logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis knihy


Číslo záznamu : 937389
Typ položky : Monografia
Typ zodpovednosti : Autor
Zodpovednosť : Ďuriš, Ignác Kajetán, OSPPE
Kód autora : durisignackajetanosppe
Názov : Primitiae Muneris Apostolici sive sermones varii de Festis Domini et Sanctorum concinnati et ad populum dicti per novissimum Verbi Dei Praeconem P. Cajetanum Gyuriss Ordinis S. Pau
Preklad názvu : Začiatky apoštolského posluhovania, alebo Kázne na Pánove sviatky a dni jeho svätých povedané ľudu...
Podnadpis : li primi Erem. Monachum et concionatorem Festivalem M.DCC.LXXII
Jazyk : slovensky
Počet strán : 330
Rok : 1772
Odbor : homiletika
Dostupnosť : Publikáciu nemáme ani fyzicky ani elektronicky