logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovTamáši, Jozef Kalazanský, SchP

Iné mená:

Tamásy Koloman, Tamássy, TAMÁŠI, Jozef Kalazanský od Nanebovzatia Panny Márie, SchP

Tituly:

stredoškolský profesor, filozof, spisovateľ, básnik

Životopisné dáta:

* 3. novembra 1780, Humenné – † 13. mája 1858, Jáger, Maďarsko

Životopis:

Do Rehole piaristov vstúpil 3. októbra 1799 v Trenčíne. Ako klerik učil v rokoch 1800-1802 nižšie triedy v Tate. Rehoľné sľuby zložil 3. februára 1803 v Novom Meste pod Šiatrom, kde učil, v r. 1804 učil v Magyaróvári. Filozofiu študoval v rokoch 1805-1806 vo Vacove a teológiu v rokoch 1807-1808 v Nitre. Štúdiá na Peštianskej univerzite ukončil doktorátom filozofie. Za kňaza ho vysvätili 7. apríla 1806.
V rokoch 1808-1809 učil v Sabinove v humanitných triedach, v rokoch 1810-1814 vyučoval matematiku vo Vacove, v rokoch 1815-1823 fyziku a filozofiu v Segedíne. V rokoch 1824-1835 bol rektorom domu a riaditeľom gymnázia v Novom Meste pod Šiatrom, od r. 1833 aj provinciálnym radcom. V rokoch 1836-1837 bol rektorom domu, riaditeľom gymnázia vo Vacove a vykonával funkciu direktora filozofických štúdií. V rokoch 1838-1852 pôsobil ako rektor domu, provinciálny asistent, riaditeľ gymnázia v Pešti, v rokoch 1850-1852 ako provinciálny vikár.
Bol literárne činný. Napísal a tlačou vydal príležitostné latinské básne. V r. 1845 ho prijali za člena vedeckej rady Filozofickej fakulty Peštianskej univerzity.

Pramene:

Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666-1997. Budapešť 1998, s. 382-383; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 492; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
945556Tamáši, Jozef Kalazanský, SchPElegia honoribus III. Dni. Josephi Szilasy...1827
945557Tamáši, Jozef Kalazanský, SchPElegia honoribus III. Dni. Comitis Antonii Majláth de Székely... dicata die 5. Augusti Anno 18301830
945558Tamáši, Jozef Kalazanský, SchPElegia honoribus III. Ac Rev. D. Emerico Palugyay S. Reg. Et Apost. Majest. Consiliarii1832