logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovTelegdy, Mikuláš

Iné mená:

Telegdi, Thelegdy, Telegdy, Mikuláš

Tituly:

biskup, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 1535, Tileagd, Rumunsko – † 22. apríla 1586, Trnava

Životopis:

Pochádzal z poddanskej rodiny. Titul bakalára dosiahol na univerzite v Krakove, štúdiá dokončil vo Viedni. Po skončení teologických štúdií ho biskup Mikuláš Oláh vysvätil v r. 1558 za kňaza.
Pôsobil v Trnave v kňazskom seminári, neskôr ako farár. V januári 1561 sa stal ostrihomským kanonikom, vo februári 1562 zvolenským archidiakonom a v r. 1570 veľprepoštom Ostrihomskej kapituly. V r.1579 ho ustanovili za päťkostolského biskupa, ale jeho diecézu obsadili Turci. Pápež Gregor XIII. ho v r. 1580 povolal do Ostrihomu, aby po smrti biskupa Verančiča spravoval ostrihomskú arcidiecézu a v r. 1582 sa stal jej vikárom so sídlom v Trnave.
Bol popredným rekatolizačným spisovateľom a vydavateľom. Navrhol založiť kníhtlačiareň v Trnave. Preto v r. 1577 kúpil vo Viedni zariadenie niekdajšej jezuitskej tlačiarne a presťahoval ho do Trnavy, do farskej budovy. Už v r. 1578 v nej vytlačili prvú knihu. Postupne dal vytlačiť osem latinských a jedenásť maďarských kníh. Na základe dovtedajších zvyklostí zostavil bohoslužobný poriadok Ostrihomskej arcidiecézy Ordinarium officii divini, secundum consuetudinem metropolitanae ecclesiae Strígoniensis (Poriadok bohoslužobných povinností podla ustanovenia ostrihomskej metropolitnej cirkvi, Viedeň 1580). Vydal aj ostrihomský rituál Liber continens ritus et ceremonias, quibus in dioecesi et provincia Strigoniensi utuntur (Kniha obsahujúca bohoslužobné ohrady i kostolné ceremónie, ktoré sa vykonávajú v Ostrihomskej diecéze a provincii, Viedeň 1583) aj agendár Agendarius (Viedeň 1583), ba i krátky výťah kresťanskej náuky. Tieto knihy aj iné jeho diela upevňovali katolícke učenie čeliace zavádzaniu novôt prívržencami reformácie. Zozbieral veľkú knižnicu. Na základe testamentu pripadla po jeho smrti jezuitskému kolégiu v Trnave.

Pramene:

Kuzmík, J.: Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu. Martin 1976, s. 751-752; Kuzmík J.: Knižná kultúra na Slovensku v stredoveku a renesancii. Martin 1987, s. 132; Pasiar, Š.: Dejiny knižníc na Slovensku. Bratislava 1977, s. 56; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
945741Telegdy, MikulášOrdinarium officii divini, secundum consuetudinem metropolitanae ecclesiae Strígoniensis1580
1042815Telegdy, MikulášEgy nehany Jeles Okai 1581
945743Telegdy, MikulášLiber continens ritus et ceremonias, quibus in dioecesi et provincia Strigoniensi utuntur1583
945744Telegdy, MikulášAgendarius1583
1042817Telegdy, MikulášDecreta, Constitutiones et Articvli 1584
1042816Telegdy, MikulášAgendarius1596
1042818Telegdy, MikulášNégy Predikátzio1803

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1018878Mošovský, ZachariášDecreta Constitutiones et Articuli Regum1584