logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovTakáč, Bernard Anton, OSB

Iné mená:

Takács, Takáč, Bernard Anton, OSB

Tituly:

pedagóg, básnik

Životopisné dáta:

* 24. júna 1796, Ostrihom, Maďarsko – † 7. novembra 1859, Pannonhalma, Maďarsko

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Ostrihome. V r. 1812 vstúpil do benediktínskej rehole, teológiu študoval v Pannonhalme a kňazské svätenie prijal v r. 1823.
Od r. 1817 pôsobil ako pedagóg na rehoľných stredných školách v Komárne, v rokoch 1819-1821 v Šoprone, od r. 1823 v Rábe, kde bol aj farárom, a od r. 1827 v Bratislave. V r. 1846 sa stal riaditeľom gymnázia a predstaveným rehoľného domu v Ostrihome. Od r. 1851 zasa vyučoval v Pannonhalme, kde zastával aj funkciu farára.
Napísal a vydal rozpravu o význame verejných škôl. Písal aj poéziu, predovšetkým latinské náboženské piesne. Výber z nich vyšiel až po jeho smrti.

Pramene:

Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 18; Zelliger, A.: Esztergomvármegyei írók. Budapešť 1888, s. 229.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1059085Takáč, Bernard Anton, OSBCarmina selecta1866
945545Takáč, Bernard Anton, OSBErtékezés nyilvános tanintézetek hasznáról1866

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
888143Vagač, Cézar Ján, OSBBernardini Takács Benedictini Pannonii carmina selecta. 1866