logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovAugustini, Štefan (1735-1828)

Tituly:

náboženský spisovateľ, mecén, bernolákovec

Životopisné dáta:

* 1735, Trenčín – † 28. novembra 1828, Trnava

Životopis:

Teológiu študoval v Budíne. Za kňaza ho vysvätili v r. 1760. Pôsobil ako kaplán v Balážskych Ďarmotách (Maďarsko), od 15. januára 1762 ako farár v Tisovci, od 28. augusta 1764 vo Veľkej Suchej pri Hrnčiarskej Vsi, od 10. decembra 1768 v Šipiciach, od 24. februára 1772 v Prenčove. Po Baťánovej vizitácii r. 1779 sa vzdal farnosti, šiel za kaplána do Brodského, v r. 1781 do Častej, v r. 1784 odišiel do dôchodku, no v r. 1785 bol kaplánom v Lukáčovciach. Od r. 1787 žil v kňazskom domove v Trnave. Zomrel v 68. roku kňazstva vo veku 93 rokov.
Jozef Valentini ho vo svojom diele Chwálospew (3. diel Fándlyho Pilného hospodára, 1800, s.68) uvádza ako uvedomelého bernolákovca. Zanechal rukopis Kázáňí času letního na dni nedelné 1-5 (Rizner: 1774, 2262 s., z Rešetkovej knihovne sa dostal do bibliotéky starej Matice Slovenskej).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Rizner: Jireček, Rukověť I, s. 36; Némethy, Series parochiarum, s. 473; SP 1,1851, sv. 2, s. 13; Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 50; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva<br /> od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
887131Augustini, Štefan (1735-1828)Kázáňí času letního na dni nedelné 1-51774