logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHorváth, Štefan, SVD

Tituly:

prekladateľ, provinciál

Životopisné dáta:

* 24. októbra 1926, Spišské Podhradie, okr. Levoča – † 1. septembra 2003, Nitra

Životopis:

Ľudovú školu vychodil v rodisku, kde bol jeho otec kováčom, na gymnáziu študoval v Levoči. Po absolvovaní 6. triedy sa prihlásil do Spoločnosti Božieho Slova a prijali ho do noviciátu. V r. 1945 zložil prvé rehoľné sľuby, r. 1946 zmaturoval na štátnom gymnáziu v Nitre. Dva roky študoval filozofiu v Misijnom dome vo Vidinej pri Lučenci, v r. 1948 teológiu v Nitre na Kalvárii.
Po zlikvidovaní Misijného domu v noci z 3. na 4. mája 1950 ho spolu s ostatnými členmi kláštora odviezli do sústreďovacieho kláštora v Podolínci, kde ich držali do 4. septembra 1950. Potom ich previezli do Popradu, odtiaľ do Prahy a odtiaľ zase do Mýta u Rokycan. Po dvojtýždňovom vojenskom výcviku ich dopravili do dediny Strašnice a pridelili na stavbu vojenských bytov. V máji 1951 ich preložili do železiarní v Kladne. V júli 1952 odvelili bohoslovcov do Prahy na stavbu kasární, neskôr na kratší čas do Kolína. Dňa 31. decembra 1953 ho prepustili do civilného zamestnania, znova sa vrátil do Kladna, na Slovensko prišiel až r. 1955 a zamestnal sa v Štátnych lesoch v Spišskom Podhradí. Pre tamojšie nepriaznivé podmienky sa znova vrátil do Spojených oceliarní v Kladne. Odtiaľ prišiel na pohreb prvého provinciála SVD na Slovensku Jána Fajkusa (18. februára 1957).
Z pohrebu sa už nevrátil, ale pri Krnove prešiel do Poľska, kde mala Spoločnosť Božieho Slova ešte kláštory. Dostal sa do Misijného domu v Bruczkove, neskôr do Misijného domu v Gniezne, kde pokračoval v štúdiu teológie. Vysvätený bol 23. decembra 1958.
Skoro osem rokov strávil v Poľsku pod falošným menom Andrzej Domagolski. Medzitým utiekli do Poľska aj ďalší dvaja verbistickí bohoslovci, J. Šabo a R. Borik. V r. 1964 poľská štátna polícia eskortovala všetkých troch do ČSR, odovzdala ich policajným orgánom v Ostrave, odkiaľ ich previezli do Bratislavy a 16. decembra 1964 postavili pred súd. V máji 1965 ich v rámci amnestie prepustili na slobodu.
P. Horváth sa zamestnal ako kurič v Tatranskej Lesnej, vo februári 1965 nastúpil ako záhradník v Charitnom dome v Broumove v Čechách, súčasne pôsobil ako duchovný tamojších slovenských rehoľných sestier. Neskôr sa ujal pastorácie v Kostole sv. Ladislava v Bratislave, r. 1968 sa stal správcom farnosti Uloža pri Levoči a pomáhal organizovať púte na Mariánskej hore v Levoči. V r. 1970 musel urýchlene opustiť okres Spišská Nová Ves, preložili ho do farnosti Rakúsy pod Tatrami, po siedmich rokoch dostal súhlas ako správca farnosti Spišská Belá.
V júni 1992 ho vymenovali za provinciála SVD na Slovensku. V tejto funkcii sa zúčastňoval na rozličných medzinárodných rehoľných podujatiach a prispel k tomu, že misijná Spoločnosť Božieho Slova mohla opäť posielať mladých misionárov do sveta. Napokon pôsobil ako rektor Misijného domu vo Vidinej, okr. Lučenec. Celým srdcom žil pre misie a Spoločnosť Božieho Slova. Je pochovaný medzi spolubratmi na cintoríne na Cabajskej ceste v Nitre.
Z poľštiny preložil publikáciu s názvom Mystika vrchov. V r. 1998 zostavil so spolubratmi monografiu k výročiu príchodu verbistov na Slovensku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 237; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 520-521; nekrológ in Hlasy z domova a misií, roč. XLIX, č. 10/2003, s. 13; Glasy z domova a misií, roč. XLX, č. 11/2004, s. 8-9; internetový zdroj.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1047579Horváth, Štefan, SVD75 rokov Spoločnosti Božieho Slova2000

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
14536Sturmer, ErnestÚtok na dračí trón1996