logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovTomkuliak, Peter

Iné mená:

Tomkuljak, Tomkuliak, Peter

Tituly:

národný a kultúrny pracovník, publicista, mecén

Životopisné dáta:

* 15. júna 1838, Krivá, okr. Dolný Kubín – † 30. septembra 1894, Zvolen, poch. v Detvianskej Hute

Životopis:

Pochádzal z učiteľskej rodiny. Po gymnaziálnom štúdiu v Levoči a Spišskom Podhradí absolvoval teológiu v Banskej Bystrici. Za kňaza ho vysvätili 20. októbra 1863.
Pôsobil ako kaplán v Jastrabej a Kremnici. V r. 1869 zložil profesorské rigorózum v Prahe. V tom istom roku sa stal profesorom kánonického práva a cirkevných dejín v seminári v Banskej Bystrici. Od r. 1878 pôsobil ako farár v Detvianskej Hute. Vyvíjal širokú kultúrnu a osvetovú činnosť. Bol zanieteným zberateľom slovenského národopisného materiálu. Venoval sa hospodárskej a náboženskej osvete. Ako stúpenec československej vzájomnosti udržiaval kontakty s českými dejateľmi.
Jeho publikačná činnosť bola bohatá. Písal náboženské úvahy, národopisné i hudobné príspevky a články o hospodárstve a ovocinárstve. Publikoval v Cyrillovi a Methodovi. Kazateľovi, Kazateľni, Katolíckych novinách. Národných novinách a Tovaryšstve. Knižne mu vyšla práca Elkölcsösödik a világ (Zmoralizuje sa svet, 1890). Cenná bola jeho národopisná štúdia Detvan, ktorú v r. 1893 uverejnilo Tovaryšstvo. Stal sa členom výboru Spolku sv. Vojtecha a dočasným predsedom Apoštolátu pre cirkevný spev. Prejavil sa ako štedrý mecén, prispel na slovenské gymnázium v Kláštore pod Znievom, pomník Juraja Fándlyho a ďalšie národné ciele. Patril medzi aktívnych účastníkov národných podujatí.

Pramene:

Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 98; Encyklopédia Slovenska 6. Bratislava 1982, s. 92; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 507; Florin, T. H.: Oravci v slovenskej kultúre. Dolný Kubín 1964, s. 119; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
945889Tomkuliak, PeterElkölcsösödik a világ1890

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
460123Gombala, Eduard,Peter Tomkuljak (1838-1894)1994