logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovTravenec Boris, ThDr.

Iné mená:

Používal pseudonymy Ivan Zoborský, Marián Bišt, Marián Drbt a značky Dr. B.T., BT, Travenec, Boris Ivan

Tituly:

redaktor, publicista, trpiteľ za vieru.

Životopisné dáta:

* 31. marca 1921, Nitra – † 18. júla 2010, Beckov, poch. v Bratislave

Životopis:

Po ukončení základnej školy v Bratislave študoval na tamojšom Masarykovom reálnom gymnáziu. Zmaturoval 30. mája 1940. Počas gymnaziálnych štúdií ho za dobré výsledky ocenili Pamätnou medailou prezidenta Masaryka. Po maturite študoval na Teologickej fakulte Slovenskej univerzity. Za kňaza ho vysvätili 31. marca 1945.
Licenciát teológie obhájil 27. októbra 1949; 5. júna 1950 bol promovaný na doktora teológie. Ako kaplán pôsobil vo farnostiach Bratislava-Nové Mesto - Blumentál (1945-1946), Borský Svätý Mikuláš (1946-1947), Nové Mesto nad Váhom (1947-1948), Bratislava - Dóm sv. Martina (1948-1950), Sereď (1951), Trnava (1956-1960), Zlaté Moravce (1960-1962). V rokoch 1962-1970 bol správcom farnosti v Štiavnických Baniach a v rokoch 1970-1995 na Myjave. Počas svojho pôsobenia bol poverený funkciami čestného dekana, cirkevného sudcu, školského dekana. Potom pôsobil ako dôchodca - výpomocný duchovný správca v Bratislave-Dúbravke. Zomrel v Beckove, pochovaný je na Martinskom cintoríne v Bratislave.
V rokoch 1951-1953 bol väznený v Leopoldove. Oficiálne pre neoznámenie trestných činov, v skutočnosti však pre intenzívnu prácu s mládežou. V rámci amnestie po Stalinovej a Gottwaldovej smrti ho z väzby predčasne prepustili. Pracoval ako robotník v bratislavskej Botanickej záhrade (1953-1955), v rokoch 1955-1956 ako bábkoherec Krajového divadla v Žiline. V r. 1969 ho osobitný senát Krajského súdu v Bratislave plne rehabilitoval.
Hlavnou náplňou jeho kňazského života bola snaha o účinnú pastoráciu, najmä medzi mládežou, a to prostredníctvom spovedania, vyučovania náboženstva a kázania.
Vzťah k mládeži sa prejavoval aj v jeho publikačnej činnosti. Uverejňoval v časopisoch Priateľ dietok, Nová mládež. Duchovný pastier, Posol Božského Srdca, Liturgia. Istý čas viedol detskú rubriku v Katolíckych novinách. V časopise Životom (r. 8, 1948, č. 9-10) mu vyšiel článok Deti, buďte sväté. Bol členom redakčnej rady časopisu Máriina doba. Okrem detskej a mládežníckej tematiky sa vo svojich článkoch venoval vierouke, mravouke, liturgii, aktualitám i rôznym životným príbehom.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 1409-1410.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020856Travenec Boris, ThDr.Osobnosť katechéta1950
714359Travenec Boris, ThDr.Spomienky kňaza na väzenie a civilné zamestnanie v období komunistickej totality. 2002

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
41767Duchovný pastier19486Boris Ivan Duchovná obnova s deťmi ľudovej školy.
3087Katolícke noviny200112Zo zahr. pram. Mons. B. Travenec Dramatický apel
3170Katolícke noviny200114Boris Travenec Veľkonočné trojdnie
3171Katolícke noviny200114Boris Travenec Božia prozreteľnosť
3338Katolícke noviny200118Boris Travenec Jazyk - krutý meč
3339Katolícke noviny200118Boris Travenec Telo a duša