logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovTolvaj, Imrich, SJ

Iné mená:

Tolvay, Tolvai, Tolvaj, Imrich, SJ

Tituly:

univerzitný profesor, teológ, právnik

Životopisné dáta:

* 8. novembra 1694, Holíč, okr. Skalica – † 10. júla 1775, Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš

Životopis:

Pochádzal zo šľachtického rodu. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil vo Viedni 13. novembra 1709, noviciát si robil v rokoch 1710-1711 vo Viedenskom Novom Meste. Na univerzite v Štajerskom Hradci študoval v rokoch 1712-1715 spoločenské náuky a filozofiu, ako magister filozofie a slobodných umení vyučoval gramatiku, spoločenské náuky a rétoriku na gymnáziách v r. 1716 v Bratislave, v rokoch 1717-1718 v Trnave a v r. 1719 v Rábe. Teológiu študoval na univerzite vo Viedni v rokoch 1720-1723, kde získal aj doktorát filozofie. Tretiu probáciu si robil v Banskej Bystrici v r. 1724.
Na Trnavskej univerzite pôsobil v rokoch 1725-1729 ako profesor etiky, filozofie, aj ako špirituál. V Kluži v rokoch 1730-1731 prednášal apologetiku a bol rektorom seminára. V Jágri vyučoval v r. 1732 kazuistiku, v rokoch 1733-174 pôsobil v Ríme ako maďarský spovedník v Chráme sv. Petra; po návrate bol v rokoch 1742-1745 rektorom a prokurátorom rehoľného domu v Budíne, v r. 1746 rektorom Pázmanea vo Viedni, v rokoch 1747-1749 rektorom rehoľného domu v Kluži, v rokoch 1750-1756 riaditeľom konviktu v Rábe a v rokoch 1757-1773 riaditeľom akademickej tlačiarne v Trnave. Od r. 1728 profes so štyrmi sľubmi.
Po zrušení rehole r. 1773 pôsobil v rokoch 1773-1775 ako hlavný farár ostrihomskej župy, na odpočinku žil v Modrom Kameni.
Bol autorom kázní, teologických, filozofických a právnických spisov, spracoval prvé dejiny Trnavskej univerzity v období rokov 1661-1700.
Vydal o. i. Epistola de morte Valentini Keri Collegii Academici et Universitatis Tyrnaviensis Rectoris ddo Tyrnaviae 24. Julii 1764 (List o úmrtí Valentína Kériho..., Trnava 1764).

Pramene:

Scriptores provinciae Austriacae Societatis Jesu, collectionis scriptores ejusdem societatis universae tomus primus, Typis congregationis Mechitaristicae, Viedeň 1855, elektronický text; Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars II. Rím 1988, s. 1718; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
945780Tolvaj, Imrich, SJLaureatum in heroibus Hungariae saeculum, post Christum natum decimum septimum...1718
945782Tolvaj, Imrich, SJOrtus et progressus almae1725
945783Tolvaj, Imrich, SJProgressus almae archiepiscopalis 1728
945784Tolvaj, Imrich, SJImago Heroum, qui de cognatis Excell. ac Illustr. Prosapiis Principis Pálffi...1728
945785Tolvaj, Imrich, SJAthanasii Kircheri... iter exstaticum1729
1042846Tolvaj, Imrich, SJItineranium exete... 1729