logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHýroš, Samuel, SchP

Tituly:

stredoškolský profesor

Životopisné dáta:

* 5. septembra 1739, Žilina – † 10. októbra 1814, Vacov, Maďarsko

Životopis:

Po gymnaziálnych štúdiách vstúpil 2. októbra 1757 do noviciátu Rehole piaristov v Prievidzi. V r. 1760 učil v nižších triedach gymnázia v Segedíne. V r. 1761 študoval filozofiu v Nitre, v r. 1762 v rumunskom Carei. V r. 1763 bol učiteľom v nižších triedach v rumunskej Bistite. V rokoch 1764-1766 študoval teológiu v Nitre. V rokoch 1767-1771 bol profesorom na nitrianskom gymnáziu, v r. 1772 učil v Pešti logiku, metafyziku a matematiku, v r. 1773 matematiku a etiku. V rokoch 1774-1779 pôsobil v Carei, najprv ako profesor logiky a metafyziky, potom ako profesor matematiky a etiky, v rokoch 1776-1789 ako profesor teológie a riaditeľ gymnázia. V rokoch 1790-1812 bol riaditeľom gymnázia v Bratislave. Od r. 1813 žil na dôchodku v Bratislave.
Bol vynikajúcim rečníkom. Tlačou vydal Oratio... de laudibus... Johannis Gusztinyi... (Chváloreč na Jána Gustíniho, Trnava 1777), Oratio de laudibus... Antonii e comitibus Révay de Reva... (Chváloreč na Antona z grófskej rodiny Révai de Reva, Trnava 1784). Viaceré jeho reči a prejavy sa zachovali v rukopise.

Pramene:

Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 454; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942778Hýroš, Samuel, SchPOratio... de laudibus... Johannis Gusztinyi...1777
942779Hýroš, Samuel, SchPOratio de laudibus... Antonii e comitibus Révay de Reva...1784