logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovTompa, Ladislav

Tituly:

univerzitný profesor, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 1746 ? – † 21. novembra 1802, Trnava

Životopis:

Miesto jeho narodenia nie je známe. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Budíne. Stal sa doktorom filozofie i teológie.
Po vysvätení za kňaza bol študijným dozorcom v kňazskom seminári v Budíne. V r. 1775 zastával funkciu zástupcu rektora Pázmanea vo Viedni. V rokoch 1776-1784 študoval v Ríme náuku o liturgii. Od r. 1784 prednášal liturgiku a polemiku v Bratislave. V januári 1787 sa stal bratislavským kanonikom, v novembri 1801 ostrihomským kanonikom. Zároveň bol aj rektorom Kňazského seminára sv. Štefana (Stephaneum) v Trnave. Po dvojmesačnej chorobe zomrel.

Pramene:

Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 99; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
945890Tompa, LadislavInstitutiones de sacris christianorum ritibus 11785
945891Tompa, LadislavInstitutiones de sacris christianorum ritibus 21788
945892Tompa, LadislavAnalysis repraesentationis l. C(omit.) G(ömöriensis) circa libertatem preli1796