logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov



Terlandai, Ján

Iné mená:

Terlanday, Terlandai, Ján

Tituly:

biskup

Životopisné dáta:

* 3. novembra 1708, Chynorany, okr. Partizánske – † 8. januára 1770, Nitra

Životopis:

Filozofiu a teológiu študoval v seminári v Nitre, ako chovanec Pázmanea na univerzite vo Viedni, napokon v Trnave.
Po vysvätení za kňaza krátko pôsobil ako kaplán v Trenčíne, v rokoch 1734-1748 bol farárom v Púchove, v rokoch 1748-1753 v Ilave, kde ho v r. 1749 vymenovali za titulárneho kanonika. V r. 1753 sa stal kanonikom kapituly v Nitre, v r. 1757 biskupským vikárom a titulárnym päťkostolským prepoštom, v r. 1764 biskupom.
Bol literárne činný, uverejňoval príležitostné oslavné reči, panegyrické kázne aj satirické básne. J. Kollár mu uverejnil báseň Já sem páter minorita v Národných spievankách, 1835. Usporiadal diecéznu knižnicu v Nitre a podporoval rozvoj cirkevného školstva.
Tlačou mu vyšli kázne a prejavy.

Pramene:

Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 43; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 14. Budapešť 1914, s. 30-31.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
945763Terlandai, JánDivus Ignatius de Loyola...1732
945764Terlandai, JánStella in medio nebulae...1744
945765Terlandai, JánSalutatio nomine statuum1763
945766Terlandai, JánKalaszantius Szent József ájtatos iskoláknak fundatora...1769
945767Terlandai, JánKalaszantius Szent József ájtatos iskoláknak fundatora...1771