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-582-4..Filozofia Etika 10;
1757 Kazantzakis, Nikos.Kristus znova ukrižovaný.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1983...NábPr/KAZA1-01;
1758 Kazantzakis, Nikos, 1883-1957.Svätý úbožiačik.Bratislava:Tatran.1970...Františkánska spiritualita 049;
1759 Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč.1990...Parapsychológia Sekty 06;
1760 Kekeliaková, Monika.Poetika a interpretácia sna I..Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-224-6..Literatúra teória 19;
1761 Keller, Werner.A biblia má predsa pravdu : vedci dokazujú historickú pravdu.Bratislava:Tatran.1969...Iné 7;
1762 Kelly, J N D.Pápeži dvoch tisícročí.Bratislava:Roal.1994.80-88706-00-9..Pápeži 06;
1763 Kempenský, Tomáš.Následování Krista.Olomouc:.1990...Mystika a asketika 37;
1764 Kempenský, Tomáš Hemerken .Štyri knihy o nasledovaní Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-01-0..Mystika a asketika 36;
1765 Kenneth, N. Taylor.Príbehy zo živej Biblie.:CreativPress.1997.80-7131-023-9..Iné 3;
1766 Kiko, Ivan.Stigmatizovaná.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4..Životopisy 97;
1767 Kilian, Theodor,1894-1978.Cvičebnice esperanta /.Praha ::SPN,.1964...Príručky 013;
1768 Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3..NábPr/KILL1-01;
1769 Kips, Milan.Česko-slovenské vzťahy v dejinách školstva v rokoch 1848-1918.Bratislava:TOPSI.2000.80-967824-3-6..Pedagogika 019;
1770 Kizeková, Jana .Pohľad do dejín slovenskej provincie Kongregácie školských sestier III. regulovaného rádu sv. Franti.Žilina:Prov. Dom.1997...Naša kongregácia 017;
1771 Klčovanská, Eva ; Mráz, Marián.Hodnoty, vzťahy a virtuálny svet.1. :Dobrá kniha.2009.978-80-7141-671-5..Pedagogika Výchova 012;
1772 Klíma, Josef.Lidé Mezopotámie.:Orbis.1976...Dejiny 03;
1773 Klíma, Otakar,1908-1988.Zarathuštra /.Praha ::Orbis,.1964...Životopisy 148;
1774 Kliman, Andrej.Apologetika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941...Teológia 7;
1775 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok A. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01091-5..Katechetika Príručky 42;
1776 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok B. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01096-6..Katechetika Príručky 43;
1777 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok C. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01088-5..Katechetika Príručky 44;
1778 Klimeš, Lumír,1924-2010.Slovník cizích slov /.Praha ::SPN,.1987...Slovníky 031;
1779 Klinger, Kurt.Papež se směje.s. l.:s. n..1980?...Ján XXIII. 07;
1780 Kližan, Jozef, SVD.S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Nitra:SBS.1990.80-85223-04-X..Misiologia Ekumenizmus 30;
1781 Klotzová, Justína.Boh sa prihovára k duši. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier.1993...DZ/KLOT1 - 01;
1782 Kľuska, Branislav.Posolstvo Apokalypsy.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-383-3..DZ/VIERA - 07/79;
1783 Klusoňová, Eva.Ergoterapia 1 :.Martin ::Osveta,.1986...Pedagogika 047;
1784 Kluz, Wladyslaw.Světlo a stín.Praha:ZVON.1991.80-7113-044-3..ŽS/MAXIMILIÁN KOLBE - 01;
1785 Kmeťko, Karol.Svetové misie II. zväzok.Nitra:.1942...Misiologia Ekumenizmus 2;
1786 Knapíková, Zlata.Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy.:Rokus.2002.80-89055-18-4..Pedagogika 036;
1787 Kocián, Václav.Mágia, veštenie a démonské vplyvy. Zvolen:Jas.2001.80-88795-77-X..Parapsychológia Sekty 02;
1788 Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5..Modlitby 015;
1789 Kodet, Vojtěch, 1956- - autor.Svatodušní novéna.:Kostelní Vydří :.2000.80-7192-447-4..Modlitby 032;
1790 Koch, Ursula.Hildegarda z Bingenu.Bratislava:Lúč.2011.9788071148500 (viaz.);978-80-7114-850-0..ŽS/HILDEGARDA - 02;
1791 Koláček, Josef.Magnificat z Nového světa. Řím:Křesťanská akademie.1977...ŽS/JÁN NEPOMUK NEUMANN - 01;
1792 Koláček, Josef, 1929-.Moravské exultet.Kostelní Vydří:KN.1990.80-900138-1-3..Životopisy 89;
1793 Koláček, Josef, 1929- - autor.Václav Kolowrat.:Velehrad :.2000.80-86045-46-3..Životopisy 08;
1794 Koláček, Josef,1929-.Bratr lékař :.Hradec Králové,:Provincie Tovaryšstva Ježíšova,.1992...Životopisy 72;
1795 Koláček, Josef,1929-.Na březích Visly svítá :.Řím ::Křesťanská akademie,.1983...ŽS/FAUSTÍNA - 03;
1796 Koláček, Josef,1929-.Stříbrný a černý :.Řím ::Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova,.1994...Životopisy 63;
1797 Kolada, Vladimír.Páter Ján Chryzostom Bardys OFM.s. l.:s. n..2006...Životopisy 66;
1798 Kolakovič-Poglajen, Stjepan Tomislav.Božie podzemie.Nitra:Sek. inšt. Fatima.1994...Životopisy 19;
1799 Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád.1991...Morálka 4;
1800 Kollárová, Zuzana.Stráže - známe, neznáme 1276-2001. Mestský úrad:Poprad.2001.80-968556-8-9..RegD/SlovenskoS - 03;
1801 Kollmannová, Ludmila.Angličtina pre samoukov.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1992.80-08-01762-7..Príručky 020;
1802 Kollmannová, Ludmila,1921-.Učebnica angličtiny pre samoukov /.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1963...Príručky 019;
1803 Kolník, Marián.Život podľa plánu.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-386-4..DZ/VIERA - 07/81;
1804 Kolodiejchuk, Brian, MC.Ježiš je moje všetko vo všetkom:.:Mother Teresa Center.2010...ŽS/MATKA TEREZA - 03;
1805 Kolvenbach, Peter-Hans .Verní Bohu a ľuďom.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2..RIH-Jezuiti, SJ 02;
1806 Koma, Štefan.Cieľ a Cesta.Námestovo:Štúdio F.2002.80-89070-02-7..Katechetika Príručky 34;
1807 Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8..Cirkevné dejiny 25;
1808 Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8..Cirkevné dejiny 26;
1809 Koma, Štefan .Na prahu dospelosti.Liesek:Rímskokatolícky farský úrad.1996...Katechetika Učebnice 17;
1810 Komisia KBS pre IZŽ.Zasvätení vo svete.:Konferencia biskupov Slovenska.1997...RIH-Všeobecne 11;
1811 Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska.Učebné osnovy náboženskej výchovy rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho náboženstva pre 5. - 9. ročník základných škôl.Bratislava:LUC.2002.80-7114-382-0..Katechetika Učebnice 15;
1812 Kondelová, Anna.Manželská STK.Žilina:Inštitút Communio.2016.978-80-89750-04-7..Pedagogika Výchova témy 045;
1813 Kondor, Luis.Sestra Lucia hovorí o Fatime.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1995...Panna Mária 008;
1814 Kondor, Luis.Spomienky sestry Lucie.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.2009.978-972-8524-79-1..Panna Mária 101;
1815 Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X..M - Dokumenty KBS 01;
1816 Konferencia biskupov Slovenska.Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-695-4..Pastorálka 02;
1817 Konferencia vyšších rehoľných predstavených.Katalóg mužských a ženských rehoľných inštitútov pôsobiacich v Slovenskej republike.Pezinok:Konferencia vyšších rehoľných predstavených.2008...RIH-Všeobecne 13;
1818 Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.:.1996...RIH-Spasiteľky, SDR 01;
1819 Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža.Blahoslavená Zdenka Schelingová panna a mučenica.:.2005??...ŽS/ZDENKA - 03;
1820 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X..Zasvätený život 015;
1821 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve; Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-585-X..M - Apoštolské listy 036;
1822 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Skúmajte!.Vatican:Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le societá di vita apostolica.2014.978-88-209-9410-5..Zasvätený život 090;
1823 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Služba autority a poslušnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1..Zasvätený život 086;
1824 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7..Zasvätený život 085;
1825 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7..M - Apoštolské listy 023;
1826 Kongregácia pre katolícku výchovu.O ľudskej láske. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-185-4..Pedagogika Výchova témy 004;
1827 Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6..M - Dokumenty 05;
1828 Kongregácia pre katolícku výchovu.Zasvätené osoby a ich poslanie v škole. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-467-5..M - Apoštolské listy 024;
1829 Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4. .Katechetika Katechizmus 10;
1830 Kongregácia pre vieroučné otázky.Dokumenty o teológii oslobodenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987...M - Dokumenty 06;
1831 Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990...M - Apoštolské listy 012;
1832 Kongregácia Školských sestier sv. Františka z Assisi.Chronologické znázornění vzniku Kongregace Školských sester III. řádu sv. Otce Františka v Eggenbergu u Grazu:.Praha?:OSF.1980??...Naša kongregácia 006;
1833 Kopecká, Otília.Plná predkreslená výšivka.Bratislava:Praca.1989.80-7094-056-5..Ručné práce 05;
1834 Korbelář, Jaroslav,1915-.Naše rostliny v lékařství.Praha ::SZdN,.1959...Botanika 21;
1835 Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Rok nad posolstvom.:.1988...Meditácie 026;
1836 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-677-3..Cirkevné dejiny Slovenska 26;
1837 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1..Kristológia 13;
1838 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev uprostred problémov. Niekoľko pohľadov.Bratislava:.1987...Teológia 25;
1839 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2..Cirkevné dejiny Slovenska 70;
1840 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v zápase storočí.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-005-8..Cirkevné dejiny Slovenska 40;
1841 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Človek na cestách Zeme....Martin:Matica slovenská.1997.80-7090-440-2..DZ/KORE1 - 03;
1842 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Filozof zdravého rozumu.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5..Filozofia 14;
1843 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Filozof zdravého rozumu.Bratislava:LUC.1993.80-7114-094-5..Životopisy 51;
1844 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Choďte a učte!.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-039-2..Vierouka 35;
1845 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš evanjelií.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-126-7..Kristológia 14;
1846 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.:Bratislava.1989...Cirkevné dejiny Slovenska 47;
1847 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X..DZ/KORE1 - 05;
1848 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X..Cirkevné dejiny Slovenska 80;
1849 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5..DZ/KORE1 - 02;
1850 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na vlnách Rádia Vatikán.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-249-2..Pastorálka 10;
1851 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O Eucharistii.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-201-8..DZ/KORE1 - 06;
1852 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6..Zasvätený život 049;
1853 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O spáse v Kristovi.:Bratislava.1985...Teológia 12;
1854 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-000-7..Cirkevné dejiny Slovenska 42;
1855 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-028-7..Cirkevné dejiny Slovenska 41;
1856 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7..Homiletika 12;
1857 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad posolstvom.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-644-5..DZ/KORE1 - 01;
1858 Korec, Ján Chryzostom, SJ.S úctou voči dejinám.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-097-X..Cirkevné dejiny 13;
1859 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Slová pre život - Svedectvá doby 1969:1989.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-499-1..Cirkevné dejiny Slovenska 76;
1860 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Slová pre život 1. Svedectvá doby (1960:1968).Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-495-9..Cirkevné dejiny Slovenska 75;
1861 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4..DZ/KORE1 - 04;
1862 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-475-4..Cirkevné dejiny Slovenska 91;
1863 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Uvahy o človeku I., II..Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-077-5..Vierouka 53;
1864 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9..Teológia 32;
1865 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9..Vierouka 44;
1866 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7..Kristológia 10;
1867 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9..Zasvätený život 051;
1868 Kos, Bohumil.Gymnastika pro každý den :.Praha ::Olympia,.1980...Šport 01;
1869 Kosatík, Pavel,(1962-).Věra Čáslavská.Praha:Mladá fronta.2012.80-204-2630-2..Životopisy 158;
1870 Kosecová, Cecília M..Spomienky.Bratislava:Sova.1996.80-967003-4-0..Cirkevné dejiny Slovenska 29;
1871 Kossak-Szczucka, Zofia.Nadšenci boží.Turčiansky Sv. Martin:Ján Horáček.1947...Životopisy svätých 21;
1872 Kostrub, Dušan.Antididaktika materskej školy 20.storočia. Rokus s.r.o.:Prešov.2003.80-89055-38-9..Pedagogika 039;
1873 Kostrub, Dušan.Od pedagogiky k didaktike materskej školy.Prešov:Rokus.2003.80-89055-35-4..Pedagogika 037;
1874 Kostrub, Dušan.Problematika cieľa v počiatočnej edukácii. Rokus:Prešov.2002.80-89055-19-2..Pedagogika 035;
1875 Košč, Ján Mária.Antikoncepcia.Bratislava:Zaex.2014.9788089676088..Pedagogika Výchova témy 003;
1876 Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.1991.80-7114-038-4..Zasvätený život 024;
1877 Košiar, Ján.Ján Pavol II. - posol lásky a pokoja (návšteva Svätého Otca v Česko-Slovensku).Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-000-4..Ján Pavol II. 7;
1878 Košiar, Ján.Ján Pavol II. - posol lásky a pokoja (návšteva Svätého Otca v Česko-Slovensku).Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-000-4..Ján Pavol II. 6;
1879 Košiar, Ján.Ján Pavol II. prorok našich čias.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-12-8..Ján Pavol II. 39;
1880 Košík, Vojtech.Marianské pútnické miesta na Slovensku.Námestovo:Štúdio F.1992.80-85705-00-1..Panna Mária 015;
1881 Koštial, Rudolf.Kresťanstvo a sociálna otázka.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1946...Sociológia 05;
1882 Kotalík, František.Země pozemského putování Ježíšova.:Praha : Čes.katolická Charita.1989...Kristológia 11;
1883 Kotyński, Marek.Meditácie nad ikonou Matky ustavičnej pomoci.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2012.9788089342365 (brož.); 978-80-89342-36-5..Panna Mária 095;
1884 Koudelka, Vladimír J..Milá sestřičko : Dopisy otce Vladimíra sestře Růženě.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-982-4..Zasvätený život 054;
1885 Kováč, Ján, SVD.Jeden nový človek pre Guineu.Nitra:SBS.1990.80-85223-00-7..Misiologia Ekumenizmus 21;
1886 Kovalčíková, Iveta.Pedagogika. Prešovská univerzita:Prešov.2002.80-8068-138-4..Pedagogika 010;
1887 Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7..ŽS/FAUSTÍNA - 05;
1888 Kowalska, Faustina Mária.Denníček. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-85291-52-5..ŽS/FAUSTÍNA - 02;
1889 Kowalska, Faustina Mária.Denníček. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-85291-52-5..D/11;
1890 Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X..ŽS/FAUSTÍNA - 04;
1891 Krajačić, Ozana.Drinské mučenice:.Trnava:Dcéry Božej Lásky.2015...Životopisy svätých 38;
1892 Krajčík, Augustín, CSsR.Tvrdá škola.Bratislava:Slza.1992...Cirkevné dejiny Slovenska 27;
1893 Krajčík, Ján.Vládcovia nevšedných možností :.Bratislava ::Mladé letá,.1975...Životopisy 178;
1894 Krajňák, František.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať.Medzilaborce:Makrína.1992...Vierouka 03;
1895 Kráľová, Dagmar.Krása podľa Biblie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-281-2..DZ/VIERA - 04/45;
1896 Kráľová, Dagmar.Kresťanská modlitba verzus východná meditácia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-289-8..DZ/VIERA - 04/48;
1897 Kráľová, Dagmar.Oči všetkých sa upreli na neho.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2013.9788089120413 (brož.); 978-80-89120-41-3..Nový zákon 44;
1898 Kráľová, Dagmar.Odpustky.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743031 (brož.); 978-80-8074-303-1..DZ/VIERA - 05/54;
1899 Kráľová, Dagmar.Žalmy opäť v móde.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743420 (brož.); 978-80-8074-342-0..DZ/VIERA - 06/62;
1900 Kráľová, Dagmar,1958-.Ako spoznám Božiu vôľu?.Bratislava:Don Bosco.2017.9788080743673 (brož.); 978-80-8074-367-3..DZ/VIERA - 07/73;
1901 Kranz, Gisbert.Svätý Augustín:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-181-X..ŽS/AUGUSTÍN - 05;
1902 Krapka, Emil, SJ.Mysterium verbi.Bratislava:Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku.1994...Teológia 1;
1903 Krapka, Emil, SJ.Tajomstvá svätej omše.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-202-3..Liturgika 13;
1904 Krapka, Emil, SJ.Verbum fidei VIII.Bratislava:Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej.1993...Vierouka 37;
1905 Krátky fotogr, Jozef.Nitra. Bratislava:Obzor.1977...RegD/SlovenskoN - 01;
1906 Krbcová, Milada - autor;.Španělština pro jazykové školy II.:Praha :.1991.80-04-21039-2..Príručky 011;
1907 Kreeft, Peter.Láska je silnejšia ako smrť. Bratislava:Redemptoristi.2012.978-80-89342-28-0..Filozofia 30;
1908 Kremer, Bruno P., 1946-.Proč je šlehačka tuhá : jednoduchá vysvětlení přírodních jevů.:Praha : Knižní klub.2011..978-80-242-2973-7..L - DaMl - 002;
1909 Kremer, Jacob.Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-015-8..Kristológia 15;
1910 Kremer, Jacob.Pravda Písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...Nový zákon 19;
1911 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3..Vierouka 30;
1912 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-143-4..Vierouka 31;
1913 Kresánek, Jaroslav.Atlas liečivých rastlín a lesných plodov.Martin:Osveta.1988...Botanika 02;
1914 Kresánek, Jaroslav,1921-.Liečivé rastliny 1977.Prešov:Duklanske tlačiarne.1976...Botanika 26;
1915 Kresánek, Peter.Slovensko : Ilustrovaná encyklopédia pamiatok architektúry, výtvarného umenia a pamätihodností.Bratislava :SIMPLICISSIMUS.2009.978-80-969839-0-2..Encyklopédie Slovenska 03;
1916 Křivohlavý, Jaro, 1925-.Mít pro co žít.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2010.978-80-7195-404-0..DZ/KŘIV1 - 01;
1917 Křivohlavý, Jaro, 1925-.O moudrosti s Jaro Křivohlavým.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2009.978-80-7195-319-7..DZ/KŘIV1 - 04;
1918 Křivohlavý, Jaro, 1925-.O vděčnosti s Jaro Křivohlavým;..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-998-4..DZ/KŘIV1 - 03;
1919 Křivohlavý, Jaro, 1925- - autor.O odpouštění s Jaro Křivohlavým.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-928-X..DZ/KŘIV1 - 02;
1920 Křivohlavý, Jaro,(1925-).Horieť, ale nevyhorieť.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350030 (brož.);978-80-8135-003-0..DZ/KŘIV1 - 05;
1921 Kronus, Václav.Sv. Lidmila. Bl. Mlada Přemyslovna. Sv. Antonín Padovský. Bl. Jan Sarkander. Sv. Prokop. Sv. Vojtech. Sv. Jan Eudes. Bl. Ondřej Bobola..Praha:Kropáč & Kucharský.1934...Životopisy svätých 35;
1922 Kršjaková, Soňa.Gymnastika hrou. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.2000.80-88868-52-1..Pedagogika 025;
1923 Krysztofowicz, Michał M..Božia pochodeň.Bratislava:Post Scriptum.2016.9788089567553; 978-80-89567-55-3..Životopisy 41;
1924 Kubíček, Ladislav.Vůle Boží.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2004.80-7192-936-0..Životopisy 116;
1925 Kuby, Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.2013.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4..Sociológia 01;
1926 Kučera František.Buh a já.Řím:Velehrad - Křesťanská akademie.1981...Meditácie 051;
1927 Kučera, Jiří .Vyznavač a mučedník Štěpán Trochta.:Portál.2006.80-7367-116-6 (Naše ISBN sa nezhoduje: 80-7178-116-6)..Životopisy 06;
1928 Kučera, Matúš.História : Slovensko v obrazoch.Martin:Osveta.1990.80-217-0177-3..Dejiny Slovenska 01;
1929 Kuhn-Schädler, Hans, 1941- - autor.Nezapomeň snít :.:Janov nad Nisou :.1996.80-902086-7-3..Katechetika Príbehy 08;
1930 Kukuča, Michal Mária.Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2015...RIH-Benediktíni 03;
1931 Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny : Súčasné obdobie (1914-2000). Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-09-9..Cirkevné dejiny 02;
1932 Kumpf, Alfred.Pastyr a kormidelník.Praha:LD.1967...Ján XXIII. 06;
1933 Kuniak, Juraj.Pán Černovský rozpráva o histórii Slovákov a Andrejovi Hlinkovi c Juraj Kuniak ; Anna Magdolenová, Vladislav Rostoka, Elena Klimešová, Jozef Slobodník.Banská Bystrica:AGENS.1991.80-900504-0-9..Cirkevné dejiny Slovenska 61;
1934 Kunický, Josef,(1915-1969).Metropolita Josef Veljamin Rutský, bojovník za Unii.Olomouc ::Vítězové,.1938...Životopisy 56;
1935 Kunze, Christine.Vie sa naše dieťa sústrediť?.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-00406-1..Pedagogika Výchova 013;
1936 Kunzl, Karel Marian.Katechismus.Rím:Křesťanská akademie.1978...Katechetika Katechizmus 14;
1937 Kurdakov, Sergej.Odpusť mi, Nataša.Bratislava:LUC.2005.80-7114-513-0..Životopisy 121;
1938 Kushner, Harold S..Když se zlé věci stávají dobrým lidem.Praha:Portál.1996.80-7178-114-2..DZ/KUSH1 - 01;
1939 Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie Loretánske.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-210-7..Panna Mária 032;
1940 Kútny, Ivan.Vybrané kapitoly k štúdiu sociálnej náuky cirkvi.Bratislava:Univerzita Komenského.2003.80-88696-33-X..Sociológia 03;
1941 Kvasnička, Ladislav.Toto sa skutočne stalo. Neveríte?.s. l.:Marián Kvasnička a dedičia.2010?...Psychológia 43;
1942 Kvasničková, Jana.Rehole včera a dnes - vo svete a u nás.:USPO Peter Smolík.1995.80-88717-06-X..RIH-Všeobecne 04;
1943 Kvašan, Anton.Za tajomstvom pamäti a ranenej duše. .Žilina :Anton Kvaššay.2001.80-968589-3-9..Psychológia 23;
1944 KVŽR.Súď ma a skúšaj.:.2013...Cirkevné dejiny Slovenska 08;
1945 Kybal, Vlastimil.Svatá Anežka Česká : historický obraz ze 13.století.Brno:L.Marek.2001.80-86263-14-2..ŽS/ANEŽKA ČESKÁ - 01;
1946 L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941...NábPr/LERM1-01;
1947 L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985...ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 09;
1948 L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988...ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 08;
1949 L'Arco, Adolfo.So srdcom na dlani. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983...Pedagogika Výchova témy 017;
1950 Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4..Ján Pavol II. 9;
1951 Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4..Ján Pavol II. 8;
1952 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6..Ján Pavol II. 10;
1953 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia III. 1986 - 1987.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1999.80-08-03006-2..Ján Pavol II. 13;
1954 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3..Ján Pavol II. 12;
1955 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3..Ján Pavol II. 11;
1956 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik V. 1991-1993.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2001.80-08-03188-3..Ján Pavol II. 14;
1957 Labo, Šebastián, SJ.Posledné cesty lietajúceho pútnika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-646-6..Ján Pavol II. 15;
1958 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9..Ján Pavol II. 45;
1959 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0..Ján Pavol II. 44;
1960 Lác, Ján.Stavovce Slovenska..Bratislava ::Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,.1968...Zoológia 07;
1961 Lacko, Michal, SJ.Sv. Cyril a Metod.Rím:Slovenské vydavateľstvo sv. Cyrila a Metoda.1963...ŽS/CYRIL A METOD - 08;
1962 Lacko, Michal, SJ.Sv. Cyril a Metod.Rím:SVSCM v Ríme.1969...ŽS/CYRIL A METOD - 07;
1963 Lacko, Michal, SJ.Svätý Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1993...ŽS/CYRIL A METOD - 06;
1964 Lacko, Richard.Banskobystrické biskupstvo .:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2011.978-80-88937-46-3..Cirkevné dejiny Slovenska 82;
1965 Lacková, Jolana.Kaplnka.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-290-3..NábPr/LACK1 - 01;
1966 Lackovič, Jozef, SJ.Fatima odkaz Panny Márie.:.1944...Panna Mária 076;
1967 Lacourt, Jacques.Odvaha k víře :.Praha ::Portál,.1991...Katechetika Príručky 48;
1968 Lacroix, Jean.Smysl člověka. Praha:Vyšehrad.1970...Psychológia 07;
1969 Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7..Liturgika 26;
1970 Ladislav, Pudiš.Z Bešeňovej do Ríma alebo Spomienky operného speváka.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2000.80-968276-1-8..Životopisy 171;
1971 Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad.1970...NábPr/LAGE1-01;
1972 Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0..DZ/LACH1 - 04;
1973 Lachmanová, Kateřina.Dvojí tvář lenosti.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-491-1..DZ/LACH1 - 03;
1974 Lachmanová, Kateřina.Vězení s klíčem uvnitř.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-127-0..DZ/LACH1 - 01;
1975 Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0..DZ/LACH1 - 02;
1976 Lajčiak, Ladislav,1945-.Maľované básne /.Martin ::Matica slovenská,.1980...L - DaMl - 003;
1977 Lakotta, Consilie Maria.Klauzura vstup zakázán.s. l.:Signum unitatis.1991...NábPr/LAKO1-01;
1978 Lambert, Willi,1944-.Duchovný odkaz k jubileu obnovenia spoločnosti Ježišovej (1814 -2014).Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418528 (brož.); 978-80-7141-852-8..RIH-Jezuiti, SJ 03;
1979 Lammer, Jutta.Das große Ravensburger Hobbybuch.Ravensburg:Otto Maier.1977.3-473-42353-X..Ručné práce 19;
1980 Lang, Alois,1869-1957.Otec pouště sv. Jeronym /.Praha ::Vyšehrad,.1948...RIH-Mnísi, pustovníci 06;
1981 Lanzi, Crispino.S Máriou k Ježišovi.Bratislava:Németh Oto.2000.80-88949-07-6..Panna Mária 027;
1982 Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Ukaž mi svou tvář.Praha:Paulínky.2000.80-86025-23-3..Mystika a asketika 25;
1983 Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1..Panna Mária 094;
1984 Lauček, Anton.Anjelom svojim prikážem o tebe. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-080-8..Životopisy 96;
1985 Lauček, Anton,1950-.Schéma a dogma v literatúre.Ružomberok:Verbum.2011.9788080847180 (brož.); 978-80-8084-718-0..Literatúra teória 18;
1986 Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi.:Serafín.1995.80-85310-40-6..Pedagogika Výchova témy 043;
1987 Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X..Františkánska spiritualita 075;
1988 Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X..Františkánska spiritualita 076;
1989 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Pilátova žena.Praha:ČKCH.1971...NábPr/LEFO1-01;
1990 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Posledná na popravisku.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-220-6..Životopisy 124;
1991 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2..NábPr/LEFO1 - 02;
1992 Le Fort, Gertrud von,1876-1971.Věčná žena /.Řím ::Křesťanská akademie,.1970...NábPr/LEFO1 - 03;
1993 Leclerc, Eloi.Múdrosť Chudáčika. SERAFÍN:Bratislava.2001.80-88944-38-4..Františkánska spiritualita 073;
1994 Ledóchowska, Tereza.Na cestách obnovy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985...ŽS/ANGELA - 03;
1995 Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:LUC.1994.80-7114-122-4..Katechetika Príbehy 03;
1996 Lefevre, Pierre - Perrinet, Bruno.Veľké pravdy v malých príbehoch II. .Bratislava :Lúč.2000...Katechetika Príbehy 04;
1997 Lehmann, Leonhard.František - mistr a učitel modlitby.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-358-3..Františkánska spiritualita 062;
1998 Lehmann, Leonhard.František - mistr a učitel modlitby.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-358-3..Františkánska spiritualita 061;
1999 Lehmann, Leonhard.František z Assisi vo svetle jeho listov.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-030-3..Františkánska spiritualita 091;
2000 Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8..Misiologia Ekumenizmus 18;
2001 Lechta, Viktor.Základné poznatky o poruchách reči /.Bratislava ::Ústav zdravotnej výchovy,.1985...Pedagogika 044;
2002 Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970...Vierouka 63;
2003 Lelotte, Fernand.Tajomstvo krásy života. 2 :.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969...Vierouka 62;
2004 Leloup, Jean-Yves.Slová z vrchu Athos. Petra:Prešov.2000.80-89007-08-2..RIH-Mnísi, pustovníci 09;
2005 Lencz, Ladislav.Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-308-1..Panna Mária 096;
2006 Lencz, Ladislav.Etická výchova pre cirkevné školy - 2. časť. Metodické centrum:Bratislava.1997.80-88796-54-7..Filozofia Etika 01;
2007 Lencz, Ladislav.Od konfrontácie k dialógu. Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-08-X..Filozofia 06;
2008 Lencz, Ladislav.Výchova k sexuálnemu zdraviu, manželstvu a rodinnému životu:.Bratislava:Nadácia pre etiku a výchovu.1996...Pedagogika Výchova témy 032;
2009 Lencz, Ladislav.Zajtra budeme opäť zdraví.Bratislava:LUC.1992.80-7114-051-1..Zdravie 07;
2010 Lencz, Ladislav, 1927-.Metódy etickej výchovy..Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1996.80-88796-23-7..Filozofia Etika 03;
2011 Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3..Katechetika Príručky 41;
2012 Lenczová, Terézia.Dialóg rodičov s dospievajúcimi.Bratislava:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.1998...Pedagogika Výchova témy 028;
2013 Lenczová, Terézia - Schindlerová, Mária.Ako hovoriť s deťmi o sexualite?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-245-4..DZ/VIERA - 04/37;
2014 Lenghardtová, Jana.Španielčina 1-2.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2001.80-08-03316-9..Príručky 037;
2015 Léon-Dufour, Xavier .Slovník biblickej teológie.Zagreb, Bratislava:Kršćanska sadašnjost, Dobrá kniha.1990...Biblické slovníky 02;
2016 Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969...Vierouka 59;
2017 Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969...Teológia 21;
2018 Lepp, Ignace.Psychoanalýza lásky.Vrchoviny:Signum unitatis.1991...Psychológia 15;
2019 Leščinský, Jozef.Božia antropológia.Košice:Verbum.2004.80-969200-1-4..Starý zákon 24;
2020 Leščinský, Jozef.Rút.Košice:Verbum.2004.80-969200-2-2..Starý zákon 14;
2021 Leššo, Koloman.Urob si z hliny, moduritu, plastelíny /.Bratislava ::Mladé letá,.1987...Ručné práce 20;
2022 Léthel, François-Marie,1948-.Kristovo svetlo v srdci cirkvi.Bratislava:Nové mesto.2013.9788089621071 (brož.); 978-80-89264-83-4..ŽS/CHIARA LUCE - 02;
2023 Léthel, François-Marie,1948-.Teológia svätých.Prešov; Ružomberok:Vydavateľstvo Michala Vaška; Verbum; Katolícka univerzita.2014.9788071659471 (brož.); 978-80-7165-947-1..Životopisy svätých 37;
2024 Letiková, Magdaléna.Žiariaci život.:.1998...Modlitby 011;
2025 Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9..Životopisy svätých 27;
2026 Lewis, C. S. (Clive Staples), 1898-1963.Kroniky Narnie I. : Čarodejníkov synovec.Bratislava:Slovart.2005.80-7145-280-7..NábPr/LEWI1-01;
2027 Lewis, C. S. (Clive Staples), 1898-1963.Rady skúseného diabla.:Porta libri.2007.978-80-89067-45-9..NábPr/LEWI1-02;
2028 Lewis, C. S.1898-1963.O modlitbě: dopisy Malcolmovi /.Praha ::Návrat domů,.2015.978-80-7255-333-4..NábPr/LEWI1-03;
2029 Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943...NábPr/LHAN1-01;
2030 Libiszewski, Piotr .Myšlienky na každý deň - Sv.Vincent Pallotti.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-329-1..ŽS/VINCENT PALLOTTI - 01;
2031 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky.Prešov:VMV.1995.80-7165-039-0..ŽS/ALFONZ - 04;
2032 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Michalovce:MISIONÁR.1994.80-88724-01-5..ŽS/ALFONZ - 08;
2033 Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0..Modlitby 022;
2034 Liguori, Alfonz Mária de.Nevyhnutnosť modlitby.Bratislava:Redemptoristi.2002.80-968525-2-3..ŽS/ALFONZ - 11;
2035 Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1..ŽS/ALFONZ - 10;
2036 Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Cesta lásky :.Bratislava ::Životom,.1948...ŽS/ALFONZ - 09;
2037 Liguori, Alfonz Mária.Rozjímaní. Praha :ŘÁD.1992...ŽS/ALFONZ - 05;
2038 Lichnerová, Alžbeta.Čaro výšivky /.Bratislava ::Práca,.1976...Ručné práce 09;
2039 Lichnerová, Alžbeta.Háčkovaná čipka.Bratislava:Práca.1986...Ručné práce 04;
2040 Lichnerová, Alžbeta.Hladkovaná výšivka /.Bratislava ::Práca,.1979...Ručné práce 16;
2041 Lichnerová, Alžbeta.Krížikové vyšívanie.Bratislava ::Práca,.1977...Ručné práce 17;
2042 Lichnerová, Alžbeta.Vzorkovnica výšiviek.Bratislava:Práca.1984.80-7094-061-1..Ručné práce 02;
2043 Lilienthal, Alfred M..Sionismus /.Praha ::Orbis,.1989...Politika 12;
2044 Lippert, Peter.Človek Job hovorí s bohom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-82-7..DZ/LIPP1 - 01;
2045 Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X..DZ/LIPP1 - 02;
2046 Lippert, Peter.Človek Job sa prihovára Bohu. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980...DZ/LIPP1 - 04;
2047 Lippert, Peter.Rozhovory.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...DZ/LIPP1 - 03;
2048 Lipták, Ľubomír.Slovensko v 20. storočí.:Kalligram.1998.80-7149-225-6..Dejiny Slovenska 14;
2049 Liptáková, Ľ. .Slovo o slove 15 .:Prešovská univerzita.2009.978-80-8068-972-8..Literatúra teória 14;
2050 Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988...Životopisy svätých 36;
2051 Liptovská, Miriam.Duchovné cvičenia s Pannou Máriou. Pre sestričky.:.1960??...Zasvätený život 012;
2052 Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5..Panna Mária 069;
2053 Liptovská, Miriam.Príď, Duchu Svätý! Sedemtýždňová príprava k Turíciam.s. l.:s. n..1983...Modlitby 003;
2054 Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3..Modlitby 004;
2055 Liptovská, Miriam.Srdce v srdci. Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5..Životopisy 17;
2056 Liturgická komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Bohorodičke.Košice:Byzant.1995.80-85581-12-4..Panna Mária 063;
2057 Liturgická komisia konferencie Slovenska.Liturgia.Trnava:SSV.2005...Liturgika 11;
2058 Ljubičič, Petar.Volanie Kráľovnej Pokoja.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.1996.80-88717-15-9..Panna Mária 016;
2059 Lloyd Webber, Andrew,1948-.Joseph and the amazing technicolor dreamcoat :.Bury St. Edmunds ::Novello,.1989...Hudba 04;
2060 Loew, Jakub.Ježíš nazývaný kristus.Rim:KA.1975...Vierouka 64;
2061 Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6..Ján XXIII. 04;
2062 Lombardi, Luigi.Svätá zem. Serafín:Bratislava.1998.80-85310-91-0..RegD/Izrael - 02;
2063 Lombardi, Luigi.Svätá zem /preložil a doplnil Štefan Šilhár.. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1986...Iné 30;
2064 London, Jack,1876-1916.Jerry z Ostrovov /.Bratislava ::Mladé letá,.1967...L - SvPr/LOND1-01;
2065 Loose, Helmuth Nils - fotografie; .Terezie a Lisieux.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-238-2..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 01;
2066 Lorad, E..Umelecko-historické pamätné kostoly na Slovensku.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1957...Umenie 23;
2067 Lorenzo, Maria di.Matka Tereza - zář lásky.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-956-5..ŽS/MATKA TEREZA - 05;
2068 Lubelski, Marian OSPPE.Niezwykle audiencje.Jasna Góra - Kraków:Paulinianum.2007.978-83-89843-37-1..Ján Pavol II. 63;
2069 Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970...RIH-Focolare 03;
2070 Lubich, Chiara.Meditácie.Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda.1960...Meditácie 034;
2071 Lubich, Chiara, 1920-2008.Dobrodružstvo jednoty:.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-05-5..RIH-Focolare 01;
2072 Lubich, Chiara,,1920-2008.Eucharistie.Bratislava:Nové mesto.1992.8085487071; 80-85487-07-1..Vierouka 69;
2073 Lucado, Max,1955-.Zázrak v kaviarni Higher Grounds.Stará Ľubovňa:Kumran.2016.9788089487707 (brož.); 978-80-89487-70-7..NábPr/LUCA1-01;
2074 Lucia, sestra.Výzvy fatimského posolstva.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN)..Panna Mária 007;
2075 Luciani, Albino,1912-1978.Ave Maria. Nitra:KS.1998.80-88741-22-X..Panna Mária 060;
2076 Luciani, Albino,1912-1978.Milosrdný samaritán:.Padova:Posol sv. Antona .1991...Ján Pavol I. - 02;
2077 Luciani, Albino,1912-1978.Včera a dnes.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1982.092015073X; 0-920150-73-X..Ján Pavol I. - 03;
2078 Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1999...Ján Pavol I. - 01;
2079 Lucký, Metod Ondrej.Serafínska cesta.Prešov:Serafínsky svet.1949...Františkánska spiritualita 014;
2080 Lúčanský, L..Sociálna náuka cirkvi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977...Sociológia 07;
2081 Lukniš, Ján.Slovensko. 2. Príroda.Bratislava:Obzor.1972...Encyklopédie Slovenska 12;
2082 Luscoň, Jozef, SDB.Ako prežívať svätú omšu?.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741815 (brož.);978-80-8074-181-5..DZ/VIERA - 03/27;
2083 Luscoň, Jozef, SDB.Dobrodružstvo života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-325-3..Katechetika Príručky 35;
2084 Luscoň, Jozef, SDB.Eucharistia, brána do neba .Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-283-6..DZ/VIERA - 04/46;
2085 Luscoň, Jozef, SDB.Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7..DZ/VIERA - 02/16;
2086 Luscoň, Jozef, SDB.Poď, podaj mi ruku.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR.2001...Katechetika Príručky 32;
2087 Luscoň, Jozef, SDB.Pohľad dopredu.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR.2000...Katechetika Príručky 32;
2088 Lustiger, Jean-Marie, 1926-2007.Zvolil som si Boha.:.1989?...DZ/LUST1 - 01;
2089 Lütz, Manfred.Blázon! .:SOFA.2010.978-80-89033-68-3..Psychológia 48;
2090 M. Immolata Wetter.Mária Wardová.:.1970??...RIH-Anglické panny, CJ 05;
2091 M. Schmaus.Cirkev.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983...Vierouka 23;
2092 M. Schmaus.Život milosti a milostuplná.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978...Vierouka 25;
2093 Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.2000.80-88944-42-2..Vierouka 66;
2094 Macák, Ľudovít, SDB.Lurd. Maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1990...Panna Mária 071;
2095 Macák, Ľudovít, SDB.Malý generál.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970...Životopisy 88;
2096 Macák, Ľudovít, SDB.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968...ŽS/DOMINIK SAVIO - 02;
2097 Macák, Ľudovít, SDB.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970...ŽS/DOMINIK SAVIO - 01;
2098 Macák, Ľudovít, SDB.V bunkri hladu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982...ŽS/MAXIMILIÁN KOLBE - 03;
2099 Macdonald, Ross,1915-1983.Lew Archer. 3. Nestaň sa hneď nepriateľom /Sudičky / Chlad.Bratislava ::Slov. spis.,.1973...L - SvPr/MACD1-01;
2100 Macchi, Vladimiro.Langenscheidts Taschenworterbuch der italienischen und deutschen sprache. Italienisch-Deutsch. Deutsch-Italienisch.Berlin-Munchen-Wien-Zurich:Langenscheidt.1992?.3-468-11181-9; 3-468-10181-3..Slovníky 018;
2101 Madre, Philippe.Dar poznání.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-489-X..DZ/MADR1 - 02;
2102 Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8..DZ/MADR1 - 01;
2103 Madre, Philippe.Rozlišovanie duchov.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-56-2..DZ/MADR1 - 03;
2104 Madrid, Patrick.Kde je to v Biblii?. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-14-3..Iné 32;
2105 Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.2006.80-7114-589-0..Životopisy 122;
2106 Magda Žáryová,.Vianočná koleda. Cvrček na kozube. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-041-6..L - SvPr/DICK1-10;
2107 Magdolen, Štefan.Darca darov sľúbených.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-158-7..Modlitby 034;
2108 Magdolenová, Kristína.So vakeres? : Metodická príručka ako porozumieť svojmu susedovi.Košice :Rómska tlačová agentúra.2006.80-969301-3-3..Politika 06;
2109 Magnificat Slovakia.Svätých 23.Bratislava:Magnifikat.2006.80-967740-5-0..Životopisy svätých 17;
2110 Magulová, Cecília.Zdravas Mária.Trnava:Apoštolská administratúra.1948...Hudba. Spevníky 8;
2111 Magulová, Cecília.Zhudobnená liturgia hodín \h hudobnina. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1999.80-7165-204-0..Hudba. Liturgia 2;
2112 Machovec, Milan.Ježíš pro moderního člověka.Praha:Akropolis.2003.80-235-0015-5..Vierouka 47;
2113 Machovec, Milan.Svatý Augustin.Praha:Orbis.1967...ŽS/AUGUSTÍN - 04;
2114 Maiarelli, Stanislao Paolo.Assisi:.Assisi:Santuario Porziuncola.1997.88-270-0322-3..Františkánska spiritualita 103;
2115 Maillard, Emmanuel.Pôst. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-732-3..Panna Mária 097;
2116 Majda, Martin.Blahoslavená Zdenka.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.2013.9788089605064 (viaz.);978-80-89605-06-4..ŽS/ZDENKA - 05;
2117 Majda, Martin.Milovanému slovenskému národu .Lomnička:Rímskokatolícky farský úrad.2010.978-80-89264-44-5..Ján Pavol II. 61;
2118 Majchrowski, Stefan.Dickens /.Bratislava ::Obzor,.1980...Životopisy 146;
2119 Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5..Parapsychológia Sekty 09;
2120 Májsky, A..Svedectvo.Verona:DOBO.1984...Pastorálka 13;
2121 Malá, Věra.Cesty Boží lásky.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-23-5..Životopisy 106;
2122 Malinski, Mieczyslaw.Celý tvuj.Rim:KA.1981...Ján Pavol II. 50;
2123 Maloney, George A..Aby vaša radosť bola úplná.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-166-3..DZ/MALO1 - 02;
2124 Maloney, George, A..Láska sa dáva v tichu.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-258-9..DZ/MALO1 - 01;
2125 Malý Tomáš.Pedagogika.Rím:Velehrad-Křesťanská akademie.1985...Pedagogika 012;
2126 Malý, Radomír.Církevní dějiny.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2001.80-7266-083-7..Cirkevné dejiny 16;
2127 Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4..Panna Mária 042;
2128 Mandzák, Atanáz Daniel.Blahoslavený Metod Dominik Trčka, prvý protoigumen gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku (19.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-23-6..Cirkevné dejiny Slovenska 50;
2129 Mandzák, Atanáz o. CSsR.o. Metod Dominik Trčka, CSsR:.Michalovce:Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa.2001...ŽS/METOD DOMINIK TRČKA - 01;
2130 Mandžuková, Jarmila,1959-.Zázračné lieky prírody.Bratislava:Príroda.2014.9788007023048 (viaz.); 978-80-07-02304-8..Zdravie 06;
2131 Manfred, Albert Zacharovič,1906-1976.Napoleon Bonaparte /.Praha ::Svoboda,.1975...Životopisy 34;
2132 Manfredi, V..Dizionario della lingua italiana.La Spezia ?:Fratelli MELITA Editori.1995.88-403-6665-2..Slovníky 040;
2133 Manniová, Jolana.Kapitoly z pedagogiky I..Bratislava :LUSKPRESS.2004.80-968956-2-1..Pedagogika 004;
2134 Mannová, Marta.Így hímezzünk.Bratislava ::Práca.1972...Ručné práce 08;
2135 Mannová, Marta.Výšivky.Bratislava ::Práca,.1976...Ručné práce 07;
2136 Mantke, Wolfram.Panna Maria mluví ve Fatimě.Koclířov u Svitav:Fatimský apoštolát v ČR.2005?...Panna Mária 009;
2137 Marcela Katonová.Hovoriť s Bohom.Bratislava:LUC.2006.80-7114-257-3..Lectio divina 73;
2138 Marcela Katonová.Hovoriť s Bohom.Bratislava:LUC.2006.80-7114-257-3..Lectio divina 74;
2139 Marek, Orko Vácha..Návrat ke Stromu života :; [evoluce a křesťanství].:Cesta.2005.80-7295-080-0..DZ/VÁCH1 - 02;
2140 Mari, Arturo.Ján Pavol II. Dvadsaťročie ponfitikátu vo fotografii.. Lúč:Bratislava.2000.80-7114-324-3..Ján Pavol II. 57;
2141 Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6..Zasvätený život 069;
2142 Mariana Pauliny-Danielisová, Jules Chevalier.Jules Chevalier - sila lásky.Bratislava:LUC.1997.80-7114-207-7..ŽS/JULES CHEVALIER - 01;
2143 Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9..M - Apoštolské listy 014;
2144 Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9..ŽS/ANGELA - 02;
2145 Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá Panny Márie v Medžugorí. USPO pre Mariánske centrum Medžugorie:Bratislava.1998.80-88717-25-6..Panna Mária 019;
2146 Marie-Dominique Molinié.Odvaha mít strach.:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-909-3..DZ/MOLI1 - 01;
2147 Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 21;
2148 Máriina doba.Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:Združenie Máriina doba pre MKH.1994?...Panna Mária 082;
2149 Marino, Parodi.Najdi v sobě sílu radosti :; 10 kroků ke šťastnému životu.:Paulínky.2007.978-80-86949-28-4..Psychológia 51;
2150 Mariot, Peter.Malá encyklopédia zemepisu sveta.Bratislava:Obzor.1977...Encyklopédie 08;
2151 Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971...Lectio divina 39;
2152 Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971...Starý zákon 68;
2153 Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971...Starý zákon 32;
2154 Markuš, Jozef Andrej.Prorok Eliáš.:.1990 ?...Starý zákon 66;
2155 Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6..NábPr/MARS1-03;
2156 Marshall, Bruce, (1899-1987).Zázrak otca Malachiáša.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-181-7..NábPr/MARS1-02;
2157 Marshall, Bruce, 1899-1987.Každému po denári.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-247-8..NábPr/MARS1-01;
2158 Marsina, Richard.Metodov boj.Bratislava:Obzor.1985...Dejiny Slovenska 06;
2159 Marsina, Richard.Žilina v slovenských dejinách..Žilina:Knižné centrum.2000.80-8064-158-7..RegD/SlovenskoŽ - 03;
2160 Martin, James.Radosť, humor, smiech a ich úloha v (duchovnom) živote.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418542 (viaz.); 978-80-7141-854-2..Zasvätený život 064;
2161 Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6..DZ/MART1 - 04;
2162 Martin, Ralph.Hlad po Bohu. FAMILIARIS:Bratislava.1995.80-967068-4-5..DZ/MART1 - 01;
2163 Martin, Ralph.Hlad po Bohu. Familiaris:Bratislava.2000.80-967813-5-9..DZ/MART1 - 02;
2164 Martin, Ralph.Príde Ježiš skoro?.Bratislava Familiaris:Familiaris.2001.80-967813-7-5..DZ/MART1 - 03;
2165 Martin, Ralph.Príde Ježiš skoro?.Bratislava Familiaris:Familiaris.2001.80-967813-7-5..Teológia 13;
2166 Martin, Ralph.Za koho ma pokladáte?.Prešov:Alfa printcentrum.1999...DZ/MART1 - 05;
2167 Martínez, Ron.Conversation lessons.Boston:Thomson Heinle.2002.1899396659 (brož.); 1-899396-65-9..Príručky 027;
2168 Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6..Nový zákon 18;
2169 Martini, Carlo Maria.Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-039-7..Nový zákon 03;
2170 Martini, Carlo Maria.Hlásateľ evanjelia u Lukáša. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2009.978-80-8081-087-0..Nový zákon 37;
2171 Martini, Carlo Maria.K prameňom evanjelia. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-52-X..Františkánska spiritualita 013;
2172 Martini, Carlo Maria.K prameňom evanjelia. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-52-X..Nový zákon 16;
2173 Martišová, Mária.Kvety moja záľuba.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0071-9..Botanika 07;
2174 Maruniak, Peter.Poznávame dejiny slovenského povojnového exilu.:Matica slovenská.2005.80-7090-772-X..Dejiny Slovenska 26;
2175 Maruniak, Peter.Výsledky našej desaťročnej práce.:Matica slovenská.2006.80-7090-799-1..Dejiny Slovenska 28;
2176 Maruniak, Peter,.Historická genéza slovenského povojnového exilu a jeho spätosť so Slovenskom. Dom Matice slovenskej:Žilina.2005.80-7090-781-9..Dejiny Slovenska 27;
2177 Masini, Mario - autor.Úvod do "lectio divina" :.:Kostelní Vydří :.1993.80-85527-18-9..Lectio divina 30;
2178 Mášik, Peter.Súkromné zjavenia. Veriť či neveriť?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741655 (brož.);978-80-8074-165-5..DZ/VIERA - 02/20;
2179 Mášik, Peter.Tajomstvá zo života Panny Márie.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-200-3..DZ/VIERA - 03/34;
2180 Matej, M..Bardejovské kúpele.[Bratislava]:Danubiaservis.1997.8096730835 (brož.); 80-967308-3-5..RegD/SlovenskoB - 02;
2181 Mateje, A. H..Ozvena slova. 3..:.1985?...Homiletika 7;
2182 Mateje,A.H..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987...Vierouka 33;
2183 Matějka, Miroslav Pacifik, 1963- - autor.Ne mečem a měšcem, ale bezbranností lásky :.:Velehrad :.1999.80-86045-30-7..Františkánska spiritualita 046;
2184 Matka Speranza Ježišova.Deviatnik k Milosrdnej Láske.:.2006?...Modlitby 050;
2185 Matka Tereza z Kalkaty.Počúvaj, čo hovorí Láska /myšlienky Matky Terézie.Bratislava:LUC.1999.80-7114-278-6..ŽS/MATKA TEREZA - 07;
2186 Mattoška, Libor Jozef, OFM.Pod krížom:.Prešov:Serafínsky svet.1947...Modlitby 039;
2187 Matulník, Jozef.Analýza religiozity na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-628-9..Sociológia 12;
2188 Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.2001.80-88949-17-3..ŽS/KATARÍNA LABOURÉ - 04;
2189 Matuška, Peter J..Svätá spoveď.Bratislava:Oto Németh.2012.9788089277377 (brož.); 978-80-89277-37-7..Morálka 14;
2190 Max, Kašparů.Kresťan a sekty.:Novohradské osvetové stredisko.2003.80-85155-29-X..Parapsychológia Sekty 01;
2191 May, Gerald G..Závislosť a milosť.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2014.9788089688081 (brož.); 978-80-89688-08-1..Psychológia 47;
2192 May, Karl,1842-1912.Cez divý Kurdistan /.Bratislava ::Slov. spis.,.1969...L - SvPr/MAY1-02;
2193 May, Karl,1842-1912.Old Surehand 1.:Mladé letá.1967...L - SvPr/MAY1-04;
2194 May, Karl,1842-1912.Old Surehand 2.Bratislava:Mladé letá.1969...L - SvPr/MAY1-05;
2195 May, Karl,1842-1912.Petrolejový princ /.Bratislava ::Mladé letá,.1970...L - SvPr/MAY1-03;
2196 May, Karl,1842-1912.Poklad v Striebornom jazere /.Bratislava ::Mladé letá,.1966...L - SvPr/MAY1-01;
2197 May, Karl,1842-1912.Syn lovca medveďov.Bratislava:Mladé letá.1967...L - SvPr/MAY1-09;
2198 May, Karl,1842-1912.Syn lovce medvědů :.Praha ::Státní nakladatelství dětské knihy,.1964...L - SvPr/MAY1-10;
2199 May, Karl,1842-1912.Winnetou I.Bratislava ::Mladé letá,.1964...L - SvPr/MAY1-06;
2200 May, Karl,1842-1912.Winnetou II.:Mladé letá.1965...L - SvPr/MAY1-07;
2201 May, Karl,1842-1912.Winnetou III.:Mladé letá.1965...L - SvPr/MAY1-08;
2202 Máyer-Skumanz, Lene.Ruženec.Bratislava:SERAFÍN.1993.80-85310-28-7..Panna Mária 048;
2203 Mayer, Milutin,1874-1958.Mučeníci :.Brno ::[s.n.],.1922...Životopisy svätých 30;
2204 Mazálková, Vojtěška, 1921-1994.Paní z Lemberka.:Brno :.2007.978-80-86953-12-0; 80-86953-12-2..ŽS/ZDISLAVA - 05;
2205 Mazzi, Antonio.Televízia v našich rukách. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-135-8..DZ/VIERA - 01/3;
2206 Mažáriová, Marta.Rudolf Baláž.Banská Bystrica - Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2012.9788088937517 (viaz.); 978-80-88937-51-7..Životopisy 38;
2207 Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9..DZ/MCKE1 - 01;
2208 McAll, Kenneth.Uzdravení rodových kořenů.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2007.978-80-7195-019-6..Psychológia 40;
2209 Mcdowell, Josh.Viac ako tesár. .Bratislava :CREATIVPRESS.2008.978-80-7131-063-1..Kristológia 25;
2210 McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9..NábPr/MCGE1-01;
2211 McGreal, Wilfrid.U Eliášova pramene.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-513-6..RIH-Karmelitáni, OCD 02;
2212 Mečiar Kamil, ThDr..Životy víťazov. 3..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-250-6..Životopisy svätých 07;
2213 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 1..Bratislava:Lúč.1997.80-7114-147-X..Životopisy svätých 05;
2214 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 2..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-229-8..Životopisy svätých 06;
2215 Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 4..Bratislava:Lúč.1999.80-7114-255-7..Životopisy svätých 08;
2216 Meisner, Joachim kardinál.Úvahy o Panně Marii:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-53-7..Panna Mária 041;
2217 Mello, Anthony de.Rozlámať okovy.:.2000??...Psychológia 38;
2218 Melody Beattieová.Koniec spoluzávislosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-631-7..Psychológia 26;
2219 Melzi, Robert C..The New College Italian & English Dictionary.New York:Amsco school publications.1976.0-87720-592-2..Slovníky 033;
2220 Menéndez, Josefa Marie, 1890-1923 .Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu :.Olomouc :MCM.1998.80-238-2952-1..DZ/MENÉ1 - 03;
2221 Menéndez, Josefa Marie, 1890-1923.Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu:.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996...DZ/MENÉ1 - 02;
2222 Menéndez, Josefa Marie, 1890-1923.Výzva k láske. M. Turianska:[Bratislava.2002.80-968746-3-2..DZ/MENÉ1 - 01;
2223 Merell, Jan .Kázání na Hoře:.Praha:Česká katolická charita.1964...Homiletika 13;
2224 Merell, Jan.Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky.Praha:Česká kat. charita.1984...Meditácie 037;
2225 Merton, Thomas.Duchovní vedení­ a rozjí­mání­.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-225-0..DZ/MERT1 - 01;
2226 Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4..DZ/MERT1 - 04;
2227 Merton, Thomas.Rozjímání v samotě.Řím:Křesťanská akademie.1970...DZ/MERT1 - 05;
2228 Merton, Thomas.Žádný člověk není ostrov.Praha:Krystal OP.1995.80-85929-04-X..DZ/MERT1 - 02;
2229 Merton, Thomas,1915-1968.Žádný člověk není ostrov /.Řím ::Křesťanská akademie,.1974...DZ/MERT1 - 03;
2230 Messa, Pietro.František z Assisi a patristická literatúra. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-075-7..Františkánska spiritualita 023;
2231 Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988...Kristológia 09;
2232 Mezinárodní biblická společnost.Ezdráš, Nehemjáš, Ester.Praha ::Praha :.1994.80-7130-036-5..Lectio divina 49;
2233 Míček Libor.Sebevýchova a duševní zdraví.Praha :Státní pedagogické nakladatelství .1976...Psychológia 04;
2234 Mihalusová, Viliama Štefánia OSF.25 rokov Školských sestier sv. Františka v Ružomberku 1979-2004.Ružomberok:OSF.2004...Naša kongregácia 013;
2235 Michael, Martinek..Ztracená generace? :; o duchovním dialogu mezi českou mládeží a katolickou církví.:Trinitas.2006.80-86885-14-3..Pastorálka 09;
2236 Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3..Príručky 016;
2237 Michalička, Ján.Kráľovná pokoja.Žilina:Inštitút Communio.2014.9788097127589 (brož.); 978-80-971275-8-9..Panna Mária 018;
2238 Michalov, Jozef, SVD.Zákony zo Sinaja a z Vatikánu.Bratislava:Rímsko-katolícky farský úrad Najsv. Trojice.1999...Vierouka 78;
2239 Miklík, Josef,1886-1947.Život blahoslavené Panny Marie /.V Obořišti ::Bohoslovný ústav,.1946...Panna Mária 052;
2240 Miklík, Jozef.Umučenie Pána nášho Ježiša Krista.Bratislava:"Životom".1947...Biografia 30;
2241 Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7116-016-4..Cirkevné dejiny Slovenska 19;
2242 Mikloško, Jozef.Prísne tajné.Jozef Mikloško:DACO.1995.80-967298-0-2..Životopisy 20;
2243 Miklošková, Marta; Mikloško, Jozef.Lúčenie. Jozef Mikloško:DACO.1996.80-967298-1-0..Cirkevné dejiny Slovenska 54;
2244 Mikluščák, Pavel .Teológia sviatostí II..Spišské Podhradie:.1996...Vierouka 01;
2245 Mikluščák, Pavol.Kristológia I..Spišská Kapitula - Spišské Podhradie:Teologický inštitút .1995...Kristológia 3;
2246 Mikluščák, Pavol.Kristológia II.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule.1996...Kristológia 4;
2247 Mikluščák, Pavol.Nádej v naplnenie.Dolný Kubín:Zrno.1996.80-900496-8-0..Nový zákon 13;
2248 Mikluščák, Pavol.Teológia sviatostí I.. Spišské Podhradie:KS.1995...Vierouka 02;
2249 Mikula, Alois,1892-1976.Zajímavosti o zvířatech =.Praha ::Státní zemědělské nakladatelství,.1965...Zoológia 03;
2250 Mikulášek, František.Starý zákon : co nám říká.Praha:Řád.1993.80-901189-7-6..Starý zákon 15;
2251 Mikuš, Rudolf, SJ.Duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly.Rím:Sl. vyd. Sv. Cyrila a Metoda.1961...ŽS/IGNÁC Z LOYOLY - 05;
2252 Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-88-0..Františkánska spiritualita 083;
2253 Minařík, František Kliment,(1883-1971).Pražští mučedníci.Praha ::Paulínky,.2012.978-80-7450-038-1..Františkánska spiritualita 126;
2254 Minárik, Jozef, 1922-2008.Dejiny staršej slovenskej literatúry /.Bratislava ::SAV,.1958...Literatúra teória 02;
2255 Minařík, Klemens (OFM).Cesta. Duchovní cvičení pro kněze, řeholníky a řeholnice..Praha:Cyrilo-metodějské knihkupectví.1934...Zasvätený život 004;
2256 Minarik, Klement.Pražští mučednici.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-09-0..Františkánska spiritualita 010;
2257 Mináriková, Hana.Francúzsko-slovenský, slovensko-francúzsky slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2007.9788010011353 (viaz.); 978-80-10-01135-3..Slovníky 001;
2258 Mioni, Ugo.Saratambal.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1947...NábPr/MION1-01;
2259 Misál, Stanislav.Ján Kováč: Kňaz vo Východnej a posledný Pirát krásy.Markušovce:Darius.2015.9788097156220;978-80-971562-2-0..Životopisy 130;
2260 Misál, Stanislav.Liptovská Teplička - domov pod Kráľovou hoľou.Levoča:Marián Tejbus - MTM.2006.80-89187-14-5..Cirkevné dejiny Slovenska 68;
2261 Misál, Stanislav.Sedemnásťročná misia v novej škole. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-27-0..Naša kongregácia 022;
2262 Mistrík, Miloš.Koncepcia výučby predmetu mediálna výchova na stredných školách.Trnava:Univerzita sv. Cyrila a Metoda.2008.978-80-8105-077-0..Pedagogika Výchova témy 055;
2263 Mistrík, Miloš.Koncepcia výučby predmetu mediálna výchova na stredných školách. .Trnava:Univerzita sv. Cyrila a Metoda.2008.978-80-8105-076-3..Pedagogika Výchova témy 054;
2264 Mišíková, Ľubica.7 rokov Gymnázia sv. Františka v Žiline 1991-1998.Žilina:Gymnázium sv. Františka.1998.80-968232-1-3..Naša kongregácia 004;
2265 Mišovič, Bernard, SJ.Kristus vo Veľkom týždni.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-331-3..Kristológia 22;
2266 Mišovič, Bernard, SJ.Sibyla severu - svätá Brigita švédska.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-094-2..ŽS/BRIGITA ŠVÉDSKA - 02;
2267 Mišurcová, Věra,1926-.Hra a hračka v životě dítěte /.Praha ::SPN,.1989...Pedagogika 029;
2268 Mitošinka, Viliam.Pamäti kňaza.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-054-6..Cirkevné dejiny Slovenska 72;
2269 Mitošinka, Viliam.Pamäti kňaza.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-054-6..Životopisy 48;
2270 Mlynarovič, Miloš Kliment.Mária dielo diel Boha - Stvoriteľa.Whiting, IN:Ján J. Lach.1958...Panna Mária 030;
2271 Moens, Jean-Luc.Evanjelizovať znamená milovať. Nitra:Garmond.1994.80-967282-0-2..Misiologia Ekumenizmus 11;
2272 Moisejenko, Jelena Jur’jevna.Russkaja vyšivka :.Leningrad ::Chudožnik RSFSR,.1978...Ručné práce 06;
2273 Mojžíšek, Lubomír,1924-2002.Metodika pracovnej výchovy v materskej škole /.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1982...Pedagogika 034;
2274 Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-02-3..DZ/MOLI1 - 02;
2275 Molinsky, Steven J..Side by side..White Plains, N.Y. ::Longman,.2000-2003..0130267449 (Student book);0-13-026744-9..Príručky 025;
2276 Molinsky, Steven J..Side by side..White Plains, N.Y. ::Longman,.2002..0130268747 (Student book);0-13-026874-7..Príručky 026;
2277 Moňoková, Agáta.Učebné osnovy náboženskej výchovy rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho náboženstva pre 1.-4. ročník základných škôl.Bratislava:Lúč.2002.8071143812 (brož.); 80-7114-381-2..Katechetika Učebnice 14;
2278 Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8..Katechetika Príručky 49;
2279 Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...Katechetika Príručky 46;
2280 Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X..Katechetika Príručky 03;
2281 Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X..Katechetika Príručky 11;
2282 Montes, Jesus Sanz.František a Klára z Assisi. Bratislava:Serafín.2005.80-8081-020-6..Františkánska spiritualita 080;
2283 Montgomery, Lucy Maud,1874-1942.Anna v Redmonde /.Bratislava ::Mladé letá,.1975...L - SvPr/MONT1-03;
2284 Montgomery, Lucy Maud,1874-1942.Anna z Avonlea /.Bratislava ::Mladé letá,.1975...L - SvPr/MONT1-02;
2285 Montgomery, Lucy Maud,1874-1942.Anna zo Zeleného domu /.Bratislava ::Mladé letá,.1975...L - SvPr/MONT1-01;
2286 Montonati, Angelo - autor.Marie Terezie Schererová :.:Kroměříž [i.e. Ve Vimperku] :.1995.80-901476-8-2..ŽS/MÁRIA TERÉZIA SCHEREROVÁ - 02;
2287 Moody, Raymond A..Život po smrti.[S.l.:s.n..1977...Parapsychológia Sekty 12;
2288 Moravčík, Fridrich,1916-.Metóda ladenia farieb /.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1989...L - DaMl - 004;
2289 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950...ŽS/MAXIMILIÁN KOLBE - 02;
2290 Morcinek, Gustaw,1891-1963.Ľudia sú dobrí /.Trnava ::Spolok Svätého Vojtecha,.1940...NábPr/MORC1-01;
2291 Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-004-1..NábPr/MORE1-01;
2292 Morrish, Ronald G..12 klíčů k důsledné výchově.Praha:Portál.2003.80-7178-786-8..Pedagogika Výchova 017;
2293 Mosconi, Anacleto.Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-74-0..Františkánska spiritualita 037;
2294 Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7..Ján Pavol II. 19;
2295 Motte, Anton,1902-1989..Úrad predstavenej a obnova rehoľného života.Paríž ::[s.n.],.1966...Zasvätený život 007;
2296 Motto, Francesco.Výchovný systém Jána Bosca.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-022-4..Pedagogika Výchova 008;
2297 Mráček, František.Medžugorje : 1.díl..Praha:Vérité.1991.80-900843-1-1..Panna Mária 013;
2298 Mrázek,J..Čtyri cesty k Bohu.Rím:Velehrad- Křesťanská akademie.1985...Teológia 28;
2299 Mrkvička, Jiří,1931-2003.Hovory s tebou /.Praha ::Avicenum,.1974...Pedagogika Výchova témy 035;
2300 Mrva, Ivan,1954-.Slovenské dejiny pre každého /.:.2016.978-80-8046-762-3..Dejiny Slovenska 19;
2301 Muhs, Wilhelm.Hlas ticha.Bratislava:Nové mesto.2004.80-85487-77-2..Životopisy svätých 34;
2302 Mulaisho, Dominic.Jazyk nemého:.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-102-7..NábPr/MULA1-01;
2303 Müller, Lajos.Rozjímania II..Prešov:Petra.1948...Meditácie 040;
2304 Muller, Ľudovít SJ.Sväté putá.Biskupice pri Dunaji:Milosrdné sestry sv. Kríža.1943...Zasvätený život 066;
2305 Murín, Karol.Spomienky a svedectvo. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.1991.80-900537-0-X..Cirkevné dejiny Slovenska 59;
2306 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948...Biografia 25;
2307 Murray, Andrew.Očekávání na Boha : úvahy na každý den v měsíci.Kutná Hora:Čes.biblická práce.1948...Meditácie 056;
2308 Mydlíková, Baška, .Inšpirácie pre šikovné ruky.:Príroda.2001.80-07-00851-9..Ručné práce 12;
2309 Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-242-7..Pedagogika Výchova témy 011;
2310 Nadácia Gaudeamus.Návraty klenotov Slovenska.Bratislava:MŠ SR.1996?...Pedagogika 001;
2311 Nagy, Ondrej.Adopcia v práve Slovenskej republiky a jej účinky v kánonickom práve. VIENALA:Košice.2001.80-88922-41-0..Kánonické právo 05;
2312 Nagy, Viliam.Anjel narkomanov.Prešov:PETRA.2002.80-89007-28-7..Pedagogika Výchova témy 013;
2313 Najdek, Rastislav.Dar Kristových rán a Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Doľany:ZAEX.2015.9788089676378 (brož.); 978-80-89676-37-8..Životopisy 98;
2314 Návojský, Andrej.Aktí­vne globálne školy .Bratislava:LUC.2009.978-80-7114-747-3..Pedagogika 027;
2315 Neil, Ardley.Moja kniha pokusov - voda.:Champagne Avantgarde.1992.80-7150-060-7..L - DaMl - 011;
2316 Nemcová, Viera.Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Zvolen:Jas.1999.80-88795-61-3..Modlitby 012;
2317 Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...Cirkevné dejiny 10;
2318 Němec, Jaroslav.Kněz a mučedník Jan Sarkandr:.Olomouc:MCM.1994...ŽS/JÁN SARKANDER - 01;
2319 Němec, Jaroslav,1932-2012.Úcta a proces svatořečení Anežky České /.Řím ::Postulazione Generale OFM Conv.,.1987...ŽS/ANEŽKA ČESKÁ - 03;
2320 Němec, Jiří.Bolest a naděje : 10 esejů o osobním zrání.Praha:Vyšehrad.1992.80-7021-056-7..Filozofia 26;
2321 Němec, Jiří.Bolest a naděje : Deset esejů o osobním zrání.Praha:Vyšehrad.1971...Psychológia 16;
2322 Němec, Jiří.Křesťanství dnes : Eseje.Praha:Horizont.1969...Vierouka 57;
2323 Nepšinský, Vojtech.Eucharistická úcta mimi sv.omše. Badín:KS.2005.80-88937-19-1..Liturgika 03;
2324 Nepšinský, Vojtech.Krása a umenie v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského.:.1990??...Umenie 27;
2325 Nepšinský, Vojtech.Vznik a dejiny medzinárodných eucharistických kongresov. Badín:KS.2005.80-88937-18-3..Cirkevné dejiny 28;
2326 Neubert, E..Môj ideál, Ježiš, syn Máriin.Kremnica:Serafínsky svet.1945...Panna Mária 100;
2327 Neumann, Jaromír,1924-2001.Pieter Bruegel /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965...Výtvarné umenie 06;
2328 Neupauer, František.Matka Tereza.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743611; 978-80-8074-361-1..DZ/VIERA - 06/69;
2329 Neupauer, František,(1979-).Za komunizmu nám bolo lepšie-.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3..DZ/VIERA - 02/23;
2330 Nevrlý, Miloslav.Biblické hádanky : 970 otázek a odpovědí na biblická témata.Praha:Luxpress.1997.80-7130-061-6..Iné 26;
2331 Newman, John Henry.Obrana svojho života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943...Misiologia Ekumenizmus 24;
2332 neznámy.Ježiš a Matka.:samizdat.1950...Teológia 3;
2333 neznámy.Kniha života pre každého.S. l.:Vida.1989...Nový zákon 32;
2334 Nguyen Van Thuan, F. X..Svědkové naděje : duchovní cvičení uskutečněné ve Vatikánu 12.-18. března 2000 u příležitosti Velkéh.Praha:Paulínky.2003.80-86025-55-1..Ján Pavol II. 28;
2335 Nguyen, Phanxicô Xavie Van Thuen.Cesta naděje : radostné svědectví sounáležitosti s Kristem.Praha:Paulínky.2003.80-86025-58-6..DZ/NGUY1 - 01;
2336 Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4..ŽS/JÁN Z BOHA - 02;
2337 Nižnánsky, Jozef,1903-1976.Lásky Žofie Bosniakovej /.Bratislava ::Tatran,.1971...Životopisy 33;
2338 Norbert Lohfink.Jak porozumět písmu svatému.Řím:Křesťanská akademie .1968...Starý zákon 30;
2339 Norisová, Viktória.Rozprávajme rozprávky.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2018.978-80-8074-410-6..DZ/VIERA - 08/90;
2340 Nouwen, Henri.Našel jsem domov.Praha:Portál.1996.80-7178-078-2..DZ/NOUW1 - 03;
2341 Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5..DZ/NOUW1 - 04;
2342 Nouwen, Henri.Vmene Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-206-6..DZ/NOUW1 - 02;
2343 Nouwen, Henri J. M..Návrat márnotratného syna.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-151-5..DZ/NOUW1 - 01;
2344 Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-9-0..DZ/NOUW1 - 05;
2345 Novák, Josef,1916-1992.Patristická čítanka.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1983...Teológia 6;
2346 Novák, Ľudovít.Slovenská vlastiveda. I..Bratislava ::Slovenská akadémia vied a umení,.1943...Encyklopédie Slovenska 17;
2347 Novák, Ľudovít.Slovenská vlastiveda. II..Bratislava ::Slovenská akadémia vied a umení,.1943...Encyklopédie Slovenska 18;
2348 Obdržálek, Zdeněk.Didaktika pre študentov učiteľstva základnej školy.:Univerzita Komenského.2000.80-223-1438-2..Pedagogika 031;
2349 Obdržálek, Zdeněk.Škola, školský systém, ich organizácia a riadenie. Univerzita Komenského:Bratislava.1999.80-223-1321-1..Pedagogika 008;
2350 Oberbeil, Klaus.Ovocie a zelenina ako liek.Bratislava :Fortuna Print.2005.80-89144-46-2..Zdravie 04;
2351 Obert, Viliam.Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa. s.r.o.:ASPEKT.2002.80-88894-07-7..Pedagogika 033;
2352 Ockenfels, Wolfgang.Malá katolícka sociálna náuka.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-138-0..Sociológia 10;
2353 Okáli, Ilja,1934-2002.Slávni biológovia /.Bratislava ::Mladé letá,.1978...Životopisy 176;
2354 Olekšák, Peter,1969-.Sme múdrejší ako médiá.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743536 (brož.); 978-80-8074-353-6..DZ/VIERA - 06/65;
2355 Olivier, Clément.Taizé a zmysel života.:Serafín.1998.80-88944-04-X..RIH-Taizé 02;
2356 Olos, Viktor.Spomienky z môjho života.Ružomberok:Verbum.2014.9788056101100 (brož.); 978-80-561-0110-0..Cirkevné dejiny Slovenska 90;
2357 Ondica, Slavomír.Duchovné slovensko. .Sabinov :DINO.2010.978-80-85575-52-1..Umenie 26;
2358 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXL. (2012).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.978-80-7162-876-7..Pútnik svätovojtešský 2012;
2359 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXLI. (2013).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.978-80-7162-913-9..Pútnik svätovojtešský 2013;
2360 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXLIII. (2015).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.978-80-8161-067-7..Pútnik svätovojtešský 2015;
2361 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXII. (1994). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-033-5..Pútnik svätovojtešský 1994;
2362 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIX. (2001). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-315-6..Pútnik svätovojtešský 2001;
2363 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXVIII. (2000). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-293-1..Pútnik svätovojtešský 2000;
2364 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXX. (2002). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-366-0..Pútnik svätovojtešský 2002;
2365 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXII. (2004). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-445-4..Pútnik svätovojtešský 2004;
2366 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXIII. (2005). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-502-7..Pútnik svätovojtešský 2005;
2367 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXIX. (2011).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-824-8..Pútnik svätovojtešský 2011;
2368 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVI. (2008). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-678-7..Pútnik svätovojtešský 2008;
2369 Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVIII. (2010). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-769-2..Pútnik svätovojtešský 2010;
2370 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0..Životopisy svätých 03;
2371 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1981.0-920150-67-5..Životopisy svätých 04;
2372 Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9..Životopisy svätých 19;
2373 Ondruš, Rajmund, SJ.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.1991.0-919865-68-2..ŽS/IGNÁC Z LOYOLY - 01;
2374 Opravilová, Eva,1933-,.Dítě si hraje a poznává svět.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1988...Pedagogika 028;
2375 Orsenigo, Cesare.Život a dielo sv. Karola Boromejského.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940...ŽS/KAROL BOROMEO - 01;
2376 OSF.Liturgia hodín pre členov troch rádov svätého Františka.Žilina:Provincialát slovenskej provincie Kongregácie školských sestier sv. Františka z Assisi.2009...Františkánska spiritualita 033;
2377 OSF.Regula a konštitúcie.Rím:Generalát OSF.2008...Naša kongregácia 016;
2378 OSF.Regula a konštitúcie Školských sestier III. regulovaného rádu sv. Františka.Vatikán:Generalát OSF.1993?...Naša kongregácia 015;
2379 Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4..Františkánska spiritualita 089;
2380 Ouhledová, Anna.Tajomstvo života, obety a lásky. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1996.80-85223-41-4..NábPr/OUHL1-01;
2381 Ovečka Jaroslav.Úvod do mystiky.:.1941...Mystika a asketika 02;
2382 Oxnam, Robert B..Roztříštěná mysl : můj život s mnohočetnou poruchou osobnosti.Praha:Portál.2006.80-7367-151-4..Psychológia 25;
2383 P. Georges O.C.D..Spiritualita Karmelu.Praha ::Zvon,.1991.80-7113-033-8..RIH-Karmelitáni, OCD 01;
2384 P. Josef Kunický.Rozjímavý překlad žalmu a kantik římského breviáře.Řím:Křesťanská akademie .1969...Starý zákon 63;
2385 P. Pier Ciordano Cabra fn.Lectio divina.:Laura.2002...Lectio divina 16;
2386 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963...Meditácie 011;
2387 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom III..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969...Meditácie 013;
2388 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...Meditácie 014;
2389 p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom VI..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970...Meditácie 016;
2390 P.Jakub Berka OPraem..Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská v Olomouci.2002...Homiletika 17;
2391 Padovani, Martin H..Hojenie zranených emócií.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2014.9788089688067 (brož.); 978-80-89688-06-7..Psychológia 42;
2392 Padovani, Martin H..Hojenie zranených vzťahov.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2014.9788089688074 (brož.); 978-80-89688-07-4..Psychológia 46;
2393 Padovani, Martin, H. .Hojenie zranených emócií.:SVD - Spoločnosť Božieho Slova.1999.80-85223-49-X..Psychológia 41;
2394 Padovese, Luigi.Dialógy svätých z mramoru. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.2003.80-85223-57-0..Životopisy svätých 09;
2395 Paduánsky, Anton.Kázne. Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-074-0..ŽS/ANTON Z PADOVY - 04;
2396 Pach, Jan.Jasná Hora.Jasná Hora - Čenstochová; Katovice:Paulinianum; „DAWIT“.1999.8390385457 (viaz.) (Paulinianum); 8390811480 (viaz.) (DAWIT); 83-903854-5-7; 83-908114-8-0..Umenie 12;
2397 Pachingerová, Veronika.Môj Boh - moje všetko.Nemce:MABUTO-press.2007.978-80-969295-1-1..Životopisy 46;
2398 Pakovci, Karol.Boh sa pyšným protiví. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-030-7..NábPr/PAKO1-01;
2399 Palac, Natalija Branka.Stoljeće života:.Mostar:Provincijalat Školskih sestara franjevaka provincije sv. Obitelji.2000...Naša kongregácia 020;
2400 Palanski, Zvonimir Kostić.Hospodin miluje svoje deti. ESA:Bratislava.1998.80-85684-01-2..Katechetika Príbehy 12;
2401 Palárik, Ján.Za reč a práva ľudu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956...Sociológia 04;
2402 Palinská, Celina S.M..Láska a smír. Výňatky z deníku.Vimperk:Viener.1997.80-85982-03-X..Zasvätený život 092;
2403 Pálka, O..Rozum do vrecka.:Mladé letá.1978...Príručky 041;
2404 Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2..NábPr/PALK1-01;
2405 Palúch, Ivan.Vyber si život. List gynekológovi.:.1997?...Pedagogika Výchova témy 029;
2406 Palyga, Ján.Mládež sa pýta.s. l.:s. n..1990?...Katechetika Príručky 21;
2407 Pangrazzi, Arnaldo.Proč právě já? : Co jsem udělal zlého? Proč Pán dopouší bolest? A proč nezasáhne?.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-179-3..Psychológia 17;
2408 Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.1991.80-85291-09-6..ŽS/GIUSEPPE MOSCATI - 01;
2409 Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov.Modlitba za jednotu kresťanov 1999. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-254-0..M - Apoštolské listy 020;
2410 Pápežská rada pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov, Vatikán.Cirkev, drogy a toxikománia. Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-454-9..Pastorálka 04;
2411 Pápežská rada pre rodinu.Kresťanská rodina - radostná zvesť pre tretie tisícročie.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška s Hnutím kresťanských rodín.2002...Pastorálka 05;
2412 Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky.Pastoračná inštrukcia Aetatis novae - o spoločenskej komunikácii:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-128-5..M - Apoštolské listy 016;
2413 Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7..Biografia 18;
2414 Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7..Biografia 17;
2415 Papini, Giovanni.Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...Pápeži 16;
2416 Papini, Giovanni.Svatý Augustin.Praha:Bohuslav Rupp.1947...ŽS/AUGUSTÍN - 03;
2417 Papini, Giovanni.Život Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-222-0247-9..Biografia 22;
2418 Papini, Giovanni,1881-1956.Život Krista.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947...Biografia 29;
2419 Papp, Štefan.Tajna pokajannja. Jak spovidatysja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983...Vierouka 71;
2420 Paravagna, Henrich M., OP.Fráter Kandid.Trenčín:Veritas.1943...Zasvätený život 072;
2421 Pasquale.Alexandrina Maria da costa.:.2005...ŽS/ALEXANDRINA - 01;
2422 Pasquali, Giuseppe.Tri anjelské pozdravenia. Kľúč do neba. Redemptoristi:Michalovce.1996.80-88724-05-8..Modlitby 042;
2423 Pastirčák, Daniel.Čintet alebo More na konci sveta.:Návrat domov.2000.80-968354-1-6..NábPr/PAST1-01;
2424 Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6..Encyklopédie Slovenska 01;
2425 Paučo, Jozef,1914-1975.75 rokov prvej Katolíckej Slovenskej Jednoty :.Cleveland, Ohio ::Prvá Katolícka Slovenská Jednota,.1965...Dejiny Slovenska 22;
2426 Pauliny, Andrej.Nebol to len sen:.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-078-8..ŽS/DON BOSCO -03;
2427 Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1973...Iné 17;
2428 Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980...Katechetika Príručky 04;
2429 Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9..Katechetika Príručky 50;
2430 Pauliny, Andrej, SDB.Radostné posolstvo : homiletická príručka na nedele a sviatky : rok A.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979...Homiletika 4;
2431 Pauliny, Andrej, SDB.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-25-3..Životopisy svätých 32;
2432 Pauly, Jan Křtitel,1869-1944.Z ovzduší knězského semináře.Praha:Cyrilo-methodějská knihtiskárna V. Kotrba.1940?...NábPr/PAUL1-01;
2433 Pavanello, Fernando A..Kazateľ milosti. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-54-6..ŽS/ANTON Z PADOVY - 02;
2434 Pavel Želivan.Puvod vesmíru.Rím:Křesťanská akademie.1966...Teológia 29;
2435 Pavel Želivan.Puvod života.Rím:Křesťanská akademie.1966...Teológia 27;
2436 Pavel1897-1978.Ty si mať dobrotivá :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1984...Panna Mária 092;
2437 Pavol Jantausch .Katolícke Slovensko - 833-1933.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1933...Cirkevné dejiny Slovenska 01;
2438 Pavol VI..Apoštolská exortácia O obnove rehoľného života.s. l.:s. n..1971...M - Exhortácie 01;
2439 Pavol VI..Apoštolský list Svätého Otca ... na 1100. výročie smrti sv. Cyrila, apoštola jeho národov.Rím :Typis polyglottis vaticanis.1969...M - Apoštolské listy 003;
2440 Pavol VI..Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1968...M - Encykliky 04;
2441 Pavol VI..Encyklika Humanae vitae (O správnom spôsobe regulovania pôrodnosti) .Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...M - Encykliky 08;
2442 Pavol VI..Encyklika Humanae vitae (O správnom spôsobe regulovania pôrodnosti) .Trnava:SSV .1993.80-7162-053-X; 807162053X..M - Encykliky 09;
2443 Pavol VI..Encyklika Populorum progressio - O rozvoji národov.Rím:.1967...M - Encykliky 05;
2444 Pavol VI..Encyklika svätého otca Pavla VI.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...M - Encykliky 06;
2445 Pavol VI..Encyklika svätého otca Pavla VI.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968...M - Encykliky 07;
2446 Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846..M - Exhortácie 03;
2447 Pavol VI..Hlásání evangelia / Evangelii nuntiandi.Řím:Kresťanská akademie.1978...M - Exhortácie 02;
2448 Pavol VI..O pokroku národu - Populorum progressio.Rím:Papež Pavel VI, .1967...M - Apoštolské listy 001;
2449 Pavol, Tomek.Ekumenický rozmer Cirkvi.:Pavol Tomek.1998.80-967862-2-9..Misiologia Ekumenizmus 6;
2450 Pažítka, Mikuláš,1918-.Rozprávate po taliansky? =.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1963...Príručky 014;
2451 Pecinovský, Jan.Word 7.:Grada Publishing.1996.80-7169-325-1..Príručky 031;
2452 Pecka, Dominik.Tajemství života : Aforismy.:Praha : Ústředí katolického studenstva.1932...Pedagogika Výchova témy 018;
2453 Peleška, Stanislav, 1930-.2000 rád pre záhradkárov.:Praha :.2008.978-80-7360-739-5..Botanika 12;
2454 Pennino, P. V. M..Životopis. Sluha Boží P. Cayetano Errico:.Žilina:Jozef Baťo.1994...ŽS/CAYETANO ERRICO - 01;
2455 Pereira, Alfonso.Myšlenky a modlitby.Praha:ZVON.1991.80-7113-043-5..Modlitby 040;
2456 Pereira, Alfonso.Myšlienky a modlitby.Český Těšín:Katolícke nakladateľstvo Cor Jesu.1992...Modlitby 028;
2457 Pereira, Clemente.Kto nám povie pravdu? :.Bratislava:Svetlo.1993...Pedagogika Výchova témy 007;
2458 Peter Maruniak.Dr. Jozef Paučo.:Stred.zahr.Slov.Domu MS.1994.80-7090-614-6..Životopisy 168;
2459 Peter, Abrahams.Ľudské telo.:Ottovo nakladatelství - Cesty.2004.80-7181-956-5..Biológia človeka 01;
2460 Peter, Gavora.Akí sú moji žiaci?.:Práca.1999.80-7094-335-1..Pedagogika 017;
2461 Peter, Maruniak.Príspevok k poznaniu slovenského exilu a národných dejín.:Dom Matice slovenskej.2003.80-7090-708-8..Dejiny Slovenska 25;
2462 Peter, Maruniak.Zborník prednášok.:Stredisko zahraničných Slovákov Domu Matice slovenskej.2001.80-7090-662-6..Dejiny Slovenska 24;
2463 Peter, Štanský.Žilinský kraj.:Knižné centrum.1998.80-88723-83-3..RegD/SlovenskoŽ- 04;
2464 Petiška, Eduard.Čtení o hradech :.Praha:Albatros.1973...RegD/Česko - 01;
2465 Petráš, Lukáš.Mravouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1928...Morálka 17;
2466 Petrbok, Jaroslav M.,1881-1960.Poznáš je, když kvetou? /.Praha ::SNDK,.1955...Botanika 13;
2467 Petrík, Vincent, SJ.Ľudské a Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-470-0..Cirkevné dejiny Slovenska 64;
2468 Pettrey, Dani.Aljašská odvaha.[Podolínec]:i527.net.2014.9788097144821 (brož.); 978-80-971448-2-1..NábPr/PETT1-01;
2469 Petty, Geoffrey.Moderní vyučování.Praha:Portál.2006.80-7367-172-7..Pedagogika 002;
2470 Petz, Maria Andrea.Uprostřed lidí znamení křesťanské naděje. 1. sv. Kongregace Františkánek Neposkvrněného Početí.Praha?:OSF.1993...Naša kongregácia 001;
2471 Petz, Maria Andrea.Uprostřed lidí znamení křesťanské naděje. 2. sv. Kongregace Františkánek Neposkvrněného Početí.Praha?:OSF.1993...Naša kongregácia 002;
2472 Petz, Maria Andrea.Uprostred ľudí znamenie kresťanskej nádeje 1.zv..:Kongregácia Školských sestier sv. Františka z Assisi -OSF.1993?...Naša kongregácia 026;
2473 Peyret, Raymond.Marthe Robin.Bratislava:LUC.1993.80-7114-101-1..Životopisy 94;
2474 Peyret, Raymond.Skrytý život Marty Robinovej. Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-720-6..Životopisy 93;
2475 Pfannmüller, Donatus.Když přišla na svět láska /.Přerov ::[nákladem vlastním],.1925...Biografia 47;
2476 Pfau, Ruth.Potkala jsem velkou lásku /.Olomouc ::Signum Unitatis,.1991...Životopisy 15;
2477 Pfliegel, Miroslav.Premeny Žiliny.Martin:Osveta.1990.80-217-0195-1..RegD/SlovenskoŽ - 06;
2478 Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6..DZ/PHIL1 - 01;
2479 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.1992.80-85310-10-4..DZ/PHIL1 - 02;
2480 Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9..Františkánska spiritualita 019;
2481 Philippe, Jacques.Vnútorná sloboda.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-78-3..DZ/PHIL1 - 03;
2482 Philippe, Jacques.Volám ťa žiť.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.2010.978-80-970380-8-3..F/15;
2483 Piccirillo, Michele.Jan Pawel II :.Gorle ::Velar,.2000.88-7135-119-3..Ján Pavol II. 62;
2484 Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-45-5..Ján Pavol II. 24;
2485 Pigozzi, Caroline.Pápež v súkromí..Bratislava:Remedium vydavateľstvo.2000.80-88993-42-3..Ján Pavol II. 25;
2486 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 1..Bratislava:Tatran.1982...Umenie 01;
2487 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 10..Bratislava:Tatran.1986...Umenie 10;
2488 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 2..Bratislava:Tatran.1982...Umenie 02;
2489 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 3..Bratislava:Tatran.1983...Umenie 03;
2490 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 4..Bratislava ::Tatran,.1983...Umenie 04;
2491 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 5..Bratislava ::Tatran,.1984...Umenie 05;
2492 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 6..Bratislava ::Tatran,.1984...Umenie 06;
2493 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 7..Bratislava ::Tatran,.1985...Umenie 07;
2494 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 8..Bratislava ::Tatran,.1985...Umenie 08;
2495 Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia. 9..Bratislava:Tatran.1986...Umenie 09;
2496 Pinard de la Boullaye, H..Ježiš, Syn Boží.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945...Iné 12;
2497 Pintíř, Adolf, 1952- - autor.Rosteme ve víře :.:Praha :.1992.80-85282-17-8..Katechetika Učebnice 06;
2498 Pír, Andrej, OSB.Nad nami hory, pod nami bane.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972...Životopisy 76;
2499 Piteková, Eugénia.Plná a dierkovaná výšivka.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00523-7..Ručné práce 01;
2500 Piťha, Petr.Svaté patronky Evropy.:Praha : COMDES.2000.80-902776-4-0..Životopisy svätých 33;
2501 Piťha, Petr, 1938-.Přišla jsem vám sloužit :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-247-3..Naša kongregácia 009;
2502 Piťha, Petr, 1938- - autor.Dvě pohádky.:Praha :.2000.80-902776-3-2..DZ/PIŤH1 - 01;
2503 Piťha, Petr, 1938- - autor.Růžencová tajemství ;.České Budějovice ::České Budějovice :.2003.80-86610-09-8..Modlitby 041;
2504 Piťha, Petr,(1938-).Kříž Kristův v dějinách lidstva.Praha ::Comdes,.2001.80-902776-5-9..DZ/PIŤH1 - 02;
2505 Pitta, Antonio.Synopsa Listov sv. Pavla.Kapušany:Bens.2001.80-88998-20-4..Nový zákon 26;
2506 Pius XII..Mediator Dei et hominum. Encyklika o posvätnej liturgii.Košice:Verbum .1948...M - Encykliky 03;
2507 Piwowarski, W..Slovník katolíckej sociálnej náuky.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-129-9..Sociológia 09;
2508 Plesník, Pavol.Slovensko. 3. Ľud 1. časť.Bratislava:Obzor.1974...Encyklopédie Slovenska 13;
2509 Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5..Katechetika Príručky 45;
2510 Plešková, Eva.Panna Mária v katechéze. ROSA:Žilina.1994.80-967100-9-5..Katechetika Príručky 19;
2511 Plešková, Eva.Školenie síl.:.1990...Katechetika Príručky 14;
2512 Plešková, Eva.Ukáž nám cestu. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-406-X..Katechetika Príručky 54;
2513 Plešková, Eva.Základy vyučovania náboženstva (školenie síl).Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2006...Katechetika Príručky 35;
2514 Plešková, Eva,.Teória katechetickej metodiky. ROSA:Dolný Kubín.1990.80-967100-0-1..Katechetika Príručky 18;
2515 Plešková, Eva,.Vzťah k Ježišovi. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-088-9..Katechetika Príručky 27;
2516 Plus Raul P. T. J..Maria v našich božských dějinách.:.1937...Panna Mária 053;
2517 Plus, Raoul.Kňazské rozjímanie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950...Homiletika 11;
2518 Plus, Raoul,1882-1958.Bůh v nás /.Přerov ::Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie,.1931...Vierouka 81;
2519 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 1.diel.Kapušany:Bens.2001.80-88998-18-2, 9788088998181..Životopisy svätých 24;
2520 Pohlmann, Constantin.Nový človek František.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-019-0..Františkánska spiritualita 098;
2521 Pohorský, Petr.Blanický rytíř Jaroslav Kozel : životopis mladého katolíka umučeného v Dachau.Praha:Řád.1992.80-901189-1-7..Životopisy 47;
2522 Poláček, Jaroslav.Cestou spásy /.Řím ::Křesťanská akademie,.1980...Pedagogika Výchova 009;
2523 Poláček, Klement, SDB.Slnko prerazilo mrákavy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985...ŽS/LUJZA DE MARILLAC - 01;
2524 Poláková, Martina ; Sukeľ, Ondrej.Martin Šinaľ.(Gregorovce):.2009.978-80-89298-03-7..Životopisy 13;
2525 Polanský.Historický zápisník II. Dr. Tiso.s. l.:s. n..1989?...Dejiny Slovenska 17;
2526 Polc, Jaroslav.Posvátná liturgie.Rim:KA.1981...Liturgika 14;
2527 Polc, Jaroslav.Svaté roky /1300-1983.Olomouc:MCM.2000.80-7266-041-1..Cirkevné dejiny Slovenska 30;
2528 Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti.1968...Iné 08;
2529 Polčin, Stanislav, SJ.Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968...Teológia 31;
2530 Polidoro, Gianmaria.František z Assisi. Človek - kresťan.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-076-4..Františkánska spiritualita 108;
2531 Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3..Životopisy 112;
2532 Ponec, Jozef.Na Ostrove kormoránov /.Bratislava ::Mladé letá,.1961...Zoológia 04;
2533 Ponec, Jozef,1918-2006.V ríši plazov.Bratislava ::Obzor,.1965...Zoológia 05;
2534 Popluhár, Ján.V službe najvyššieho Pána.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948...ŽS/BERNARDÍN REALINO - 01;
2535 Popowski, Remigiusz(1936-2014)..Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu :.Warszawa ::\"Vocatio\",.1995.8385435530;83-85435-53-0..Biblické slovníky 09;
2536 Porter, Eleanor H. .Pollyanna dospieva. (Tretia kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-039-4..L - SvPr/PORT1-02;
2537 Porter, J.R..Stratená Biblia : Odhalenie zabudnutých spisov.Bratislava:TRIO Publishing.2005.80-968705-7-2..Iné 34;
2538 Porterová, Eleanor H. .Pollyanna. (Prvá a druhá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-023-8..L - SvPr/PORT1-01;
2539 Porubčan, Jozef, SJ.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-001-2..Nový zákon 38;
2540 Porubčan, Jozef, SJ.Človek ako chlieb-.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-150-7..Životopisy 09;
2541 Porubčan, Jozef, SJ.Európa na križovatke dejín a života.Zvolen: Združenie Jas.1998.80-88795-46-X..Filozofia 02;
2542 Porubčan, Jozef, SJ.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9..DZ/PORU1 - 01;
2543 Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0..Meditácie 027;
2544 Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde I. Celou dĺžkou času.:.1980?...Lectio divina 29;
2545 Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde V..:.1980?...Lectio divina 27;
2546 Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde VI. - Ako jeden z nás.:.1980?...Lectio divina 28;
2547 Porubčan, Jozef, SJ.Tajomný muž z iného sveta.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-003-9..Biografia 24;
2548 Porubčan, Štefan, SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990...Nový zákon 30;
2549 Porubčan, Štefan, SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990...Nový zákon 31;
2550 Porubčan, Štefan, SJ.Úvod do Písma Svätého.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1960...Lectio divina 21;
2551 Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-.Františkánské prameny.:Olomouc :.2001-.80-7266-073-X..Františkánska spiritualita 027;
2552 Pospíšil., C.V. .Dar Otce i Syna : základy systematické pneumatologie.:Matice cyrilometodějská.2003.80-7266-135-3..Teológia 9;
2553 Pospíšilová, Ludmila.Vzpomínky sester na druhou generální představenou M. M. Xaverii Fűrgottovou.Praha:0SF.1998...Naša kongregácia 012;
2554 Posvátná Kongregace pro řeholníky a světské instituty.Podstatné prvky učení Církve o řeholním životě se zřetelem na instituty apoštolsky činné.:.1983...Zasvätený život 013;
2555 Potaš, Marián Ján, OSBM.Dar lásky. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-311-X..ŽS/PAVOL GOJDIČ - 01;
2556 Potemra, Michal.P. Michal Lacko, S.J..Košice:Slovenský katolícky kruh.1992.80-900435-2-6..Cirkevné dejiny Slovenska 63;
2557 Powell, John.Prečo mám strach povedať kto som?.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-575-6..E/8;
2558 Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9..DZ/POWE1 - 01;
2559 Požár, Ladislav.Psychológia postihnutých (patopsychológia). Retaas:Bratislava.2006.80-89113-21-4..Psychológia 10;
2560 Prečan, Vilém,1933-.Slovenský katolicizmus pred februárom 1948 /.Bratislava ::Osveta,.1961...Cirkevné dejiny Slovenska 25;
2561 Press, František.Děvečky Boží.Brno:Mariánské nakladatelství.1992.80-900255-3-6..Panna Mária 011;
2562 Press, František.Ježíšovo a Mariino Srdce:.Brno:Mariánské nakladatelství.1993...Panna Mária 037;
2563 Pribula, Andrej.Prešovské biskupstvo.Prešov:Dino.1998.80-85575-17-5..Cirkevné dejiny Slovenska 83;
2564 Prikryl, Ľ..Žilina - Kostol Obrátenia sv. Pavla a Kláštor Jezuitov.Žilina:Žilinská univerzita.2006.80-8070-531-3..RegD/SlovenskoŽ- 07;
2565 Prikryl, Ľubomír.Mesto Žilina.Žilina:Reg. rozvoj. agent..1997...RegD/SlovenskoŽ - 01;
2566 Prikryl, Ľubomír Viliam.Pamätný Žilinský 6.október:. Žilina:MÚ.1994.80-967136-6-3..Dejiny Slovenska 21;
2567 Prince, Derek.Boží plán pre tvoje peniaze.Košice:Mária Čekanová - Publishing House Dunamis.2006.80-89204-19-8..Morálka 25;
2568 Prítrská, Stanislava.Úvahy o dare života.Bratislava:Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže.1996.80-967492-4-2..Pedagogika Výchova témy 030;
2569 PRONZATO, Alessandro .Nepohodlné evanjeliá : najznepokojujúcejšie stránky, ktoré nás vyzýva objaviť Druhý vatikánsky koncil / Alessandro Pronzato ; preložil Adam Výška ; úvod Luigi Santucci ; obálku a i. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981. - ...Lectio divina 36;
2570 Pronzato, Alessandro, 1932- - autor.Ale já vám říkám :. :Svitavy :.1995.80-901457-7-9..Zasvätený život 083;
2571 Pronzato, Alessandro,1932-.Krížová cesta hriešnika :.Řím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1986...Modlitby 009;
2572 Provera, Paul.Rehoľné zasvätenie vo svetle II. vatikánskeho koncilu:.s. l.:s. n..1967...Zasvätený život 016;
2573 Provincialát uršulínok rímskej únie.Načúvanie svätej Angely Mericiovej.Bratislava:Uršulínky.1990??...ŽS/ANGELA - 01;
2574 Průcha, Jan.Pedagogický slovník.Praha:Portál.2001.80-7178-597-0..Pedagogika 005;
2575 Pudilová, Zdenka.Vzory pro ruční pletení..Praha ::SNTL,.1973...Ručné práce 18;
2576 Pupík, Zdeno.Možnosti výchovy v súčasných podmienkach kultúry .:Inštitút Communio.2010.978-80-970613-1-9..Pedagogika Výchova 007;
2577 Pupík, Zdeno.Pastoračné plánovanie.Žilina:Inštitút Communio.2015.978-80-89750-01-6..Pastorálka 07;
2578 Pupík, Zdeno.Slovo pre súčasného človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2005.80-88741-62-9..DZ/PUPÍ1 - 01;
2579 Pupík, Zdeno.Súvislosti.Žilina:Inštitút Communio.2013.9788097127541 (brož.);978-80-971275-4-1..Pedagogika Výchova 006;
2580 Purm, Augustin.Putování za hlasem božím. Sv. Klement Maria Hofbauer.Praha:Čes.kat.charita.1989...ŽS/KLEMENT M. HOFBAUER - 02;
2581 Puškárová, Blanka,1926-1999.Kežmarok :.Bratislava ::Tatran,.1979...RegD/SlovenskoK - 01;
2582 Quartana, Mariele.Pravda o vzniku života.:Nové Město.1993.80-85487-12-8..Pedagogika Výchova témy 008;
2583 Quoist, Michel.Bůh mě čeká.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-84-7..DZ/QUOI1 - 02;
2584 Quoist, Michel.Mezi člověkem a Bohem.Praha:ČKCH.1969...DZ/QUOI1 - 01;
2585 Quoist, Michel.Setkání.Řím:Křesť. akademie.1967...DZ/QUOI1 - 08;
2586 Quoist, Michel.Tvojimi očami.Bratislava:LUC.1998.80-7114-225-5..DZ/QUOI1 - 05;
2587 Quoist, Michel.Úspešný život.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971...DZ/QUOI1 - 09;
2588 Quoist, Michel.Úspešný život.Bratislava:LUC.1998.80-7114-233-6..DZ/QUOI1 - 06;
2589 Quoist, Michel (1921-1997).Konštrukcia človeka.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-330-8, 8071143308..DZ/QUOI1 - 03;
2590 Quoist, Michel, 1921-1997 - autor.Kristus uprostřed světa.Praha:Portál.1995.80-7178-080-4..DZ/QUOI1 - 04;
2591 Quoist, Michel,1921-1997.Tvojimi očami /.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metodeja,.1972...DZ/QUOI1 - 07;
2592 R. S..Ježišova matka:.:Slovenská duchovná služba.1988...Panna Mária 073;
2593 R. S. / Korec, Ján Chryzostom/.O cestách viery.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1988...Vierouka 77;
2594 R. S. / Korec, Ján Chryzostom/.O cestách viery.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1988...Vierouka 51;
2595 Rábek, František.Mozaika pravdy.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR.2006.80-969555-1-9..Homiletika 37;
2596 Rábek, František.Štafeta viery - diel 1. Reprint:Nitra.1998.80-967851-0-9..Cirkevné dejiny Slovenska 06;
2597 Rábek, František.V službe slova .Bratislava:Ministerstvo obrany.2009.978-80-89261-30-7..Homiletika 36;
2598 Rábek, František.V službe slova .Bratislava:Ministerstvo obrany.2009.978-80-89261-30-7..Homiletika 36;
2599 Rábek, František.V službe slova .Bratislava:Ministerstvo obrany.2009.978-80-89261-30-7..Homiletika 36;
2600 Ráček, Blažej,(1884-1970).Život Kristův.Řím ::Křesťanská akademie,.1970...Biografia 34;
2601 Radelli, Gaudius.Triumf Srdca.Bratislava:Vydavateľstvo de Sales.2017...Panna Mária 103;
2602 Rafaj, Rafael.Za národ : Politika SNS 1990-2005.Bratislava:Slovenská národná strana.2006.80-969465-6-0..Politika 11;
2603 Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3..DZ/RAHN1 - 01;
2604 Rahner, Karl,1904-1984.Mária, matka Pána.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4..Panna Mária 039;
2605 Ramon.Moudrost svatého Františka z Assisi.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-322-2..Františkánska spiritualita 020;
2606 Rappard, Dora.Radostná staroba.Bratislava :CREATIVPRESS.1991.80-7131-006-9..Psychológia 20;
2607 Raslavská, Ivana.Globálna dimenzia v školách : Metodická príručka pre učiteľov stredných škôl.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-666-7..Pedagogika Výchova témy 052;
2608 Rašlová, Katarína.Psychológia a pastorácia 2.Bratislava:Centrum rodiny.1992.80-85595-00-1..Pastorálka 15;
2609 Rašlová, Katarína.Psychológia a pastorácia. 6. Aspekty voľby povolania..Bratislava:Arcidiecézne centrum pre poradenstvo a pastorálnu psychológiu. Centrum rodiny a vzdelávania SKCH.1996.80-85595-04-4..Zasvätený život 037;
2610 Ratkoš, Peter.Veľkomoravské legendy a povesti.Bratislava:Tatran.1977...ŽS/CYRIL A METOD - 02;
2611 Ratzinger Josef.Úvod do křesťanství.Řím:Křesťanská akadémie.1978...Vierouka 65;
2612 Ratzinger, J.; Kasper, W..Viem, komu som uveril.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-217-6..M - Apoštolské listy 018;
2613 Ratzinger, Joseph.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-045-1..Františkánska spiritualita 038;
2614 Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-424-1..Benedikt XVI. 07;
2615 Raučinová, Mária.Gender alebo rodová ideológia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-264-5..DZ/VIERA - 04/41;
2616 Ravier, André.Svatá Jana de Chantal : Jeanne-Francoise Frémyot,baronka de Chantal.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1997.80-7192-165-3..ŽS/JANA DE CHANTAL - 01;
2617 Raymond OSCO, M. .Rodina, ktorá dosiahla Krista.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-221-X..ŽS/BERNARD Z CLAIRVAUX - 01;
2618 Refatto, Florindo.Nový člověk, nová píseň.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-68-5..Lectio Divina 68;
2619 Regec, Michal.Hľadám svoj domov-. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1997.80-7165-090-0..Katechetika Učebnice 16;
2620 Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3..ŽS/JANA Z ARKU - 01;
2621 Řehák, Tomáš.Sex:šlehačka na dortu.Albrechtice:Křesťanský život.2001.80-7112-050-2..Pedagogika Výchova témy 027;
2622 Rejman, Ladislav,1912-1985.Slovník cizích slov /.Praha ::Státní pedagogické nakladatelství,.1971...Slovníky 032;
2623 Remiremont,A,de.Jedna z vyvolených.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990...ŽS/ALEXIA - 1;
2624 Repko, Jozef.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.978-80-8161-161-2..Životopisy 133;
2625 Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5..ŽS/VOJTECH -01;
2626 Rerych, Michal.Anglicko-český,česko-anglický slovník.Praha:Knihcentrum.2000.80-7181-385-0..Slovníky 013;
2627 Restrepo, Marino.Z temnôt do svetla. .Hontianske Tesáre :Vydavateľstvo sv. Bystrí­ka.2009.978-80-969000-5-3..NábPr/REST1-01;
2628 Reuter, Jakob,1911-2007.Blahoslavený Jozef Freinademetz SVD.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983...ŽS/JOZEF FREINADEMETZ - 01;
2629 Reuter, Jakub.Hlásateľ Slova v moci Ducha : Osobný a duchovný profil bl.Arnolda Janssena.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova, SVD.2003.80-85223-66-X..ŽS/ARNOLD JANSSEN - 01;
2630 Reuter, Jakub.Pre nich som sa stal Číňanom. Nitra:SBS.2003.80-85223-03-1..ŽS/JOZEF FREINADEMETZ - 02;
2631 Rey-Mermet, Théodule..Človek pre beznádejných. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-070-6..ŽS/ALFONZ - 03;
2632 Rezník, Jaroslav,1942-.Túry do literatúry :.Bratislava ::Slovart,.2012.978-80-556-0498-5..Literatúra teória 11;
2633 Riboldi, don Mario.Blahoslavený Róm. Taliansko:La Voce.1993...ŽS/ZEFIRÍN MALLA - 01;
2634 Riboldi, Mario.Opravdivý róm.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2..ŽS/ZEFIRÍN MALLA - 02;
2635 Ricciotti Giuseppe.Život Ježíše Krista.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1948...Kristológia 2;
2636 Říha, Tomáš.Svatý Norbert. Řím:Křesťanská akademie.1971...ŽS/NORBERT - 01;
2637 Richard, A. Bennett.Duchovný pokrm.:MSEJK.2002.80-88891-44-2..DZ/BENN1 - 01;
2638 Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0..Panna Mária 070;
2639 Rinserová, Luise .Voláte ma Mária Magdaléna.:Obzor.1991.80-215-0167-7..Biografia 27;
2640 Rivers, Francine.Dieťa zmierenia.[Podolinec]:Kumran.2012.9788089487349 (brož.); 978-80-89487-34-9..NábPr/RIVE1-01;
2641 Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3..Biografia 03;
2642 Rivers, Francine,1947-.Šarlátová niť.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2013.9788089487455 (brož.); 978-80-89487-45-5..NábPr/RIVE1-02;
2643 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Betsabe.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-521-9..Biografia 01;
2644 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Mária.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-546-4..Biografia 05;
2645 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rachab.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1..Biografia 02;
2646 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9..Biografia 04;
2647 Rivest, Madeleine.Mať tak krídla!. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-319-5..Pedagogika Výchova témy 025;
2648 Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X..DZ/ROBE1 - 01;
2649 Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9..NábPr/ROBI1-01;
2650 Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 1/2.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1927...Mystika a asketika 12;
2651 Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 2/2.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1929...Mystika a asketika 13;
2652 Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 3/1.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930...Mystika a asketika 14;
2653 Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 3/2.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930...Mystika a asketika 15;
2654 Roessler, Max.Když začína večer.Praha:ZVON.1995.80-7113-118-0..Katechetika Príbehy 14;
2655 Roger, z Taizé, bratr.Netušená radost.Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-075-0..RIH-Taizé 03;
2656 Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8..Mystika a asketika 08;
2657 Rohrbasser, Anton.Peter Kanízius.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-178-7..ŽS/PETER KANÍZIUS - 01;
2658 Rochla, A..Katechizmus Pia X. vysvetľovaný kresbami. Otázky 1 - 160:.Colle Don Bosco (Asti):Libreria Dottrina Christiana.1952?...Katechetika Katechizmus 09;
2659 Rollin, Bertrand.Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0..RIH-Benediktíni 02;
2660 Rollin, Bertrand.Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0..ŽS/BENEDIKT Z NURSIE - 05;
2661 Romieu, E..Život sestier Brontovských.Martin:Živena.1936...Životopisy 153;
2662 Romieu, Émilie.Život sestier Brontëovských /.Bratislava ::Obzor,.1971...Životopisy 145;
2663 Rončáková, Terézia,1980-.Prienik náboženského a publicistického štýlu.Praha:PAULÍNKY.2010.9788074500114 (brož.); 978-80-7450-011-4..Pastorálka 12;
2664 Rops, Daniel.Biblia a jej ľud.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1985...Lectio divina 17;
2665 Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6..Kristológia 7;
2666 Rosenbaum, Karol.Slovensko. 4. Kultúra 2. časť.Bratislava:Obzor.1980...Encyklopédie Slovenska 16;
2667 Rosendorfský, Jaroslav.Česko-italský slovník.Praha:Státní pedagogické nakl..1988...Slovníky 003;
2668 Rosendorfský, Jaroslav,1907-2002.Italsko-český slovník =.Praha ::Státní pedagogické nakladatelství,.1969...Slovníky 004;
2669 Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-776-3..ŽS/JÁN MÁRIA VIANEY - 02;
2670 Rossi, Pietro.Největší dílo svatého Františka.Uherské Hradiště:L.V. Print (tlač).1980??...Františkánska spiritualita 128;
2671 Rossini, Gabriele.Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5..Panna Mária 033;
2672 Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8..Zasvätený život 062;
2673 Rotzetter, Anton.Na ceste evanjelia.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.1996.80-967255-0-5..Františkánska spiritualita 054;
2674 Rotzetter, Anton.Na ceste evanjelia.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.1996.80-967255-0-5..Františkánska spiritualita 053;
2675 Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8..Františkánska spiritualita 067;
2676 Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8..Františkánska spiritualita 068;
2677 Rougier, Stan.František z Assisi. Brno:PETROV.1990.80-85247-00-3..Františkánska spiritualita 047;
2678 Rougier, Stan.Zaves svoj život na hviezdu.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-62-7..DZ/ROUG1 - 01;
2679 Rozinajová, Helena.Základy rodinnej výchovy.Bratislava:SPN.1992.80-08-01310-9..Pedagogika Výchova 018;
2680 Rozner, Ján.Sedem dní do pohrebu. .Bratislava :Marenčin PT.2010.978-80-8114-070-9..Životopisy 155;
2681 Rubatscherová, Veronika Marie.Život Marie Wardové.Svojšice u Peček:Ústav Anglických panen .1929...RIH-Anglické panny, CJ 06;
2682 Rubcov, V. G..Zelená lékárna /.Praha ::Lidové nakladatelství,.1984...Botanika 19;
2683 Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2..Starý zákon 38;
2684 Rupnik, Marko Ivan.Hľadám svojich bratov:.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.978-80-8193-000-3..Lectio divina 18;
2685 Rupnik, Marko Ivan.Pri stole v Betánii.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2017.978-80-8193-009-6..Zasvätený život 027;
2686 Rusinský, František,1881-1923.Nový kapesní slovník italsko-český a cestovní příručka =.Třebíč ::Jindřich Lorenz,.1949...Slovníky 005;
2687 Rybár, Ladislav,1918-1991.Ako recitovať prózu a poéziu /.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1972...Literatúra teória 08;
2688 Rychlovský, Miloslav.Ako vychovávať deti.Trnava:Nakladateľstvo Pavla Gerdelána.1944...Pedagogika Výchova 014;
2689 Ryš, Grzegorz.Inkvizícia. .Liesek :Rímskokatolícky farský úrad.2002.80-968866-4-9..Cirkevné dejiny 27;
2690 Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma sv. : Starý zákon.Praha:Scriptum.1991.80-900335-6-3..Lectio divina 19;
2691 Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.Praha:Scriptum.1991.80-900335-7-1..Lectio divina 20;
2692 Sadloňová, Mária.Matematika - zbierka príkladov : s ukážkami riešení a s prehľadom vzorcov.Žilina :Školmédia.2005.80-968755-9-0..Príručky 038;
2693 Sacher, Rainer.Ako sa mení les /.Bratislava,:.1978...Botanika 14;
2694 Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Citadela.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-116-4..L - SvPr/SAIN1-01;
2695 Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Malý princ /.Praha ::Albatros,.1972...L - SvPr/SAIN1-06;
2696 Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Pode mnou země / Kurýr na jih / Noční let / Země lidí / Válečný pilot.Praha ::Odeon,.1973...L - SvPr/SAIN1-03;
2697 Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Válečný pilot / Kurýr na jih / Noční let / Země lidí / Dopis rukojmímu.Praha ::Naše vojsko,.1967...L - SvPr/SAIN1-02;
2698 Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Zem ľudí.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1963...L - SvPr/SAIN1-05;
2699 Saint-Exupéry, Marie de,1875-1972.Já a můj syn :.Praha ::Vyšehrad,.1971...L - SvPr/SAIN1-04;
2700 Sala, Renzo.Svätý Otec František.Bratislava:Lúč.2013.9788071149262 (brož.); 978-80-7114-926-2..František 04;
2701 Salatňay, Michal .Sociálne encykliky:.Bratislava:Združenie katolíckych robotníkov.1941...M - Encykliky 02;
2702 Sales, Lorenzo,1889-1972.Ježíšovo srdce světu :.Romae ::[s.n.],.1967...Liturgika 23;
2703 Saleský, František.Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 05;
2704 Saleský, František.Uvod do zbožného života.Praha:ZVON.1990.80-7113-025-7..ŽS/FRANTIŠEK SALESKÝ - 01;
2705 Salesny, Karl H..Don Bosco - jedna radosť.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741846 (brož.); 978-80-8074-184-6..ŽS/DON BOSCO -04;
2706 Salij Jacek.Dekolog. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2..Starý zákon 69;
2707 Salvaneschi, Nino.Tajomstvo viery.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950...Vierouka 67;
2708 Salvini, Alfonso.Svätý Anton Paduánsky.Prešov:Serafínsky svet (časopis).1948...ŽS/ANTON Z PADOVY - 03;
2709 Sandany, Artúr.Angličtina do vrecka :.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1971...Slovníky 011;
2710 Sandany, Artúr.Ruština do vrecka /.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1977...Slovníky 017;
2711 Sandford, John.Vnútorné uzdravenie a rodina.Bernolákovo:Nadácia MANNA.1992.80-85744-00-7..DZ/SAND1 - 01;
2712 Sandtner, Peter.Obetiam komunistického režimu: pamätníky, pamätné tabule, sochy a busty.Bratislava:Konfederácia politických väzňov Slovenska.2015.9788097212711 (viaz.); 978-80-972127-1-1..Cirkevné dejiny Slovenska 89;
2713 Sanetrníková, Iva.Ještěrka.Praha:ZVON.1990.80-7113-006-0..Pedagogika Výchova témy 039;
2714 Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelino chlieb a vino.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-00-7..NábPr/SANCH1-02;
2715 Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelino chlieb a víno. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-59-7..NábPr/SANCH1-01;
2716 Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelinova veľká cesta. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-60-0..NábPr/SANCH1-03;
2717 Sanchez, Fernand.Astrológia a kresťanský život. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-46-5..Parapsychológia Sekty 04;
2718 Sanchez, Fernand.Parapsychológia a kresťanský život.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-45-7..Parapsychológia Sekty 05;
2719 Sarah, Robert,1945-.Boh alebo nič.Bratislava:Lúč.2016.9788081790324 (viaz.); 978-80-8179-032-4..DZ/SARA1 - 01;
2720 Sarah, Robert,1945-.Sila ticha: .Bratislava:Lúč.2017.978-80-8179-071-3; 9788081790713..DZ/SARA1 - 02;
2721 Sasiadeková, Jolanta.Neobyčajne obyčajná. .Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-797-8..ŽS/FAUSTÍNA - 07;
2722 Satoria, Karel,1953-.Povoláním člověk /.Brno ::Cesta,.2015.978-80-7295-196-3..DZ/SATO1 - 01;
2723 Scanlan, Michael.Vnútorné uzdravovanie.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-95-3..DZ/SCAN1 - 01;
2724 Scicluna Charles J., Zollner Hans, Ayotte David John.Na ceste k uzdraveniu a obnove.Rím:Pápežská Gregoriánska univerzita.2012...Pedagogika Výchova témy 009;
2725 Scott, Walter,1771-1832.Ivanhoe.[Turčiansky Sv. Martin]:Matica slovenská.1947...NábPr/SCOT1-01;
2726 Sebíňová, Františka.Tajomná radosť.Bratislava:LUC.2001.80-7114-357-X..Životopisy 101;
2727 Secondin, Bruno.Nová hnutí v církvi.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-391-5..RIH-Všeobecne 06;
2728 Sedlák, Imrich.Dejiny slovenskej literatúry II. zv.. .Martin :Matica slovenská.2009.978-80-7090-945-4..Literatúra teória 12;
2729 Seeböck, Philibert,1839-1914.Perla panenství /.Solnohrad ::A. Pustet,.1901...Zasvätený život 068;
2730 Seelmann, Kurt.Kniha chlapcov a dievčat:.:.1990??...Pedagogika Výchova témy 034;
2731 Seelmann, Kurt,1900-1987.Odkiaľ sú deti /.Martin ::Osveta,.1971...Pedagogika Výchova témy 051;
2732 Seewald, Peter.Benedikt XVI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.9788081612718 (viaz.); 978-80-8161-271-8..Benedikt XVI. 09;
2733 Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9..Benedikt XVI. 01;
2734 Seewald, Peter,,1954-.Kult.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.9788071628828 (viaz.); 978-80-7162-882-8..Biblické slovníky 07;
2735 Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5..Ján Pavol II. 3;
2736 Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5..Ján Pavol II. 4;
2737 Seko, Roman.Keď nás hryzie svedomie.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741747 (brož.);978-80-8074-174-7 \z 9788080741730 ;978-80-8074-173-0..DZ/VIERA - 02/24;
2738 Senčík, Š. - Mišovič, B..Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.:.1990...Naša kongregácia 030;
2739 Senčík, Š. - Mišovič, B..Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.:.1992...Naša kongregácia 031;
2740 Senčík, Štefan.Turzovka, slovenský Lurd?.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1982.0-920150-71-3..Panna Mária 056;
2741 Senčík, Štefan, SJ.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4..Ján Pavol II. 21;
2742 Senčík, Štefan, SJ.Kvet z bardejovských záhonov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972...ŽS/MIRIAM TERÉZIA DEMJANOVIČOVÁ - 03;
2743 Senčík, Štefan, SJ.Listy svätým.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1973...Životopisy svätých 41;
2744 Senčík, Štefan, SJ.Miriam Terézia Demjanovičová.Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda.1959...ŽS/MIRIAM TERÉZIA DEMJANOVIČOVÁ - 02;
2745 Senčík, Štefan, SJ.Moderný apoštol.Kanada:Slovenskí jezuiti.1966...Misiologia Ekumenizmus 7;
2746 Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981...ŽS/MIRIAM TERÉZIA DEMJANOVIČOVÁ - 04;
2747 Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8..ŽS/MIRIAM TERÉZIA DEMJANOVIČOVÁ - 06;
2748 Senčík, Štefan, SJ.O tých, čo hľadali a našli Boha. Trnava:Dobrá kniha.1993.0-920150-53-5..Životopisy 65;
2749 Senčík, Štefan, SJ.Rozhlasujte zo striech A.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986...Homiletika 34;
2750 Senčík, Štefan, SJ.Slovensko moje.Galt, Ont.:Slovenskí jezuiti.1970...Životopisy 24;
2751 Senčík, Štefan, SJ.Terézia z Avily.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-169-8..ŽS/TERÉZIA Z AVILY - 01;
2752 Senčík, Štefan,1920-2001.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418511 (brož.); 978-80-7141-851-1..ŽS/MIRIAM TERÉZIA DEMJANOVIČOVÁ - 01;
2753 Senger, Basilius.Kristova láska naléhá : obraz ze života sestry Kláry Fietzové.Kutná Hora:Haifa Island.2003.80-903341-0-5..Naša kongregácia 018;
2754 Senker, Bonifác.Roman Šebestián Zängerle, kníže - biskup sekavský a administrátor diecése lubenské 1771-1848.Štyrský Hradec:Mateřinec OSF.1938...Naša kongregácia 027;
2755 Serikbaeva, Klara.Kazahstan. Kazachstan..London; Almaty:Flint River Press.1995.1-871489-24-5..RegD/Kazachstan - 01;
2756 Sestra Mária IBMV.Dejiny Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie na Slovensku.Bratislava:Provincialát IBMV.1996...RIH-Anglické panny, CJ 01;
2757 sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2..Zasvätený život 052;
2758 Settimio Cipriani - Giovanni Saldarini.Úvodní kurs do Písma svatého. Roma:Rocca di Papa.1967...Starý zákon 58;
2759 Seuffert, Josef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989...ŽS/TOMÁŠ MORUS - 01;
2760 Seuse, Heinrich,(1295-1366).O věčné moudrosti.V Olomouci ::Edice Krystal,.1937...Mystika a asketika 38;
2761 Sheed F. J..TEOLÓGIA.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1969...Teológia 30;
2762 Sheen, Fulton J., Ph.D.,D.D..Pokoj v duši.Řím:Křesťanská akademie.1969...Psychológia 31;
2763 Sheldrake, Philip.Spriateliť sa so svojimi túžbami.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-703-9..Mystika a asketika 28;
2764 Schalück, Hermann.Citlivosť a solidarita : Františkánske inšpirácie.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-86-4..Františkánska spiritualita 034;
2765 Schalück, Hermann.Mnoho farieb, jedna dúha : Solidarita a globalizácia v kontexte františkánskej cesty.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-87-2..Františkánska spiritualita 035;
2766 Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3..Životopisy svätých 10;
2767 Scheinostová, Alena.Romipen : literaturou k moderní identitě.Praha:Athinganoi.2006.80-239-7746-6..Literatúra teória 07;
2768 Schindlerová, Mária.Boh za dverami manželskej spálne.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741594 (brož.);978-80-8074-159-4..DZ/VIERA - 02/17;
2769 Schinle, Gertrúda.S Matúšom o Kristovi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1976...Meditácie 022;
2770 Schinle, Gertrude.S evanjelistami o Kristovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980...Meditácie 045;
2771 Schinleová, Gertrúda.Videli sme Pána. Nitra:KS.1995.80-88741-05-X..Lectio divina 38;
2772 Schlegel, Leo.Život služebnice Boží Gemmy Galgani.Praha:Nákladem vlastním.1922...Životopisy 100;
2773 Schlesinger, Miroslav.Začni už žiť.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-171-X..DZ/SCHL1 - 01;
2774 Schlosser, Marianne.Setkání s Bonaventurou. Juraj Mrocek:Bratislava.2002.80-968872-2-X..Františkánska spiritualita 052;
2775 Schlosser, Marianne.Setkání s Bonaventurou. Juraj Mrocek:Bratislava.2002.80-968872-2-X..Františkánska spiritualita 120;
2776 Schmaus, M.Boh a jeho stvorenie, 2a. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-453-5..Vierouka 22;
2777 Schmaus, M.Božie zjavenie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988...Vierouka 21;
2778 Schmaus, Michael.Sviatosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986...Vierouka 24;
2779 Schmid, Max.Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu.Praha:ZVON.1991...Liturgika 24;
2780 Schmitt, Gladys,1909-1972.Rembrandt /.Bratislava ::Obzor,.1979...Životopisy 37;
2781 Schmitz, Peter.Pri prameňoch života :.V Nitre ::Mis. dom Matky Božej,.1947...Pedagogika Výchova témy 016;
2782 Schmucki, Oktavian.František z Assisi, muž modlitby.Bratislava:Minor.2018.978-80-89888-05-4..Františkánska spiritualita 097;
2783 Schneider.Život rehoľnej sestry :.Bratislava ::Rim.-katol cirkev,.1948...Zasvätený život 002;
2784 Schneider, Herbert.Kontemplácia s Klárou z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-73-2..Františkánska spiritualita 086;
2785 Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3..Františkánska spiritualita 085;
2786 Schneider, Herbert.Oláske Ježiša Krista podľa učenia Jána Dunsa Scota.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-011-7..Františkánska spiritualita 087;
2787 Schneider, Herbert.Životodarné umieranie : K 750. výročiu smrti Kláry z Assisi (1193-1253).Bratislava:Serafín.2004.80-8081-003-6..Františkánska spiritualita 084;
2788 Schneiderová, Oda.Kňazstvo ženy.:.1948...Pedagogika Výchova témy 041;
2789 Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X..Ján Pavol II. 48;
2790 Schönebeck, Erich.Galileo Galilei /.Bratislava ::Slov. vydav. polit. lit.,.1962...Životopisy 36;
2791 Schőnová, Bernadeta (OSF).Dejiny Kongregácie šk. sestier sv. Fr. na Slovensku 1919-2000.Žilina:OSF.2006...Naša kongregácia 028;
2792 Schönová, Ludmila,1915-.Jak se to řekne německy /.Praha ::Státní pedagogické nakladatelství,.1984...Slovníky 019;
2793 Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6..Františkánska spiritualita 058;
2794 Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6..Františkánska spiritualita 057;
2795 Schooyans, Michel.Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.:SPES Bratislava.1993.80-966991-0-5..Teológia 23;
2796 Schrejvers, Jozef.Božský priateľ.[S.l.]:[s.n.].1935...Meditácie 050;
2797 Schubert, Linda.Hodina zázrakov. Oto Németh:Bratislava.2001.80-88949-23-8..Modlitby 024;
2798 Schug, John.Páter Pio.Bratislava:Presto Press.1976.80-85667-00-2..ŽS/PÁTER PIO - 02;
2799 Schug, John.Páter Pio.Bratislava :Vydavateľstvo Minor.2008.978-80-969796-1-5..ŽS/PÁTER PIO - 04;
2800 Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-13-9..ŽS/PÁTER PIO - 03;
2801 Schug, John, A. .Páter Pio.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-04-5..ŽS/PÁTER PIO - 01;
2802 Schulhoff, George E..Počúvanie Ducha Svätého. Vydavateľstvo svätého Bystríka]:[Bratislava.2000.80-968401-0-X..Modlitby 030;
2803 Schulhoff, George E..Volal som na Ducha Svätého c George E. Schulhoff.[Bratislava:Vydavateľstvo svätého Bystríka].2000.80-968401-1-8..Modlitby 031;
2804 Simma, Maria.Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnifikat.1995?...Mystika a asketika 40;
2805 Simmaová, Marie, 1915-2004.Duše v očistci: Co jsem prožila.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1997...Mystika a asketika 41;
2806 Simon, Boris,1913-1972.Hadráři z Emauz /.Praha ::Vyšehrad,.1970...NábPr/SIMO1-01;
2807 Singule, František.Základy pedagogiky a psychológie.Bratislava:SPN.1992.80-08-01862-3..Pedagogika 009;
2808 Sinka, Tarsycjusz.Liturgické symboly. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1994.80-88741-04-1..Liturgika 19;
2809 Siváček, Vladimír.Pútnik životom : P. Teodor Jozef Tekel františkán - akad. maliar.:Kruh priateľov umenia.2001.80-968591-9-6..Výtvarné umenie 04;
2810 Six, Jean Francois.Malá Terezie.Brno:Cesta.1990.80-900087-3-9..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 04;
2811 Six, Jean-Francois.Život Karla de Foucaulda.:.1985??...ŽS/CHARLES DE FOUCAULD - 02;
2812 Skalický, Karel.Radost a naděje.Rim:KA.1968...M - Dokumenty II.VK 09;
2813 Skokňa, Dušan,1923-1989.Nefajči, budeš dlhšie žiť /.Bratislava ::Ústav zdravotnej výchovy,.1980...Zdravie 10;
2814 Skubiszewski, Piotr.Veit Stoss.Bratislava:Tatran.1985...Umenie 17;
2815 Slaninka, Leopold.Psychológia a spiritualita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-713-5..Psychológia 22;
2816 Slaninka, Leopold.Ruach - Pneuma - Duch. Duch Svätý v biblickom zjavení.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-485-9..Starý zákon 39;
2817 Slaninka, Leopold.Umenie ducha. Rok milosrdenstva.Bratislava:Cathedra.2016.978-80-89495-23-8..Umenie 28;
2818 Slaninka, Leopold.Žena v srdci Cirkvi. Rozhovory s prvou slovenskou veľvyslankyňou vo Vatikáne Dagmar Babčanovou.Trnava:.2007.978-80-7141-574-9..Vierouka 49;
2819 Slaninka, Leopold,1967-.Umenie Ducha.[Bratislava]:Cathedra.2015.9788089495214 (brož.); 978-80-89495-21-4..Umenie 25;
2820 Slavomír Ondica.Blahoslavený páter Pio.Bratislava:LUC.1999.80-7114-263-8..ŽS/PÁTER PIO - 06;
2821 Slavomír Ondica, Pavol.Svätý meč.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-325-9..NábPr/DOBR1-03;
2822 Slawuta, Dominica Genevieve.Modlitba a služba. Životopis Božej služobnice Jozafáty Hordaševskej.Michalovce:Vydavateľstvo Misionár.2009.978-80-88724-35-3..RIH-Služobnice, SNPM - 01;
2823 Slezáková, Judita.Pediatria pre špeciálnych a liečebných pedagógov.:Univerzita Komenského.1993.80-223-0624-X..Pedagogika 048;
2824 Sliacky, Ondrej.Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež. Do roku 1960.Bratislava :Literárne informačné centrum.2007.978-80-89222-32-2; 978-80-9822232-2..Literatúra teória 09;
2825 Sliacky, Ondrej,1941-.Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960.Bratislava:Literárne informačné centrum.2013.9788081190735 (viaz.); 978-80-8119-073-5..Literatúra teória 10;
2826 Slivoň, Jozef.Projekt vlastného života.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-285-0..DZ/VIERA - 04/47;
2827 Slivoň, Jozef.Titus Zeman.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742966 (brož.); 978-80-8074-296-6..DZ/VIERA - 05/52;
2828 Slivoň, Jozef.Žijeme spolu, nie sme zosobášení.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741853 (brož.);978-80-8074-185-3..DZ/VIERA - 03/29;
2829 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2008.978-80-85486-52-0..Lectio divina 23;
2830 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3..Lectio divina 24;
2831 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina. .Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2009.978-80-85486-57-5..Lectio divina 25;
2832 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982...Vierouka 73;
2833 Slovenská liturgická komisia - preklad.Evanjeliá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...Nový zákon 24;
2834 Slovenskí Františkáni.Deviatnik ku sv. Terezke Ježiškovej.Pittsburgh:Slovenskí Františkáni v Amerike.1958?...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 16;
2835 Smahel, Rudolf.Velehrad.Olomouc:MCM.1990...RegD/ČeskoV - 01;
2836 Smejkalová, Jana.Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1994.80-08-02183-7..Slovníky 037;
2837 Smelý, Igor.Čo prezrádzajú naše sny?.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-206-5..DZ/VIERA - 03/36;
2838 Smith, Harriet Lummis .Pollyanna sa vydala. (Štvrtá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1994.80-7140-047-5..L - SvPr/PORT1-03;
2839 Smith, Harriet Lummis .Pollyannin čestný dlh. (Šiesta kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1995.80-7140-071-8..L - SvPr/PORT1-05;
2840 Smith, Harriet Lummis .Pollyannine poklady. (Piata kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1995.80-7140-054-8..L - SvPr/PORT1-04;
2841 Smith, Oswald J..Duch Svätý.s. l.:s. n..1990?...Katechetika Príručky 29;
2842 Smolák, Vladimír,1887-1959.Dictionnaire portatif français-slovaque et slovaque-français /.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1971...Slovníky 002;
2843 Smolen, Štěpán,1983-.Do boje s růžencem, aneb, Jak se porazit a přitom vyhrát /.:.2017.978-80-87821-08-4..Panna Mária 104;
2844 Smržík, Štefan, SJ.Kateri Tekakwitha.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-098-5..Životopisy 73;
2845 Smržík, Štefan, SJ.Žiť Ježišovo evanjelium dnes.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-059-4..Meditácie 048;
2846 Sočufka, František SJ.Poklad v hlinenej nádobe.Bratislava:LUC.1999.80-7114-288-3..Zasvätený život 082;
2847 Sočufka, František, SJ.Apoštolské vyznanie viery.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-538-3..Vierouka 43;
2848 Solarová, Amabilis.Matka Františka Antónia Lampelová.Graz:OSF.1971...Naša kongregácia 023;
2849 Soldo, Mirjana,1965-.Moje srdce zvíťazí.:.2018.9788089866526; 978-80-89866-52-6..Panna Mária 105;
2850 Solženicyn, Aleksandr Isajevič,1918-2008.Jeden den Ivana Děnisoviče a jiné prózy /.Praha ::Svět sovětů,.1965...L - SvPr/SOLZ1-01;
2851 Solženicyn, Alexander.Jeden deň Ivana Denisoviča.Bratislava:Slovenský spisovateľ.2003.80-220-1228-9..L - SvPr/SOLZ1-02;
2852 Sommer, Jiří.Chrudimsko : Chrudimsko : Východočeský kraj.Hradec Králové:Kruh.1989.80-7031-012-X..RegD/ČeskoCH - 01;
2853 Soroldoni Mario.Kristus sa nepredáva.Rím:SÚSCM.1981...DZ/SORO1 - 01;
2854 Soukupová, Karla.Úsměv...(životní příběh Aničky Zelíkové).Český Těšín:Cor Jesu.1992...Životopisy 90;
2855 Spáčil, Bohumil.Život Krista Pána podle čtyř Evangelií.:.1930...Meditácie 043;
2856 Spáčil, Bohumil.Život Krista Pána podle čtyř Evangelií.:.1930...Meditácie 042;
2857 Spáčil, Bohumil.Život Krista Pána podle čtyř Evangelií.:.1930...Meditácie 041;
2858 Spaemann, Robert.Hovoríme o etike. Don Bosco:Bratislava.1994.80-85405-34-2..Filozofia Etika 04;
2859 Spesz, Alexander.Katolícka mravouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...Morálka 2;
2860 Spesz, Alexander.Katolícka mravouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...Morálka 3;
2861 Speyr, Adrienne von.Mária, služobnica Pána. .Nitra :Spoločnosť Božieho Slova.2010.978-80-85223-88-0..Panna Mária 038;
2862 Spillmann, Jozef.Obeť spovedného tajomstva .Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1992.80-7142-009-3..NábPr/SPIL1-01;
2863 Spillmann, P. Jozef.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942...NábPr/SPIL1-02;
2864 Spirago, Franz,1862-1942.Katolicky ľudový katechizmus. Prvý diel.Trnava ::Spol. Sv. Vojtecha,.1907...Katechetika Katechizmus 06;
2865 Spoločníková, Mária.Oltár svätej Alžbety. PressPrint:Košice.1995.80-967412-0-9..RegD/SlovenskoK - 04;
2866 Spoločnosť Božieho Slova.P. Arnold Janssen:.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1943...ŽS/ARNOLD JANSSEN - 02;
2867 Spoločnosť dcér kresťanskej lásky.S. Apollónia Andriveau:.Ladce:Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky.1948...ŽS/APOLLÓNIA - 01;
2868 Spolok svätého Vojtecha,Trnava.Malý katechizmus katolíckeho náboženstva.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971...Katechetika Katechizmus 24;
2869 sprac. Ružena Dvořáková.Sväté písmo v obrazoch.:TIBI Agency.1995.80-967380-3-8..Iné 1;
2870 Spurný, Jan,1909-1988.Velazquez /.Bratislava ::SVKL,.1956...Výtvarné umenie 08;
2871 Srholec, Anton, 1929-2016.Náš António.Bratislava:W Press.2015.9788097119683 (brož.); 978-80-971196-8-3..Životopisy 163;
2872 St. John, Patricia Mary, 1919-1993.Poklady pod sněhem.Londýn:S. U..1970...NábPr/STJO1-01;
2873 Stadtmüller, Ewa.Úspešní ľudia, svätá Faustína.Spišská Nová Ves:Spoločnosť katolíckeho apoštolátu SAC - pallotíni.2000?...ŽS/FAUSTÍNA - 01;
2874 Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom - o modlitbe.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.8071420107;80-7142-010-7..Homiletika 16;
2875 Staněk, Oldřich.Kvety a hory.Bratislava:Šport.1963...Botanika 15;
2876 Stanislav, Mikuláš.Kniha života.Ružomberok:Lev.1947...Iné 15;
2877 Stanislav, Mikuláš.Žaltár. Preklad pôvodiny s obšírnejším výkladom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...Starý zákon 37;
2878 Stanislav, Mikuláš.Žaltár. Preklad pôvodiny s obšírnejším výkladom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948...Starý zákon 36;
2879 Stanko, Vojtech.Budeš o tom hovoriť svojim deťom... 1. diel.Nitra:Rodina.1991.80-900510-0-6..Katechetika Príručky 02;
2880 Steiger, Ivan.Bible v kresbách : Texty Starého a Nového zákona v ekumenickém překladu.Praha:Kalich.1990.80-7017-228-2..Iné 2;
2881 Stein, Edith, 1891-1942 - autor.Edita Steinová : myšlenky a meditace.Svitavy:Trinitas.2000.80-86036-43-X..ŽS/EDITA STEIN - 02;
2882 Steinbeck, John,1902-1968.O myšiach a ľuďoch /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1958...L - SvPr/STEI1-01;
2883 Steiner, Jean-Francois.Treblinka /.Bratislava ::Obzor,.1968...L - SvPr/STEI2-01;
2884 Steiner, Johannes.Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-148-8..Životopisy 99;
2885 Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.1998.80-7114-246-8..ŽS/EDITA STEIN - 03;
2886 Stempelová, Judita.Kňaz alebo psychológ?.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-392-5..DZ/VIERA - 07/83;
2887 Stempelová, Judita.Prednášky z pastorálnej psychológie pre členov rehoľných spoločností.Trnava:.2004...Psychológia 09;
2888 Stendhal.Kartúza parmská.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963...L - SvPr/STEN1-04;
2889 Stendhal.Kartúza parmská.:Slovenský Tatran.1972...L - SvPr/STEN1-03;
2890 Stendhal,1783-1842.Abatiša z Castra a iné novely /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965...L - SvPr/STEN1-02;
2891 Stendhal,1783-1842.Červený a čierny /.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1964...L - SvPr/STEN1-01;
2892 Stevani, Milena.Ako žiť zjednotený rehoľný život.:.1994...Zasvätený život 020;
2893 Stevani, Milena.Citová autonómia zasvätenej ženy.:KVPŽR.2005...Zasvätený život 019;
2894 Stinissen, Wilfrid.Cesta vnitřní modlitby.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-88-X..DZ/STIN1 - 04;
2895 Stinissen, Wilfrid.Modlitba Ježíšova.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-147-5..DZ/STIN1 - 03;
2896 Stinissen, Wilfrid.Noc je mým světlem.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-185-8..DZ/STIN1 - 01;
2897 Stinissen, Wilfrid.Otče, odevzdávám se ti. :Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl..1999.80-7192-404-0..DZ/STIN1 - 02;
2898 Stoff, Georg.Síla na cestu.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-83-9..Psychológia 37;
2899 Strachota, Pavel.Hlasy otců /.Řím ::Křesťanská akademie,.1970...Meditácie 054;
2900 Strauss Pavol.Krížová cesta.:Katolícke noviny.2011...DZ/STRA1 - 04;
2901 Strauss, Pavol.Kvety z popola .Martin:Fatrin-Books.1992.80-7155-002-7..DZ/STRA1 - 03;
2902 Strauss, Pavol.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X..DZ/STRA1 - 01;
2903 Strauss, Pavol.Život je len jeden.Bratislava:Nové Mesto.1996.80-85487-38-1..DZ/STRA1 - 02;
2904 Stříbrný, Zdeněk,1922-2014.William Shakespeare /.V Praze ::Orbis,.1964...Životopisy 149;
2905 Strobel-Schulze, Rosemie.Sušené kvetiny.:Ikar.1997.80-7118-234-6..Botanika 09;
2906 Strobel, Lee.Kauza Kristus..Bratislava:Návrat domov.2000.80-968354-4-0..Kristológia 21;
2907 Strong, Donald.Antické umenie.Bratislava:Pallas.1970...Umenie 16;
2908 Struppe, Ursula.Úvod do Starého Zákona. Nitra:KS.1998.80-88741-23-8..Starý zákon 65;
2909 Studený, Jaroslav.Katecheta kreslí /.[Zlín ::s.n.],.1991...Katechetika Príručky 17;
2910 Sudbrack, Josef.Mystika.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-63-4..Mystika a asketika 06;
2911 Suenens, Leo Jozef.Král Baudouin : život, který oslovuje.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-132-7..Životopisy 75;
2912 Suenens, Léon Joseph.Krise a obnova ženských řeholních společností.:C.I.A. et R..1964...Zasvätený život 005;
2913 Suetonius, Gaius Tranquillus.Životopisy rímskych cisárov.Bratislava:Tatran.1974...Životopisy 30;
2914 Sucháň, Ján.Pútnik.Bratislava:PSMONT.2005.80-967620-6-0..Životopisy 105;
2915 Suchoň, Eugen,1908-1993.Denník z notovej osnovy :.Bratislava ::Perfekt,.2012.978-80-8046-574-2..Životopisy 159;
2916 Sukeľ, Ondrej.Homeopatia.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743307 (brož.); 978-80-8074-330-7..DZ/VIERA - 05/59;
2917 Sulyoková, Mária.Kalendár menín a kvetín /.Bratislava ::Príroda,.1972...Botanika 27;
2918 SÚVSCM.Nebo nad močiarmi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970...ŽS/MÁRIA GORETTI - 02;
2919 Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.Praha:Vyšehrad.1970...ŽS/ZDISLAVA - 04;
2920 Svatoš, Bedřich,1908-1990.Zády k světu /.Řím ::Křesťanská akademie,.1963...NábPr/SVAT1-01;
2921 Svatošová, Marie.Hospic.Bratislava:LUC.2001.80-7114-335-9..Psychológia 18;
2922 Svatošová, Marie,.Náhody a náhodičky s Máriou Svatošovou. Karmelitánske nakladateľstvo:Bratislava.2005.80-89231-03-9..DZ/SVAT1 - 01;
2923 Svätohorský, Christodoulos Jeromanach.Starec Paisij. Prešov:CUPER.1999.80-88890-04-7..RIH-Mnísi, pustovníci 08;
2924 Svetová rada cirkví..Zmierenie - ženie nás Kristova láska (Druhý list Korinťanom 5, 14 -20) : materiály na týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18.-25. január 2017.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.9788081612466 (brož.); 978-80-8161-246-6..M - Dokumenty 10;
2925 Szaniszló, Inocent M..Sexualita nie je o zákazoch.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741938; 978-80-8074-193-8..DZ/VIERA - 03/32;
2926 Szczypiorski, Andrzej,1924-2000 (Andrews, Maurice S.).Demisia inšpektora Willburna / Záhada v Punhame.Bratislava ::Pravda,.1973...L - SvPr/ANDR1-01;
2927 Szentkuthy, Miklós.Divertimento.:Tatran.1990.80-222-0081-6..Životopisy 160;
2928 Šaling, Samo,1923-.Slovník cudzích slov /.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1966...Slovníky 034;
2929 Šanc, František.Stvoriteľ sveta.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944...Vierouka 34;
2930 Šatura, Vladimír, SJ.Psychológia meditácie.Trnava:Dobrá kniha.1988.0-919865-25-9..Psychológia 19;
2931 Šavol, brat .Boží šašo.Bratislava :Cathedra.2010.978-80-89495-06-1..DZ/ŠAVO1 - 01;
2932 Ščepková, Mária.Homosexualita,cesta sebatranscendencie? : krátka štúdia o kresťanskom prístupe k realite homosexuálnej orientácie.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-43-2..Pedagogika Výchova témy 010;
2933 Šego, Krešimir.Rozhovor s vizionármi.Medugorje:s. n..2011...Panna Mária 017;
2934 Šejchová, B. - Schneider, R.H..Opovážim sa nazývať ho Otcom.Rím:SÚSCM.1980...Životopisy 114;
2935 Šelinga, Jozef.Spoločne objavujeme dar. 1., 2., 3. diel.Nitra:.2003.80-88741-42-4..Katechetika Učebnice 05;
2936 Ševela, Vladimír,1965-.Český krtek v CIA :.Praha ::Prostor,.2015.978-80-7260-320-6 :..L - SvPr/ŠEVE1-01;
2937 Šilhár, Štefan, SDB.Veľké stretnutie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967...Katechetika Učebnice 19;
2938 Šimončič, Jozef 4 zos ;.Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku.Trnava:Trnavská univerzita.1994.80-88774-00-4..Cirkevné dejiny Slovenska 13;
2939 Šimončič, Róbert.Diéta po operáciách žlčníka /.Martin ::Osveta,.1980...Zdravie 13;
2940 Šimončič, Róbert.Choroby obličiek a močových ciest /.Martin ::Osveta,.1978...Zdravie 14;
2941 Šimulčík, Jan.Zápas o nádej.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-234-2..Cirkevné dejiny Slovenska 22;
2942 Šipr, Květoslav MUDr..Přirozené plánování rodičovství.Praha:Avicenum, zdravotnícke nakladatelství.1972...Pedagogika Výchova témy 047;
2943 Školskí bratia.Svätý Ján de La Salle :.Močenok ::Školskí bratia,.1934...ŽS/JÁN DE LA SALLE - 01;
2944 Škorupová, Katarína.Ako uloviť mamuta.Bratislava:Slovart.2014.9788055610870 (brož.); 978-80-556-1087-0..L - DaMl - 001;
2945 Škrabal Pavel O.P..Příruční slovník biblický.Praha:Kropáč & Kucharský.1940...Biblické slovníky 01;
2946 Škrábik, Andrej.Misijným svetom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940...Misiologia Ekumenizmus 20;
2947 Škripek, Branislav.Európa aj v tvojich rukách.Bratislava:Don Bosco.2017.978-80-8074-393-2..DZ/VIERA - 07/84;
2948 Šlachta, František.Ružomberok c Zost. František Šlachta ; Aut. textu Jaroslav Rezník ; Ďal. zost. Rastislav Kendera ; Fotogr. František Šlachta ; Graf. upr. Robert Brož ; Aut. obál. Robert Brož ; [Úv.Martin:Osveta.1992.80-217-0455-1..RegD/SlovenskoR - 01;
2949 Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7..Cirkevné dejiny Slovenska 48;
2950 Šmálik, Štefan.Veľký štyridsaťročný pôst cir.na Slovensku.Bratislava:CHARIS.1996.80-88743-12-5..Cirkevné dejiny Slovenska 34;
2951 Šmatlák, Stanislav.Slovensko. 4. Kultúra 1. časť.Bratislava:Obzor.1979...Encyklopédie Slovenska 15;
2952 Šmatlák, Stanislav,1925-2008.Na návšteve u Hviezdoslava /.Bratislava ::Mladé letá,.1974...Životopisy 173;
2953 Šmidriak, Ondrej,(1969-).Perspektívy pastorácie na Slovensku.Ružomberok:Verbum.2011.97880-8084-740-1 (brož.);978-80-8084-740-1..Pastorálka 01;
2954 Šnírerová prel, Tatiana.Naša príroda. Bratislava:Readers Digest Výber.2000.80-88983-03-7..Biológia 01;
2955 Šoltész, Štěpán.Kristus a rodina.Praha:Kalich.1970...Pedagogika Výchova 024;
2956 Šourek, Miloš,1908-.Sešli světlo své :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1970...Meditácie 049;
2957 Špaňár, Július,1917-2007.Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník /.Bratislava,:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1969 :...Slovníky 007;
2958 Špidlík Tomáš, P. SJ.Ve službě slova, cyklus C.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992...Homiletika 23;
2959 Špidlík, Tomáš.K vyšším věcem jsem se narodil. Praha:ALVERNA.1991.80-900275-1-2..DZ/ŠPID1 - 09;
2960 Špidlík, Tomáš.Klíč k neznámu.Rím:Krěstanská akademie.1969...DZ/ŠPID1 - 06;
2961 Špidlík, Tomáš.Spiritualita, formácia a kultúra.Velehrad:Refugium.1995.80-901957-1-7..DZ/ŠPID1 - 04;
2962 Špidlík, Tomáš.Ve službě slova, Cyklus A, Řeči nedělní a sváteční.Olomouc:MCM.1992...Homiletika 25;
2963 Špidlík, Tomáš kardinál.My v Trojici : krátká trinitární esej.Velehrad:Refugium.2000.80-86045-53-6..Teológia 15;
2964 Špidlík, Tomáš,(1919-2010).Bajky o moudré sově.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-090-9 ..DZ/ŠPID1 - 02;
2965 Špidlík, Tomáš,1919-2010.Integrální poznání :.Olomouc ::Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o.,.2015.978-80-7412-197-5..DZ/ŠPID1 - 10;
2966 Špidlík, Tomáš,1919-2010.Otčenáš.Řím ::Křesťanská akademie,.1973...DZ/ŠPID1 - 07;
2967 Špidlík, Tomáš,1919-2010.Prameny světla :.Řím ::Křesťanská akademie .1972...DZ/ŠPID1 - 05;
2968 Špidlík, Tomáš,1919-2010.Slovo a obraz /.Velehrad :; [Řím] ::Refugium Velehrad-Roma ;; Centro Aletti,.1995...DZ/ŠPID1 - 03;
2969 Špiesz, Anton.Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomeniu.Bratislava:Perfekt .1992...Cirkevné dejiny Slovenska 31;
2970 Špirko, Jozef.Štefan Mišík.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950...Životopisy 60;
2971 Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej Svorad : Umelecký životopis svätca.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-676-6..ŽS/ANDREJ-SVORAD - 02;
2972 Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej-Svorad:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-175-5..ŽS/ANDREJ-SVORAD - 01;
2973 Špůrek, Stanislav,1902-.Svatý Gerard Majella :.V Obořišti ::Kolej Redemptoristů,.1934...ŽS/GERARD MAJELLA - 01;
2974 Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0..Pedagogika Výchova témy 044;
2975 Šrank, Jaroslav,1975-.Individualizovaná literatúra :.Bratislava ::Cathedra,.2013.978-80-89495-12-2..Literatúra teória 13;
2976 Štefan, Vašek.Špeciálna pedagogika.:Sapientia.1996.80-967180-3-7..Pedagogika 013;
2977 Štefanec, Jan.Formácia Formátorov na Slovensku.:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2002.80-88937-10-8..DZ/ŠPID1 - 01;
2978 Štefanič, Vladimír.Kráľovná z Tammiru.1. :Don Bosco.2008.978-80-8074-088-7..NábPr/ŠTEF1-01;
2979 Štika, Jaroslav.Československá muzea v přírodě : Tsechoslovackije muzej pod otkrytym něbom.Tschechoslowakische Freilichtmuseen.The Czechoslovak.Martin:Osveta.1989.80-217-0039-4..Dejiny Slovenska 10;
2980 Štrbák, Martin.Liturgia Eucharistie .:Katolícke biblické dielo.2009.978-80-89120-21-5..Liturgika 04;
2981 Štullerová, Mária.Keramika ako záľuba.Bratislava ::Alfa,.1987...Ručné práce 22;
2982 Šubjaková, Elena.Devingrad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968587-6-7..Dejiny Slovenska 03;
2983 Šulcková, Martina."Jestliže nebudete jako děti... nevstoupíte" Stojí christologie a lidová zbožnost nutně proti sobě?:.Praha?:s. n..1997...Kristológia 20;
2984 Šupol, Pavel1977-.Křesťan a hudba.Brno:Jiří Brauner, Kartuziánské nakladatelství.2010.9788086953625 (brož.); 978-80-86953-62-5..Katechetika Príručky 08;
2985 Šušoliaková, Žaneta.Žilinská diecéza 2008 - 2018.Žilina:Vydavateľstvo Alfa a Omega v spolupráci so Žilinskou diecézou.2018.978-80-89828-12-8..Cirkevné dejiny Slovenska 92;
2986 Švach, Karel Prokop,1907-1975.Sv. Kateřina Sienská /.Olomouc ::Vítězové, profesoři bohosloveckého učiliště dominikánského,.1938...Životopisy 55;
2987 Švanda, Pavel, 1959-1981.Slunci vstříc.:Brno :.2010.978-80-254-7145-6..Životopisy 111;
2988 Švihran, Ladislav.Slávni vynálezcovia.Bratislava:Mladé letá.1977...Životopisy 177;
2989 Tamášová, Viola.Aktuálne otázky pedagogickej vedy v kontexte európskej dimenzie vzdelávania - učebné texty.Bratislava :RETAAS.2005.80-89113-14-1..Pedagogika 040;
2990 Tandler, Jozef.Žiť a nežiť.:Slovenské národné múzeum.1994.80-85753-38-3..Životopisy 162;
2991 Tangariová, Kateřina..P. Pio :.Řím ::[s.n.],.1970....ŽS/PÁTER PIO - 05;
2992 Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.1994.80-967099-6-0..DZ/TARD1 - 01;
2993 Tardif, Emiliaqno.V ohni lásky Ducha Svätého. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-748-0..DZ/TARD1 - 03;
2994 Tardiff, Emiliano.V ohni lásky Ducha Svätého.Bratislava:LUC.1999.80-7114-271-9..DZ/TARD1 - 04;
2995 Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3..DZ/TARD1 - 02;
2996 Tarnawski, Józef.Listy o povolaní.:Don Bosco.1999.80-88933-23-4..Zasvätený život 053;
2997 Tatranský, M. A..Arcibiskup umiera, III. diel: rozlet a pád Veľkej Moravy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985...ŽS/CYRIL A METOD - 05;
2998 Teilhard de Chardin, Pierre,1881-1955.Chuť žít :.Praha ::Vyšehrad,.1970...Filozofia 13;
2999 Tenney, Merrill.O Novém zákoně.Praha:Čes.ekumenická rada církví.1990...Nový zákon 1;
3000 Terbos, Paula.Atlét na Petrovom stolci.Bern:Nakladateľstvo M.P.K..1981...Ján Pavol II. 51;
3001 Teresie de Lisieux, svatá, 1873-1897.Autobiografické spisy : Dějiny duše.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-5-8..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 09;
3002 Teresio Bosco Enzo Bianco Gaetano Meaolo.Priekopníci lepšieho sveta.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1983...Životopisy 83;
3003 Tereza,.S trpiacim Kristom dnes.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...Modlitby 035;
3004 Tereza, z Kalkaty Matka.Modlitba - svieži prameň.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-113-5..ŽS/MATKA TEREZA - 11;
3005 Tereza, Z KALKATY MATKA.Myšlenky na každý den : 3..Praha:Nové město.2003.80-86146-00-6..ŽS/MATKA TEREZA - 04;
3006 Terézia z Kalkaty.Príď, buď mojím svetlom .:Minor.2009.978-80-969796-3-9..ŽS/MATKA TEREZA - 02;
3007 Terézia z Lisieux.Nebo je odmena. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2009.978-80-89231-12-6..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 22;
3008 Terézia z Lisieux.Príbeh istej duše. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01163-6..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 12;
3009 Terézia z Lisieux.Ruženec se svatou Terezií z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-143-2..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 18;
3010 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 05;
3011 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 06;
3012 Terézia z Lisieux, svätá.Dejiny duše:.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti v Kanade.1973...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 07;
3013 Terezie od Ježíše, sv..Cesta k dokonalosti.Řím:Velehrad .1990...ŽS/TERÉZIA Z AVILY - 06;
3014 Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.Vstupuji do života :.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-11-1..ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 10;
3015 Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-6-4..ŽS/TERÉZIA Z AVILY - 03;
3016 Terezie, od Ježiše sv.Nad Velepísní.:Velehrad - Řím.1988...ŽS/TERÉZIA Z AVILY - 04;
3017 Terezie, od Ježíše, svatá.Nad Velepísní a jiné spisy.Kostelní Vydří:Nakl.Tisk.Vimperk.1991.80-900807-2-3..ŽS/TERÉZIA Z AVILY - 02;
3018 Terezie, od Ježíše, svatá.Vlastní životopis.Velehrad, Řím:Křesťanská akademie.1983...ŽS/TERÉZIA Z AVILY - 05;
3019 Terner, Erich.Dějiny státu Izrael. Pardubice:Kora.1991.80-901092-0-9..Dejiny 08;
3020 Terrinoni, Ubaldo.Po evanjeliových chodníkoch bratského života.Bratislava:Minor, Kapucíni na Slovensku.2014.9788097127343 (brož.); 978-80-971273-4-3..Zasvätený život 021;
3021 Testore, Celestino.Svätý vrátnik František Gárate, pomocný brat zo Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946...ŽS/GARATE - 01;
3022 Thákur, Rabíndranáth,1861-1941.Stroskotanci.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1984...NábPr/THAK1-01;
3023 Thoene, Bodie,1951-.Keď Ježiš zaplakal.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2014.9788089487509 (brož.); 978-80-89487-50-9..Nový zákon 09;
3024 Thomas von Kempen1380-1471.Štvoro kníh o nasledovaní Krista.Prešov:Čsl. Graf. Unia.1935...Mystika a asketika 32;
3025 Thompson, Francis,1859-1907.Nebeský chrt /.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1982...Životopisy 80;
3026 Thurian, Max.Eucharistia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-539-6..Liturgika 17;
3027 Tibenský, Ján.Slovensko. 1. Dejiny.Bratislava ::Obzor,.1971...Encyklopédie Slovenska 11;
3028 Tihamér Tóth.Vítězství Kristovo - Panna Maria.:nakladatelství Vyšehrad v Prahe.1941...Homiletika 26;
3029 Tihonová, Marie-Claire.Peter Fourier. Bratislava:LÚČ.1999.80-7114-270-0..ŽS/PETER FOURIER - 01;
3030 Tilmann, Klemens, 1904-1984.Duchovní rozhovor : Duchovní rádce uvádí mladého křesťana do duchovního života.Vizovice:Lípa.1991.80-285-0010-2; 80-285-0010-3 (v knihe)..Mystika a asketika 45;
3031 Timko, Pavol.Dejiny pápežov.Banská Bystrica:[s.n.].1944...Pápeži 11;
3032 Timková, Blanka.Ročenka GSF: najlepšie slohové práce 2013/2015.Žilina:Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.2015...Pedagogika 043;
3033 Timková, Blanka a kol..Ročenka GSF. Najlepšie slohové práce 2012/2013.Žilina:Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.2013...Pedagogika 045;
3034 Timmermans, Felix.Brat František.Prešov:Serafínsky svet.1947...Františkánska spiritualita 040;
3035 Timmermans, Felix.Brat František.Prešov:Serafínsky svet.1947...Františkánska spiritualita 041;
3036 Tkáč, Štefan.Ikony : Zo 16.-19.stor. na severovýchodnom Slovensku.Bratislava:Tatran.1980...Výtvarné umenie 02;
3037 Tkáčik, Ladislav.Zasvätený život a sekularizácia:.Pezinok :Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.2008.978-80-970024-0-4..Zasvätený život 087;
3038 Tolstoj, Aleksej Nikolajevič,1882-1945.Emigranti /.Bratislava ::Smena,.1969...L - SvPr/TOLS1-03;
3039 Tolstoj, Alexej Nikolajevič .Smrtiace lúče inžiniera Garina.Bratislava:Pravda.1972...L - SvPr/TOLS1-02;
3040 Tolstoj, L. N.,1828-1910.Anna Karenina :.Moskva ::Ogiz,.1947...L - SvPr/TOLS1-10;
3041 Tolstoj, Lev Nikolajevič.Diabol.:Tatran.1971...L - SvPr/TOLS1-01;
3042 Tolstoj, Lev Nikolajevič.Novely o ruskej duši.Bratislava:Slovart.2004.80-7145-861-9..L - SvPr/TOLS1-09;
3043 Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Anna Kareninová. 1..Bratislava ::Tatran,.1975...L - SvPr/TOLS1-04;
3044 Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Anna Kareninová. 2..Bratislava ::Tatran,.1975...L - SvPr/TOLS1-05;
3045 Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Kavkazský zajatec /.Praha ::Svoboda,.1971...L - SvPr/TOLS1-06;
3046 Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Kozáci /.Bratislava ::Tatran,.1971...L - SvPr/TOLS1-08;
3047 Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Vzkriesenie /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,.1965...L - SvPr/TOLS1-07;
3048 Tomáš Akvinský.Výklad vyznania viery. Výklad Modlitby Pána. Výklad Desatora Božích prikázaní. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-846-0..ŽS/TOMÁŠ AKVINSKÝ - 02;
3049 Tomáš Kempenský.O nasledovaní Krista.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-15-2..Mystika a asketika 34;
3050 Tomáš Kempenský,1379-1471.Následování Krista /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1969...Mystika a asketika 33;
3051 Tomáš Kempenský,1379-1471.Následování Krista /.Řím ::Křesťanská akademie,.1982...Mystika a asketika 35;
3052 Tomáš Špidlík.Ve službe slova B.:Matice Cyrilometodejská.1992...Homiletika 24;
3053 Tomáš, Špidlík.Eucharistie : lék nesmrtelnosti.:Refugium Velehrad-Roma.2005.80-86715-39-6..DZ/ŠPID1 - 08;
3054 Tomášek, František, kardinál.Pedagogika : Úvod do pedagogické praxe pro vychovatele a rodiče.Brno:Nibowaka.1992.80-901294-0-4..Pedagogika 011;
3055 Tomášek, František,1899-1992.Výchova v rodině.Řím ::Křesťanská akademie,.1973...Pedagogika Výchova 020;
3056 Tomek, Pavol.Misijný rozmer pokoncilovej Cirkvi. Farský úrad:Sklené Teplice.1997.80-967666-1-9..Misiologia Ekumenizmus 8;
3057 Tomič, Celestin.Biblický pravek.Bratislava:LUC.1992.80-7114-042-2..Starý zákon 01;
3058 Tomič, Celestin.Praotcovia Izraela. Efekt:Bratislava.1993.80-966967-0-X..Starý zákon 20;
3059 Tomilin, Anatolij.Ako ľudia objavovali tvar Zeme.Moskva:Raduga.1989...L - DaMl - 010;
3060 Tomíško, Čeněk Maria,1905-1949.Cesta:.s. l.:s. n..1999?...Životopisy 118;
3061 Tomíško, Čeněk Maria,1905-1949.Dětským duším :.Praha ::Universum,.1933...Katechetika Príručky 20;
3062 Tomko, Jozef.Kresťan a svet.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980...Vierouka 60;
3063 Tomko, Jozef.Misie do tretieho tisícročia.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-289-1..Misiologia Ekumenizmus 3;
3064 Tomko, Jozef.Na misijných cestách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989...Misiologia Ekumenizmus 15;
3065 Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2..Misiologia Ekumenizmus 13;
3066 Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2..Životopisy 129;
3067 Tomko, Jozef.Svetlo národov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972...M - Dokumenty II.VK 10;
3068 Tomko, Jozef.Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...Cirkevné dejiny Slovenska 77;
3069 Tomko, Jozef.Zriadenie spišskej, banskobystrickej a rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo v Uhorsku. Kňazský seminár:Spišská Kapitula.1995.80-7142-026-3..Cirkevné dejiny Slovenska 23;
3070 Tondra, František.Európska biskupská synoda 1991 / Biskupská synoda o Európe.s. l.:KBS.1991...M - Dokumenty 07;
3071 Tondra, František.Morálna teológia II.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.80-7142-035-2..Morálka 5;
3072 Torkington, David, 1938- .Mystik :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-510-1..DZ/TORK1 - 02;
3073 Torkington, David, 1938-.Poustevník:.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-286-2..DZ/TORK1 - 01;
3074 Torkington, David,1938-.Poustevník :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2014.978-80-7195-613-6..DZ/TORK1 - 04;
3075 Tornielli, Andrea,1964-.František - pápež chudobných.Bratislava:Ikar.2013.9788055135328 (viaz.); 978-80-551-3532-8..František 01;
3076 Torok, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-1-4..Panna Mária 078;
3077 Tošovský, Václav Vojtěch.Neboj se, nebude to bolet!.s. l.:Naše rodina.1985...Zdravie 09;
3078 Tóth, Jozef (1925).Spev košického tria.Košice:Slovo.1993.80-85291-18-5..Životopisy svätých 18;
3079 Tóth, Tihamér.Čisté dospievanie h Braillovo písmo. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN):Levoča.2009.80-85291-71-1..Pedagogika Výchova témy 020;
3080 Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8..Mystika a asketika 27;
3081 Tournier, Paul.Dobrodružství života.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-69-4..NábPr/TOUR1-01;
3082 Trapp, Maria Augusta .Spievaj v mojom náručí.Bratislava:Motýľ.1994.80-967045-2-4, 8096704524..NábPr/TRAP1-01;
3083 Treben, Maria.Liečebné úspechy Márie Trebenovej.:Ikar.1991.80-7118-026-2..Botanika 05;
3084 Treben, Maria.Liečivé rastliny z Božej záhrady.:Motýľ.1991.80-900404-8-9..Botanika 06;
3085 Treben, Maria.Zdravie z Božej lekárne.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-012-2..Botanika 04;
3086 Třebízský, Václav Beneš.Anežka Přemyslovna.Praha:Lidová demokracie.1958...ŽS/ANEŽKA ČESKÁ - 02;
3087 Trenčianska, Katarína.Ja som sadil, ale vzrast dal Boh.[Bratislava]:Don Bosco.2016.9788080743604 (brož.); 978-80-8074-360-4..Životopisy 136;
3088 Tresmontant Claude.Bible a antická tradice.Praha:Vyšehrad.1970...Starý zákon 27;
3089 Trgiňa, Tibor.Univerzitná knižnica v Bratislave 1919 - 2009..Bratislava:Univerzitná knižnica.2009 .978-80-89303-14-4..Príručky 043;
3090 Trobisch, Walter A..Měl jsem rád jedno děvče :.Brno ::Pastorační rada,.1968...Pedagogika Výchova témy 042;
3091 Troger, Karl-Wolfgang.Biblia a Korán .Martin:Slovenská biblická spoločnosť.2016.978-80-89846-04-7..Iné 35;
3092 Trstenský, František.Ježišove blahoslavenstvá.Ružomberok:Verbum.2016.9788056103401; 978-80-561-0340-1..Nový zákon 46;
3093 Trstenský, František.Na ceste do Damasku.Svit:Katolícke biblické dielo.2007.978-80-89120-09-3..Nový zákon 6;
3094 Trstenský, František.Svätý Pavol z Tarzu. .Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-080-1..Biografia 40;
3095 Trstenský, Viktor.Ďalšie bolestné výlevy duše túžiacej po pravde a spravodlivosti.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-291-1..Cirkevné dejiny Slovenska 57;
3096 Trstenský, Viktor.Fragment z veľkého svedectva o živej viere..BV.:bm..1999.80-967550-7-2..Cirkevné dejiny Slovenska 28;
3097 Trstenský, Viktor.Katechizmus pre najmenších II.Trstená:Viktor Trstenský.1993...Katechetika Katechizmus 19;
3098 Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0..Cirkevné dejiny Slovenska 53;
3099 Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4..Iné 6;
3100 Tučín, Zdeněk.Nicole Clotaire /.Olomouc ::Krystal,.1945...Životopisy 16;
3101 Tugwell, Simon,(1943-).Svatý Dominik.Praha ::Krystal OP,.2008.978-80-85929-91-1..ŽS/DOMINIK GUZMAN - 01;
3102 Tůmová, Magdaléna.Pohádky o svaté Zdislavě.Znojmo:.2007...ŽS/ZDISLAVA - 06;
3103 Turanský, Štefan, SDB.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1..Zasvätený život 058;
3104 Turanský, Štefan, SDB.Vyhorenie v duchovnom živote.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742997 (brož.); 978-80-8074-299-7..DZ/VIERA - 05/53;
3105 Turčan, Vladimír,1952-.Veľkomoravské hradiská /.Bratislava ::Dajama,.2012.978-80-8136-013-8..Encyklopédie Slovenska 19;
3106 Turek, Ivan.Ako sa veci hýbu. .Žilina :Žilinská univerzita.2009.978-80-8070-732-3..L - DaMl - 006;
3107 Turek, Ivan.Inovácie v didaktike.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8052-188-3..Pedagogika 006;
3108 Turkowski, Leonard,1914-1985.Slnko nezapadá /.Bratislava ::Obzor,.1973...Životopisy 144;
3109 Tutu, Desmond.Niet budúcnosti bez odpustenia.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-8081-036-2..Politika 05;
3110 Twain, Mark,1835-1910.Tajomný cudzinec a Ťuťmák Wilson /.Bratislava ::Tatran,.1968...L - SvPr/TWAI1-03;
3111 Twain, Mark,1835-1910.Tom Sawyer a jeho dobrodružstvá /.Bratislava ::Mladé letá,.1957...L - SvPr/TWAI1-01;
3112 Twain, Mark,1835-1910.Yankee z Connecticutu na dvore kráľa Artuša /.Bratislava ::Tatran,.1972...L - SvPr/TWAI1-02;
3113 Tyrol, Anton.Kurz lektorov a žalmistov : Manuál pre duchovnú a odbornú formáciu.Svit:Katolícke biblické dielo.2007.978-80-89120-10-9..Liturgika 08;
3114 Tyrol, Anton,.Poznámky k štúdiu biblickej exegézy. Katolícke biblické dielo:Svit.1999.80-968263-2-8..Iné 13;
3115 Urban.Exercície pre rehoľnice.:.1970??...Zasvätený život 006;
3116 Urban, Ján Evanjelista,1901-1991.Novéna s Jánom Evanjelistom Urbanom OFM.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350382 (brož.); 978-80-8135-044-3..Modlitby 043;
3117 Urban, Marek.O identite pápežskej klauzúry. .Prešov :Michal Vaško.2011.978-80-7165-827-6..Zasvätený život 079;
3118 Urban, Marek.O kontemplácii Kristovej tváre vo svetle zasväteného života.Prešov:VMV.2005.80-7165-510-4..Františkánska spiritualita 045;
3119 Urbančok, Milan.Krátky slovník slovenského jazyka.Bratislava:Veda - SAV.1987...Slovníky 035;
3120 Ušák, Vít, SDB.Dojmy zo Svätej Zeme.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1986...Iné 31;
3121 Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.1998.80-967330-2-8..Životopisy 164;
3122 Vaculík, Karol,1921-1992.Gotické tabule v Liptovskom Sv. Mikuláši.Bratislava ::Spolok slovenských výtvarných umelcov,.1944...Umenie 15;
3123 Vacval Anton M., SDB.Verná snúbenica.:.1953...ŽS/AGNESA - 1;
3124 Vadilová, Mária.Alžbeta.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-656-8..ŽS/ALŽBETA-D - 02;
3125 Vadkerti, Jozef.Duchovnosť bez falošných tónov.Bratislava:Don Bosco.2017.9788080743772 (brož.); 978-80-8074-377-2..DZ/VIERA - 07/76;
3126 Vadkerti, Jozef.Kresťan a voľby.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9..DZ/VIERA - 02/14;
3127 Vadkerti, Jozef.Prepáčte, ja som len katolík-.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5..DZ/VIERA - 01/4;
3128 Vadkerti, Jozef.Spoveď, cesta k šťastiu.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-290-4..DZ/VIERA - 05/49;
3129 Vadkerti, Jozef.V Boha verím, cirkev nepotrebujem.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741761 (brož.);978-80-8074-176-1..DZ/VIERA - 03/25;
3130 Vadkerti, Jozef.Viera dvoch tvárí.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743376 (brož.); 978-80-8074-337-6..DZ/VIERA - 06/61;
3131 Vagovič, Štefan.Od bytia k láske. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-621-0..Filozofia 20;
3132 Vagovič, Štefan.Životný štýl.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971...Morálka 15;
3133 Vagovič, Štefan.Životný štýl.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971...Filozofia 09;
3134 Vácha, Marek Orko,1966-.Život je sacra zajímavej /.Brno ::Cesta,.2013.978-80-7295-164-2..DZ/VÁCH1 - 01;
3135 Vachálek, Martin.Turzovka - miesto milostí a pokoja:.s. l.:s. n..200?...Panna Mária 067;
3136 Valábek, Marián.Evanjelizácia podľa Františka.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-253-9..DZ/VIERA - 04/39;
3137 Valli, Aldo Maria.Pápež na muške. Bratislava:Don Bosco.2011.978-80-8074-139-6..Benedikt XVI. 05;
3138 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-01-7..Biografia 07;
3139 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 10..Bratislava:Jacobs light communication.2011.978-80-89386-11-6..Biografia 16;
3140 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-02-4..Biografia 08;
3141 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-03-1..Biografia 09;
3142 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-03-1..Biografia 09;
3143 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 4. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-04-8..Biografia 10;
3144 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 5. .Bratislava:Jacobs light Communication.2009.978-80-89386-05-5..Biografia 11;
3145 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 6. .Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-06-2..Biografia 12;
3146 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 7. .Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-07-9..Biografia 13;
3147 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 8. .Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-08-6..Biografia 14;
3148 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 9..Bratislava :Jacobs light communication.2010.978-80-89386-10-9..Biografia 15;
3149 Valtorta, Maria,(1897-1961).Magdaléna.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2012.978-80-7266-372-9 ..Biografia 37;
3150 Valtorta, Marie.Život pána Ježíše:.Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-4-0..Biografia 26;
3151 Valtorta, Marie.Život Panny Marie :.Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-3-2..Panna Mária 034;
3152 Vančo, Jozef.Úloha štátu a Cirkvi pri vytváraní spoločného dobra.:Sociálna akadémia Bratislava.1998...Sociológia 02;
3153 Vančurová - Fragmentová Eva.Psychológie předškolního dítěte a jeho výchova v rodině.Praha:Státní zdravotnícke nakladatelství .1964...Psychológia 06;
3154 Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4..RIH-Archa 02;
3155 Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4..Zasvätený život 041;
3156 Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1..RIH-Archa 03;
3157 Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1..Zasvätený život 042;
3158 Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-1-9..RIH-Archa 01;
3159 Vanni, Ugo.Opojenie Duchom : Náčrt spirituality apoštola Pavla.Svit:Katolícke biblické dielo.2005.80-89120-04-0..Nový zákon 36;
3160 Vannier, Marie-Anne.15 dní so sv. Hildegardou z Bingenu Učiteľkou Cirkvi.Bratislava:Lúč.2013.9788071149194 (brož.); 978-80-7114-919-4..ŽS/HILDEGARDA - 03;
3161 Vansová, Terézia,1857-1942.Slovenka doma i na cestách.Bratislava:Záujmové združenie žien Aspekt.2011.9788085549935 (brož.); 978-80-85549-93-5..Životopisy 154;
3162 Vargová, Klaudia,1949-.Biblické princípy prosperity.Bratislava:Klaudia Vargová.2014.9788097157043 (brož.); 978-80-971570-4-3..Morálka 20;
3163 Vargová, Klaudia,1949-.Biblické princípy viery.Bratislava:Klaudia Vargová.2014.9788097184568 (brož.); 978-80-971845-6-8..Morálka 22;
3164 Vargová, Klaudia,1949-.Biblické princípy vzťahov.Bratislava:Klaudia Vargová.2014.9788097207175 (brož.); 978-80-972071-7-5..Morálka 23;
3165 Vargová, Klaudia,1949-.Biblické princípy života.Bratislava:Klaudia Vargová.2014...Morálka 21;
3166 Varchalová, M..Pedagogocká diagnostika a individuálny vzdelávací plán v pomienkach materskej školy.Prešov:Rokus.2003.80-89055-34-6..Pedagogika 038;
3167 Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .Trnava ::Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6..Starý zákon 33;
3168 Vasiľ, Cyril, SJ.Prečo práve Cyril a Metod?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741624 (brož.);978-80-8074-162-4..DZ/VIERA - 02/18;
3169 Vaverková, Irena.Učebnica nemčiny pre samoukov a kurzy.Bratislava:SPN.1978...Príručky 001;
3170 Vavřínek, Vladimír,1930-.Staroslověnské životy Konstantina a Metoděje /.Praha ::Československá akademie věd,.1963...ŽS/CYRIL A METOD - 01;
3171 Vella, Elias.Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Zvolen :Združenie Jas.2002.80-88795-86-9..DZ/VELL1 - 05;
3172 Vella, Elias.Zakotvit svůj život v Bohu : rekolekce.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-028-4..DZ/VELL1 - 02;
3173 Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5..DZ/VELL1 - 04;
3174 Vella, Elias OFM.Zlí duchovia a exorcizmus.Bratislava:Per Immaculatam.2003.80-968854-1-3..DZ/VELL1 - 01;
3175 Vella, Elias,(1941-).Oblečte si srdce Pastiera.Bratislava:Per Immaculatam.2011.9788097000677 (brož.);978-80-970006-7-7..DZ/VELL1 - 03;
3176 Vencko, Ján.Z dejín okolia Spišského Hradu /.Spišské Podhradie ::Ján Vencko,.1941...RegD/SlovenskoS - 01;
3177 Ventura, Václav.Jan Evangelista Urban : život a dílo.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-77-1..Životopisy 10;
3178 Vercruysse, Bruno; Lohmann, Ján .Rozjímania I..Trnava:Posol B. srdca Ježišovho .1933...Meditácie 035;
3179 Verzich, Maurus,,1911-1992 - autor.Svatý Benedikt.Praha ::Scriptum.1992.80-900355-9-8 - chybné..ŽS/BENEDIKT Z NURSIE - 06;
3180 Veselý, Jiří Maria,1908-2004.Bl. Imelda Lambertini dominikánka /.Olomouc ::Krystal,.1939...ŽS/IMELDA - 01;
3181 Veselý, Josef.Život Bohu zasvěcený.Opava:.2009...Zasvätený život 032;
3182 Veselý, Josef, (1929-2010).P. Aleš Zlámal :.Opava ::[s.n],.2007...Františkánska spiritualita 127;
3183 Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.2000.80-88944-30-9..Mystika a asketika 42;
3184 Viganó, Angelo.Boh kráča s ľuďmi.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-10-2..Teológia 36;
3185 Viganó, Angelo.Ježišov pozemský život.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1997.80-85405-59-8..Teológia 37;
3186 Viglaš, Ján.Mágia, horoskopy, veštenie, povery-.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-166-2 (brož.);978-80-8074-166-2..DZ/VIERA - 02/21;
3187 Viglaš, Ján.Umelé oplodnenie: žiadny problém!?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741457 (brož.); 978-80-8074-145-7..DZ/VIERA - 01/8;
3188 Viglaš, Ján.Výhrada vo svedomí.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743666; 978-80-8074-366-6..DZ/VIERA - 06/72;
3189 Vilém Závada a Stanislav Segert.Kniha Jóbova.Praha:Ceskoslovenský spisovatel KPP.1968...Starý zákon 29;
3190 Villanueva, Pascual Chávez SDB.Svedkovia živého Boha. Prirodzenosť a budúcnosť zasväteného života:.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-259-1..Zasvätený život 009;
3191 Vincent Gál, Vincent Šabík, Adela Jakabová, Milan Spál.Deti svetla.Bratislava:LUC.1993.80-7114-100-3..Životopisy svätých 22;
3192 Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9..Panna Mária 035;
3193 Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca I..Košice:INSPM.2003...Panna Mária 050;
3194 Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca II..Košice:INSPM.2004...Panna Mária 051;
3195 Visentin, Claudio.Dizionario italiano.Milano:Mariotti.2004.881801745-4;88-18-01745-4..Slovníky 039;
3196 Višňovský, Mikuláš.Katechetika pre laických katechétov.Trnava:.1952...Katechetika Príručky 15;
3197 Vítková, Marie.Výtvarná výchova v rannom veku.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1990.80-08-00094-5..Pedagogika 030;
3198 Vives A., P. Juan Antonio.Človek, ktorý dôveroval Bohu. Jas:Zvolen.2001.80-88795-83-4..Životopisy 53;
3199 Vladimír Boublík.Boží lid.:Pro.1967...M - Dokumenty II.VK 08;
3200 Vnuk, František.Akcie "K" a "R". Rímskokatolícka cyrilometodejská bohoslovecká fakulta UK:Bratislava.1995.80-88696-04-6..Cirkevné dejiny Slovenska 67;
3201 Vnuk, František.Príručný slovník kresťanstva.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-13-6..Biblické slovníky 10;
3202 Vodička, Timotheus .Cesta sv. Terezie Ježíškovy.Praha:Vyšehrad.1970...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 15;
3203 Vodička, Timotheus,1910-1967.Cesta svaté Terezie Ježíškovy.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994...ŽS/TERÉZIA Z LISIEUX - 19;
3204 Vogel, Štefan .Konečnosť vesmíru.s. l.:s. n..1980??...Filozofia 24;
3205 Vogel. Ernst.Rembrandt.Berlin ::Henschelverlag,.1968...Výtvarné umenie 07;
3206 Voillaume, René.Medzi ľuďmi:.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-433-6..ŽS/CHARLES DE FOUCAULD - 01;
3207 Vojenčiak, Juraj, SVD.K II. návšteve Sv. Otca Jána Pavla II. na Slovensku (30.6. - 3.7. 1995).Nitra:Pápežské misijné diela.1995...Ján Pavol II. 5;
3208 Vojenčiak, Juraj, SVD.Rehole na Slovensku.Bratislava:Pápežské misijné diela.1996...RIH-Všeobecne 05;
3209 Vojenčiak, Juraj, SVD.Z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1990...Misiologia Ekumenizmus 32;
3210 Vojenčiak, Juraj, SVD.Zjednotení hlásať Krista všetkým národom. Smernice .Bratislava:Pápežské misijné diela.1995...M - Apoštolské listy 026;
3211 Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-10-3..ŽS/JÁN Z KRÍŽA - 07;
3212 Vojtech Tátoš.A teraz túto, ...-diel 2.:Trian.1996.80-901166-8-X..Hudba. Spevníky 14;
3213 Vojtech Tátoš.A teraz túto,....:Trian.1994.80-901-166-2-0..Hudba. Spevníky 13;
3214 Volek, Jindřich,1928-.Kennedyové /.Praha ::Vyšehrad,.1970...Životopisy 142;
3215 Volek, Peter.Problém identity osoby v sredovekej a súčasnej analytickej filozofii. .Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-612-1..Filozofia 22;
3216 Volek, Peter.Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov. .Ružomberok :Katolícka univerzita, Filozofická fakulta.2009.978-80-8084-497-4..Filozofia Etika 11;
3217 Volný, Jan,1886-1955.Česko-německý slovník = I. díl A - O.Praha ::Státní pedagogické nakladatelství,.1963...Slovníky 020;
3218 Volný, Jan,1886-1955.Česko-německý slovník. II. díl P - Ž.Praha ::Státní pedagogické nakladatelství,.1963...Slovníky 021;
3219 Vondruška, Isidor,1865-1944.Životopisy svatých v pořadí dějin církevních /.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1930-1931...Životopisy svätých 02;
3220 Vrablec Jozef, ThDr..Aj ty hľadáš šťastie?.Rím:Slovensky ustav sv. Cyrila a Metoda.1992...Mystika a asketika 46;
3221 Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl.Rím:.1985...Homiletika 33;
3222 Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok A.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...Homiletika 31;
3223 Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985...Homiletika 35;
3224 Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985...Homiletika 32;
3225 Vrablec Jozef, ThDr..Nemusím sa ja báť. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996...Panna Mária 061;
3226 Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X..Vierouka 52;
3227 Vrablec Jozef, ThDr..Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6..RIH-OBNOVA - 01;
3228 Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991...Homiletika 29;
3229 Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991...Homiletika 28;
3230 Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie. Rok A.Rím:SÚCM.1990...Homiletika 30;
3231 Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3..ŽS/CYRIL A METOD - 10;
3232 Vrablec, Štefan.Drahé rehoľné sestry.Rím:SÚSCM.1994...Zasvätený život 063;
3233 Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8..ŽS/CYRIL A METOD - 11;
3234 Vrbová, Alena.V erbu lvice:.Praha:Českoslovensaký spisovatel.1982...ŽS/ZDISLAVA - 03;
3235 Výbor Slovenského dňa.Pamätník rimsko-katolíckych slovenských osád v Západ. Pennsylvanii :.Pittsburgh:Výbor Slovenského dňa.1926...Cirkevné dejiny Slovenska 86;
3236 Vyskočil, Albert.Kryštof Kolumbus : život a význam objevitele globu.Olomouc:Krystal.1947...Životopisy 157;
3237 Vyskočil, Kamil.Bratislava.Bratislava:Šport.1989.80-7096-002-7..RegD/SlovenskoB - 04;
3238 W. R..Nad Lukášovým evanjeliom.Canada:Dobrá kniha.1989.0-919865-19-4..Životopisy 85;
3239 W. R. .O rehoľnom živote. (v minulosti a v dnešnej obnove).:Knižnica viery.1989...Zasvätený život 050;
3240 W.R..O spáse v Kristovi.Cambridge:Dobrá kniha.1988.0919865232; 0-919865-23-2..DZ/KORE1 - 07;
3241 W.R..Sv. Lukáš a jeho evnajelium.:.1960?...Nový zákon 29;
3242 Wagner, Vladimír.Dejiny výtvarného umenia na Slovensku.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1930...Výtvarné umenie 01;
3243 Wachová, Hildegarda.Charles de Foucauld:.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-112-7..ŽS/CHARLES DE FOUCAULD - 03;
3244 Walczuk, Adam.Pallotíni a úcta k Božiemu milosrdenstvu na Slovensku.Zabki:Apostolicum.2015.978-83-7031-988-5..RIH-Pallotíni 01;
3245 Wallace, Lewis,1827-1905.Ben Hur /.Praha ::Lidová demokracie,.1958...NábPr/WALL1-01;
3246 Wallenstein, Antonius,1890-1964.Katechismus křesťanské dokonalosti /.České Budějovice ::Petrinum,.1947...Katechetika Katechizmus 07;
3247 Walser, Gaudentius.Tri razy odsúdený na smrť. SLOVO:Košice.1997.80-85291-32-0..Životopisy 78;
3248 Wandall-Holm, Iboja.Zbohom, storočie.Bratislava:.2003.80-7149-581-6..Životopisy 14;
3249 Watts, Greg.Matka Tereza:.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-48-5..ŽS/MATKA TEREZA - 14;
3250 Watts, Greg.Temné noci Matky Terezy.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-403-3..ŽS/MATKA TEREZA - 06;
3251 Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7..ŽS/EDMUND CAMPION - 01;
3252 Webster, Derek - autor.Opat a trpaslík :.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-524-1..RIH-Mnísi, pustovníci 07;
3253 Wegrzyn, OFM Samuel.Svätý brat Albert.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-80-5..ŽS/ALBERT - 1;
3254 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 1..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-455-9..Ján Pavol II. 16;
3255 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 2..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-477-X..Ján Pavol II. 17;
3256 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 3..Bratislava:Slovart.2001.80-7145-485-0..Ján Pavol II. 18;
3257 Weirich, Marko,(1905-1980).Kardinál J. H. Newman.Olomouc ::Krystal,.1946...Misiologia Ekumenizmus 29;
3258 Weiser, Francis X..Kateri Tekakwitha /.Ontario ::Dobrá kniha,.1982.0-920150-69-1..Životopisy 74;
3259 Weismayer, Jozef.Život v plnosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-52-9..Mystika a asketika 07;
3260 Weissová, Gabina.Diagnóza F50.Bratislava ::EvitaPress,.2009.978-80-969800-4-8..Psychológia 14;
3261 Weitzmann, Kurt.Die Ikonen.Freiburg, Basel, Wien:Herder .1998.3-451-26542-7..Výtvarné umenie 09;
3262 Wenig, Jan,1905-1979.Chrám chrámů :.Praha ::Česká katolická charita,.1955...RegD/ČeskoP - 01;
3263 Werfel, Franz.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský.1945??...Panna Mária 029;
3264 Werfel, Franz,1890-1945.Jeremiáš - Slyšte hlas. 1. zväzok.Praha ::Lidová demokracie,.1967...L - SvPr/WERF1-06;
3265 Werfel, Franz,1890-1945.Jeremiáš - Slyšte hlas. 2. zväzok.Praha ::Lidová demokracie,.1967...L - SvPr/WERF1-07;
3266 Werfel, Franz,1890-1945.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský.1948...L - SvPr/WERF1-03;
3267 Werfel, Franz,1890-1945.Štyridsať dní Musa Daghu (Mojžišovej hory). 1. diel.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1951...L - SvPr/WERF1-01;
3268 Werfel, Franz,1890-1945.Štyridsať dní Musa Daghu (Mojžišovej Hory). 2. diel.Bratislava ::Spoločnosť priateľov klasických kníh,.1951...L - SvPr/WERF1-02;
3269 Werfel, Franz,1890-1945.Štyridsať dní Musa Daghu. 1. zväzok.Bratislava:Tatran.1967...L - SvPr/WERF1-04;
3270 Werfel, Franz,1890-1945.Štyridsať dní Musa Daghu. 2. zväzok.Bratislava ::Tatran,.1967...L - SvPr/WERF1-05;
3271 West, Morris.Deti slnka.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-203-1..NábPr/WEST1-01;
3272 Wetzler, Alfréd.Čo Dante nevidel .:Milanium.2009.978-80-89178-31-5..Životopisy 174;
3273 White, Ellen Gould .Cesta ku Kristovi.Vrútky:Advent-Orion.2000.80-88960-37-1..DZ/WHIT1 - 01;
3274 White, Ellen Gould Harmon,1827-1915.Nachádzanie vnútorného pokoja.s.l.:s.n..1999...Psychológia 32;
3275 Wider, Dominik,1929-.Biblické povzbudenia so svätými.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071418283 (brož.); 978-80-7141-828-3..Životopisy svätých 39;
3276 Wijngaards, John.Sedem kruhov modlitby. Zvolen:Jas.1997.80-88795-34-6..Mystika a asketika 24;
3277 Wilhelm, Bonaventura Josef, $d 1873-.Svatý František Serafinský, zakladatel tří řádu. Díl druhý..Třebíč:Serafinské květy.1903...Františkánska spiritualita 111;
3278 Wilhelm, Bonaventura Josef, $d 1873-.Svatý František Serafinský, zakladatel tří řádu. Díl první..Třebíč:Serafinské květy.1902...Františkánska spiritualita 110;
3279 Wilhelm, Bonaventura Josef, $d 1873-.Svatý František Serafinský, zakladatel tří řádu. Díl třetí..Třebíč:Serafinské květy.1903...Františkánska spiritualita 112;
3280 Wilhelm, Bonaventura Josef, 1873-.Svatý František Serafinský, zakladatel tří řádu.Třebíč:Serafinské květy.1902...Františkánska spiritualita 109;
3281 Wilhelm, Bonaventura Josef,1873-1937.Svatý František Serafinský :.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1926-1927...Františkánska spiritualita 122;
3282 Wilkerson, David.Dýka a kříž.:ewp.1969...NábPr/WILK1-01;
3283 Williams, Thomas.Stavať na pevnom základe.Bratislava:LUC.2004.80-7114-465-7..Psychológia 05;
3284 Wirtz, Hans.Brat František a naša doba.Prešov:Serafínsky svet.1946...Františkánska spiritualita 042;
3285 Wisdorf, Josef.Vážne otázniky.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1974...Pedagogika Výchova témy 022;
3286 Wisdorf, Jozef.Mám problém :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1974...Pedagogika Výchova témy 021;
3287 Wohl, Louis de .Svetlo nad Akvinom.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-139-6..ŽS/TOMÁŠ AKVINSKÝ - 01;
3288 Wohl, Louis de, 1903-1961.Kráľ Dávid.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-190-6..Biografia 44;
3289 Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-545-0..ŽS/KATARÍNA ZO SIENY - 01;
3290 Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8..Katechetika Príbehy 05;
3291 Wojtyla,K..Znamení odporu.Rím:Krěstanská akademie.1981...Ján Pavol II. 52;
3292 Wolff, Pierre.Hladné srdce.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-256-2..Mystika a asketika 31;
3293 Wons, Krzysztof.Bol stratený a našiel sa:.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-33-9..Lectio divina 34;
3294 Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X..Lectio divina 33;
3295 Wons, Krzysztof,1959-.Odovzdať sa Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724810 (viaz.); 978-80-88724-81-0..Lectio divina 80;
3296 Wons, Krzysztof,1959-.Uveriť Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724766 (viaz.); 978-80-88724-76-6..Lectio divina 79;
3297 Wright, Ed.Slávni ľaváci.Bratislava :Fortuna Print.2008.978-80-89144-98-3..Životopisy 161;
3298 Xénia Imrová.Pravidlá cestnej premávky a ďalšie súvisiace predpisy.:GORA.1995.80-901173-3-3..Príručky 035;
3299 Yalom, Irvin D.,1931-.Láska a jej kat.Bratislava:Noxi.2014.9788081111945 (viaz.); 978-80-8111-194-5..Psychológia 52;
3300 z řec. textu prelož. ekumenická prac. skupina pro Nový zákon.Nový zákon - Překlad s poznámkami, svazek 16.Praha:Kalich.1978...Nový zákon 4;
3301 Záborská, Anna.Rodina na križovatke.Bratislava:Lúč.2014.978-80-7114-962-0..Pedagogika Výchova témy 015;
3302 Zámožík, Jozef.Základy počítačovej grafiky.. Slovenská technická univerzita:Bratislava.1996.80-227-0871-2..Príručky 030;
3303 Záň, Augustín J..Katechizmus pre dospelých c Zost. Augustín J. Záň.[Nižný Žipov]:MIROS.1993.80-85443-02-3..Katechetika Katechizmus 12;
3304 Záň, Augustín J..Náš život.:Prvá katolícka slovenská jednota.1972...Homiletika 21;
3305 Záň, Augustín J..Naša pravda.[Middletown]:Prvá katolícka slovenská jednota v Spojených štátoch amerických.1971...Homiletika 15;
3306 Zapletal, Miloš.Velká kniha deskových her.Praha:Mladá fronta.1991.80-204-0188-1..Pedagogika 024;
3307 Zapletal, Štěpán.Němčina pro samouky.Praha:SPN.1970...Príručky 007;
3308 Zappalá, Roberto.Komunismus-kapitalismus-společenství : Antropologické úvahy.Praha:Nové město.1993.80-901542-1-2..Filozofia 07;
3309 Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X..Zasvätený život 060;
3310 Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X..Lectio divina 37;
3311 Zaujec, Kamil.Spievaj so mnou aleluja I..Bratislava:Hksm - Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže.1980??...Hudba. Spevníky 9;
3312 Zauner, Alfonz,1903-1964.Praktická príručka slovenského pravopisu /.Martin ::Osveta,.1958...Slovníky 027;
3313 Zavadil, Emil.Matt Talbot :.Olomouc ::Krystal,.1937...Životopisy 54;
3314 Zavalloni, Roberto.Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Bratislava:Serafín.2005.80-88944-66-X..ŽS/ANTON Z PADOVY - 01;
3315 Zawada, Marian.Karmelitánska meditácia.Bratislava:LUC.1999.80-7114-277-8..Mystika a asketika 21;
3316 Zdislavinská, Jana,1923-2009.Buďte prostí jako holubice :.Praha ::Řád,.1991...Životopisy 69;
3317 Zeleňák, Eugen, 1978-.Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti. .Ružomberok :Katolícka univerzita, Filozofická fakulta.2008.978-80-8084-376-2..Filozofia 23;
3318 Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9..E/10;
3319 Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2..E/9;
3320 Zesól biblistów polskich.Pismo świete nowego testamentu.Poznań - Warszawa:Pallottinum.1982...Nový zákon 23;
3321 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce : Neděle liturgického mezidobí (cyklus A.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-830-5..Lectio divina 5;
3322 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce : Všední dny liturgického mezidobí (26.-34. týden, roční cyklus 1.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-886-0..Lectio divina 11;
3323 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce : Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden, roční cyklus 1.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-890-9..Lectio divina 9;
3324 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 1, Doba adventní.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-636-1..Lectio divina 1;
3325 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 10. Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus 1)..Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-888-7..Lectio divina 10;
3326 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 12. Všední dny liturgického mezidobí (1.- 8. týden, roční cyklus 2).Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-831-3..Lectio divina 12;
3327 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 3. Doba postní a velikonoční triduum..Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-674-4..Lectio divina 3;
3328 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 6. Neděle liturgického mezidobí (cyklus B).Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-664-7..Lectio divina 6;
3329 Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 8. Všední dny liturgického mezidobí. 1.- 8. týden. Roční cyklus 1..Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-879-8..Lectio divina 8;
3330 Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-637-X..Lectio divina 2;
3331 Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 4, Doba velikonoční.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-761-9..Lectio divina 4;
3332 Ziesche, Maria Calasanz.Mrzák, vedec, svätec. SLOVO:Košice.1994.80-85291-15-0..NábPr/ZIES1-08;
3333 Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.A vody plynou :.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-411-3..NábPr/ZIES1-01;
3334 Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Návrat :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-534-9..NábPr/ZIES1-03;
3335 Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Poutník.Praha:Portál.1995.80-7178-082-0..NábPr/ZIES1-05;
3336 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Dokonalá svoboda.:Praha :.1996.80-7178-056-1..NábPr/ZIES1-07;
3337 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Nový začátek :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.2001.80-7192-594-2..NábPr/ZIES1-04;
3338 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Odkaz :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-587-X..NábPr/ZIES1-02;
3339 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5..NábPr/ZIES1-06;
3340 Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 - autor.Prázdné ruce.Praha :Portál.1996.80-7178-118-5..NábPr/ZIES1-09;
3341 Zlámal, Bohumil.Blahoslavený Jan Sarkander.Rim:KA.1969...ŽS/JÁN SARKANDER - 02;
3342 Zlatňanský, Jozef.Aj také má dnešný svet.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977...Životopisy 108;
3343 Zloch, Štefan, SVD.Fu Šen Fu z Ompitála. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1993.80-85223-24-4..Misiologia Ekumenizmus 33;
3344 Zmeko, Peter.Všeobecný prehľad na prijímacie skúšky na vysoké školy.Bratislava :Slovenský inštitút vzdelávania.2008.978-80-969289-2-7..Príručky 032;
3345 Zmudziński, Jerzy.Czestochowa.Jasna Góra:Jasnogórska fundacja dziedzictwa kulturowego.1991?...RegD/PoľskoC- 01;
3346 Zolárek, Michal.Ilustrovaná Biblia.Zagreb:Krščanska sadašnjost.1977...Iné 36;
3347 Zoň, Anton.Odpovedať ako svätý František. Anton Zoň:[S.l.].2000.80-968186-6-X..Františkánska spiritualita 055;
3348 Zoň, Anton.Odpovedať ako svätý František. Anton Zoň:[S.l.].2000.80-968186-6-X..Františkánska spiritualita 056;
3349 Zubko, Peter.Prínos Tridentského koncilu pre Cirkev : Zborník.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2007.978-80-89138-88-3..M - Dokumenty 01;
3350 Zubko, Peter.Spišskí biskupi.. Kňazský seminár biskupa J.Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-040-9..Cirkevné dejiny Slovenska 93;
3351 Zuchniewicz, Pawel.Zázraky Jána Pavla II...Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-531-6..Ján Pavol II. 31;
3352 Zuchniewicz, Pawel.Zázraky Jána Pavla II...Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-531-6..Ján Pavol II. 32;
3353 Zukić, Tereza, - sestra, 1964- - autor.Skateboard Boží.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-597-7..Zasvätený život 065;
3354 Zukić, Tereza, - sestra, 1964- - autor.Zastav se! :.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-747-3..Pedagogika Výchova 029;
3355 Zvěřina, Josef, 1913-1990 - autor.Pět cest k radosti.:Praha :.1997.80-7113-222-5..Filozofia 21;
3356 Zvolenský, Stanislav.Stretnutie s Ježišom. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-842-2..Lectio divina 81;
3357 Zvolenský, Stanislav.Útecha pre Baránkovu nevestu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.9788071628798 (brož.);978-80-7162-879-8..Lectio divina 31;
3358 Zwolinski, Andrzej.Rock.:Hec.1998.80-967962-6-7..Parapsychológia Sekty 08;
3359 Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4..Dejiny Slovenska 12;
3360 Žaškovská, Jarmila.Kompenzačné pomôcky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.:.1995??...Pedagogika 026;
3361 Ženatý, Roger Anton, OFM.Trojhodinová pobožnosť na Veľký piatok.Pittsburgh, PA:.1946...Modlitby 021;
3362 Žiaková, Soňa.Večné dieťa Margarétka. .Rosina :Katarína Mikolášová.2008.978-80-970073-0-0..Životopisy 110;
3363 Žiška, Pavol.Krátky životopis sv. Františka Assiského.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946...Františkánska spiritualita 123;
3364 Žitňanská, Terézia.Výchova k manželstvu a rodičovstvu v rámci náboženskej výchovy na základných a stredných školách SR.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.1996...Pedagogika Výchova témy 031;