logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovTextor, Ján Adam

Iné mená:

Textoris, Takács, Tkáč, Textor, Ján Adam

Tituly:

univerzitný profesor, právnik

Životopisné dáta:

* 1600? – † 1680?

Životopis:

Prvý profesor Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Na otváracej slávnosti v Dóme sv. Mikuláša r. 1667 predniesol prihovor o užitočnosti a význame občianskych zákonov.
Tlačou vydal náboženský spis Speculum pastorale... (Pastoračné zrkadlo, Veľký Varadín 1651).

Pramene:

Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 50.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
945768Textor, Ján AdamSpeculum pastorale...1651